Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Identiteitsbegeleiders basis en secundair onderwijs
►  Inforonde basis- en secundair onderwijs
►  Project KIES
►  Nascholingsaanbod live op 15 juni 2019
►  Festival van de Hoop 20/09/2019 - Hasselt
►  "Niet hetzelfde, wel gelijkwaardig. Inspiratiedag inclusie" LIMBURG - 13 februari 2020
►  Taal
►  Leeftocht juni 2019: duurzaamheid
►  STAP DE WERELD IN - eindviering
►  Bezoek gratis de expo "Wolven in Limburg"
►  Nieuwsbrief 7: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
►  Vacatures
►  Vanuit burgerschapscompetenties werken aan een open, inclusieve en duurzame samenleving
Bestuurders & directies
►  Directiecongres so – 6 & 7 februari 2020 – Alden Biesen (Bilzen)
►  Directiecongres so – Oproep kandidaten voor de werkgroep
►  Leiderschapstraining: Stevig in balans
►  Save the date – Adventsbezinning voor directies 2.0 – donderdag 12 december 2019
Gewoon basisonderwijs
►  Evaluatiebox: praktische proeven beschikbaar
►  Uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs op het einde van het basisonderwijs
►  Korting leerplanboek Zin in leren! Zin in leven!
►  Das-beurs 2020: noteer alvast 14 mei 2020
►  Oproep naar boekenverantwoordelijken basisonderwijs
►  Een eerste greep uit ons nascholingsaanbod
►  Info - hoogbegaafdheid
►  Taal
Gewoon secundair onderwijs
►  Een greep uit ons nascholingsaanbod
►  Overzicht leerplanvoorstellingen 2019-2020 - save the date
►  Info - hoogbegaafdheid
►  Aardrijkskunde
►  Beeld
►  Duits - informatie nieuwsberichten
►  Engels - informatie nieuwsberichten
►  Frans - Informatie nieuwsberichten
►  Geschiedenis
►  Klassieke talen
►  Lichamelijke opvoeding
►  Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
►  Mens en samenleving
►  Moderne vreemde talen
►  Muziek en muziek in artistieke vorming - stuurgroep 13 juni
►  Natuur & Ruimte
►  Nederlands
►  OKAN
►  SWeTe-praktijkvakken
►  Taal
►  Wetenschappen
►  Wiskunde
Buitengewoon onderwijs
►  Ontdek je teams schaduwzijde - 28/11/2019
►  Van ventilatie tot oplossing
►  “Ik kan dat (nog) niet!”. Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid - 02/12/2019
►  Korting leerplanboek Zin in leren! Zin in leven!
►  Nederlands - leerplanvoorstelling
►  Das-beurs 2020: noteer alvast 14 mei 2020
►  Overzicht leerplanvoorstellingen 2019-2020 - save the date
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Identiteitsbegeleiders basis en secundair onderwijs
 
Kennismaking met identiteitsbegeleiders Hendrik-Jan Gubbelmans en Maes Edith, waar kunnen scholen en besturen ons voor vragen. 
 
Wil je werken rond de katholieke dialoogschool, schoolpastoraal en identiteit? 
 
► 
 
Pastoraal jaarthema implementeren in jullie school 
 
► 
 
Werken rond en met spiritualiteit in jullie school 
 
► 
 
Eigen maken van een doorleefde identiteit (pedagogische projecten opstarten, opfrissen, eigentijds en eigen maken) 
 
► 
 
Ondersteuning pastorale groepen (jaarthema, materialen, bezinning, vieringen, …) 
 
► 
 
Waar krijgt pastoraal ziel, handen en voeten op jullie school? Een uitdaging voor jullie school? 
 
► 
 
Vormingsdagen rond pastoraal en identiteit als katholieke dialoogschool 
 
Dan kan je op ons, identiteitsbegeleiders, beroep doen. Edith Maes (bao en buo) en Hendrik-Jan Gubbelmans (so en buo)  
 
Ga regelmatig hier kijken voor nieuwe initiatieven in verband met het jaarthema en nieuwtjes. 
 
Hebben jullie zelf leuke initiatieven op school laat het ons zeker weten. 
 
Wij kijken alvast uit om jullie te ontmoeten op  ons FESTIVAL VAN DE HOOP. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Algemeen
 
 
 
Inforonde basis- en secundair onderwijs
 
De inforondes voor het basis- en secundair onderwijs zijn gestart.
 
In het kader van duurzaamheid, stellen we de presentaties enkel digitaal ter beschikking. Je kunt ze downloaden, maar dat lukt enkel als je ingeschreven bent. Schrijf je dus nog snel in!
 
Voor iedereen
 
 
 
Project KIES
 
Project Kies   KIES staat voor Knowledge, Integrity, Empowerment & Stability. Deze vier woorden vatten het opzet van de verschillende initiatieven van ons professionaliseringsproject samen. Met ons aanbod willen we een antwoord bieden op de hoge werkdruk, stress en (symptomen van) burn-out die onderwijsprofessionals met een leidinggevende functie ervaren.

Coachmodule zelfzorg: ‘KIES voor je energiehandleiding – een kwestie van lef’ - 11 juni 2019

 
Schipperen tussen werk, gezin en je eigen verlangens is een uitdagende oefening. Voor jezelf zorgen en daarvoor durven kiezen vraagt lef en moed. De paradox is dat kiezen voor jouw energiehandleiding mogelijk maakt dat je er op de best mogelijke manier voor anderen kan zijn.
 
In deze interactieve workshop krijg je een aantal inzichten mee rond je energiehandleiding en ruimte om die al coachend te onderzoeken en vorm te geven. Wat geeft en vraagt jouw energie? Hoe kan je datgene dat jou passioneert en drive geeft meer in je leven trekken en hoe ga je om met datgene wat je zoveel moeite kost en je batterijen doet leeglopen?
 
Naast thema’s als motivatie, talenten, fixed & growth mindset, weerstand, infobesitas, fysiek en mentaal welbevinden … krijg je een aantal basisprincipes mee rond coaching. Die coachende vaardigheden kan je tijdens de workshop ineens in de praktijk kan zetten om elkaar te coachen. Zo word je uitgedaagd om je voornemens rond zelfzorg ineens naar jouw praktijk te vertalen. Ze zullen je ook versterken om je energiehandleiding na de workshop met je omgeving te communiceren.
 
Deze sessie wordt aangeboden aan leidinggevende uit het basis- en secundair onderwijs en medewerkers uit het middenkader.
 

Ontdek de sessies najaar 2019 van het project KIES

 
In het kalenderjaar 2019 geven we vorm aan het project KIES, een samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Departement Onderwijs en Vorming. Het project kwam er na onderzoek dat Geert Devos en collega’s uitvoerden naar stress en welbevinden bij leidinggevenden in het basis- en secundair onderwijs (SONO).
 
We willen het welbevinden van leidinggevenden en medewerkers uit het middenkader ondersteunen en versterken door groeps- en individuele coachmodules op maat te bieden en door onderwijsprofessionals proactief te oriënteren op het opnemen van verschillende vormen van leiderschap in onderwijs. Hieronder beschrijven we onze initiatieven, telkens voor basis- en secundair onderwijs, die lopen van september tot december 2019.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Nascholingsaanbod live op 15 juni 2019
 
Voor iedereen
 
 
 
Festival van de Hoop 20/09/2019 - Hasselt
 
Festival van de Hoop  
 
Hoop en innovatie gaan voor ons hand in hand. Ons festival moet een plaats zijn waar élke leraar en directeur zich thuis voelt en inspiratie kan vinden voor zijn of haar dagelijks werk.
 
We werken met een festivalformule waarbij je zelf je eigen programma kan samenstellen.
 
Zoals dat gaat bij een festival zullen we in de volgende weken en maanden stilaan de concrete line-up onthullen.
 
 
► 
 
Aan jullie , directeurs, vragen we om een foto te maken, een tekstje te schrijven, een verhaal te vertellen voor de camera (smartphone) waarin je laat zien of verwoordt waar er Hoop te vinden is in jullie school. Misschien zit die Hoop wel in die ene kleine ingreep op de speelplaats, of in dat fantastische schoolteam, of in dat ongelooflijke en onverwachte succesverhaal dat je kan vertellen over die leerling over wie (bijna) iedereen de Hoop had opgegeven.
 
► 
 
Aan jullie, leraren, willen we hetzelfde vragen. Waar zie jij Hoop op school ? Inspireer ons en vertel je verhaal. Een foto, een tekst, een beeld, een kunstwerk… Alles is welkom.
 
► 
 
Ook jullie leerlingen willen we graag betrekken. Wat betekent Hoop voor hen ? Waar vinden zij Hoop ? Hoe inspireert de school hen om Hoop te vinden ? Hoe geven zij uitdrukking aan die Hoop ? Dat zijn vragen die je op een bord kan schrijven, en waar leerlingen op kunnen reageren. Trek er een foto van en stuur die naar ons. Misschien voelen leerlingen zich wel geroepen om een Manifest van de Hoop te schrijven of kan Hoop een thema zijn in les PO of LO of muziek ? We laten het over aan jullie creativiteit.
 
Deel in elk geval onze Hoop in jouw school en moedig mensen aan om te participeren.
 
Concreet
 
 
► 
 
Save the Date: 20 september tussen 17u en 20u is het zo ver: ons eerste Festival van de Hoop !!!
 
► 
 
Alle teksten en foto’s kan je sturen naar festivalvandehoop@gmail.com
 
► 
 
Indien jullie school één of meerdere kunstwerken rond Hoop zou maken, dan komen wij die met plezier bij jullie ophalen.
 
► 
 
Line-up en inschrijvingsmogelijkheden volgen in de komende weken en maanden.
 
Mogen wij jullie alvast bedanken voor jullie enthousiaste medewerking.
 
Zou het niet fantastisch zijn als we uit elke Limburgse school een teken van Hoop zouden kunnen ontvangen ?
 
Voor iedereen
 
 
 
"Niet hetzelfde, wel gelijkwaardig. Inspiratiedag inclusie" LIMBURG - 13 februari 2020
 
Donderdag 13 februari 2020  Noteer deze dag alvast in je agenda.
 
Een meer inclusieve maatschappij stelt ook verwachtingen tegenover het onderwijs. Heel wat leerlingen in Vlaanderen met specifieke onderwijsbehoeften volgen momenteel les in het gewoon onderwijs. Samen zijn we nog heel erg zoekende in hoe hiermee aan de slag gaan. Daarom willen we een Inspiratiedag organiseren om “good practice” met elkaar te delen. We starten de dag met een keynote gevolgd door een aantal inspirerende werkwinkels.
 
Voor elke deelnemer is er een inclusieve verrassing.
 
We hopen jullie deze dag vooral veel goesting te geven en te laten zien dat inclusie zoveel meer kan betekenen voor iedereen.
 
Verder info over de concrete inhoud en sprekers volgt later.
 
Voor iedereen
 
 
 
Taal

Checklist – Evalueer je toetstaal 

 
De examenkriebels komen er alweer aan. Om je te helpen heldere en eenduidige vragen op te stellen, heeft Klasse 5 tips voor jou in petto. Ook www.taalbeleid.be (CTO) ontwikkelde twee kijkwijzers om de toetstaal van je toets … te toetsen! 

Lesmateriaal – Verrassingen in je valies 

 
Ik ga op vakantie en neem mee … zonnebril, reisgids, pet, knuffel en vijf boeken in mijn valies!
 
Verrassingen in je valies  
 
► 
 
Tijdens de zomervakantie geeft je bib je een pakketje van vijf recente boeken mee die je een hele zomer lang mag houden. De bib voegt bij elk boek recensies.
 
► 
 
Op de lijst staan:
recente boeken,
in verschillende leeftijdscategorieën: kleuters, 6-8 jaar, 8-10 jaar, 10-12 jaar, 12-14 jaar en 14+,
van fictie, prentenboeken tot poëzie, informatieve boeken,
die bekroond of genomineerd zijn voor literaire prijzen, die terecht in de kijker liepen of die onterecht in de schaduw gebleven zijn,
en die leerkrachten inspireren om hun leerlingen warm te maken voor jeugdliteratuur.
 
Ik ga op vakantie en stuur een digitale postkaart naar … de bib!
 
 
► 
 
Maak een vakantiefoto van jezelf met je favoriete boek. Na de vakantie toon je de foto’s in de bib, samen met de boeken.
 
► 
 
Je leerlingen zien welk boek jij zo mooi vond en willen het natuurlijk ook lezen!
 
Ik ben met vakantie en open mijn valies: kijk!

Prettige vakantie

 
taal   Ik duik de vakantie in 
Met een BOEK  
dat me wat doet 
felle zonnestraal 
op m’n snoet 
In een MEER van TAAL 
de ANder ontdekken 
KANsen laten liggen 
ik wil ik CLIL ik tril 
waar is m’n bril? 
 
Dankjewel voor je inzet, je inspiratie en creativiteit om van dit schooljaar weer een boeiend taaljaar te maken! 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Taal
 
 
 
Leeftocht juni 2019: duurzaamheid
 
Duurzaamheid  
 
Duurzaamheid
 
Voetje voor voetje
 
Voetje voor voetje, met volgehouden inzet, stapten we van september naar juni. Als wat we dit schooljaar leerden, duurzaam zal blijken, zullen we kunnen zeggen dat vorming gebeurde. Onze wandelschoenen lonken ondertussen naar de vakantie.
 
Download het juninummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen
 
 
 
STAP DE WERELD IN - eindviering
 
Dit zijn impulsen voor een eindviering. Pas deze gerust aan naar de context van je school.                  
 
Je kan ze gebruiken voor een gebedsviering of een eucharistieviering.
 
Voor iedereen
 
 
 
Bezoek gratis de expo "Wolven in Limburg"
 
Wolven In Limburg  
 
De wolf is terug in het land!.
 
Dit feit wordt aangegrepen om de pop-up-expo “Wolven in Limburg” door de provincie te laten reizen. De expo loopt van 18 mei tot 29 december in Oudsbergen, Lommel, Peer en Bree.
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuwsbrief 7: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
 
Ondersteuningsnetwerk
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures

Word onze nieuwe collega:

 
Vacature pedagogisch begeleider SWeTe-praktijkvakken voor regio Limburg
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van september 2019 een halftijds pedagogisch begeleider nijverheidstechnische vakken aan te werven om het team secundair onderwijs van de regio Limburg te versterken.
 
Ons aanbod
 
Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. Je zal werken vanuit regio Limburg.
 
► 
 
Een halftijdse aanstelling op basis van 10 BPT-uren.
 
► 
 
We voorzien een startdatum vanaf 1 september 2019.
 
 
 
 
Vacature pedagogisch begeleider Moderne Vreemde Talen voor regio Limburg
 
 
 

Vacature Coördinator Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg

 
Voltijds coördinator (v/m) Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
 
Het Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg wenst miv. 1 september 2019 een voltijds coördinator (v/m) aan te werven via TAO voor vastbenoemden en via tijdelijke aanstelling voor tijdelijken, voor 1 schooljaar met mogelijke verlenging na positieve evaluatie. Lees meer ...
 
 

Broederlijk delen - Educatief Medewerker Vrijwilligerswerking (80%)

 
Educatieve medewerkers op de regionale diensten zetten zich in voor de ondersteuning en vorming van de vele vrijwilligers die voor Broederlijk Delen campagne voeren.   Lees meer ...
 
 

Vacatures van scholen:

 
DIRECTEUR  van het VIRGA JESSECOLLEGE, Hasselt
 
Binnen KASO HASSELT KJ – SJ vzw is vanaf  01.09.2019 een voltijdse functie (m/v) vacant voor DIRECTEUR van het VIRGA JESSECOLLEGE, Guffenslaan 27, 3500 Hasselt. Lees meer ...
 
Technisch adviseur coördinator TAC (v/m) Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Jansberg Maaseik, voltijds
 
Werkplek : Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Jansberg, Weertersteenweg 135, 3680 Maaseik vanaf 1 september 2019. Lees meer ...
 
Voor iedereen
 
 
 
Vanuit burgerschapscompetenties werken aan een open, inclusieve en duurzame samenleving
Basis- en secundaire scholen die volgend schooljaar werken aan duurzame ontwikkeling (onder andere vanuit het project VALIES), aan de slag gaan met inspirerend burgerschap of inzetten op de verdiepende ontwikkeling van de Franse taal en cultuur, kunnen bij de Koning Boudewijnstichting financiële ondersteuning aanvragen.
 
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Directiecongres so – 6 & 7 februari 2020 – Alden Biesen (Bilzen)
 
Noteer alvast 6 en 7 februari 2020 in je agenda. We nemen je graag mee naar de duurzame school van de toekomst, duurzaamheid in zijn vele aspecten. Dit initiatief is bedoeld voor leidinggevenden in het secundair onderwijs, voor directieleden en collega ’s die op beleidsniveau meedenken en meewerken.
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Directiecongres so – Oproep kandidaten voor de werkgroep
 
De werkgroep directiecongres secundair onderwijs organiseert jaarlijks het directiecongres so van de PB regio Limburg. Een aantal directieleden en pedagogisch begeleiders geeft vorm aan deze werkgroep. Wil jij als leidinggevende graag mee input geven voor de komende directiecongressen? Dan ben je zeker welkom. Zeker een beginnend directeur en een TAC kunnen een meerwaarde betekenen voor onze werkgroep. 
 
Als je interesse of vragen hebt, mag je een mail sturen naar christel.mercken@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Leiderschapstraining: Stevig in balans
 
Tijdens 4 sessies ga je met aan de slag rond stress management( burn-out preventie), zelfzorg, van frustratie naar motivatie en focus korte en lange termijn motivatie. Deze sessies zijn zeker iets voor jou als je gelooft dat positief en krachtig leiderschap begint bij jezelf.
 
Wat als ...
 
 
► 
 
ik goed voor mezelf kan zorgen? En daarna ook voor een ander?
 
► 
 
ik in staat ben mijn eigen grenzen te ervaren en erkennen?
 
► 
 
ik leerlingen die kwaad en gefrustreerd zijn weer tot rust kan brengen?
 
► 
 
ik ouders die niet tevreden zijn over de aanpak van hun zoon/dochter met een tevreden gevoel naar buiten kan doen gaan?
 
► 
 
ik leerlingenbegeleiders geloof en vertrouwen kan geven in zichzelf zodat ze hun job beter kunnen managen?
 
► 
 
ik erin slaag leraren te laten ontdekken wat hen motiveert en drijft?
 
Wat als … dit geen droom hoeft te zijn? In de ervaringsgerichte workshop ‘Zorg voor jezelf, zorg voor een ander’ van Baud Vandenbemden maak je kennis met hoe je richting kunt geven aan je eigen leven en zorg dragen voor jezelf. Als je dit onder de knie hebt, kun je ook anderen leren hoe zij dit kunnen doen.
 
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Save the date – Adventsbezinning voor directies 2.0 – donderdag 12 december 2019
 
Noteer alvast in jouw agenda, donderdag 12 december 2019.
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Evaluatiebox: praktische proeven beschikbaar
 
Evaluatiebox  
 
De praktische proef ‘Kunstroof’ is opnieuw beschikbaar. Met de geïntegreerde proef proberen de leerlingen via vijf verschillende opdrachten een kunstroof op te lossen. Je kunt zo meerdere generieke doelen uit verschillende ontwikkelvelden van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! toetsen.
 
Je kunt de gestandaardiseerde proef raadplegen via de databank met evaluatie-instrumenten op de nieuwe themapagina evaluatiebox basisonderwijs. Er is een versie voor het vierde leerjaar en een voor het zesde leerjaar.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs op het einde van het basisonderwijs
 
Op het einde van de basisschool wordt aan de meeste leerlingen een getuigschrift basisonderwijs uitgereikt. De regelgeving voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen, blijft ongewijzigd. Het getuigschrift bereikte doelen komt er dus niet. Leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs krijgen, ontvangen:
 
 
► 
 
een schriftelijke motivering waarom de leerling het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan;
 
► 
 
een verklaring met vermelding van het aantal en soort gevolgde schooljaren lager onderwijs.
 
Je kunt gebruik maken van volgende modellen:
 
 
► 
 
Bijlage 1 - Motivering aan ouders voor het niet uitreiken van het getuigschrift
 
► 
 
Bijlage 2 - Informatie voor het secundair onderwijs
 
In je schoolreglement werd per 1 september 2018 het ‘getuigschrift bereikte doelen’ opgenomen. Via deze modelbrief kun je de ouders informeren over de gewijzigde regelgeving. We pasten de modellen van schoolreglement op onze website er ook op aan. Je kunt die wijziging overnemen in het elektronische schoolreglement van dit schooljaar en op de website van de school plaatsen.
 
De regelgeving is van toepassing op zowel gewoon als buitengewoon basisonderwijs. Alle informatie over het getuigschrift kun je nalezen in de mededeling over Het getuigschrift basisonderwijs en de beroepsprocedure tegen het niet-uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. Je vindt de mededeling terug bij het thema “Evaluatie en studiebekrachtiging” (basisonderwijs).
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Korting leerplanboek Zin in leren! Zin in leven!
 
Leerplanboek ZILL   Om de implementatie van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! in onze basisscholen maximaal te ondersteunen, genieten je als lid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen nog tot eind juni 2019 van een uitzonderlijke korting van 50 procent bij de aankoop van het leerplanboek Zin in leren! Zin in leven!. Vanaf 1 juli 2019 passen we ook voor het leerplanboek de gebruikelijk korting van 30 procent toe voor onze leden. Schooljaar 2019-2020 is het laatste schooljaar waarop basisscholen kunnen instappen, vanaf 1 september 2020 is Zill het unieke, geïntegreerde leerplan voor katholiek basisonderwijs. 
 
Het leerplanboek Zin in leren! Zin in leven! bevat de visie en het ordeningskader, de ontwikkelvelden, generieke doelen, leerinhouden en leerlijnen van het nieuwe leerplan. Je kunt het leerplan gratis consulteren, gebruiken en beheren via de leerplansite.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Das-beurs 2020: noteer alvast 14 mei 2020
 
DAS-beurs  
 
We hopen dat editie 2019 een aangename dag was en dat je opnieuw veel ideeën hebt opgedaan.
 
Van enkele sessies op 9 mei zijn de bestanden beloofd. Deze kan je downloaden via de volgende link (ze zullen volgende week allemaal te downloaden zijn).
 
We hebben de dag zelf enkele leuke sfeerbeelden gemaakt. Ook deze kan je bekijken via volgende link
 
Noteer nu alvast voor volgend schooljaar: DAS-beurs 14 mei 2020 (ipv 7 mei!)
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Oproep naar boekenverantwoordelijken basisonderwijs
 
Boekenverantwoordelijke basisonderwijs   De huidige raamovereenkomst voor handboeken basisonderwijs loopt volgend schooljaar af. Je kunt bij de huidige leveranciers nog een laatste keer bestellen voor het schooljaar 2019-2020. Daarom starten we de voorbereiding op van een nieuwe raamovereenkomst voor schooljaar 2020-2021 en later.
 
We stellen een representatieve klankbordgroep samen voor de nieuwe raamovereenkomst. Wij doen graag een beroep op de kennis en ervaring van boekenverantwoordelijken in het basisonderwijs, ongeacht of je school is ingeschreven in de huidige raamovereenkomst. We doen ons best om de taaklast voor de leden van de klankbordgroep beperkt te houden.
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Een eerste greep uit ons nascholingsaanbod

ZILL en het jonge kind in ontwikkeling

 
We willen antwoord bieden op de vraag van leraren om de groei van het jonge kind op te volgen. 
Je werkt met Zin in leren! Zin in leven! Eén van de uitgangspunten is kijken naar kinderen vanuit een ontwikkelingsgerichte visie. In deze sessies krijg je strategieën aangereikt die je als school kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van een schooleigen procesgericht kindvolgsysteem.
 
 

ZiLL en bewegingsopvoeding

 
Ben je nog niet helemaal thuis in ZiLL tijdens de les bewegingsopvoeding? Dan is deze nascholing er speciaal voor jou en voor je leerlingen. 
 
► 
 
Waar kan ik in het leerplan ZiLL vinden wat ik nodig heb voor mijn lessen bewegingsopvoeding? 
 
► 
 
Hoe kan ik de doelen van ZiLL koppelen aan de thema’s tijdens mijn lessen? 
 
► 
 
Een digitaal leerplan, hoe ga ik daar in feite mee aan de slag? 
 
► 
 
Wanneer zijn mijn lessen en activiteiten ‘ZiLL-ig’? 
 
► 
 
ZiLL en beweging buiten de lessen, hoe zit dat? 
 
► 
 
Zijn mijn leerlingen er beter mee?  
 
We bekijken de structuur en de inhoud van het leerplan en gaan samen in overleg: In welke mate werken we nu al volgens het nieuwe leerplan?  
Misschien zit je nog met vragen tijdens of na de werkwinkel, dan maken we daar graag tijd voor vrij. 
 
 
 

Save the date - Dag van het jonge kind - 23/01/2020

 
We willen leraren en directeurs samenbrengen rond het thema van het jonge kind om via aangereikte inhouden te leren van elkaar. Ondersteuning bieden in de implementatie ‘kleuters in ontwikkeling en ZILL’.
 
 
 

KLIKKEN DOET KICKEN - Over schermmisbruik - 3 december 2019

 
Kinderen hebben op steeds jongere leeftijd een smartphone en/of tablet. Ze facebooken, maken filmpjes op Tik Tok en spreken af via WhatsApp. Bovendien zijn veel jongeren in de ban van Fortnite, FIFA en andere populaire games. Op zich is dit geen reden tot paniek! Maar wanneer is veel té veel? En kun je er verslaafd aan raken? Het baart de samenleving stilaan zorgen want is te veel schermtijd wel gezond? Kun je er verslaafd aan raken? En wat doet al dat schermgebruik met ons brein?
 
We geven een antwoord op volgende vragen:
 
 
► 
 
Moeten we ons zorgen maken over het smartphonegebruik bij jongeren?
 
► 
 
Dienen lagere scholen hun leerlingen al te beschermen tegen overmatig schermgebruik?
 
► 
 
Waarom is het belangrijk om de nadruk te leggen op slaap, beweging, verveling, concentratie en offline vriendschappen?
 
► 
 
Digitale detox versus digitale voedzaamheid… What’s in a name?
 
► 
 
Wat zegt de wetenschap over game- en schermverslaving?
 
► 
 
Zijn onze leerlingen al verslaafd?
 
► 
 
Met welk lesmateriaal kan ik als leerkracht aan de slag?
 
Bij deelname aan deze vorming is de handleiding voor de leerkracht alsook het leerlingenboekje inbegrepen.
 
 
 

Onthaal centraal - 26/11/2019

 
Ik zat al een hele tijd wat vast en merkte dat mijn kring wat te lang duurde. Deze workshop heeft mijn ogen geopend, ik ga er onmiddellijk mee aan de slag.
 
Het onthaal heeft tot op heden nog een grote impact in onze kleuterklas. We houden ervan om samen met onze kleuters in de kring te zitten, zingen, praten… Kringmomenten hebben een positieve invloed op het groepsklimaat, maar zijn lange kringmomenten wel functioneel?
 
In deze workshop krijg je er een beeld van hoe een “open onthaal” extra kansen kan bieden.Het initiatief van kinderen wordt vergroot. De kleuters worden uitgedaagd om te plannen en gaan zelfsturend aan de slag. De ervaringen die kinderen opdoen tijdens het onthaal kunnen aanleiding zijn voor een gezamenlijk kringmoment.De leerkracht treedt op als coach en krijgt de kans om in te spelen op individuele noden van de kleuters.
 
Benieuwd? Je ervaart zelf de ingrediënten en voordelen van een open onthaal en je krijgt een stappenplan om te groeien naar deze nieuwe organisatievorm.
 
 
 

Lezing - scheiding bekeken door de ogen van het kind - 21 oktober 2019

 
 
► 
 
Hoe kijken kinderen naar ouders?
 
► 
 
Wat is het verschil voor jou en het kind?
 
► 
 
Met welke overtuigingen lopen sommige kinderen rond?
 
► 
 
Hoe kan je rouw herkennen?
 
► 
 
Wat is normaal ?
 
Dit alles omdat we een goede ouder willen en blijven zijn. Het beste voor hebben met ons kind.
 
 
► 
 
We bieden deze lezing aan op 21 oktober in de namiddag van 13.00 - 16.00 uur voor leraren basisonderwijs. Tijdens deze sessie van 3 uur wordt ook de nodige praktische informatie meegegeven die handig zijn voor jou als leerkracht om mee aan de slag te gaan. - Leraren schrijven in via onderstaande link aan € 15,00.
 
► 
 
We bieden dezelfde lezing ook 's avonds aan van 19.00 - 21.00 uur specifiek voor ouders. Tijdens deze sessie van 2 uur wordt de meer praktische informatie specifiek voor leraren achterwege gelaten. Ouders kunnen inschrijven aan € 10,00 via mail naar kim.maesen@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
 
 

“Ik kan dat (nog) niet!”. Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid - 02/12/2019

 
We geven antwoorden op volgende vragen:
• Wat is het verschil tussen laatste kleuterklas en eerste leerjaar?
• Wat is schoolrijpheid?
• Wat is visuomotoriek?
• Wat is het verschil tussen “mag ik overvaren?” en “wil ik overvaren?”
• Hoe bepalen we de schoolrijpheid?
• Hoe meten we schoolrijpheid?
• Wat is een goede schoolrijpheidsproef?
• Hoe zorgen we voor een vlotte overgang?
• Wat zijn alarmsignalen voor een zwakke schoolrijpheid?
• Waarom zegt een kind "Ik kan dat niet!"?
• Welke alarmsignalen zijn er voor faalangst?
• Hoe ontstaat faalangst?
• Hoe vermijden we “Ik kan dat niet!”?
• Hoe brengen we kinderen van "Ik kan dat niet!" naar “ik kan dat wel?”
• Hoe zorgen we ervoor dat kinderen toch een opdracht uitvoeren?
• Wat is de functie van tekenen, inkleuren, schrijfpatronen?
• Welke activiteiten, welke opbouwen en welk speelgoed is goed voor kleuters als voorbereiding op de lagere school?
 
 
 

Evalueren in de kleuterklas

 
 
► 
 
Evalueren kan op diverse wijzen en niets is ‘slecht’ als zowel kind als leerkracht en voordeel en voldoening uithalen.
 
► 
 
Je bent meer bewust van de dingen die je in je klas doet. Je staat  niet altijd zo bij stil.
 
► 
 
Heel interessante workshop en onmiddellijk toepasbaar. Ik heb zin om erin te vliegen Leren= reflecteren.
 
We hebben allemaal geleerd dat we regelmatig moeten evalueren, of noemen we het spiegelen met de kinderen. Vaak gaat dit verloren in de drukte van de dag.
 
Tijdens deze workshop verkennen we verschillende mogelijkheden om breder en anders te evalueren.
We gaan praktisch aan de slag, passen enkele actieve werkvormen toe en verkennen mogelijkheden die zich aanbieden om breder te evalueren. Vooral leren leren en sociale vaardigheden staan hierbij centraal.
Verschillende evaluatievormen worden ook verkend om kleuters actief te betrekken bij de evaluatie en er vooral wat uit te kunnen leren.
 
Na het volgen van de workshop krijg je toegang tot het leerkrachtgedeelte van de website waar je talrijke tips en opdrachten terugvindt.
 
 
 

Evalueren en groeigericht rapporteren

 
 
► 
 
“Nog regelmatiger evalueren met de leerlingen en meer procesevaluatie!”
 
► 
 
“Er worden heel wat sociale vaardigheden ingezet bij deze manier van werken die we kunnen evalueren.”
 
► 
 
“Concrete tips en voorbeelden hoe je breed kan gaan evalueren.”
 
► 
 
“Bevestiging van mijn idee dat het belangrijk is dat evalueren permanent moet gebeuren en niet altijd moet eindigen in rapporteren en dus geen eindpunt is.”
 
► 
 
“Kijk niet alleen na, maar kijk ook voldoende rond is een goede slogan om mee te starten!”
 
Naast het doorgeven van kennis willen we bij kinderen ook leergebiedoverschrijdende vaardigheden en attitudes ontwikkelen. Uiteraard willen we ook te weten komen of we hier met onze aanpak in slagen. Tijdens deze workshop voeren we herkenbare opdrachten uit en staan telkens stil bij de wijze waarop zulke activiteiten in een klas kunnen geëvalueerd worden. Vaak is het een kwestie van geen ‘andere’ dingen te doen, maar bewuster stil te staan bij wat we reeds doen.
 
We gaan ook niet voorbij aan de vraag hoe we de effecten kunnen meten. Verschillende alternatieve evaluatievormen worden verkend om meer zicht te krijgen op het leerproces dat kinderen doorlopen. (self-assessement, peer-assessment, co-assessment, portfolio, …)
 
 
 

Is iedereen nog mee? Interactieve werkvormen in de klas

 
 
► 
 
“Wij hebben genoten van een super navorming! Zeer actief, plezant en vooral bruikbaar.”
 
► 
 
“Leuke ideeën, onmiddellijk bruikbaar en met een minimum aan extra werk.
 
► 
 
“De tijd vloog voorbij. De sessie werd zeer concreet gegeven met veel handige tips en voorbeelden.”
 
► 
 
“Breed inzetbare en herkenbare werkvormen.”
 
► 
 
“Het doel van coöperatief werken is me duidelijk geworden.”
 
Om kinderen actiever te betrekken en hun ondernemingszin nog meer te prikkelen, kunnen actieve en coöperatieve werkvormen helpen in de klasorganisatie. Tijdens deze actieve workshop ondervind je aan den lijve wat coöperatief leren is. Werkvormen die de sfeer bevorderen, werkvormen om elk kind een aandeel te geven binnen het leerproces, werkvormen om een instructie te geven, werkvormen om leerstof in te oefenen, … alles komt aan bod .
 
Daarnaast staan we ook stil bij de basisprincipes van coöperatief leren en is er ruimte voor allerlei praktische vragen. Zo kan je de dag erna meteen mee aan de slag gaan in jouw eigen klas.
 
 
 

GROWTH MINDSET. Haal het best uit elk kind … en jezelf - 9 januari 2020

 
De Growth Mindset theorie van Carol Dweck is op zich een eenvoudige theorie die makkelijk uit te leggen is. Er concreet mee aan de slag gaan is een ander verhaal, en dat wordt vaak vergeten.
 
Word je bewust van jouw mindset en die van je leerlingen. Je ontdekt hoe je stap voor stap, aan de hand van vijf uitgewerkte modules, kan groeien naar een Growth Mindset cultuur op school. Je krijgt tools en handvaten aangereikt om mee aan de slag te gaan in je klas of school.
 
 
 

Relaxed voor de klas

 
‘Hier kan ik meteen iets mee.’
‘Door me bewust te worden van wat ik al goed doe, kan ik nog meer van het goede doen.’
‘Ik heb weer zin om les te geven aan stoorzenders.’
 
Wat doe je als een leerling voortdurend onderbreekt, een raar gezicht trekt wanneer je iets wil zeggen of andere kinderen stoort met geluidjes? Het is maar een greep uit dagdagelijkse klassituaties die de kwaliteitszorg die we willen bieden sterk in de weg staan. In deze workshop pakken leraren van basis- en middelbare school zowel oorzaken als gevolgen van negatief leergedrag aan. Met meer mentale reserve en een gemotiveerde klas is er meer tijd voor klasdifferentiatie.
 
 
► 
 
Wat kan ik letterlijk doen of zeggen bij een interventie?
 
► 
 
Hoe maak ik goede afspraken en hoe kan ik de klassfeer in een week tijd grondig bevorderen?
 
► 
 
Hoe corrigeer ik gedrag op een subtiele en op een luide manier
 
 
 
Je ontvangt het boek "Relaxed voor klas" gratis bij deelname aan deze vorming.
 
 

Van driftige peuter naar relaxte kleuter 

 
Een kind van vier jaar dat zich gedraagt als een kleuter van twee is niet alleen lastig voor zijn medeleerlingen of opvoeders. Op termijn wil niemand iets met het kind te maken hebben, simpelweg omdat het niet sociaal genoeg is. In deze workshop willen leraren professioneel omgaan met moeilijk gedrag van kleuters. Leraren beïnvloeden gedrag op het meest cruciale moment in hun leven. 
 
 
► 
 
Hoe bescherm ik als leraar mijn persoonlijke ruimte?
 
► 
 
Wat moet ik doen tijdens een driftbui?
 
► 
 
Hoe zorg ik ervoor dat jonge kinderen leren door sociale interactie?
 
 
 

Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf?

 
Onze kleuters zijn al zo vaak gefocust op lukken. “Falen is geen optie”, scandeert ROX op televisie in het rond. Maar hoe leer je je kinderen dan nog omgaan met mislukken? Want van proberen kan je leren. Wij gaan samen met jou kijken hoe je een sterke speelleeromgeving bouwt. We zetten in op ons hoekenwerk en bekijken hoe je een spelproces begeleidt en opvolgt.
 
We bekijken hoe je van sturen naar coachen gaat en hoe evalueren met je kinderen de lijm wordt van je klashouden. Kortom: hoe daag ik mijn kleuters nog meer uit en creëer ik nog meer kansen om hen beter en breder te leren kennen?
 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Info - hoogbegaafdheid

Vlaams Parlement stemt resolutie rond hoogbegaafdheid 

 
Het Vlaams parlement keurde op 24 april 2019 een resolutie goed "betreffende de detectie, ondersteuning en begeleiding van zeer makkelijk lerende en (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerlingen". 
Het parlement vraagt hiermee aan de volgende regering onder meer om: 
 
► 
 
in te zetten op kennis over hoogbegaafdheid en het omgaan met hoogbegaafden via de lerarenopleiding en opleidingen gelinkt aan onderwijs zodat het tijdig detecteren van hoogbegaafdheid mogelijk wordt 
 
► 
 
gedurende de drie volgende schooljaren in te zetten op nascholing over het hoogbegaafd zijn en hoe deze leerlingen te begeleiden 
 
► 
 
het oprichten van één nieuw of het uitbreiden van een bestaand platform om kennis rond hoogbegaafdheid te delen en om te zetten naar praktijkgericht materiaal of organisatie 
 
► 
 
te overwegen om bijkomende middelen te voorzien op basis van leerpsychologische kenmerken van leerlingen 
 
► 
 
om het begeleiden van hoogbegaafden op te nemen in de taken die behoren tot leerlingenzorg  
 
► 
 
te bekijken of er flexibele leerlingentrajecten kunnen worden ondernomen waar ook andere leerlingen baat kunnen bij hebben 
 
De volledige tekst van de resolutie vind je op de website van het Vlaamse parlement. 
 
Via het platform Talent ontdek je meer over hoe je hoogbegaafde leerlingen kunt ondersteunen en uitdagen. Neem zeker een kijkje op de themapagina!
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal

Nascholingen – Save the date 

 
Vooraleer je met je hoofd de vakantie in duikt, willen de taalbegeleiders je nog graag op de hoogte brengen van de geplande nascholingen voor volgend schooljaar: 
 
► 
 
voor leraren, taalcoördinatoren, directies basis- en secundair onderwijs 
 
► 
 
in dit lerend netwerk verneem je meer over de recente wetenschappelijke inzichten en testen over begrijpend lezen en motivatie 
 
► 
 
we reiken je theoretische kaders aan die je onmiddellijk toepast in de praktijk: leesstrategieën, taxonomie van Bloom, hardop denkend voorlezen 
 
► 
 
je grasduint door motiverende werkvormen om je eigen leeslessen te versterken 
 
► 
 
voor leraren die dit schooljaar al deelnamen aan de basissessies begrijpend lezen 
 
► 
 
in dit lerend netwerk gaan we samen in op jullie concrete vragen, bv. over evaluatie, differentiatie 
 
► 
 
en is er ruimte om een leesproject uit te werken 
 
professionele leergemeenschap taalcoördinatoren: 17 oktober 2019, 20 februari 2020, 14 mei 2020 van 9 tot 16 uur. 
 
► 
 
hoe kan je als taalcoördinator/taalbeleidsteam leraren ondersteunen om de taaldoelen uit het funderend leerplan en ict-leerplan te behalen? 
 
► 
 
hoe ga je met de tool taalgericht vakonderwijs aan de slag met vakgroepen? 
 
► 
 
hoe helpt praktijkonderzoek je om de goede dingen te doen? 
 
► 
 
welke digitale taaltools kun je aanbevelen aan je leraren? 
 
► 
 
in deze professionele leergemeenschap krijg je bovendien de kans om te leren van elkaar en ervaringen en goede voorbeelden te delen 
 
Dag van de talen: 5 maart 2020 
 
► 
 
workshops over literatuur, evaluatie, digitale tools, coöperatieve werkvormen en zoveel meer 
 
► 
 
boekenbeurs 
 
► 
 
netwerking 
 
Duikbril op … spring de vakantie in! 
 
 

Doorlichting taalgericht vakonderwijs

 
De onderwijsinspectie vat haar gevoerde onderzoeken samen in de Onderwijsspiegel. Hierin kun je het volgende lezen over het kwaliteitsgebied diversiteit, ontwikkelingsschaal taalgericht vakonderwijs: ​

Basisonderwijs
 
Omgaan met diversiteit werd in 27 basisscholen onderzocht aan de hand van twee ontwikkelingsschalen: diversiteitscultuur (D1) en taalgericht onderwijs (D2). (…) 
Voor het taalgericht onderwijs blijken twintig scholen aan de verwachting tegemoet te komen. In deze scholen heeft het schoolteam zicht op de talige competenties van de leerlingen en stemt het de onderwijsleerpraktijk daarop af. Het schoolteam heeft aandacht voor taalgericht onderwijs en stimuleert de taalverwerving bij de leerlingen. In zeven scholen stellen de onderwijsinspecteurs meerdere verbeterpunten vast op het vlak van taalgericht onderwijs. Die scholen laten doorgaans nog kansen liggen om in alle leergebieden de zelfredzaamheidstaal, themataal en instructietaal progressief op te bouwen. 

Secundair onderwijs 
Uit de onderzoeken van het taalgericht onderwijs blijken slechts twee scholen aan de verwachting tegemoet te komen. In deze gevallen heeft het schoolteam zicht op de talige competenties van de leerlingen en stemt de onderwijsleerpraktijk daarop af. Het schoolteam heeft aandacht voor taalgericht onderwijs en stimuleert de taalverwerving bij de leerlingen. In de zeven scholen waar het taalgericht onderwijs nog niet aan de verwachting tegemoetkomt, vallen de verschillen tussen vakken of tussen leraren op. In de meerderheid van deze scholen kan een gedragen visie en een schoolbrede, planmatige aanpak het taalgericht vakonderwijs nog versterken.  

Bron: https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/OS2019-Def_web_1.pdf 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Een greep uit ons nascholingsaanbod
 
 
► 
 
Start-to-teach - voor beginnende leraren - 2 oktober 2019 & 12 maart 2020
 
► 
 
Professionale leergemeenschappen taal- en GOK-coördinatoren (thema taal) - 17 oktober 2019, 20 februari 2020 & 14 mei 2020
 
► 
 
WE-time voor ondersteunend personeel - 11 oktober 2019 - Hasselt
 
► 
 
Middenkadercongres - 12 november 2019 - Alden Biesen Bilzen
 
► 
 
Kick-Off directiecongres - 25 november 2019 - Hasselt
 
► 
 
Directiecongres secundair onderwijs - 6&7 februari 2020 - Alden Biesen Bilzen
 
Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven vind je later via www.nascholing.be/limburg
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Overzicht leerplanvoorstellingen 2019-2020 - save the date
 
Tijdens het schooljaar 2019-2020 zullen pedagogisch begeleiders leerplanvoorstellingen voor de nieuwe eerste graad geven. In het begin van het schooljaar, vooral in de maand september, worden de leerplanvoorstellingen van de basisvorming herhaald. Vanaf 1 oktober voorzien wij de leerplanvoorstellingen voor de basisopties. Vanaf 15 juni staat een deel van ons aanbod online. Alle initiatieven vind je op nascholing.be. 
 
 
► 
 
Engels A -stroom: 19/09/2019: 9.30 – 12 uur
 
► 
 
Frans A-stroom: 19/09/2019: 9.30 – 12 uur
 
► 
 
Engels & Frans B-stroom: 19/09/2019: 9.30 – 12 uur
 
► 
 
Lichamelijke opvoeding A-stroom: 25-09-2019: 9.30 – 11.30 uur
 
► 
 
Lichamelijke opvoeding B-stroom: 25-09-2019: 9.30 – 11.30 uur
 
► 
 
Maatschappelijke vorming B-stroom: 03-10-2019: 9 – 12 uur
 
► 
 
Natuurwetenschappen A-stroom: 18-09-2019: 13.30 – 16 uur
 
► 
 
Natuur, ruimte & techniek A-stroom: Vlaanderenbreed aanbod
 
► 
 
Natuur, ruimte & techniek B-stroom: Vlaanderenbreed aanbod
 
► 
 
Natuur & ruimte B-stroom: 18-09-2019: 13.30 – 16 uur
 
► 
 
Artistieke vorming A-stroom: Vlaanderenbreed aanbod
 
► 
 
Artistieke vorming B-stroom: Vlaanderenbreed aanbod
 
► 
 
Kunst & creatie A-stroom: 25/11/2019: 9 – 12 uur
 
► 
 
Kunst & creatie B-stroom: 25/11/2019: 9 – 12 uur
 
► 
 
Maatschappij & welzijn A-stroom: 09/10/2019: 9.30 – 12 uur
 
► 
 
Maatschappij & welzijn B-stroom: 09/10/2019: 9.30 – 12 uur
 
► 
 
Moderne talen & wetenschappen focus wetenschappen A-stroom: 09/10/2019: 9.30 – 12 uur & 20/11/2019: 9.30 – 12 uur
 
► 
 
STEM-wetenschappen en -technieken A-stroom: 09/10/2019: 13.30 – 16 uur & 20/11/2019 - reservedag
 
► 
 
STEM-technieken B-stroom 09/10/2019: 13.30 – 16 uur & 20/11/2019 - reservedag
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Info - hoogbegaafdheid

Vlaams Parlement stemt resolutie rond hoogbegaafdheid 

 
Het Vlaams parlement keurde op 24 april 2019 een resolutie goed "betreffende de detectie, ondersteuning en begeleiding van zeer makkelijk lerende en (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerlingen". 
Het parlement vraagt hiermee aan de volgende regering onder meer om: 
 
► 
 
in te zetten op kennis over hoogbegaafdheid en het omgaan met hoogbegaafden via de lerarenopleiding en opleidingen gelinkt aan onderwijs zodat het tijdig detecteren van hoogbegaafdheid mogelijk wordt 
 
► 
 
gedurende de drie volgende schooljaren in te zetten op nascholing over het hoogbegaafd zijn en hoe deze leerlingen te begeleiden 
 
► 
 
het oprichten van één nieuw of het uitbreiden van een bestaand platform om kennis rond hoogbegaafdheid te delen en om te zetten naar praktijkgericht materiaal of organisatie 
 
► 
 
te overwegen om bijkomende middelen te voorzien op basis van leerpsychologische kenmerken van leerlingen 
 
► 
 
om het begeleiden van hoogbegaafden op te nemen in de taken die behoren tot leerlingenzorg  
 
► 
 
te bekijken of er flexibele leerlingentrajecten kunnen worden ondernomen waar ook andere leerlingen baat kunnen bij hebben 
 
De volledige tekst van de resolutie vind je op de website van het Vlaamse parlement. 
 
Via het platform Talent ontdek je meer over hoe je hoogbegaafde leerlingen kunt ondersteunen en uitdagen. Neem zeker een kijkje op de themapagina!
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde

Boek - “Vakdidactiek aardrijkskunde, leraar worden en zijn.”

 
Het vak aardrijkskunde onderging de voorbije decennia een grondige metamorfose.
 
Boek aardrijkskunde  
 
Daar waar aanvankelijk de nadruk lag op beschrijvend werken, wordt het verklaren van processen nu steeds belangrijker. Die veranderingen vragen een aangepaste didactiek om het vak op een boeiende en hedendaagse manier aan je leerlingen over te brengen.
 
Deze uitgave wil een leidraad zijn voor elke leerkracht aardrijkskunde en kwam tot stand door een samenwerking van lerarenopleiders aardrijkskunde uit diverse lerarenopleidingen in Vlaanderen. Het boek beschrijft grondig hoe de lessen aardrijkskunde opgebouwd kunnen worden, met verwijzing naar leermiddelen, werkvormen, het organiseren van excursies en het evalueren van leerlingen. Ook de huidige context van aardrijkskundeonderwijs wordt uitgebreid toegelicht. Thema's als differentiatie, taalondersteuning en ICT komen daarbij aan bod.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde, STEM
 
 
 
Beeld

Materiaal bij de leerplanvoorstelling 

 
Het materiaal bij de voorstelling van het nieuwe leerplan Beeld kan je consulteren via volgende link: materiaal leerplan beeld. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie
 
 
 
Duits - informatie nieuwsberichten
 
MVT nieuwsberichten  
 
Beste collega’s
 
Vanaf nu kan je het ingestuurde nieuws voor Duits, Engels en Frans terugvinden onder de rubriek “moderne vreemde talen”. In de titel zullen we enkel de taal vermelden indien het bericht voor een specifieke taal bedoeld is.  
 
Hartelijke groet 
Veerle en Marlène
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Taal & cultuur
 
 
 
Engels - informatie nieuwsberichten
 
MVT nieuwsberichten  
 
Beste collega’s
 
Vanaf nu kan je het ingestuurde nieuws voor Duits, Engels en Frans terugvinden onder de rubriek “moderne vreemde talen”. In de titel zullen we enkel de taal vermelden indien het bericht voor een specifieke taal bedoeld is.  
 
Hartelijke groet 
Veerle en Marlène
 
Gewoon secundair onderwijs, Engels, Taal & cultuur
 
 
 
Frans - Informatie nieuwsberichten
 
MVT nieuwsberichten  
 
Beste collega’s
 
Vanaf nu kan je het ingestuurde nieuws voor Duits, Engels en Frans terugvinden onder de rubriek “moderne vreemde talen”. In de titel zullen we enkel de taal vermelden indien het bericht voor een specifieke taal bedoeld is.  
 
Hartelijke groet 
Veerle en Marlène
 
Gewoon secundair onderwijs, Frans, Taal & cultuur
 
 
 
Geschiedenis

Activiteiten regio Limburg – juni 2019

 
Lezing 
 
► 
 
Weg met de Romeinen. De Via Belgica: een handelssnelweg door Limburg - vrijdag 14 juni 2019, 20 – 23 uur, Stroopfabriek Borgloon.  Archeoloog Tim Clerbaut staat stil bij het belang van Romeinse wegen in de distrubutie van handels- en luxegoederen. Info vind je hier. 
 
Tentoonstelling 
 
► 
 
HERHALING: De wereld van Alexander de Grote & De wereld van Epona – 27 oktober 2018 – 10 juni 2019, Regionaal Archeologisch Museum (RAM) te Maaseik.  In het RAM kan je beide tentoonstellingen bezoeken die het resultaat zijn van twee heel verschillende projecten.
 
 

Varia juni 2019

 
► 
 
HET ROMEINSE LEGER IN LEVENDEN(!) LIJVE (Bernard Van Daele) – uit de lezingenreeks 'Rome. Valt er nog iets te leren van die Romeinen?', georganiseerd door UPV,  donderdag 6 juni 2019, 19.30 uur, VOC Vilvoorde, Frans Geldersstraat 21. Meer info vind je hier. 
Levert het oude Rome ons nog iets meer op dan ruïnes als decor voor een vakantieselfie of Latijnse citaten die je al dan niet correct, gepast of terecht kan spuien of op je arm laten tatoeëren? Zeker en vast, en dat ontdek je door deze intrigerende lezingenreeks! Deze keer: het Romeinse leger! 
 
► 
 
Tools voor differentiatie in leertijd, instructie en/of leerstof 
Op de website Today’s teaching tools vind je een lijstje met mogelijke ICT-tools die je kan inzetten om te differentiëren in leertijdinstructie en/of leerstof. Op elke pagina vind je een aantal voorbeelden en toelichtingen om met de tools aan de slag te gaan. 
 
► 
 
Junior College 2019-2020
Ook volgend schooljaar kan je je leerlingen laten proeven van academisch onderzoek en onderwijs via het Junior College. Dit is een oriënteringsinitiatief van de KU Leuven voor leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs. De universiteit wordt in de klas gebracht door lesmodules (filosofie, geschiedenis, kunst & cultuur, taal en religie) en/of juniorcollegedagen. Voor de lesmodules kan je hier inschrijven. De Juniorcollegedagen vinden plaats in Leuven op 9 januari 2020. Voor andere data en locaties kan je terecht op de website van Junior College.  
 
Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis, Taal & cultuur
 
 
 
Klassieke talen

Activiteiten regio Limburg – juni 2019

 
Lezing 
 
► 
 
Weg met de Romeinen. De Via Belgica: een handelssnelweg door Limburg - vrijdag 14 juni 2019, 20 – 23 uur, Stroopfabriek Borgloon.  Archeoloog Tim Clerbaut staat stil bij het belang van Romeinse wegen in de distrubutie van handels- en luxegoederen. Info vind je hier. 
 
Tentoonstelling 
 
► 
 
HERHALING: De wereld van Alexander de Grote & De wereld van Epona – 27 oktober 2018 – 10 juni 2019, Regionaal Archeologisch Museum (RAM) te Maaseik.  In het RAM kan je beide tentoonstellingen bezoeken die het resultaat zijn van twee heel verschillende projecten.

 

Euroclassica conferentie, 29-30 augustus 2019, Antwerpen

 
Beste leraren klassieke talen 
 
In mei 2018 kleurde Gent blauw, toen op de Griekse dag leerlingen en leraren Oudgrieks massaal verzamelden. 
 
Op vrijdag 30 augustus 2019 krijgt ons engagement voor klassieke talen een Europese dimensie. Op die dag is Classica Vlaanderen de gastheer voor de jaarlijkse conferentie van Euroclassica en voor deze unieke gelegenheid willen we zo veel mogelijk Vlaamse leraren uitnodigen. Ook Nederlandse en Waalse collega’s worden expliciet uitgenodigd. 
 
Alle updates over de conferentie (exacte locatie, lokalen) zijn raadpleegbaar via  www.classicavlaanderen.be/euroclassica 
 
Wij hopen op een talrijke en enthousiaste opkomst !  
 
Namens Classica Vlaanderen, 
Prof. Dr. Christian Laes (Universiteit Antwerpen/ University of Manchester) 
Voorzitter Classica Vlaanderen 
 

Varia juni 2019

 
► 
 
Lezing: HET ROMEINSE LEGER IN LEVENDEN(!) LIJVE (Bernard Van Daele) – uit de lezingenreeks 'Rome. Valt er nog iets te leren van die Romeinen?', georganiseerd door UPV,  donderdag 6 juni 2019, 19.30 uur, VOC Vilvoorde, Frans Geldersstraat 21. Meer info vind je hier. 
Levert het oude Rome ons nog iets meer op dan ruïnes als decor voor een vakantieselfie of Latijnse citaten die je al dan niet correct, gepast of terecht kan spuien of op je arm laten tatoeëren? Zeker en vast, en dat ontdek je door deze intrigerende lezingenreeks! Deze keer: het Romeinse leger! 
 
► 
 
Nascholing - V.L.O.T. – SAVE THE DATE Op woensdag 9 oktober 2019 organiseert de V.L.O.T. een netwerkdag voor leerkrachten klassieke talen. Het wordt geen traditionele nascholing met sprekers en lezingen, maar een dag waarop de leerkrachten zelf informatie uitwisselen en van elkaar leren. Er zal worden gewerkt rond vijf thema's: begeleid zelfstandig lezen, Content and Language Integrated Learning (CLIL), onderzoekscompetentie, promotie van Latijn en Grieks, werkvormen en digitalisering. De deelnemers kiezen twee onderwerpen om actief rond te werken, maar iedereen krijgt de resultaten van alle workshops. Omwille van de werkbaarheid is het aantal deelnemers per workshop beperkt tot 20. De plaatsen worden toegekend in volgorde van inschrijving, dus snel inschrijven is de boodschap. Alle informatie is te vinden op de website www.vlot-vzw.be/nascholing 
 
► 
 
Artikels 
Latijn is veel meer dan wat woordjes lezenHet Nieuwsblad, 11 mei 2019. Geraadpleegd op 14 mei 2019 via https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190511_04390926?fbclid=IwAR1e19DI6c4dygk6DuIkWdL-yz3L3G0fuDQYc2BBjoNGYuxEfg_ISXsRo94.  Lees hier over het leerlingeninitiatief Leerlingen klassieke talen. Zij willen aantonen dat Latijn en Grieks vandaag wel nog relevante talen kunnen zijn en dit doen ze door allerlei activiteiten te organiseren.  
Othman El Hammouchi (2019)Het belang van klassieke talen in het onderwijs, Doorbraak.be, 24 mei 2019. Geraadpleegd op 24 mei 2019 via https://doorbraak.be/het-belang-van-klassieke-talen-in-het-onderwijs/?fbclid=IwAR3C43s71H78zQq5LY9_sVSwc1R-BjIlsehHlaKxirMcvBAAN4gHwNTjnYc.
 
► 
 
Tools voor differentiatie in leertijd, instructie en/of leerstof  Op de website Today’s teaching tools vind je een lijstje met mogelijke ICT-tools die je kan inzetten om te differentiëren in leertijdinstructie en/of leerstof. Op elke pagina vind je een aantal voorbeelden en toelichtingen om met de tools aan de slag te gaan. 
 
► 
 
Junior College 2019-2020
Ook volgend schooljaar kan je je leerlingen laten proeven van academisch onderzoek en onderwijs via het Junior College. Dit is een oriënteringsinitiatief van de KU Leuven voor leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs. De universiteit wordt in de klas gebracht door lesmodules (filosofie, geschiedenis, kunst & cultuur, taal en religie) en/of juniorcollegedagen. Voor de lesmodules kan je hier inschrijven. De Juniorcollegedagen vinden plaats in Leuven op 9 januari 2020. Voor andere data en locaties kan je terecht op de website van Junior College.  
 
► 
 
Buitenland (herhaling) tentoonstelling  In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (Nederland) starten in mei drie tijdelijke tentoonstellingen. Twee daarvan zijn interessant voor leerkrachten klassieke talen:
‘Glas’ (van 2 mei tot 1 september 2019): De tentoonstelling toont een ruime selectie van het mooiste glas uit de museumcollectie, afkomstig uit Egypte, de Klassieke wereld en Nederland
 
‘Paestum ervaren’ (van 2 mei tot 1 september 2019): Deze kleine tentoonstelling verbeeldt de bevindingen en verwondering van kunstenaars, schrijvers en architecten die driehonderd jaar geleden als eersten de tempelruïnes van Paestum in Zuid-Italië bezochten. Meer info vind je hier. 
 
► 
 
Zomerschool Latijn Addisco (Nederland) Zomercursus levend Latijn voor verschillende doelgroepen en op verschillende tijdstippen. Bij de groep van de beginnende sprekers zijn er nog een aantal plaatsen vrij. Meer info vind je hier 
 
► 
 
Accademia Viviarum novum (Rome)  Zomercursussen in juli of augustus op drie niveaus (beginners, gemiddeld gevorderden en gevorderden). Alle info over datum, plaats en kostprijs kan je hier terugvindenDe Accademia Viviarium novum schenkt ook tien beurzen aan studenten (16-18 jaar) en 28 beurzen voor universiteitsstudenten om van oktober 2019 tot juni 2020 te studeren aan deze school. Meer info vind je hier
 
► 
 
Accademia Homerica (Griekenland): 22ste editie Van 12-21 juli 2019 in Athene, op het eiland Chios en Oinousses. Er worden verschillende programmas aangeboden (voor studenten, voor lerarenModern Grieks en traditionele Griekse dans). De inschrijvingsperiode loopt nog tot 20 mei. De kostprijs bedraagt euro 500 (inbegrepen: volpension logement, bootreis naar Chios en andere excursies – is niet inbegrepen: vliegtuigreis naar Athene). Meer info vind je hier 
 
► 
 
University College (London) Zomerschool over Homerus van 22 juli tot 20 juli. De inschrijvingsperiode loopt nog tot 15 juli 2019. De kostprijs is £130. Voor verder info kan je mailen naar homersummerschool@ucl.ac.uk  
 
Gewoon secundair onderwijs, Klassieke talen, Taal & cultuur
 
 
 
Lichamelijke opvoeding

Vooruitblik 2019-2020 

 
Ben je al klaar om met het nieuwe leerplan lichamelijke opvoeding voor 1A en 1B aan de slag te gaan? Misschien heb je de introductiesessie tijdens het tweede trimester gemist. Geen probleem, er komt nog een kans: 
 
► 
 
Woensdag 25 september 2019, van 9.30 tot 11.30 uur: Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
Hoe pak je een klas met moeilijke leerlingen aan? Hoe zorg je ervoor dat iedereen perfect in orde is voor jouw vak? … Tijdens de workshop ‘Relaties bouwen, versterken, herstellen ... voorwaarde voor een sterker leerproces’ leer je hoe je op een vriendelijke manier je leerlingen mee krijgt. Deze workshop wordt gegeven door Maria Beerten. Zij is een ex-leerkracht lichamelijke opvoeding die zich vanuit haar ervaringen in een concentratieschool professioneel is gaan bezighouden met een heel bijzondere aanpak om constructief met jongeren om te gaan. Schrijf snel in! Het zal echt de moeite zijn: 
 
► 
 
Maandag 4 november 2019, van 13 tot 16 uur: Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
Misschien overweegt je school om de basisoptie SPORT voor het 2de jaar in te richten. Dit leerplan zal in de loop van het schooljaar toegelicht worden. De exacte datum volgt. 
 
In de week van 9 december zullen de nascholingen voor leraren lichamelijke opvoeding plaatsvinden in Herentals en Merksem, telkens in de namiddag. Jullie zijn er ook van harte welkom! Meer informatie volgt! 
 
Tijdens de LO-netwerken, die in april plaatsvonden, werd veel waardevol materiaal uitgewisseld. De aanwezige leraren lichamelijke opvoeding gaven aan dat zo’n netwerk absoluut voor herhaling vatbaar is. Er zullen opnieuw twee LO-netwerken plaatsvinden in Hasselt en ook in enkele gastscholen. Iets om naar uit te kijken…  
 
► 
 
Vrijdag 7 februari 2020, van 13 tot 16 uur: Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
► 
 
Woensdag 18 maart 2020, van 13 tot 16 uur: Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
Mag jouw school ook als gastschool fungeren voor een LO-netwerk van één namiddag? Stuur me dan beslist een e-mail: anke.vanroey@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
 

EHBO 

 
Hier nog een tip: installeer deze app op je smartphone. Kan je hem gebruiken in je les?  
 
Gewoon secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
 
In LITC komt elke studierichting aan zijn trekken voor een inspirerende, interactieve kennismaking met de boeiende wereld van de logistiek.
 
Wil je een bezoek inplannen? Bekijk dan eerst even de online kalender via https://litc.be/kalender/
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen, Economie - SEI, Economie & organisatie
 
 
 
Mens en samenleving

Nascholing - Inspiratiedag – 17 juni 2019 

 
Op 1 september start de modernisering secundair onderwijs in het eerste leerjaar A en B. Naar aanleiding van de nieuwe eindtermen ‘financiële en economische geletterdheid’ en ‘sociale vaardigheden’ is er een nieuw vak ‘Mens en samenleving’ ontwikkeld voor de A-stroom. Voor de B-stroom zijn deze eindtermen vertaald in leerplandoelen binnen het vak MAVO. Vanuit de pedagogische begeleiding richten we voor beide vakken een inspiratiedag in op maandag 17 juni 2019 in het Provinciehuis van Leuven. Het Provinciehuis ligt vlak achter het station van Leuven en is dus heel vlot bereikbaar. In het tabblad ‘praktisch’ vind je een link naar de website van het Provinciehuis waar de bereikbaarheid goed is aangegeven. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie, Maatschappij & welzijn
 
 
 
Moderne vreemde talen
 
Ben je onlangs pas ingeschreven op onze nieuwsbrief? Heb je de vorige nieuwsberichten MVT gemist? Geen probleem!
 
 
► 
 
Het ingestuurde nieuws voor Engels kan je steeds raadplegen via volgende link
 
► 
 
Voor Frans
 
► 
 
Voor Duits 
 
 MVT  
 
farewell – auf Wiedersehen - adieu 
 
Lieve collega’s, 
 
To choose is to lose. Ik zeg jullie daarom ook vaarwel en zal vanaf volgend schooljaar niet langer pedagogisch begeleider zijn. Dankbaar voor de expertise en nieuwe verworven inzichten ga ik weer een nieuwe uitdaging aan op mijn eigen school.  
 
Dankjewel aan alle lieve collega’s die ik de afgelopen drie jaar mocht ontmoeten. Het was tof om, in dialoog met vele van jullie, nieuwe inzichten op te doen.  
 
Farewellauf Wiedersehen, adieu  
Veerle De Graaf


MVT (B-stroom): De nieuwe leerplantool 1e graad - Aan slag met de nieuwe leerplannen 1e graad en de digitale leerplantool - meer info en inschrijven

 
Kan een goede voorbereiding op de nieuwe leerplannen B-stroom je verder helpen? Kom dan zeker naar dit vormingsmoment.
 
Datum: 7 juni 2019 van 9.30 tot 12 uur
 
 

Lerend netwerk - Evalueren met de nieuwe leerplannen Engels en Frans – 12 juni

 
Een nieuw leerplan betekent dat ook dat we anders gaan evalueren? Hoe weerspiegelt een punt of de basisdoelen bereikt zijn? Kan ik mijn huidige evaluatiesysteem behouden? 
 
Via een lerend netwerk willen wij een uitwisseling van visies en praktijkvoorbeelden faciliteren.  
 
Aan de hand van verschillende werkvormen kunnen ervaringen uitgewisseld worden. Samen zoeken we naar de meest ideale situatie om tot een aantal haalbare realisaties te komen.  
 
Ben je bereid om je eigen ervaring te delen, constructief-kritisch naar anderen te luisteren en mee na te denken over een voorbeeld van goede en haalbare praktijk? Dan ben je van harte welkom. 
 
Breng je eigen (opgeladen) device mee zodat je de nieuwe leerplannen digitaal kan raadplegen en eigen voorbeelden kan tonen of bewerken.  
 
► 
 
Doelgroep: leerkrachten Frans en Engels van het eerste jaar van de 1ste graad 
 
► 
 
Datum: 12 juni van 13.30 -16 uur 
 
► 
 
Locatie: Tulpinstraat 75 in Hasselt 
 
► 
 
Meer info en inschrijvenhttps://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=3172961 
 
 

Engels

Leermateriaal en nascholing - Inspiratie voor leraren Engels in de eerste graad van de b-stroom - 13 juni 2019 

 
Op één september 2019 zal Engels voor veel leerlingen in de b-stroom een nieuw vak zijn. De vraag naar een geschikte methode voor deze leerlingen kwam me al meermaals ter ore. Helaas was de tijd voor de (Vlaamse) uitgeverijen te kort om kwaliteitsvol materiaal te ontwikkelen voor deze doelgroep. In de toekomst zal dat zeker wel het geval zijn. Om leraren te ondersteunen verzamelde ik een lijst met mogelijke bronnen voor elk leerplandoel. Deze lijst kan je raadplegen bij het leermateriaal Engels op onze website. De bronnen bieden voornamelijk materiaal op A1-niveau. Ze kunnen ook gebruikt worden ter ondersteuning van de leerlingen in de a-stroom. Let er wel op dat het eindniveau na de eerste graad voor de a-stroom A2 is. De doelen voor de b-stroom zijn voor de eerste graad op A1 niveau. 
 
Wil je samen met anderen brainstormen over een efficiënte aanpak voor de b-stroom, dan ben je van harte welkom op een netwerkbijeenkomst. We komen samen in Kiewit op donderdag 9 mei (9:30 – 11.30 u.) en donderdag 13 juni (19:00 – 21:00u.). Inschrijven kan via nascholing.be  https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=3160306  
 
Graag tot dan! 
Veerle De Graaf 
 
 

Engels – informatie – instaptoets Engels eerste graad – Arteveldehogeschool  

 
Engels … een nieuw (?) vak voor onze twaalfjarigen? In de leefwereld van vele van onze jongeren sluipen Engelse woorden en uitdrukkingen binnen via populaire games en apps, zoals Fortnite en Tiktok. Sommige leerlingen hebben misschien al mogen proeven van de taal via taalinitiatie in het basisonderwijs, anderen stromen mogelijk in vanuit Nederland, waar ze in het basisonderwijs Engels als tweede taal volgden. Kortom de beginsituatie voor Engels verschilt sterk van leerling tot leerling.  
 
We houden bij het uitdenken van onze lessen graag rekening met de beginsituatie van de leerling en we willen maximale leerkansen creëren voor elke leerling. De Arteveldehogeschool ontwikkelde een wetenschappelijk onderbouwd toetsinstrument waarmee je de beginsituatie digitaal in kaart kan brengen.  
 
De starttoets Engels is gratis. Meer informatie over de ontwikkeling en het gebruik van de test vind je in de handleiding na het inloggen op de website https://www.starttoetsengels.be/ .  
 
 

Engels – informatie – mediawijsheid - tool 

 
Fake new is all aroundHet is al een hele opgave om zelf voldoende mediawijs te zijn/ worden, laat staan dat we onze leerlingen kunnen aanleren hoe ze kritisch met media omgaan. Op de BELTA-Day (Belgian English Language Teachers Association) inspireerde mevrouw Timmermans me door een aantal toffe tools te tonen.  
 
Via FACTITIOUS (site of app) kan je, op verschillende niveaus, artikels leren inschalen in real en fake. De Amerikaanse site the Onionhttps://www.theonion.com/, biedt hilarische artikels om de kritische geest van je leerlingen te prikkelen. Leerlingen kunnen zelf ervaren hoe een reporter nieuws vergaart en verspreidt via BBC young reporter https://www.bbc.co.uk/academy/en/collections/youngreporter .  
 
Wil je graag meer weten over media literacy, hou dan zeker 5 maart 2020 vrij in je agenda. Annelene Timmermans heeft immers reeds toegezegd om de workshop op de dag van de talen in Kiewit te brengen.  
 
Wil je graag meer informatie over BELTA, neem dan een kijkje op hun website: https://www.beltabelgium.com/ .  
 
 

Engels – Leermateriaal - Motiverende schrijfopdrachten met instant feedback 

 
Schrijfvaardigheid ontwikkelen vergt oefenen en leren uit feedback. Het is echter voor leraren een hele klus om alle leerlingen voldoende vaak te laten oefenen en groeigerichte feedback te voorzien. Op de volgende website van Cambridge English https://writeandimprove.com/ vind je motiverende schrijftaken op verschillende niveaus. Bovendien krijg je onmiddellijk feedback na het schrijven van je tekst. De toepassing werd ontwikkeld op de universiteit van Cambridge.  
 
 

Frans

Lerende netwerken Frans

 
Ook volgend schooljaar organiseren we voor leerkrachten Frans lerende netwerken.  
We komen 3 keer samen om je skills te versterken, valkuilen en succeservaringen te bespreken en concreet materiaal uit te wisselen en verder te ontwikkelen. De inhouden zijn afhankelijk van de interesses en prioriteiten van de deelnemers. 
 
Lerend netwerk 1ste graad 
 
► 
 
03/10/19: 13.30 - 16.30 uur 
 
► 
 
29/11/19: 9  12 uur 
 
► 
 
30/04/20: 13.30 - 16.30 uur  
 
► 
 
Meer info en inschrijven: nascholing.be vanaf 15 juni
 
Lerend netwerk 2de/3de graad 
 
► 
 
24/10/19: 13.30 – 16.30 uur 
 
► 
 
22/01/20: 9 – 12 uur 
 
► 
 
08/05/20: 9  12 uur 
 
► 
 
Meer info en inschrijven: nascholing.be vanaf 15 juni

Frans - informatie -  Luister-en leesmateriaal 

 
Ben je nog op zoek naar geschikt luister- en leesmateriaal?
 
Op de volgende sites kan je het niveau kiezen van je teksten:
 
► 
 
https://www.bonjourdefrance.com/index/indexapp.htm
 
► 
 
https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/liste-des-textes-fle.html
 
► 
 
https://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue-debutant-francais.html
 
Andere populaire sites:
 
► 
 
http://www.tv5.org    
 
► 
 
http://linguo.tv/ (apprendre le français avec des sous-titres) 
 
► 
 
https://education.francetv.fr/ 
 
► 
 
http://apprendre.tv5monde.com/  
 
► 
 
https://www.1jour1actu.com/infos-animees/ 
 
► 
 
http://www.lepointdufle.net/  
 
► 
 
http://df.tv5monde.com/#DESTINATIONS 
 
► 
 
https://www.francaisavecpierre.com/ 
 
► 
 
https://www.rtbf.be/ 
 
► 
 
https://www.rtl.be/info/index.htm 
.

Frans – informatie – Werken met RTLplay in de klas. 

 
RTLplay geeft je de mogelijkheid te werken met programma’s via https://www.rtlplay.be/.
 
Bij divertissement vind je programma’s die ook gekend zijn in Vlaanderen: les reines du shopping, le meilleur pâtissier, hôtel romantique, un dîner presque parfait, chasseur d’appart, nouveau look, etc. Leerlingen kunnen een keuze maken volgens hun interesse en deze ook thuis bekijken of herbekijken zoveel ze dat wensen of nodig hebben voor hun opdrachten.
 
Bij info et société kan je werken met het journaal maar ook met programma’s zoals “tout s’explique’.
 
Werk je liever met korte fragmenten, dan spreekt het programma “les défis de Nathan” je misschien aan?
 
Alvast veel kijkplezier gewenst.
 
 

Informatie

Vuistregels MVT eerste graad 

 
► 
 
Doelgerichte communicatie - taakgerichte communicatieve opdrachten (taaltaken) - concrete, realistische, (semi-)authentieke taken die je d.m.v. taal vervult - staan centraal. Dat betekent dat kennis in functie staat van deze communicatieve opdracht en dat geen of zo weinig mogelijk losse taalelementen getoetst worden op een summatieve toets. Leerplandoelen worden behaald. De evaluatiecriteria (besproken tijdens vakvergaderingen) worden duidelijk vermeld zodat de leerlingen weten waarop ze moeten letten.
 
► 
 
Er wordt een productieve inbreng van de leerlingen verwacht.
 
► 
 
Er wordt ingezet op het gebruik van strategieën (bv. lees-, luister-, schrijf- spreek-, woordleerstrategieën). Dit kan door bijvoorbeeld eerst een schrijfplan te vragen voordat de eigenlijke tekst geschreven wordt. Bij leesteksten kan eerst expliciet de voorkennis bevraagd worden.
 
► 
 
Doorheen de graad is er een evenwichtige spreiding van de vaardigheden: spreken, mondelinge interactie, lezen, luisteren, schrijven en schriftelijke interactie. Alle vaardigheden zijn even belangrijk en dienen ingezet te worden op het juiste moment. Receptie, productie en interactie kunnen ook gecombineerd voorkomen bij doelgerichte communicatie (bijvoorbeeld: geef de essentie van de tekst weer in eigen woorden = lezen + schrijven. Spoorwijziging; stuur een appje dat je later bent en het uur van je aankomst = luisteren + schrijven.)
 
► 
 
In de leerplannen Engels en Frans zijn de doelen geschreven als basisdoelen. Verbreding betekent meer aanbieden van hetzelfde om de talige interesse van de leerling te kunnen inschatten. Bij de verdiepingsdoelen denk je er bij receptie, productie en interactie​ aan één of meer tekstkenmerken of vereisten op hoger niveau te brengen​ (iets langere zinnen, moeilijkere woordenschat, inhoud minder concreet …) en bij literatuur​ aan het onderwerp en/of hoofdgedachte bepalen van een artistiek-literaire tekst. Verdieping dient ter oriëntering van de leerling naar een volgende graad, niet voor de attestering.
 
► 
 
In 1A kan je leerlingen vrij laten kiezen of ze de uren remediëring en/of  differentiatie willen volgen. De school kan het ook opleggen volgens hun visie.
 
► 
 
De autonomie van de leerling stijgt. Leerlingen moeten een aantal doelen zelfstandig - zonder aangereikte bouwstenen - behalen. De communicatieve taak is echter eenvoudig. (leerlijn naar 2de en 3de gr). De basisdoelen zijn in de A-stroom geschreven op A2 niveau, in de B-stroom op A1 niveau.
 
► 
 
De leerlingen maken in de B-stroom gebruik van de nodige ondersteuning, zoals modellen en voorbeelden bij het bereiken van de einddoelen. In de A-stroom mogen de leerlingen de nodige ondersteuning gebruiken in aanloop naar het einddoel.
 
► 
 
De leerlingen reflecteren regelmatig over hun kennen en kunnen. Een portfolio geeft de groei en de ontwikkeling van de leerling weer. De leerling wordt geresponsabiliseerd; hij heeft zijn leerproces in eigen handen en wordt actief betrokken bij het evaluatie- en remediëringsproces.
 
 

Talenkennis verdiepen met een uitwisselingsproject.

 
Ben je op zoek naar mogelijkheden om je leerlingen Frans of Duits te laten spreken in concrete, levensechte situaties, maar heb je er in jouw omgeving niet meteen de gelegenheid toe? Dan biedt het uitwisselingsproject van het Prins Filipfonds een mooie kans. Lees verder ...
 
 

Geef je vreemde talen een boost met Netflix

 
Een taal leren met Netflix? Ja, het kan.
 
Om een taal te beheersen is het noodzakelijk om voldoende input te hebben. Veel lezen maar ook het combineren van receptieve vaardigheden biedt verschillende leerkansen.
 
Wanneer je gesproken taal ondersteunt met geschreven taal, krijg je als taalgebruiker niet alleen auditieve, maar ook visuele input. Tools zoals DuolingoMemrise en Knudge.me kunnen je als taalleerder zeker ondersteunen in je leerproces maar recent kwam er nog een extra mogelijkheid bij. Via talloze extensies is het mogelijk om het gebruik van Netflix te verrijken.
 
Wil je meer te weten komen over de tool Language Learning with Netflix (LLN)? Lees dan zeker verder via de volgende link: https://www.delenderwijs.net/netflix/.
 
 

Junior College: de universiteit in je klas 

 
Wil je je leerlingen uitdagen door hen te laten proeven van academisch onderzoek en onderwijs? Dan is Junior College zeker de moeite waard. 
 
Filosofie, geschiedenis, Kunst & cultuur, Taal, Religie 
 
Junior College is een oriënteringsinitiatief van de KU Leuven dat leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs de kans wil geven om te proeven van academisch onderzoek en onderwijs. Dat gebeurt via wetenschappelijke vraagstelling en interactieve inhoud verwerkt in lesmodules waar de leerlingen in de eigen lessen mee aan de slag gaan, en/of tijdens de juniorcollegedag, waarop de leerlingen samen met hun leerkrachten aan de universiteit colleges kunnen bijwonen over een brede waaier van wetenschapsdomeinen.  
 
De lesmodules filosofie, geschiedenis, kunst & cultuur, taal en religie bieden uitdagende lespakketten over thema’s uit de zogenaamde geesteswetenschappen aan voor leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. Deze lespakketten bestuderen ‘geestesproducten’ van de mens zoals taal, filosofie, kunst, religie, muziek, literatuur en geschiedenis. In de lesmodules worden de leerlingen telkens ondergedompeld in de vele vragen die zij oproepen. Ze verwerven hierdoor een andere en ruimere blik op de betrokken wetenschapsdomeinen en komen in contact met recent onderzoek in deze disciplines. 
 
Hebt u interesse om met uw school of klas deel te nemen? De inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 zijn ondertussen van start zijn gegaan! U vindt alle informatie over de lesmodules die dit jaar worden aangeboden, samen met de deadlines voor inschrijven, op de websitehttps://www.kuleuven.be/onderwijs/juniorcollege. 
 
De Juniorcollegedagen vinden in 2020 plaats op de KU Leuven-campus in Kortrijk op 7 januari, in Brussel op 8 januari, in Leuven op 9 januari en in Gent op 10 januari. Ze bieden een boeiend programma van academische colleges aan binnen uiteenlopende domeinen (u vindt het gedetailleerde programma op de website van Junior College). De formule is flexibel: u kunt verschillende groepen voor verschillende lezingen inschrijven. 
 
 

Keuze handboeken

 
Geregeld krijgen begeleiders de vraag over het gebruik en het veranderen van handboeken. 
 
Als begeleider kunnen en mogen wij geen keuze maken voor jullie, dat is één van de taken van de vakgroep. Samen overleggen naar wat jullie op zoek zijn, wat het beste past bij jullie doelgroep en wat jullie het beste ligt. 
 
Wij geloven dat elke methode sterktes heeft.  
 
Wat belangrijk is, is om leerplangericht aan de slag te gaan. Welke opdrachten heb ik nodig om mijn leerplandoel te bereiken? Welke oefeningen zijn ondersteunend en zie je als tussendoel? Welke opdrachten zijn eerder verdiepend of verbredend? Je hebt trouwens 2 jaar de tijd om rond alle doelen te werken en deze te evalueren. 
 
De gouden tip is: pluk uit je methode 
 
Het zal niet mogelijk zijn om alle oefeningen van alle hoofdstukken te maken. Zie je methode als één van je bronnen waar je het meest interessante materiaal uit kiest.  
 
Wat heeft de leerling nodig om een bepaald doel te bereiken op dit niveau? Maak een sterke keuze met je leerplan ernaast en giet dit samen in je jaar(vorderings)plan of graadplan. Rond welke leerplandoelen willen jullie in het eerste jaar van een graad werken en welke doelen voorzie je volgend jaar?  
 
Check geregeld of je keuze haalbaar is, of je niet te lang blijft stilstaan bij dezelfde doelen of hetzelfde item. De focus van elke les ligt op doelgerichte communicatie, hoe groot of hoe klein deze “communicatie” ook is. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans, Taal & cultuur
 
 
 
Muziek en muziek in artistieke vorming - stuurgroep 13 juni
 
Donderdag 13 juni om 16 uur - Locatie: Tulpinstraat 75, Hasselt 
 
De leraar maakt het verschil voor de leerling, maar bij wie kan de leraar terecht? Ook de leraar heeft behoefte om te leren, om materiaal uit te wisselen, om van gedachten te wisselen.  
 
Een stuurgroep - lerend netwerk geeft aan leraren veel mogelijkheden. 
 
Veel leraren zijn stevig verankerd in hun school, maar hebben toch het gevoel hebben er alleen voor te staan 
 
Er is heel wat professionaliteit en collegialiteit en toch ontbreekt iets. Leraren missen een klankbord als het gaat over de inhoud van hun eigen vak. In het slechtste geval is een leraar de enige op school die dat bepaalde vak geeft, in andere gevallen gaat het om een beperkt groepje collega’s. 
 
Een stuurgroep – lerend netwerk kan die leemte invullen. 
 
Enkele leraren hebben reeds aangegeven om mee te denken, praktijkervaringen en praktijkkennis met elkaar te delen. 
 
Alle vakleraren kunnen aansluiten op 13 juni om 16 uur. Graag een afvaardiging uit elke scholengemeenschap. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie, Muzikale opvoeding
 
 
 
Natuur & Ruimte

Nascholing – Ruimtelijk bewustzijn: kennen, kunnen, doen! - 12 juni 2019 

 
Je kon enige tijd geleden kennis maken met het nieuwe leerplan “Natuur & Ruimte”. Een belangrijke vernieuwing t.o.v. het huidige leerplan natuurwetenschappen is de toevoeging van de eindtermen “ruimtelijk bewustzijn”. Heel wat collega’s hebben aangegeven niet echt vertrouwd te zijn met deze eindtermen. Daarom willen we je uitnodigen op de vormingsnamiddag van woensdag 12 juni 2019 van 13.30 tot 16.30 uur in de Tulpinstraat 75 te Hasselt. Tijdens deze vormingsnamiddag gaan we dieper in op de doelstellingen ruimtelijk bewustzijn en bieden we je handvatten aan om hiermee aan de slag te gaan. Om vlot te kunnen werken, breng je best een atlas en een laptop/tablet mee. 
 
Inschrijven kan via nascholing.be
 
Tot dan! 
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde, Natuurwetenschappen, STEM
 
 
 
Nederlands

Leerplanvoorstelling Nederlands - 14 juni 2019

 
Door omstandigheden hebben wij de leerplanvoorstellingen voor Nederlands eerste graad moeten uitstellen. Onze collega, Marleen Lippens, pedagogisch begeleider Coördinatie Nederlands en taalbeleid, zal voor regio Limburg een leerplanvoorstelling Nederlands voor de A- en B-stroom in de Tulpinstraat komen geven op 14 juni in de voormiddag om 9.30 uur. Wij zijn ons ervan bewust dat deze timing niet eenvoudig is voor de leraren Nederlands, maar hopen dat we op deze manier een aantal leraren kunnen ondersteunen.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Nederlands, Taal & cultuur
 
 
 
OKAN

Nascholingen – Save the date 

 
Vooraleer je met je hoofd de vakantie in duikt nog even de geplande nascholingen voor volgend schooljaar: 
OKAN  
 
► 
 
Netoverschrijdende ontmoetingsvoormiddag CVO, CBE, Agentschap Integratie en Inburgering, OKAN-coördinatoren, OKAN-vervolgschoolcoaches: 18 september 2019 van 9.30 tot 12.30 uur. 
 
► 
 
Wat met het vak Frans voor ex-OKAN-leerlingen?: 22 oktober 2019 van 13 tot 16 uur. 
 
► 
 
Netwerk vervolgschoolcoaches OKAN: 15 oktober 2019, 17 december 2019, 11 februari 2020, 19 mei 2020 van 9 tot 12 uur. 
 
► 
 
Bezoek DocAtlas netwerk leraren OKAN: 11 oktober 2019 van 9 tot 13 uur. 
 
► 
 
Dag van de talen: 5 maart 2020 
workshops over literatuur, evaluatie, digitale tools, coöperatieve werkvormen, wat met een ex-OKAN-leerling in je les en zoveel meer 
boekenbeurs 
netwerking 
 
Duikbril op … spring de vakantie in! 
 
Gewoon secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken

Workshop FluidSIM®5

 
18 juni van 08u30 tot 16u30 @ T2-campus - Workshop FluidSIM®5 
 
Philippe Versterren van de firma Festo geeft eerst een overzicht van de mogelijkheden van het programma FluidSIM®5. Hierbij worden de drie modules pneumatica, hydraulica en elektrotechniek van het programma uitgelegd. 
 
Daarna leren de leerkrachten op een begeleide manier werken met het programma en hebben ze de mogelijkheid om onderling projecten uit te wisselen rond FluidSIM®5. 
 
Schrijf je snel in want het aantal inschrijvingen is beperkt tot 12 personen! 
 
De leerkrachten krijgen per twee een PC met de geïnstalleerde software FluidSIM®5 ter beschikking. 
 
Datum 18 juni 
Onthaal vanaf 8.30 uur. De workshop start om 9 uur en eindigt rond 16.30 uur. 
Broodjes en drank worden voorzien. 
 
Kostprijs €40 pp - Inschrijven 
 
 

Pioneer Party Event Duaal Leren

 
In juni zal de eerste lichting leerlingen uit de duale trajecten in de technologische industrie afstuderen. Agoria wil graag de pionierende leerlingen, scholen, leerbedrijven en partners in de bloemetjes zetten.  
 
Agoria organiseert daarom op 27 juni een Pioneer Event Duaal Leren bij Agoria in BluePoint Brussels. Het wordt een zomers evenement met een aantrekkelijk programma en een positieve 'vibe' rond duaal leren. De opgedane ervaring en competenties in duaal leren zijn immers zowel voor jongeren, scholen als leerbedrijven een troef voor de toekomst. 
 
Programma 
 
► 
 
17.30 uur - Ontvangst 
 
► 
 
18.00 uur - “Duaal leren: de goestingmaker voor levenslang leren” - Duogesprek Peter Demuynck, algemeen directeur Agoria Vlaanderen, en prof. dr. Frank Baert, voorzitter Vlaams Partnerschap Duaal Leren 
 
► 
 
18.20 uur - Keynote "Homo Roboticus: Pioniers maken de toekomst" - prof. dr. ir. Bram Vanderborght (VUB) 
 
► 
 
18.40 uur - Uitreiking awards aan leerlingen, scholen en leerbedrijven 
 
► 
 
19.00 uur - DJ set door DJ Licious (bekend van Tomorrowland en vaste gast bij StuBru) & walking dinner 
 
WanneerDonderdag 27 juni, vanaf 17.30 uur 
 
Waar? BluePoint Brussels, Auguste Reyerslaan 80, Schaarbeek 
 
Inschrijven? Schrijf je hier in! 
 
Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Taal

Nascholingen – Save the date 

 
Vooraleer je met je hoofd de vakantie in duikt, willen de taalbegeleiders je nog graag op de hoogte brengen van de geplande nascholingen voor volgend schooljaar: 
 
► 
 
voor leraren, taalcoördinatoren, directies basis- en secundair onderwijs 
 
► 
 
in dit lerend netwerk verneem je meer over de recente wetenschappelijke inzichten en testen over begrijpend lezen en motivatie 
 
► 
 
we reiken je theoretische kaders aan die je onmiddellijk toepast in de praktijk: leesstrategieën, taxonomie van Bloom, hardop denkend voorlezen 
 
► 
 
je grasduint door motiverende werkvormen om je eigen leeslessen te versterken 
 
► 
 
voor leraren die dit schooljaar al deelnamen aan de basissessies begrijpend lezen 
 
► 
 
in dit lerend netwerk gaan we samen in op jullie concrete vragen, bv. over evaluatie, differentiatie 
 
► 
 
en is er ruimte om een leesproject uit te werken 
 
professionele leergemeenschap taalcoördinatoren: 17 oktober 2019, 20 februari 2020, 14 mei 2020 van 9 tot 16 uur. 
 
► 
 
hoe kan je als taalcoördinator/taalbeleidsteam leraren ondersteunen om de taaldoelen uit het funderend leerplan en ict-leerplan te behalen? 
 
► 
 
hoe ga je met de tool taalgericht vakonderwijs aan de slag met vakgroepen? 
 
► 
 
hoe helpt praktijkonderzoek je om de goede dingen te doen? 
 
► 
 
welke digitale taaltools kun je aanbevelen aan je leraren? 
 
► 
 
in deze professionele leergemeenschap krijg je bovendien de kans om te leren van elkaar en ervaringen en goede voorbeelden te delen 
 
Dag van de talen: 5 maart 2020 
 
► 
 
workshops over literatuur, evaluatie, digitale tools, coöperatieve werkvormen en zoveel meer 
 
► 
 
boekenbeurs 
 
► 
 
netwerking 
 
Duikbril op … spring de vakantie in! 
 
 

Doorlichting taalgericht vakonderwijs

 
De onderwijsinspectie vat haar gevoerde onderzoeken samen in de Onderwijsspiegel. Hierin kun je het volgende lezen over het kwaliteitsgebied diversiteit, ontwikkelingsschaal taalgericht vakonderwijs: ​

Basisonderwijs
 
Omgaan met diversiteit werd in 27 basisscholen onderzocht aan de hand van twee ontwikkelingsschalen: diversiteitscultuur (D1) en taalgericht onderwijs (D2). (…) 
Voor het taalgericht onderwijs blijken twintig scholen aan de verwachting tegemoet te komen. In deze scholen heeft het schoolteam zicht op de talige competenties van de leerlingen en stemt het de onderwijsleerpraktijk daarop af. Het schoolteam heeft aandacht voor taalgericht onderwijs en stimuleert de taalverwerving bij de leerlingen. In zeven scholen stellen de onderwijsinspecteurs meerdere verbeterpunten vast op het vlak van taalgericht onderwijs. Die scholen laten doorgaans nog kansen liggen om in alle leergebieden de zelfredzaamheidstaal, themataal en instructietaal progressief op te bouwen. 

Secundair onderwijs 
Uit de onderzoeken van het taalgericht onderwijs blijken slechts twee scholen aan de verwachting tegemoet te komen. In deze gevallen heeft het schoolteam zicht op de talige competenties van de leerlingen en stemt de onderwijsleerpraktijk daarop af. Het schoolteam heeft aandacht voor taalgericht onderwijs en stimuleert de taalverwerving bij de leerlingen. In de zeven scholen waar het taalgericht onderwijs nog niet aan de verwachting tegemoetkomt, vallen de verschillen tussen vakken of tussen leraren op. In de meerderheid van deze scholen kan een gedragen visie en een schoolbrede, planmatige aanpak het taalgericht vakonderwijs nog versterken.  

Bron: https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/OS2019-Def_web_1.pdf 
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal
 
 
 
Wetenschappen

Nuclear Role Play contest SCK-CEN 

 
De Nuclear Role-Play Contest wetenschapswedstrijd wil jongeren in de derde graad van het secundair onderwijs een brede kijk geven op nucleaire wetenschap en zin voor samenwerking, creativiteit en kritisch denken aanmoedigen. Leerlingen kunnen deelnemen in teams van 4 leerlingen. De teams worden uitgedaagd om een rollenspel over nucleaire wetenschap en technologie te bedenken waarin volgende aspecten aan bod komen: ontdekker, verklaring wetenschappelijk fenomeen, toepassing. De teams voorzien verder een bijhorend rekwisiet en ondersteunend educatief pakket.   
 
De wedstrijd gaat van start met een inleidende webinar serie waarin de teams inspiratie kunnen opdoen. De geselecteerde teams voeren hun rollenspel op tijdens de finale die doorgaat op SCK•CEN. Inschrijven kan tussen 2 en 20 september 2019. Meer informatie is terug te vinden op highschools.sckcen.be. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Biologie, Chemie, Fysica, Natuurwetenschappen, STEM
 
 
 
Wiskunde

Boekentip: Volgens Barton deel 1, Lesgeven in wiskunde a.d.h.v. wetenschap, experts en 12 jaar aan mislukkingen

 
Naar goede wiskundedidactiek is al veel onderzoek gedaan, maar in al die jaren dat docent Craig Barton voor de klas stond heeft hij zich daar – tot zijn grote schaamte – nooit echt in verdiept.  
 
Toen hij dat wel ging doen ging er een goudmijn voor hem open, en vond antwoorden op de vragen waar iedere wiskundeleraar wel mee worstelt. Hoe voorkom je wiskundefobie? Hoe bereid je leerlingen het beste voor op het examen? Hoe zet je formatieve evaluatie goed in? Wat is het geschikte moment om een realistische context te introduceren? Wat is de beste manier om iets uit te leggen? Hoe motiveer ik leerlingen voor mijn vak? En hoe zorg ik dat ze de stof beter gaan onthouden? 
 
In dit boek vertelt Barton hoe hij zijn leven heeft gebeterd en al deze wetenschappelijke inzichten in zijn lessen toepast. Daarbij maakt hij gebruik van vele praktische en herkenbare voorbeelden. 
 
Verplichte kost dus voor iedereen die zijn of haar wiskunde-onderwijs wil verbeteren, ongeacht zijn of haar favoriete getal. 
 
Craig Barton is wiskundeleraar sinds 2004. Hij is de ontwikkelaar van twee populaire wiskundewebsites: www.mrbartonsmaths.com en www.diagnosticquestions.com, en onderhoudt een goed beluisterde podcast waarin hij met tal van leraren en andere experts spreekt over wiskundedidactiek. 
 
In het najaar wordt deel 2 verwacht. Een echte aanrader. 
Aankopen kan via https://phronese.vrijeboeken.com/book/9789490120337-volgens-barton-deel-1.html 
 
Gewoon secundair onderwijs, STEM, Wiskunde
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Ontdek je teams schaduwzijde - 28/11/2019
 
‘IK WIL NIET MEER.’ Dit is wat 21% van de leraren, jong of oud, willen zeggen. Hoe komt het toch dat we massaal op zoek zijn naar nieuwe leraren? Hoe zorg je ervoor dat de vlam blijft branden in elke leerkracht? Wat is de invloed van de brullende leraar, teruggetrokken leraar en leraar die alles op zich wil nemen? Hoe zorg je voor een collectieve impact om spanningen te reduceren?
Tijdens deze lezing voor directeurs denken we door over de obstakels en mogelijkheden om een team gezond te houden.
 
 
► 
 
Welke verschillende overtuigingen botsen binnen mijn team?
 
► 
 
Hoe communiceer ik efficiënt op basis van deze overtuigingen?
 
► 
 
Hoe kan ik meer synergie in mijn team bekomen?
 
► 
 
Wanneer is mijn team relaxed?
 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Van ventilatie tot oplossing
 
Sommige leerkrachten staan open voor alle hulp, andere leerkrachten zien de zin er niet van in. In deze workshop voor begeleiders krijg je handvaten om in wandelgangen en aan de gesprekstafel gepaste begeleiding te bieden. Hierdoor worden hulpvragen normaal en is er meer ruimte voor professionalisering.
 
 
► 
 
Hoe begeleid ik een leraar die erg negatief tegenover een kind staat?
 
► 
 
Wanneer laat ik leerkrachten zelf zoeken naar een oplossing en wanneer geef ik een praktische tip?
 
► 
 
Welke vragen stel ik alvorens een bruikbare tip aan te bieden?
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
“Ik kan dat (nog) niet!”. Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid - 02/12/2019
 
We geven antwoorden op volgende vragen:
• Wat is het verschil tussen laatste kleuterklas en eerste leerjaar?
• Wat is schoolrijpheid?
• Wat is visuomotoriek?
• Wat is het verschil tussen “mag ik overvaren?” en “wil ik overvaren?”
• Hoe bepalen we de schoolrijpheid?
• Hoe meten we schoolrijpheid?
• Wat is een goede schoolrijpheidsproef?
• Hoe zorgen we voor een vlotte overgang?
• Wat zijn alarmsignalen voor een zwakke schoolrijpheid?
• Waarom zegt een kind "Ik kan dat niet!"?
• Welke alarmsignalen zijn er voor faalangst?
• Hoe ontstaat faalangst?
• Hoe vermijden we “Ik kan dat niet!”?
• Hoe brengen we kinderen van "Ik kan dat niet!" naar “ik kan dat wel?”
• Hoe zorgen we ervoor dat kinderen toch een opdracht uitvoeren?
• Wat is de functie van tekenen, inkleuren, schrijfpatronen?
• Welke activiteiten, welke opbouwen en welk speelgoed is goed voor kleuters als voorbereiding op de lagere school?
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Korting leerplanboek Zin in leren! Zin in leven!
 
Leerplanboek ZILL   Om de implementatie van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! in onze basisscholen maximaal te ondersteunen, genieten je als lid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen nog tot eind juni 2019 van een uitzonderlijke korting van 50 procent bij de aankoop van het leerplanboek Zin in leren! Zin in leven!. Vanaf 1 juli 2019 passen we ook voor het leerplanboek de gebruikelijk korting van 30 procent toe voor onze leden. Schooljaar 2019-2020 is het laatste schooljaar waarop basisscholen kunnen instappen, vanaf 1 september 2020 is Zill het unieke, geïntegreerde leerplan voor katholiek basisonderwijs. 
 
Het leerplanboek Zin in leren! Zin in leven! bevat de visie en het ordeningskader, de ontwikkelvelden, generieke doelen, leerinhouden en leerlijnen van het nieuwe leerplan. Je kunt het leerplan gratis consulteren, gebruiken en beheren via de leerplansite.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Nederlands - leerplanvoorstelling

Leerplanvoorstelling Nederlands - 14 juni 2019

 
Door omstandigheden hebben wij de leerplanvoorstellingen voor Nederlands eerste graad moeten uitstellen. Onze collega, Marleen Lippens, pedagogisch begeleider Coördinatie Nederlands en taalbeleid, zal voor regio Limburg een leerplanvoorstelling Nederlands voor de A- en B-stroom in de Tulpinstraat komen geven op 14 juni in de voormiddag om 9.30 uur. Wij zijn ons ervan bewust dat deze timing niet eenvoudig is voor de leraren Nederlands, maar hopen dat we op deze manier een aantal leraren kunnen ondersteunen.
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Das-beurs 2020: noteer alvast 14 mei 2020
 
DAS-beurs  
 
We hopen dat editie 2019 een aangename dag was en dat je opnieuw veel ideeën hebt opgedaan.
 
Van enkele sessies op 9 mei zijn de bestanden beloofd. Deze kan je downloaden via de volgende link (ze zullen volgende week allemaal te downloaden zijn).
 
We hebben de dag zelf enkele leuke sfeerbeelden gemaakt. Ook deze kan je bekijken via volgende link
 
Noteer nu alvast voor volgend schooljaar: DAS-beurs 14 mei 2020 (ipv 7 mei!)
 
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Overzicht leerplanvoorstellingen 2019-2020 - save the date
 
Tijdens het schooljaar 2019-2020 zullen pedagogisch begeleiders leerplanvoorstellingen voor de nieuwe eerste graad geven. In het begin van het schooljaar, vooral in de maand september, worden de leerplanvoorstellingen van de basisvorming herhaald. Vanaf 1 oktober voorzien wij de leerplanvoorstellingen voor de basisopties. Vanaf 15 juni staat een deel van ons aanbod online. Alle initiatieven vind je op nascholing.be. 
 
 
► 
 
Engels A -stroom: 19/09/2019: 9.30 – 12 uur
 
► 
 
Frans A-stroom: 19/09/2019: 9.30 – 12 uur
 
► 
 
Engels & Frans B-stroom: 19/09/2019: 9.30 – 12 uur
 
► 
 
Lichamelijke opvoeding A-stroom: 25-09-2019: 9.30 – 11.30 uur
 
► 
 
Lichamelijke opvoeding B-stroom: 25-09-2019: 9.30 – 11.30 uur
 
► 
 
Maatschappelijke vorming B-stroom: 03-10-2019: 9 – 12 uur
 
► 
 
Natuurwetenschappen A-stroom: 18-09-2019: 13.30 – 16 uur
 
► 
 
Natuur, ruimte & techniek A-stroom: Vlaanderenbreed aanbod
 
► 
 
Natuur, ruimte & techniek B-stroom: Vlaanderenbreed aanbod
 
► 
 
Natuur & ruimte B-stroom: 18-09-2019: 13.30 – 16 uur
 
► 
 
Artistieke vorming A-stroom: Vlaanderenbreed aanbod
 
► 
 
Artistieke vorming B-stroom: Vlaanderenbreed aanbod
 
► 
 
Kunst & creatie A-stroom: 25/11/2019: 9 – 12 uur
 
► 
 
Kunst & creatie B-stroom: 25/11/2019: 9 – 12 uur
 
► 
 
Maatschappij & welzijn A-stroom: 09/10/2019: 9.30 – 12 uur
 
► 
 
Maatschappij & welzijn B-stroom: 09/10/2019: 9.30 – 12 uur
 
► 
 
Moderne talen & wetenschappen focus wetenschappen A-stroom: 09/10/2019: 9.30 – 12 uur & 20/11/2019: 9.30 – 12 uur
 
► 
 
STEM-wetenschappen en -technieken A-stroom: 09/10/2019: 13.30 – 16 uur & 20/11/2019 - reservedag
 
► 
 
STEM-technieken B-stroom 09/10/2019: 13.30 – 16 uur & 20/11/2019 - reservedag
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook