Katholiek Onderwijs Vlaanderen Vicariaat Mechelen Brussel
Beste

 

   Inhoud

    
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Dag van de directeur
 
‘In sameness we connect, in differences we grow’ (Virginia Satir)
 
 
 
Beste directeur
 
Het zijn geen evidente onderwijstijden.
 
Beter dan wie ook begrijpen jullie en jullie teams de mooie, maar grote uitdaging waar we vandaag voor staan om onze kinderen en jongeren kwalitatief onderwijs en een sterke, toekomstgerichte vorming aan te bieden.
 
Leerplannen worden herschreven en geïmplementeerd, de schoolorganisatie herbekeken, oude en nieuwe wegen bewandeld, veranderingsprocessen worden opgestart.
 
Dat kan maar lukken met sterke en vertrouwenwekkende directeurs en leidinggevende teams in onze scholen. Elk van jullie neemt elke dag weer de verantwoordelijkheid en zorg op zich om in verbinding met collega’s en het hele personeelsteam die uitdaging aan te gaan. Wij willen jullie daar vanuit het vicariaat en de pedagogische begeleiding gericht in ondersteunen en blijven aanmoedigen.
 
Maar we willen jullie daar op deze ‘dag van de directeur’ in de eerste plaats uitdrukkelijk voor danken! Wij zijn er ons terdege van bewust wat dit van jullie vraagt op persoonlijk en professioneel vlak, elke dag opnieuw. Dat verdient het respect en de grootste waardering van allen!
 
Namens alle pedagogische begeleiders en medewerkers van het vicariaat onderwijs heel hartelijk dank!
 
 
 
Jürgen Mettepenningen                                                        Peter Op ‘t Eynde
 
Bisschoppelijk afgevaardigde                                               Regiodirecteur
 
 
 
Bestuurders
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook