Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van maart 2019.
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van maart 2019.
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Biologie - mededeling maart 2019
►  Duits - mededeling maart 2019
►  Economie - Handelsvakken - Onthaal en Public Relations - mededeling maart 2019
►  Engels - mededeling maart 2019
►  Esthetica - mededeling maart 2019
►  Frans - mededeling maart 2019
►  Fysica - mededeling maart 2019
►  Humane wetenschappen - mededeling maart 2019
►  Identiteit & opvoedingsproject - mededeling maart 2019
►  Informatica - mededeling maart 2019
►  Latijn en Grieks - mededeling maart 2019
►  Lichamelijke opvoeding - mededeling maart 2019
►  MAVO/PAV / Mens en Samenleving - mededeling maart 2019
►  Muzikale opvoeding - mededeling maart 2019
►  Natuurwetenschappen - mededeling maart 2019
►  Nederlands - mededeling maart 2019
►  Nijverheid - mededeling maart 2019
►  OKAN en ex-OKAN - mededeling maart 2019
►  Personenzorg - mededeling maart 2019
►  r.-k. Godsdienst - mededeling maart 2019
►  Schoolpastoraal - mededeling maart 2019
►  Scholen in de kijker - mededeling maart 2019
►  Taaldrempels op school - mededeling maart 2019
►  Taaltip - mededeling maart 2019
►  Wetenschappelijk werk - mededeling maart 2019
►  Wiskunde - mededeling maart 2019
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Biologie - mededeling maart 2019
 
In deze Nieuwsbrief van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
VALIES: project rond duurzame ontwikkeling 
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Schelpenteldag
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
Secundair onderwijs, Biologie
 
 
 
Duits - mededeling maart 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
CLIL-studiedag 'Samen staan we sterker'
 
► 
 
KU Leuven: Dag van het taalonderwijs 2019 - Taalkunde in de klas
 
► 
 
Kennismaking met Duitsland via het PAD-Preisträgerprogramm
 
► 
 
'ARC-gids' - een bijzondere ervaring voor jongeren
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Economie - Handelsvakken - Onthaal en Public Relations - mededeling maart 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van benjamin.destaercke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerkdag 2de en 3de graad aso Economie en tso Handel/Boekhouden-Informatica
 
► 
 
Studiedag macro-economie in het secundair onderwijs (Eekhout Academy)
 
► 
 
Studiedag economie voor leraren secundair onderwijs (UGent)
 
► 
 
Maak een dynamisch filmpje dat online scoort in vier stappen (Eekhout Academy)
 
► 
 
Een groepswerk inidividueel scoren (PEDIC)
 
► 
 
FAKE NEWS: bekijken we het nieuws kritisch genoeg ? (PEDIC)
 
► 
 
Nieuw vak 'Mens en Samenleving': Congresdag Mens en Samenleving
 
► 
 
Uitnodiging regionale release CompassMe
 
► 
 
Dag van het economieonderwijs 2019 - Durf Ondernemen
 
► 
 
Inspiratiesessie ondernemerszin in de 1ste graad
 
Secundair onderwijs, Economie, Handel
 
 
 
Engels - mededeling maart 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
CLIC-studiedag 'Samen staan we sterker'
 
► 
 
Aan de slag met een starttoets voor Engels
 
► 
 
KU Leuven: Dag van het taalonderwijs 2019 - Taalkunde in de klas
 
► 
 
'ARC-gids' - een bijzondere ervaring voor jongeren.
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Esthetica - mededeling maart 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van Teresa Van Boxstael vind  je meer informatie over de Dag van de Esthetica, Muzikale opvoeding & Plastische opvoeding.
 
Secundair onderwijs, Esthetica
 
 
 
Frans - mededeling maart 2019
 
 
 
► 
 
CLIL-studiedag 'Samen staan we sterker'
 
► 
 
KU Leuven: Dag van het taalonderwijs 2019 - Taalkunde in de klas
 
► 
 
'ARC-gids' - een bijzondere ervaring voor jongeren
 
► 
 
Nieuws van de Alliance française Oost-Vlaanderen.
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Fysica - mededeling maart 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen voor de eerste graad
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, universiteit Gent
 
► 
 
Wetenschapsexpo
 
► 
 
Ladies@Science editie 2019
 
► 
 
Uitstap naar CERN voor leerkrachten
 
► 
 
Vlaamse Sterrenkunde Olympiade
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
► 
 
AIRbezen@school
 
► 
 
STEM Ondernemers voor de Klas
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
Humane wetenschappen - mededeling maart 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van eef.rombaut@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2018-2019
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg.
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Identiteit & opvoedingsproject - mededeling maart 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Het beleg van Gent: in het hart van Israël (20/3)
 
► 
 
Koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen (21/3)
 
► 
 
ORBIT leerdebat: naar een zin-vol beleid en bestuur (27/3)
 
► 
 
Interdiocesane ontmoetingsdag: samen geroepen (22/4)
 
► 
 
Theatermonoloog 'De uitvinding van tevredenheid'
 
► 
 
Financiële ondersteuning voor de schoolkosten bij kansarmoede.
 
Secundair onderwijs, Opvoedingsproject
 
 
 
Informatica - mededeling maart 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerkvergadering nieuw leerplan ICT 1ste graad
 
► 
 
28ste ICT-coördinatorendag met als thema ICT-inspiratie
 
► 
 
VLINDER voor scholen
 
Secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
Latijn en Grieks - mededeling maart 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van geert.kentane@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Euroclassica congresseert in Antwerpen (augustus 2019)
 
► 
 
Blog voor Italiëliefhebbers
 
► 
 
Week van de Klassieken 2019
 
► 
 
Tijdschriften
 
► 
 
Academia Homerica
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - mededeling maart 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van dirk.debock@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingsaanbod LO
 
► 
 
EHBO
 
► 
 
Actuele bewegingsrichtlijnen
 
Secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO/PAV / Mens en Samenleving - mededeling maart 2019
 
 
 
► 
 
Leerplanintroductie maatschappelijke vorming
 
► 
 
Inspiratienamiddag 'Boost je klas'
 
► 
 
Onderwijsbeurs Tools4Schools
 
► 
 
Inspiratiedag 'Kleur bekennen'
 
► 
 
Congresdag Mens en Samenleving
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Muzikale opvoeding - mededeling maart 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van teresa.vanboxstael@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de Dag van de Esthetica, Muzikale opvoeding & Plastische opvoeding.
 
Secundair onderwijs, Muzikale opvoeding
 
 
 
Natuurwetenschappen - mededeling maart 2019
 
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
VALIES: project rond duurzame ontwikkeling 
 
► 
 
Aanbod van hogescholen, universiteiten, wetenschappelijke instellingen ... voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Schelpenteldag
 
Secundair onderwijs, Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands - mededeling maart 2019
 
 
 
► 
 
Zinnen ontleden?
 
► 
 
Poëzie op school
 
► 
 
VRTtaal.net
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
Nijverheid - mededeling maart 2019
 
 
 
► 
 
Website pedagogische begeleiding nijverheid regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
BIL-NIL
 
► 
 
RTC
 
► 
 
SAVE THE DATE Kick-off InnoVET
 
Secundair onderwijs, Nijverheid
 
 
 
OKAN en ex-OKAN - mededeling maart 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Intervisie vervolgschoolcoaches
 
► 
 
Netwerk leraren OKAN samen met het basisonderwijs (AN)
 
► 
 
Goochelen met woorden 2
 
► 
 
Iedereen leest!
 
► 
 
Words, words, words ...
 
► 
 
Omzendbrief in verband met 'Leren en werken'
 
► 
 
FLE-xibel
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Personenzorg - mededeling maart 2019
 
 
 
► 
 
Agenda en samenkomsten/vormingen schooljaar 2018-2019
 
► 
 
Netwerkdag 7 Thuis- en bejaardenzorg
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
r.-k. Godsdienst - mededeling maart 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van Marie-Ann De Cocker en Veronique Malfrere vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Planning introductiesessies geactualiseerde leerplan
 
► 
 
Herinnering: nieuwe mailadressen inspectie-begeleiding r.-k. godsdienst
 
► 
 
Save the date
 
► 
 
Junior College Theologie
 
► 
 
Boek 'Terug naar de bron. Verstillen bij Maria'
 
► 
 
Lezingencyclus 'Denkend Geloven' van KU Leuven over 'Kunst en spiritualiteit'
 
► 
 
Stiltehuis De Rank
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
Schoolpastoraal - mededeling maart 2019
 
In deze Nieuwsbrief van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Digitale vastenretraite: met Jezus de berg op
 
► 
 
Getuigenis over gelovig vrijwilligerswerk in levensbeschouwelijke diversiteit (20/3)
 
► 
 
Vasteninitiatieven ten voordele van Broederlijk Delen
 
► 
 
Onderwijsbezinning: 'Op weg naar een pedagogie van de hoop' (22-23/3)
 
► 
 
Stiltewandeling met 'De Rank' (24/3)
 
► 
 
In verbondenheid op weg naar Pasen (17-21/4)
 
► 
 
Paasmaandag als pastorale ontmoetingsdag (22/4)
 
Secundair onderwijs, Pastoraal op school
 
 
 
Scholen in de kijker - mededeling maart 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van bellinda.staelens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Zilveren jubileumconcert in OLV-College campus Bevegem
 
► 
 
Leerlingen uit Geraardsbergen en Gent geselecteerd voor 'Road of Change'
 
► 
 
Bruisend talent in KSO Glorieux Ronse
 
Secundair onderwijs, Scholen in de kijker
 
 
 
Taaldrempels op school - mededeling maart 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Lessuggestie bij taaltip: 'Hoe kan je de kwaliteit van je teksten verhogen?'
 
► 
 
Tooltips
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Taaltip - mededeling maart 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over hoe je de kwaliteit van je teksten kan verhogen.
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Wetenschappelijk werk - mededeling maart 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen voor de eerste graad
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, Universiteit Gent
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
► 
 
AIRbezen@school
 
Secundair onderwijs, Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde - mededeling maart 2019
 
 
 
► 
 
Vakgroepwerking
 
► 
 
Mathelo online nascholingsaanbod
 
► 
 
Navorming in de kijker voor de eerste graad A-stroom en tweede graad - PEDIC
 
► 
 
Navorming voor wiskundeleerkrachten van de derde graad so - UGent
 
► 
 
ICT-navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook