Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van mei 2020.
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van mei 2020.
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Aardrijkskunde - mededeling mei 2020
►  Biologie - mededeling mei 2020
►  Chemie - mededeling mei 2020
►  Domein Maatschappij & Welzijn - mededeling mei 2020
►  Duits - mededeling mei 2020
►  Economie en handelsvakken - mededeling mei 2020
►  Engels - mededeling mei 2020
►  Esthetica - mededeling mei 2020
►  Frans - mededeling mei 2020
►  Fysica - mededeling mei 2020
►  Geschiedenis - mededeling mei 2020
►  Humane wetenschappen - mededeling mei 2020
►  Identiteit en Pastoraal - mededeling mei 2020
►  Latijn en Grieks - mededeling mei 2020
►  Lichamelijke opvoeding - mededeling mei 2020
►  MAVO/Mens en Samenleving/PAV - mededeling mei 2020
►  Muziek - Muzikale opvoeding - mededeling mei 2020
►  Natuurwetenschappen - mededeling mei 2020
►  Nederlands - mededeling mei 2020
►  Nijverheid - mededeling mei 2020
►  OKAN en ex-OKAN - mei 2020
►  r.-k. Godsdienst - mededeling mei 2020
►  Techniek - mededeling mei 2020
►  Wetenschappelijk werk - mededeling mei 2020
►  Wiskunde - mededeling mei 2020
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde - mededeling mei 2020
 
In deze Nieuwsbrief van leen.vanhecke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Aardrijkskunde in coronatijden
 
► 
 
Voorstelling leerplan aardrijkskunde eerste graad met focus op het tweede jaar
 
► 
 
Nascholing “klimaatwijs met MOS”
 
► 
 
Nieuw wetenschapsmuseum in Gent: het GUM voor SO
 
► 
 
Materiaal ter beschikking gesteld door Arteveldehogeschool
 
Secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie - mededeling mei 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Afstandsleren, aanloopleren en heropstarten (?) van de lessen wetenschappen
 
► 
 
Modernisering secundair onderwijs: basisopties (herhaling + aanvullingen)
 
► 
 
INVRIVI: burgerwetenschapsproject en STEM-koffer (nieuw – deels voor snelle beslisser!)
 
► 
 
Leerlijnen over gezond leven (nieuw)
 
► 
 
Nieuwe leerplannen NW A-stroom (herhaling)
 
► 
 
GUM, het vernieuwde GENTS UNIVERSITAIR MUSEUM (update)
 
► 
 
Interessante publicaties en didactisch materiaal: zie vorige nieuwsbrieven
 
Secundair onderwijs, Biologie
 
 
 
Chemie - mededeling mei 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Afstandsleren, aanloopleren en heropstarten (?) van de lessen wetenschappen
 
► 
 
GUM, het vernieuwde GENTS UNIVERSITAIR MUSEUM (update)
 
► 
 
Omgaan met chemicaliën op school (COS) en Databank Gevaarlijke stoffen (DGS) (herhaling)
 
► 
 
Interessante publicaties en didactisch materiaal: zie vorige nieuwsbrieven
 
Secundair onderwijs, Chemie
 
 
 
Domein Maatschappij & Welzijn - mededeling mei 2020
 
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Duits - mededeling mei 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Themapagina Afstandsonderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Deutsche Welle
 
► 
 
Europees talenlabel 2020
 
► 
 
'Sound of languages'
 
► 
 
Duitse muziek in tijden van Corona
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Economie en handelsvakken - mededeling mei 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van benjamin.destaercke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Ondersteuningsdocumenten vakdomein economie en organisatie
 
► 
 
Vervolg workshop kassamedewerker Colruyt
 
► 
 
Uitstel nascholing i.v.m. Colruyt en Logos
 
► 
 
Uitstel nascholing Scale Up (nieuwe digitale ERP applicatie (game) van Odoo)
 
► 
 
Uitstel netwerk 7 ‘Logistiek’
 
► 
 
Aanbod van COFEB naar scholen met keuzemodule klantendienst
 
Secundair onderwijs, Economie, Handel
 
 
 
Engels - mededeling mei 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Themapagina Afstandsonderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Gratis “graded readers” van OUP
 
► 
 
Song Activity Factory
 
► 
 
Royal Shakespeare Company
 
► 
 
engVid
 
► 
 
De rol van talen tijdens de lockdown
 
► 
 
Europees talenlabel 2020
 
► 
 
'Sound of languages'
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Esthetica - mededeling mei 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van Teresa Van Boxstael vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Realisatie leerplandoelen van Esthetica tijdens en na coronatijd 2020
 
► 
 
Succes!
 
Secundair onderwijs, Esthetica
 
 
 
Frans - mededeling mei 2020
 
 
 
► 
 
Lessen in coronatijden
 
► 
 
Europees talenlabel 2020
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Fysica - mededeling mei 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Afstandsleren, aanloopleren en heropstarten (?) van de lessen wetenschappen
 
► 
 
Modernisering secundair onderwijs: basisopties (herhaling + aanvullingen)
 
► 
 
GUM, het vernieuwde GENTS UNIVERSITAIR MUSEUM (update)
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
Geschiedenis - mededeling mei 2020
 
In deze Nieuwsbrief  vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Breed evalueren in geschiedenis
 
► 
 
Vacature vakbegeleider geschiedenis regio Oost-Vlaanderen
 
Secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
Humane wetenschappen - mededeling mei 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over afstandsleren en het online deelplatform.
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Identiteit en Pastoraal - mededeling mei 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Uitgestelde initiatieven
 
► 
 
Doorstart van de scholen met de eindejaren (15/5)
 
► 
 
Verbondenheid met moslimleerlingen in de Ramadan
 
► 
 
Scholen in de kijker met inspirerende heldenverhalen
 
Secundair onderwijs, Pastoraal op school
 
 
 
Latijn en Grieks - mededeling mei 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over: 
 
 
► 
 
Aanbod
 
► 
 
Handboek Grieks voor eerste en tweede graad (eerste jaar)
 
► 
 
Voor zesdejaars uit de basisschool: lesje Latijn in coronatijden
 
► 
 
Experiment
 
► 
 
Afstandsonderwijs
 
► 
 
Tijdschriftartikelen
 
► 
 
Opgeschort, maar niet afgevoerd
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - mededeling mei 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van dirk.debock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Afstandsonderwijs en heropstart scholen
 
► 
 
Leerlijnen over gezond leven
 
► 
 
MOEV in uw kot
 
► 
 
Contactgegevens vakcoördinatoren LO
 
► 
 
Filmpje Hogeschool Thomas More
 
Secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO/Mens en Samenleving/PAV - mededeling mei 2020
 
 
 
► 
 
Neem jij ook deel aan het onderzoek over sociale media en polarisatie?
 
► 
 
Verder voorbereid aan de slag
 
► 
 
Op onze Yammer vind je steeds meer nieuw materiaal
 
► 
 
Bedanking
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Muziek - Muzikale opvoeding - mededeling mei 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van teresa.vanboxstael@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Ontroerend mooi
 
► 
 
Halfopen leerplannen
 
► 
 
Aftoetsen van leerplandoelen die al aan bod kwamen
 
► 
 
Beginsituatie na corona
 
► 
 
Boomstructuur
 
► 
 
Suggesties bij de leerplannen Muziek en Muzikale opvoeding
 
► 
 
Succes!
 
► 
 
Bijlage 1: Excellijst voor kruistabellen
 
► 
 
Bijlage 2: Basisvorming, specifiek of complementair
 
► 
 
Bijlage 3: Reflectievragen
 
► 
 
Bijlage 4: Boomstructuur
 
► 
 
Bijlage 5: Suggesties bij de leerplannen Muziek en Muzikale opvoeding
 
Secundair onderwijs, Muzikale opvoeding
 
 
 
Natuurwetenschappen - mededeling mei 2020
 
 
 
► 
 
Afstandsleren, aanloopleren en heropstarten (?) van de lessen wetenschappen
 
► 
 
Modernisering secundair onderwijs: basisopties (herhaling + aanvullingen)
 
► 
 
INVRIVI: burgerwetenschapsproject en STEM-koffer (nieuw – deels voor snelle beslisser!)
 
► 
 
Leerlijnen over gezond leven (nieuw)
 
► 
 
Nieuwe leerplannen NW A-stroom (herhaling)
 
► 
 
GUM, het vernieuwde GENTS UNIVERSITAIR MUSEUM (update)
 
► 
 
Omgaan met chemicaliën op school (COS) en Databank Gevaarlijke stoffen (DGS) (herhaling)
 
► 
 
Enquête rond interdisciplinair werken in het eerste jaar
 
► 
 
Interessante publicaties en didactisch materiaal: zie vorige nieuwsbrieven
 
Secundair onderwijs, Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands - mededeling mei 2020
 
 
 
► 
 
Beginnende leerkrachten
 
► 
 
Zichtbaar Nederlands. Grammatica NT2
 
► 
 
Taalmuseum
 
► 
 
Op zoek naar kortverhalen
 
► 
 
Afgelastingen
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
Nijverheid - mededeling mei 2020
 
 
 
► 
 
Website pedagogische begeleiding nijverheid regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
RTC
 
► 
 
Lesgeven in Coronatijd
 
Secundair onderwijs, Nijverheid
 
 
 
OKAN en ex-OKAN - mei 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerk vervolgschoolcoaches
 
► 
 
Aanmelding en inschrijving volgend schooljaar
 
► 
 
Volgend schooljaar in OKAN blijven of overstappen naar het reguliere onderwijs?
 
► 
 
Ramadan in coronatijden
 
► 
 
Heropstarten van opvang en in een volgende fase van de lessen
 
► 
 
Prospectief evalueren
 
► 
 
Nog enkele extra tips die het (her)ontdekken waard zijn
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
r.-k. Godsdienst - mededeling mei 2020
 
 
 
► 
 
Berichten inspectie-begeleiding en Erkende Instantie
 
► 
 
Annulering 14 mei
 
► 
 
Volgend schooljaar
 
► 
 
Brief van de bisschop aan de jongeren van het bisdom Gent
 
► 
 
Leerkracht in de kijker
 
► 
 
Nieuw boek Roger Burggraeve
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
Techniek - mededeling mei 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van pieter.vandesteen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind  je meer informatie over:
 
 
► 
 
Techniek na de lockdown
 
► 
 
Lerend netwerk basisoptie STEM-wetenschappen /technieken A-stroom - AANGEPAST!
 
► 
 
Voorscholing basisoptie STEM wetenschappen en STEM technieken A-stroom
 
Secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Wetenschappelijk werk - mededeling mei 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Afstandsleren, aanloopleren en heropstarten (?) van de lessen wetenschappen
 
► 
 
Modernisering secundair onderwijs: basisopties (herhaling + aanvullingen)
 
Secundair onderwijs, Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde - mededeling mei 2020
 
 
 
► 
 
Ondersteunend materiaal voor online leren/onderwijzen
 
► 
 
Aanbieden van nieuwe leerstof in coronatijden
 
► 
 
Dagen van de Wiskunde schooljaar 2020-2021 – Eekhout Academy
 
► 
 
Netwerkdag voor de leerkrachten wiskunde van de B-stroom
 
► 
 
IJkingstoetsen
 
► 
 
Toelatingsexamen arts en tandarts
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook