Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Flits
►  De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan
►  Uitnodiging Inspiratiedag Pastoraal in de KDS - 28/09/2018
►  Tweedaags congres kwaliteitsontwikkeling (16/17 oktober 2018)
►  Uitnodiging SOK-congres - 07/12/2018
►  Data infosessies ondersteuningsnetwerken
►  Project competentieontwikkeling
►  Vormingsaanbod rond Cerebrale Parese - 11/10/2018
►  Oe ist?
►  Netwerkdag 'Racisme keren' van ORBIT
►  Gebed van de week
►  Vicariaat onderwijs maakt frisse start bij nieuw schooljaar
►  Regionale avonden: wij komen naar u toe!
►  Oprichting overlegplatform besturen buitengewoon onderwijs
Buitengewoon onderwijs
►  Aanvangsbegeleiding beginnende medewerkers buo - 10/10/2018
Gewoon basisonderwijs
►  Aanvangsbegeleiding beginnende leraren bao - ontmoetingsdag 24/10/2018
►  De ZILL-verkenningsdagen 2018-2019
►  Vorming voor nieuwe zorgcoördinatoren bao
►  Lerend netwerk 'ICT-tools inzetten in talige activiteiten' (werkingsgebieden ZUID en WEST)
►  Lerend netwerk 'Goed leesonderwijs'
►  Oproep Eekhout Academy
Gewoon secundair onderwijs
►  Vacatures so
►  Brochure begeleidingsaanbod so 2018-2019
►  Pedagogisch-didactische berichten
►  Onderwijswerkplaatsen kwaliteitsontwikkeling op school
►  Aanvangsbegeleiding beginnende leraren so
►  Aanvangsbegeleiding beginnende leden van het ondersteunend personeel
►  Startmoment Duaal Leren 2018-2019 - 28/09/2018
►  Uitnodiging delend netwerk Zorgbreed en Kansenrijk Onderwijs
►  Leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs - nieuwe regelgeving
►  Vlajo Ondernemers voor de klas
►  Nieuwsbrief aardrijkskunde - MaVo
►  Nieuwsbrief Duits
►  Nieuwsbrief Economie en Handel
►  Nieuwsbrief Engels
►  Nieuwsbrief fysica
►  Nieuwsbrief humane wetenschappen
►  Nieuwsbrief klassieke talen
►  Nieuwsbrief Nederlands
►  Nieuwsbrief Nijverheid
►  Nieuws Personenzorg
►  Nieuwsbrief STEM
►  Nieuwsbrief taalbeleid en (ex-)OKAN
►  Nieuwsbrief wiskunde - Kompas
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Flits
 
FLITS   Vanaf nu bezorgen wij tweewekelijks (tussen onze externe nieuwsbrieven door) een FLITS aan alle directies van onze scholen. Een hulpmiddel om initiatieven vanuit de begeleiding of anderen niet uit het oog te verliezen. Op één A4tje krijg je een bundeling, telkens met de directe link om in te schrijven.
 
Hier vind je de eerste FLITS die vorige week werd verstuurd.
 
Voor iedereen
 
 
 
De begeleiding zet zichzelf op de kaart: het begeleidingsplan
 
Begeleidingsplan afbeelding  
 
Aldus de titel waarmee wij vorig jaar tekst en uitleg gaven over de uitrol van het begeleidingsplan 2015-2018.
 
Intussen zijn we aan het nieuwe begeleidingsplan voor 2018 – 2021 toe en in het kader van de gelijkgerichte werking verschijnt alle informatie hieromtrent in de vlaanderenbrede Nieuwsbrief. Ook ‘in Dialoog’ wijdt haar bijdrage aan de pedagogische begeleiding.
 
Voor iedereen
 
 
 
Uitnodiging Inspiratiedag Pastoraal in de KDS - 28/09/2018
 
uitnodiging inspiratiedag pastoraal   Je bent van harte uitgenodigd op de inspiratiedag ‘pastoraal in de katholieke dialoogschool’. Die vindt plaats op 28 september in d’ Abdij.
 
Voor iedereen
 
 
 
Tweedaags congres kwaliteitsontwikkeling (16/17 oktober 2018)
 
CONGRES KWALITEITSONTWIKKELING  
 
Kwaliteit is een soort containerbegrip. Iedere betrokkene in onderwijs heeft kwaliteit als doel. Nieuw is echter dat de eigen inbreng van scholen en leraren aangemoedigd wordt voor een kwaliteitsbenadering op maat. Het nieuwe ROK kader en de nieuwe visie op leerplannen, bieden je school de kans om een eigen pedagogisch gelaat te geven, waarin zowel leerlingen, leraren als ouders zich beter kunnen terugvinden.
 
Een aantal scholen konden inmiddels intens proeven van het OK en Inspectie 2.0. Tijdens de keynote-sessie van Lieven Viaene delen ze ...
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Uitnodiging SOK-congres - 07/12/2018
 
uitnodiging SOK-congres   Elke school werkt aan kwaliteit. Kwaliteitszorg is ieders ding. Maar waarmee dien je rekening te houden? Op welke manier voer je een kwaliteitsvolle kwaliteitszorg? Wat zijn belangrijke kenmerken van interne kwaliteitszorg? Op dit congres bekijken we diverse aspecten van kwaliteitszorg op school.
 
Voor iedereen
 
 
 
Data infosessies ondersteuningsnetwerken
 
data infosessies ONW   Hierna vind je de data van de komende infosessies van de ondersteuningsnetwerken (ONW). Dit gebeurt samen met het netwerk 4, 6 en 7 en het netwerk type 2. Ze worden georganiseerd per werkingsgebied. Je krijgt er de laatste informatie ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentieontwikkeling
 
project competentieontwikkeling  
 
In een gemeenschap van diversiteit zijn scholen zoekend naar een duurzaam onderwijsbeleid en effectieve, inclusieve klaspraktijk. Hoe creëren we maximale leer- en participatiekansen voor alle leerlingen, met inbegrip van de meest kwetsbare kinderen en jongeren? Hoe pakken we dit aan met de grootst mogelijke kansen op slagen? Wat werkt?
 
We organiseren hieromtrent enkele leergroepen. Overzicht: zie bijlage
 
Uitnodigingen met inschrijvingslinken:
 
Voor iedereen
 
 
 
Vormingsaanbod rond Cerebrale Parese - 11/10/2018
 
vorming cerebrale parese  
 
Op vraag van Dominiek Savio bezorgen wij je dit vormingsaanbod:
 
► 
 
Vorming cerebrale parese
 
► 
 
Donderdag 11 oktober 2018 (13.30 – 15.30 uur)
 
► 
 
Voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers
 
► 
 
Meer info en inschrijven op deze link.
 
Voor iedereen
 
 
 
Oe ist?
 
Oe ist?   Bij één op drie Vlaamse jongeren blijkt het antwoord op die vraag ‘niet zo goed’ te zijn. Dat zijn ontzettend veel adolescenten die zich niet goed in hun vel voelen, bijvoorbeeld omdat ze gepest worden, of niet aanvaard worden om wie ze zijn, of zich gewoon niet thuis voelen in hun omgeving. Peer Support Vlaanderen wil daar iets aan doen ...
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Netwerkdag 'Racisme keren' van ORBIT
 
netwerkdag Racisme keren  
 
Je bent van harte uitgenodigd voor de komende netwerkdag racisme keren van ORBIT.
 
Meer info vind je hier.
 
Voor iedereen
 
 
 
Gebed van de week
 
 
► 
 
gebed van de week   Inspiratie voor een gebed op school vind je hier.
 
Voor iedereen
 
 
 
Vicariaat onderwijs maakt frisse start bij nieuw schooljaar
 
vicariaat maakt frisse start  
 
Niet alleen leerlingen en leerkrachten zijn het nieuwe schooljaar gestart. Ook het vicariaat onderwijs, de pedagogische begeleiding en inspectie-begeleiding rooms-katholieke godsdienst staan weer klaar om de nodige ondersteuning te bieden.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Regionale avonden: wij komen naar u toe!
 
regionale avonden  
 
De eerste avond is achter de rug. Binnenkort komen we nog langs in Roeselare, Harelbeke, Torhout, Brugge en Oostende. De inschrijvingen lopen vlot. Om praktische redenen vragen wij om je (tijdig) in te schrijven voor één van deze avonden.
 
Hou er rekening mee dat op een aantal locaties de inschrijvingen zullen worden afgesloten als de beschikbare capaciteit is bereikt.
 
Wij hopen jullie daar te mogen ontmoeten!
 
Voor iedereen
 
 
 
Oprichting overlegplatform besturen buitengewoon onderwijs
 
oprichting overlegplatform besturen buo  
 
Binnen onze regio West-Vlaanderen starten we met een niveau-overschrijdend overlegplatform voor leden van schoolbesturen die buitengewoon onderwijs in hun aanbod hebben (alle types).
 
Alle informatie over dit forum vind je hier.
 
Voor iedereen
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Aanvangsbegeleiding beginnende medewerkers buo - 10/10/2018
 
aanvangsbegeleiding buo  
 
Op woensdag 10 oktober, van 14 tot 16 uur verwelkomen wij alle nieuwe medewerkers (leraren, paramedici …) in d’Abdij voor een eerste kennismaking.
 
Een uitnodiging met inschrijvingsmogelijkheid vertrekt eerstdaags ook naar de directies.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Aanvangsbegeleiding beginnende leraren bao - ontmoetingsdag 24/10/2018
 
aanvangsbegeleiding startende leraren bao  
 
Het is goed om startende leraren binnen de eigenheid van het katholiek onderwijs mee te nemen. We zijn de directies en mentoren dan ook uitermate dankbaar dat ze de beginnende collega’s naar onze drie dagen van aanvangsbegeleiding toesturen.
 
Op 24 oktober gaat in d’ Abdij de eerste dag door: elkaar ontmoeten, een belangrijke schakel in het samen school maken.
 
De uitnodigingmet de link tot inschrijven, vind je hier.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
De ZILL-verkenningsdagen 2018-2019
 
ZILL  
 
In de meeste scholengemeenschappen is de visie van Zin in Leren, Zin in Leven mét de bijhorende nieuwe begrippen aan het landen. Het is goed dat daar voldoende tijd werd aan besteed, ZILL vraagt immers een diepere benadering dan alle andere leerplannen die we al gekend hebben.
 
Gedurende twee schooljaren willen we jullie de kans geven om de ontwikkelvelden beter te leren kennen.                                                                           
 
Voorwaarde: De opbouw van het ordeningskader is gekend. De krachtlijnen van het leerplan werden reeds doorgrond.
 
Wat je precies mag verwachten van de sessies, ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Vorming voor nieuwe zorgcoördinatoren bao
 
vorming voor nieuwe zorgcoördinatoren bao   Ook dit schooljaar beginnen een aantal nieuwe mensen in de job van zorgcoördinator. Binnen een basisschool is dit een uitermate belangrijke taak. We willen hiertoe een vijfdaagse vorming voorzien en een netwerk uitbouwen. Momenteel ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Lerend netwerk 'ICT-tools inzetten in talige activiteiten' (werkingsgebieden ZUID en WEST)
 
lerend netwerk ICT-tools  
 
Door middel van werkvormen maken we kennis met verschillende tools. De bedoeling van de tools is dat we deze kunnen inzetten in talige activiteiten. Jullie gaan ervaringen opdoen met verschillende onderwijsarrangementen. We combineren daarbij visie met praktijkvoorbeelden. Kortom, we gaan op een interactieve manier aan de slag met taal en ICT.
 
Wanneer?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Lerend netwerk 'Goed leesonderwijs'
 
lerend netwerk goed leesonderwijs  
 
In het lerend netwerk gaan we in op de aanpak van ons leesonderwijs. Hoe kunnen we de leesmotivatie, het technisch lezen en het leesplezier bij onze leerlingen in klas, op school verhogen? En wat betekent dat dan voor het begrijpend lezen?
 
We combineren hierbij visie met praktijkvoorbeelden en wisselen met elkaar ideeën, tools en ervaringen uit. Kortom, we gaan op een interactieve manier aan de slag.
 
Meer info en link tot inschrijven vind je hier.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Oproep Eekhout Academy
 
Eekhout Academy  
 
Elk jaar slaagt Eekhout erin om een boeiend vormingsaanbod samen te stellen. Het feit dat mensen vanuit het werkveld in stuurgroepen hieraan helpen meedenken draagt hier absoluut toe bij. De stuurgroep ‘zorg’ is echter op zoek naar een nieuwe voorzitter.
 
Misschien is dit wel iets voor jou? ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Vacatures so
 
   
 
DIRECTIES
 
► 
 
Raadpleeg de vacature directeur Sint-Godelievecollege Gistel hier.
 
► 
 
Raadpleeg de vacature  adjunct-directeur in Hemelvaart Waregem hier.
 
BEGELEIDING
 
► 
 
Er loopt een vacature voor een vakbegeleider STEM en techniek.  Er is voorzien in een vrijstelling van 10/20 BPT-uren. Er kan online gekandideerd worden t/m 23 september 2018.
 
         Voor info: Luc Beelprez, niveaucoördinator SO, 0473 325 724, 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Brochure begeleidingsaanbod so 2018-2019
 
brochure aanbod BL so  
 
De brochure aanbod kan je via de website van regio West-Vlaanderen raadplegen. Eerstdaags ontvang je per school - per post of via de schoolbegeleider - ook twee gedrukte exemplaren. We hopen dat die in de leraarsmaker ter beschikking van de leraren worden gelegd.
 
Bij die zending ontvang je ook nog een affiche en een aantal bladwijzers, met verwijzing naar de inschrijvingslink voor onze nieuwsbrief.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Pedagogisch-didactische berichten
 
pedag-didactische berichten   De pedagogisch-didactische berichten, die dit jaar volledig zijn gewijd aan kwaliteitsontwikkeling, vind je volgende week ook op de website. Per school ontvang je een kaft met de drukversie van die berichten. Toch meegeven dat veel bijdragen  nogal wat links bevatten. De web-versie is dan ook de meest volledige met heel wat rijk materiaal voor de vakleraar.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Onderwijswerkplaatsen kwaliteitsontwikkeling op school
 
ONW kwaliteitsontwikkeling op school  
 
In de onderwijswerkplaatsen willen we Q-teams van scholen ondersteunen in de uitbouw van een kwaliteitsbeleid op school. We kiezen daarbij voor een procesmatige benadering. Wie intekent, engageert zich als Q-team om kwaliteitsontwikkeling als prioriteit voorop te stellen. Dit betekent ook dat de pedagogisch begeleiders zorgen voor de ondersteuning van dat team.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanvangsbegeleiding beginnende leraren so
 
aanvangsbegeleiding beginnende leraren so   Op woensdagnamiddagen in oktober zijn er ontmoetingen gepland met de vakbegeleider(s). Elke leraar krijgt de kans om zijn/haar begeleider(s) buiten de schoolcontext te ontmoeten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanvangsbegeleiding beginnende leden van het ondersteunend personeel
 
aanvangsbegeleiding OP  
 
Sinds vele jaren organiseert de werkgroep ondersteunend personeel, regio West-Vlaanderen, voor nieuwe leden van het ondersteunend personeel (opvoeders, administratieve medewerkers, internaatsopvoeders …) twee bijeenkomsten op vrijdagnamiddagen. De data voor dit jaar: vrijdag 19 oktober 2018 en vrijdag 25 januari 2019. De begeleiding is in handen van de OP-begeleider Philippe Vercoutere.
 
Tijdens de eerste sessie maken nieuwe opvoeders kennis met ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Startmoment Duaal Leren 2018-2019 - 28/09/2018
 
startmoment duaal leren  
 
Een initiatief van de provincie West-Vlaanderen ...
 
Het Provinciaal Partneroverleg Duaal Leren start op vrijdag 28 september 2018 zijn derde werkjaar met dit uitdagende initiatief. Het moet de krachten verder bundelen ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging delend netwerk Zorgbreed en Kansenrijk Onderwijs
 
 
 
Uitnodiging delend netwerk Zorgbreed en Kansenrijk Onderwijs  
 
 Datum overleg
 
 dinsdag 25 september 2018 
 
 Plaats
 
 d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek
 
 Uur
 
 van 9.00 uur stipt tot 11.45 uur
 
 Info en inschrijven  
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs - nieuwe regelgeving
 
lln met een verslag  
 
Naar aanleiding van nieuwe regelgeving moesten een aantal kleine aanpassingen gebeuren in de tekst rond leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs.
 
De aanpassingen vind je in dit document, aangeduid in fluo.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Vlajo Ondernemers voor de klas
 
Vlajo ondernemers  
 
Welke studiekeuze maak ik best? Welke toekomstmogelijkheden biedt deze richting? Welke job is me op het lijf geschreven? Wat verwachten bedrijven van werknemers? Veel scholieren staan op het punt om keuzes te maken. Keuzes die gepaard gaan met veel vragen.
 
Vlajo geeft laatstejaars in het secundair en hoger onderwijs dé kans om ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde - MaVo
 
nieuwsbrief aardrijkskunde - MaVo  
 
 
1. 
 
Activiteiten/congressen
 
2. 
 
Nascholingen
 
3. 
 
Interessante tools / websites
 
4. 
 
Contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Duits
 
nieuwsbrief duits  
 
 
1. 
 
Aktuelle Themen
 
1.1 Das Oktoberfest 2018
 
1.2 Bienensterben
 
  2.  Tools voor de Taalles
 
2.1 Generator für interaktive Lückentexte
 
2.2 Kartenspiele für den Unterricht
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Economie en Handel
 
nieuwsbrief economie/handel  
 
 
1. 
 
Praktijklessen op verplaatsing
 
2. 
 
Training rond klantencontact voor leraren Verkoop (Retail)
 
3. 
 
Dag van handel en economie – 14 november 2018
 
4. 
 
Nationale Bank België - Seminarie - 10 oktober 2018
 
5. 
 
VLEW - Studiedag - 15 november 2018
 
6. 
 
Wikifin - Financial Literacy @ School
 
7. 
 
Voka - Open Bedrijvendag - 7 oktober 2018
 
8. 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels
 
nieuwsbrief Engels  
 
 
1. 
 
Grammatica creatief aanpakken en differentiëren
 
2. 
 
Aanvangsbegeleiding Engels
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief fysica
 
nieuwsbrief fysica   Raadpleeg de nieuwsbrief hier.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief humane wetenschappen
 
nieuwsbrief humane wtsch  
 
Lees hier meer over deze nieuwsbrief rond ...
 
1. 
 
Kalender HW schooljaar 2018-2018
 
2. 
 
Nieuwe leerplannen september 2019 – 1ste leerjaar A
 
3. 
 
Nascholing: Coöperatieve leerstrategieën volgens Kagan
 
4. 
 
Communicatie
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief klassieke talen
 
nieuwsbrief klassieke talen  
 
Lees hier meer over volgende thema's ...
 
1. 
 
Nascholingen
 
2. 
 
De Olympiades Latijn en Grieks
 
3. 
 
Activiteiten voor leerlingen
 
4. 
 
Varia
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
nieuwsbrief Nederlands  
 
Lees hier meer over volgende thema's ...
 
1. 
 
Leergroepen Nederlands 2018-2019 (alle leraren)
 
2. 
 
Dag Van de B-stroom: leesvaardigheid – 12 oktober 2018  (leraren B-stroom)
 
3. 
 
Sterke en gemotiveerde lezers? Wij maken er werk van! (leraren 1ste graad)
 
4. 
 
Tips!
 
            ° Onze website ‘Zuurstof voor Nederlands’
 
            ° Interessante lectuur
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nijverheid
 
nieuwsbrief nijverheid  
 
Lees hier meer over ...
 
1. 
 
RTC schenkt € 1000,- per goedgekeurd STEM-project
 
2. 
 
De provincie schenkt tot € 25.000,- voor een goedgekeurd STEM-project via flankerend onderwijs
 
3. 
 
STEM-Robotkamp
 
4. 
 
STEM-initiatieven RVO society
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuws Personenzorg
 
nieuwsbrief personenzorg  
 
Lees hier meer over volgende thema's:
 
1. 
 
Kalender personenzorg schooljaar 2018-2019
 
2. 
 
Handleiding inschrijven via google-link
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief STEM
 
nieuwsbrief STEM  
 
Lees hier meer over volgende thema's ...
 
1. 
 
RTC schenkt € 1000,- per goedgekeurd STEM-project
 
2. 
 
De provincie schenkt tot € 25.000,- voor een goedgekeurd STEM-project via flankerend onderwijs
 
3. 
 
STEM-Robotkamp
 
4. 
 
STEM-initiatieven RVO society
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief taalbeleid en (ex-)OKAN
 
nieuwsbrief taalbeleid en okan  
 
 
1. 
 
Netwerk vervolgschoolcoaches
 
2. 
 
Leergroepen (ex-)OKAN en taalbeleid 2018-2019
 
3. 
 
ICT-tools inzetten in de taallessen in OKAN
 
4. 
 
Netwerk differentiatie in OKAN
 
5. 
 
Netwerk evaluatie en rapportering in OKAN
 
6. 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wiskunde - Kompas
 
Nieuwsbrief wiskunde  
 
KOMPAS: digitaal informatieblad van de vakbegeleiding wiskunde
 
1. 
 
Vakbegeleiding wiskunde regio West-Vlaanderen
 
2. 
 
Lijst van de wiskundecoördinatoren
 
3. 
 
Didactische en Pedagogische Berichten 2018-2019
 
4. 
 
Aanvangsbegeleiding voor beginnende wiskundeleerkrachten
 
5. 
 
Dagen van de wiskunde schooljaar 2018-2019
 
6. 
 
Nieuwe eindtermen en leerplannen wiskunde
 
7. 
 
...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook