Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van oktober 2017.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden.
 
Veel leesgenot
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
 
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van oktober 2017.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden.
 
Veel leesgenot
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
 
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Aardrijkskunde - mededeling oktober 2017
►  Biologie - mededeling oktober 2017
►  Chemie - mededeling oktober 2017
►  Duits - mededeling oktober 2017
►  Engels - mededeling oktober 2017
►  Frans - mededeling oktober 2017
►  Fysica - mededeling oktober 2017
►  Geschiedenis - mededeling oktober 2017
►  Handel - mededeling oktober 2017
►  Humane wetenschappen - mededeling oktober 2017
►  Informatica - mededeling oktober 2017
►  Latijn en Grieks - mededeling oktober 2017
►  Lichamelijke opvoeding - mededeling oktober 2017
►  MAVO/PAV - mededeling oktober 2017
►  Mode - mededeling oktober 2017
►  Natuurwetenschappen - mededeling oktober 2017
►  Nederlands - mededeling oktober 2017
►  (Ex-)OKAN - mededeling oktober 2017
►  Opvoedingsproject - mededeling oktober 2017
►  Pastoraal op school - mededeling oktober 2017
►  Personenzorg - mededeling oktober 2017
►  Plastische opvoeding - mededeling oktober 2017
►  r.-k. Godsdienst - mededeling oktober 2017
►  Scholen in de kijker - mededeling oktober 2017
►  Taaldrempels op school - mededeling oktober 2017
►  Wetenschappelijk werk - mededeling oktober 2017
►  Wiskunde - mededeling oktober 2017
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Leen Van Hecke vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Implementatie nieuw leerplan aardrijkskunde en geïntegreerd leerplan aardrijkskunde-natuurwetenschappen tso 3de graad
 
► 
 
Nascholing 'huidige inzichten in het mechanisme van de platentectoniek en de impact ervan op de fysische landschappen in België
 
► 
 
Bijscholingen vanuit het IPVW (Instituut Permanente Vorming in de Wetenschappen van de Ugent) voor aardrijkskunde
 
► 
 
Oproep: inschrijven voor de Vlaamse Geo-olympiade voor 9 oktober a.s.
 
► 
 
23ste Vlaams Congres van leraars wetenschappen op zaterdag 18/11/2017
 
► 
 
Nascholing: Ingewikkelde zaken sneller uitleggen via infographics
 
Secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Bart Vandenberghe vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen: netwerkoverleg
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vlaams Congres voor Leraren Wetenschappen
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2017-2018
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren biologie
 
► 
 
Dag van de biotechnologie: goed om (w)eten! 
 
► 
 
Science Comedy Night
 
► 
 
Dag van de wetenschap
 
► 
 
Pitch and Play
 
Secundair onderwijs, Biologie
 
 
 
Chemie - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Bart Vandenberghe vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vlaams Congres voor Leraren Wetenschappen
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2017-2018
 
► 
 
Aanbod voor lerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal voor leraren chemie
 
► 
 
Inspirerende websites voor leraren chemie
 
► 
 
Playful Science
 
► 
 
Science Comedy Night
 
► 
 
Dag van de wetenschap
 
► 
 
Pitch and Play
 
► 
 
STEM
 
Secundair onderwijs, Chemie
 
 
 
Duits - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van Martine Gillis vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Weltlehrertag 2017
 
► 
 
Woordenschat leren
 
► 
 
Nascholingen voor leraren Duits in PEDIC
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Engels - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van Martine Gillis vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
World Teachers' Day
 
► 
 
Onestopenglish: free lesson plans
 
► 
 
Nascholingen in PEDIC voor leraren Engels
 
► 
 
Stiff upper lips
 
► 
 
Girl in translation
 
► 
 
Eekhout Academy: nascholingen voor leraren Engels
 
► 
 
Dag van het literatuuronderwijs: 'Literatuur nu'
 
► 
 
Permanente vorming UGent
 
► 
 
English in action
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Frans - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van Christel Arens en Veerle Hertveldt vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Internationale dag van de leerkracht
 
► 
 
Activiteiten Alliance française Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Congres Vreemde Talendidactiek UHasselt 19 oktober 2017
 
► 
 
Avant les croissants ...
 
► 
 
AVL nascholing KULeuven: Dag van het literatuuronderwijs 8 november 2017
 
► 
 
Nascholingsaanbod CNO Antwerpen (oktober)
 
► 
 
Netwerken 2017-2018
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Fysica - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van Tamara Diels vind je een overzicht van interessante nascholingen en nieuws uit de wetenschappen.
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
Geschiedenis - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van Tom De Paepe vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe nascholingen in PEDIC
 
► 
 
Lid worden van de VVLG
 
► 
 
Suggesties voor de lespraktijk
 
Secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
Handel - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Katrien Van Daele vind je meer informatie over nascholingen.
 
Secundair onderwijs, Handel
 
 
 
Humane wetenschappen - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Eef Rombaut vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2017-2018
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Informatica - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Greet Vanderbiesen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Aankondiging van het codefestival van 7 tot 22 oktober
 
► 
 
Gratis software downloaden voor leerkrachten en leerlingen o.a. de software van Imagine Premium
 
► 
 
Tips en tools om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken.
 
Secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
Latijn en Grieks - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van Geert Kentane vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dag van de klassieke talen op zaterdag 14 oktober 2017 in de KULAK
 
► 
 
Zeg het zefl
 
► 
 
Certaminacomité zoekt juryleden!
 
► 
 
De klassieke erfenis in de actuele kunst en architectuur (Felix Claus)
 
► 
 
Pompeii in Brussel
 
► 
 
Nodig een wetenschapper uit in je les!
 
► 
 
Varia
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van Dirk De Bock vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Leerlijn eerste hulp
 
► 
 
Varia
 
Secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO/PAV - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Vormingen voor het basisonderwijs, die ook toegankelijk en relevant zijn voor leraren in de B-stroom
 
► 
 
26 november (save-the-date): trainingsdag in het integreren van coöperatieve werkvormen in MAVO/PAV didactiek
 
► 
 
Netwerkdagen MAVO/PAV coördinatoren en leraren
 
► 
 
Ingewikkelde zaken sneller uitleggen via infographics (nascholing)
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Mode - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van Isabelle Tack vind je meer modenieuws.
 
Secundair onderwijs, Mode
 
 
 
Natuurwetenschappen - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels en Bart Vandenberghe vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Vlaams Congres voor Leraren Wetenschappen
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2017-2018
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Science Comedy Night
 
► 
 
Dag van de wetenschap
 
► 
 
Pitch and Play
 
Secundair onderwijs, Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Inge De Troyer en Peter Van Damme vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholing Iedereen leest
 
► 
 
Atlas van de Nederlandse taal
 
► 
 
De Vlaamse scriptiekrant
 
► 
 
www.dutchreader.nl
 
► 
 
De week van het Nederlands
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
(Ex-)OKAN - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van Christel Arens vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Aanmelden voor de regionale nieuwsbrief
 
► 
 
'Girl in translation' of 'Bijna thuis'
 
► 
 
Datum eerste intervisie vervolgcoaches
 
► 
 
Taalgericht lesgeven aan ex-OKAN-leerlingen (UA)
 
► 
 
Wij zijn mensen: hartverwarmend herkenbaar
 
► 
 
Vergaderingen in Brussel voor de coördinatoren van de OKAN-scholen
 
► 
 
Een nieuwe inspiratiebundel: OKANS op het Web
 
► 
 
Vertaalfiches voor anderstalige ouders
 
► 
 
VLuchtelingenspel 'Brussel, enkele reis?'
 
► 
 
Jongeren op de vlucht
 
► 
 
Studiedag 'Migratie en vluchtelingen'
 
► 
 
Dutchreader.nl
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Opvoedingsproject - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Patricia Decock & Bellinda Staelens vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Een gastvrije school met aandacht voor jonge vluchtelingen
 
► 
 
Schooltrajecten betreffende de concretisering van de katholieke dialoogschool
 
► 
 
Diversiteit als uitdaging voor een katholieke dialoogschool
 
► 
 
Waarde(n)vol onderwijs voor nu en later
 
Secundair onderwijs, Opvoedingsproject
 
 
 
Pastoraal op school - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Patricia Decock vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Dienst identiteit en pastoraal
 
► 
 
In dialoog vanuit de Bijbelse inspiratie
 
► 
 
Hedendaagse geloofsgetuigenis
 
► 
 
Startnamiddag Welzijnszorg (11 oktober)
 
► 
 
God en de kunst van het vissen (21 oktober)
 
► 
 
Bijbelexpo in het kader van het Lutherjaar (vanaf 27 oktoberl)
 
Secundair onderwijs, Pastoraal op school
 
 
 
Personenzorg - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van Ingrid Molein, Eef Rombaut en Tine Van Severen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2017-2018
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Plastische opvoeding - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van Isabelle Tack vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholing 'Etalage als commercieel statement'
 
► 
 
Dag van de Plastische Opvoeding, Muzikale Opvoeding & Esthetica
 
Secundair onderwijs, Plastische opvoeding
 
 
 
r.-k. Godsdienst - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van Marie-Ann De Cocker en Veronique Malfrere vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nota Mgr. Bonny over het vak r.-k. godsdienst op het kruispunt van samenleving, onderwijs en kerkgemeenschap
 
► 
 
HBO5 herfstberaad
 
► 
 
Still
 
► 
 
Kleine ondeugden voor leraren
 
► 
 
Franciscaanse spiritualiteit - Drie inspirerende avonden met Wim De Moor 'Vrijheid in gevangenschap'
 
► 
 
Dekanale vormingsavond Deinze
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
Scholen in de kijker - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van Bellinda Staelens komen volgende scholen aan bod:
 
 
► 
 
'Memento Geraardsbergen', een samenwerking van het Sint-Catharinacollege en het Technisch Instituut Sint-Jozef voor alle slachtoffers van WO I
 
► 
 
Amerikaans bordspel voor lessen geschiedenis en Engels in Broederschool Sint-Niklaas
 
► 
 
Vakoverschrijdende samenwerking in het Sint-Paulusinstituut te Herzele
 
Secundair onderwijs, Scholen in de kijker
 
 
 
Taaldrempels op school - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholing Iedereen leest  - nieuwe datum
 
► 
 
Maak van de taalvakken wervelende vakken
 
► 
 
Geen tijd om boeken te lezen? Lees dit!
 
► 
 
Gelezen en opgemerkt
 
► 
 
Vertaalfiches voor anderstalige ouders
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Wetenschappelijk werk - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief van Tamara Diels vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Dag van de Fysica, Eekhout Academy
 
► 
 
Vlaams Congres voor Leraren Wetenschappen
 
► 
 
Vlaamse Olympiades Wetenschappen 2017-2018
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
Secundair onderwijs, Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde - mededeling oktober 2017
 
In deze Nieuwsbrief  van Luc De Wilde en Guy Reyntjens vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Begeleidingsactiviteit in de kijker
 
► 
 
Wiskundige probleemoplossende vaardigheden aanleren
 
► 
 
Navorming in de kijker - PEDIC
 
► 
 
Motiveren voor wiskunde zonder verlies van diepgang
 
► 
 
Navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Navormingen wiskunde - UGent
 
► 
 
UniMath - Gent
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook