Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen maart 2017. 
Ken je nog een collega die zich wil abonneren, dan kan dit via deze link: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kun je alvast de PB-kalender met de geplande activiteiten van dit schooljaar terugvinden.
 
Veel leesgenot! 

Jeroen Van Acker, niveaucoördinator secundair onderwijs

Greet Mertens, regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen maart 2017. 
Ken je nog een collega die zich wil abonneren, dan kan dit via deze link: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kun je alvast de PB-kalender met de geplande activiteiten van dit schooljaar terugvinden.
 
Veel leesgenot! 

Jeroen Van Acker, niveaucoördinator secundair onderwijs

Greet Mertens, regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Oost-Vlaanderen

 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde
 
In deze Nieuwsbrief van Leen Van Hecke vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Overzicht van de te gebruiken leerplannen (en keuzemogelijkheden) aardrijkskunde/aardrijkskunde-natuurwetenschappen en natuurwetenschappen in richtingen tso 3de graad
 
► 
 
Aanpassing leerplan aardrijkskunde 3de graad aso-sportwetenschappen
 
Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie
 
In deze Nieuwsbrief van Bart Vandenberghe vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Nieuwe leerplannen: concretere informatie
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal 
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren biologie
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
Biologie
 
 
 
Chemie
 
In deze Nieuwsbrief van Bart Vandenberghe vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
STEM-initiatieven
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren chemie
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal voor leraren chemie
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
Chemie
 
 
 
Duits
 
In deze Nieuwsbrie van Martine Gillis vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Die Ostkantone
 
► 
 
Netwerk voor leraren Duits
 
► 
 
Dag van Engels en Duits in Kortrijk
 
► 
 
Lezingenreeks UGent
 
Duits
 
 
 
Engels
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Gillis vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
'One Stop English'
 
► 
 
Lezingenreeks UGent
 
► 
 
Dag van Engels en Duits in Kortrijk
 
► 
 
BELTA DAY 2017 met David Crystal
 
► 
 
'Complete Works: table top shakespeare': theatervoorstelling in het Engels
 
Engels
 
 
 
Frans
 
In deze Nieuwsbrief van Christel Arens en Veerle Hertveldt vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
15 maart 2017: nascholing CNO Universiteit Antwerpen: 'Differentiatie in de klaspraktijk Frans'
 
► 
 
22 maart 2017: YouTube(video) in het talenonderwijs: downloaden, bewerken en gebruiken
 
► 
 
20 april 2017: nascholing Eeckhoutcentrum: 'CLIL werkt!'
 
► 
 
26 april 2017: nascholing KU Leuven: 'Lezen of TV kijken als bron van woordenschatverwerving'
 
► 
 
Nascholingsproject FrancoForm
 
Frans
 
 
 
Fysica
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen Universiteit Gent
 
► 
 
MeNS komt naar je toe
 
► 
 
Wetenschapsexpo
 
► 
 
Ga kwantum met je klas
 
► 
 
Ladies@Science
 
► 
 
Vlaamse Sterrenkunde Olympiade
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
Fysica
 
 
 
Gelijke onderwijskansen
 
In deze Nieuwsbrief van Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nieuws over de GOK-controle
 
► 
 
Goede studiekeuze bevorderen: subsidies voor 9 projecten (basis en secundair)
 
► 
 
Stimulerend kiezen, een quiz voor gans de klas
 
GOK
 
 
 
Geschiedenis
 
In deze Nieuwsbrief van Tom De Paepe vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
de nieuwe netwerkbijeenkomst voor tso-collega's
 
► 
 
suggesties voor de lespraktijk.
 
Geschiedenis
 
 
 
Hotel - Voeding
 
In deze Nieuwsbrief van Wim De Pue vind je meer informatie over de 'Dag van de voeding' op woensdag 26 april 2017.
 
Hotel-Voeding
 
 
 
Humane wetenschappen
 
In deze Nieuwsbrief van Eef Rombaut vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Agenda en samenkomsten/vormingen schooljaar 2016-2017
 
► 
 
Nascholingen.
 
Humane wetenschappen
 
 
 
Informatica
 
In deze Nieuwsbrief van Greet Vanderbiesen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Netwerkdagen voor Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer
 
► 
 
Wedstrijd van HP waarmee je een computerlokaal kunt winnen.
 
Informatica
 
 
 
Maatschappelijke vorming en Project Algemene Vakken
 
In deze Nieuwsbrief van Leen Van Hecke en Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Herinnering - 11 mei 2017 - Grote MAVO-/PAV-dag
 
► 
 
Nog een boeiende nascholing - Dag van het Nederlands
 
► 
 
Helden van elke dag
 
► 
 
Nascholing Vluchtelingen
 
► 
 
Interessante website Kunst Werkt
 
► 
 
Google Street View in de klas
 
Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Natuurwetenschappen
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels en Bart Vandenberghe vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Netwerkgroep natuurwetenschappen 1ste graad B-stroom: UPDATE
 
► 
 
Nieuwe leerplannen natuurwetenschappen voor de 3de graad tso/kso
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten uit de vorige nieuwsbrieven
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal uit de vorige nieuwsbrieven
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren natuurwetenschappen
 
► 
 
Voordrachten wetenschappen
 
► 
 
STEM
 
Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands
 
In deze Nieuwsbrief van Riet De Vos en Peter Van Damme vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Lectuur voor elke leraar: Superdiversiteit van Dirk Geldof
 
► 
 
Papieren en/of digitale kranten bestellen kan nog steeds!
 
► 
 
Iedereen leest werkte voor de jeugdboekenweek een educatieve handleiding uit.
 
► 
 
Iedereen taalcompetent! is de titel van de visietekst van het Algemeen Secretariaat van de Taalunie over onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw.  De tekst gaat in op de vraag hoe het onderwijs Nederlands eruit zou moeten zien om maximaal in te kunnen spelen op de uitdagingen die onze complexe, hyperdiverse en meertalige 21ste-eeuwse samenleving aan ons stelt.
 
► 
 
Aanbod voor scholengemeenschappen Scholen aan de Durme - Salem - Archipel - Geraardsbergen - Beveren-Bazel - Vlaamse Ardennen - Sint-Nicolaas.
 
Nederlands
 
 
 
r.-k. Godsdienst
 
In deze Nieuwsbrief van Marie-Ann De Cocker en Veronique Malfrere vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Studiedag leerkrachten r.-k. Godsdienst in het BuSO
 
► 
 
Uit liefde voor rechtvaardigheid
 
► 
 
Het beleg van Gent
 
► 
 
KU Leuven Technologiecampus Gent - Wetenschap en geloof Denkend Geloven
 
► 
 
Kleur bekennen, jouw partner in wereldburgerschap
 
Godsdienst
 
 
 
Scholen in de kijker
 
In deze Nieuwsbrief van Bellinda Staelens staan volgende scholen in de kijker:
 
 
► 
 
Vijfde editie van innovatieve 'wetenschapsshow' in OLVPresentatie Sint-Niklaas
 
► 
 
Unieke musical 'ik wil je' in het Oscar Romerocollege uit Dendermonde.
 
Scholen in de kijker
 
 
 
Studiegebied Personenzorg
 
In deze Nieuwsbrief van Ingrid Molein, Eef Rombaut en Tine Van Severen vind je meer info over:
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2016-2017
 
► 
 
Nascholingen
 
Personenzorg
 
 
 
Taaldrempels op school
 
In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal vind je meer over:
 
 
► 
 
Papieren en/of digitale kranten bestellen kan nog steeds!
 
► 
 
Lectuur voor elke leraar: Superdiversiteit van Dirk Geldof
 
► 
 
In de toolbox om te werken rond diversiteit vind je ook een vereenvoudigde versie voor OKAN-leerlingen
 
► 
 
De Nederlandse Taalunie vindt hernieuwde aandacht voor het belang van een stevig taalbeleid op elke school nodig. Lees de visietekst 'Iedereen taalcompetent!'.
 
Taalbeleid
 
 
 
Taaltip
 
In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal vind je de taaltip van maart 2017.
 
Taalbeleid
 
 
 
Wetenschappelijk werk
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
MeNS komt naar je toe
 
► 
 
Wetenschapsexpo
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Meer STEM-ig
 
Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde
 
In deze Nieuwsbrief van Luc De Wilde en Guy Reyntjens vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
ICT-navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
VVWL congres
 
► 
 
Overleg met leerkrachten wiskunde van de derde graad met leerplan a over het werken met CAS in GeoGebra
 
► 
 
Ijkingstoetsen wiskunde
 
► 
 
Toelatingsexamen arts en tandarts
 
Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook