Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding bao regio Oost-Vlaanderen maart 2018.
 
Goed geïnformeerd zijn is belangrijk. Waar men vroeger informatie diende te verzamelen, wordt men vandaag onder de informatie bedolven. Met onze nieuwsbrief proberen we onze lezers te informeren over zaken binnen onze werking die u aanbelangen en over een aantal vooraf geselecteerde initiatieven. We hopen dat onze nieuwsbrief niet ondergesneeuwd raakt onder de vele andere informatie die u ontvangt.
 
Ontvangen alle leerkrachten van jouw school al de nieuwsbrief?
 
Bezorg ze deze link Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen om zich te abonneren.
 
Hartelijk dank daarvoor.
 
Peter Steyaert, niveaucoördinator basisonderwijs
Greet Mertens, regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding bao regio Oost-Vlaanderen maart 2018.
 
Goed geïnformeerd zijn is belangrijk. Waar men vroeger informatie diende te verzamelen, wordt men vandaag onder de informatie bedolven. Met onze nieuwsbrief proberen we onze lezers te informeren over zaken binnen onze werking die u aanbelangen en over een aantal vooraf geselecteerde initiatieven. We hopen dat onze nieuwsbrief niet ondergesneeuwd raakt onder de vele andere informatie die u ontvangt.
 
Ontvangen alle leerkrachten van jouw school al de nieuwsbrief?
 
Bezorg ze deze link Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen om zich te abonneren.
 
Hartelijk dank daarvoor.
 
Peter Steyaert, niveaucoördinator basisonderwijs
Greet Mertens, regiodirecteur Pedagogische Begeleiding Regio Oost-Vlaanderen

 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Bezinning
 
Kwetsbaar ... vasten ...
 
Voor een zaadje uitgroeit
tot een krachtige boom
ontkiemt het als een iel plantje.
 
Vasten als voorbereiding op het paasfeest betekent:
stil kunnen worden,
sober leven,
delen,
gesprek aanknopen over wat er echt toe doet,
relaties herstellen met je medemensen en met God.
Zo vasten maakt je grond vruchtbaar.
Daarin ontkiemen zaadjes.
Daarin kan kwetsbaar leven
ontluiken en goed gedijen.
 
Geeft het ook jou groeikracht?
 
Uit Leeftocht maart 'zaad'
 
Basisonderwijs
 
 
 
Pastorale tips - maart 2018
 
 
 
Pastorale dag 17 mei Sint-Baafshuis
Al een opwarmertje voor de pastorale dag van 17 mei in het Sint-Baafshuis te Gent.
 
De werkwinkels zijn gekend.  Binnenkort mag je nog meer informatie verwachten. Nu al meegeven: je zal 3 werkwinkels kunnen kiezen. Om praktische redenen verwelkomen we op die dag max. 120 deelnemers. Snel inschrijven is dus de boodschap. 
 
 
► 
 
Agnes Bouwen: bibliodrama met kinderen
 
► 
 
Luc Maes: Leerhuis rond Pinksteren
 
► 
 
Jos Bielen: samen vieren, een schooljaar lang
 
► 
 
Bernadette Wittoek en Wout Beernaert: 'vuur' voor kleuters
 
► 
 
Inse Van Rossom: lapbooks
 
► 
 
Hedwig Bergmans: geweldloos communiceren
 
► 
 
Christel Vernieuwe: sacraal dansen
 
► 
 
Leerkracht Munkzwalm: beeldende expressie
 
► 
 
Collega's buitengewoon onderwijs: licht en vuur.
 
 

De Goede Week op school

 
Ondertussen zitten we al volop in de vasten, een tijd van verstillen, versoberen, ommekeer en solidariteit.  We kijken ook al even vooruit naar de Goede Week, een gelegenheid om een warme verbondenheid in de school te voelen.
 
Met medewerking van de deelnemers van 'christenen op de basisschool' werd een pastorale steekkaart rond dit thema gemaakt.  Wat inspiratie, mogelijke suggesties en hopelijk ook bevestiging dat jullie al veel doen. 
 
Nog enkele linken ... misschien is er wel eentje bij die wat inspiratie geeft.  Zoek ook bruggen naar andere godsdiensten.
 
 
► 
 
De Goede Week (Godsdienstklas.be)
 
► 
 
Project Goede Week (Thomas)
 
► 
 
Goede Week (KlasCement)
 
► 
 
Goede Week (Bijbel in 1000 seconden).
 

Nieuws

 
Vanaf volgend schooljaar zullen de bijeenkomsten van christenen op de basisschool georganiseerd worden van 14.00 tot 16.00 uur.  (dus niet meer na de uren). 
Hiermee willen we de collega's die pastoraal geëngageerd zijn, laten aanvoelen dat we hun inzet waarderen en dat pastoraal belangrijk genoeg is om er ook tijdens de uren tijd voor vrij te maken.  Het zal even wennen zijn, maar we hopen dat velen hiervoor begrip kunnen opbrengen en dit initiatief zullen steunen.  Alvast dankjewel.
Vermits niet alle 'gastscholen' lokalen vrij hebben om deze bijeenkomst binnen de uren te organiseren, zijn we nog op zoek naar andere locaties.  Meer info volgt nog.
 
Basisonderwijs
 
 
 
OKB-idee
 
 
 
Vraag aan de collega's om op briefjes te schrijven wat ze ZELF belangrijk vinden in hun werk.  (Wat ze doen voor kinderen).  Laat de briefjes leggen op of bij de tekening van de opdracht die het meest aansluit bij hun keuze.
Bekijk daarna met het hele team het overzicht:
 
► 
 
Zijn alle opdrachten aan bod gekomen?
 
► 
 
Is het nodig dat een bepaalde opdracht eens moet besproken worden?
 
Basisonderwijs
 
 
 
Zill! ... Net gemist!
 
 
Binnenkort starten alle katholieke basisscholen met Zill!
 
Jouw school ging er reeds mee aan de slag.  Door omstandigheden (zwangerschap, ziekte, ...) miste je de start.
 
Of misschien ging het allemaal iets te vlug en wil je de visie achter Zill! nog eens opnieuw horen.
 
Dit is de kans om bij te benen! We beginnen bij het begin.
 
 
Op vrijdag 25 mei van 9.00 uur tot 15.30 uur gaan we aan de slag.
 
 
► 
 
 
Verdieping in het ordeningskader
 
► 
 
 
Kennis maken met de digitale omgeving
 
► 
 
 
Van focus naar onderwijsarrangement.
 
‚ÄčInschrijven: via www.vicoginschrijvingen.be - PB913BA/1718
Prijs: €15 (koffie en broodjesmaaltijd inbegrepen)
Datum: vrijdag 25 mei van 9.00 uur tot 15.30 uur
Plaats: Marialand 31 - 9000 Gent (tuinzaal)
Meebrengen: laptop of tablet
 
Maximum aantal deelnemers: 40
 
Basisonderwijs
 
 
 
Bewegingsopvoeding

Nieuwe nascholing motorische en zintuiglijke ontwikkeling: praktijksessie - 'Teach like a champion'

 
De leerkracht bewegingsopvoeding moet beschikken over goed organisatietalent om de voorziene leeftijd van de leerlingen zo optimaal mogelijk te gebruiken.  Dat wil voor bewegingsopvoeding zeggen: veel 'actieve leertijd'. Dit houdt in dat leerlingen actief bezig zijn met relevante leeractiviteiten en met een zekere graad van succes, zodat leren en vorderen mogelijk wordt. M.a.w. de leerkracht moet fijne kneepjes onder de knie hebben om het niveau van het lesgeven te verbeteren.
 
Hier gaan we in op enkele belangrijke uitgangspunten en concrete technieken.
 
Lesgever: Gert Deckers
Dinsdag 17 april 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur te Astene - €50
Inschrijvingscode: PN2016BA/1718

Ik schrijf in!
 

Gezond leven

 
Er is momenteel heel wat informatie beschikbaar op de website van 'Gezond leven' m.b.t. de bewegingsdriehoek.
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag

 
 
Basisonderwijs
 
 
 
Mediatips
 
In deze bijdrage wil ik even focussen op rekenen.  Ik bied je enkele interessante websites aan en enkele leuke rekenapps om alle domeinen van rekenen te oefenen.

1  Rekenweb voor tablet:

 
Op deze website vind je allemaal rekenspelletjes in HTML5 die geschikt zijn om te spelen op een tablet.  Alle domeinen van rekenen komen aan bod.
http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/subsets/html5
 

2  Goedrekenonderwijs:

 
Goedrekenonderwijs wil het rekenen van leerlingen verbeteren door de ontwikkeling en verspreiding van deugdelijk lesmateriaal. Ze verzamelden hier mooie materialen en handige instructievideo's.
http://www.goedrekenonderwijs.nl
 

3  Een reeks van leuke apps (downloaden via Google Play en via App Store)

 
 
► 
 
Rekenkoning: het is een snelle en leuke rekengame waarin allerlei soorten sommen moeten worden opgelost op verschillende gebieden.  Te gebruiken in het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.
 
► 
 
Mijn eerste breuken: deze app is ontwikkeld voor kinderen die de eerste stappen willen zetten in het rekenen met breuken.  Deze app legt op een eenvoudige manier in 10 stappen uit hoe je breuken kan optellen.  Te gebruiken vanaf 3de leerjaar.
 
► 
 
Math jungle: op een leuke en speelse manier oefenen de kinderen tellen en sommen maken. Het aapje rent vooruit en de kinderen pakken zoveel mogelijk bananen.  Om verder te gaan moet er een som worden opgelost.  Te gebruiken vanaf 4 jaar.  Leren tellen en sommen maken tot 20.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Uitnodiging 'Open Lezing' over Superdiversiteit
 
Dit is een gezamenlijk initiatief van het KHIVO, vzw COVLA en COV Oost-Vlaanderen.
 
Spreker?  Dirk Geldof
 
Wat? 
De huidige vluchtelingencrisis versnelt de overgang naar een superdiverse samenleving.  Maar ook als de vluchtelingenstroom morgen stilvalt, blijven Vlaanderen, Nederland of West-Europa in de 21ste eeuw immigratiesamenlevingen. Zopas verscheen een geheel geactualiseerde editie van 'Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert'. Amper twee jaar na de eerste publicatie toont deze vijfde druk hoe migratie, onderzoek naar en debatten over superdiversiteit in een stroomversnelling zitten.  De 21ste eeuw wordt dan ook een eeuw van superdiversiteit, met groeiende diversiteit in de diversiteit.  In deze lezing wordt ingegaan en een antwoord geformuleerd op uw vragen in verband met superdiversiteit.
 
Waar? Oostakker, Campus Edugo De Toren, Sint Jozefstraat 10 (in het leslokaal van het KHIVO)
 
Wanneer? Donderdag 29 maart 2018 om 19 uur. Ontvangst van de deelnemers vanaf 18.30 uur.
 
Einde? 21.30 uur. Gelegenheid tot nagesprek met drankje.
 
Deelname?
KHIVO-cursisten en COV-leden (op vertoon van lidkaart): gratis
Oud-cursisten KHIVO: € 20,00 (afstudeerjaar vermelden bij inschrijving)
Andere geïnteresseerden: € 25,00
 
Inschrijving?  Vooraf inschrijven is noodzakelijk tegen ten laatste maandag 26/03/18 via mail: de.smet.danny1@skynet.be
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Ellen Bauwens
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Ellen Bauwens voor maart 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Werner Bosman
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Werner Bosman voor de maand maart 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Kristien Coppens
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Kristien Coppens voor de maand maart 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Henk De Reviere
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Henk De Reviere voor de maand maart 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Bart De Wilde
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Bart De Wilde voor de maand maart 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Tiny D'Hollander
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Tiny D'Hollander voor de maand maart 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Pascal Lagaet
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Pascal Lagaet voor de maand maart 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Ingrid Mattheeuws
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Ingrid Mattheeuws voor de maand maart 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Kathleen Pisman
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Kathleen Pisman voor de maand maart 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
 
Kalender werkgebied Sofie Talpe
 
Hierbij vind je de kalender voor de regio van Sofie Talpe voor de maand maart 2018.
 
Basisonderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook