Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van januari 2021.
 
Nieuwe leerplannen voor de 2de graad
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
Uiteraard gaan we vanuit de pedagogische begeleiding een implementatieondersteuningstraject aanbieden. We doen dit onder de vorm van ‘leerpaden’: een combinatie van digitale materialen en informatie- en ondersteuningsmomenten.
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Om die leerpaden te kunnen volgen moet je wel geregistreerd zijn via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen.  Meer informatie hierover vind je hier.
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen

Beste
 
Dit is de Nieuwsbrief van de Pedagogische Begeleiding so regio Oost-Vlaanderen van januari 2021.
 
Nieuwe leerplannen voor de 2de graad
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’)
 
Uiteraard gaan we vanuit de pedagogische begeleiding een implementatieondersteuningstraject aanbieden. We doen dit onder de vorm van ‘leerpaden’: een combinatie van digitale materialen en informatie- en ondersteuningsmomenten.
 
Vanaf 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf dan eveneens op onze website.
 
Om die leerpaden te kunnen volgen moet je wel geregistreerd zijn via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen.  Meer informatie hierover vind je hier.
 
Veel leesgenot!
 
Jeroen Van Acker, niveaucoördinator PB so regio Oost-Vlaanderen
Greet Mertens, regiodirecteur PB Oost-Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
 

   Secundair onderwijs

 
 
Artistieke vorming – Esthetica – Kunstbeschouwen – Muziek - mededeling januari 2021
 
  In deze Nieuwsbrief  van Teresa Van Boxstael vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Organisatiemodel Artistieke vorming in de tweede graad
 
► 
 
Basisinformatie leerplannen tweede graad Artistieke vorming
 
► 
 
Basisinformatie leerplan tweede graad Kunstbeschouwen
 
► 
 
Graag meer informatie
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Kunstkuur
 
Secundair onderwijs, Esthetica, Muzikale opvoeding
 
 
 
Beeld - mededeling januari 2021
 
  In deze Nieuwsbrief  van Isabelle Tack vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholing LUCA 'Stappen in het onbekende'
 
► 
 
Nieuwe leerplannen voor de 2de graad
 
Secundair onderwijs, Plastische opvoeding
 
 
 
Biologie - mededeling januari 2021
 
  In deze Nieuwsbrief  van Bart Vandenberghe vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Modernisering: nieuwe leerplannen voor de tweede graad. (nieuw)
 
► 
 
Vernieuwd studieaanbod Wetenschappen. (nieuw)
 
► 
 
Aanpassing van de COS-brochure en de databank gevaarlijke stoffen (dBGS). (nieuw)
 
► 
 
Vlaams congres van Leraren Wetenschappen: online editie. (nieuw)
 
► 
 
Onderzoekend leren/leren onderzoeken bij code oranje (herhaling + nieuw)
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Nieuw lesmateriaal - PlaneetZee 2.0
 
Secundair onderwijs, Biologie
 
 
 
Chemie - mededeling januari 2021
 
  In deze Nieuwsbrief  van Bart Vandenberghe vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Modernisering: nieuwe leerplannen voor de tweede graad. (nieuw)
 
► 
 
Vernieuwd studieaanbod Wetenschappen. (nieuw)
 
► 
 
Aanpassing van de COS-brochure en de databank gevaarlijke stoffen (dBGS). (nieuw
 
► 
 
Vlaams congres van Leraren Wetenschappen: online editie. (nieuw)
 
► 
 
Onderzoekend leren/leren onderzoeken bij code oranje (herhaling)
 
► 
 
Nascholingen
 
Secundair onderwijs, Chemie
 
 
 
Duits - mededeling januari 2021
 
  In deze Nieuwsbrief  van Martine Gillis vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Lerend netwerk evaluatie
 
► 
 
Dag van de Talen op 11 februari 2021 (digitaal) HERHALING
 
► 
 
Nuttige tools en apps
 
► 
 
Duitstalige video's bij het project 'Joodse vluchtelingen in Gent'
 
► 
 
Nieuwe leerplannen voor de 2de graad
 
Secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Economie en organisatie - mededeling januari 2021
 
  In deze Nieuwsbrief  van Katrien Pil en Sofie Van der Eecken vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Vakgerichte informatie
 
► 
 
Stages in coronatijd (voor stagebegeleiders)
 
► 
 
Extern aanbod
 
► 
 
Varia
 
Secundair onderwijs, Economie, Handel
 
 
 
Engels - mededeling januari 2021
 
  In deze Nieuwsbrief  van Martine Gillis vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Nuttige tools en apps
 
► 
 
Nieuwe leerplannen voor de 2de graad
 
Secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Filosofie - mededeling januari 2021
 
  In deze Nieuwsbrief  van Geert Kentane vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Leerplanvoorstelling
 
► 
 
Nascholing
 
Secundair onderwijs, Humane wetenschappen, Personenzorg
 
 
 
Fysica - mededeling januari 2021
 
  In deze Nieuwsbrief  van Tamara Diels vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Modernisering
 
► 
 
Vernieuwd studieaanbod Wetenschappen
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Junior Olympiade Natuurwetenschappen
 
► 
 
Vlaams congres van Leraren Wetenschappen: online editie. (nieuw)
 
Secundair onderwijs, Fysica
 
 
 
Geschiedenis - mededeling januari 2021
 
  In deze Nieuwsbrief  van Vanessa Rottiers vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Informatierondes over de nieuwe leerplannen van de 2de graad
 
► 
 
Actualiteit in de les
 
► 
 
Educatief traject rond kernwapens
 
► 
 
Burgerschapscompas
 
Secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
GOK - mededeling januari 2021
 
  In deze Nieuwsbrief  van Martine Van Overmeiren vind je meer informatie over bijkomende sessies digitale introductiesessie SOS Redelijke aanpassingen.
 
Secundair onderwijs, GOK
 
 
 
Informatica - mededeling januari 2021
 
  In deze Nieuwsbrief  van Greet Vanderbiesen vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Gemeenschappelijk leerplan ICT voor de 2de graad: traject voor leerplanimplementatie
 
► 
 
Netwerkdag evaluatie Gemeenschappelijk leerplan ICT 1ste graad
 
Secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
Latijn en Grieks - mededeling januari 2021
 
  In deze Nieuwsbrief  van Geert Kentane vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Leerplanvoorstelling Latijn en Grieks
 
► 
 
 Info van het internet
 
► 
 
Varia
 
► 
 
Tijdschriftartikelen
 
Secundair onderwijs, Latijn en Grieks
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - mededeling januari 2021
 
  In deze Nieuwsbrief  van Dirk De Bock vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Lessen lichamelijke opvoeding in fase oranje
 
► 
 
Nieuwe leerplannen voor de 2de graad
 
► 
 
Bewegingstussendoortjes tijdens online lessen
 
► 
 
Looptraject 'Vlaamse loopweek voor scholen' 2021
 
Secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
Natuurwetenschappen - mededeling januari 2021
 
  In deze Nieuwsbrief  van Tamara Diels en Bart Vandenberghe vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Modernisering: nieuwe leerplannen voor de tweede graad. (nieuw)
 
► 
 
Vernieuwd studieaanbod Wetenschappen. (nieuw)
 
► 
 
Aanpassing van de COS-brochure en de databank gevaarlijke stoffen (dBGS). (nieuw)
 
► 
 
Vlaams congres van Leraren Wetenschappen: online editie. (nieuw)
 
► 
 
Onderzoekend leren/leren onderzoeken bij code oranje (herhaling + nieuw)
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Nieuw lesmateriaal - PlaneetZee 2.0
 
► 
 
Junior Olympiade Natuurwetenschappen (herhaling)
 
Secundair onderwijs, Natuurwetenschappen
 
 
 
Wiskunde - mededeling januari 2021
 
  In deze Nieuwsbrief  van Luc De Wilde en Guy Reyntjens vind je meer informatie over:
 
 
► 
 
Congres “The Beautiful Impact of Mathematics in Society” – Vrije Universiteit Brussel
 
► 
 
Navormingen - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Publicatie ontwerpleerplannen voor de tweede graad
 
► 
 
Wiskunde & logica
 
► 
 
University Mathematics - UGent
 
Secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook