Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van februari 2018.
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van februari 2018.
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Aardrijkskunde - mededeling februari 2018
►  Biologie - mededeling februari 2018
►  Chemie - mededeling februari 2018
►  Duits - mededeling februari 2018
►  Engels - mededeling februari 2018
►  Esthetica - mededeling februari 2018
►  Frans - mededeling februari 2018
►  Geschiedenis - mededeling februari 2018
►  Humane wetenschappen - mededeling februari 2018
►  Latijn en Grieks - mededeling februari 2018
►  Lichamelijke opvoeding - mededeling februari 2018
►  Muzikale opvoeding - mededeling februari 2018
►  Nederlands - mededeling februari 2018
►  Nijverheid - mededeling februari 2018
►  OKAN - mededeling februari 2018
►  Opvoedingsproject - mededeling februari 2018
►  Pastoraal op school - mededeling februari 2018
►  Personenzorg - mededeling februari 2018
►  Plastische opvoeding - mededeling februari 2018
►  r.-k. Godsdienst - mededeling februari 2018
►  Scholen in de kijker - mededeling februari 2018
►  Taaldrempels op school - mededeling februari 2018
►  Taaltip - februari 2018
►  Wiskunde - mededeling februari 2018
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde - mededeling februari 2018
 
In deze Nieuwsbrief van leen.vanhecke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholing 'Systeemdenken in lessen aardrijkskunde: hoe relaties expliciteren om inzicht in het geheel te bevorderen?'
 
► 
 
Actualiteit volgen die relevant is voor aardrijkskunde
 
► 
 
Dag van de aardrijkskunde Eekhout Academy, thema Evaluatie
 
► 
 
Het jaarlijks congres van de VLA zet klimaatverandering in de schijnwerpers
 
Secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie - mededeling februari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Nieuwe leerplannen 3de graad tso: netwerkoverleg 'Toegepaste Biologie' voor GWW en LOS
 
► 
 
De nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek
 
► 
 
Wetenschapsexpo
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal, websites ...
 
Secundair onderwijs, Biologie
 
 
 
Chemie - mededeling februari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Wetenschapsexpo
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal en websites voor leraren chemie
 
► 
 
STEM
 
Secundair onderwijs, Chemie
 
 
 
Duits - mededeling februari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen PEDIC
 
► 
 
Vormingsdag Odisee Campus Waas
 
► 
 
CNO
 
► 
 
UGent: terugkomdag voor alumni
 
► 
 
Duits leren met gratis 'leervideo's'
 
► 
 
Netwerking
 
► 
 
Derde Vlaamse studiedag CLIL
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Engels - mededeling februari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen PEDIC
 
► 
 
UGent: terugkomdag
 
► 
 
KU Leuven (Faculteit Letteren)
 
► 
 
Jeugdboekenmaand
 
► 
 
Is Engels nog een 'foreign language'?
 
► 
 
Netwerking
 
► 
 
Derde Vlaamse studiedag CLIL
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Esthetica - mededeling februari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van teresa.vanboxstael@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de Dag van de Plastische Opvoeding, Muzikale Opvoeding & Esthetica.
 
Secundair onderwijs, Esthetica
 
 
 
Frans - mededeling februari 2018
 
 
 
► 
 
Netwerking
 
► 
 
Jeugdserie 'Lucas etc.'
 
► 
 
BaSO-werking Gent: 'Activeren, zuurstof voor het leren'
 
► 
 
'J'aurai 30 ans en 2030'
 
► 
 
Derde Vlaamse studiedag CLIL
 
► 
 
Interessante nascholing
 
► 
 
9 maart 2018: Studiedag leraren Frans van PROFFF vzw in samenwerking met HoGent Lerarenopleiding Faculteit Mens en Welzijn
 
► 
 
Herinnering: 'Pour une pédagogie des stratégies d'apprentissage en FLE'
 
► 
 
Vraag naar lesgevers en animatoren
 
► 
 
Examens DELF-DALF
 
► 
 
Haikuwedstrijd 2017-2018
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Geschiedenis - mededeling februari 2018
 
In deze Nieuwsbrief van tom.depaepe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Hoe westers is ons geschiedenisonderwijs?
 
► 
 
Ontwikkelcommissie eindtermen van start
 
► 
 
Netwerkbijeenkomst collega's tso
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vraag naar medewerking bij vakdidactisch onderzoek
 
► 
 
Suggesties voor de lespraktijk
 
Secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
Humane wetenschappen - mededeling februari 2018
 
In deze Nieuwsbrief van eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2017-2018
 
► 
 
Nascholingen Vlaanderen breed
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Latijn en Grieks - mededeling februari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dag van het Grieks op 2 mei 2018
 
► 
 
Plussessie: positionele leesmethode
 
► 
 
Latijn evalueren: geïntegreerde toetsing vanaf het 1ste jaar
 
► 
 
Levend Latijn is in
 
► 
 
Nuntii Latini
 
► 
 
Romalia 2018
 
► 
 
Kleio bericht
 
► 
 
Hermeneus
 
► 
 
Lampas
 
► 
 
Academia Homerica
 
► 
 
Academia Saguntina
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - mededeling februari 2018
 
In deze Nieuwsbrief van dirk.debock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholing van PEDIC
 
► 
 
Nascholingsaanbod LO
 
► 
 
Vakliteratuur
 
► 
 
Op stap met je leerlingen
 
► 
 
Informatiedossiers Gezond Leven
 
Secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
Muzikale opvoeding - mededeling februari 2018
 
In deze Nieuwsbrief van teresa.vanboxstael@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de Dag van de Plastische Opvoeding, Muzikale Opvoeding & Esthetica.
 
Secundair onderwijs, Muzikale opvoeding
 
 
 
Nederlands - mededeling februari 2018
 
 
 
► 
 
Mooc Middelnederlands
 
► 
 
De Nederlandse Digitaal
 
► 
 
Bijeenkomsten vakcoördinatoren Nederlands (maart 2018)
 
► 
 
Derde Vlaamse studiedag CLIL
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
Nijverheid - mededeling februari 2018
 
 
 
► 
 
Technologica 2018
 
► 
 
Infomoment Machineveiligheid 
 
► 
 
Jobevenement
 
► 
 
Save the Date
 
► 
 
Workshop 'lasrobots: sneller, efficiënter of helemaal niet meer programmeren voor kleinere series! Kan dat?'
 
► 
 
Techclass
 
Secundair onderwijs, Nijverheid
 
 
 
OKAN - mededeling februari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Intervisie vervolgschoolcoaches OKAN regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Aan de slag met voorleessoftware op school
 
► 
 
De 'Tree of life'
 
► 
 
Provinciale prijs Jeugdwerk voor Allen gaat naar ...
 
► 
 
Vraag naar lesgevers en animatoren
 
► 
 
'Peacecraft'
 
► 
 
Dag van het taalonderwijs
 
► 
 
Digitale studieondersteuning voor leerlingen uit de Gentse scholen
 
► 
 
Start Jeugdboekenmaand
 
► 
 
Een cocreatietraject voor de Gentse scholen
 
► 
 
Projectoproep voor meer gekwalificeerde uitstroom (basis en secundair)
 
► 
 
FLE-xibel
 
► 
 
Interessante fictie: 'Een kameel zonder bult' van Jonas Hassen Khemiri
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Opvoedingsproject - mededeling februari 2018
 
In deze Nieuwsbrief van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Interreligieuze dialoog en christen zijn
 
► 
 
Een kritisch-creatief antwoord op radicalisering in de school
 
► 
 
Dag van de religieuze film 'Verlos ons van het kwade'
 
► 
 
Op school omgaan met (cyber)pesten
 
Secundair onderwijs, Opvoedingsproject
 
 
 
Pastoraal op school - mededeling februari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van patricia.decock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Broederlijk Delen: Tot iedereen mee is. Campagne 2018. Help honger de wereld uit!
 
► 
 
Leeftocht, maandelijks inspirerend proviand voor wie onderweg is in de wereld van het onderwijs. Vasten: mooi kwetsbaar
 
► 
 
De vernieuwde website van het vicariaat onderwijs - bisdom Gent
 
► 
 
Aswoensdag, 14 februari, start van de vasten. Wat betekent de vasten voor jou?
 
► 
 
Vastentijd, 40 dagen om niet te vergeten dat we gedoopt zijn.
 
Secundair onderwijs, Pastoraal op school
 
 
 
Personenzorg - mededeling februari 2018
 
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2017-2018
 
► 
 
Netwerkdag evaluatie en reflectie
 
► 
 
Samen werken aan samenwerken
 
► 
 
Netwerkdag leraren Verzorging, Organisatiehulp/Organisatie-assistentie en Verzorging-Voeding
 
► 
 
Nascholing coöperatieve leerstrategieën Kagan sessie 3
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Plastische opvoeding - mededeling februari 2018
 
In deze Nieuwsbrief van isabelle.tack@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de Dag van de Plastische Opvoeding, Muzikale Opvoeding & Esthetica.
 
Secundair onderwijs, Plastische opvoeding
 
 
 
r.-k. Godsdienst - mededeling februari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van marjandecocker@telenet.be en veroniquemalfrere@me.com vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Binnenkort begint de vasten, een sterke periode die ons bij de kern van het christen-zijn brengt
 
► 
 
BuSO-dag 15 maart
 
► 
 
Nascholingsinstituut levensbeschouwelijke vakken
 
► 
 
UCSIA studiedag
 
► 
 
Aanbod Orbit en VOEM
 
► 
 
Aanbod KULeuven 'Tegendraads gelovig? Of gelovig tegendraads?'
 
► 
 
Aanbod Stiltehuis De Rank in Beveren
 
► 
 
Vorming 'Recht op Liefde'
 
► 
 
Aanbod 'Kleur bekennen' - Inspiratiedag
 
► 
 
Aanbod vormingsprogramma Broeders van Liefde
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
Scholen in de kijker - mededeling februari 2018
 
In deze Nieuwsbrief van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Internationaal project in het Gentse Sint-Janscollege focust op vrijwilligerswerk
 
► 
 
Het SJKS uit Sint-Niklaas en het Gentse Sint-Pietersinstituut op inleefreis naar Oeganda
 
► 
 
Minister Crevits op bezoek in het Aalsterse VTI
 
Secundair onderwijs, Scholen in de kijker
 
 
 
Taaldrempels op school - mededeling februari 2018
 
In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Leesbevordering door leesplezier in Sint-Niklaas
 
► 
 
Taalscreening, een update
 
► 
 
Taalbeleid
 
► 
 
Quickscan 21ste-eeuwse vaardigheden
 
► 
 
Netwerk boekenmeesters en boekenjuffen
 
► 
 
Nascholingen PEDIC
 
► 
 
Afsluiter
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Taaltip - februari 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van de Themagroep taal vind je de taaltip voor de maand februari 2018.
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Wiskunde - mededeling februari 2018
 
 
 
► 
 
Zorgbeleid - 'Een leerkracht met veerkracht: van draagkracht naar daadkracht'
 
► 
 
Mathelo - Online nascholingen GeoGebra
 
► 
 
Navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Het gebruik van CAS in GeoGebra - derde graad aso/tso/kso leerplan a
 
► 
 
'Oude formules' terug aan de oppervlakte?
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook