De feestmaand breekt aan. We kijken uit naar Sinterklaas, gezelligheid, Kerstmis, samenzijn, geluk, vakantie. Ik wens jullie allen een mooie periode toe. Geniet van Sinterklaas en maak tijd voor familie en vrienden in de vakantieperiode. Bewandel samen de weg van de advent naar Kerstmis.
 
Er staan in december nog een aantal initiatieven op til. Zo krijgen de ICT-co’s voor de eerste keer de kans om deel te nemen aan de ICT-tweedaagse. Twee dagen zal er input en verwerking gebeuren in Oostende.
 
De leerplanacademies en Start to Zill-sessies voor deelnemende scholen en individuen staan gepland, de boekenjuffen komen nog eens samen, er komt een uitblinkdag rond het ontwikkelveld ‘Muzische ontwikkeling’ en twee ZiLLspiratiedagen.
 
Zorgen jullie er ook voor dat de nieuwsbrief tot bij de leerkrachten komt? Of ken je collega’s die deze nieuwsbrief nog niet kregen? Inschrijven via http://nieuwsbrief.katholiekonderwijs.vlaanderen/regionale-nieuwsbrief/Inschrijven
 
Fijne kerstdagen en een mooi eindejaar.
 
Ellen Bauwens
Greet Mertens
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
De feestmaand breekt aan. We kijken uit naar Sinterklaas, gezelligheid, Kerstmis, samenzijn, geluk, vakantie. Ik wens jullie allen een mooie periode toe. Geniet van Sinterklaas en maak tijd voor familie en vrienden in de vakantieperiode. Bewandel samen de weg van de advent naar Kerstmis.
 
Er staan in december nog een aantal initiatieven op til. Zo krijgen de ICT-co’s voor de eerste keer de kans om deel te nemen aan de ICT-tweedaagse. Twee dagen zal er input en verwerking gebeuren in Oostende.
 
De leerplanacademies en Start to Zill-sessies voor deelnemende scholen en individuen staan gepland, de boekenjuffen komen nog eens samen, er komt een uitblinkdag rond het ontwikkelveld ‘Muzische ontwikkeling’ en twee ZiLLspiratiedagen.
 
Zorgen jullie er ook voor dat de nieuwsbrief tot bij de leerkrachten komt? Of ken je collega’s die deze nieuwsbrief nog niet kregen? Inschrijven via http://nieuwsbrief.katholiekonderwijs.vlaanderen/regionale-nieuwsbrief/Inschrijven
 
Fijne kerstdagen en een mooi eindejaar.
 
Ellen Bauwens
Greet Mertens

 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Bezinning
 
Het vergaat geen mens anders
dan Jezus die wordt geboren
in een stal,
die in doeken wordt gewikkeld
en in een kribbe gelegd,
kwetsbaar en hulpeloos.
 
Dus als je iemand benadert,
eender wie,
kom dan op kousenvoeten.
Wees zacht, zorgend.
Breng kindersokjes mee
en je beste bedoelingen.
 
Iesja
 
Uit Leeftocht december 'kousenvoeten' (kwetsbaarheid)
 
Basisonderwijs, Algemeen
 
 
 
Pastorale tips - december 2018
 
Kerstmis vieren met kinderen ... heel bijzonder!
Maar ...
Wat kan helpen om het eens anders aan te pakken?
Hoe maak je op een hedendaagse manier voldoende verbinding met de christelijke inspiratie? Deze keer ben ik voor jullie op zoek gegaan naar wat er ondertussen door verschillende groepen werd bijeengebracht.  Het aanbod is zeer ruim, dus kiezen is de boodschap.  Wat is bruikbaar voor jou, je kinderen en de school?

Aanbod pastorale groep Vlaams-Brabant

 
Advent en Kerstmis - Op kousenvoeten naar de stal
 
 
► 
 
Kerstviering 
 
► 
 
Adventskalender

Aanbod pastorale groep West-Vlaanderen

 
Op kousenvoeten naar de kerststal en schoenen als kerstgeschenk.
De eenzame, oude schoenmaker Panov weet zeker dat Jezus bij hem op bezoek zal komen.  Er komen wel bezoekers, die hij allemaal even gastvrij ontvangt.  Hij heeft zelfs zijn dierbaarste bezit weggegeven, de schoentjes die hij ooit maakte voor zijn zoontje dat gestorven is.  Maar aan het einde van de dag bedenkt hij teleurgesteld dat Jezus niet gekomen is.  Of toch wel?
 
 
► 
 
Stap je mee? kerstwake

Aanbod katholiek onderwijs Vlaanderen

 
Speciaal voor de kleuter- en lagere school zorgt Uitgeverij Averbode i.s.m. Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor Leeftocht op maat van leerlingen in het kader van de geloofstijdschriften Naomi, Simon en Samuel.

Aanbod Thomaswebsite

 
4ingen: kerst

Tip

 
Een kerstboek als geschenk geven.
 
Basisonderwijs, Algemeen
 
 
 
Initiatie- en oriënteringscursus
 
Voor leerkrachten en beleidsmedewerkers die het ambt van directeur basisonderwijs op korte of lange termijn ambiëren.
 
Schooldirecteurs hebben een belangrijke impact op de kwaliteit van het onderwijs dat een school aanbiedt.  Hun functioneren beïnvloedt de schoolcultuur en het welbevinden van leerkrachten en zo – indirect – de prestaties en het welbevinden van leerlingen.  Daarom is het bijzonder belangrijk dat schoolbesturen directeurs aanstellen die op een doelgerichte, efficiënte en menselijke manier hun toch wel complexe opdracht kunnen waarmaken.
 
COV Oost-Vlaanderen organiseert, in samenwerking met het KHIVO Gent en vzw COVLA, reeds voor een vijfde keer een initiatie- en oriënteringscursus voor mensen die de job van directeur basisonderwijs op korte of lange termijn ambiëren.
 
Meer informatie hierover vind je hier.
 
Basisonderwijs, Algemeen
 
 
 
Nascholing modernisering so voor (buiten)gewoon basisonderwijs
 
Vanaf 1 september 2019 start de modernisering van de eerste graad secundair onderwijs. De modernisering gaat gepaard met structurele en inhoudelijke wijzigingen. Voor scholen (buiten)gewoon basisonderwijs is het interessant om te weten wat er precies verandert en op welke manier de aansluiting met het basisonderwijs gebeurt. 
 
Daarom organiseren we in de tweede week van januari in de verschillende regio’s nascholingsdagen gericht op directies, zorgcoördinatoren en leraren (buiten)gewoon basisonderwijs. In de nascholing focussen we op de vernieuwde structuur en organisatie van de eerste graad, visie op vorming en leerplannen, visie op de observerende en oriënterende eerste graad met aandacht voor de overgang bao–so.  
 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
Basisonderwijs, Algemeen
 
 
 
Regionale zitdagen inschrijvingsrecht
 
Het nieuwe inschrijvingsdecreet ligt op tafel.  Tijdens de inforondes hebben we de algemene principes daarvan toegelicht.  Voor scholen die hierin instappen, wordt op 5 december 2018 een extra infomoment georganiseerd.  Doel van dit bijkomend infomoment is jullie gerichter informeren en ondersteunen.  We gaan onder meer in op kiezen voor alleen of samen aanmelden, het standaarddossier en mogelijkheden van aanmeldingssystemen.  Stel je vragen alvast op de inschrijvingstool (https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=2&modID=2953052).
 
Deze sessie gaat door in Marialand 31, 9000 Gent, van 9.00 uur tot 12.00 uur. Inschrijven via www.nascholing.be. Wees er snel bij, vol is vol.
 
Basisonderwijs, Algemeen
 
 
 
Wijze® werkbare scholen: onderzoek naar veranderingen
 
Verandering is eigen aan onderwijs. Wellicht wordt er ook in jouw school jaren gewerkt aan een verandering waarbij het hele schoolteam of een deel ervan actief betrokken is. Scholen veranderen niet zomaar. Ze gaan op zoek naar een ‘wijze en werkbare’ manier om te veranderen. Wij onderzoeken hoe dergelijke veranderingsprocessen verlopen en wat de mogelijke gevolgen ervan zijn voor het werk van leraren en schoolleiders. Het departement Onderwijs en Vorming vraagt - in het bewustzijn dat dit bijkomende inspanningen vraagt naast jullie kernopdrachten - uw deelname aan dit onderzoek. Uw bijdrage is een belangrijke schakel in het ontwikkelen van relevante inzichten en een ondersteunend instrumentarium voor scholen om eigen veranderingsprocessen te onderbouwen en versterken met aandacht voor werkbaar werk (Departement Onderwijs en Vorming, 2018).Meer weten of mee doen?
 
Basisonderwijs, Algemeen
 
 
 
Lichamelijke opvoeding

Projectoproep bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen

 
Op 9 november 2018 lanceren de ministers Hilde Crevits, Sven Gatz en Philippe Muyters samen een projectoproep voor scholen met het thema: bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen.
 
Vlaamse scholen krijgen hiermee een duwtje in de rug om:
 
 
► 
 
hun schoolspeelplaatsen buiten de schooluren, tijdens het weekend en in schoolvakanties open te stellen voor jeugdwerk en andere gebruikers;
 
► 
 
uit te groeien tot kwaliteitsvolle, groene bewegingsruimtes waar kinderen en jongeren graag vertoeven en prikkels ontvangen om te bewegen.
 
Geïnteresseerde scholen kunnen deelnemen aan infomomenten en advies inwinnen bij de MOEV-schoolondersteuners.
 
Alle Nederlandstalige kleuterscholen, lagere scholen, secundaire scholen, hogescholen en universiteiten in Vlaanderen en Brussel kunnen tot 22 februari 2019 een subsidieaanvraag indienen. Alle info

Nascholingen schrijfdans

 
Voor LO-leerkrachten, titularissen, zorgleerkrachten.
door Kathleen Vandenhaesevelde en Gerda Geenens in Sint-Baafshuis te Gent
 
 
► 
 
Schrijfdans oudste kleuters: op dinsdag 8 januari van 9.30 uur tot 16.30 uur
 
► 
 
Schrijfdans jongste kleuters: op donderdag 7 februari van 9.30 uur tot 16.30 uur
 
► 
 
Schrijfdans brug 3de kleuterklas - 1ste leerjaar: op dinsdag 12 februari van 9.30 uur tot 16.30 uur
 
► 
 
Schrijfdans 'het alfabet het jaar rond' 1ste leerjaar: op dinsdag 7 mei van 9.30 uur tot 16.30 uur.
 
Nog enkele plaatsen vrij! Inschrijven
 
Basisonderwijs, Algemeen
 
 
 
Mediatips
 
Ben je op zoek naar veel divers materiaal om te downloaden voor de volledige basisschool? Raadpleeg dan http://www.basisschoolmateriaal.nl
 
Op deze Nederlandse site vind je hoe je digitale geletterdheid echt in de klassen van de basisschool kunt brengen.  De leerlijn wordt ondersteund met kant-en-klare lessen.  Je kan er zeker iets van opsteken.  Op de website klik je gewoon het tabblad 'scholen' aan. www.futurenl.org
 
Zoek je leuke knijpkaarten over verschillende thema's om in werkhoeken of individueel te gebruiken dan ben je op de onderstaande site op het goede adres.  Je kan er duurzaam mee omgaan door ze te plastificeren.  De kaarten zijn geschikt om de woordenschat van kleuters uit te breiden, te rekenen, visuele waarneming te doen of om algemene kennis op te doen.  Op deze site vind je ook nog super veel ander geschikt materiaal.
https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep%201/2&m=Knijpkaarten&op=Taal
 
Het is interessant en leuk om thema's te ontdekken met kleuters aan de hand van een mindmap.  Kleuters zullen hierdoor meer verbanden kunnen leggen.  Op deze site vind je er alles over.
 
 
► 
 
Deel 1: https://www.jufbianca.nl/2013/11/mindmappen-met-kleuter/
 
► 
 
Deel 2: https://www.jufbianca.nl/2013/11/mindmappen-met-kleuters-deel-2/
 
Ben je op zoek naar spelen rond werkwoordspelling? Je vindt er enkele op onderstaande site.  Deze spelen zijn te gebruiken in 5de en 6de leerjaar bij groepswerk, in werkhoeken en individueel.  Daarnaast vind je ook super veel ander geschikt materiaal voor de volledige basisschool. https://jufanja.eu/spel-werkwoordspelling/
 
De blog Bmellow die ik je wil voorstellen is eigenlijk bedoeld om ouders te helpen en te ondersteunen, maar er staat zoveel moois op dat je als leerkracht zeker heel wat creatieve zaken zult vinden die je perfect kan gebruiken in je klassenpraktijk. www.bmellow.nl
 
Basisonderwijs, Algemeen
 
 
 
Kalender Team Noord
 
Hierbij vind je de kalender van het Team Noord voor december 2018.
 
Basisonderwijs, Team Noord
 
 
 
Kalender Team Oost
 
Hierbij vind je de kalender van het Team Oost voor december 2018.
 
Basisonderwijs, Team Oost
 
 
 
Kalender Team West
 
Hierbij vind je de kalender van het Team West voor december 2018.
 
Basisonderwijs, Team West
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook