Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van januari 2020.
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van januari 2020.
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Aardrijkskunde - mededeling januari 2020
►  Biologie - mededeling januari 2020
►  Chemie - mededeling januari 2020
►  Domein Maatschappij en Welzijn - mededeling januari 2020
►  Duits - mededeling januari 2020
►  Economie - Handelsvakken - mededeling januari 2020
►  Engels - mededeling januari 2020
►  Esthetica - mededeling januari 2020
►  GOK - mededeling januari 2020
►  Humane wetenschappen - mededeling januari 2020
►  Informatica - mededeling januari 2020
►  Latijn en Grieks - mededeling januari 2020
►  Lichamelijke opvoeding - mededeling januari 2020
►  MAVO/Mens en Samenleving/PAV - mededeling januari 2020
►  Muziek - mededeling januari 2020
►  Natuurwetenschappen - mededeling januari 2020
►  Techniek - mededeling januari 2020
►  Toerisme - mededeling januari 2020
►  Wiskunde - mededeling januari 2020
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde - mededeling januari 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van leen.vanhecke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dag van Aardrijkskunde - 15 februari 2020 KULAK
 
► 
 
Nascholing: terreinvaardigheden in de nieuwe leerplannen 1ste graad: save the date
 
► 
 
Netwerk aardrijkskunde 1ste graad
 
► 
 
Voorstelling leerplan aardrijkskunde 1ste graad met focus op 2des
 
► 
 
Eenvoudige GIS-viewers voor de 1ste graad
 
► 
 
Gratis schoolaccount voor ArcGIS online
 
► 
 
Leerplanstudie van het nieuwe leerplan 1ste graad
 
► 
 
De fietsbarometer
 
Secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie - mededeling januari 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van Bart Vandenberghe vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Modernisering secundair onderwijs: basisopties
 
► 
 
Vorming en netwerkoverleg rond de nieuwe leerplannen NW A-stroom en Natuur en Ruimte B-stroom
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod van hogescholen,universiteiten, wetenschappelijke instellingen ... voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Vlaamse Biologie Olympiade
 
► 
 
Omgaan met chemicaliën op school (COS)
 
► 
 
Interessante publicaties en inspirerend didactisch materiaal
 
► 
 
Ladies@science
 
► 
 
Projectoproep Koningin Paolaprijs
 
► 
 
Prijs 'Focus Aarde'
 
Secundair onderwijs, Biologie
 
 
 
Chemie - mededeling januari 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Omgaan met chemicaliën op school (COS)
 
► 
 
Aanbod van hogescholen, universiteiten, wetenschappelijke instellingen ... voor leerlingenactiviteiten (nieuw + herhaling)
 
► 
 
Ladies@science
 
► 
 
Projectoproep Koningin Paolaprijs
 
► 
 
Prijs focus aarde
 
► 
 
Chemie olympiade in Nederland: inspirerende vragen
 
► 
 
Informatie rond STEM
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
Secundair onderwijs, Chemie
 
 
 
Domein Maatschappij en Welzijn - mededeling januari 2020
 
 
 
► 
 
Agenda en samenkomsten/vormingen schooljaar 2019-2020
 
► 
 
Netwerkdag STW
 
► 
 
Lerend netwerk brede basiszorg voor leerlingen op stage
 
► 
 
Netwerkdag organisatiehulp en organisatie-assistentie
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Duits - mededeling januari 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Blog 'Lass mal lesen'
 
► 
 
Beethoven jubileum 2020
 
► 
 
Hoe hoogbegaafde jonderen voldoende uitdagen?
 
► 
 
Nascholingen PEDIC
 
► 
 
Taaldag in Antwerpen
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Economie - Handelsvakken - mededeling januari 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van benjamin.destaercke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerkdag leraren 2de en 3de graad Kantoor en verkoop
 
► 
 
Netwerkdag rond 'Hoe onderzoekend leren binnen het vakdomein economie'
 
► 
 
Inspiratiedag basisoptie Economie en Organisatie
 
► 
 
Snel en eenvoudig een webwinkel aanmaken (voor mini-onderneming of GIP)
 
► 
 
Vlajo Workshopdag - Eerste Hulp bij Ondernemend Onderwijs
 
► 
 
Verdiepende workshops Talent4Change en Kid@bizz voor leercoaches eerste graad
 
Secundair onderwijs, Economie, Handel
 
 
 
Engels - mededeling januari 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Leerplan basisopties en leerplantoelichtingen
 
► 
 
'National Geographic Learning Day 2020'
 
► 
 
Hoe hoogbegaafde jongeren voldoende uitdagen?
 
► 
 
Leesvaardigheid oefenen met allesvoorengels.nl
 
► 
 
Nascholingen PEDIC
 
► 
 
Taaldag in Antwerpen
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Esthetica - mededeling januari 2020
 
In deze Nieuwsbrief van teresa.vanboxstael@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de Dag van de Esthetica, Beeld & Muziek 2020.
 
Secundair onderwijs, Esthetica
 
 
 
GOK - mededeling januari 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.vanovermeiren@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Kinderarmoede en het lokale niveau - de gemeenten in kaart
 
► 
 
Projectoproep Provincie Oost-Vlaanderen 'Verbeter de leerkansen van je leerlingen'
 
► 
 
Boek: Hoeveel talen spreek jij? Wat je altijd al wilde weten over meertaligheid.
 
Secundair onderwijs, GOK
 
 
 
Humane wetenschappen - mededeling januari 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2019-2020
 
► 
 
Netwerkdag STW
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Informatica - mededeling januari 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerkvergadering Boekhouden-Informatica: GIP
 
► 
 
Netwerkdag Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer: bezoek Microsoft
 
Secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
Latijn en Grieks - mededeling januari 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dag van het Grieks op 29 april 2020
 
► 
 
Het Archief voor Onderwijs
 
► 
 
Oida: 'Onderpresteren': cursus voor wie al over enige basiskennis beschikt
 
► 
 
Netwerking Grieks
 
► 
 
Cijfers van leerlingenpopulaties Latijn en Grieks 2019-2020 in KathOndVla
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - mededeling januari 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van dirk.debock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Voorbije nascholingen van PEDIC
 
► 
 
Nascholingen Leuven, Torhout
 
► 
 
Kennisplatform Sport Vlaanderen
 
► 
 
Leerplanvoorstelling basisopties sport A-stroom
 
► 
 
Leerplanvoorstelling basisoptie sport B-stroom
 
Secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO/Mens en Samenleving/PAV - mededeling januari 2020
 
 
 
► 
 
Netwerkdag 'Oceans are rising, so get informed'
 
► 
 
Save the date: de GROTE PAV-dag in Berchem
 
► 
 
Het Archief voor Onderwijs vernieuwt ...
 
► 
 
Between two Worlds
 
► 
 
EDUbox Al: educatieve tool van VRT NWS
 
► 
 
My story Map
 
► 
 
Collecties in de kijker
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Muziek - mededeling januari 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van teresa.vanboxstael@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de Dag van de Esthetica, Beeld & Muziek 2020.
 
Secundair onderwijs, Muzikale opvoeding
 
 
 
Natuurwetenschappen - mededeling januari 2020
 
 
 
► 
 
Modernisering secundair onderwijs: basisopties
 
► 
 
Vorming en netwerkoverleg rond de nieuwe leerplannen NW A-stroom en Natuur en Ruimte B-stroom
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod van hogescholen, universiteiten, wetenschappelijke instellingen ... voor leerlingenactiviteiten 
 
► 
 
Junior olympiade natuurwetenschappen
 
► 
 
Projectoproep Koningin Paolaprijs
 
► 
 
Omgaan met chemicaliën op school (COS)
 
► 
 
Interessante publicaties en didactisch materiaal
 
Secundair onderwijs, Natuurwetenschappen
 
 
 
Techniek - mededeling januari 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van pieter.vandesteen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de nascholing 'Met computationeel denken aan de slag in de STEM-vakken'.
 
Secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Toerisme - mededeling januari 2020
 
In deze Nieuwsbrief  van luc.zwartjes@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Leerplannen en leerplanactiviteiten
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Lesmateriaal
 
Secundair onderwijs, Toerisme
 
 
 
Wiskunde - mededeling januari 2020
 
 
 
► 
 
Navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Pisa onderzoek: vijf belangrijke conclusies
 
► 
 
Intervisie voor leerkrachten wiskunde van de A-stroom
 
► 
 
Netwerkdag voor de leerkrachten wiskunde van de B-stroom
 
► 
 
Navormingen in de kijker voor de eerste graad A- en B-stroom - PEDIC
 
► 
 
Lerarentop 1010
 
► 
 
Co-teaching altijd een goed plan? Samen optimaal groeien in co-teaching door afstemming en planning.
 
► 
 
Nascholing 'Met computationeel denken aan de slag in de STEM-vakken'
 
► 
 
Focus op wiskunde
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook