Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Mechelen-Brussel

Beste

 

   Bestuurders & directies

 
 
Herinnering vorming over hoe je als bestuur optimaal kunt functioneren als team: 20/10/2020
 
 
 
Geachte mevrouw, geachte heer
 
 
 
Mogen wij nog eens uw aandacht vragen voor de eerste vormingssessie voor schoolbestuurders die we dit schooljaar organiseren? Het gaat over hoe je als bestuur optimaal kunt functioneren als team. De vorming vindt omwille van Corona niet fysiek plaats maar wel digitaal. U vindt alle informatie en inschrijfmogelijkheid via onderstaande link.
 
We hopen dat u kunt deelnemen aan de sessie die voor ons bisdom plaatsvindt op dinsdag 20 oktober 2020 om 19 uur. Indien die avond voor u niet past, dan kunt u dezelfde sessie misschien volgen op andere dagen in de regio Oost-Vlaanderen (op 22-10-2020) of Limburg (op 26-10-2020). Dat is dan weer het voordeel van digitaal vergaderen: u hoeft zich niet te verplaatsen.
 
 
 
 
 
 
Bestuurders
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook