Oef, de lentemaand is aangebroken. We hopen dat regen, wind en ziekte de scholen nu wat minder teisteren. Bijna kunnen we genieten van een deugddoend weekje krokusvakantie. Dan liggen er maar 4 weken voor ons tot de paasvakantie. Het kan niet anders dan dat dit een intensieve periode wordt, met veel interessante initiatieven.
 
De zorgco’s krijgen de kans om zich gedurende 3 dagen te professionaliseren en het colloquium Kwalitijd verwelkomt weldra de directeurs. We ontmoeten elkaar daar! Langs deze weg nog eens een warme oproep om foto’s door te mailen naar colloquium@basishfam.be die voor jou kwalitijd betekenen. We kregen al mooie beelden binnen van in en rond de school.
 
Marijke Bauwens, taalbegeleider, zal vanaf 23 maart 2019 in zwangerschapsrust gaan. We wensen haar veel succes en geluk met de baby.
 
De week van de vrijwilliger loopt nog tot 3 maart 2019. Meer info op: https://www.vrijwilligersweek.be/. In onze scholen zijn dagelijks honderden vrijwilligers aan de slag. Van harte bedankt voor die vele helpende handen!
 
We wensen jullie een mooie vastenperiode toe in de aanloop naar Pasen. Als deze drukke maand maart voorbij is, wens ik jullie allen een heerlijke, mooie en aangename paasvakantie toe.
 
Ellen Bauwens
Greet Mertens
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Oef, de lentemaand is aangebroken. We hopen dat regen, wind en ziekte de scholen nu wat minder teisteren. Bijna kunnen we genieten van een deugddoend weekje krokusvakantie. Dan liggen er maar 4 weken voor ons tot de paasvakantie. Het kan niet anders dan dat dit een intensieve periode wordt, met veel interessante initiatieven.
 
De zorgco’s krijgen de kans om zich gedurende 3 dagen te professionaliseren en het colloquium Kwalitijd verwelkomt weldra de directeurs. We ontmoeten elkaar daar! Langs deze weg nog eens een warme oproep om foto’s door te mailen naar colloquium@basishfam.be die voor jou kwalitijd betekenen. We kregen al mooie beelden binnen van in en rond de school.
 
Marijke Bauwens, taalbegeleider, zal vanaf 23 maart 2019 in zwangerschapsrust gaan. We wensen haar veel succes en geluk met de baby.
 
De week van de vrijwilliger loopt nog tot 3 maart 2019. Meer info op: https://www.vrijwilligersweek.be/. In onze scholen zijn dagelijks honderden vrijwilligers aan de slag. Van harte bedankt voor die vele helpende handen!
 
We wensen jullie een mooie vastenperiode toe in de aanloop naar Pasen. Als deze drukke maand maart voorbij is, wens ik jullie allen een heerlijke, mooie en aangename paasvakantie toe.
 
Ellen Bauwens
Greet Mertens

 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Bezinning
 
 
 
God vraag aan mensen: heb elkaar lief zoals ik de mens liefheb.
 
Echt zo leven en werken met en voor elkaar dat we onze wereld samen opbouwen tot een huis voor allen, waar iedereen tot zijn recht kan komen.
 
Rechtvaardigheid gaat verder dan 'ieder het zijne geven'.
 
Dromen wij niet allemaal van een samenleving waar iedereen opkomt voor iedereen, zodat de hele gemeenschap het goed heeft?  Rechtvaardig zijn is in de Bijbel altijd oog en oor hebben voor de hele samenleving.  De wereld waar het goed is om te leven, is er voor iedereen, voor het hele volk.
 
Daarvoor heb je een stevig paar laarzen nodig!
 
Trek ze maar aan, want er is zeker in onze samenleving werk aan de winkel om die Bijbelse rechtvaardigheid waar te maken, stap voor stap.
 
Ga ervoor!
 
Uit leeftocht maart 'Je stoute schoenen aantrekken' (rechtvaardigheid).
 
Basisonderwijs, Algemeen
 
 
 
Pastorale tips - maart 2019

Inspiratiedag 3 voor directies

 
Thema: Naar een pedagogie van nabijheid (met wat input en gesprek)
 
Datum en plaats: 14 maart 2019 - De 3 sleutels Mater (hier inschrijven)
 
Wie wenst in te schrijven ... van harte welkom.  Directeurs uit alle regio's zijn van harte welkom.

Vooruitblik pastorale dag 24 april 2019

 
Thema: Vieren in interlevensbeschouwelijk perspectief
 
Gedurende een voormiddag zullen we eerst luisteren naar een ervaringsdeskundige rond dit thema, Didier Vanderslycke.  Daarna bespreken we met elkaar welke ideeën haalbaar en realiseerbaar zijn in de eigen praktijk en bekijken we wat er nog nodig is om stappen vooruit te zetten.
 
Didier Vanderslycke coördineert ORBIT vzw. Hij is maatschappelijk werker en priester van het bisdom Antwerpen.  Zijn roots liggen in de Gentse buurten Brugse Poort en Rabot, waar hij jeugdwerker was in het jeugdcentrum El Paso met jongeren uit de migratie.  Sinds die tijd is hij betrokken in verschillende middenveldorganisaties rond de thema's racisme, diversiteit en migratie.  Didier is voorzitter van OR.C.A. vzw (Organisatie voor clandestiene arbeidsmigranten) en afgevaardigd bestuurder van PICUM vzw (Platform International Cooperation on Undocumented Migrants).  Didier is ook als pastor actief in twee kerkgemeenschappen in Borgerhout/Berchem.  In de ORBIT-werking is hij betrokken bij de verschillende inhoudelijke thema's, met een accent op migratie & asiel en de aanpak van racisme.
 
Praktische info: woensdag 24 april 2019 in de Oude Abdij van Drongen van 9.00 tot 12.00 uur (onthaal vanaf 8.40 uur).  Meer info met deelnameprijs en inschrijvingslink volgt nog.

Wist je dat ... 19 maart

 
Het feest van Sint-Jozef wordt gevierd op 19 maart.  Pius IX gaf hem in 1870 de titel beschermer van de kerk, terwijl Pius XII in 1955 het feest van Jozef de werkman of patroon van de arbeid introduceerde.  Johannes XXIII van zijn kant zorgde ervoor dat de naam van Sint-Jozef toegevoegd werd aan de lijst van de heiligen in de canon van de Romeinse mis.  Bij de kalenderhervorming van 1969 werd deze dag als facultatief ingesteld.
 
Aangezien Sint-Jozef beschouwd wordt als het ideaalbeeld van de vaders, wordt in sommige landen op deze dag ook vaderdag gevierd.  O.a. in België (Antwerpen en de Kempen), Italië, Spanje, Portugal en sommige Midden- en Zuid-Amerikaanse landen.  IETS MEE TE DOEN???
 
Basisonderwijs, Algemeen
 
 
 
Modelbrief voor de aanvraag van extra pedagogische studiedag(en)
 
Voor pedagogische studiedagen voor leraren in het basisonderwijs kunnen de lessen 1,5 dag per schooljaar geschorst worden. Die 1,5 dag mag in 3 halve dagen opgesplitst worden. Dat is het wettelijk maximum. Met de implementatie van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! zijn veel scholen op zoek naar extra mogelijkheden om het schoolteam te professionaliseren.
 
Het schoolbestuur kan een uitzondering aanvragen voor extra pedagogische studiedagen bij het agentschap voor onderwijsdiensten (AGODI). Op onze website vind je een modelbrief terug die je daarvoor kunt gebruiken. Als bijlage bij de brief voeg je nog het proces-verbaal van het overleg van het lokale onderhandelingscomité (LOC) of de ondernemingsraad toe waar de beslissing om extra pedagogische studiedagen te organiseren, is goedgekeurd.
 
Basisonderwijs, Algemeen
 
 
 
Aan de slag met de data van je school
 
De voorbije maand kon je als directeur intekenen op een vormingsdag rond datageletterdheid.
 
Deze vorming werd zeer gesmaakt. We kregen de reactie van verschillende directeurs dat ze graag nog een terugkomdag hadden.
 
Daarom organiseren we twee zitdagen, waarbij je als directeur aan de slag kan gaan met de resultaten en de analyse van de data van jouw school. Je krijgt hierbij een uur individuele begeleiding door Robrecht Vanden Broeck of Sandra De Grave. Deelnemen kan alleen als je ook de vormingsdag volgde.
 
De zitdagen gaan door op maandag 6 mei en maandag 20 mei 2019 in Marialand, Gent. Je krijgt een uur toegewezen. Dit wordt je later meegedeeld.
 
Je schrijft in als directeur. Het is geen probleem als je de dag zelf een beleidsondersteuner of leerkracht meebrengt. Deze persoon hoef je dus niet in te schrijven. De plaatsen zijn beperkt, slechts 14 scholen per dag.
 
Inschrijven kan via deze link vanaf 19/02/2019: http://vicoginschrijvingen.be/cursus/2EBE5460E4133CDAD74AE6B4F9EEFB
 
Basisonderwijs, Algemeen
 
 
 
Uitnodiging 'Open lezing' over Zijn we 'de draad' kwijt?
 
Dit is een initiatief van het KHIVO (Katholiek Instituut voor Opvoedkunde).
 
Spreker? Bart De Wilde (pedagogisch begeleider basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen)
 
Wat?
 
'De draad' is een metafoor voor opvoeding en hechting.
 
Het gaat om hoe de band tussen volwassenen (ouders en leerkrachten) en kinderen groeit doorheen de verschillende ontwikkelingsstappen.
 
Het is een begrippenkader dat leerkrachten kan helpen om de emotionele en sociale ontwikkeling van hun kinderen beter te begrijpen.
 
Bij problemen of in speciale opvoedingssituaties kan je het gebruiken als handvat en inspiratiebron.
 
De bedoeling is dat we als leerkracht de stap kunnen zetten van ontwikkelingspsychologie naar ontwikkelingspedagogie.  Van 'Wat kan ik weten over de ontwikkeling?' naar 'Wat kan ik doen om deze ontwikkeling te ondersteunen?'.
 
We baseren ons op het gedachtengoed van Gerrit Vignero en maken de concrete vertaalslag naar onze klaspraktijk. We zetten hierbij in op een praktijkgerichte aanpak en willen vooral preventief te werk gaan.
 
Waar? Oostakker, Campus Edugo De Toren, Sint-Jozefstraat 10 (in het leslokaal van het KHIVO)
 
Wanneer? Dinsdag 12 maart 2019 om 19.00 uur.  Ontvangst van de deelnemers vanaf 18.30 uur.
 
Einde? 21.30 uur. Gelegenheid tot nagesprek met drankje.
 
Deelname
 
 
► 
 
KHIVO-cursisten en COV-leden (op vertoon van lidkaart): gratis
 
► 
 
Oud-cursisten KHIVO: gratis (afstudeerjaar vermelden bij inschrijving)
 
► 
 
Andere geïnteresseerden: €20,00
 
Inschrijving? Vooraf inschrijven is noodzakelijk tegen ten laatste vrijdag 1 maart 2019 via mail: de.smet.danny1@skynet.be 
 
Basisonderwijs, Algemeen
 
 
 
Bewegingsopvoeding

Nascholingen Schrijfdans

 
Voor leerkrachten lichamelijke opvoeding, titularissen, zorgleerkrachten door Kathleen Vandenhaesevelde en Gerda Geenens in Sint-Baafshuis te Gent.
Schrijfdans 'het alfabet het jaar rond' 1ste leerjaar met brugoefeningen 3de kleuter-1ste leerjaar op dinsdag 7 mei van 9.30 uur tot 16.30 uur.  Nog enkele plaatsen vrij! Inschrijven.

Begeleidings- en nascholingsinitiatief 'Zill en BO' (verdieping)

 
voor leerkrachten lichamelijke opvoeding door Gerda Geenens.
 
Van 'focus tot arrangement' binnen de lessen lichamelijke opvoeding.  Inzoomen op onderwijsarrangementen binnen de bewegingsgezinde basisschool.  In de namiddag zijn er 2 praktijkvoorbeelden voorzien van harmonisch werken binnen Zill. Inschrijven.
 
 
► 
 
Reeks 1: donderdag 14 maart 2019 van 9.30 uur tot 16.30 uur (Temse)
 
► 
 
Reeks 2: dinsdag 19 maart 2019 van 9.30 uur tot 16.30 uur (Evergem)
 
► 
 
Reeks 3: dinsdag 2 april 2019 van 9.30 uur tot 16.30 uur (Oordegem)
 
► 
 
Reeks 4: donderdag 2 mei 2019 van 9.30 uur tot 16.30 uur (Herzele)
 
► 
 
Reeks 5: donderdag 9 mei 2019 van 9.30 uur tot 16.30 uur (De Pinte).

DANS! Bouwstenen en werkvormen leren kennen en oefenen!

 
Donderdag 23 mei 2019 van 9.30 uur tot 15.30 uur door Ines Vandoorne.
Tijdens deze nascholing worden werkvormen en bouwstenen van DANS, geïllustreerd met tal van voorbeelden.  Je verkent deze aan de hand van talloze activiteiten.  Je krijgt de kans om de activiteiten uit dit domein zelf te beleven en je leert hoe je deze lessen kan opbouwen.  Inschrijven.
 
Basisonderwijs, Algemeen
 
 
 
Mediatips
 
Werkwoordspelling inoefenen kun je met dit gratis materiaal.  Het is heel gemakkelijk downloadbaar via dropbox.  Er is tevens op deze site nog veel ander materiaal te vinden voor een zesde leerjaar. www.bit.ly/2tmppc9 
 
Ben je op zoek naar materiaal voor de derde kleuterklas, eerste leerjaar en tweede leerjaar dan moet je zeker eens een kijkje nemen op de volgende website: www.jufsamantha.nl 
 
Volgende Vlaamse onderwijsblog van Gietje staat vol met werkblaadjes, tonnen didactisch materiaal en tips om interessante plekjes te ontdekken op het net om in de basisschool te gebruiken. http://gietjes.blogspot.com
 
Meer lesmaterialen voor de basisschool vind je op onderstaande website. Wie zoekt die vindt. www.jufstuff.nl
 
Wanneer je onderstaande link aanklikt kom je op een google-pagina vol met tafelganzenborden.  Ze zijn zeer bruikbaar voor de klaspraktijk.  Spelen maar! www.bit.ly/2th84RU
 
Nog een overvolle website met mooi, interessant en gratis downloadmateriaal voor de benedenbouw (1ste, 2de en 3de leerjaar) van de basisschool.  www.jufshanna.nl
 
Basisonderwijs, Algemeen
 
 
 
Kalender Team Noord
 
Hierbij vind je de kalender van het Team Noord voor maart 2019.
 
Basisonderwijs, Team Noord
 
 
 
Kalender Team Oost
 
Hierbij vind je de kalender van het Team Oost voor maart 2019.
 
Basisonderwijs, Team Oost
 
 
 
Kalender Team West
 
Hierbij vind je de kalender van het Team West voor maart 2019.
 
Basisonderwijs, Team West
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook