Mocht je onze nieuwe website nog niet bezocht hebben, dan stellen wij - met trots - deze aan jou voor: http://limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Later dit schooljaar hebben we opnieuw iets om naar uit te kijken nl. onze vernieuwde nascholingen. Via de vernieuwde communicatiekanalen verneem je als eerste wanneer je kunt plannen en inschrijven voor volgend schooljaar!
 
Onder de namen van de meer dan 2000 ingeschrevenen op onze vernieuwde nieuwsbrief, heeft een onschuldige kinderhand 20 winnaars gekozen en 1 superwinnaar. De winnaars kunnen hun prijs komen afhalen op het secretariaat van de pedagogische begeleidingsdienst te Hasselt. Kijk snel of ook jij gewonnen hebt!
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
 
Mocht je onze nieuwe website nog niet bezocht hebben, dan stellen wij - met trots - deze aan jou voor: http://limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Later dit schooljaar hebben we opnieuw iets om naar uit te kijken nl. onze vernieuwde nascholingen. Via de vernieuwde communicatiekanalen verneem je als eerste wanneer je kunt plannen en inschrijven voor volgend schooljaar!
 
Onder de namen van de meer dan 2000 ingeschrevenen op onze vernieuwde nieuwsbrief, heeft een onschuldige kinderhand 20 winnaars gekozen en 1 superwinnaar. De winnaars kunnen hun prijs komen afhalen op het secretariaat van de pedagogische begeleidingsdienst te Hasselt. Kijk snel of ook jij gewonnen hebt!

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  28 april 2017 - Masterclass breinvriendelijk lesgeven (KAGAN)
►  Ontmoeting Leerkrachten Islam en Rooms-Katholieke Godsdienst 9 mei 2017
►  Vormingsavond: 'Nu jij hier niet meer bent' 7 juni 2017
►  Team competentie: afspraken over handelingsplan - zorgplan - begeleidingsplan - IAC-plan
►  Ontdektechniektalent.be in een nieuw jasje
Bestuurders & directies
►  Informatie – Oproep nieuwe leden werkgroep directiecongres secundair onderwijs
►  Informatie – 12 mei 2017 – netwerk directies aso (namiddag)
►  Nascholing – 16 juni 1017 – Informatieronde Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het secundair onderwijs – 14:00 – 17:00
Gewoon basisonderwijs
►  21 april 2017: Doe - Aan - Sportbeurs
►  STEM@work, woensdagnamiddag 3 mei 2017
►  Nascholingen basisonderwijs
►  Vacatures:
►  Werkvorm ‘Zin in Leren! Zin in Leven!’
Gewoon secundair onderwijs
►  Netoverschrijdende netwerk- en ontmoetingsdagen OKAN
►  Nascholing – 11 mei 2017 – VOET-beurs in Gent voor het secundair onderwijs
►  Informatie – 4 juli 2017 – Toelatingsexamen arts en tandarts
►  Aardrijkskunde - Nascholing - 31 mei 2017: Aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik: thema weer en klimaat
►  Biologie
►  Economie-handel - Informatie: De vereiste beroepskennis voor gereglementeerde beroepen wordt afgeschaft!
►  Engels - Nascholing: lerend netwerk bso
►  Frans
►  Geschiedenis
►  Klassieke talen
►  Mode
►  Natuurwetenschappen
►  Nederlands
►  Nijverheid - 2 daagse opleiding CNC frezen 15 en 22 mei 2017
►  Pastoraal - Studie- en ontmoetingsdag met als thema “ONZE SCHOOL, een BRANDEND HART” - 10 mei 2017
►  PAV - MAVO
►  Personenzorg
►  Plastische opvoeding
►  STEM
►  Techniek - Nascholingsaanbod techniek 1ste graad a-stroom
►  Wiskunde
Buitengewoon onderwijs
►  Agenda buitengewoon onderwijs
►  Nascholingen buitengewoon basisonderwijs
►  21 april 2017: Doe - Aan - Sportbeurs
►  STEM@work, woensdagnamiddag 3 mei 2017
►  Werkvorm ‘Zin in Leren! Zin in Leven!’
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
28 april 2017 - Masterclass breinvriendelijk lesgeven (KAGAN)
 
Voor iedereen
 
 
 
Ontmoeting Leerkrachten Islam en Rooms-Katholieke Godsdienst 9 mei 2017
 
Ontmoeting Leerkrachten Islam en Rooms-Katholieke Godsdienst 9 mei 2017      
 
In het kader van de Interlevensbeschouwelijke Competenties nemen de inspecteurs-adviseurs Islam en RKG het nascholingsinitiatief om mekaar en mekaars godsdienst van binnenuit beter te leren kennen.
 
 
► 
 
Datum: dinsdag 9 mei 2017 van 09.00 tot 15.30 uur.
 
► 
 
Locatie: Pastoraal Centrum Seminarie, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt.
 
► 
 
Prijs: 20 euro, dranken en broodjesmaaltijd inbegrepen. 
 
► 
 
Inschrijven kan per mail op vicariaat.onderwijs@bisdomhasselt.be en dit vóór woensdag 3 mei 2017. 
 
Voor iedereen
 
 
 
Vormingsavond: 'Nu jij hier niet meer bent' 7 juni 2017
 
Nu jij hier niet meer bent      
 
Vormingsavond voor rouwbezoekers en allen die in contact komen met kinderen in rouw: 7 juni 2017 van 19u. - 22u.
 
► 
 
Plaats: Pastoraal Centrum-Seminarie, Tulpinstraat 75 Hasselt
 
► 
 
Gastspreker: Claire Vanden Abbeele
 
► 
 
Inschrijven: Vóór 1 juni bij CCV in het bisdom Hasselt hasselt.secr@ccv.be
 
► 
 
Prijs: 10 euro
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Team competentie: afspraken over handelingsplan - zorgplan - begeleidingsplan - IAC-plan
 
Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften legt de school afspraken vast in een plan. Daarvoor worden verschillende benamingen gebruikt. Voor een transparante communicatie is een consequent taalgebruik van groot belang. Voortaan gebruiken we binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen deze begrippen:
 
 
► 
 
basisonderwijs: zorgplan
 
► 
 
secundair onderwijs: begeleidingsplan                    
 
► 
 
buitengewoon onderwijs: handelingsplan            
 
► 
 
een leerling met een verslag BuO in het gewoon onderwijs (IAC): IAC-plan
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Ontdektechniektalent.be in een nieuw jasje
 
Ontdektechniektalent      
 
Het voorjaar breekt aan … hét seizoen van frisse ideeën en van ‘vernieuwing’. Ook Ontdek Techniektalent ging volop voor een digitale lenteschoonmaak. Onze website onderging namelijk een ware metamorfose, en wordt nu gelanceerd voor het grote publiek!
 
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Informatie – Oproep nieuwe leden werkgroep directiecongres secundair onderwijs
 
Voor de organisatie van het jaarlijkse directiecongres mogen we rekenen op de ondersteuning van een aantal directies. Wil jij ook graag meedenken en meewerken aan dit congres voor directies, dan ben je welkom. Je kan een mail sturen naar christel.mercken@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Informatie – 12 mei 2017 – netwerk directies aso (namiddag)
 
De hervorming secundair onderwijs werd goedgekeurd op 13 januari 2017. Wat betekent dit nu voor de aso-scholen? Welke impact zal dit hebben op onze scholen? Leen Pil, coördinator aso, geeft graag toelichting.
 
Daarnaast geven we ook ruimte om met elkaar in overleg te gaan.
De directies aso krijgen een uitnodiging met inschrijvingslink via e-mail.
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Nascholing – 16 juni 1017 – Informatieronde Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het secundair onderwijs – 14:00 – 17:00
 
Tijdens deze informatieronde wordt er informatie gegeven over de onderwijsactualiteit aan besturen en directies van het secundair onderwijs. Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven via nascholing.be.
 
Bestuurders & directies
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
21 april 2017: Doe - Aan - Sportbeurs
 
Doe - Aan - Sportbeurs      
 
Op vrijdag 21 april 2017 vindt de "Doe-aan-sportbeurs" plaats voor leerkrachten bewegingsopvoeding van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.
 
Deze actieve sportbeurs is een initiatief van de pedagogische begeleiding basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. de Stichting Vlaamse Schoolsport.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
STEM@work, woensdagnamiddag 3 mei 2017
 
STEM@work, woensdagnamiddag 3 mei 2017
 
STEM@work is een workshop rond Wetenschap en Techniek die plaatsvindt ... op de werkvloer! De ideale gelegenheid dus voor leerkrachten om hun klaspraktijk te toetsen aan de realiteit in de bedrijfswereld.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nascholingen basisonderwijs
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Vacatures:
 
 
Het Schoolbestuur van het Katholiek Basisonderwijs van Tongeren deelt hierbij mee dat het volgende ambt vacant wordt vanaf 1 september  2017: het ambt van directeur (14 lestijden klasvrij) aan de Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool ‘De Puzzel’, Merestraat 24, 3700 Tongeren-Piringen. Geïnteresseerde leerkrachten kunnen hun kandidatuur stellen. Meer informatie over de voorwaarden, kan je online nalezen.
 
 
Basisschool “de boomhut” is een school met 44 kleuters en 57 leerlingen. Vzw Basisschool Lozen “de boomhut” is op zoek naar een directeur om de huidige directeur tijdelijk te vervangen. Personen die hun kandidatuur wensen te stellen, sturen een curriculum vitae vergezeld van een motivatiebrief per e-mail naar de voorzitter van de selectiecommissie, voor 27 april 2017: johan.janssen13@telenet.beVoor meer informatie over de functiebeschrijving, profiel van directeur en aanbod, download de vacature.
 
Bestuurders & directies, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Werkvorm ‘Zin in Leren! Zin in Leven!’
 
Heb je zin om al met je team aan de slag te gaan met het nieuwe leerplanconcept?
In de werkvormfiche ‘De 4 dia's’ vind je inspiratie.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Netoverschrijdende netwerk- en ontmoetingsdagen OKAN
 
 
► 
 
Hoe kun je anderstalige nieuwkomers zo goed mogelijk oriënteren?
 
► 
 
Wat hebben het Centrum voor Leren en Werken (CLW), het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) of het Centrum voor Basiseducatie (CBE) te bieden?
 
► 
 
En wat kunnen we leren van elkaar?
 
Ben je ook benieuwd naar een antwoord op deze en andere vragen. Schrijf je dan in voor de net-overstijgende ontmoetings- en netwerkvoormiddagen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholing – 11 mei 2017 – VOET-beurs in Gent voor het secundair onderwijs
 
VOET-beurs
 
Op 11 mei slaan zes onderwijsondersteunende organisaties de handen in elkaar op de allereerste 'VOET Beurs' voor het secundair onderwijs in Vlaanderen. Child Focus, De Sleutel, Leefsleutels, Jong & Van Zin, School Zonder Racisme en Theater O’Kontreir reiken jou nieuwe inzichten, beleidstools en werkvormen aan.
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Informatie – 4 juli 2017 – Toelatingsexamen arts en tandarts
 
     
 
Iedereen die zich wil inschrijven voor de opleiding tot arts of tandarts, of voor een opleidingsonderdeel ervan, moet geslaagd zijn voor het toelatingsexamen. Het eerste examen vindt plaats op dinsdag 4 juli 2017. Inschrijven kan tot 15 mei 2017.
 
Het leerstofoverzicht en de examenvragen van 2015 en 2016 zijn online of via Usolv-It beschikbaar.  Alle informatie vind je terug op de website http://toelatingsexamenartstandarts.be.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aardrijkskunde - Nascholing - 31 mei 2017: Aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik: thema weer en klimaat
 
Aardrijkskunde behoort, zowel in het secundair als het hoger onderwijs, tot het domein van de exacte wetenschappen. Als we kijken naar de onderwerpen die in de 3de graad aan bod komen dan kan de link met de andere wetenschappen (biologie, chemie, fysica en wiskunde) duidelijk worden gelegd.
 
Vanuit de Big ideas worden 3 mogelijkheden geponeerd om met 4D-didactiek te werken. In deze sessie zullen we ze alle 3 aan bod laten komen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Biologie
 
Onze nieuwe website (http://limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen) voor de pedagogische begeleidingsdienst in Limburg is er.
 
Vanaf nu kan je alle berichtgeving over het vak vinden op deze website. Ook gebeuren de inschrijvingen voor een nascholing of vorming via deze website. Neem regelmatig een kijkje.
 
De maandberichten voor biologie van april kan je downloaden via deze nieuwsbrief.
 
Op de website zelf, lees je nog meer vakgebonden nieuws:
 
 
► 
 
Nascholing - 26 april 2017 - Voorstelling nieuwe leerplannen toegepaste biologie tso/kso derde graad
 
► 
 
Nascholing – 3 mei 2017 - Inhouden in de leerplannen biologie derde graad om onderzoekend mee aan de slag te gaan
 
► 
 
Nascholing – 10 mei 2017 - Leerplan biologie in de richting sportwetenschappen
 
► 
 
Nascholing - Inschrijving wachtlijst voor scholing onderzoekscompetenties in de richting sportwetenschappen
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Economie-handel - Informatie: De vereiste beroepskennis voor gereglementeerde beroepen wordt afgeschaft!
 
De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 17 maart 2017 om voor een aantal gereglementeerde beroepen de vestigingswet af te schaffen. 
 
 
► 
 
Over welke beroepen gaat het en wat betekent dat concreet?
 
► 
 
Wat met het getuigschrift over de basiskennnis van het bedrijfsbeheer? 
 
► 
 
Waarom wordt de vestigingswet afgeschaft? 
 
► 
 
Wanneer treedt die verandering in werking? 
 
► 
 
Hoe wil de Vlaamse overheid er voortaan voor zorgen dat zelfstandigen goed opgeleid op de markt komen en dat de beroepsuitoefening kwaliteitsvol gebeurt?
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Engels - Nascholing: lerend netwerk bso
 
Tijdens mijn bezoeken bij leerkrachten in bso hoor ik vaker dat de zoektocht naar geschikt lesmateriaal niet altijd eenvoudig is. Heb je interesse om lesideeën uit te wisselen en samen materiaal te ontwikkelen tijdens een lerend netwerk volgend schooljaar, aarzel dan niet om me een mail te sturen (veerle.degraaf@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Frans
 
 
Weet je hoe je taakgericht aan de slag kan gaan in je klas? Kan je leerplandoelen en het ERK met elkaar combineren? Is evaluatie een struikelblok?
 
 
We wensen een lerend netwerk op te starten, samengesteld uit enthousiaste leerkrachten Frans. Jong en minder jong, veel ervaring of niet; je bent welkom als taalonderwijs in je bloed zit. « Une rencontre entre enseignants passionnées par leur métier et désireux d’apprendre et de partager ». 
 
 
Nascholingsaanbod Frans 2017:
 
 
► 
 
Cursusaanbod CNO UA - Frans
 
► 
 
KU Leuven – AVL-nascholingen
 
► 
 
Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
UCLL 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Geschiedenis
 
 
 
 
Workshop in het VAC (Hendrik Van Veldekegebouw) te Hasselt, op donderdag 27 april 2017, 9:00-12:30. Lees meer ...
 
 
De lezingen vinden steeds plaats op woensdag om 13:30 in de Justus Lipsiuszaal van de letterenfaculteit in Leuven (Blijde Inkomststraat 21). Elke lezing duurt anderhalf uur. Lees meer ...
 
 
 
 
► 
 
18 april 2017, 20:00 - Dictators in het Midden-Oosten
 
► 
 
18 april 2017, 19:30 - België en zijn koningen. Van macht naar invloed
 
 
 
► 
 
Julius Caesar, Augustus, Hadrianus en Septimius Severus: politiek en intrige – 9, 16, 23 en 30 mei 2017, 19:30-22:00
 
 
 
► 
 
Timeless Beauty: Tijdelijke tentoonstelling in het Gallo-Romeins museum, nog tot 30 juni 2017.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Klassieke talen
 
 
 
► 
 
Helena, zo is het gegaan – 24 april 2017 in CC Muze in Heusden-Zolder en 4 mei 2017 in CC Maasmechelen
 
► 
 
Orpheus (Georg Philipp Telemann) – 5 mei 2017 
 
► 
 
Raadpleeg ook de lezingenreeks aangeraden door de vakbegeleider geschiedenis!
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Mode
 
Ter ondersteuning van de nieuwe leerplannen wordt er tijdens dit schooljaar nog een netwerkdag georganiseerd rond de GIP op twee verschillende dagen en locaties: 21 april 2017 DPB Brugge Assebroek of 24 april IMS Borgerhout. Inschrijven voor deze netwerkdag kan via: isabelle.tack@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Natuurwetenschappen
 
 
1    Maandberichten raadplegen
2    Nascholingen
3    Didactisch materiaal en links
4    Activiteiten
5    Registreren voor de vernieuwde nieuwsbrief
6    Smartschool
 
 
 
 
1. 
 
Maandberichten raadplegen
 
2. 
 
Nieuwe leerplannen
 
3. 
 
Nascholingen
 
4. 
 
Didactisch materiaal en links
 
5. 
 
Activiteiten
 
6. 
 
Registreren voor de vernieuwde nieuwsbrief
 
7. 
 
Smartschool
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nederlands
 
 
Binnenklasdifferentiatie is een ruim begrip. Een onderdeel ervan vormt de gedifferentieerde instructie. Je kunt als leraar op drie verschillende manieren inspelen op de instructiebehoefte van leerlingen. Dat doe je via 1) preteaching, 2) de verlengde instructie of 3) de ingebedde instructie. 
Wat houden deze begrippen precies in en hoe pas je ze toe?
 
 
 
► 
 
https://www.ucll.be/onderzoek 
 
► 
 
www.nedbox.be
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nijverheid - 2 daagse opleiding CNC frezen 15 en 22 mei 2017
 
“Wat is belangrijk om een CNC-freesmachine te kunnen bedienen?” Voor leerkrachten met weinig of geen ervaring in CNC.
 
Geïnteresseerd in deze opleiding? Schrijf je dan in voor deze opleiding CNC frezen!
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Pastoraal - Studie- en ontmoetingsdag met als thema “ONZE SCHOOL, een BRANDEND HART” - 10 mei 2017
 
Schoolpastorale studie- en ontmoetingsdag met als thema “ONZE SCHOOL, een BRANDEND HART” 10 mei 2017       Een dag met allerlei concrete praktijkvoorbeelden rond de realisatie van de katholieke dialoogschool voor directies, godsdienstleerkrachten en PAG-leden met o.a. getuigenissen van een paar directeurs uit aso-tso-bso-scholen, een leerkracht en een nascholer en suggesties voor godsdienst- en niet-godsdienstleerkrachten om in hun vak en school mee te werken aan de katholieke dialoogschool.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
PAV - MAVO
 
 
► 
 
Nog enkele plaatsen beschikbaar: nu inschrijven voor de interregionale studiedag ‘VITAMINE P’ van 11 mei 2017 … 
 
► 
 
Leermateriaal PAV en mavo bso en AV dbso: bruikbare materialen die nieuw zijn of vernieuwd worden op basis van regelmatig overleg tussen de vakbegeleider en de vakgroepen komen voortaan onder de knop leermateriaal te staan.
 
► 
 
Smartschool: wie geïnteresseerd is en nog geen gebruikersnaam en wachtwoord heeft, gelieve de volgende gegevens door te mailen naar Jean-Marie Ramakers: voornaam, naam, adres en school.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Personenzorg
 
 
► 
 
Nascholing – 30 mei 2017 – Netwerking leraren 2de graad STW sociale wetenschappen
 
► 
 
Nascholing – 7 juni 2017 – Netwerking leraren 3de graad STW sociale wetenschappen
 
Meer info volgt ...
 
Informatie - Voeding en Kinderen (1,5 tot 11 jaar) 
 
Zoals de zuigelingenvoeding moet ook de voeding van peuters (1,5-3 jaar), kleuters (3-6 jaar) en kinderen van de lagere school (6-11 jaar) de nodige aandacht krijgen. Een onaangepaste voeding kan aanleiding geven tot nutritionele tekorten en een verstoorde groei en ontwikkeling. Lees meer ...
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Plastische opvoeding
 
 
Silke Caproni, laatstejaarsstudente Plastische Opvoeding & Project Kunstvakken, bestudeert voor haar bachelorproef het mediagebruik bij de lessen P.O. Om haar hierbij te helpen, vragen wij of je haar enquête wilt invullen.
 
 
Vluchtelingen, ze zijn niet weg te denken uit het nieuws, de politiek en onze gedachten. Ook kunstenaars zijn gegrepen door de problematiek en gebruiken beelden, geluiden en teksten van mensen op de vlucht. Vraag is hoe leraren met die actuele problematiek in de klas aan de slag kunnen gaan. Lees meer ...
 
 
Op maandag 24 april 2017 (13.30 u. – 16.30 u.) vindt op DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen,  een vakoverschrijdende vorming met als insteek ‘emotie’ plaats. Lees meer ...
 
 
Op woensdag 17 mei (9.00 u. – 16.00 u.) vindt in Antwerpen een Studiedag voor leerkrachten P.O. en expressie plaats. Het is een samenwerking tussen de Pedagogische Begeleidingsdienst, het Middelheimmuseum en de Karel de Grote Hogeschool. Lees meer ...
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
STEM
 
 
De Studiedag STEM @ school goes live wordt georganiseerd door Universiteit Antwerpen. Deelnemende scholen presenteren de implementatie van STEM @ school op hun school. Er wordt ook didactisch materiaal voorgesteld, dat samen met de ontwikkelscholen is samengesteld. Meer informatie over het programma en de deelname kan je vinden op de website van de Universiteit Antwerpen.
 
Nascholing – 27 april 2017 - Vlaams Lerend Netwerk STEM SO 3de netwerksessie: STEM-evaluatie te Torhout - De netwerksessie staat in het teken van evaluatie bij een STEM-initiatief.
 
 
► 
 
Je kan gratis lid worden van dit netwerk 
 
► 
 
Meer informatie over het programma en de deelname aan de regionale netwerksessie van het Vlaams Lerend Netwerk STEM SO
 
Nascholing – 17 mei 2017 - Vlaams Lerend Netwerk STEM SO 3de netwerksessie: STEM-evaluatie te Leuven - De netwerksessie staat in het teken van evaluatie bij een STEM-initiatief.
 
 
► 
 
Je kan gratis lid worden van dit netwerk 
 
► 
 
Meer informatie over het programma en de deelname aan de regionale netwerksessie van het Vlaams Lerend Netwerk STEM SO te Leuven
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Techniek - Nascholingsaanbod techniek 1ste graad a-stroom
 
De ecomobiel als open opdracht doelpubliek 2 A:      
 
 
De realisatie is een vrij open opdracht, waarbij de deelnemers met behulp van recyclagemateriaal zelf een ecomobiel maken, die wordt voortgedreven door zonlicht.
De fotohouder (open op-dracht) – doelpubliek 1 A      
 
 
Realisatie van een zelf ontworpen fotohouder op basis van vooropgestelde criteria. Bij deze realisatie (open opdracht) gaan leerlingen zelf aan de slag met opgegeven criteria en zoeken ze zelf naar de best mogelijke oplossing. 
 
Inschrijven kan telkens door een mailtje te sturen aan peter.bogaerts@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wiskunde
 
 
Het inzetten van video ‘s past bij veel onderwijskundige functies. Bijvoorbeeld bij het activeren van voorkennis, informatie presenteren, feedback geven en reflecteren, oefenen en creëren, communiceren en beoordelen. Zo kan je video ‘s in verschillende fasen van het leerproces inzetten: de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatiefase. Lees meer ...
 
 
Met de paasvakantie achter de rug denken we aan de voorbereiding van volgend schooljaar. De dagen van netwerking waren dit schooljaar een succes. Samen leren en delen blijkt in de smaak te vallen. Ik wens volgend schooljaar in te spelen op jullie vragen, noden en wensen. Geef me de onderwerpen door, waarover jullie volgend jaar willen netwerken. Mijn voorlopig voorstel : 
 
 
► 
 
Samenwerken met het hoger onderwijs – leerkrachten wiskunde 3de graad
 
► 
 
Samenwerken met het basisonderwijs – leerkrachten wiskunde 1ste graad
 
► 
 
M-decreet : wat betekent dit voor de leraar wiskunde-wetenschappen in de klas?
 
► 
 
Leerplannen wiskunde 1ste graad a-stroom : wat is goed, wat kan beter in de komende nieuwe leerplannen?
 
► 
 
ICT in de klas: wat werkt en wat werkt niet?
 
Ik speel graag in op jullie voorstellen, wensen of vragen. Geef ze door via nico.brebels@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Ijkinstoets      
 
De Vlaamse universiteiten bieden je leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs de kans deel te nemen aan de ijkingstoetsen wiskunde. Zo kunnen ze hun voorkennis wiskunde testen als voorbereiding op een universitair wetenschappelijke en technologische opleiding. 
 
Deze ijkingstoetsen gaan door op volgende momenten:
 
 
► 
 
5 juli 2017 van 9.30 uur tot 13.30 uur
 
► 
 
18 september 2017 van 9.30 uur tot 13.30 uur
 
Inschrijven voor de sessie van 5 juli kan van 1 maart t.e.m. 4 juni 2017. Meer info vind je op https://www.ijkingstoets.be
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Agenda buitengewoon onderwijs
 
 
► 
 
20-04-2017: stuurgroep PAG BuBaO
 
► 
 
21-04-2017: TA/TAC BuSO
 
► 
 
24-04-2017: directievergadering BuSO
 
► 
 
28-04-2017: GASV BuSO
 
► 
 
04-05-2017: directievergadering BuBaO
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Nascholingen buitengewoon basisonderwijs
 
 
► 
 
25 april 2017 - Muzisch hoekenwerk
 
► 
 
12 mei 2017 - Didactische werkvormen
 
► 
 
6 juni 2017 - studiedag voor kinesisten BuO. Meer info vind je in de volgende nieuwsbrief.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
21 april 2017: Doe - Aan - Sportbeurs
 
Doe - Aan - Sportbeurs      
 
Op vrijdag 21 april 2017 vindt de "Doe-aan-sportbeurs" plaats voor leerkrachten bewegingsopvoeding van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.
 
Deze actieve sportbeurs is een initiatief van de pedagogische begeleiding basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. de Stichting Vlaamse Schoolsport.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
STEM@work, woensdagnamiddag 3 mei 2017
 
STEM@work, woensdagnamiddag 3 mei 2017
 
STEM@work is een workshop rond Wetenschap en Techniek die plaatsvindt ... op de werkvloer! De ideale gelegenheid dus voor leerkrachten om hun klaspraktijk te toetsen aan de realiteit in de bedrijfswereld.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Werkvorm ‘Zin in Leren! Zin in Leven!’
 
Heb je zin om al met je team aan de slag te gaan met het nieuwe leerplanconcept?
In de werkvormfiche ‘De 4 dia's’ vind je inspiratie.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook