Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Mechelen-Brussel

Beste

 

   Bestuurders & directies

 
 
Vergadering voor alle schoolbestuurders aartsbisdom Mechelen-Brussel : 25/01/2021 19u: Herinneringsbericht
 
 
 
 
 
Graag nodigen we u uit op een Open Cobesvergadering waar alle schoolbestuurders van onze regio welkom zijn, op maandag 25 januari 2021 om 19 uur. Die zal digitaal plaatsvinden, zoals de vorige Open Cobesvergadering op 17 juni 2020.
 
De organisatie gaat uit van het Comité Besturen (Cobes) en het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.
 
Hierbij vindt u een link:
 
 
 
 
Agenda:
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
Verwelkoming door Jürgen Mettepenningen, Bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs Mechelen-Brussel;
 
 
 
2. 
 
 
 
Stand van zaken kerntakendebat en projectgroepen + politieke actualiteit door Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ruimte voor gesprek;
 
 
 
3. 
 
 
 
Nieuws uit de pedagogische begeleiding door Peter Op ’t Eynde en kans tot vragen stellen;
 
 
 
4. 
 
 
 
Daling van het marktaandeel van het katholiek onderwijs. Voor dat punt willen we een beroep doen op jullie inbreng. Via deze link vindt u een samenvatting van de problematiek. Daarnaast kunt u over de volgende vragen zelf al eens nadenken:
 
 
 
 
 
 
► 
 
 
 
Welke oorzaken van het dalend marktaandeel ziet u zelf?
 
 
 
► 
 
 
 
Wat kunnen we eraan doen? Hebt u suggesties?
 
 
 
Om het debat te stofferen is er de mogelijkheid om ons reeds vooraf antwoorden op die vragen of andere bedenkingen te sturen, het liefst tegen uiterlijk 20 januari 2021 (contactpersoon: guido.francois@katholiekonderwijs.vlaanderen). Uiteraard is het mogelijk dat U uw inbreng doet op de vergadering zelf!
 
In het kerstnummer van VONDeling (nr 36) kon u ook al lezen wat de leden van het Comité Besturen over de daling van het marktaandeel hebben gezegd. Graag bevelen we u de lectuur van dat nummer aan. U vindt het via deze link: (http://www.vikom.be/sites/default/files/imce/vondeling_nr_36_-_nov-dec_2020_.pdf)
 
 
 
Met vriendelijke groeten
 
 
 
 
 
Jürgen Mettepenningen
 
Bisschoppelijk afgevaardigde onderwijs Mechelen-Brussel
 
 
 
 
 
Bestuurders
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook