Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding bao regio Oost-Vlaanderen april 2018.
 
De paasdagen liggen nu al enkele weken achter de rug. Daarmee vatten we het laatste deel van het schooljaar aan. Deze periode wordt gekenmerkt door evalueren wat voorbij is en plannen wat er volgend schooljaar moet gebeuren. Ook binnen onze begeleidingsdienst krijgt deze planning meer en meer vorm. We zullen de directies tijdig informeren over onze initiatieven zodat de schoolplanning daarop afgestemd kan worden.
 
Ontvangen alle leerkrachten van jouw school al de nieuwsbrief? Bezorg ze deze link Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen om zich te abonneren.
 
Hartelijk dank daarvoor.
 
Peter Steyaert,  niveaucoördinator basisonderwijs
Greet Mertens, regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding bao regio Oost-Vlaanderen april 2018.
 
De paasdagen liggen nu al enkele weken achter de rug. Daarmee vatten we het laatste deel van het schooljaar aan. Deze periode wordt gekenmerkt door evalueren wat voorbij is en plannen wat er volgend schooljaar moet gebeuren. Ook binnen onze begeleidingsdienst krijgt deze planning meer en meer vorm. We zullen de directies tijdig informeren over onze initiatieven zodat de schoolplanning daarop afgestemd kan worden.
 
Ontvangen alle leerkrachten van jouw school al de nieuwsbrief? Bezorg ze deze link Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen om zich te abonneren.
 
Hartelijk dank daarvoor.
 
Peter Steyaert,  niveaucoördinator basisonderwijs
Greet Mertens, regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen

 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Bezinning

In de branding durven staan

 
Op een dag maken de Chinese wijsgeer Confucius (551-479 voor Christus) en zijn volgelingen een wandeling bij een waterval die van honderdvijftig meter hoogte naar beneden stort.  Het schuim drijft over een afstand van zestig kilometer voort.  Geen schildpad, vis of krokodil kan zich in de kolkende massa handhaven.  Dan ziet het gezelschap tot zijn verbijstering een oude man rondzwemmen in het kolkende water.  Het kan niet anders of hij verkeert in doodsnood.  De wijsgeer stuurt zijn volgelingen erop af om hem te redden.  Toen ze dichterbij kwamen, liep de man alweer zingend op de kant.  Zijn haar hing los en hij genoot van de prachtige omgeving.  Confucius sprak hem aan en zei: "Ik zag u voor een geest aan, maar nu zie ik dat u een mens bent.  Mag ik vragen: hebt u soms een bijzondere truc om door dit woeste water te gaan?"  De man antwoordde: "Nee, een bijzondere kunstgreep heb ik niet.  Maar ik begon het te leren op jeugdige leeftijd en toen ik opgroeide, werd het mijn tweede natuur.  Nu is de goede afloop zo zeker als het lot.  Ik ga erin en met het water omlaag tot aan het middelpunt van de draaikolk.  Ik kom weer boven als het de andere kant uitdraait.  Ik volg de loop van het water en doe niets uit mijzelf dat daartegen ingaat.  Aldus is de manier waarop ik er doorheen kom."  
 
Lieve God,
help ons de stroom
van vragen en twijfels te omarmen
en vol verwondering in het leven te staan.
Diep in de waterval
komen we bij de Kern
en daar zullen we U ontdekken.
Amen.
 
Uit Leeftocht april 'water' 
 
Basisonderwijs
 
 
 
Pastorale tips - april-mei 2018
 
 

Pastorale dag 17 mei in het Sint-Baafshuis te Gent

 
Heb je al een keuze gemaakt?  Ben je al ingeschreven? Inschrijven voor de pastorale dag.
 
 
► 
 
Agnes Bouwen: bibliodrama met kinderen
 
► 
 
Luc Maes: leerhuis rond Pinksteren
 
► 
 
Jos Bielen: samen vieren, een schooljaar lang
 
► 
 
Bernadette Wittoek en Wout Beernaert: 'vuur' voor kleuters
 
► 
 
Inse Van Rossom: lapbooks
 
► 
 
Hedwig Bergmans: geweldloos communiceren
 
► 
 
Christel Vernieuwe: sacraal dansen
 
► 
 
Katrien Bauters: beeldende expressie
 
► 
 
Collega's BO en Katrien Tonnard: licht en vuur

Eerste Communie - Vormsel

 
Misschien is het niet meer nodig om deze website voor te stellen, maar voor wie het nog niet zou weten: op Bijbel in 1000 seconden vind je heel veel informatie, ook rond deze twee prachtige feesten.
Omdat ze zo nauw aansluiten bij wat we op school met kinderen willen bespreken, beleven, tonen ... is het zeker de moeite waard om de info eens te bekijken.
 
 
► 
 
Eerste Communie
 
► 
 
Vormsel

Jaarthema 2018-2019

 
Omdat velen van jullie in de loop van het derde trimester al nadenken over een mogelijk jaarthema voor het komende schooljaar ...
 
Leeftocht is een blaadje dat je waarschijnlijk in de personeelskamer kan vinden.  Elke maand probeert de redactie, op een laagdrempelige, verstaanbare manier, één of ander thema in de kijker te plaatsen voor leerkrachten.
Op dit moment is men bezig om de jaargang voor het volgende schooljaar te bepalen en uit te werken.
Het thema voor volgend schooljaar biedt kansen om leerkrachten EN kinderen te betrekken.  Het maandblaadje kan dan dienen als extra info voor de leerkracht.  (Een abonnement voor elke leerkracht is echt niet zo duur.)
 
Stap je mee?  met als symbool verschillende schoenen. Daar is met kinderen toch ook iets mee te doen, niet?
 
Basisonderwijs
 
 
 
OKB-idee
 
 
 
Kies een activiteit die op de school wordt georganiseerd. (bv. dagopening, sportactiviteit ...).
 
Bespreek deze activiteit aan de hand van volgende vragen:
 
 
► 
 
Hoe komt onze identiteit, wat we gezamenlijk belangrijk vinden hierin aan bod?
 
► 
 
Is het aanbod voldoende of kan het ook anders?
 
► 
 
Verloopt de activiteit in een warm, veilig klimaat?
 
► 
 
Zijn er kinderen die onze extra aandacht vragen?
 
► 
 
Moeten er op beleidsniveau aanpassingen gebeuren?
 
Basisonderwijs
 
 
 
Dag van de armoede - save the date
 
Dinsdag 2 oktober 2018 in het Sint-Baafshuis te Gent
van 8.30 tot 16.00 uur
 
Armoede, sociale uitsluiting, kansarmoede, kinderarmoede ...
De recentste cijfers zijn verontrustend en het thema is brandend actueel.  In al onze scholen zitten kinderen uit (financieel) kwetsbare gezinnen.  Soms met velen bij elkaar, soms ook erg verspreid en dus minder zichtbaar.  Onze eigen opdrachtverklaring laat ons echter geen keuze: 'De katholieke school stelt zich actief open voor al wie in onze maatschappij, op welke manier ook, kansarm is'. Onderwijs is een belangrijke hefboom voor sociale inclusie.
 
Op de dag van de armoede zoomen we in op
 
 
► 
 
de ervaringsdeskundigen,
 
► 
 
handreikingen en concrete tips bij kansarmoede op school,
 
► 
 
aandacht voor mentale en sociale noden van kinderen en jongeren,
 
► 
 
verkennen van de kansen die er zijn op school,
 
► 
 
een bezoek aan de vereniging 'De Tinten',
 
► 
 
en zoveel meer ...
 
Basisonderwijs
 
 
 
Transbaso (van basis- naar secundair onderwijs)
 
Transbaso was een interuniversitair SBO-onderzoeksproject (2014-2018). Doel van het onderzoeksproject was processen van school- en studiekeuze bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs onderzoeken in de steden Antwerpen en Gent.
 
Een belangrijk onderdeel van het onderzoeksproject Transbaso is de ontwikkeling van tools.  De tools spreken verschillende actoren aan betrokken bij het proces van school- en studiekeuze en grijpen in op verschillende niveaus van de school of de organisatie.  Een belangrijk aandachtspunt is dat men wil aansluiten bij reeds bestaande initiatieven.  Ze zijn er zich van bewust dat er al heel wat bestaat op het vlak van school- en studiekeuze en dat er verschillende actoren op school en daarbuiten reeds verschillende acties ondernemen om leerlingen en hun ouders te ondersteunen bij het maken van die keuze.  Deze initiatieven zijn echter vaak versnipperd, spelen in op een beperkt facet van het proces, brengen de verschillende actoren niet samen tot actie en worden niet geïntegreerd in het curriculum en het beleid van de school.
 
Er is een duidelijke nood aan bewustmaking, het systematisch aanpakken van studie- en schoolkeuze en het versterken van alle actoren op dit gebied.  Met de tools willen ze onder andere hier een antwoord op bieden.
 
Alle uitgewerkte tools vind u op http://pro.vanbasisnaarsecundair.be
 
Basisonderwijs
 
 
 
Mediatips
 
Ik stel je graag nog enkele interessante rekenapps voor. Een reeks van leuke apps (downloaden via Google Play en via App Store)
 
 
► 
 
Shape gurushier oefenen kinderen het herkennen van kleuren en vormen.  Te gebruiken vanaf 4 jaar.
 
► 
 
Zet de klokmet deze app kunnen kinderen zelfstandig de klok lezen.  Er zijn verschillende niveaus: uren, halve uren, per kwartier en per 5 minuten.  Je vindt spelletjes zonder spraak, maar ook met spraak.  De opdrachten zijn Nederlands gesproken.  Vooral te gebruiken in 3de en 4de leerjaar.
 
► 
 
Lola's rekentreindit is een vrolijk spel.  Het lijkt eenvoudig, maar als je het hele spel bekijkt ziet het er verrassend uitdagend uit.
 
► 
 
1e Montessori rekensommen: hier kunnen de leerlingen spelen met Montessori-materialen: nummers, staafjes en fiches.  Te gebruiken van 5 tot 8 jaar.
 
► 
 
Toca builders: met deze app kunnen kinderen eindeloos bouwen met blokjes.  Het lijkt een beetje op Minecraft.  Te gebruiken vooral van 5 tot 8  jaar.
 
► 
 
Sandboxeen heel leuke en eenvoudige app.  Kinderen moeten enkel de nummers kleuren.  Met deze app leren ze de cijfers herkennen.  Er worden verschillende platen aangeboden bij verschillende thema's.  Te gebruiken van 5 tot 8 jaar.
 
► 
 
Tot do mathdeze app leert de kinderen de beginselen van het rekenen.  Ze gaan door de levels heen op een speelse manier.  Te gebruiken in het 3de en 4de leerjaar.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Lichamelijke opvoeding

Info planningsdocumenten lichamelijke opvoeding 

 
Terugkomdag voor startende leerkrachten.
 
We bekijken samen de planningsdocumenten en we delen ervaringen uit met elkaar.  Hierbij verkennen we ook de generieke doelen binnen ZILL die met lichamelijke opvoeding te maken hebben.
 
 
► 
 
Datum: donderdag 3 mei 2017 van 13.30 uur tot 16.00 uur
 
► 
 
Adres: Diocesaan Onderwijsbureau, Marialand 31 te Gent
 
‚Äč

Begeleidings- en nascholingsinitiatief ZILL en bewegingsopvoeding 

 
voor leerkrachten lichamelijke opvoeding (kleuter, lager en buitengewoon lager)
 
Alle sessies voor dit schooljaar zijn volzet maar dit initiatief wordt begin volgend  schooljaar zeker herhaald!
 
 

Nascholing 2018 KU Leuven - LO: een vak voor het leven

 
 
De nascholing SLO_LO voor het lager onderwijs zal plaatsvinden op maandag 18 juni in het Koninklijk Atheneum Redingenhof te Leuven.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Ellen Bauwens
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Ellen Bauwens voor april-mei 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Werner Bosman
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Werner Bosman voor april-mei 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Kristien Coppens
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Kristien Coppens voor april-mei 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Henk De Reviere
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Henk De Reviere voor april-mei 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Bart De Wilde
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Bart De Wilde voor april-mei 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Tiny D'Hollander
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Tiny D'Hollander voor april-mei 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Pascal Lagaet
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Pascal Lagaet voor april-mei 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Ingrid Mattheeuws
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Ingrid Mattheeuws voor april-mei 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Kathleen Pisman
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Kathleen Pisman voor april-mei 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Sofie Talpe
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Sofie Talpe voor april-mei 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook