Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van januari 2019.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van januari 2019.
 
Heb je nog collega's die niet geabonneerd zijn, stuur hen dan deze link door: Schrijf in op de Nieuwsbrief regio Oost-Vlaanderen.
 
Hier kan je de PB-kalender terugvinden. 
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Secundair onderwijs
►  Aardrijkskunde - mededeling januari 2019
►  Biologie - mededeling januari 2019
►  Chemie - mededeling januari 2019
►  Duits - mededeling januari 2019
►  Engels - mededeling januari 2019
►  Esthetica - mededeling januari 2019
►  Frans - mededeling januari 2019
►  Fysica - mededeling januari 2019
►  GOK - mededeling januari 2019
►  MAVO/PAV - mededeling januari 2019
►  Muzikale opvoeding - mededeling januari 2019
►  Natuurwetenschappen - mededeling januari 2019
►  Nederlands - mededeling januari 2019
►  OKAN en ex-OKAN - mededeling januari 2019
►  Personenzorg - mededeling januari 2019
►  r.-k. Godsdienst - mededeling januari 2019
►  Taaldrempels op school - mededeling januari 2019
►  Taaltip - mededeling januari 2019
►  Techniek - mededeling januari 2019
►  Toerisme - mededelingen januari 2019
►  Wetenschappelijk werk - mededeling januari 2019
►  Wiskunde - mededeling januari 2019
 
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Aardrijkskunde - mededeling januari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van leen.vanhecke@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen in Oost-Vlaanderen voor leraren aardrijkskunde
 
► 
 
Filmpjes geordend
 
Secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Biologie - mededeling januari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Modernisering so en nieuwe leerplannen natuurwetenschappen 1ste graad (update)
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Wetenschapswedstrijden voor leerlingen 
 
► 
 
Vlaamse Biologie Olympiade
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Uitvoeren van proeven met eigen bloed
 
Secundair onderwijs, Biologie
 
 
 
Chemie - mededeling januari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Veiligheid in het labo: MSDS-fiches
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Wetenschapswedstrijden voor leerlingen
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal 
 
► 
 
STEM
 
Secundair onderwijs, Chemie
 
 
 
Duits - mededeling januari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Leren, begrijpen, gebruiken: een sterk vreemdetalenonderwijs voor de Vlaamse leerling
 
► 
 
'Dag van de moderne vreemde talen' op woensdag 23 januari
 
► 
 
Nascholingscursussen in Oostenrijk
 
► 
 
Europeana
 
► 
 
Aanbod van UGent voor leerlingen en leerkrachten Duits
 
► 
 
Taaldag CNO
 
► 
 
Spaß mit Deutsch macht Spaß  
 
► 
 
Servicedocument bij de leerplannen Duits tso
 
► 
 
Netwerk voor leraren Duits in tso
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Engels - mededeling januari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.gillis@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Leren, begrijpen, gebruiken: een sterk vreemdetalenonderwijs voor de Vlaamse leerling
 
► 
 
'Dag van de moderne vreemde talen' op woensdag 23 januari
 
► 
 
Europeana
 
► 
 
Wordtest UGent
 
► 
 
Taaldag CNO
 
► 
 
SAVE THE DATE - aan de slag met een starttoets voor Engels
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Esthetica - mededeling januari 2019
 
In deze Nieuwsbrief van teresa.vanboxstael@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de 'Dag van de Esthetica, Muzikale opvoeding & Plastische opvoeding'.
 
Secundair onderwijs, Esthetica
 
 
 
Frans - mededeling januari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen en veerle.hertveldt@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de 'Dag van de moderne vreemde talen' op woensdag 23 januari 2019.
 
Secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Fysica - mededeling januari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen voor de eerste graad
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, universiteit Gent
 
► 
 
Workshops Het Archief voor Onderwijs - KlasCement
 
► 
 
Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen 2018-2019
 
► 
 
Wetenschapsexpo
 
► 
 
Ladies@Science editie 2019
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
► 
 
AIRbezen@school
 
► 
 
Inspiratiedag STEM in samenwerking met PXL-Education
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
GOK - mededeling januari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van martine.vanovermeiren@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
GOK-netwerkdag 18 januari 2019
 
► 
 
Wat werkt in leesonderwijs aan laaggeletterde, anderstalige jongeren? - een praktijkgids voor lesgevers
 
► 
 
Feedbacktool voor leerkrachten
 
► 
 
Projectoproep subsidies ter bevordering van de gekwalificeerde uitstroom  - schooljaar 2019-2020
 
Secundair onderwijs, GOK
 
 
 
MAVO/PAV - mededeling januari 2019
 
 
 
► 
 
Vormingsmoment migratie
 
► 
 
Vrij te houden data
 
► 
 
Inspiratienamiddag 'Boost je klas'
 
► 
 
Inspiratiedag 'Kleur Bekennen'
 
► 
 
Wat werkt in leesonderwijs aan laaggeletterde, anderstalige jongeren? - een praktijkgids voor lesgevers
 
► 
 
Feedbacktool voor leerkrachten
 
Secundair onderwijs, Maatschappelijke vorming - MAVO, Project algemene vakken - PAV
 
 
 
Muzikale opvoeding - mededeling januari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van teresa.vanboxstael@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over de 'Dag van de Esthetica, Muzikale opvoeding & Plastische opvoeding'.
 
Secundair onderwijs, Muzikale opvoeding
 
 
 
Natuurwetenschappen - mededeling januari 2019
 
 
 
► 
 
Modernisering so en nieuwe leerplannen natuurwetenschappen 1ste graad
 
► 
 
Co-teaching natuurwetenschappen, 1ste graad B-stroom (update)
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Aanbod voor leerlingenactiviteiten
 
► 
 
Wetenschapswedstrijden voor leerlingen
 
► 
 
Junior Olympiade natuurwetenschappen
 
► 
 
Inspirerend lesmateriaal
 
► 
 
Veilig experimenteren
 
Secundair onderwijs, Natuurwetenschappen
 
 
 
Nederlands - mededeling januari 2019
 
 
 
► 
 
Wat werkt in leesonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren?
 
► 
 
Goede feedback geven. Hoe doe je dat?
 
► 
 
Poëzieweek
 
Secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
OKAN en ex-OKAN - mededeling januari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van christel.arens@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Netwerken samen met het basisonderwijs
 
► 
 
Intervisie vervolgschoolcoaches
 
► 
 
OKAN-coördinatoren
 
► 
 
Dagen beginnende leraren
 
► 
 
Werken aan de uitspraak en verstaanbaarheid
 
► 
 
Extra kansen voor nieuwkomers: wat werkt in leesonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren?
 
► 
 
Verder studeren als vluchteling aan de UGent
 
► 
 
Nieuwe oproep voor 'Good practice'
 
► 
 
Meertaligheid als troef op school
 
► 
 
Themadag 'Migratie'
 
► 
 
BISC (Belgian Intelligence Studies Centre) Conferentie
 
► 
 
Nieuw mailadres voor vragen rond diversiteit in het onderwijs
 
► 
 
Vredeseducatie met Jan Leyers
 
► 
 
De website van 'OKAN blauw'
 
► 
 
Subsidies voor vernieuwende projecten bij Provincie Oost-Vlaanderen
 
Secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Personenzorg - mededeling januari 2019
 
 
 
► 
 
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2018-2019
 
► 
 
Netwerkdag STW GWW JGZ
 
► 
 
Terugkoppeling bijeenkomsten studiegebied personenzorg
 
Secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
r.-k. Godsdienst - mededeling januari 2019
 
 
 
► 
 
Geactualiseerde leerplannen r.-k. godsdienst
 
► 
 
Herinnering: nieuwe mailadressen inspectie-begeleiding r.-k. godsdienst
 
► 
 
De Kracht van Hoop - Panelgesprek met Bleri Lleshi - 19 januari 2019
 
► 
 
Broederlijk Delen
 
► 
 
Themadag 'Migraties in de lessen en projecten'
 
► 
 
Theaterproducties PACO
 
► 
 
Vzw M()moment
 
Secundair onderwijs, Godsdienst
 
 
 
Taaldrempels op school - mededeling januari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van de themagroep taal vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Lessuggestie bij de taaltip 'Meer succes dankzij 'strategieën'
 
► 
 
Lessuggestie bij de taaltip 'Te veel onbekende woorden?'
 
► 
 
Tijdschrift FONS met als thema Meertaligheid
 
► 
 
Grenzeloos Grimm: Sprookjes anders dan gewoon
 
► 
 
Gedichtenweek van 31 januari tot en met 6 februari
 
► 
 
Taaldag voor alle taalleerkrachten op 6 februari 2019 CNO
 
► 
 
Nascholing Online spreken en luisteren door Roeland Van Rooy
 
► 
 
Meer leesplezier in de 2de en 3de graad bao en 1ste graad so - Meer lezen, beter in taal door Daniëlle Daniëls
 
► 
 
Sprekend leren - Of hoe groepswerk écht rendeert in de klas door Jan T'Sas voor leraren eerste graad A- en B-stroom
 
► 
 
Taalgericht vakonderwijs
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Taaltip - mededeling januari 2019
 
In deze Nieuwsbrief van de themagroep taal vind je de taaltip voor de maand januari 2019.
 
Secundair onderwijs, Taalbeleid
 
 
 
Techniek - mededeling januari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van pieter.vandesteen@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Interessante website
 
► 
 
Voorstelling nieuw leerplan techniek
 
Secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Toerisme - mededelingen januari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van luc.zwartjes@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Activiteiten/congressen
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Interessant materiaal
 
► 
 
Contact
 
Secundair onderwijs, Toerisme
 
 
 
Wetenschappelijk werk - mededeling januari 2019
 
In deze Nieuwsbrief  van tamara.diels@katholiekonderwijs.vlaanderen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen voor de eerste graad
 
► 
 
Nascholingen en kalender van activiteiten
 
► 
 
Nascholingen CNO
 
► 
 
Nascholingen IPVW, universiteit Gent
 
► 
 
Junior olympiade natuurwetenschappen
 
► 
 
RVO-society en STEM
 
► 
 
Nascholingen STEM, CNO
 
► 
 
AIRbezen@school
 
► 
 
Van STEM naar WiNwin
 
Secundair onderwijs, Wetenschappelijk werk
 
 
 
Wiskunde - mededeling januari 2019
 
 
 
► 
 
Navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Breder evalueren
 
► 
 
Leerplanintroducties wiskunde voor A- en B-stroom
 
► 
 
Navorming in de kijker voor de eerste graad A- en B-stroom - PEDIC
 
► 
 
STEM Ondernemers voor de Klas
 
► 
 
Navorming in de kijker voor de derde graad so - PEDIC
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook