Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van november 2018.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van november 2018.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Aardrijkskunde - mededeling november 2018
►  Duits - mededeling november 2018
►  Economie - mededeling november 2018
►  Engels - mededeling november 2018
►  Frans - mededeling november 2018
►  Godsdienst - mededeling november 2018
►  GOK - mededeling november 2018
►  Handel - mededeling november 2018
►  Humane wetenschappen - mededeling november 2018
►  Latijn en Grieks - mededeling november 2018
►  Lichamelijke opvoeding - mededeling november 2018
►  MAVO/PAV - mededeling november 2018
►  Nederlands - mededeling november 2018
►  Nijverheid - mededeling november 2018
►  OKAN en ex-OKAN - mededeling november 2018
►  Personenzorg - mededeling november 2018
►  Scholen in de kijker - mededeling november 2018
►  Taaldrempels op school - mededeling november 2018
►  Taaltip - mededeling november 2018
►  Wiskunde - mededeling november 2018
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde - mededeling november 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van leen.vanhecke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen aardrijkskunde 1ste graad
 
► 
 
Studiedag 'migraties'
 
► 
 
Taalgericht lesgeven in aardrijkskunde
 
► 
 
'Geo-lessen-markt'
 
Secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Duits - mededeling november 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerk voor leraren Duits
 
► 
 
Tools voor de talenklas: Mindomo
 
► 
 
'PASCH-net'
 
► 
 
DUITS en STEM - een interessante combinatie
 
► 
 
Data om te noteren
 
► 
 
Nascholingen PEDIC
 
► 
 
De Europese Dag van de Talen in het College ten Doorn in Eeklo
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Economie - mededeling november 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van benjamin.destaercke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dag van handel en economie - 14 november 2018
 
► 
 
Netwerkdag 2de en 3de graad aso economie - 26 november 2018 
 
► 
 
Hoe eco is onze economie? - 15 november 2018, VLEW
 
► 
 
Slim leren omgaan met geld? (project Get-a-Teacher, KBC)
 
► 
 
Communicatie in tijden van vernieuwing - 8 november 2018, Universiteit Antwerpen
 
► 
 
Studiedag rond de nieuwe vennootschaps- en faillissementswetgeving  voor leraren economie derde graad aso en tso - 28 november 2018
 
► 
 
Nieuws in de klas
 
► 
 
Nieuwe aanpak boekhouden voor leerlingen in het secundair onderwijs (Project Universiteit Gent)
 
► 
 
Nascholingen CNO Antwerpen in de kijker
 
Secundair onderwijs, Economie
 
 
 
Engels - mededeling november 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Certificering taalniveau Engels met APTIS-test
 
► 
 
Adaptive online language test
 
► 
 
Tools voor de talenklas: Mindomo
 
► 
 
Webinars Sundays with BELTA
 
► 
 
Nascholingen PEDIC
 
► 
 
Data om te noteren
 
► 
 
De Europese Dag van de Talen in het College ten Doorn in Eeklo
 
► 
 
Wetenschappelijke teksten in het Engels
 
► 
 
De nieuwe leerplannen
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Frans - mededeling november 2018
 
 
 
► 
 
Congres Vreemde talendidactiek UHasselt op 15 november 2018
 
► 
 
Examensessies DELF-DALF TOUT PUBLIC
 
► 
 
Nascholing 'Beter lezen en schrijven' 
 
► 
 
Congres 'Als lezen niet zo vlot'
 
► 
 
Tools voor de talenklas: Mindomo
 
► 
 
Kagan Coöperatieve Leerstrategieën voor Moderne Vreemde Talen 
 
► 
 
Data om te noteren
 
► 
 
Nascholingsaanbod PEDIC
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Godsdienst - mededeling november 2018
 
 
 
► 
 
Nieuwe mailadressen inspectie-begeleiding r.-k. godsdienst
 
► 
 
Dag van de godsdienst
 
► 
 
Boek 'Weer Zin, de uitvinding van tevredenheid' Lieven de Pril
 
► 
 
Voordracht 'Het christendom in een multiculturele wereld: late oudheid en vandaag' Kris De Boel
 
► 
 
Colloquium 'Vrouwelijke mystici aan het woord II'
 
► 
 
Lopend Vuur 'Worstelen met God'
 
► 
 
Unia wedstrijd tegen racisme
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
GOK - mededeling november 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.vanovermeiren@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Meertaligheid troef
 
► 
 
Wat je moet weten over evaluatie van meertalige leerlingen
 
Secundair onderwijs, GOK
 
 
 
Handel - mededeling november 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van benjamin.destaercke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dag van handel en economie - 14 november 2018
 
► 
 
Netwerkdag 2de en 3de graad aso economie - 26 november 2018 
 
► 
 
Hoe eco is onze economie? - 15 november 2018, VLEW
 
► 
 
Slim leren omgaan met geld? (project Get-a-Teacher, KBC)
 
► 
 
Communicatie in tijden van vernieuwing - 8 november 2018, Universiteit Antwerpen
 
► 
 
Studiedag rond de nieuwe vennootschaps- en faillissementswetgeving voor leraren economie derde graad aso en tso - 28 november 2018
 
► 
 
Nieuws in de klas
 
► 
 
Nieuwe aanpak boekhouden voor leerlingen in het secundair onderwijs (Project Universiteit Gent)
 
► 
 
Nascholingen CNO Antwerpen in de kijker
 
Secundair onderwijs, Handel
 
 
 
Humane wetenschappen - mededeling november 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Agenda en samenkomsten/vormingen schooljaar 2018-2019
 
► 
 
Hoe het samenwerken in onderwijs versterken met het Belbin teamrollenmodel?
 
► 
 
Nascholing coöperatieve leerstrategieën Kagan
 
► 
 
Leerplangericht ontwerpen volgens de taxonomie van Bloom 
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Latijn en Grieks - mededeling november 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Examens Euroclassica
 
► 
 
Beleef de verhalen uit de Griekse mythologie
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - mededeling november 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van dirk.debock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Varia
 
Secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO/PAV - mededeling november 2018
 
 
 
► 
 
Save the date
 
► 
 
Wat je moet weten over evaluatie van meertalige leerlingen
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Nederlands - mededeling november 2018
 
 
 
► 
 
Dag van het Nederlands eerste graad bso
 
► 
 
Toelichting en implementatie nieuwe leerplannen eerste graad
 
► 
 
Tools for educators
 
► 
 
Taalkundestrip
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
Nijverheid - mededeling november 2018
 
 
 
► 
 
Website pedagogische begeleiding nijverheid regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Educam
 
► 
 
BIL-NIL
 
► 
 
Save the date
 
► 
 
RTC
 
► 
 
Derde CNC-leerkrachten conferentie
 
Secundair onderwijs, Nijverheid
 
 
 
OKAN en ex-OKAN - mededeling november 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerken samen met het basisonderwijs
 
► 
 
Intervisie vervolgschoolcoaches
 
► 
 
OKAN-coördinatoren
 
► 
 
Interactieve werkvormen in de NT2-klas
 
► 
 
Taal en ICT: een geslaagd huwelijk?
 
► 
 
Omgaan met Eritrese vluchtelingen
 
► 
 
Traumapsychologen Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Alfa NT2
 
► 
 
Methodiekenmarkt 'Anderstaligen en divers' basisonderwijs
 
► 
 
OKAN maakt een blog
 
► 
 
NT2 in het FOMU (Fotomuseum Antwerpen)
 
► 
 
De kracht van het beeld
 
► 
 
Welkomspel
 
► 
 
Een filmpje tegen racisme
 
► 
 
Taalhelden
 
► 
 
Digitale tools
 
► 
 
School zonder racisme
 
► 
 
Hoe zetten we racisme in het onderwijs aan de deur?
 
► 
 
Lesmateriaal rond asiel en migratie
 
► 
 
'Waarom wij wel en zij niet?'
 
► 
 
Islamexperten
 
► 
 
Een kinderdroom wordt werkelijkheid
 
► 
 
'Laat ze leren!'
 
► 
 
Omgaan met relaties en seksualiteit in een context van diversiteit
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Personenzorg - mededeling november 2018
 
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2018-2019
 
► 
 
Hoe het samenwerken in onderwijs versterken met het Belbin teamrollenmodel?
 
► 
 
Nascholing coöperatieve leerstrategieën Kagan
 
► 
 
Leerplangericht ontwerpen volgens de taxonomie van Bloom (leerkrachten PZ/HW)
 
► 
 
GOBO-netwerking studiegebied personenzorg
 
► 
 
ICF en gezondheidspatronen van Gordon
 
► 
 
Intervisie 1ste graad - 7 december 2018
 
► 
 
Vooruitblik Maatschappij en Welzijn 2de graad - 12 december 2018
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Scholen in de kijker - mededeling november 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
'San Romero del mundo' inspireert scholen in Dendermonde
 
► 
 
'Kitchen Battle 2.0' in Don Bosco Sint-Denijs-Westrem
 
Secundair onderwijs, Scholen in de kijker
 
 
 
Taaldrempels op school - mededeling november 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Lessuggestie bij de taaltip 'Aandacht voor taal leidt tot betere resultaten op het mondeling examen'
 
► 
 
Voorleesweek
 
► 
 
Begrijpend lezen secundair onderwijs eerste graad
 
► 
 
Beter lezen en schrijven: nascholing CTO
 
► 
 
Taalhelden
 
► 
 
Digitale tools
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Taaltip - mededeling november 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je de taaltip voor november 2018.
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Wiskunde - mededeling november 2018
 
 
 
► 
 
Begeleidingsactiviteit in de kijker - PEDIC
 
► 
 
ICT-navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
De dagen van de wiskunde - Eekhout Academy
 
► 
 
Filmpjes voor in de wiskundeles
 
► 
 
Navorming in de kijker voor de eerste graad A- en B-stroom - PEDIC
 
► 
 
Pangea-wiskundequiz
 
► 
 
Navorming in de kijker voor de derde graad so - PEDIC
 
► 
 
Instituut voor Permanente Vorming in de Wetenschappen - UGent
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook