Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Mechelen-Brussel

Beste

 

   Bestuurders & directies

 
 
Ontmoetingsavond en jaarvergadering schoolbesturen aartsbisdom Mechelen-Brussel - maandag 16 september 2019
 
Geachte mevrouw, geachte heer
 
Het Comité Besturen en het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel nodigen u graag uit voor de volgende jaarlijkse ‘ontmoetingsavond en jaarvergadering voor schoolbesturen’. Dat initiatief is bedoeld voor alle schoolbestuurders die de verantwoordelijkheid opnemen voor de katholieke scholen in het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Het is tevens de officiële jaarvergadering waarop elk schoolbestuur verwacht wordt.
 
Datum en uur:  maandag 16 september 2019
 
18.30u: onthaal met een drankje
 
19.00u: start programma
 
21.00u: afsluitende receptie/ontmoetingsmoment
 
 
 
Locatie: Diocesaan Pastoraal Centrum Mechelen (DPCM), Frederik De Merodestraat 18, 2800 Mechelen. Wegbeschrijving: zie www.vikom.be
 
Programma:    
 
 
► 
 
Bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs, Jürgen Mettepenningen, leidt de avond in;
 
► 
 
Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen, bespreekt de onderwijsactualiteit;
 
► 
 
Cindy Lammens van de Dienst Curriculum en vorming geeft een demonstratie van LLinkid, met de focus op hoe scholen die digitale tool kunnen inzetten om hun identiteits- en kwaliteitsontwikkeling te versterken. Daarna blikt ze vooruit op de tweede en derde graad secundair onderwijs: hoe wordt het studieaanbod geprofileerd op basis van eindtermen, specifieke eindtermen en beroepskwalificaties en wat kan dat betekenen voor de keuzes die scholen/schoolbesturen maken met betrekking tot hun gehele aanbod?
 
► 
 
Fons Nuyens en Guido François geven de laatste stand van zaken van de vorming van nieuwe scholengemeenschappen;
 
► 
 
Roger Haest geeft zijn ervaringen weer met het Zelfevaluatie-instrument ‘Sterk schoolbestuur’ van de Koning Boudewijnstichting;
 
► 
 
Guido François licht kort het Vormingsaanbod voor schoolbestuurders en leidinggevenden toe in het schooljaar 2019-2020;
 
► 
 
Jürgen Mettepenningen rondt de avond af en nodigt iedereen uit voor een receptie en netwerkmoment.
 
 
 
Inschrijven:
 
Gelieve in te schrijven tegen uiterlijk 9 september 2019 via deze link: https://nascholing.be/2019-2020/index.aspx?type=9&modID=3319783
 
We vinden het belangrijk dat elk schoolbestuur vertegenwoordigd is. Wilt u deze uitnodiging ook verder aanbevelen binnen uw schoolbestuur?
 
Wij zouden het fijn vinden u te mogen verwelkomen.
 
Met vriendelijke groeten
 
 
 
 
 
Guido François                                                                           
Directeur Dienst schoolorganisatie                                                
Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel   
 
 
 
Jürgen Mettepenningen
Bisschoppelijk afgevaardigde Onderwijs
Aartsbisdom Mechelen-Brussel
 
 
 
 
 
Bestuurders
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook