Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Mechelen-Brussel

Beste

 

   Bestuurders & directies

 
 
Info in verband met maatregelen rond het coronavirus
 
Beste collega’s
 
 
 
Onze scholen zijn deze ochtend opnieuw opengegaan onder een volledig nieuw gesternte. Om de verspreiding van het covid-19 virus tegen te gaan, zijn verregaande noodzakelijke maatregelen genomen.
 
Het zijn uitzonderlijke tijden en iedereen wil in deze een steentje bijdragen, niet in het minst jullie als directies, leerkrachten en al het andere personeel in en rond onze scholen (pedagogische begeleiders, ondersteuners,…).
 
 
 
Ook jullie begeleiding blijft actief om jullie te ondersteunen waar dat kan met inachtname van alle voorzorgsmaatregelen. We beseffen dat het voor iedereen nog wat zoeken is deze eerste dagen. Hoeveel leerlingen komen opdagen op school? Hoe organiseren we ons als scholen in deze nieuwe context? Wat zijn de laatste richtlijnen van de overheid? Neem daar je tijd voor en indien je daar dringende vragen over hebt, aarzel niet om contact op te nemen. Zowel binnen de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen als binnen de begeleiding zijn we steeds bereid je te helpen (zie ook https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
 
 
Terecht wil de overheid dat we ook alternatieven voorzien voor de ‘normale’ lessen onder de vorm van afstandsleren. Op de nieuw pro.site van onze netwerkorganisatie brengen we alle nuttige informatie rond afstandsleren samen. Zie https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/afstandsleren
 
We willen en zullen jullie graag ook meer gericht ondersteunen in de do’s en don’ts rond het afstandsleren zowel in algemene zin als vakspecifiek. Daarover mag je van ons in de loop van de week verdere communicatie verwachten.
 
 
 
Wat het vak rooms-katholieke godsdienst betreft: voor voordrachten, vragen rond begeleiding en andere zaken die godsdienstonderwijs en godsdienstleraren aangaan, staan de inspecteurs-begeleiders graag voor je klaar via mail en telefoon.
 
 
 
We staan aan het begin van een proces dat zeker nog enkele weken kan duren. Dit is geen sprint, maar een marathon. Belangrijk dus om rekening houdend met constant veranderende omstandigheden niet al te overhaast te werk te gaan en jullie goed te organiseren. Neem daar je tijd voor deze week zodat de afspraken en werkingsprincipes voor de komende weken helder worden. Weet dat je daarbij op onze steun kan rekenen!
 
 
 
Goede moed iedereen! Enkel samen krijgen we het virus klein!
 
 
 
Met vriendelijk groeten
 
 
 
Peter Op ’t Eynde                                                                  
Regiodirecteur pedagogische begeleiding                          
 
Jürgen Mettepenningen
Bisschoppelijk afgevaardigde
 
 
 
 
 
Bestuurders
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook