We nemen afscheid van onze regionale nieuwsbrief ... Nieuwe website en nieuwsbrieven na de krokusvakantie
 
Na de krokusvakantie vernieuwt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn online dienstverlening. Dat betekent onder meer dat we naar één website gaan, waar je als onderwijsprofessional alle nodige informatie, professionaliseringsinitiatieven, contactgegevens én je regionale informatie … kunt terugvinden.
 
Daarnaast is dit ook de laatste nieuwsbrief die je in dit format zult ontvangen. Je wordt automatisch ingeschreven op de nieuwe nieuwsbrief. Onze nieuwe nieuwsbrief zul je op maat kunnen samenstellen op basis van je onderwijsniveau, regio, functie en interesses. Er is ook een vakkennieuwsbrief voor het secundair onderwijs, waarbij je je kunt inschrijven op de vakken die jij geeft.
 
 Stel je voorkeuren voor de nieuwe nieuwsbrief nu al in.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste
 
We nemen afscheid van onze regionale nieuwsbrief ... Nieuwe website en nieuwsbrieven na de krokusvakantie
 
Na de krokusvakantie vernieuwt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn online dienstverlening. Dat betekent onder meer dat we naar één website gaan, waar je als onderwijsprofessional alle nodige informatie, professionaliseringsinitiatieven, contactgegevens én je regionale informatie … kunt terugvinden.
 
Daarnaast is dit ook de laatste nieuwsbrief die je in dit format zult ontvangen. Je wordt automatisch ingeschreven op de nieuwe nieuwsbrief. Onze nieuwe nieuwsbrief zul je op maat kunnen samenstellen op basis van je onderwijsniveau, regio, functie en interesses. Er is ook een vakkennieuwsbrief voor het secundair onderwijs, waarbij je je kunt inschrijven op de vakken die jij geeft.
 

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Nieuws vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  VELOV 2021 - Leraren opleiden in een etnisch-cultureel diverse samenleving
►  Vacatures
Gewoon basisonderwijs
►  Onderwijswerkplaats ‘Aan de slag met IDP 2.0’
►  Infosessie ‘Aan de slag met een kwaliteitscoördinator’ 30/04 en 19/05.
►  Project competentieontwikkeling: Lerend netwerk ‘IAC-trajecten in het basisonderwijs’ (reeks 3)
Gewoon secundair onderwijs
►  Navorming “Leiding geven aan de modernisering so”
►  Zorg: Webinar Sexting bij jongeren – 24/02/2021
►  Ondersteunend personeel: in de kijker
►  Voorscholing tweede graad -registreer je om in te schrijven
►  Nieuwsbrief aardrijkskunde
►  Nieuwsbrief Duits
►  Nieuwsbrief Klassieke talen
►  Nieuwsbrief Lichamelijke opvoeding
►  Nieuwsbrief MaVo/PAV
►  Nieuwsbrief Nederlands
►  Nieuwsbrief Personenzorg / Maatschappij & welzijn
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Nieuws vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 
VELOV 2021 - Leraren opleiden in een etnisch-cultureel diverse samenleving
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Onderwijswerkplaats ‘Aan de slag met IDP 2.0’
 
onderwijswerkplaats  
 
Wegens succes en extra vraag naar ondersteuning bij de IDP-rapporteren, herhalen we de onderwijswerkplaats ‘Aan de slag met IDP 2.0’. Beide sessies vinden opnieuw online plaats op 16 maart en 25 maart 2021.
 
Wie interesse heeft, kan zich inschrijven.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Infosessie ‘Aan de slag met een kwaliteitscoördinator’ 30/04 en 19/05.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Project competentieontwikkeling: Lerend netwerk ‘IAC-trajecten in het basisonderwijs’ (reeks 3)
 
competentie  
 
Kwaliteitsvolle IAC-trajecten zijn een belangrijke stap in de richting van meer inclusief onderwijs. Scholen worden door deze trajecten uitgedaagd om stil te staan bij hun zorgbeleid in functie van een hele diverse groep leerlingen.
 
Binnen dit lerend netwerk willen we leraren en andere betrokkenen kansen geven om de uitdagingen die gepaard gaan met het lopen van een IAC-traject te benoemen, te vertalen naar leervragen en van daaruit acties te plannen en uit te voeren.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Navorming “Leiding geven aan de modernisering so”
 
verandering  
 
Heb je nood aan inzichten en concrete toepassingen over hoe je vernieuwings- en veranderingsprocessen zoals de modernisering secundair onderwijs kan aansturen en hoe je hierin collega’s kan (bege)leiden?
 
Ben je als leidinggevende, verantwoordelijke, voorzitter, coördinator op zoek naar tools om via vak- of werkgroepwerking de modernisering binnen jouw school vorm te geven? Dan kan deze navorming.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Zorg: Webinar Sexting bij jongeren – 24/02/2021
 
sexting  
 
Sexting, samentrekking van sex en texting, vormt steeds meer een hot topic.
 
Hoe ga je met sexting om? Hoe moet je reageren? Karen De Wilde, seksuologe, vormingsmedewerker bij Sensoa en pedagogisch begeleider geeft praktische uitleg tijdens een webinar op 24 februari. 
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Ondersteunend personeel: in de kijker
 
peper en zout   Met de werkgroep ondersteunend personeel zetten wij graag af en toe belangrijke info in de kijker via PEPER EN ZOUT, onze gekende nieuwsbrief. Ondertussen vinden steeds meer collega’s de weg naar onze facebookpagina OndersteunendPersoneelWestVlaanderen. We nodigen je uit om er ook even een kijkje te nemen en te reageren op onze discussieforum Q&A; interessante ideeën, info te delen over allerhande initiatieven die jullie in deze periode nemen: SHARE & INSPIRE.
 
Waar het precies over gaat, dat verneem je via onze nieuwsbrief PEPER EN ZOUT NR. 2. Veel leesgenot.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Voorscholing tweede graad -registreer je om in te schrijven
 
leerpad  
 
Vanaf nu bieden wij de mogelijkheid om voorbereidende trajecten te volgen in functie van de implementatie van de nieuwe leerplannen. 
 
1. 
 
Het is noodzakelijk om je te registreren voor je kunt inschrijven op het leerpad van jouw leerplan. Hier vind je de stappen om dit te doen
 
2. 
 
De ontwerpleerplannen zijn beschikbaar op de website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’). 
 
3. 
 
Je kunt uiteraard rekenen op de pedagogische begeleiding om je te ondersteunen in het traject. We doen dit onder de vorm van ‘leerpaden’: een combinatie van digitale materialen en informatie- en ondersteuningsmomenten. De leerpaden voor jouw leerplan vind je hier
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde
 
aardrijkskunde  
 
In de nieuwsbrief aardrijkskunde  lees je meer over…
 
► 
 
Leerplannen & leerplanactiviteiten
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Lesmateriaal
 
► 
 
Contact
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits
 
duits  
 
In de nieuwsbrief Duits lees je meer over…
 
► 
 
Aktuelle Themen 
 
► 
 
DeutschlehrerInnen für Masterarbeit gesucht (Aaricia Herygers)
 
► 
 
Webinars und Seminare
 
► 
 
Dag van de Talen (regio Limburg): Online
 
► 
 
Interessante online Materialien nach Themen
 
► 
 
Literatur: Vergnügungen (Bertolt Brecht) 
 
► 
 
Musik: Das perfekte Moment… wird heute verpennt (Max Raabe) 
 
► 
 
Jahreskalender
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Klassieke talen
 
Klassieke talen  
 
In de nieuwsbrief Klassieke Talen lees je meer over…
 
► 
 
 Leerplanvoorstelling leerplannen tweede graad
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Activiteiten voor leerkrachten en leerlingen
 
► 
 
Interessant lesmateriaal
 
► 
 
Publicaties
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Lichamelijke opvoeding
 
lo  
 
In de nieuwsbrief Lichamelijke Opvoeding lees je meer over…
 
► 
 
Nieuwe leerplannen voor de 2e graad 
 
► 
 
Warme oproep deelname onderwijsonderzoek lichamelijke opvoeding
 
► 
 
Jaarlijkse bijscholing redder 
 
► 
 
Youtube Sport Na School
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief MaVo/PAV
 
mavo/pav  
 
In de nieuwsbrief MaVo/PAV lees je meer over…
 
► 
 
Leerplannen & leerplanactiviteiten
 
► 
 
Lesmateriaal/nascholingen
 
► 
 
Contact
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
Nederlands  
 
In de nieuwsbrief Nederlands lees je meer over…
 
► 
 
Dag van Nederlands
 
► 
 
Nieuwe leerplannen Nederlands 2e graad
 
► 
 
Tip(s)!
 
► 
 
Onze netwerken
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Personenzorg / Maatschappij & welzijn
 
personenzorg  
 
In de nieuwsbrief Personenzorg /Maatschappij en wezlijn lees je meer over…
 
► 
 
Kalender
 
► 
 
Nieuws
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook