Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van oktober 2019.
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van oktober 2019.
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Aardrijkskunde - mededeling oktober 2019
►  Chemie - mededeling oktober 2019
►  Domein Maatschappij en Welzijn - mededeling oktober 2019
►  Duits - mededeling oktober 2019
►  Economie - Handelsvakken - mededeling oktober 2019
►  Engels - mededeling oktober 2019
►  Esthetica - mededeling oktober 2019
►  Frans - mededeling oktober 2019
►  Fysica - mededeling oktober 2019
►  Geschiedenis - mededeling oktober 2019
►  GOK - mededeling oktober 2019
►  Humane wetenschappen - mededeling oktober 2019
►  In de focus - mededeling oktober 2019
►  Latijn en Grieks - mededeling oktober 2019
►  Lichamelijke opvoeding - mededeling oktober 2019
►  MAVO/PAV en Mens en Samenleving - mededeling oktober 2019
►  Muzikale opvoeding - mededeling oktober 2019
►  OKAN en ex-OKAN - mededeling oktober 2019
►  r.-k. Godsdienst - mededeling oktober 2019
►  Taaldrempels op school - mededeling oktober 2019
►  Techniek - mededeling oktober 2019
►  Wiskunde - mededeling oktober 2019
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde - mededeling oktober 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van leen.vanhecke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Het klimaatdebat in de aardrijkskundeles
 
► 
 
Actualiteit in de aardrijkskundeles: ge(o)beurtenissen in een GIS-omgeving
 
► 
 
Vlaams Congres voor leraars wetenschappen
 
► 
 
The Belgian Geographers Day
 
► 
 
Geo-Olympiade en Junior Olympiade
 
Secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Chemie - mededeling oktober 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Omgaan met chemicaliën op school (COS): nieuw
 
► 
 
Aanbod van hogescholen, universiteiten, wetenschappelijke instellingen ... voor leerlingenactiviteiten (herhaling)
 
► 
 
Wedstrijden
 
► 
 
Dag van de Wetenschap: Hoe zou jouw leven eruitzien zonder wetenschap?
 
► 
 
STEM
 
Secundair onderwijs, Chemie
 
 
 
Domein Maatschappij en Welzijn - mededeling oktober 2019
 
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2019-2020
 
► 
 
Lerend netwerk brede basiszorg voor leerlingen op stage
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Duits - mededeling oktober 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
30 Jahre Mauerfall
 
► 
 
Nascholingen in het teken van 30 Jahre Mauerfall
 
► 
 
Spirou in Berlin
 
► 
 
Permanente vorming UGent 'Literaire duetten'
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Economie - Handelsvakken - mededeling oktober 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van benjamin.destaercke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Leerplanintroducties Basisoptie Economie en Organisatie 1ste graad
 
► 
 
Even vooruitblikken: 17 oktober, internationale dag voor de uitroeiing van armoede
 
► 
 
Gratis online business game van Odoo (ERP omgeving)
 
► 
 
Ondernemers voor de klas (Vlajo)
 
► 
 
Financiële educatie en geletterdheid
 
► 
 
12de seminarie van de NBB
 
► 
 
Lerarendag in het Europees Parlement
 
► 
 
Generation €uro Students
 
► 
 
Lessen EU en internationaliseringsnieuws
 
► 
 
Top Team bedrijfssimulaties (eerste, tweede en derde graad)
 
► 
 
Get-a-teacher, een expert voor de klas
 
► 
 
Inspiratiedag basisoptie Economie en Organisatie
 
Secundair onderwijs, Economie
 
 
 
Engels - mededeling oktober 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholing iToolbox: Apps for language teachers
 
► 
 
Wisc-online
 
► 
 
English in action
 
► 
 
Permanente voring UGent 'Literaire duetten'
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Esthetica - mededeling oktober 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van teresa.vanboxstael@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Begeleiding
 
► 
 
Dag van de Esthetica, Beeld & Muziek 2020
 
► 
 
Stuurgroep Esthetica
 
► 
 
Studiedag 'Het Lam Gods - het appel van een fascinerend meesterwerk'
 
Secundair onderwijs, Esthetica
 
 
 
Frans - mededeling oktober 2019
 
 
 
► 
 
Leerplantoelichtingen
 
► 
 
Lerende netwerken
 
► 
 
Dag van de beginnende leraren
 
► 
 
TPRS Storytelling
 
► 
 
SETT
 
► 
 
ETwinning
 
► 
 
Nascholingsaanbod
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Fysica - mededeling oktober 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen algemene vorming en basisopties voor de eerste graad
 
► 
 
Leerplanvoorstellingen voor de basisopties
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, Universiteit Gent
 
► 
 
Vlaamse Fysica Olympiade
 
► 
 
STEM wetenschapswedstrijd 'Nuclear Role-Play Contest' (SCK-CEN)
 
► 
 
Wedstrijd: 'Girls Leading in Science'
 
► 
 
Uitstap naar CERN voor leerkrachten
 
► 
 
Junior College: De universiteit in je klas
 
► 
 
Dag van de Wetenschap: Hoe zou jouw leven eruitzien zonder wetenschap?
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
Geschiedenis - mededeling oktober 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van tom.depaepe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod vanuit de Universiteit Antwerpen
 
► 
 
Fire-up.
 
Secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
GOK - mededeling oktober 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.vanovermeiren@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Save the date
 
► 
 
Wat kan flankerend onderwijsbeleid (FLOB) dit schooljaar voor jouw school betekenen?
 
► 
 
Van kleurenblind naar intercultureel
 
► 
 
17 oktober 2019, de Dag tegen Armoede
 
► 
 
Vorming 'wij of zij - Omgaan met de dynamiek van polarisatie.'
 
Secundair onderwijs, GOK
 
 
 
Humane wetenschappen - mededeling oktober 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2019-2020
 
► 
 
Save the data 4 maart 2020: Forumdag humane wetenschappen: Robo Sapiens. Hoe futureproof zijn de mens en mensenrechten in tijden van robotisering en artificiële intelligentie?
 
► 
 
Externe initiatieven
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied Maatschappij en Welzijn
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
In de focus - mededeling oktober 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over taalgericht vakonderwijs in functie van de leerplannen.
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Latijn en Grieks - mededeling oktober 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Oproep: juryleden voor het Certaminacomité
 
► 
 
Dag van de klassieke talen
 
► 
 
Zeven verschillende workshops
 
► 
 
Verteltheater: beleef de verhalen uit de Griekse mythologie
 
► 
 
Dag van het Literatuuronderwijs op 6/11/2019 aan de KU Leuven
 
► 
 
Het Colosseum voorbij: leven in Rome anno 2019
 
► 
 
Tijdschriftartikelen
 
► 
 
Gallo-Romeins Weekend in Wervik
 
► 
 
Terugblik op de Euroclassicaconferentie in Antwerpen
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - mededeling oktober 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van dirk.debock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
EHBO
 
► 
 
Leerplanvoorstellingen
 
► 
 
Flexabanden
 
Secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO/PAV en Mens en Samenleving - mededeling oktober 2019
 
 
 
► 
 
Info gevraagd
 
► 
 
Even vooruitblikken naar 2020: het Van Eyck jaar
 
► 
 
Even vooruitblikken: de week van het bos
 
► 
 
Even vooruitblikken: 17 oktober, internationale dag voor de uitroeiing van armoede
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Muzikale opvoeding - mededeling oktober 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van teresa.vanboxstael@katholiekonderwijs.vlaanderenl vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Begeleiding
 
► 
 
Dag van de Esthetica, Beeld & Muziek 2020
 
► 
 
Stuurgroep Muziek
 
► 
 
Studiedag 'Het Lam Gods - het appel van een fascinerend meesterwerk'
 
► 
 
Voorstelling leerplan Basisoptie Kunst & Creatie
 
► 
 
Artistieke Vorming & Expressie
 
► 
 
Initiatieven van externen
 
Secundair onderwijs, Muzikale opvoeding
 
 
 
OKAN en ex-OKAN - mededeling oktober 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Belangrijke wijziging in netwerk vervolgschoolcoaches Oost-Vlaanderen
 
► 
 
OKAN-dag Vlaanderen eerste editie!
 
► 
 
Dag voor beginnende leraren OKAN
 
► 
 
Vergadering coördinatoren OKAN
 
► 
 
Alfabetiseren in OKAN
 
► 
 
Het directiecongres Oostende 2019-2020: 15, 16 en 17 oktober
 
► 
 
Spreekkansen verhogen van OKAN- en ex-OKAN-leerlingen
 
► 
 
Voor de directies van alle Gentse scholen (netoverschrijdend)
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
r.-k. Godsdienst - mededeling oktober 2019
 
 
 
► 
 
Contactgegevens en verdeling scholengemeenschappen van de inspectiebegeleiding per 1 oktober 2019
 
► 
 
Studiedag Leerlingen met ASS in de godsdienstles
 
► 
 
UCSIA
 
► 
 
Orbit ateliers
 
► 
 
Het Lam Gods - het appel van een fascinerend meesterwerk
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
Taaldrempels op school - mededeling oktober 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Van strak 'taalbelijd' naar dynamisch taalbeleid!
 
► 
 
Netwerk boekenjuffen en boekenmeesters
 
► 
 
Als leerkracht op zoek naar lesmateriaal? Voortaan vind je dit ook op vrtnws.be
 
► 
 
In de kijker
 
► 
 
FONS 9 is verschenen
 
► 
 
Doe maar taal
 
► 
 
Nascholingsaanbod CTO
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Techniek - mededeling oktober 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van pieter.vandesteen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen i.v.m. nieuw leerplan techniek
 
► 
 
Voorstelling leerplan basisoptie STEM Wetenschappen-Technieken
 
► 
 
Interessante link.
 
Secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Wiskunde - mededeling oktober 2019
 
 
 
► 
 
Boekentips
 
► 
 
Coöperatief leren voor wiskunde in het secundair
 
► 
 
Navormingen wiskunde – Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Dagen van de wiskunde
 
► 
 
Netwerkdag voor de leerkrachten wiskunde van de B-stroom
 
► 
 
Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen
 
► 
 
Co-teaching altijd een goed plan? Samen optimaal groeien in co-teaching door afstemming en planning
 
► 
 
Wiskunde met de laptop in de klas
 
► 
 
Europese statistiekolympiade 2019-2020
 
► 
 
Instituut voor Permanente Vorming in de Wetenschappen - UGent
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook