Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van maart 2020.
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van maart 2020.
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Aardrijkskunde - mededeling maart 2020
►  Domein Maatschappij en Welzijn - mededeling maart 2020
►  Duits - mededeling maart 2020
►  Engels - mededeling maart 2020
►  Esthetica & Muziek - mededeling maart 2020
►  Frans - mededeling maart 2020
►  Fysica - mededeling maart 2020
►  GOK - mededeling maart 2020
►  Humane wetenschappen - mededeling maart 2020
►  Informatica - mededeling maart 2020
►  In de focus - mededeling maart 2020
►  Latijn en Grieks - mededeling maart 2020
►  Lichamelijke opvoeding - mededeling maart 2020
►  MAVO/Mens en Wetenschappen/PAV - mededeling maart 2020
►  Natuurwetenschappen - mededeling maart 2020
►  Nijverheid - mededeling maart 2020
►  OKAN en ex-OKAN - mededeling maart 2020
►  r.-k. Godsdienst - mededeling maart 2020
►  Taaldrempels op school - mededeling maart 2020
►  Techniek - mededeling maart 2020
►  Wetenschappelijk werk - mededeling maart 2020
►  Wiskunde - mededeling maart 2020
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde - mededeling maart 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van leen.vanhecke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Voorstelling leerplan aardrijkskunde eerste graad met focus op het tweede jaar 
 
► 
 
Klimaatverandering
 
► 
 
Lesmateriaal ter beschikking gesteld door Arteveldehogeschool
 
Secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Domein Maatschappij en Welzijn - mededeling maart 2020
 
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2019-2020
 
► 
 
Netwerkdag voorbereiding onderwijsvernieuwing 2de graad Maatschappij en Welzijnswetenschappen (D-finaliteit) en Maatschappij en Welzijn (D&A)
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Duits - mededeling maart 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dag van het taalonderwijs 2020
 
► 
 
Jahrestagung BGDV in Eupen
 
► 
 
Klasuitwisselingen via 'Buurklassen'
 
► 
 
Videomateriaal voor beginners
 
► 
 
Lesideeën van het Instituut für Internationale Kommunikation (IIK)
 
► 
 
Naturwissenschaftliche Filme für den DaF-Unterricht
 
► 
 
Duitse muziek in de klas
 
► 
 
Einstieg: Besprechen Sie in Paaren
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Engels - mededeling maart 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dag van het taalonderwijs 2020
 
► 
 
Materiaal voor de lessen Engels
 
► 
 
Klasuitwisselingen via 'Buurklassen'
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Esthetica & Muziek - mededeling maart 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van teresa.vanboxstael@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de Dag van de Esthetica, Beeld & Muziek 2020.
 
Secundair onderwijs, Esthetica, Muzikale opvoeding
 
 
 
Frans - mededeling maart 2020
 
 
 
► 
 
'Journée internationale de la francophonie 2020'
 
► 
 
Chansons françaises - Karo
 
► 
 
Dag van het taalonderwijs 2020
 
► 
 
Klasuitwisselingen via 'Buurklassen'
 
► 
 
Odisee Sint-Niklaas: vorming 'Storytelling' in talenonderwijs
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Fysica - mededeling maart 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over: 
 
 
► 
 
Voorscholing voor de basisopties
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, universiteit Gent
 
► 
 
Junior College: De universiteit in je klas
 
► 
 
Ladies@science
 
► 
 
GUM, het vernieuwde GENTS UNIVERSITAIR CENTRUM
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
► 
 
Nascholing 'Met computationeel denken aan de slag in de STEM-vakken'
 
► 
 
Lerend netwerk basisoptie STEM-technieken B-stroom
 
► 
 
Voorscholing basisoptie STEM-wetenschappen en STEM-technieken A-stroom
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
GOK - mededeling maart 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.vanovermeiren@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Spots op gelijke onderwijskansen - Advies van de Vlor (Vlaamse Onderwijsraad) met beleidsvoorstellen voor krachtig GOK-beleid
 
► 
 
Schrappen netwerkdag GOK maandagvoormiddag 4 mei
 
Secundair onderwijs, GOK
 
 
 
Humane wetenschappen - mededeling maart 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2019-2020
 
► 
 
Netwerkdag voorbereiding onderwijsvernieuwing 2de graad Maatschappij en Welzijnswetenschappen (D-finaliteit) en Maatschappij en Welzijn (D&A)
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Informatica - mededeling maart 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Vorming gemeenschappelijk leerplan ICT 1ste graad: ICT integreren in de klas - lessen ontwerpen met de herziene Taxonomie van Bloom
 
► 
 
29ste studiedag ICT-coördinatoren voor de technische en de pedagogische ICT-coördinator
 
► 
 
Het Mediamenu: gratis opleiding mediawijsheid
 
► 
 
Bevraging i-Learn
 
Secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
In de focus - mededeling maart 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over het 'Outreach'-initiatief van de Faculteit Letteren van de KU Leuven om het talenonderwijs in Vlaanderen te ondersteunen. De voorbije twee jaar heeft een werkgroep in de opleiding Taal- en letterkunde al verschillende initiatieven genomen om de band met het secundair onderwijs te versterken. Op de website vind je heel wat interessant materiaal.  Een aantal initiatieven worden kort toegelicht.
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Latijn en Grieks - mededeling maart 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Latijnse poëzie lezen en beleven in de klas
 
► 
 
Oude Rome: vernieuwd in het Museum Kunst en Geschiedenis te Brussel
 
► 
 
Gallo-Romeins Museum te Tongeren presenteert
 
► 
 
Oudheid en Lam Gods
 
► 
 
Immersie en zomerschool voor leerlingen te Frascati (Roma)
 
► 
 
ICT-nieuws
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - mededeling maart 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van dirk.debock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Leerplanvoorstelling basisopties Sport A-stroom
 
► 
 
Voorscholing wetenschappen voor de basisopties A-stroom
 
► 
 
Leerplanvoorstelling basisoptie Sport B-stroom
 
Secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO/Mens en Wetenschappen/PAV - mededeling maart 2020
 
 
 
► 
 
Reminder leerplancommissies
 
► 
 
Reminder inschrijving Grote PAV-dag 30 april
 
► 
 
Maart is jeugdboekenmaand
 
► 
 
Week van het geld - WIKIFIN
 
► 
 
Kletsdagen: een overzicht
 
► 
 
Djapo - nieuwsbrieven
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Natuurwetenschappen - mededeling maart 2020
 
 
 
► 
 
Modernisering secundair onderwijs: basisopties
 
► 
 
Nieuwe leerplannen NW A-stroom
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod van hogescholen, universiteiten, wetenschappelijke instellingen ... voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Omgaan met chemicaliën op school (COS) en Databank Gevaarlijke Stoffen (DGS)
 
► 
 
Interessante publicaties en didactisch materiaal
 
Secundair onderwijs, Natuurwetenschappen
 
 
 
Nijverheid - mededeling maart 2020
 
 
 
► 
 
Website pedagogische begeleiding nijverheid regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Tweedaagse van TA & TAC nijverheid
 
► 
 
RTC Ecoheat4Gips 2020
 
► 
 
Opleiding systeembekisting
 
► 
 
Construland met RTC Vlaams-Brabant @ VDAB Vilvoorde 2020
 
► 
 
Fase 3 Triple E-wood ism Reused vzw
 
► 
 
Innovatief produceren: interieurinrichting en buitenschrijnwerk
 
► 
 
2de editie 2019-2020: ASCP/DRONERACE 2020
 
► 
 
Energy unplugged 1.0: voor leerlingen
 
► 
 
Intervisie 2de graad BM BSO-Stuurgroep TA elektriciteit
 
Secundair onderwijs, Nijverheid
 
 
 
OKAN en ex-OKAN - mededeling maart 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dag 2 voor beginnende leraren OKAN
 
► 
 
Intervisie vervolgschoolcoaches Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Wablieft online
 
► 
 
Anderstaligen versterken dankzij QR-codes
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
r.-k. Godsdienst - mededeling maart 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van veronique.malfrere@rkg.vlaanderen en gertjan.monteyne@rkg.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Ondersteuningsmomenten leraren secundair onderwijs
 
► 
 
Uitwisselingsmoment cursusmateriaal
 
► 
 
Toneel in de Oude Abdij: Marcus, door Frank Cools (11 maart)
 
► 
 
Bijbel beleven in de Oude Abdij Drongen: Bijbeldramatische oefeningen rondom Pasen 
 
► 
 
Lezing Tomas Halik
 
► 
 
Netwerkavond: 'De ecospiritualiteit van Laudato Si'
 
► 
 
Bijbelevent
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
Taaldrempels op school - mededeling maart 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dag van de Taal op 18 mei 2020 - save the date!
 
► 
 
Leesbeleid - Jeugdboekenmaand 'KUNST'
 
► 
 
'Boekenzoeker'
 
► 
 
Een terugblik op de conferentie 'Iedereen leest'
 
► 
 
Wablieft online
 
► 
 
Anderstaligen versterken dankzij QR-codes
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Techniek - mededeling maart 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van pieter.vandesteen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Lerend netwerk basisoptie STEM-technieken B-stroom
 
► 
 
Voorscholing basisoptie STEM-wetenschappen en STEM-technieken A-stroom
 
► 
 
Voorscholing basisoptie STEM-wetenschappen en STEM-technieken - interessegebied life science
 
Secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Wetenschappelijk werk - mededeling maart 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen algemene vorming en basisopties voor de eerste graad
 
► 
 
Leerplanvoorstellingen voor de basisopties
 
► 
 
Voorscholing voor de basisopties
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, universiteit Gent
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
► 
 
Nascholing 'Met computationeel denken aan de slag in de STEM-vakken'
 
► 
 
Lerend netwerk basisoptie STEM-technieken B-stroom
 
► 
 
Voorscholing basisoptie STEM-wetenschappen en STEM-technieken A-stroom
 
Secundair onderwijs, Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde - mededeling maart 2020
 
 
 
► 
 
Netwerkdag voor de leerkrachten wiskunde van de B-stroom
 
► 
 
Navorming 'Dyscalculie in de eerste graad van de B-stroom, hoe kunnen de leerkrachten helpen?'
 
► 
 
Studie- en ontmoetingsdag peiling wiskunde secundair onderwijs 1ste graad B-stroom
 
► 
 
Navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook