Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen november 2016.
 
Ken je nog een collega die zich wil abonneren, dan kan dit via deze link: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kun je alvast de PB-kalender met de geplande activiteiten van dit schooljaar terugvinden.  We geven hier ook al een paar sfeerbeelden mee van het colloquium directies secundair onderwijs van oktober 2016.
 
Veel leesgenot 
 
 
Jeroen Van Acker
Niveaucoördinator secundair onderwijs
 
Greet Mertens
Regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen november 2016.
 
Ken je nog een collega die zich wil abonneren, dan kan dit via deze link: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kun je alvast de PB-kalender met de geplande activiteiten van dit schooljaar terugvinden.  We geven hier ook al een paar sfeerbeelden mee van het colloquium directies secundair onderwijs van oktober 2016.
 
Veel leesgenot 
 
 
Jeroen Van Acker
Niveaucoördinator secundair onderwijs
 
Greet Mertens
Regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen

 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde
 
In deze Nieuwsbrief van Leen Van Hecke vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholing met focus op excursievaardigheden
 
► 
 
Mogelijkheid tot deelname aan GIFT-workshop in Wenen
 
► 
 
AVL-nascholing 'Systeemdenken in lessen aardrijkskunde'
 
Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie
 
In deze Nieuwsbrief van Bart Vandenberghe vind je meer informatie over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vlaams Congres voor Leraren Wetenschappen
 
► 
 
BiotechTOUR
 
► 
 
Dag van de wetenschap: 27 november 2016
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Jury voor geïntegreerde prof (GIP, in TSO): aanbod van HOGent
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren biologie
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
Biologie
 
 
 
Chemie
 
In deze Nieuwsbrief van Bart Vandenberghe, vind je meer informatie over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vlaams Congres voor Leraren Wetenschappen
 
► 
 
Dag van de wetenschap: 27 november 2016
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
STEM-initiatieven
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren chemie
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal voor leraren chemie
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
Chemie
 
 
 
Duits
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Gillis vind je meer informatie over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Concert 21 GRAMM
 
► 
 
Dag van de binnenklasdifferentiatie
 
► 
 
Lezingenreeks UGent
 
Duits
 
 
 
Economie
 
In deze Nieuwsbrief van Katrien Van Daele vind je meer informatie over onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen door de begeleiding
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Studiedagen
 
► 
 
Mededelingen
 
Economie
 
 
 
Engels
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Gillis vind je meer informatie over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Geplande nascholingen Engels in PEDIC
 
► 
 
Lerend netwerk rond het thema differentiatie
 
► 
 
Lerend netwerk voor leraren Engels in bso
 
► 
 
Dag van de binnenklasdifferentiatie
 
► 
 
Onlinetaalwedstrijd voor leerlingen
 
► 
 
Kleine wijziging in leerplannen Engels (pedagogisch-didactische wenken)
 
► 
 
Lezingenreeks UGent
 
► 
 
Lerend netwerk SET
 
► 
 
Hoe zijn de verschillen tussen Brits en Amerikaans Engels ontstaan?
 
Engels
 
 
 
Frans
 
In deze editie van de Nieuwsbrief van Christel Arens en Veerle Hertveldt, brengen we je volgende onderwerpen in herinnering:
 
 
► 
 
De mogelijkheid om in te schrijven op deze nieuwsbrief
 
► 
 
Dag van de binnenklasdifferentiatie
 
► 
 
De netwerken voor leraren Frans
 
► 
 
Leerplan moderne vreemde talen in Communicatie en Media
 
Frans
 
 
 
Fysica
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels vind je meer informatie over de onderstaande ondewerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Vlaams Congres voor Leraren Wetenschappen
 
► 
 
Nascholingen Universiteit Gent
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2016-2017
 
► 
 
Dag van de Wetenschap: 27 november 2016
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
STEM-bedrijventraject@RTC
 
Fysica
 
 
 
Geschiedenis
 
In deze Nieuwsbrief van Tom De Paepe vind je meer informatie over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Maatschappelijk debat over de eindtermen
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Suggesties voor de lespraktijk
 
Geschiedenis
 
 
 
GOK
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nuttige, gratis brochure over verhogen van taalvaardigheid bij anderstalige nieuwkomers
 
► 
 
10 tips voor een warm onthaal van anderstalige nieuwkomers
 
GOK
 
 
 
Handel
 
In deze Nieuwsbrief van Katrien Van Daele vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Netwerk voor leraren PR en economie
 
► 
 
Nascholingstraject voor de tweede graad Handel en Handel-talen
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Studiedagen
 
► 
 
Mededelingen
 
Handel
 
 
 
Humane wetenschappen
 
In deze Nieuwsbrief van Eef Rombaut vind je meer  informatie over onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Referentiepersonen PZ-team
 
► 
 
Begeleidingsinitiatieven
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2016-2017
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied
 
Humane wetenschappen
 
 
 
Informatica
 
In deze Nieuwsbrief van Greet Vanderbiesen vind je meer informatie over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen ICT: met het oog op de toekomst
 
► 
 
Mediawijs in de school
 
► 
 
Uitspraak Commissie Zorgvuldig Bestuur over het aanrekenen van kosten voor digitale leermiddelen
 
Informatica
 
 
 
Latijn en Grieks
 
In deze Nieuwsbrief van Geert Kentane krijg je meer informatie over de volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Wat brengt de toekomst?
 
► 
 
Dag voor de leerling Grieks
 
► 
 
Musa Lisa
 
► 
 
Eléonor
 
► 
 
Religie in de oudheid en de Ken-JeKlassiekenquiz
 
► 
 
Romeins kamp?
 
► 
 
Europese examens Latijn en Grieks
 
► 
 
Lezingenreeks Religie en geweld
 
► 
 
Certaminacomité zoekt juryleden!
 
► 
 
Voor de Cicerowedstrijd zijn juryleden nodig voor de tweede ronde
 
► 
 
Hoe klonk Latijn?
 
Latijn en Grieks
 
 
 
Lichaamsverzorging
 
In deze Nieuwsbrief van Dennis De Hoey vind je meer informatie over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Risktrainer voor de schoonheidsspecialist(e)
 
► 
 
Vormingsinitiatieven Besko
 
► 
 
Netwerkdag TA(C) studiegebied lichaamsverzorging
 
Lichaamsverzorging
 
 
 
Lichamelijke opvoeding
 
In deze Nieuwsbrief van Dirk De Bock vind je informatie over:
 
 
► 
 
Vakliteratuur
 
► 
 
Nascholingsaanbod
 
Lichamelijke opvoeding
 
 
 
Maatschappelijke vorming
 
In deze Nieuwsbrief van Leen Van Hecke vind je meer informatie over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Provinciale studiedag 'De 1ste wereldoorlog in de klas' en 'Wereldburgers maken school'
 
► 
 
Inspiratiedag Kleur Bekennen
 
► 
 
Gratis tentoonstelling in Gent 'Voor God & Geld'
 
► 
 
Evalueren met het belevingsbord
 
Maatschappelijke vorming - MAVO
 
 
 
Natuurwetenschappen
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels en Bart Vandenberghe vind je meer informatie over onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vlaams Congres voor Leraren Wetenschappen
 
► 
 
BiotechTOUR
 
► 
 
Dag van de wetenschap: 27 november 2016
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren natuurwetenschappen
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands
 
In deze Nieuwsbrief van Riet De Vos en Peter Van Damme vind je meer informatie over onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Voorleesweek van 19 tot 27 november
 
► 
 
Nieuw: meer dan 100 spellingstests op de website van De Taaltelefoon
 
► 
 
Lestips: Poëzieweek online
 
► 
 
Kranten in de klas
 
► 
 
Dag van de binnenklasdifferentiatie
 
Nederlands
 
 
 
Pastoraal op school
 
In deze Nieuwsbrief van Bellinda Staelens vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
November - herdenkingsmomenten op school
 
► 
 
Studiedag 'Doodgewoon?'
 
► 
 
Inspiratiedag voor pastoraal in de Katholieke Dialoogschool
 
► 
 
Bijeenkomsten van de regionale netwerken schoolpastoraal
 
► 
 
UITgedaagd - Jongerenpastoraal vandaag en morgen.
 
Pastoraal op school
 
 
 
Personenzorg
 
In deze Nieuwsbrief van Ingrid Molein, Eef Rombaut en Tine Van Severen vind je informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Agenda en samenkomsten/vormingen schooljaar 201-2017
 
► 
 
Nascholingen
 
Personenzorg
 
 
 
Project Algemene Vakken
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over de volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Provinciale studiedag 'De 1ste wereldoorlog in de klas' en 'Wereldburgers maken school'
 
► 
 
Inspiratiedag Kleur Bekennen
 
► 
 
Gratis tentoonstelling in Gent 'Voor God & Geld'
 
► 
 
Evalueren met het belevingsbord
 
Project algemene vakken - PAV
 
 
 
r.-k. Godsdienst
 
In deze Nieuwsbrief van Marie-Ann De Cocker en Veronique Malfrere vind je meer informatie over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Drie bijbelavonden over de profeet Amos
 
► 
 
Workshop 'Typisch!?' door college Dominique Verstichel van Instituut Stella Matutina te Michelbeke
 
► 
 
UCSIA dag van ontmoeting en dialoog tussen religies
 
► 
 
De dominicanenorde bestaat 800 jaar
 
Godsdienst
 
 
 
Taaldrempels
 
In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal vind je meer informatie over de onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Voorleesweek van 19 tot 27 november
 
► 
 
Probeer Nieuwsbegrip twee maanden gratis uit
 
► 
 
In de NT2-catalogus van uitgeverij Eenvoudig Communiceren vind je veel tips om nieuwkomers aan het lezen te krijgen
 
► 
 
Ook een tentoonstelling kan interactie tussen leerlingen bevorderen
 
Taalbeleid
 
 
 
Taaltip
 
In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal kan de je taaltip voor de maand november terugvinden.
 
Taalbeleid
 
 
 
Techniek
 
In deze Nieuwsbrief van Pieter Van de Steen vind je meer informatie over onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Ideeënuitwisselingsdag techniek 1B
 
► 
 
Open zitdag techniek
 
Techniek
 
 
 
Wetenschappelijk werk
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels vind je meer informatie over onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Dag van de Fysica, Eekhout Academy
 
► 
 
Vlaams Congres voor Leraren Wetenschappen
 
► 
 
Dag van de wetenschap: 27 november 2016
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde
 
In deze Nieuwsbrief van Luc De Wilde en Guy Reyntjens vind je meer informatie over onderstaande onderwerpen:
 
 
► 
 
Netwerkdag wiskunde'Het oplossen van problemen kan je leren'
 
► 
 
Dag van de binnenklasdifferentiatie
 
► 
 
(Geen) Goesting
 
► 
 
Navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Wiskunde In-Zicht - UAntwerpen
 
Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook