Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van november 2019.
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van november 2019.
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Aardrijkskunde - mededeling november 2019
►  Beeld - mededeling november 2019
►  Duits - mededeling november 2019
►  Domein Maatschappij en Welzijn - mededeling november 2019
►  Economie - Handelsvakken - mededeling november 2019
►  Engels - mededeling november 2019
►  Frans - mededeling november 2019
►  Fysica - mededeling november 2019
►  Humane wetenschappen - mededeling november 2019
►  In de focus - mededeling november 2019
►  Informatica - mededeling november 2019
►  Latijn en Grieks - mededeling november 2019
►  Lichamelijke opvoeding - mededeling november 2019
►  MAVO/PAV en Mens en Samenleving - mededeling november 2019
►  Nederlands - mededeling november 2019
►  Nijverheid - mededeling november 2019
►  OKAN en ex-OKAN - mededeling november 2019
►  Taaldrempels op school - mededeling november 2019
►  Wiskunde - mededeling november 2019
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde - mededeling november 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van leen.vanhecke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Klimaatverandering, voor wie (nog) meer wil weten
 
► 
 
Examencommissie zoekt freelance medewerkers aardrijkskunde
 
► 
 
Interessante lezingen, nascholingen ...
 
Secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Beeld - mededeling november 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van isabelle.tack@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholing 'Beeldend betekenis geven'
 
► 
 
Dag van Beeld, Muziek, Artistieke Vorming & Esthetica
 
Secundair onderwijs, Plastische opvoeding
 
 
 
Duits - mededeling november 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Deutsche Welle: voor elk wat wils
 
► 
 
Internationale Deutscholympiade 2020
 
► 
 
Literaturnobelpreis 2019 für Peter Handke
 
► 
 
Shell Jugendstudie 2019
 
► 
 
Netwerkdag co-teaching in Moderne Vreemde Talen
 
► 
 
Taal is business
 
► 
 
Taal en literatuur promoten in het secundair onderwijs: aanbod KU Leuven
 
► 
 
Scholar@school
 
► 
 
Lesideeën voor taalleerkrachten
 
► 
 
Leestips
 
► 
 
'Waarom kiezen voor taal?'
 
► 
 
Taalwedstrijd 2020
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Domein Maatschappij en Welzijn - mededeling november 2019
 
 
 
► 
 
Agenda en samenkomsten/vormingen schooljaar 2019-2020
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Economie - Handelsvakken - mededeling november 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van benjamin.destaercke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Herhaling: leerplanintroducties Basisoptie Economie en Organisatie (1ste graad)
 
► 
 
Netwerkdag rond onderzoekend leren binnen het vakdomein economie (alle leraren economie en handelsvakken)
 
► 
 
ERP: Gratis online business game van Odoo
 
► 
 
Ondernemers voor de klas (Vlajo)
 
► 
 
Dag van Handel en Economie
 
► 
 
Get-a-Teacher, een expert voor de klas
 
► 
 
Inspiratiedag basisoptie Economie en Organisatie
 
► 
 
Netwerkdag leraren 2de en 3de graad Kantoor en verkoop
 
Secundair onderwijs, Economie, Handel
 
 
 
Engels - mededeling november 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Taal en literatuur promoten in het secundair onderwijs: aanbod KU Leuven
 
► 
 
Scholar@school
 
► 
 
Lesideeën voor taalleerkrachten
 
► 
 
Leestips
 
► 
 
'Waarom kiezen voor taal?'
 
► 
 
Taalwedstrijd 2020
 
► 
 
'Taal is business'
 
► 
 
Netwerkdag co-teaching in Moderne Vreemde Talen
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Frans - mededeling november 2019
 
 
 
► 
 
Aanbod van Alliance française
 
► 
 
Aanbod van CNO Antwerpen
 
► 
 
Aanbod van PEDIC Gent
 
► 
 
Aanbod van KU Leuven
 
► 
 
Netwerkdag co-teaching in Moderne Vreemde Talen
 
► 
 
Opleiding Taal- en Letterkunde van de KU Leuven: Scholar@school
 
► 
 
KU Leuven, faculteit Letteren Campus Brussel organiseert Taalwedstrijd op 5 februari en 18 maart 2020
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Fysica - mededeling november 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, universiteit Gent
 
► 
 
Vlaamse Fysica Olympiade
 
► 
 
Wedstrijd: Girls Leading in Science
 
► 
 
Junior College: De universiteit in je klas
 
► 
 
Dag van de Wetenschap: Hoe zou jouw leven eruitzien zonder wetenschap?
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
Humane wetenschappen - mededeling november 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over: 
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2019-2020
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegiebied
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
In de focus - mededeling november 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over 'taalvaardigheid' als GOK-thema.
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Informatica - mededeling november 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerkvergadering Gemeenschappelijk leerplan ICT 1ste graad
 
► 
 
Nascholing 'Met computationeel denken aan de slag in de STEM-vakken'
 
 
 
Secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
Latijn en Grieks - mededeling november 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Tijdschriftartikelen
 
► 
 
Tentoonstellingen
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - mededeling november 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van dirk.debock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
EHBO
 
Secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO/PAV en Mens en Samenleving - mededeling november 2019
 
 
 
► 
 
Info gevraagd
 
► 
 
Alternatieve informatiebron
 
► 
 
Oproep examencommissie
 
► 
 
Classroomscreen - handig digitaal platform met heel wat klasinzetbare widgets
 
► 
 
Deze onderwijstools moet je bekijken
 
► 
 
Verfijnde versie MAVO en PAV - save the date
 
► 
 
Voor leerkrachten Mens en Samenleving: eerste netwerkdag, save the date, contactgegevens, vakvergaderingen
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Nederlands - mededeling november 2019
 
 
 
► 
 
Meesterklas vakdidactiek Nederlands
 
► 
 
Hoe maak je effectieve lessen?
 
► 
 
Social media class
 
► 
 
Tijdschrift Klasse
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
Nijverheid - mededeling november 2019
 
 
 
► 
 
Website pedagogische begeleiding nijverheid regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Educam - eendaagse workshop basis carwrap
 
► 
 
BIL-NIL Lassymposium 2019
 
► 
 
RTC - Plastics on Tour
 
► 
 
Opleiding kennismaken met kunststoffen en vormgevingstechnieken
 
► 
 
Haas-conferentie
 
► 
 
Volta: leerkrachtengids
 
► 
 
Festo: voorstelling didactische trainer
 
► 
 
Nascholing leerkrachten EE-EI - elektronica
 
Secundair onderwijs, Nijverheid
 
 
 
OKAN en ex-OKAN - mededeling november 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de dag van OKAN en ex-OKAN: 'Omdat wij dit goed willen doen!'
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Taaldrempels op school - mededeling november 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Van strak 'taalbelijd' naar dynamisch taalbeleid! Data gekend!
 
► 
 
'Geletterd voor de toekomst: recepten voor sterker lees- en schrijfonderwijs in het secundair onderwijs', CTO Leuven
 
► 
 
Internationaal gastcollege 'Grenzeloos leren over meertaligheid'
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Wiskunde - mededeling november 2019
 
 
 
► 
 
Navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Dagen van de Wiskunde
 
► 
 
Netwerkdag voor de leerkrachten wiskunde van de B-stroom
 
► 
 
Co-teaching altijd een goed plan?  Samen optimaal groeien in co-teaching door afstemming en planning
 
► 
 
Leermateriaal - Geogebraboek
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook