In de Nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen van 10 januari 2019 kon u een link vinden naar het nieuwe nummer van het digitaal tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel: VONDeling nr 29 (januari 2019):
 
http://www.vikom.be/sites/default/files/imce/vondeling_nr_29_-_januari_2019.pdf
 
Eenzelfde link vindt u ook in de recentste Nieuwsbrief van het aartsbisdom, indien u zich daarop abonneert.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Mechelen-Brussel

Beste
 
In de Nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen van 10 januari 2019 kon u een link vinden naar het nieuwe nummer van het digitaal tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel: VONDeling nr 29 (januari 2019):
 
 
Eenzelfde link vindt u ook in de recentste Nieuwsbrief van het aartsbisdom, indien u zich daarop abonneert.

 

   Inhoud

    
 
 

   Voor iedereen

 
 
VONDeling nr 29
 
Het is onze bedoeling beide Nieuwsbrieven voortaan volop te benutten als onze kanalen om mededelingen en attenderingsberichten voor nieuwe nummers van VONDeling te verspreiden. We sturen dan geen aparte berichten meer via het Flexmailsysteem dat we tot nog toe hebben gebruikt. We durven dus hopen dat u gebruik maakt van die kanalen om op de hoogte te blijven van wat er reilt en zeilt in het aartsbisdom op het vlak van katholiek onderwijs en meer bepaald vanuit het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel.
 
Wat VONDeling betreft hoeft u natuurlijk geen attenderingsbericht af te wachten. U vindt dit en alle vorige nummers ook op onze website www.vikom.be. Op de startpagina klikt u daartoe rechts onderaan op VONDeling. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar: begin januari, begin april, begin juli en begin november.
 
We wensen u veel leesgenot
 
 
 
Guido François
 
Directeur Dienst Schoolorganisatie
 
Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel
 
F. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen
 
Tel: 015 29 84 85
 
 
Voor iedereen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook