Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Mechelen-Brussel

Beste

 

   Inhoud

    
 
 

   Voor iedereen

 
 
Dag van de leerkracht
 
 
 
Beste leerkracht
 
 
 
Menig ouder heeft het beseft,
 
toen de lockdown ons vorig jaar overviel,
 
zo lesgeven aan 2 of 3,
 
zelfs met een leerkracht op afstand in steun,
 
niet eenvoudig.
 
 
 
Wat dan gezegd van zij
 
die dat elke dag doen met een twintigtal en meer,
 
die kunst en vliegwerk moeten toepassen
 
om alles pedagogisch verantwoord te laten verlopen
 
en vooral coronaproof!
 
 
 
Dag van de leerkracht!
 
Dag van groot respect!
 
Voor die tomeloze inzet,
 
die grenzeloze creativiteit,
 
die vele toonbeelden van professionaliteit.
 
 
 
Wij willen je bijstaan waar we kunnen,
 
in de kleine en grote dingen die je in de klas aanpakt.
 
Wij blijven ook ijveren bij minister en parlement
 
voor voldoende tijd, ruimte en middelen,
 
maar vooral voor een samenhangend beleid
 
met respect voor en vertrouwen in
 
jullie kunde en professionaliteit!
 
 
 
Van harte een mooie dag van de leerkracht gewenst!
 
 
 
 
 
 
 
Namens alle pedagogische begeleiders en medewerkers
 
van het vicariaat onderwijs Mechelen-Brussel
 
 
 
 
 
Jürgen Mettepenningen                                           Peter Op ’t Eynde
 
Bisschoppelijk afgevaardigde                                   Regiodirecteur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor iedereen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook