Wanneer wij stellen dat het onderwijslandschap in beweging is, dan is dit heden ten dage een ‘understatement’. Onze vele contacten met de directies maken duidelijk dat er zowat in alle onderwijsniveaus bijzonder veel onrust heerst ...
 
Vorige week vond ook, voor het eerst niveauoverstijgend, het colloquium voor de directies van het buitengewoon onderwijs plaats. Dat het M-decreet sowieso tot een daling van het leerlingenaantal in vooral BuBaO zou leiden, was voorspelbaar. Maar dat de overheid er maar niet in slaagt om in een gefaseerd stappenplan tot een geïntegreerd ondersteuningsaanbod te komen, is een terechte bron van onvrede. Wordt het dan toch een derde keer ‘waarborgproject’? ...
 
Tot slot is er nog het heikele dossier van de hervorming secundair onderwijs of hoe ‘een olifant een muis heeft gebaard’. Niemand kan ontkennen dat het politieke akkoord inhoudelijk toch wel fundamentele verschillen vertoont met wat er in mei 2012 op het congres door onze eigen koepelorganisatie naar voren is geschoven; ook van de tekst uit het internettenoverleg is slechts weinig overgebleven …
 
Maar laten we toch vooral de leerling niet vergeten want om hem en haar is het toch in de eerste plaats te doen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste
 
Wanneer wij stellen dat het onderwijslandschap in beweging is, dan is dit heden ten dage een ‘understatement’. Onze vele contacten met de directies maken duidelijk dat er zowat in alle onderwijsniveaus bijzonder veel onrust heerst ...
 
Vorige week vond ook, voor het eerst niveauoverstijgend, het colloquium voor de directies van het buitengewoon onderwijs plaats. Dat het M-decreet sowieso tot een daling van het leerlingenaantal in vooral BuBaO zou leiden, was voorspelbaar. Maar dat de overheid er maar niet in slaagt om in een gefaseerd stappenplan tot een geïntegreerd ondersteuningsaanbod te komen, is een terechte bron van onvrede. Wordt het dan toch een derde keer ‘waarborgproject’? ...
 
Tot slot is er nog het heikele dossier van de hervorming secundair onderwijs of hoe ‘een olifant een muis heeft gebaard’. Niemand kan ontkennen dat het politieke akkoord inhoudelijk toch wel fundamentele verschillen vertoont met wat er in mei 2012 op het congres door onze eigen koepelorganisatie naar voren is geschoven; ook van de tekst uit het internettenoverleg is slechts weinig overgebleven …
 
Maar laten we toch vooral de leerling niet vergeten want om hem en haar is het toch in de eerste plaats te doen.

 

   Inhoud

    
 
 

   Voor iedereen

 
 
Niveauoverstijgend
 
 
► 
 
Redactioneel: woelige tijden
 
► 
 
Communicatie
 
► 
 
Nieuwsbrief – Probleem bij openen bijlagen
 
► 
 
Studienamiddag VIVES ‘De competenties van de leerkracht van de 21ste eeuw’
 
► 
 
Gebed van de week
 
Voor iedereen
 
 
 
Basisonderwijs
 
 
► 
 
Tweedaagse directies
 
► 
 
Onderwijswerkplaats Leren-Onderwijzen-Organiseren - ‘Goed leesonderwijs / ontluikende geletterdheid’
 
► 
 
Nieuws vanuit het taalproject
 
► 
 
Navormingen Averbode
 
► 
 
Nieuws vanuit Eekhout Academy
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Secundair onderwijs
 
 
► 
 
Vacature
 
► 
 
Initiatieven ‘in de kijker’
 
► 
 
Bijdragen van de vakbegeleiding
 
► 
 
Werken met en zorgen voor stagiairs op de werkvloer
 
► 
 
Informatiesessie “Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op weg naar de arbeidsmarkt”
 
► 
 
STEM – studiedag RTC en provincie West-Vlaanderen
 
► 
 
Netwerkdagen
 
► 
 
Studiedag ‘Wat als uw leerling vluchteling is? Over migratie en diversiteit op school.’ 
 
► 
 
Nieuws vanuit Eekhout Academy
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook