Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van december 2018.
 
Tijdens het tweede trimester organiseren we voor alle vakken van de eerste graad die volgend jaar met een nieuw leerplan van start gaan leerplanintroductiesessies. Een totaaloverzicht krijg je via deze excellijst. De uitnodiging tot inschrijving volgt via je scholengemeenschap.
 
Graag brengen we ons tweedaags congres voor het middenkader onder je aandacht.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van december 2018.
 
Tijdens het tweede trimester organiseren we voor alle vakken van de eerste graad die volgend jaar met een nieuw leerplan van start gaan leerplanintroductiesessies. Een totaaloverzicht krijg je via deze excellijst. De uitnodiging tot inschrijving volgt via je scholengemeenschap.
 
Graag brengen we ons tweedaags congres voor het middenkader onder je aandacht.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Aardrijkskunde - mededeling december 2018
►  Biologie - mededeling december 2018
►  Chemie - mededeling december 2018
►  Duits - mededeling december 2018
►  Economie - mededeling december 2018
►  Engels - mededeling december 2018
►  Frans - mededeling december 2018
►  Fysica - mededeling december 2018
►  Geschiedenis - mededeling december 2018
►  Handel - mededeling december 2018
►  Humane wetenschappen - mededeling december 2018
►  Informatica - mededeling december 2018
►  Klassieke Talen - mededeling december 2018
►  Lichamelijke opvoeding - mededeling december 2018
►  MAVO/PAV - mededeling december 2018
►  Muzikale opvoeding - mededeling december 2018
►  Natuurwetenschappen - mededeling december 2018
►  Nederlands - mededeling december 2018
►  Nijverheid - mededeling december 2018
►  OKAN en ex-OKAN - mededeling december 2018
►  Personenzorg - mededeling december 2018
►  Plastische opvoeding - mededeling december 2018
►  r.-k. Godsdienst - mededeling december 2018
►  Scholen in de kijker - mededeling december 2018
►  Taaldrempels op school - mededeling december 2018
►  Techniek - mededeling december 2018
►  Wetenschappelijk werk - mededeling december 2018
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van leen.vanhecke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen aardrijkskunde vanaf september 2019
 
► 
 
Themadag 'Migraties in lessen en projecten'
 
► 
 
GIP mee voor de prijs Focus Aarde 2018-2019
 
Secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Modernisering so en nieuwe leerplannen natuurwetenschappen 1ste graad
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Wetenschapswedstrijden voor leerlingen
 
► 
 
Vlaamse Biologie Olympiade
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Uitvoeren van proeven met eigen bloed
 
Secundair onderwijs, Biologie
 
 
 
Chemie - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Veiligheid in het labo: MSDS-fiches
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Wetenschapswedstrijden voor leerlingen
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
STEM
 
Secundair onderwijs, Chemie
 
 
 
Duits - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van Martine Gillis vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dag van de Moderne Vreemde Talen
 
► 
 
Haiku's voor vrede
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Economie - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van Benjamin De Staercke vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerkdag 2de en 3de graad aso economie - uitgesteld naar 30 april 2019
 
► 
 
Studiedag leerkrachten economie - 15 januari 2019 - Faculteit Economische en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven
 
► 
 
Slim leren omgaan met geld? (project Get-a-Teacher, KBC)
 
► 
 
Nascholingen CNO Antwerpen in de kijker
 
Secundair onderwijs, Economie
 
 
 
Engels - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dag van de Moderne Vreemde Talen
 
► 
 
Haiku's voor vrede
 
► 
 
Using stories with teens
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Frans - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen en veerle.hertveldt@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de Dag van de Moderne Vreemde Talen.
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Fysica - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen voor de eerste graad
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, universiteit Gent
 
► 
 
Workshops Het Archief voor Onderwijs - KlasCement
 
► 
 
Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen 2018-2019
 
► 
 
Wetenschapsexpo
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
► 
 
AIRbezen@school
 
► 
 
Inspiratiedag STEM in samenwerking met PXL-Education
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
Geschiedenis - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van tom.depaepe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Voorstelling nieuw leerplan eerste graad
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Nieuwe uitgave in de reeks 'Historisch denken'
 
► 
 
Suggesties voor de lespraktijk.
 
Secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
Handel - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van Benjamin De Staercke vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerkdag 2de en 3de graad aso economie - uitgesteld naar 30 april 2019
 
► 
 
Studiedag leerkrachten economie - 15 januari 2019 - Faculteit Economische en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven
 
► 
 
Slim leren omgaan met geld? (project Get-a-Teacher, KBC)
 
► 
 
Nascholingen CNO Antwerpen in de kijker.
 
Secundair onderwijs, Handel
 
 
 
Humane wetenschappen - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2018-2019
 
► 
 
Tweedaagse nascholing pedagogisch raamwerk
 
► 
 
Nascholing coöperatieve leerstrategieën Kagan
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Informatica - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Voorstelling leerplan ICT
 
► 
 
ICT-monitor, MICTIVO3
 
► 
 
Mag je nog apps in de klas gebruiken nu de GDPR van kracht is?
 
► 
 
Smart Education @ Schools
 
► 
 
Belgische Informaticaolympiade
 
Secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
Klassieke Talen - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Voorstelling nieuw leerplan eerste graad klassieke talen
 
► 
 
Optreden ELEONOR
 
► 
 
De positionele leesmethode in poëzie (door Kristien Hulstaert)
 
► 
 
Oerberg in Ronse en Antwerpen - na twee maanden en twee weken.
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van dirk.debock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Modernisering secundair onderwijs
 
Secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO/PAV - mededeling december 2018
 
 
 
► 
 
Nieuw leerplan
 
► 
 
Expo 'Het museum van de misdaad' in het STAM te Gent (derde graad)
 
► 
 
Vormingsmoment Migratie
 
► 
 
Houd ook volgende data al vrij.
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Muzikale opvoeding - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van teresa.vanboxstael@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuw leerplan muziek
 
► 
 
Artistieke vorming
 
► 
 
Voorstelling nieuwe leerplannen muziek
 
► 
 
Dag van de esthetica, muzikale opvoeding en plastische opvoeding.
 
Secundair onderwijs, Muzikale opvoeding
 
 
 
Natuurwetenschappen - mededeling december 2018
 
 
 
► 
 
Modernisering so en nieuwe leerplannen natuurwetenschappen 1ste graad
 
► 
 
Co-teaching natuurwetenschappen, 1ste graad B-stroom
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten 
 
► 
 
Wetenschapswedstrijden voor leerlingen
 
► 
 
Junior Olympiade natuurwetenschappen 
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Veilig experimenteren
 
Secundair onderwijs, Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands - mededeling december 2018
 
 
 
► 
 
Tijdschrift Fons nummer 7
 
► 
 
Dag van het Nederlands West-Vlaanderen
 
► 
 
Vlaamderlands
 
► 
 
Duurzaam Onderwijs
 
► 
 
Leerplanintroducties Nederlands voor A- en B-stroom
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
Nijverheid - mededeling december 2018
 
 
 
► 
 
Website pedagogische begeleiding nijverheid regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
BIL-NIL
 
► 
 
RTC
 
► 
 
Intervisie Mechanische Technieken
 
Secundair onderwijs, Nijverheid
 
 
 
OKAN en ex-OKAN - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerken samen met het basisonderwijs
 
► 
 
Intervisie vervolgschoolcoaches
 
► 
 
OKAN-coördinatoren
 
► 
 
Wegen naar nieuwe kansen
 
► 
 
ICT als hefboom voor je (taal)onderwijs
 
► 
 
'Good practice'
 
► 
 
BISC (Belgian Intelligence Studies Centre) Conferentie
 
► 
 
GINKGO, haiku's voor de vrede
 
► 
 
Vredeseducatie met Jan Leyers
 
► 
 
Hallo-kaarten van Klasse
 
► 
 
Vluchtelingen met trauma helpen op school
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Personenzorg - mededeling december 2018
 
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2018-2019
 
► 
 
Leerplangericht ontwerpen volgens de taxonomie van Bloom (leerkrachten PZ/HW)
 
► 
 
Intervisie 1ste graad - 7 december 2018
 
► 
 
Vooruitblik Maatschappij en welzijn 2de graad - 12 december 2018
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Plastische opvoeding - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van isabelle.tack@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de Dag van de Plastische Opvoeding, Muzikale Opvoeding & Esthetica.
 
Secundair onderwijs, Plastische opvoeding
 
 
 
r.-k. Godsdienst - mededeling december 2018
 
 
 
► 
 
Nieuwe mailadressen inspectie-begeleiding r.-k. godsdienst
 
► 
 
Didachè 2019
 
► 
 
Themadag 'Migraties in de lessen en projecten'
 
► 
 
Theaterproducties PACO
 
► 
 
Welzijnszorg
 
► 
 
Broederlijk Delen
 
► 
 
VZW M()ment
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
Scholen in de kijker - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
'20 jaar EDUGO-scholengroep' met originele en feestelijke initiatieven
 
► 
 
Aalsterse Sint-Maarteninstituut trekt 'ten vrede'
 
Secundair onderwijs, Scholen in de kijker
 
 
 
Taaldrempels op school - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Leesplezier
 
► 
 
Voorlezen en meertaligheid
 
► 
 
Begrijpend lezen secundair onderwijs eerste graad
 
► 
 
Academisch taalgebruik
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Techniek - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van pieter.vandesteen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Voorstelling nieuw leerplan techniek
 
► 
 
Interessante websites.
 
Secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Wetenschappelijk werk - mededeling december 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen voor de eerste graad
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, Universiteit Gent
 
► 
 
Junior Olympiade natuurwetenschappen
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
► 
 
AIRbezen@school
 
► 
 
Van STEM naar WiNwln.
 
Secundair onderwijs, Wetenschappelijk werk
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook