Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van juni 2019.
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van juni 2019.
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Biologie - mededeling juni 2019
►  Chemie - mededeling juni 2019
►  Duits - mededeling juni 2019
►  Engels - mededeling juni 2019
►  Frans - mededeling juni 2019
►  Fysica - mededeling juni 2019
►  Geschiedenis - mededeling juni 2019
►  GOK - mededeling juni 2019
►  Humane wetenschappen - mededeling juni 2019
►  Informatica - mededeling juni 2019
►  Latijn en Grieks - mededeling juni 2019
►  Lichamelijke opvoeding - mededeling juni 2019
►  MAVO/PAV en Mens en Samenleving - mededeling juni 2019
►  Natuurwetenschappen - mededeling juni 2019
►  Nederlands - mededeling juni 2019
►  Nijverheid - mededeling juni 2019
►  OKAN en ex-OKAN - mededeling juni 2019
►  Personenzorg - mededeling juni 2019
►  r.-k. Godsdienst - mededeling juni 2019
►  Taaldrempels op school - mededeling juni 2019
►  Taaltip - mededeling juni 2019
►  Techniek - mededeling juni 2019
►  Wetenschappelijk werk - mededeling juni 2019
►  Wiskunde - mededeling juni 2019
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Biologie - mededeling juni 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Aan de slag met de nieuwe leerplannen natuurwetenschappen (A-stroom) en Natuur en Ruimte (B-stroom):herhaling van de voorscholing
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
STEM wetenschapswedstrijd Nuclear Role-Play Contest
 
► 
 
Interessante publicaties en inspirerend didactisch materiaal 
 
Secundair onderwijs, Biologie
 
 
 
Chemie - mededeling juni 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Oproep: risicoanalyse naar aanleiding van de vernieuwde COS-brochure, aangepast aan de nieuwe wetgeving in verband met het omgaan met gevaarlijke stoffen
 
► 
 
Junior College STEM en Life Sciences: de universiteit in je klas
 
► 
 
STEM wetenschapswedstrijd Nuclear Role-Play Contest
 
► 
 
Word jij STEM-ambassadeur 2019-2020?
 
Secundair onderwijs, Chemie
 
 
 
Duits - mededeling juni 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Waarom Duits leren?
 
► 
 
Junior College: de universiteit in je klas
 
► 
 
Luistervaardigheid oefenen met logo!
 
► 
 
Tips rond het gebruik van film in de klas
 
► 
 
Nieuwe uitgave van het jeugdmagazine Fluter
 
► 
 
Congres Europese Dag van de Talen! 
 
► 
 
Nascholingen volgend schooljaar
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Engels - mededeling juni 2019
 
In deze Nieuwsbrief van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
A flying start - een instaptoets voor Engels
 
► 
 
Mini English lessons
 
► 
 
Junior College: de universiteit in je klas
 
► 
 
Congres Europese Dag van de Talen! 
 
► 
 
Nascholingen volgend schooljaar
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Frans - mededeling juni 2019
 
 
 
► 
 
Junior College: de universiteit in je klas
 
► 
 
Netwerk evaluatie eerste graad A-stroom en netwerkmateriaal eerste graad B-stroom
 
► 
 
Aanbod van CNO Antwerpen
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Fysica - mededeling juni 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen voor de eerste graad
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, universiteit Gent
 
► 
 
STEM wetenschapswedstrijd Nuclear Role-Play Contest (SCK-CEN)
 
► 
 
Uitstap naar CERN voor leerkrachten
 
► 
 
Zomerschool Sterrenkunde
 
► 
 
Junior College: De universiteit in je klas
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
► 
 
AIRbezen@school
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
Geschiedenis - mededeling juni 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van tom.depaepe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Moeten we onze geschiedenislessen dekoloniseren?
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Suggesties voor de lespraktijk
 
Secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
GOK - mededeling juni 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Wijs in diversiteit - nieuwe website rond diversiteit en onderwijs
 
► 
 
Kleur bekennen verandert ingrijpend
 
► 
 
Data voor volgend schooljaar - save the date
 
Secundair onderwijs, GOK
 
 
 
Humane wetenschappen - mededeling juni 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Schooljaar 2018-2019 loopt op zijn einde
 
► 
 
Nascholingen schooljaar 2019-2020
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Informatica - mededeling juni 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de nascholingen ICT van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
Latijn en Grieks - mededeling juni 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe Ars legendi
 
► 
 
Euroclassicaconferentie in Antwerpen
 
► 
 
Junior College: de univ in je klas met filosofie, geschiedenis, kunst, cultuur en taal
 
► 
 
Tijdschriftartikelen
 
► 
 
Zomerschool Latijn
 
► 
 
De klassieke erfenis in de actuele kunst en architectuur (Felix Claus)
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - mededeling juni 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van dirk.debock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen lichamelijke opvoeding 1ste graad + basisopties sport
 
► 
 
Nascholingsaanbod LO
 
► 
 
Inspirerend materiaal van studenten LO
 
► 
 
EHBO
 
► 
 
Actuele bewegingsrichtlijnen
 
Secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO/PAV en Mens en Samenleving - mededeling juni 2019
 
 
 
► 
 
Tweedaagse PAV aan zee rond projectmatig werken
 
► 
 
Terugkomdag maatschappelijke vorming op 8 en 15 mei
 
► 
 
Kleur bekennen verandert ingrijpend
 
► 
 
Opstart educatieve master PAV
 
► 
 
Inspiratiedag Mens en Samenleving
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Natuurwetenschappen - mededeling juni 2019
 
 
 
► 
 
Aan de slag met de nieuwe leerplannen NW A-stroom en Natuur en Ruimte B-stroom: herhaling van de voorscholing
 
► 
 
STEM wetenschapswedstrijd Nuclear Role-Play Contest
 
► 
 
Aanbod van hogescholen, universiteiten, wetenschappelijke instellingen... voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Interessante publicaties en didactisch materiaal 
 
Secundair onderwijs, Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands - mededeling juni 2019
 
 
 
► 
 
Activerende didactiek
 
► 
 
Activerende didactiek: framing en ironie
 
► 
 
De kracht van je stem
 
► 
 
Disrupting thinking
 
► 
 
Archief Over taal
 
► 
 
Inspiratiegids graphic novels voor de leeslijst
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
Nijverheid - mededeling juni 2019
 
 
 
► 
 
Website pedagogische begeleiding nijverheid regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Stromen jouw leerlingen ook uit als internationaal gecertificeerde lassers?
 
► 
 
Laat het zwerfvuil in ons milieu je niet onberoerd?
 
Secundair onderwijs, Nijverheid
 
 
 
OKAN en ex-OKAN - mededeling juni 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerk vervolgschoolcoaches Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Netwerk leraren OKAN Oost-Vlaanderen (en West-Vlaanderen)
 
► 
 
OKAN-dag Vlaanderen eerste editie!
 
► 
 
Methodieken binnen Alfa NT2
 
► 
 
DigLin+ workshops en markt
 
► 
 
Handvatten voor een preventiebeleid polarisering en radicalisering
 
► 
 
spreekkansen verhogen van OKAN- en ex-OKAN-leerlingen
 
► 
 
Traject voor scholen met ex-OKAN-leerlingen: van OKAN naar ex-OKAN, taal als springplank of als struikelblok?
 
► 
 
Taalgericht lesgeven aan ex-OKAN-leerlingen
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Personenzorg - mededeling juni 2019
 
 
 
► 
 
Schooljaar 2018-2019 loopt op zijn einde
 
► 
 
Nascholingen schooljaar 2019-2020
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
r.-k. Godsdienst - mededeling juni 2019
 
 
 
► 
 
Inhaal introductiesessie geactualiseerde leerplan
 
► 
 
Save the date
 
► 
 
Junior College
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
Taaldrempels op school - mededeling juni 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Lessuggestie bij de taaltip 'Zelfreflectie: wat is nu beter? Waar maak ik volgend jaar werk van?'
 
► 
 
Netwerk boekenjuffen en boekenmeesters
 
► 
 
Taalgericht lesgeven aan ex-OKAN-leerlingen
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Taaltip - mededeling juni 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je de taaltip van de maand juni 2019: zelfreflectie: wat is nu beter? Waar maak ik volgend jaar werk van?
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Techniek - mededeling juni 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van pieter.vandesteen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen i.v.m. nieuw leerplan techniek
 
► 
 
Schooluitstap voor techniek
 
► 
 
Biotechniek
 
Secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Wetenschappelijk werk - mededeling juni 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen voor de eerste graad
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, universiteit Gent
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
► 
 
AIRbezen@school
 
Secundair onderwijs, Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde - mededeling juni 2019
 
 
 
► 
 
Dagen van de Wiskunde schooljaar 2019-2020 - Eekhout Academy
 
► 
 
Platform Wiskunde Vlaanderen
 
► 
 
Navorming - Hoe ICT inzetten bij 'Data en onzekerheid' (nieuwe leerplan)
 
► 
 
Navorming - Wiskunde met de laptop in de klas
 
► 
 
Zomerschool STERRENKUNDE 2019
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook