Katholiek Onderwijs Vlaanderen Vicariaat Mechelen Brussel
Beste

 

   Inhoud

    
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Vacature
 
 
 
VACATURE
 
HALFTIJDSE INSPECTEUR-BEGELEIDER ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST
 
GEWOON EN BUITENGEWOON BASISONDERWIJS
 
(V/M)
 
 
 
Voor het Aartsbisdom Mechelen-Brussel werven we een halftijdse inspecteur-begeleider RKG aan voor BaO en BuBaO, met indiensttreding op 1 september 2019.
 
 
 
Kandidaturen worden ingediend uiterlijk 15 juni bij maurice.van.stiphout@rkg.vlaanderen.
 
Voor meer informatie, de aanwervingsvoorwaarden en de procedure, zie https://www.kuleuven.be/thomas/page/aanwervingsvoorwaarden-inspecteur-adviseur/ .
 
Bij vragen of voor meer informatie, gelieve u te wenden tot bisschoppelijk afgevaardigde jurgen.mettepenningen@diomb.be of tot de coördinator van de inspectie-begeleiding RKG in Vlaanderen, hein.vanrenterghem@rkg.vlaanderen.
 
 
 
 
 
 
 
Bestuurders
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook