Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van mei 2018.
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van mei 2018.
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Biologie - mededeling mei 2018
►  Chemie - mededeling mei 2018
►  Duits - mededeling mei 2018
►  Economie - mededeling mei 2018
►  Engels - mededeling mei 2018
►  Frans - mededeling mei 2018
►  Fysica - mededeling mei 2018
►  Godsdienst - mededeling mei 2018
►  GOK - mededeling mei 2018
►  Handel - mededeling mei 2018
►  Humane wetenschappen - mededeling mei 2018
►  Latijn en Grieks - mededeling mei 2018
►  Natuurwetenschappen - mededeling mei 2018
►  Nederlands - mededeling mei 2018
►  Nijverheid - mededeling mei 2018
►  OKAN - mededeling mei 2018
►  Opvoedingsproject - mededeling mei 2018
►  Pastoraal op school - mededeling mei 2018
►  Personenzorg - mededeling mei 2018
►  Taaldrempels op school - mededeling mei 2018
►  Taaltip - mededeling mei 2018
►  Techniek - mededeling mei 2018
►  Wetenschappelijk werk - mededeling mei 2018
►  Wiskunde - mededeling mei 2018
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Biologie - mededeling mei 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Uitvoeren van proeven met eigen bloed
 
► 
 
De nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal, websites ...
 
Secundair onderwijs, Biologie
 
 
 
Chemie - mededeling mei 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Veiligheid in het labo: MSDS-fiches en trekkasten 
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal en websites voor leraren chemie
 
► 
 
STEM
 
Secundair onderwijs, Chemie
 
 
 
Duits - mededeling mei 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Het gebruik van foto's in de les Duits
 
► 
 
ARD App
 
► 
 
Goethe on Air
 
► 
 
Deutschcafé
 
► 
 
Wedstrijd 'Het Europees Talenlabel 2018'
 
► 
 
Filmtip
 
► 
 
Medewerkers Centrale Examencommissie secundair onderwijs
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Economie - mededeling mei 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van  katrien.vandaele@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Interessante websites over (falende) ondernemingen  en wat leerlingen eruit kunnen leren
 
► 
 
Project rond ondernemen
 
► 
 
De 'Federal truck' brengt NAMAAK naar je school!
 
► 
 
School & Ziekzijn
 
Secundair onderwijs, Economie
 
 
 
Engels - mededeling mei 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Oefenen van leesvaardigheid in het vak Engels
 
► 
 
IATEFL
 
► 
 
Literatuur en creatieve schrijftaakjes voor elke leerling
 
► 
 
Blackbirds: Engelse literatuur voor het secundair onderwijs
 
► 
 
Wedstrijd 'Het Europees Talenlabel 2018'
 
► 
 
Medewerkers Centrale Examencommissie secundair onderwijs
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Frans - mededeling mei 2018
 
 
 
► 
 
Wedstrijd 'Het Europees Talenlabel 2018'
 
► 
 
Medewerkers Centrale Examencommissie secundair onderwijs
 
► 
 
Examens DELF - DALF
 
► 
 
Nieuw: Ba-na-Ba Meertalig onderwijs
 
► 
 
'Bonjour, bienvenue!'
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Fysica - mededeling mei 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, universiteit Gent
 
► 
 
TECHPEDITIE
 
► 
 
Onderzoekende Praktijk
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
Godsdienst - mededeling mei 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van marjandecocker@telenet.be en veroniquemalfrere@me.com vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Loopbaangesprekken
 
► 
 
LOGOS studiedag KU Leuven
 
► 
 
Nieuwe website rond bibliodrama
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
GOK - mededeling mei 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.vanovermeiren@katholiekonderwijs.vlaanderenvind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuws vanuit het GOK-veld
 
► 
 
Diversiteitsbarometer Onderwijs (2018)
 
Secundair onderwijs, GOK
 
 
 
Handel - mededeling mei 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van katrien.vandaele@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Interessante websites over (falende) ondernemingen en wat leerlingen eruit kunnen leren
 
► 
 
Project rond ondernemen
 
► 
 
De 'Federal truck' brengt NAMAAK naar je school!
 
► 
 
School & Ziekzijn (S&Z)
 
Secundair onderwijs, Handel
 
 
 
Humane wetenschappen - mededeling mei 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2017-2018
 
► 
 
Nascholing coöperatieve leerstrategieën Kagan sessie 3
 
► 
 
Netwerkdag leraren Personenzorg 1ste graad A- en B-stroom
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Latijn en Grieks - mededeling mei 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Oproep om je in te schrijven
 
► 
 
Latijn en Grieks versterken
 
► 
 
Romeinse dag in Torhout op zondag 10 juni
 
► 
 
Tentoonstelling over Pompeii verlengd
 
► 
 
Sappho in Zottegem
 
► 
 
Nieuws van het tijdschriftenfront
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
Natuurwetenschappen - mededeling mei 2018
 
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Uitvoeren van proeven met eigen bloed
 
► 
 
Veilig experimenteren
 
► 
 
De nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal, websites ...
 
Secundair onderwijs, Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands - mededeling mei 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van inge.detroyer@katholiekonderwijs.vlaanderen en peter.vandamme@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over het 'Archief voor Onderwijs'.
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
Nijverheid - mededeling mei 2018
 
 
 
► 
 
RTC-activiteiten
 
► 
 
STEM-projecten voor secundaire scholen
 
► 
 
Navorming auto
 
► 
 
Kandidaten leerplancommissie STEM-technieken en STEM-wetenschappen
 
► 
 
Oproep van de TA's Elektriciteit betreffende 'Flowcode'
 
► 
 
BIL/NIL
 
Secundair onderwijs, Nijverheid
 
 
 
OKAN - mededeling mei 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Intervisie vervolgschoolcoaches OKAN regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Perspectieven van 18-jarige ex-okanners in het onderwijs: mogelijkheden en moeilijkheden
 
► 
 
Terugkomdag '(O)Kans voor een versterkt onthaalonderwijs'
 
► 
 
'Dutch with ambition'
 
► 
 
Erasmus+ en taal voor vluchtelingen
 
► 
 
Tientallen OKAN-luisteroefeningen op 'De lat hoog voor talen'
 
► 
 
Tellen in veel talen
 
► 
 
Spreekwoorden in veel talen
 
► 
 
Opleiding leraar NT2
 
► 
 
Uitleg over migranten- en vluchtelingenkinderen in het onderwijs
 
► 
 
Frans voor ex-OKAN-leerlingen
 
► 
 
Flexibele leerwegen voor ex-OKAN
 
► 
 
De film 'Aufbruch ins Ungewisse'
 
► 
 
Wiskundetaal voor anderstaligen
 
► 
 
Voor meer leesplezier in (ex-)OKAN ...
 
► 
 
Over meertaligheid ...
 
► 
 
Een inleefreis langs Europese vluchtroutes
 
► 
 
Lastig of radicaal? Hoe reageren op radicale en polariserende uitspraken?
 
► 
 
Wijziging in de asielwetgeving
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Opvoedingsproject - mededeling mei 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Het beleg van Gent 'Op het kruispunt van psychiatrie en gevangenis' (16/5)
 
► 
 
'De jeugd van tegenwoordig' bij de Content Makers (16/5)
 
► 
 
Herinneringseducatie voor WO I met 'Poppies evenement en concert' (3/6)
 
► 
 
Interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoogwandeling in Gent (21/6)
 
► 
 
Educatieve films bij 'School met cultuur'
 
► 
 
Financiële ondersteuning voor schoolkosten bij kansarmoede
 
► 
 
Bezield werken en bezield blijven
 
Secundair onderwijs, Opvoedingsproject
 
 
 
Pastoraal op school - mededeling mei 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van patricia.decock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Bijbel in 1000 seconden
 
► 
 
Emmaüshuis Aalst. Ruimte voor zinzoekers en zoekende gelovigen
 
► 
 
Ontmoetingsdagen IJD
 
► 
 
Een bezoek aan de gemeenschap van Taizé
 
► 
 
Lunchgesprekken: het beleg van Gent
 
Secundair onderwijs, Pastoraal op school
 
 
 
Personenzorg - mededeling mei 2018
 
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2017-2018
 
► 
 
GOBO netwerking studiegebied personenzorg
 
► 
 
Netwerkdag leraren Personenzorg 1ste graad A- en B-stroom
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Taaldrempels op school - mededeling mei 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Academische taalvaardigheid
 
► 
 
Serious game academische woordenschat
 
► 
 
Taaltools
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Taaltip - mededeling mei 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je de taaltip voor mei 2018.
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Techniek - mededeling mei 2018
 
In  deze Nieuwsbrief van pieter.vandesteen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over nascholingen techniek en STEM.
 
Secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Wetenschappelijk werk - mededeling mei 2018
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Help! Wat met fysica binnen natuurwetenschappen?
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
Secundair onderwijs, Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde - mededeling mei 2018
 
 
 
► 
 
Vlaamse wiskunde olympiade
 
► 
 
Teamteaching: samen onderweg
 
► 
 
Geogebraboek - Karel Appeltans UHasselt
 
► 
 
Zomerschool sterrenkunde 2018
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook