Respect
 
We wisten van voor de start dat dit schooljaar geen ‘gewoon’ schooljaar zou worden. Momenteel zien we leraren schakelen van gemaskerde live-lessen naar deels blended scenario’s en terug. Delen van klassen gaan in quarantaine, hele klassen krijgen gestreamd les … het schoolleven was nog nooit zo ingewikkeld. Lokale coronabesmettingen maken de schoolorganisatie heel complex. Ondertussen gaat ook de modernisering van het secundair onderwijs – basisopties zijn gestart, de leerplannen voor de tweede graad worden geschreven – in volle vaart verder. Wij willen bij de start van deze nieuwsbrief graag onze waardering uitdrukken voor de ongelooflijke inzet van alle leraren, leden van het middenkader en directies. Respect!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Respect
 
We wisten van voor de start dat dit schooljaar geen ‘gewoon’ schooljaar zou worden. Momenteel zien we leraren schakelen van gemaskerde live-lessen naar deels blended scenario’s en terug. Delen van klassen gaan in quarantaine, hele klassen krijgen gestreamd les … het schoolleven was nog nooit zo ingewikkeld. Lokale coronabesmettingen maken de schoolorganisatie heel complex. Ondertussen gaat ook de modernisering van het secundair onderwijs – basisopties zijn gestart, de leerplannen voor de tweede graad worden geschreven – in volle vaart verder. Wij willen bij de start van deze nieuwsbrief graag onze waardering uitdrukken voor de ongelooflijke inzet van alle leraren, leden van het middenkader en directies. Respect!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen 

 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde - mededeling oktober 2020
 
  In deze Nieuwsbrief  van Leen Van Hecke vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Aardrijkskunde in coronatijden
 
► 
 
Wegwijzers aardrijkskunde voor niet-vakgeschoolden: hoe aardrijkskunde geven in de derde graad?
 
► 
 
Nascholing i.v.m. duurzaamheid, terreinwerk en vakoverschrijdend werken in nieuw leerplan eerste graad: woensdagnamiddag 21 april (save the date)
 
► 
 
Lesmateriaal
 
► 
 
En het klimaat?
 
Secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Domein Maatschappij en Welzijn - mededeling oktober 2020
 
  In deze Nieuwsbrief  van Ingrid Molein, Tine Van Severen en Stephanie Rooms vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2020-2021
 
► 
 
Djapo
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen, Personenzorg
 
 
 
Duits - mededeling oktober 2020
 
  In deze Nieuwsbrief  van Martine Gillis vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
'Lange Woche der deutschen Sprache'
 
► 
 
Ondersteuning door het Goethe-Institut Brüssel
 
► 
 
Werbematerial
 
► 
 
Spot German - Spurensuche
 
► 
 
Filmfestival Gent
 
► 
 
Nascholing 'Comics & Zeichnen im Deutschunterricht'
 
► 
 
Deutschlehrertag
 
► 
 
Nascholingen
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Economie & Organisatie - mededeling oktober 2020
 
  In deze Nieuwsbrief  van Katrien Pil en Sofie Van der Eecken vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Inspiratiemarkt + netwerkmoment basisoptie Economie en organisatie
 
► 
 
Webinars VLEW
 
► 
 
Vlajo – Ondernemers voor de klas
 
► 
 
Studiedag Accounting Education: nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen
 
► 
 
Nascholing voor leerkrachten 2de en 3de graad secundair onderwijs rond financiële educatie
 
► 
 
Nascholing: Ontwikkelen van financiële competenties via interactieve ICT-tools (georganiseerd door de educatieve master in de economie)
 
► 
 
Save the date!
 
Secundair onderwijs, Economie, Handel
 
 
 
Engels - mededeling oktober 2020
 
  In deze Nieuwsbrief  van Martine Gillis vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingsaanbod
 
► 
 
Nascholingen CNO (Antwerpen)
 
► 
 
Uitspraak oefenen met Google
 
► 
 
Lerend netwerk Engels en Frans in de eerste graad A-stroom: evalueren en rapporteren
 
► 
 
Lerend netwerk ‘Aan de slag met MVT in de eerste graad’ (Frans en Engels)
 
► 
 
Netwerk basisoptie MTWE (talen)
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Frans - mededeling oktober 2020
 
  In deze Nieuwsbrief  van Christel Arens en Veerle Hertveldt vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Herinnering: Netwerk – praktijkatelier: materiaaluitwisseling basisoptie MT in MTWE
 
► 
 
Herinnering: Lerend netwerk Frans en Engels in de A-stroom: hoe evalueer jij?
 
► 
 
Nascholingsaanbod
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Fysica - mededeling oktober 2020
 
  In deze Nieuwsbrief  van Tamara Diels vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Modernisering secundair onderwijs: Nieuwe leerplannen voor de basisopties
 
► 
 
Practica in Coronatijd
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Junior Olympiade Natuurwetenschappen
 
► 
 
Vlaamse Fysica Olympiade
 
► 
 
Dag van de Wetenschap (10de editie) gaat digitaal
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
Geschiedenis - mededeling oktober 2020
 
  In deze Nieuwsbrief  van Vanessa Rottiers vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Didactiek in tijden van corona
 
► 
 
Ook Europa draagt een steentje bij 
 
► 
 
Toch op stap met de klas?!
 
► 
 
Nascholingen
 
Secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
Latijn en Grieks - mededeling oktober 2020
 
  In deze Nieuwsbrief  van Geert Kentane vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dag van de Klassieke Talen ’DIMIDIA DIES DIVERSA DOCET’
 
► 
 
Examens Euroclassica
 
► 
 
Toneelvoorstellingen
 
► 
 
Varia
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - mededeling oktober 2020
 
  In deze Nieuwsbrief  van Dirk De Bock vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Lessen lichamelijke opvoeding met coronamaatregelen
 
► 
 
Leerplanrealisatie LO in tijden van Corona
 
► 
 
Leerlijnen over gezond leven
 
► 
 
EHBO in leerplannen LO
 
► 
 
Reanimatie zonder beademing in tijden van Corona
 
Secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO/PAV - mededeling oktober 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over:  
 
 
► 
 
Twee blije aankondigingen
 
► 
 
Wat stond er de voorbije maand op Yammer?
 
► 
 
Aankomende vormingsmomenten
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Nederlands - mededeling oktober 2020
 
  In deze Nieuwsbrief  van Inge De Troyer en Peter Van Damme vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Beginsituatie inschatten en erop inspelen
 
► 
 
Week van het Nederlands
 
► 
 
Praktijkatelier basisoptie Moderne Talen
 
► 
 
Vijf online werkvormen om leerlingen te motiveren
 
► 
 
Vragen bij de opstart
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
OKAN en ex-OKAN - mededeling oktober 2020
 
  In deze Nieuwsbrief  van Christel Arens vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerk vervolgschoolcoaches Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Vergaderingen OKAN-coördinatoren in Brussel
 
► 
 
NedBox Alfa
 
► 
 
Nieuwe oproep voor intervisie LO OKAN en leraren LO ex-OKAN
 
► 
 
Herinnering: Nascholingsaanbod van CNO Antwerpen
 
► 
 
‘Wortelen in nieuwe aarde’
 
► 
 
‘Flexibele leerwegen voor meertalige nieuwkomers’
 
► 
 
Nieuwe oproep: QR-codes als ondersteuning bij anderstalige leerlingen in nijverheidsscholen
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
r.-k. Godsdienst - mededeling oktober 2020
 
  In deze Nieuwsbrief  van Veronique Malfrere en Gertjan Monteyne vind je meer informatie over:
 
 
 
 
► 
 
Traject evaluatie
 
► 
 
Drie boekentips
 
► 
 
Vormingsprogramma Paulus (zie bijlage) 
 
► 
 
Theo-olympiade
 
► 
 
Koen Dewulf: God & Goed
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
Techniek - mededeling oktober 2020
 
  In deze Nieuwsbrief  van Pieter Van de Steen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Open zitdag techniek
 
► 
 
Lerend netwerk basisoptie STEM wetenschappen /technieken A-stroom
 
► 
 
Website basisoptie STEM
 
Secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Wiskunde - mededeling oktober 2020
 
  In deze Nieuwsbrief  van Luc De Wilde  en Guy Reyntjens vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Effectieve leerstrategieën die je kan toepassen in de klas of bij afstandsonderwijs
 
► 
 
Dagen van de wiskunde – Eekhout Academy Kortrijk
 
► 
 
Dag van de wiskunde – Uhasselt
 
► 
 
Navormingen – Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Instituut voor Permanente Vorming in de Wetenschappen – Ugent
 
► 
 
Programmeren in Python
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook