Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Voor iedereen

 
 
Identiteit - godsdienst - pastoraal
 
Voor iedereen
 
 
 
OWP Leiderschap: uitstel is geen afstel! NIEUWE DATA
 
owp leiderschap  
 
De helft van de sessies kon vóór de Coronacrisis plaatsvinden, voor de sessies die niet konden doorgaan is i.s.m. de ankers/schoolbegeleiders – voor de tweede keer op rij - een andere datum geprikt.
 
 
Onze excuses voor eventuele moeilijkheden hierdoor bij het opmaken van je agenda!
 
Voor iedereen
 
 
 
Brede ondersteuningsnetwerken: kandideren ondersteuners voor het brede ONW 2020-2021
 
brede ondersteuningsnetwerken  
 
Door het volledig ontvriezen van de GON middelen en het optrekken van de ondergrens van de waarborgmiddelen en waarschijnlijk ook door extra injectie vanuit de begroting zijn er extra personele middelen voor de brede ondersteuningsnetwerken.
 
Door deze uitbreiding kunnen we volgend schooljaar eindelijk weer tegemoet komen aan de vele ondersteuningsvragen die op ons af kwamen. We hopen dat ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentieontwikkeling
 
project competentie  
 
 
Volgend schooljaar organiseren we opnieuw een niveau-overstijgend infomoment ‘Leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs’. INFO & INSCHRIJVEN
 
Daarnaast organiseren we lerende netwerken op niveau basisonderwijs (kleuter en lager) en op niveau secundair onderwijs.
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Lesmaterialen rond wereldburgerschapseducatie
 
lesmaterialen wereldburgerschap  
 
Om wereldburgerschapseducatiein je klas en school te ondersteunen bij afstandsleren, hebben heel wat organisaties hun expertise gebundeld in een aanbod digitale lesmaterialen rond wereldburgerschapseducatie.
 
Neem een kijkje op deze pagina van Klascement en krijg frisse ideeën voor het huidig en komend schooljaar!
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Aanbod vanuit de begeleiding bao
 
begeleidingsbrochure bao  
 
Via het schoolanker heb je ongetwijfeld het planningsdocument voor volgend schooljaar reeds ontvangen. Nieuw dit jaar is dat je vanop dit document kan doorlinken naar een fiche die bij het initiatief wat meer uitleg geeft.
 
Het aanbod hebben we tevens in een digitale brochure verwerkt. Je vindt er voor het (bu)bao de infosessies, de leergroepen, de onderwijswerkplaatsen, de trajecten … in terug. Je kan ook meteen tot inschrijving over gaan.
 
Op die manier hopen we ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
FORS!
 
FORS  
 
Sinds een paar jaar is FORS een tijdschrift dat door het werkveld erg gesmaakt wordt. De combinatie van pedagogische verdieping met praktijkvoorbeelden uit West-Vlaamse klassen heeft daar ongetwijfeld voor gezorgd. Ook in het schooljaar 2020-2021 zetten we nog volop in op het nieuwe leerplan. Naast de ontwikkelvelden ‘Ontwikkeling van wiskundig denken’ en ‘Rooms-katholieke godsdienst’ werken we in een tweetal nummers ook rond onderwijsarrangementen.
 
FORS is bedoeld om ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Plannen en beleid voeren in de Coronacontext
 
plannen en beleid voeren  
 
Staat er de komende weken een plandag, denkdag of strategiedag op het programma?
 
Wil je terugblikken om te leren uit de coronatijden en te bepalen wat de school in de toekomst verder vooruit kan helpen, ook in niet-coronatijden?
 
Voor die overlegmomenten reiken we je graag een paar methodieken en beleidskaarten aan.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Vacatures codi-groepen secundair onderwijs
 
vacatures codi's  
 
Voor de codi-groepen Arbeidsmarkt, Doorstroom, Economie en organisatie, STEM en Taal en cultuur zijn er vacatures voor (adjunct-)directeurs van onze regio.
 
Voor een schets van de opdracht en werking van de codi verwijzen we naar het document ‘codi-werking’. 
 
Geïnteresseerden kunnen kandideren tot en met vrijdag 26 juni 2020. In functie van een evenwichtige samenstelling van de verschillende codi-groepen zijn we op zoek naar volgende profielen:
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Vorming voor startende leerlingenbegeleiders
 
vorming  
 
Volgend jaar bieden wij de mogelijkheid aan startende leerlingenbegeleiders om zich in een tijdpad van 5 volle dagen te professionaliseren. We doen dit door middel van input en reflectie op de eigen praktijk. 
 
De concrete vertaling naar de werkvloer krijgt dus de volle aandacht. We werken door middel van interactieve hoorcolleges, werksessies, supervisie en coaching.
 
Je kan nu reeds inschrijven voor dit professionaliseringstraject. Meer info vind je hier.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief identiteit – godsdienst – pastoraal
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief maatschappij & welzijn
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief maatschappij en welzijn lees je meer over ...
 
► 
 
Basisoptie maatschappij en welzijn
 
► 
 
Vacature studiedomeinbegeleider Maatschappij & Welzijn
 
► 
 
Laatste nieuws over de stagebegeleiding
 
► 
 
Goed om weten
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief nijverheid
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief nijverheid lees je meer over ...
 
► 
 
Elke leerling uitdagen binnen nijverheidsonderwijs, een boeiende mix!
 
► 
 
Schrijnwerk-Award 2020!
 
► 
 
Online opdrachten aanvullen met technische bagage.
 
► 
 
Wat zijn de verwachtingen bij een verslag?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief ondersteunend personeel
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief ondersteunend personeel lees je meer over ...
 
► 
 
Neem deel aan het stellingenspel
 
► 
 
Data om te prikken in je agenda
 
► 
 
Peper en Zout nr.4 in tijden van corona
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief wetenschappen
 
nieuwsbrief  
 
In de nieuwsbrief wetenschappen lees je meer over ...
 
► 
 
Enkele data voor volgend schooljaar
 
► 
 
Zomerschool Sterrenkunde
 
► 
 
Wind Power Challenge
 
► 
 
Vooruitblik naar MOS-aanbod
 
► 
 
Tijdelijk gratis YEP-krantje
 
► 
 
SPIN-CITY project
 
► 
 
Onderzoeksdata verwerken met de klas
 
► 
 
Risicoanalyses STAVAZA
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook