Graag wijs ik op enkele nieuwszaken waarvan het goed is dat u daarvan op de hoogte bent aangaande identiteit, het vak rooms-katholieke godsdienst, de BOS-ondersteuning, de jaarvergadering besturen, pedagogische begeleiding, onbetaalde schoolrekeningen en VONDeling.
 
 
 
Elk van u een goed schooljaar wensend, mede namens Peter Op ’t Eynde en Guido François
 
Van harte,
 
 
 
Jürgen Mettepenningen
 
Bisschoppelijk afgevaardigde Onderwijs
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen Vicariaat Mechelen Brussel
Beste
 
Graag wijs ik op enkele nieuwszaken waarvan het goed is dat u daarvan op de hoogte bent aangaande identiteit, het vak rooms-katholieke godsdienst, de BOS-ondersteuning, de jaarvergadering besturen, pedagogische begeleiding, onbetaalde schoolrekeningen en VONDeling.
 
 
 
Elk van u een goed schooljaar wensend, mede namens Peter Op ’t Eynde en Guido François
 
Van harte,
 
 
 
Jürgen Mettepenningen
 
Bisschoppelijk afgevaardigde Onderwijs
 
 

 

   Voor iedereen

 
 
Identiteit
 
a. Team Identiteit: Vanaf 1 september gaat een team van vier mensen aan de slag, die elk halftijds werken. Daardoor is het ‘identiteitsvierkant’ compleet dat instaat voor ondersteuning op het vlak van identiteit (katholieke dialoogschool) en pastoraal:
 
            - Basisonderwijs: Helena Vanden Bergh (identiteit) en Vera Vastesaeger (pastoraal)
 
            - Secundair onderwijs: Paul Vereecke (identiteit) en Tine Struyve (pastoraal)
 
b. Oproep: we verzoeken de directies SO om vanuit hun team 1 contactpersoon identiteit en 1 contactpersoon pastoraal door te geven aan wendy.vanlandeghem@katholiekonderwijs.vlaanderen (met de contactgegevens van deze twee personen erbij a.u.b.). Die contactpersonen ontvangen op regelmatige tijdstippen input, waarbij elke mail naar hen tevens naar de directie wordt verstuurd.
 
c. Dag van de Inspiratie voor directies en leraren SO: Op woensdag 11 december bieden we een voormiddag aan waar de deelnemers met elkaar ervaringen, ideeën en inzichten uitwisselen over ‘hoe op school concreet gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool’. De dag is gratis. Meer informatie en de inschrijvingsmodaliteiten ontvangt u in oktober. Het zou fijn zijn mochten van elke school 2 mensen komen: een directeur en een leraar.
 
d. Pastorale ondersteuning BaO: Zoals de afgelopen jaren stuurt Vera Vastesaeger op geregelde tijdsdtippen mails met velerlei input ter ondersteuning van de pastorale werking op school.
 
e. Pastorale impulsdag BaO: Op 12 september vindt de 7de pastorale impulsdag plaats in Heverlee. Inschrijven kan niet meer, plannen om er volgend jaar bij te zijn wel.
 
f. Vieringen SO: We hebben voor het begin van het schooljaar een pakket uitgewerkt van vieringen en bezinningsteksten die kunnen gebruikt worden in de klas en in vergaderingen met het personeel. Het thema is: ‘Hoop doet leven’ en u vindt dit materiaal via deze link: https://www.kuleuven.be/thomas/page/eucharistie-gebed-bezinning/.
 
Voor iedereen
 
 
 
Rooms-katholieke godsdienst
 
a. Wijziging in de inspectie-begeleiding: Vanaf heden is er geen inspecteur-begeleider met uitsluitend het buitengewoon onderwijs als takenpakket. Ria Leonaers, die tot op heden die taak vervulde, wordt als dusdanig opgevolgd door twee inspecteurs die een bijzondere aandacht voor het buitengewoon onderwijs in hun pakket hebben: Marga De Valck (BaO) en Peter De Burghgraeve (SO)
 
b. Ziekte: Marleen Willems is ziek en als dusdanig niet het aanspreekpunt voor de scholen van het GO! Tijdelijk is dat Peter De Burghgraeve.
 
c. Nieuwe schoolverdeling inspectie-begeleiding RKG BaO: Door de komst van Marga De Valck is er een wijziging in de schoolverdeling over de inspecteurs-begeleiders RKG. Zie http://www.vikom.be/dienst-identiteit/godsdienst-basisonderwijs/vrij-katholiek-basisonderwijs
 
d. Administratie godsdienstleraren BuO: Tot op heden zorgde Walter Loonbeek voor de administratie omtrent de godsdienstleraren BuO. Vanaf nu zorgt de eigen inspecteur-adviseur daar zelf voor, zodat alle inspecteurs-adviseurs dit nu in hun takenpakket hebben.
 
e. Leerplan RKG SO: Vanaf 1 september is het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst van kracht.
 
f. Oproep omtrent digitale registratie godsdienstleraren: Mogen we vragen dat u via uw kanalen de godsdienstleraren in uw school formeel aanspoort om zich te registreren op de elektronische tool: www.rkg.vlaanderen. Ook de inspecteurs-begeleiders RKG zullen hen daartoe uitnodigen. Registratie dient te gebeuren voor 31 oktober.
 
g. Dag van de godsdienst BaO: Op 18 februari vindt de 3de ‘Dag van de godsdienst’ plaats in het Diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen. Inschrijven kan via https://nascholing.be/2019-2020/congres.aspx?congres=MBDVG-BET-01&pagina=Welkom
 
Voor iedereen
 
 
 
BOS-ondersteuning
 
BOS-team: Vanaf september 2019 wordt de werking van het Vicariaat onderwijs rond Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting (BOS) versterkt. Naast de huidige begeleiders voor BOS, Fons Nuyens en Guido François, zullen ook Stijn Van Eynde en Christel Herbosch als deel van hun opdracht bijkomend het BOS-proces ondersteunen, vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Stijn Van Eynde is de nieuwe stafmedewerker voor het katholiek onderwijs in Brussel vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Vicariaat onderwijs Mechelen-Brussel. Hij volgt in die functie Chris Wyns op en vormt een tandem met Christel Herbosch, opdrachthouder van vzw Katholieke Onderwijscel Brussel (KOCB). Op die manier komt de BOS-begeleiding in handen van een vierkoppige ploeg.
 
Voor iedereen
 
 
 
Jaarvergadering besturen
 
Graag herinneren we aan de jaarvergadering voor schoolbesturen die gepland is op maandag 16 september 2019 om 19u in het Diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen (onthaal vanaf 18.30u). Het programma en de link om in te schrijven vindt u door te klikken op deze link: https://nascholing.be/2019-2020/index.aspx?type=9&modID=3319783. Na afloop bieden we u graag een receptie aan. Inschrijven voor 9 september.
 
Voor iedereen
 
 
 
Pedagogische begeleiding
 
Ook het komende schooljaar staan we als begeleiding klaar om jullie te ondersteunen waar nodig. Ons volledige aanbod vind je terug op www.nascholing.be (onder Regio Mechelen-Brussel) en volgende week ontvangen alle directies de eerste maandberichten van het nieuwe jaar waar we daar nog meer in detail op ingaan.
 
Het belooft opnieuw een boeiend jaar te worden met vele uitdagingen voor onze scholen. We willen die samen met jullie aanpakken. Aarzel niet om je vragen te stellen aan je begeleiders (contacteer je begeleider). Zij gaan met jou op zoek naar hoe en met wie we hier het best een antwoord op kunnen formuleren. Wij kijken wie binnen of buiten ons team over de gepaste know how beschikt om jou verder te helpen en gaan dan samen op weg. Daar gaan we als pedagogische begeleiding voor … elke dag: samen dienstbaar in meesterschap!
 
Voor iedereen
 
 
 
Onbetaalde schoolrekeningen
 
De verjaringstermijn voor onbetaalde schoolrekeningen is ingekort. Zie http://www.vikom.be/dienst-schoolorganisatie/ondersteuning-schoolbesturen/nuttige-info-voor-schoolbesturen
 
Voor iedereen
 
 
 
VONDeling
 
Op geregelde tijdstippen verschijnt VONDeling, het digitaal tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs. Daarin vindt u berichtgeving, aankondigingen en verslag van activiteiten, vormings- en informatiesessies. VONDeling wordt verspreid via de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de nieuwsbrief van het Aartsbisdom. Vanaf dit jaar bezorgen we VONDeling ook samen met onze kerst- paas en vakantiewens. Voor het laatste nummer, zie http://www.vikom.be/sites/default/files/imce/vondeling_nr_31_-_juli_2019.pdf.
 
 
 
Het schooljaar kreeg het thema mee van ‘Handen vol hoop’. Meer informatie over dit thema vindt u hier: https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuws/handen-vol-hoop-jaarthema-en-jaargang-leeftocht-voor-het-schooljaar-2019-2020.
 
Voor iedereen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook