Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen juni 2017. 
Ken je nog een collega die zich wil abonneren, dan kan dit via deze link: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Dit is alvast de PB-kalender met de geplande activiteiten van volgend schooljaar.
 
Veel leesgenot! 

Jeroen Van Acker, niveaucoördinator secundair onderwijs

Greet Mertens, regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen juni 2017. 
Ken je nog een collega die zich wil abonneren, dan kan dit via deze link: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Dit is alvast de PB-kalender met de geplande activiteiten van volgend schooljaar.
 
Veel leesgenot! 

Jeroen Van Acker, niveaucoördinator secundair onderwijs

Greet Mertens, regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Oost-Vlaanderen

 

   Secundair onderwijs

 
 
Biologie
 
In deze Nieuwsbrief  van Bart Vandenberghe vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren biologie
 
► 
 
Overzicht van de nieuwe leerplannen en lessentabellen per studierichting
 
Biologie
 
 
 
Chemie
 
In deze Nieuwsbrief van Bart Vandenberghe vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren chemie
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal voor leraren chemie
 
► 
 
STEM
 
Chemie
 
 
 
Duits
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Gillis vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Clip des Monats
 
► 
 
Unternehmen Deutsch
 
► 
 
Digitale media ontlenen
 
► 
 
Waarom Duits
 
► 
 
Een datum om te noteren: vrijdag 29 september 2017
 
Duits
 
 
 
Engels
 
In deze Nieuwsbrief  van Martine Gillis vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
David Crystal
 
► 
 
Luistermateriaal voor beginners
 
► 
 
Alvast enkele data om te noteren
 
► 
 
Vragenlijst onderzoeksproject Arteveldehogeschool
 
► 
 
'Hello class!' Een praktische gids voor wie lesgeeft in het Engels
 
Engels
 
 
 
Frans
 
In deze Nieuwsbrief van Christel Arens en Veerle Hertveldt vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Vlaanderen en Frankrijk willen samen kwaliteit Franse lessen verbeteren
 
► 
 
Netwerking Frans 2017-2018
 
Frans
 
 
 
Fysica
 
In deze Nieuwsbrief  van Tamara Diels vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen Universiteit Gent
 
► 
 
Nascholingen Eekhout Academy
 
► 
 
MeNS komt naar je toe
 
► 
 
Zomerschool Sterrenkunde
 
► 
 
SCK-CEN
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
Fysica
 
 
 
Geschiedenis
 
In deze Nieuwsbrief  van Tom De Paepe vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe publicatie over herinneringseducatie
 
► 
 
Projectoproep Kleur Bekennen
 
► 
 
Tegenwind: interessante tentoonstelling en nascholing
 
► 
 
Suggesties voor de lespraktijk
 
Geschiedenis
 
 
 
GOK
 
In deze Nieuwsbrief  van Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Laatste netwerkdag GOK
 
► 
 
Volg het ritme van de kwetsbaarste gezinnen
 
► 
 
Evalueer je leerlingenraad
 
GOK
 
 
 
Humane wetenschappen
 
In deze Nieuwsbrief  van Eef Rombaut vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Schooljaar 2016-2017 loopt op zijn einde
 
► 
 
Nascholingen schooljaar 2017-2018
 
Humane wetenschappen
 
 
 
Latijn en Grieks
 
In deze Nieuwsbrief van Geert Kentane vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dag van het Grieks
 
► 
 
Google maps voor de oudheid
 
► 
 
Rijksmuseum van oudheden te Leiden
 
► 
 
Artikels uit vaktijdschriften
 
Latijn en Grieks
 
 
 
Maatschappelijke vorming
 
In deze Nieuwsbrief  van Leen Van Hecke en Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Boekensite.gent
 
► 
 
Spoorlopen - een sensibiliseringscampagne van Infrabel
 
► 
 
Tegenwind - armoede in België sinds 1800
 
Maatschappelijke vorming - MAVO
 
 
 
Natuurwetenschappen
 
In deze Nieuwsbrief  van Tamara Diels en Bart Vandenberghe vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen natuurwetenschappen voor de derde graad tso/kso
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Citizen Science: Reagent / Ekoli
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten uit de vorige nieuwbrieven
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren natuurwetenschappen
 
► 
 
Overzicht van de nieuwe leerplannen en lessentabellen per studierichting
 
Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands
 
In deze Nieuwsbrief  van Riet De Vos en Peter Van Damme vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Hoe goed lezen onze vijftienjarigen?
 
► 
 
Taalunie lanceert tijdschrift voor taalliefhebbers
 
Nederlands
 
 
 
Opvoedingsproject
 
In deze Nieuwsbrief  van Bellinda Staelens vind je meer info over:
 
 
► 
 
Diversiteit als uitdaging voor een katholieke dialoogschool
 
► 
 
Waarde(n)vol onderwijs voor nu en later
 
► 
 
'Nieuwe autoriteit' als schooleigen opvoedingsproject
 
► 
 
Identiteitstrajecten vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Opvoedingsproject
 
 
 
Pastoraal op school
 
In deze Nieuwsbrief van Bellinda Staelens vind je meer info over:
 
 
► 
 
In dialoog vanuit de Bijbelse inspiratie
 
► 
 
De pastorale werking 'doorgelicht'
 
► 
 
Abdijbezinningen voor onderwijsmensen
 
► 
 
Bijeenkomsten van de regionale netwerken schoolpastoraal
 
Pastoraal op school
 
 
 
Personenzorg
 
In deze Nieuwsbrief van Ingrid Molein, Eef Rombaut en Tine Van Severen vind je meer info over:
 
 
► 
 
Schooljaar 2016-2017 loopt op zijn einde
 
► 
 
Nascholingen schooljaar 2017-2018
 
Personenzorg
 
 
 
Project Algemene vakken
 
In deze Nieuwsbrief  van Leen Van Hecke en Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Boekensite.gent
 
► 
 
Spoorlopen - een sensibiliseringscampagne van Infrabel
 
► 
 
Tegenwind - armoede in België sinds 1800
 
Project algemene vakken - PAV
 
 
 
r.-k. Godsdienst
 
In deze Nieuwsbrief  van Marie-Ann De Cocker en Veronique Malfrere vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Loopbaangesprekken
 
► 
 
Bijbelexpo tijdens het Lutherjaar
 
► 
 
Cordoba aan de Schelde
 
► 
 
Lezingenreeks Luther anno 2017 UCSIA
 
► 
 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
 
Godsdienst
 
 
 
Scholen in de kijker
 
In deze Nieuwsbrief van Bellinda Staelens staan volgende scholen in de kijker:
 
 
► 
 
Scholieren uit Sint-Lodewijk, Mariagaard en het Scheppersinstituut in Wetteren winnen Publieksprijs 'Belfius Smart Awards'
 
► 
 
Katholiek onderwijs en 800 jaar parochieleven in Sint-Niklaas
 
Scholen in de kijker
 
 
 
Taaldrempels op school
 
In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dossier 'aan de slag met taalbeleid' in het tijdschrift Fons
 
► 
 
Gezelschapsspelletjes in de taalles
 
► 
 
Hoe leesvaardig zijn onze vijftienjarigen?
 
► 
 
Visinota pleit voor ontwikkeling taalcompetentie
 
► 
 
Kortverhalen
 
► 
 
Helpen taalbeleid en taalscreening echt?
 
► 
 
Hoe krijgt taalbeleid vorm op school?
 
Taalbeleid
 
 
 
Taaltip
 
In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal vind je de taaltip van de maand juni.
 
Taalbeleid
 
 
 
Techniek
 
In deze Nieuwsbrief van Pieter Van de Steen vind je meer info over de nascholing 'basisvaardigheden voor het vak techniek'.
 
Techniek
 
 
 
Wetenschappelijk Werk
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
MeNS komt naar je toe
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde
 
In deze Nieuwsbrief  van Luc De Wilde en Guy Reyntjens vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe website vakbegeleiding wiskunde
 
► 
 
Dagen van de wiskunde - Eekhoutcentrum Kortrijk
 
► 
 
ICT-navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Boeken in de kijker
 
► 
 
Zomerschool sterrenkunde 2017
 
Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook