Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief West-Vlaanderen

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Mededelingen vanuit het vicariaat
►  Mededelingen identiteit-godsdienst-pastoraal
►  Het regeerakkoord en de pedagogische begeleiding
►  Nieuwe aanmeldingspagina
►  Brede ONW: mededeling
►  Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
►  Vacatures
►  Eekhout Academy
Gewoon basisonderwijs
►  Een nieuw jaar ...
►  Aanvangsbegeleiding bao: identiteitsnamiddag - 22 januari 2020
►  Onderwijswerkplaats Leiderschap en schoolorganisatie / Goed werkgeverschap
►  Tweedaagse directies bao - 13/14 februari 2020
►  Zin in leren, Zin in leven
►  Aanvraag kerkelijk mandaat in het basisonderwijs
►  Eekhout Academy: nascholing bao in de kijker
Gewoon secundair onderwijs
►  Tweedaagse directies so - 6/7 februari 2020
►  Leerplantoelichtingen
►  Onderwijswerkplaatsen so Leiderschap en schoolorganisatie / Goed werkgeverschap
►  Infomoment flexibele leertrajecten - 22 januari 2020
►  Aanbod RTC West-Vlaanderen: nieuwe campus VDAB in Roeselare - oproep voor onze directies
►  PEPER EN ZOUT - Nr. 2: nieuwsbrief december van en voor ondersteunend personeel
►  STELLINGENSPEL voor ondersteunend personeel: nieuwe stelling
►  Uitnodiging identiteitsnamiddag voor startende leraren - 29 januari 2020
►  Lerarentop 1010 - 5 februari 2020
►  Studievoormiddag voor administratieve medewerkers: dinsdag 11 februari 2020
►  Uitnodiging delend netwerk zorgbreed en kansenrijk onderwijs - dinsdag 18 februari
►  Dag van de opvoeder: dinsdag 10 maart 2020
►  GOK-consultatiedag: dinsdag 10 maart
►  Nieuwsbrief aardrijkskunde
►  Nieuwsbrief economie en handelsvakken
►  Nieuwsbrief Engels
►  Nieuwsbrief fysica en wetenschappelijk werk
►  Nieuwsbrief maatschappij & welzijn
►  Nieuwsbrief MaVo - PAV
►  Nieuwsbrief Nederlands
►  Nieuwsbrief toerisme
►  Eekhout Academy: nascholing so in de kijker
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Mededelingen vanuit het vicariaat
 
Voor iedereen
 
 
 
Mededelingen identiteit-godsdienst-pastoraal
 
Voor iedereen
 
 
 
Het regeerakkoord en de pedagogische begeleiding
 
Het regeerakkoord en de pedagogische begeleiding   Wie het regeerakkoord al heeft doorgenomen en/of op de inforonde van KathOndVla aanwezig was, weet intussen al dat ook wij als begeleidingsdienst door besparingen worden getroffen. Ik geef hieronder ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuwe aanmeldingspagina
 
Nieuwe aanmeldingspagina  
 
Zoals al eerder aangekondigd kun je nu via je Schoolware-account (WISA) of Smartschool-account inloggen op de applicaties van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoals de website, LLinkid en WellBe. Daarvoor krijg je een nieuw loginscherm te zien.
 
De eerste keer koppel je jouw Schoolware-account (WISA) eenmalig via ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Brede ONW: mededeling
 
Brede ONW: mededeling  
 
Evaluatie langlopende ondersteuningstrajecten
 
De omkadering van het brede ondersteuningsnetwerk (type basisaanbod, type-3, type-9) is door de overheid bepaald met een gesloten enveloppe. Dit betekent dat onze begeleidingseenheden niet wijzigen door meer/minder lopende ondersteuningstrajecten. Alle lopende trajecten en nieuwe aanmeldingen dienen binnen ...
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken
 
Project competentieontwikkeling en ondersteuningsnetwerken.  
 
Leergroep ‘Ik heb het moeilijk met moeilijk gedrag’
 
Vanaf 17 januari 2020 start deze leergroep in de regio Noord (volzet) en vanaf 30 maart 2020 in de regio West (nog plaatsen vrij).     
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 
Eekhout Academy
 
Eekhout-Academy  
 
Beste collega
 
We willen bij Eekhout Academy zeer graag onze vormingsinitiatieven afstemmen op de noden die heersen binnen het werkveld.
 
Om nog beter te kunnen inspelen op jullie vormingsbehoeften hebben we ...
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Een nieuw jaar ...
 
Een nieuw jaar ...  
 
Een nieuwe kans …
 
Een kans om als team, samen met de kinderen en de ouders, werk te maken van een unieke plaats waar het fijn is te leven en te leren. Verbonden met elkaar.
 
Neem die kans!
 
Maar, naast die mooie wensen hebben we opnieuw ontzettend droevig nieuws. Op 30 december 2019 overleed compleet onverwachts ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanvangsbegeleiding bao: identiteitsnamiddag - 22 januari 2020
 
Aanvangsbegeleiding bao: identiteitsnamiddag - 22 januari  
 
Op woensdag 22 januari 2020 gaat in Groenhove de Identiteitsnamiddag door. We hopen opnieuw zo’n 200 startende leraren te mogen ontmoeten. We vinden het belangrijk dat onze nieuwe leraren ervaren wat het betekent om binnen het Katholiek onderwijs les te geven.
 
De namiddagwerd volledig herwerkt.
 
Naast een toelichting van het drieluik identiteit – pastoraal – godsdienst, kan elke deelnemer opnieuw aan ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Onderwijswerkplaats Leiderschap en schoolorganisatie / Goed werkgeverschap
 
Onderwijswerkplaats Leiderschap en schoolorganisatie / Goed werkgeverschap  
 
In tijden als deze, met een ontzettend grote schaarste op de arbeidsmarkt, kan goed werkgeverschap een hefboom zijn om jonge leraren tot jouw school aan te trekken.
 
Stefaan Misschaert verdiepte zich de voorbije jaren in deze materie en neemt directies/codi’s en voorzitters van schoolbesturen mee in een boeiende onderwijswerkplaats, gestoffeerd met ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Tweedaagse directies bao - 13/14 februari 2020
 
Tweedaagse directies bao - 13/14 februari 2020  
 
Deze week valt de uitnodiging in de bus …
 
Jawel, op 13 en 14 februari trekken we er samen op uit, naar ons vertrouwde stekje in Blankenberge.
 
Met de werkgroep probeerden we een programma samen te stellen dat opnieuw ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Zin in leren, Zin in leven
 
Zin in leren, Zin in leven  
 
Aanbod bedoeld voor leraren en directies die wat dieper met een ontwikkelveld kennis willen maken.
 
Per werkingsgebied bieden we een aantal mogelijkheden aan.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanvraag kerkelijk mandaat in het basisonderwijs
 
Aanvraag kerkelijk mandaat in het basisonderwijs   Mogen wij nog even herinneren aan de – sinds 20 augustus ingevoerde - nieuwe werkwijze van mandaataanvraag?! Dank om hier rekening mee te houden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: nascholing bao in de kijker
 
Eekhout Academy: nascholing in de kijker  
 
► 
 
Dag van bewegingsopvoeding
 
► 
 
Een leerling met autisme in de klas: hoe pak ik het aan? Een introductie in het passend begeleiden
 
► 
 
Oscar schrijft! Creatief schrijven in je klas: begeleid je leerlingen stap voor stap in het schrijven van een eigen verhaal
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Tweedaagse directies so - 6/7 februari 2020
 
tweedaagse  
 
Deze week valt de uitnodiging in de bus …
 
De stuurgroep nodigt alle directies van harte uit om in te schrijven voor dit netwerk- en vormingsmoment.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Leerplantoelichtingen
 
Leerplantoelichtingen   Ontdek de leerplantoelichtingen die in de loop van de komende weken geagendeerd staan. Bij deze een welgemeend woord van dank aan die scholen die zo gastvrij zijn om een sessie op de eigen campus te organiseren.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Onderwijswerkplaatsen so Leiderschap en schoolorganisatie / Goed werkgeverschap
 
Onderwijswerkplaatsen Leiderschap en schoolorganisatie    In het tweede trimester worden voor alle directies en de voorzitters van de raden van bestuur regionale onderwijswerkplaatsen georganiseerd met als het beleidsvoerend vermogen op het vlak van ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Infomoment flexibele leertrajecten - 22 januari 2020
 
Infomoment flexibele leertrajecten - 22 januari 2020  
 
Omwille van een gezondheidsprobleem kan het voorzien infomoment NIET doorgaan. De ingeschreven deelnemers worden nog individueel verwittigd.
 
De vorming wordt verplaatst naar een later moment.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aanbod RTC West-Vlaanderen: nieuwe campus VDAB in Roeselare - oproep voor onze directies
 
Aanbod RTC West-Vlaanderen: nieuwe campus VDAB in Roeselare - oproep voor onze directies  
 
In 2024 opent VDAB een campus in Roeselare waar techniek en technologie centraal zullen staan, met state-of-the-art apparatuur voor workshops en opleidingen voor zowel leerlingen, studenten als werknemers.
 
Als directeur van je school kan je mee ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
PEPER EN ZOUT - Nr. 2: nieuwsbrief december van en voor ondersteunend personeel
 
PEPER EN ZOUT - nr. 2: nieuwsbrief december van en voor ondersteunend personeel  
 
Via de nieuwsbrief ‘PEPER en ZOUT’ bieden wij aan opvoeders en administratieve medewerkers heel wat praktische informatie doorheen het jaar. De nieuwsbrief wordt samengesteld door leden van de werkgroep ondersteunend personeel uit de regio West-Vlaanderen en verschijnt 4 keer per jaar.
 
In dit tweede nummer (jaargang 2018-2019) richten wij onze blik op ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
STELLINGENSPEL voor ondersteunend personeel: nieuwe stelling
 
STELLINGENSPEL voor ondersteunend personeel:nieuwe stelling  
 
‘Het aanleren van sociale vaardigheden is even belangrijk als het aanleren van cognitieve vaardigheden’
 
Reageerde jij al op deze nieuwe stelling?  
 
We hechten heel wat belang aan jouw mening als lid van het ondersteunend personeel in een ...
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging identiteitsnamiddag voor startende leraren - 29 januari 2020
 
Uitnodiging identiteitsnamiddag voor startende leraren - 29 januari 2020  
 
In het kader van de aanvangsbegeleiding van startende leraren nodigen wij die leraren uit voor een vormingsmoment over de eigenheid van de job binnen de identiteit van het katholiek onderwijs. Na het ontmoetingsmoment met de vakbegeleider vinden wij het noodzakelijk om alle leraren ook kennis te laten maken met ons project.
 
We voorzien een inhoudelijk gedeelte, een zendingsmoment en een informeel ontmoetings-moment
 
Wij staan er op dat elke startende leraar en ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Lerarentop 1010 - 5 februari 2020
 
Lerarentop 1010  
 
Op 5 februari 2020 zal de Lerarentop voor leraren van het eerste jaar secundair onderwijs plaatsvinden. Ook directeurs en leden van het middenkader die al werkten met het Gemeenschappelijk funderend leerplan en het Gemeenschappelijk leerplan ICT zijn welkom. Deze Lerarentop zal doorgaan in de KU Leuven van 9 tot 16 uur.
 
Meer info en inschrijven kan via deze link.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Studievoormiddag voor administratieve medewerkers: dinsdag 11 februari 2020
 
Studievoormiddag voor administratieve medewerkers: dinsdag 11 februari 2020   TBS/OB, reaffectatie en wedertewerkstelling. De wetgeving verandert permanent. Steeds weer duiken nieuwe reglementeringen op. Misschien heb je vragen waar je al een tijdje mee worstelt? Of er rijzen vragen naar aanleiding van veranderingen die op til zijn in ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging delend netwerk zorgbreed en kansenrijk onderwijs - dinsdag 18 februari
 
Uitnodiging delend netwerk zorgbreed en kansenrijk onderwijs - dinsdag 18 februari  
 
In dit lerend netwerk verkennen we het nieuw vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs en gaan dieper in op één van de fundamenten: verbindend schoolklimaat.
 
In een katholieke dialoogschool zul je samen met je directie en je collega’s expliciet inzetten op ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Dag van de opvoeder: dinsdag 10 maart 2020
 
Dag van de opvoeder: dinsdag 10 maart 2020  
 
Op dinsdag 10 maart 2020 organiseert de werkgroep ondersteunend personeel regio West-Vlaanderen i.s.m. Eekhout Academy de ‘Dag van de opvoeder’, met als thema: ‘Verbindend schoolklimaat en herstelgericht werken’.
 
Scholen en internaten staan voor grote uitdagingen: grotere diversiteit, pesten, radicalisering, conflicten, … 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
GOK-consultatiedag: dinsdag 10 maart
 
GOK-consultatiedag: dinsdag 10 maart  
 
We besteden aandacht aan de (zelf)evaluatie van de besteding van de GOK-uren en het eventueel bijsturen van het plan. We focussen op effecten duidelijk maken en hoe data ons daarbij kunnen helpen. 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde
 
Nieuwsbrief aardrijkskunde  
 
In de nieuwsbrief aardrijkskunde lees je meer over ...
 
1. 
 
Leerplannen & leerplanactiviteiten
 
2. 
 
Nascholingen
 
3. 
 
Lesmateriaal
 
4. 
 
Contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief economie en handelsvakken
 
Nieuwsbrief economie en handelsvakken  
 
In de nieuwsbrief economie en handelsvakken lees je meer over ...
 
1. 
 
Netwerkdag rond onderzoekend leren binnen het vakdomein economie (alle leraren economie en handelsvakken)
 
2. 
 
Inspiratiemarkt basisoptie Economie en organisatie
 
3. 
 
Inspiratiesessie Kid@bizz – Vlajo
 
4. 
 
Gewijzigde wetgeving vennootschapsregels en ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Engels
 
Nieuwsbrief Engels  
 
In de nieuwsbrief Engels lees je meer over ...
 
1. 
 
National Geographic Learning Event
 
2. 
 
Taaldag CNO Antwerpen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief fysica en wetenschappelijk werk
 
Nieuwsbrief fysica en wetenschappelijk werk  
 
In de nieuwsbrief fysica en wetenschappelijk werk lees je meer over ...
 
1. 
 
Navorming ‘Innoverend didactisch materiaal onderzoekend leren en leren onderzoeken voor de basisopties STEM en wetenschappen’
 
2. 
 
Gratis voorjaarsactiviteit voor leden van VeLeWe.
 
3. 
 
Opvolging dag van Fysica
 
4. 
 
Waardevol lesmateriaal
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief maatschappij & welzijn
 
Nieuwsbrief maatschappij en welzijn  
 
In de nieuwsbrief maatschappij en welzijn lees je meer over ...
 
1. 
 
Save the date!
 
2. 
 
Bijeenkomsten
 
3. 
 
Goed om weten
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief MaVo - PAV
 
Nieuwsbrief MaVo - PAV  
 
In de nieuwsbrief MaVo - PAV lees je meer over ...
 
1. 
 
 Leerplannen & leerplanactiviteiten
 
2. 
 
Nascholingen
 
3. 
 
Lesmateriaal
 
4. 
 
Contact
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief Nederlands
 
Nieuwsbrief Nederlands  
 
In de nieuwsbrief Nederlands lees je meer over ...
 
1. 
 
Speciaal in de kijker: differentiatie in ons vak  en schrijfvaardigheid op schoolniveau
 
2. 
 
Aanvangsbegeleiding: terugkommoment
 
3. 
 
Tips: handboek of niet, de rol van de collega’s, rapportcommentaren en leerlingcontacten,   Poëzievoorleesstem, Olympiade Nederlands en Lerarentop 1010)
 
4. 
 
Activiteitenkalender
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwsbrief toerisme
 
nieuwsbrief toerisme  
 
Raadpleeg de nieuwsbrief toerisme met deze inhoud:
 
1. 
 
Leerplannen & leerplanactiviteiten
 
2. 
 
Nascholingen
 
3. 
 
Contact
 
        
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Eekhout Academy: nascholing so in de kijker
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook