Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van mei 2016.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden.
 
Veel leesgenot
 
Jeroen Van Acker
Niveaucoördinator secundair onderwijs
 
Jan Verpoest
Regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van mei 2016.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden.
 
Veel leesgenot
 
Jeroen Van Acker
Niveaucoördinator secundair onderwijs
 
Jan Verpoest
Regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen
 
 

 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde
 
In deze mededeling van Leen Van Hecke vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuw leerplan aardrijkskunde derde graad tso/kso
 
► 
 
Push- and pull-factoren vertaald naar de situatie van de Syrië-vluchtelingen
 
► 
 
ICT-tip: Hoe groot is Afrika?
 
► 
 
Aardrijkskundige thema’s met een wetenschappelijke blik benaderd
 
Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie
 
In deze mededeling van Gerrit Schuermans vind je, naast de herhaling en aanvullingen van onderwerpen die actueel blijven, informatie over o.a. de leerplantoelichting voor het vak biologie in de studierichting Sportwetenschappen 3de graad aso, voordrachten over wetenschappen en enkele nieuwe interessante websites.
 
Biologie
 
 
 
Chemie
 
In deze mededeling van Gerrit Schuermans vind je, naast de herhaling en aanvullingen van onderwerpen die actueel blijven, informatie over o.a. voordrachten over wetenschappen en enkele nieuwe interessante websites.
 
Chemie
 
 
 
Duits
 
In deze mededeling van Martine Gillis vind je informatie over de onderstaande items:
 
 
► 
 
Prijs voor verdienstelijke leerlingen
 
► 
 
Toelichting nieuwe leerplannen
 
► 
 
Lectuur voor de leraar
 
► 
 
Project Mit Deutsch in den Beruf
 
Duits
 
 
 
Economie
 
In deze mededeling van Katrien Van Daele vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Binnenklasdifferentiatie
 
► 
 
Ontmoetingsdag stagescholen – alumni lerarenopleiding
 
► 
 
Didactisch materiaal KULeuven
 
► 
 
Ondernemen: ‘Het eerste kwartaal’ op CANVAS
 
Economie
 
 
 
Engels
 
In deze mededeling van Martine Gillis vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Save the date: Impulsdag voor CLIL-scholen
 
► 
 
Interessante websites voor lees-en luistervaardigheid en voor CLIL
 
► 
 
Engels taalbad voor leerlingen
 
► 
 
Klassiekers van de Engelse literatuur bij uitgeverij Penguin
 
Engels
 
 
 
Fysica
 
In deze mededeling van Tamara Diels krijg je een overzicht van interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
 
Fysica
 
 
 
Gelijke Onderwijskansen
 
In deze mededeling van Martine Van Overmeiren krijg je meer informatie over:
 
 
► 
 
Kinderrechtenfora: omgaan met effecten van discriminatie en racisme op kinderen
 
► 
 
Mars: meertaligheid als realiteit op school
 
► 
 
Schrijven voor een Nederlands laagtaalvaardig publiek
 
► 
 
Prikbord voor so
 
► 
 
Kansarm maar niet kansloos
 
GOK
 
 
 
Handel
 
In deze mededeling van Katrien Van Daele, vind je meer informatie over de volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Herziening leerplannen bedrijfseconomie
 
► 
 
Lerende netwerken rond de vernieuwde leerplannen voor specialisatiejaren bso – studiegebied handel
 
► 
 
Nascholing
 
► 
 
Ondernemen: ‘Het eerste kwartaal’ op CANVAS
 
Handel
 
 
 
Informatica
 
In deze mededeling van Greet Vanderbiesen vind je informatie over:
 
 
► 
 
25ste studiedag ICT-coördinatoren
 
► 
 
Netwerkdag voor leerkrachten Toegepaste Informatica in Informaticabeheer
 
Informatica
 
 
 
Lichamelijke opvoeding
 
In deze mededeling van Dirk De Bock vind je informatie over:
 
 
► 
 
Controle van de veiligheid van turn- en sporttoestellen
 
► 
 
Breng je dossier ‘Sport beweegt je school’ in orde
 
► 
 
Ben je op zoek naar een nascholing?
 
Lichamelijke opvoeding
 
 
 
Maatschappelijke vorming
 
In deze mededeling van Leen Van Hecke vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Eerste jongerenvriendelijke zoekmachine gelanceerd
 
► 
 
Poëziecentrum komt met een gloednieuwe website
 
► 
 
Ervaar zelf wat het is om een vluchteling te zijn
 
► 
 
ICT-tip: Hoe groot is Syrië?
 
► 
 
De Het app
 
► 
 
Schrijven voor een laagtaalvaardig publiek
 
► 
 
Prikbord voor so
 
Maatschappelijke vorming - MAVO
 
 
 
Natuurwetenschappen
 
In deze Mededelingen van Gerrit Schuermans vind je, naast de herhaling en aanvullingen van onderwerpen die actueel blijven, informatie over o.a. voordrachten over wetenschappen en enkele nieuwe interessante websites.
 
Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands
 
In deze mededeling van Riet De Vos en Peter Van Damme vind je informatie over:
 
 
► 
 
Netwerking Communicatieve vaardigheden en Zakelijke Communicatie tweede en derde graad bso: 9 mei in Assebroek
 
► 
 
Netwerkdag eerste graad b-stroom: 25 mei, Sint-Baafshuis
 
► 
 
Voorstelling nieuw leerplan Nederlands Se-n-Se: 25 mei, Sint-Baafshuis
 
► 
 
Schrijven voor een laagtaalvaardig publiek
 
► 
 
Taaldrop verkozen tot beste taalproduct van 2015
 
► 
 
Poëziecentrum heeft een vernieuwde website
 
► 
 
Medewerking onderzoek rond Nederlandse literatuur (KU Leuven) en onderzoek taalbeschouwing voor leraren derde graad aso
 
Nederlands
 
 
 
Opvoedingsproject
 
In deze mededeling van Bellinda Staelens vind je informatie over:
 
 
► 
 
In gesprek met de vreemde ander
 
► 
 
De kracht van ontmoeting (16/5)
 
► 
 
Bruisend Brussel beleven (25/5)
 
► 
 
Samenleven na de aanslagen in Brussel
 
Opvoedingsproject
 
 
 
Pastoraal op school
 
In deze mededeling van Bellinda Staelens vind je informatie over:
 
 
► 
 
Pleidooi voor een interreligieuze dialoog
 
► 
 
Up together (2/5)
 
► 
 
Wat bepaalt mijn keuzes? (24/5)
 
► 
 
’t Is een vreemdeling zeker? (26/5)
 
► 
 
Opvang en huisvesting van vluchtelingen (31/5)
 
► 
 
Jokri-zomerkamp (3-9/7)
 
► 
 
Met je geloof de straat op (6-13/8)
 
► 
 
Raimon Panikar
 
Pastoraal op school
 
 
 
Personenzorg
 
In deze mededeling van Ingrid Molein, Eef Rombaut en Tine Van Severen vind je informatie over samenkomsten  van klankbordgroepen en nascholingen.
 
Personenzorg
 
 
 
Project Algemene Vakken
 
In deze mededeling van Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Eerste jongerenvriendelijke zoekmachine gelanceerd
 
► 
 
Poëziecentrum komt met een gloednieuwe website
 
► 
 
Ervaar zelf wat het is om een vluchteling te zijn
 
► 
 
ICT-tip: Hoe groot is Syrië?
 
► 
 
De Het app
 
► 
 
Schrijven voor een laagtaalvaardig publiek
 
► 
 
Prikbord voor so
 
Project algemene vakken - PAV
 
 
 
R.-K. Godsdienst
 
In deze mededeling van Marie-Ann De Cocker en Veronique Malfrere vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Overzicht ondersteuningsbijeenkomsten BuSO
 
► 
 
Loopbaangesprekken schooljaar 2016-2017
 
► 
 
Infodag ‘godsdienstleraar worden’
 
► 
 
Junior College en studeren aan de faculteit Theologie en religiewetenschappen
 
► 
 
Hoe knopen leraren en jongerenwerkers gevoelige gesprekken aan met moslimjongeren?
 
► 
 
Een tegendiscours dat de moslimstem laat horen
 
► 
 
HDGI-bibliotheek: aanbod nieuwe boeken, films en spelen
 
Godsdienst
 
 
 
Scholen in de kijker
 
In deze mededeling van Bellinda Staelens vind je informatie over:
 
 
► 
 
Aandacht voor vluchtelingen in het Sint-Paulusinstituut te Herzele
 
► 
 
‘3D-battle’ in Leiepoort Sint-Hendrik te Deinze
 
Scholen in de kijker
 
 
 
Taaldrempels op school
 
In deze mededeling vind je meer informatie over: 
 
 
► 
 
De Het app voor anderstaligen die worstelen met lidwoorden
 
► 
 
Schrijven voor een laagtaalvaardig publiek
 
► 
 
Anderstalige nieuwkomers: prikbord voor secundair onderwijs
 
► 
 
Nascholingen voor leraren BuO en leraren OKAN so
 
Taalbeleid
 
 
 
Taaltip
 
Hier vind je de taaltip voor de maand mei.
 
Taalbeleid
 
 
 
Wiskunde
 
In deze mededeling van Luc De Wilde en Guy Reyntjens vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Vlaamse Wiskunde Olympiade
 
► 
 
Toelatingsexamen arts en tandarts
 
► 
 
IJkingstoets wiskunde
 
► 
 
Leesplezier en wiskundeprestaties
 
► 
 
Abelprijs wiskunde
 
► 
 
100 mijlpalen in de geschiedenis van de wiskunde
 
Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook