Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van december 2017.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van december 2017.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Aardrijkskunde - mededeling december 2017
►  Biologie - mededeling december 2017
►  Chemie - mededeling december 2017
►  Duits - mededeling december 2017
►  Economie - mededeling december 2017
►  Engels - mededeling december 2017
►  Frans - mededeling december 2017
►  Fysica - mededeling december 2017
►  GOK - mededeling december 2017
►  Geschiedenis - mededeling december 2017
►  Handel - mededeling december 2017
►  Humane wetenschappen - mededeling december 2017
►  Informatica - mededeling december 2017
►  MAVO/PAV - mededeling december 2017
►  Natuurwetenschappen - mededeling december 2017
►  Nederlands - mededeling december 2017
►  OKAN en ex-OKAN - mededeling december 2017
►  Opvoedingsproject - mededeling december 2017
►  Pastoraal op school - mededeling december 2017
►  Personenzorg - mededeling december 2017
►  r.-k. Godsdienst - mededeling december 2017
►  Scholen in de kijker - mededeling december 2017
►  Taaldrempels op school - mededeling december 2017
►  Taaltip - mededeling december 2017
►  Toerisme - mededeling december 2017
►  Wetenschappelijk werk - mededeling december 2017
►  Wiskunde - mededeling december 2017
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief van leen.vanhecke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over het nascholingstraject 'fysische landschappen - revisited'.
 
Secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Nieuwe leerplannen 3de graad tso: netwerkoverleg toegepaste biologie voor GWW en LOS
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2017-2018
 
► 
 
Wetenschapswedstrijden voor leerlingen
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren biologie
 
Secundair onderwijs, Biologie
 
 
 
Chemie - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Wetenschapswedstrijden voor leerlingen
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal en websites voor leraren chemie
 
► 
 
STEM
 
Secundair onderwijs, Chemie
 
 
 
Duits - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nascholingen voor leraren Duits in PEDIC
 
► 
 
'Deutschland - Merkels Macht': gespreksavond
 
► 
 
'Das Jugendwort des Jahres'
 
► 
 
Duits leren met gratis leervideo's
 
► 
 
Duits oefenen met popmuziek
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Economie - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van katrien.vandaele@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Studiedag voor leraren economie in KULeuven
 
► 
 
Dag economie tweede graad in Provinciehuis Leuven
 
► 
 
Dag boekhouden UGent
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
LOGOS
 
► 
 
Workshops economie in UGent
 
Secundair onderwijs, Economie
 
 
 
Engels - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen voor leraren Engels in PEDIC
 
► 
 
BELTA DAY: save the date
 
► 
 
'Puzzelen met literatuur: literatuuronderwijs en de 'network novel''
 
► 
 
'English literature today'
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Frans - mededeling december 2017
 
 
 
► 
 
De studiedag van Profff
 
► 
 
Cursussen Alliance française Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Activiteiten van de Alliance française Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Nascholingen CNO Antwerpen
 
► 
 
Uitwisseling met Frankrijk
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Fysica - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen 3de graad tso/kso biologie, chemie, fysica en natuurwetenschappen
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, universiteit Gent
 
► 
 
Wetenschapsshow fotonica
 
► 
 
Hello, Robot. Design tussen mens en machine
 
► 
 
Skype-call met Antartica
 
► 
 
Wetenschapsexpo
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2017-2018
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
GOK - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.vanovermeiren@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Praatkaarten voor het oudercontact
 
► 
 
Experimenteren met flexibele leertrajecten en er nog voor betaald worden ook
 
► 
 
Vijf scholen waar leerlingen zich ontfermen over het welbevinden van andere leerlingen
 
► 
 
Projectaanvraag Flankerend Onderwijsbeleid
 
Secundair onderwijs, GOK
 
 
 
Geschiedenis - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief van tom.depaepe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
De ja-probleemstelling
 
► 
 
Netwerkbijeenkomst collega's tso
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Suggesties voor de lespraktijk
 
Secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
Handel - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van katrien.vandaele@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Studiedag voor leraren economie
 
► 
 
Dag boekhouden UGent
 
► 
 
Nascholingen CNO                        
 
Secundair onderwijs, Handel
 
 
 
Humane wetenschappen - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2017-2018
 
► 
 
Nascholingen Vlaanderen breed
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Informatica - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over volgende onderwerpen:
 
 
► 
 
Nieuwe publicatie: zo denkt een computer
 
► 
 
Innovatieve beleidsprojecten uit de EU in het domein van ICT en onderwijs
 
► 
 
Innoverende leeromgeving: een site ter ondersteuning en een oproep tot netwerkvorming
 
Secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
MAVO/PAV - mededeling december 2017
 
 
 
► 
 
Realtime gegevens i.v.m. het weer
 
► 
 
Leerpad uitgeschreven voor de digitale week 2017
 
► 
 
Waag je kans in de wedstrijd klasprojecten Eerste Wereldoorlog (basis en secundair)
 
► 
 
Ontdek in het Leen: natuureducatie met een digitaal sausje (basis en secundair) - Winkelen in het bos
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Natuurwetenschappen - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2017-2018
 
► 
 
Wetenschapswedstrijden voor leerlingen
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren biologie 
 
Secundair onderwijs, Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands - mededeling december 2017
 
 
 
► 
 
Meer over strips
 
► 
 
Atlas van de Nederlandse taal
 
► 
 
Nascholingen aan de KULeuven
 
► 
 
Tijdschrift Fons nummer 5
 
► 
 
De avond van de taal
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
OKAN en ex-OKAN - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Intervisie vervolgschoolcoaches
 
► 
 
Online extra Nederlands leren
 
► 
 
DBL 2: Dag voor de beginnende leraren 2
 
► 
 
Woordenschat wiskunde voor anderstaligen
 
► 
 
Een optreden voor anderstaligen die Nederlands leren
 
► 
 
Een projectoproep
 
► 
 
Neeland
 
► 
 
Lezen, taal en interculturaliteit
 
► 
 
Verdere financiering van de werking met traumapsychologen
 
► 
 
Studiedag 'Trauma en veerkracht bij gevluchte kinderen en gezinnen'
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Opvoedingsproject - mededeling december 2017
 
 
 
► 
 
Lunchgesprek over het nieuwe leerplan BaO 'ZILL'
 
► 
 
Vernieuwde website van het vicariaat onderwijs - bisdom Gent
 
► 
 
In dialoog met kwetsbare gezinnen
 
► 
 
Herinneringseducatie 'Auschwitz-Birkenau'
 
► 
 
Jaarkalender 2018 'Iedereen feest!'
 
Secundair onderwijs, Opvoedingsproject
 
 
 
Pastoraal op school - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van patricia.decock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Advent en Kersttijd 2017-2018: echt wijs!
 
► 
 
Armoede is een verhaal van 1 op 7. Samen kunnen we er iets aan doen.
 
► 
 
Theatervoorstelling: 'ik ben iemand/niemand.'
 
► 
 
IJD, jongerenpastoraal Gent.
 
► 
 
Het beleg van Gent: lunchgesprekken op woensdag.
 
► 
 
Inspiratiedag educatieve materialen. Wereldburgerschap.
 
► 
 
Vernieuwde website van het vicariaat onderwijs - bisdom Gent.
 
► 
 
Bijeenkomsten van de regionale netwerken schoolpastoraal.
 
► 
 
Bezinningsdagen voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode.
 
Secundair onderwijs, Pastoraal op school
 
 
 
Personenzorg - mededeling december 2017
 
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2017-2018
 
► 
 
Nascholingen Vlaanderen breed
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
► 
 
Meer informatie
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
r.-k. Godsdienst - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief van marjandecocker@telenet.be en veroniquemalfrere@me.com vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Wat heeft IJD te bieden aan godsdienstleerkrachten?
 
► 
 
'Katholieke hervorming & contrareformatie in de Nederlanden' lezing door Wim François
 
► 
 
Beleg van Gent
 
► 
 
UCSIA - Het alledaagse geloof van arme moeders
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
Scholen in de kijker - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Zomerse bouwkampen in het Aalsterse DvM HTB
 
► 
 
Het HTI Sint-Antonius wint de Gentse prijs 'Jong & Wijs'
 
► 
 
Feestelijke opening van de schoolbibliotheek in het H. Hartinstituut te Hamme
 
Secundair onderwijs, Scholen in de kijker
 
 
 
Taaldrempels op school - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Helpen talenbeleid en taalscreening taalgrenzen verleggen?
 
► 
 
Feestelijke opening van de schoolbibliotheek in het Heilig Hartinstituut te Hamme
 
► 
 
Interessante nascholing uit het vormingsaanbod van CTO
 
► 
 
Opgemerkt op de boekenbeurs te Antwerpen
 
► 
 
Gelezen en opgemerkt
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Taaltip - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal vind je meer informatie over: na de taalscreening, welke acties kunnen we ondernemen op schoolniveau?
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Toerisme - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van luc.zwartjes@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Activiteiten vanuit de begeleiding
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Interessant materiaal
 
► 
 
Contact
 
Secundair onderwijs, Toerisme
 
 
 
Wetenschappelijk werk - mededeling december 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Hello, Robot. Design tussen mens en machine
 
► 
 
Wetenschapsexpo
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2017-2018
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
Secundair onderwijs, Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde - mededeling december 2017
 
 
 
► 
 
Coöperatief leren en wiskunde
 
► 
 
Navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Laat jonge leerkrachten traag rijpen
 
► 
 
Wiskundige probleemoplossende vaardigheden aanleren
 
► 
 
Het gebruik van CAS in GeoGebra - derde graad aso/tso/kso leerplan a
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook