Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Laat ze leren! - Studie- en werkdag van en voor scholen waar leerlingen uitgewezen worden na een lang verblijf in België 15/11/2018
►  Klasmanagement
►  Ouders bevestigen vertrouwen in katholiek onderwijs
►  Resultaten Grote Tijdsonderzoek tonen aan: beleidsondersteuning directeur basisonderwijs is nodig!
►  Nieuwsbrief 1: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
►  Leeftocht oktober 2018: dialoog
►  Welzijnszorg - Lancering Campagne 2018: ‘1 op 5 loopt school in de buitenbaan’
►  Vacatures
Bestuurders & directies
►  De modernisering - wat is mogelijk in mijn school? - 9 november 2018
►  Adventsbezinningsdag voor directies so – 4 december 2018
►  Tweede ledencongres: Genereus ambitieus – 22 januari 2019
Gewoon basisonderwijs
►  Is iedereen nog mee? Interactieve werkvormen in het basisonderwijs - 4 oktober 2018
►  Zelfstandig aan de slag met contractwerk - 11 oktober - nieuwe datum!
►  Collegiale consultaties bewegingsopvoeding - 18 december 2018
►  Op stap met de bosjuf
►  1000 jaar graafschap Loon - Een tentoonstelling in Alden Biesen met een programma voor de basisscholen
►  Taal
►  OKAN
Gewoon secundair onderwijs
►  Start-to-teach voor beginnende personeelsleden secundair - 10 oktober 2018
►  Middenkadercongres so: ‘Je veilig voelen als leerling’ - 11 oktober 2018 - Alden Biesen
►  Kwaliteitstools voor leraren. Kwaliteitsontwikkeling 2.0, een must voor elke leraar die zijn eigen lespraktijk wil verbeteren. – 29 november 2018
►  Aardrijkskunde
►  Bedrijfsbeheer - Informatie - Stand van zaken afschaffing vestigingswet
►  Bedrijfseconomie
►  CLIL – ‘Meer dan 100 scholen bieden een vak in een vreemde taal aan’
►  Duits
►  Economie
►  Engels
►  Expressie
►  Frans - Informatie – Oproep netwerk Frans (uitbreiding) – 18/10/2018
►  Geschiedenis
►  Handel tso-bso – Deeltijds leren – Nascholing - Studiedag ‘Hoe eco is onze economie?’ – 15 november 2018
►  Humane wetenschappen – Nascholing - Moeilijk hanteerbaar gedrag in de klas: onwil of onkunde? – Katelijne Van Lommel - 18 oktober 2018
►  Klassieke talen
►  Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
►  MVT
►  Natuurwetenschappen - Informatie: Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen!
►  Nederlands
►  OKAN
►  Ondernemend project – Nascholing - Inspirerend netwerk – 15 oktober 2018
►  Personenzorg
►  PO-Esthetica – Nascholing - Vorming door het Archief van Onderwijs – 26 november 2018 In Mechelen, 28 november in Hasselt
►  STEM
►  STW – Netwerking 2e – start op 16 januari 2019 & Netwerking 3e graad – start op 28 oktober 2018
►  SWeTe-praktijkvakken - Nascholing
►  SWeTe-praktijkvakken - Netwerkvergaderingen
►  Taal
►  Techniek
►  Toerisme - Nascholing - Congres lerend netwerk duurzaam en innovatief toerisme - 13/11/2018
►  Wiskunde
►  Wetenschappen
Buitengewoon onderwijs
►  “Uitbreiding van ZiLL voor de ontwikkelleeftijd 0-2,5”
►  Bedrijfsbeheer – Informatie - Stand van zaken afschaffing vestigingswet
►  Bedrijfseconomie – Informatie - Handleiding en training in verband met het ERP-pakket ODOO
►  Economie aso – Handel tso-bso – Deeltijds leren – Nascholing - Studiedag ‘Hoe eco is onze economie?’ – 15 november 2018
►  Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
►  OKAN: Het Provinciaal Educatief Centrum steekt in een nieuw kleedje!
►  Personenzorg – Humane wetenschappen – Nascholing - Moeilijk hanteerbaar gedrag in de klas: onwil of onkunde? – Katelijne Van Lommel - 18 oktober 2018
►  Personenzorg - Nascholing - STW voor 2e en 3e graad
►  SWeTe-praktijkvakken - Netwerkvergaderingen
►  SWeTe-praktijkvakken - Nascholing
►  Taal
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Laat ze leren! - Studie- en werkdag van en voor scholen waar leerlingen uitgewezen worden na een lang verblijf in België 15/11/2018
 
Voor leraren, zorgcoördinatoren, leraren onthaalonderwijs / OKAN, vervolgcoaches OKAN, directeurs, leden van het middenkader, enz. die werken in basisscholen en secundaire scholen waar leerlingen na een lang verblijf in België uitgewezen worden uit het land.
 
Op de studiedag krijg je niet enkel input. Je werkt ook samen met collega’s en doet aan ervaringsuitwisseling.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Algemeen
 
 
 
Klasmanagement
 
Klasmanagement
 
De eerste weken van het schooljaar zijn gouden weken waarin je als leraar de leerlingen in de plooi wilt leggen. Je kiest voor een bepaalde strategie, duidelijke afspraken en je zorgt ervoor dat je leerlingen weten wat jij van hen verwacht. Consequent je eigen strategie aanhouden is een gouden regel om je klas in de hand te houden. KLASSE geeft in september aandacht aan klasmanagement en kopt hoe hou je ze in de hand? Het onderwijsmagazine  heeft overigens een  overzichtelijk archief over het thema klasmanagement: https://www.klasse.be/thema/klasmanagement/ .
 
Voor de beginnende leraren secundair voorziet de begeleidingsdienst een sessie in haar traject start to teach over klasmanagement. Meer informatie en inschrijven.
 
Voor iedereen
 
 
 
Ouders bevestigen vertrouwen in katholiek onderwijs
 
Brussel, 18 september 2018 – Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt op basis van voorlopige cijfers voor de leerlingentelling vast dat het aantal leerlingen in haar netwerkorganisatie stabiel blijft. “Bijna 743.000 leerlingen kiezen voor katholiek onderwijs. Ons project van de katholieke dialoogschool overtuigt veel ouders”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Voor iedereen
 
 
 
Resultaten Grote Tijdsonderzoek tonen aan: beleidsondersteuning directeur basisonderwijs is nodig!
Begin dit jaar gaf minister Crevits het startschot voor het Grote Tijdsonderzoek. Doel was om te becijferen hoeveel uur een leraar in het (buiten)gewoon basis- en secundair onderwijs wekelijks werkt en waaraan die werktijd wordt besteed. Vandaag werden de resultaten op een persconferentie voorgesteld. In hoofdzaak – en gelukkig maar! – zijn leraren met hun kernopdrachten bezig. Met name in het basisonderwijs hoopt de netwerkorganisatie via beleidsondersteuning voor de directeur de administratieve en beleidsondersteunende taken voor leraars verder te beperken. Om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken, pleit Katholiek Onderwijs Vlaanderen ervoor om te komen tot een jaaropdracht.
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuwsbrief 1: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
 
ONW Limburg
 
Voor iedereen
 
 
 
Leeftocht oktober 2018: dialoog
 
Leeftocht  
 
Dialoog: in iemands schoenen staan
 
Het eeuwenoude Bijbelverhaal van Noömi en Ruth is brandend actueel. Het is voor ons een voorbeeld van in de schoenen te durven staan van de vreemde ander en zo te groeien in dialoog. 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Welzijnszorg - Lancering Campagne 2018: ‘1 op 5 loopt school in de buitenbaan’
 
Welzijnszorg  
 
26/11/2018 Lanceer mee de Samen Tegen Armoede campagne voor gelijke kansen in het onderwijs.
 
Welzijnszorg maakt met Samen Tegen Armoede werk van structurele armoedebestrijding in eigen land. Concreet doorprikt Welzijnszorg vooroordelen en ondersteunt lokale projecten. Dit jaar focust de campagne op onderwijskansen. Daar zijn veel vrijwilligers voor nodig! Ook jij kan helpen.
 
Meer informatie
 
 
Alvast van harte dank voor je inzet!
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Algemeen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
De modernisering - wat is mogelijk in mijn school? - 9 november 2018
 
Lien  
 
Op vrijdag 9 november organisert LIEN Vlaanderen een studiedag voor directies en beleidsmakers. 
 
Het kader
Drie specialisten schetsen het kader van de onderwijshervorming
 
Praktijkvoorbeelden
 
Enkele LIEN-scholen schetsen hoe zij de onderwijshervorming vertalen naar de praktijk. Je kan de verhalen beluisteren van de scholengemeenschap Sint-Quintinus, Stroom Leuven en Sint-Vincentiusinstituut Gijzegem.
 
In gesprek
Na de lunchpauze organiseren we gespreksgroepen. Samen ga je op zoek naar hoe je de modernisering van de eerste graad kan implementeren in jouw school en hoe je elkaar daarin kan inspireren.
 
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Adventsbezinningsdag voor directies so – 4 december 2018
 
Tijd nodig om even uit de drukte van alledag samen met collega-directeurs te luisteren en te netwerken? Houd dan zeker deze datum vrij: 4 december 2018. Sint-Martinus Herk-de-Stad voorziet een warm welkom voor jullie!
 
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Tweede ledencongres: Genereus ambitieus – 22 januari 2019
 
Genereus Ambitieus
 
Bestuurders & directies
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Is iedereen nog mee? Interactieve werkvormen in het basisonderwijs - 4 oktober 2018
 
Je leert interactieve werkvormen bewust inzetten zodat het mogelijk wordt om met de werkvormen een leeromgeving in te richten waar leerlingen niet alleen samen leren, maar ook samen leven.
 
 
► 
 
Startdag: (halve dag)
 
► 
 
Terugkomdag: (halve dag)
 
Na het volgen van de workshop krijg je toegang tot het kenniscentrum van de website www.vlajo.org. Hier vind je een beknopt overzicht van heel wat werkvormen en tools om meteen mee aan de slag te gaan.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Zelfstandig aan de slag met contractwerk - 11 oktober - nieuwe datum!
 
Een boost voor de zelfsturing van kinderen!
 
Contractwerk mag er niet ‘nog eens bovenop’ komen, maar moet op een geïntegreerde manier aan bod komen. De werkvorm biedt mogelijkheden om gedifferentieerd aan het werk te gaan, maar is ook uitermate geschikt om zelfstandigheid te vergroten en planmatig te leren werken. Je krijgt ook de kans om verschillende activiteiten uit te proberen voor alle leeftijdsgroepen.
 
 
► 
 
Startdag: (halve dag): 11 oktober 2018 - NIEUWE datum!
 
► 
 
Terugkomdag: (halve dag): 29 november 2018
 
Na de workshop krijg je ook toegang tot het leerkrachtgedeelte van de website. Hier vind je materiaal en achtergrondinformatie terug bij de gevolgde workshop.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Collegiale consultaties bewegingsopvoeding - 18 december 2018
 
De komst van het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leren! laat niemand onverschillig. In functie van een krachtige implementatie is een eerste enthousiasmerende kennismaking uit eerste hand onontbeerlijk. Tijdens deze interactieve presentatie maken de deelnemers kennis met het concept, het ordeningskader, het leerplanformaat en het gebruik ervan in de praktijk.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Op stap met de bosjuf
 
Op stap met de bosjuf  
 
Wat houdt ons tegen om met kleuters erop uit te trekken? Het biedt zoveel ontwikkelingskansen en welbevinden, zowel voor de kleuters als voor jezelf. En toch gebeurt het zo weinig!
 
Ook al ligt er geen natuurgebied in de buurt, ook al ben je geen kenner van de natuur, er ligt een schat aan leerkansen voor het grijpen!
 
Om je heel praktisch te ondersteunen, zijn er de handboeken “Op stap met de bosjuf 1 en 2” van Gertie Bergmans. Zij is kleuterjuf in Maaseik en al jarenlang bezieler van allerlei natuuractiviteiten op haar school.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
1000 jaar graafschap Loon - Een tentoonstelling in Alden Biesen met een programma voor de basisscholen
 
1000 jaar graafschap Loon  
 
Tijdens de lessen wereldoriëntatie/mens komt de geschiedenis van de eigen regio zelden aan bod. Het graafschap Loon is duizend jaar geleden voor het eerst vermeld. Loon lag tot 1795 in het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie en behoorde nooit tot de Nederlanden. 
 
Met deze unieke tentoonstelling willen het Historisch Studiecentrum Alden Biesen en de Landcommanderij Alden Biesen hierin verandering brengen. Bijna 400 objecten uit binnen- en buitenland laten de leerlingen kennismaken met de Loonse graven, de Luikse prins-bisschoppen en het dagelijkse leven in de stad en op het platteland.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal
 
Colorcards  
 
Colar Cards is een doosje gevuld met fotokaarten in kleur. Je kunt ze zowel bij jonge kinderen, tieners als volwassenen gebruiken. Ze zijn ideaal om op een speelse manier woordenschat te verwerven. De kaarten zijn gecategoriseerd als 'eenvoudig' en 'complex' en kunnen worden gebruikt voor oefeningen op basis van onder meer matchen, kleuren, patronen en associaties. 
 
Alledaagse thema's zijn o.a.: eten, kleding, tuin en vervoer, dieren en planten, huishoudelijke voorwerpen. 
 
 
PLEC  
 
Het Provinciaal Educatief Centrum steekt in een nieuw kleedje! Je kunt er als vanouds terecht voor spelkoffers, leermaterialen, handboeken vol inspiratie. De medewerkers staan je graag bij met advies.
 
Bezoek het centrum online via de catalogus of live tijdens de Open Bedrijvendag op 7 oktober van 10.00 u. tot 17.00 u. in het Provinciehuis (A-blok), Universiteitslaan 1 in Hasselt.
 
11.11.11  
 
Vluchtelingenkinderen: niet alleen in het nieuws, maar ook in je klas. Hoe maak je het thema migratie bespreekbaar? En welke mogelijkheden bestaan er voor anderstalige nieuwkomers?
 
11.11.11 organiseert op 16 oktober een studiedag met een breed scala aan workshops: van flexibele leertrajecten naar lesgeven over migratie en vluchten tot creatieve inleefmethodieken en zoveel meer.
 
 
Week van het Nederlands  
 
Het wordt al een mooie traditie. Dit schooljaar zetten we van 6 tot en met 13 oktober onze taal in de schijnwerpers tijdens de Week van het Nederlands!
 
Organiseert je school een activiteit – denk maar aan een workshop gedichten schrijven, een wedstrijd om het mooiste woord te bedenken, een literaire avond – dan kan je deze ter inspiratie delen op de website via het aanmeldingsformulier .
 
Er wordt ook een heuse Taalkrant uitgegeven. Dit jaar wordt het Nederlands door de ogen van anderstaligen beschreven. Je kunt gratis exemplaren bestellen bij de Taalunie.
 
Wil je graag aan de slag met kant-en-klare activiteiten? Raadpleeg dan de speciale toolkit.
 
Volg de Week van het Nederlands op Facebook of via de website www.weekvanhetnederlands.org
 
 
Taal - nascholingstraject “Mind the gap!” – overgang lager naar secundair – start op 9 oktober of 23 oktober 2018
 
Ben je leraar in de derde graad basisonderwijs of eerste graad secundair onderwijs? Heb je altijd al willen weten hoe er in het 6e leerjaar gedifferentieerd wordt? Of hoe ze communicatief taalonderwijs geven in het 1e jaar secundair?
 
Dan vind je in het nascholingstraject “Mind the gap! Didactische verschillen tussen lager en secundair” vast en zeker een antwoord. Je wordt gekoppeld aan een leraar uit het basis- of secundair onderwijs. Als duo worden jullie door de coaches van het UCLL begeleid en zullen jullie uiteindelijk samen bij elkaar in de klas één of enkele lessen geven.
 
Het traject start op 9 oktober in Campus Heverlee of op 23 oktober in Campus Diepenbeek.
 
 
 Voorleesweek    
 
De herfst is in het land: druilerig weer, ’s avonds is het sneller donker. Tijd om in een boek te kruipen! Van 17 tot 25 november vindt de Voorleesweek plaats. Op de website www.voorleesweek.be kun je heel wat ideeën sprokkelen. 
 
Je kunt je ook registreren voor de voorleesteller. Wie voorleest, maakt kans op een boekenpakket. 
 
In de volgende nieuwsbrief krijg je nog meer blade(re)n vol met le(e)stips.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
OKAN
 
Joepie Nederlands  
 
Joepie Nederlands is een digitale leermethode waarbij anderstalige nieuwkomers al zingend nieuwe woorden leren. Tegelijk worden deze nieuwe woorden gekoppeld aan een beeld en betekenis.
 
 
Meer uitleg vind je hier: https://www.joepienederlands.be/
   
Colorcards  
 
Colar Cards is een doosje gevuld met fotokaarten in kleur. Je kunt ze zowel bij jonge kinderen, tieners als volwassenen gebruiken. Ze zijn ideaal om op een speelse manier woordenschat te verwerven. De kaarten zijn gecategoriseerd als 'eenvoudig' en 'complex' en kunnen worden gebruikt voor oefeningen op basis van onder meer matchen, kleuren, patronen en associaties. 
 
Alledaagse thema's zijn o.a.: eten, kleding, tuin en vervoer, dieren en planten, huishoudelijke voorwerpen. 
 
 
PLEC  
 
Het Provinciaal Educatief Centrum steekt in een nieuw kleedje! Je kunt er als vanouds terecht voor spelkoffers, leermaterialen, handboeken vol inspiratie. De medewerkers staan je graag bij met advies.
 
Bezoek het centrum online via de catalogus of live tijdens de Open Bedrijvendag op 7 oktober van 10.00 u. tot 17.00 u. in het Provinciehuis (A-blok), Universiteitslaan 1 in Hasselt.
 
11.11.11  
 
Vluchtelingenkinderen: niet alleen in het nieuws, maar ook in je klas. Hoe maak je het thema migratie bespreekbaar? En welke mogelijkheden bestaan er voor anderstalige nieuwkomers?
 
11.11.11 organiseert op 16 oktober een studiedag met een breed scala aan workshops: van flexibele leertrajecten naar lesgeven over migratie en vluchten tot creatieve inleefmethodieken en zoveel meer.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Start-to-teach voor beginnende personeelsleden secundair - 10 oktober 2018
 
Je bent onlangs (of enkele maanden geleden) het onderwijs ingestapt. We wensen je alvast heel veel vreugde toe in je onderwijsloopbaan. Om je te ondersteunen in deze beginperiode willen de pedagogisch begeleiders van regio Limburg alle beginnende personeelsleden samenbrengen tijdens twee woensdagen, telkens van 9u15 tot 16 uur. Die dagen vormen de eerste stap in het ruimere concept van loopbaanbegeleiding van onderwijsmensen en zijn complementair aan de opvang en de begeleiding in de eigen school.
 
 
Twee dagen...
 
 
► 
 
om even uit de drukte te stappen en op adem te komen,
 
► 
 
om collega's beginners te ontmoeten,
 
► 
 
en je eerste ervaringen uit te wisselen,
 
► 
 
om een betere kijk te krijgen op de school en het onderwijs.
 
Twee dagen...
 
 
► 
 
waar je deugd aan beleeft en die je niet mag missen,
 
► 
 
waar je de kans krijgt om andere beginnende collega's te ontmoeten,
 
► 
 
waar je fijne en minder prettige ervaringen kan delen met elkaar
 
► 
 
en vragen en onzekerheden bespreken, om te groeien in je loopbaan.
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Middenkadercongres so: ‘Je veilig voelen als leerling’ - 11 oktober 2018 - Alden Biesen
 
Goed communiceren met leerlingen, hoe doe je dat? En als het dan eens verkeerd loopt, hoe kun je herstellend werken? Hoe kun je op zoek gaan naar redelijke aanpassingen? Of ben je juist op zoek naar een gedragen visie en de link naar de praktijk?
 
Op 11 oktober 2018 organiseren wij voor de tweede keer een middenkadercongresvoor leerlingenbegeleiders, TA‘s, coördinatoren en al wie het beleid ondersteunt met oog voor welbevinden. Het thema van het congres is ‘Je veilig voelen als leerling’. We zijn hiervoor opnieuw te gast in de landcommanderij Alden Biesen in Bilzen. 
 
Met uiteenzettingen en werkwinkels van Rik Prenen en Elke GijbelsTom Van Waterschoot, de Vlaamse scholierenkoepelpraktijkgetuigenissen van het Sint-Franciscuscollege uit Heusden en het CLW Mosa-RT uit Maaseik en input van pedagogisch begeleiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bieden we een rijk palet aan mogelijkheden om met leerlingen om te gaan.
 
Door de aard van de locatie is het aantal plaatsen beperkt. Meer informatie en inschrijven
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Kwaliteitstools voor leraren. Kwaliteitsontwikkeling 2.0, een must voor elke leraar die zijn eigen lespraktijk wil verbeteren. – 29 november 2018
 
Wil je weten hoe je met aandacht voor kwaliteitsontwikkeling aan de slag kan binnen je vak? Deze vorming biedt je een korte intro in kwaliteitsontwikkeling én geeft je de mogelijkheid om te werken met 1 tool naar keuze.
 
Voor leraren secundair onderwijs
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde
 
Nascholing - LIMNET-nascholing “Stille Waters Doorgronden” so - 9 oktober 2018 -  Lees verder
 
Kennismaking met een project waarbij leerlingen de chemische en ecologische waterkwaliteit onderzoeken van een stilstaand water (vijver of poel).
 
Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) biedt Stille Waters Doorgronden (SWD) aan vanuit haar centra in Genk, De Wissen en Nieuwenhoven maar ook overal elders in de provincie Limburg. Je kan dus zelf een stilstaand water kiezen in de buurt van je eigen school en het PNC zorgt voor begeleiding en materialen ter plaatse! Je kan als leerkracht ook opteren om het project zelf te begeleiden.
 
Geo-olympiade  
 
Geo-olympiade – Inschrijven tot 22 oktober - Lees verder
 
Vanaf maandag 3 september starten de inschrijvingen voor de 24ste editie van de geo-olympiade. We zijn ervan overtuigd dat jullie de leerlingen op allerlei manieren zullen motiveren om deel te nemen aan de geo-olympiade. De vragen focussen niet op deelnemers van wetenschappelijke richtingen. Moedig leerlingen uit alle richtingen en netten aan om in te schrijven. Het totaal aantal inschrijvingen is enorm belangrijk om onze plaats tussen de andere olympiades te bevestigen.
 
 
 
Nascholing - Voorstelling nieuw leerplan aardrijkskunde 1e graad + leerplantool 20/02/2019 en 27/02/2019 - meer informatie en inschrijven
 
Vanaf 1 september 2019 gaan de nieuwe leerplannen voor de 1ste graad in voege. Voor aardrijkskunde heeft men de keuze tussen een apart leerplan of een clusterleerplan (met natuurwetenschappen en techniek). In deze sessie nemen we enkel het aparte leerplan onder de loep en kijken we op welke manier we hiermee aan de slag kunnen. Daarnaast wordt ook de nieuwe leerplantool voorgesteld. Er worden 2 momenten in februari voorzien, waarop het leerplan en de tool zullen voorgesteld worden. Afhankelijk van de noodzaak kunnen er nadien verdiepende sessies voorzien worden.
 
De sessie is paperless! Gelieve een laptop of tablet mee te brengen.
 
Nascholing - Aanbod IPBV, UGent 
 
 
► 
 
Werken met WEBGIS: een leerlijn georuimtelijk denken (vr 5/10 en vr 12/10/18)
 
► 
 
Aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik: thema bodemkunde (wo 20/03/19)
 
► 
 
Aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik: thema draagkracht (wo 8/5/19)
 
Nascholing - Vakdidactiek: leraar worden en zijn. – 12/01/2019 of 16/01/2019 - meer info en inschrijven? 
 
Tijdens de nascholing wordt stilgestaan bij de opbouw van lessen aardrijkskunde, zowel in de klas als op het terrein. Vooral de theoretische principes worden tijdens de nascholing behandeld, waarbij ook een aantal voorbeelden kort worden aangehaald. In het bijhorende boek (zie bovenaan) worden deze meer in detail uitgewerkt. Ook enkele maatschappelijke evoluties worden aangehaald met impact op het vak aardrijkskunde.
 
GI Learner project  
 
Informatie - GI Learner project
 
Het project GI Learner probeert een antwoord te geven op de nood voor ruimtelijk denken in het onderwijs. Dit project is afgerond met een leerlijn rond (geo)ruimtelijk denken met bijhorende doelstellingen en lessen.
 
Meer info vind je op www.gilearner.eu.
Boek - “Vakdidactiek aardrijkskunde, leraar worden en zijn.”  
 
Boek - “Vakdidactiek aardrijkskunde, leraar worden en zijn.”
 
Het vak aardrijkskunde onderging de voorbije decennia een grondige metamorfose.
 
Daar waar aanvankelijk de nadruk lag op beschrijvend werken, wordt het verklaren van processen nu steeds belangrijker. Die veranderingen vragen een aangepaste didactiek om het vak op een boeiende en hedendaagse manier aan je leerlingen over te brengen.
 
Bestellen: 
 
 
Deze uitgave wil een leidraad zijn voor elke leerkracht aardrijkskunde en kwam tot stand door een samenwerking van lerarenopleiders aardrijkskunde uit diverse lerarenopleidingen in Vlaanderen. Het boek beschrijft grondig hoe de lessen aardrijkskunde opgebouwd kunnen worden, met verwijzing naar leermiddelen, werkvormen, het organiseren van excursies en het evalueren van leerlingen. Ook de huidige context van aardrijkskundeonderwijs wordt uitgebreid toegelicht. Thema's als differentiatie, taalondersteuning en ICT komen daarbij aan bod.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Bedrijfsbeheer - Informatie - Stand van zaken afschaffing vestigingswet
 
Met ingang van 1 januari 2018 was het niet langer nodig om je beroepsbekwaamheid aan te tonen (hetzij via een specifiek studiebewijs of via praktijkervaring) om je als zelfstandige in het Vlaams Gewest te vestigen in één van volgende beroepen: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorger, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager, garagist, koetswerker en fietsenmaker.
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Bedrijfseconomie
 
Nascholing - Seminarie Nationale Bank – 10 oktober 2018
 
Op 10 oktober 2018 organiseert de Nationale Bank van België haar jaarlijks seminarie voor leraren economie. Dit jaar is het thema ‘De financiële crisis, 10 jaar later. Zijn er lessen uit getrokken?’
 
Het seminarie gaat door om 13 uur in het Auditorium van de NBB, Warmoesbert 61 in Brussel. De toegang is gratis.
 
Voor meer info en de mogelijkheid om in te schrijven, klik hier.
 
Bedrijfseconomie 3de graad tso – Nascholing - Ondernemingsplan en duurzaamheid – 15 oktober 2018
 
Op 15 oktober organiseren we samen met Miranda Geusens (OVAM) en Pieter Vandekerkhof een nascholing voor de leraren die in hun vak leerplandoelen hebben in verband met het maken van een ondernemingsplan en duurzaamheid.
 
Tijdens de nascholing maken de leraren kennis met:
 
 
► 
 
het BMC-model: een methodiek om een ondernemingsplan uit te werken
 
► 
 
de tools EHO-kit en OVAM SIS Toolkit die ze kunnen gebruiken om duurzaamheid te integreren binnen de klaspraktijk.
 
Nadien krijgen de leraren nog de kans om te netwerken en ideeën uit te wisselen.
 
De nascholing gaat door in de lokalen van de begeleidingsdienst (Tulpinstraat 75, Kiewit). We starten om 9 uur. Het einde is voorzien om 12 uur.
 
 
Informatie -  Handleiding en training in verband met het ERP-pakket ODOO
 
Het nieuwe boek ‘Kennismaking met Odoo versie 11 ’ is vanaf 24 augustus verkrijgbaar! Dit zelfstudieboek vormt de perfecte handleiding om te werken met ODOO. Stap voor stap leer je alle handelingen die kunnen worden uitgevoerd in de software.
 
Het boek kost 19,95 euro. Bestellen kan via  de volgende link:  https://www.webwerkt.be/cebes/boek-kennismaking-met-odoo/
 
In het najaar wordt opnieuw een korte training georganiseerd voor leerkrachten die nog niet met ODOO hebben gewerkt. In een volgende nieuwsbrief kan je lezen waar en wanneer de training zal doorgaan.
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
CLIL – ‘Meer dan 100 scholen bieden een vak in een vreemde taal aan’
 
Clil   Dit schooljaar zijn er alweer 20 nieuwe scholen op de CLIL-kar gesprongen. CLIL staat voor content and language integrated learning of makkelijker gezegd: een zaakvak aanbieden in het Duits, Engels of Frans. Daarmee komt het aantal CLIL-scholen nu op 101. In Limburg zijn er 11 scholen die CLIL-onderwijs aanbieden. West-Vlaanderen spant de kroon met 34 scholen. De top drie van meest gekozen CLIL-vakken bestaat uit geschiedenis, aardrijkskunde en sociaal-economische initiatie/bedrijfseconomie.
 
Gewoon secundair onderwijs, CLIL
 
 
 
Duits
 
Nascholing – Deutschlehrer treffen sich wieder!
 
Een kleine vakwerkgroep Duits, zin om inspiratie op te doen en ideeën met anderen te delen … redenen genoeg om naar de netwerkmomenten voor leraren Duits te komen. Dit schooljaar zijn er twee bijeenkomsten voorzien.
 
Je kan voor beide momenten afzonderlijk inschrijven via nascholing.be voor 25 oktober 2018 en 2 april 2019.
 
Bis dann?
 
Nascholing –  – 24 november 2018
 
Deutschlehrertag Seraing  
 
De jaarlijkse Deutschlehrertag van het Goethe-Institut in samenwerking met BGDV staat gepland op zaterdag 24 november 2018. Inschrijven kan vanaf 19 oktober.
 
 
Informatie - Uitwisselingsproject
 
Talenkennis verdiepen met een uitwisselingsproject.
 
Ben je op zoek naar mogelijkheden om je leerlingen Frans of Duits te laten spreken in concrete, levensechte situaties, maar heb je er in jouw omgeving niet meteen de gelegenheid toe? Dan biedt het uitwisselingsproject van het Prins Filipfonds een mooie kans.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
Economie
 
Nascholing - Seminarie Nationale Bank – 10 oktober 2018
 
Op 10 oktober 2018 organiseert de Nationale Bank van België haar jaarlijks seminarie voor leraren economie. Dit jaar is het thema ‘De financiële crisis, 10 jaar later. Zijn er lessen uit getrokken?’
 
Het seminarie gaat door om 13 uur in het Auditorium van de NBB, Warmoesbert 61 in Brussel. De toegang is gratis.
 
Voor meer info en de mogelijkheid om in te schrijven, klik hier.
 
Economie 3de graad aso – Ondernemingsplan en duurzaamheid – 15 oktober 2018
 
Op 15 oktober organiseren we samen met Miranda Geusens (OVAM) en Pieter Vandekerkhof een nascholing voor de leraren die in hun vak leerplandoelen hebben in verband met het maken van een ondernemingsplan en duurzaamheid.
 
Tijdens de nascholing maken de leraren kennis met:
 
 
► 
 
het BMC-model: een methodiek om een ondernemingsplan uit te werken
 
► 
 
de tools EHO-kit en OVAM SIS Toolkit die ze kunnen gebruiken om duurzaamheid te integreren binnen de klaspraktijk.
 
Nadien krijgen de leraren nog de kans om te netwerken en ideeën uit te wisselen.
 
De nascholing gaat door in de lokalen van de begeleidingsdienst (Tulpinstraat 75, Kiewit). We starten om 9 uur. Het einde is voorzien om 12 uur.
 
 
Deeltijds leren – Nascholing - Studiedag ‘Hoe eco is onze economie?’ – 15 november 2018
 
Op donderdag 15 november 2018 organiseert de VLEW een studiedag rond het centrale thema ‘Hoe eco is onze economie?’. De studiedag gaat door op de campus Proximus in Heverlee. 
 
‘Hoe eco is onze economie?’ Hoe brengen we de 5P’s van duurzaam ondernemen en de SDG’s in onze lessen? 
 
In de nieuwe eindtermen en leerplannen zal er meer aandacht gegeven worden aan duurzaam ondernemen en consumeren. Tijdens deze studiedag krijgen jullie naast theoretische kaders ook praktische tips om zinvol met deze thema’s in de klas aan de slag te gaan.
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Engels
 
Netwerk leraren Engels – Start op 8 oktober 2018
 
Je bent een gepassioneerd leerkracht Engels en je wil graag je ervaringen en materiaal uitwisselen met gelijkgezinde collega’s, dan ben je van harte welkom op de netwerkdagen voor Engels. In overleg bepalen we de thema’s die we verder uitdiepen. Doel van dit netwerk is om informatie uit te wisselen, samen nieuw materiaal te creëren en je lesssen een kwalitatieve boost te geven. Inschrijven doe je via nascholing.be Een engagement betekent dat je je inschrijft voor drie sessies: 8/10/2018, 8/01/2019, 17/04/2019. We komen samen in de Tulpinstraat in Kiewit.
 
Let’s do this together
 
 
Beltaday
 
Nascholing - SAVE THE DATE FOR BELTA DAY – 11 mei 2019
 
Op 11 mei 2019 organiseert BELTA (Belgian English Language Teaching Association) haar zevende congresdag op de Erasmushogeschool in Brussel. Het programma en verdere praktische informatie vindt u op hun website https://www.beltabelgium.com/ . Inschrijven kan vanaf 15 februari.
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
Expressie
 
Nascholing - Het ABC-huis – 20 november en 11 december 2018
 
Op dinsdag 20 november en 11 december 2018 organiseren we een dag voor leraren expressie in het ABC-huis in Brussel. Inschrijvingen kan via nascholing.be.
 
Vorming door het Archief van Onderwijs – 26 november 2018 In Mechelen, 28 november in Hasselt
 
Verschillende leerplandoelstellingen zijn gelinkt aan kunstinitiatie, kunstbeschouwing en impressie. Het Archief voor Onderwijs bevat diverse collecties met goede lesimpulsen, interessante interviews, allerhande (audio)visueel materiaal dat ter ondersteuning van de lessen kan worden gebruikt. De site biedt ook de mogelijkheid om zelf collecties samen te stellen. Tijdens deze vorming maken we zowel kennis met de mogelijkheden van de bestaande collecties als gaan we aan de slag om zelf collecties samen te stellen. De vorming zal plaats vinden in Mechelen op maandag 26 november van 9 tot 12 uur en in Hasselt op woensdag 28 november van 13 tot 16 uur. Inschrijven kan binnenkort via nascholing.be
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie
 
 
 
Frans - Informatie – Oproep netwerk Frans (uitbreiding) – 18/10/2018
 
Hoe werkt gespreide evaluatie bij jullie op school? Geven jullie nog examens? Op welke manier gebruiken jullie een taalportfolio? Hebben jullie ervaring met co-teaching? Welke criteria gebruiken jullie bij schrijf-en spreekopdrachten? Hoe differentiëren jullie? Welke werkvormen en leerstrategieën werken bij jullie het best?
 
Deze vragen en ongetwijfeld nog andere thema’s komen aan bod tijdens het netwerk Frans. Samen met een team collega’s van verschillende scholen worden de verschillende ervaringen, succesverhalen en werkpunten besproken in een aangename sfeer. Materiaal en werkwijzes worden overlopen en aangevuld of aangepast met ideeën van de groep.
 
Dit schooljaar wensen we de netwerken uit te breiden en een netwerk Frans 1e graad op te starten. Het bestaande netwerk Frans 2e -3e graad blijft verder doorlopen.
 
Wens je deel te nemen aan één van deze netwerken volgend schooljaar? Schrijf je dan zeker in via één van de volgende linken. (Opgelet: er is een maximum van 15 deelnemers per netwerk. Wees er tijdig bij).
 
 
► 
 
Voor het netwerk 1e graad
 
► 
 
Voor het netwerk 2e/3e graad
 
► 
 
De eerste datum voor volgend schooljaar is geprikt: 18/10/2018 om 17 uur.
 
De netwerken gaan door in de gebouwen van de pedagogische begeleidingsdienst, Tulpinstraat 75, in Hasselt.
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
Geschiedenis
 
Nascholingen regio Limburg 2018-2019
 
 
► 
 
Netwerk breed evalueren geschiedenis – NIEUWE DATUM!: maandag 12 november 2018, 09.30 tot 12.30 uur
In het schooljaar 2017-2018 werd met de sessies over breed evalueren in geschiedenis het startschot gegeven voor een lerend netwerk op langere termijn. Als leerkracht geschiedenis zal je in het volgend schooljaar er thema’s inhoudelijk kunnen uitdiepen, inspiratie opdoen, ideeën en leservaringen uitwisselen, lesmateriaal samenstellen en delen.
Doelgroep: leerkrachten geschiedenis uit alle graden, die bereid zijn om ideeën en ervaringen uit te wisselen over breed evalueren
Info en inschrijven kan hier.
 
► 
 
Netwerk geschiedenis eerste graad (1) – NIEUWE DATUM wordt weldra via de website bekendgemaakt.
Je bepaalt samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Als leerkracht geschiedenis van de eerste graad zal je onvermijdelijk geconfronteerd worden met de modernisering van het secundair onderwijs en een nieuw leerplan. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer.
Doelgroep: Leerkrachten geschiedenis eerste graad, die bereid zijn om ideeën en ervaringen uit te wisselen
Info en inschrijven kan weldra hier.
 
► 
 
Nieuw leerplan geschiedenis eerste graad – woensdag 27 februari 2019, 13.30-16.00 uur
Onder een aantal sleutelcompetenties worden nieuwe eindtermen voor de eerste graad geformuleerd, die verdeeld worden over de verschillende vakken. Zo zullen de eindtermen van de sleutelcompetentie historisch bewustzijn (p. 62-65) aansluiten bij het vak geschiedenis. 
De modernisering so gaat van start in september 2019 met nieuwe leerplannen. Achter de schermen is er al hard gewerkt aan een nieuw leerplan geschiedenis voor de eerste graad.
Op woensdag 27 februari 2019 van 13.30-16.00 uur staat er een infosessie gepland. Afhankelijk van de vraag zal er een tweede verdiepende sessie volgen. Hou de maandberichten in de gaten voor meer nieuws hierover.
Doelgroep: leerkrachten geschiedenis uit de eerste graad
Inschrijven kan hier
 
Nascholingen – buiten de regio
 
 
► 
 
DAG VAN DE BELGISCHE MIGRATIEGESCHIEDENIS – zaterdag 6 oktober 2018, 9.30-17.00 uur, KADOC KU LEUVEN, Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven.
Het programma lezen en het registreren kan hier.
 
► 
 
De relatie tussen christendom en islam in de middeleeuwen - zaterdag 13 oktober 2018, 09.30-12.30 uur, Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, Gebouw C, aula C.002.
Doelgroep: Leerkrachten geschiedenis 2e en 3e graad, leerkrachten godsdienst en niet-confessionele zedenleer 2e en 3e graad, leerkrachten filosofie (open ruimte) 2e en 3e graad en alle andere belangstellenden.
Info en inschrijven kan hier.
 
► 
 
Actief Historisch Denken Sessie 1: Basisprincipes van een didactiek die leerlingen aan het (historisch) denken zet – woensdag 24 oktober 2018 van 13.00 tot 16.00 uur, Provinciehuis Leuven, Provincieplein 1, 3000 Leuven.
In deze sessie licht dr. Harry Havekes een reeks activerende werkvormen toe die aanzetten tot actief historisch denken.
Doelgroep: leraren en lerarenopleiders geschiedenis
Inschrijven kan hier 
 
Tentoonstellingen
 
 
► 
 
Stonehenge. Voorbij het mysterie – 13 oktober 2018 – 21 april 2019, Gallo-Romeins Museum Tongeren
In deze nieuwe, tijdelijke tentoonstelling van het Gallo-Romeins Museum worden er via recent archeologisch onderzoek boeiende feiten en verrassende inzichten getoond over het bouwwerk Stonehenge. Info vind je hier.
 
► 
 
Limburg tussen staf en troon. 1000 jaar graafschap Loon – van 26 oktober 2018 tot 10 maart 2019, Landcommanderij Alden Biesen.
Bijna 400 objecten uit binnen- en buitenlandse musea en interactieve toepassingen laten de leerlingen kennismaken met het belangrijke politieke, religieuze en culturele verleden van onze streek zonder het dagelijkse leven in de stad en op het platteland te vergeten. Leerlingen uit de tweede graad vinden hier ongetwijfeld aanknopingspunten voor omgevingsonderwijs. Voor de derde graad kunnen de inhouden en de aanpak een illustratie van deze periode betekenen. Een uitgebreid didactisch programma kwam tot stand in nauwe samenwerking met de hogescholen PXL en UCLL. Voor de gratis te downloaden lesmappen en alle informatie over het project verwijzen we graag naar de website: http://1000jaarloon.be/.
 
► 
 
Brussel, november 1918. VAN OORLOG NAAR VREDE ? - van woensdag 26 september 2018 t/m zondag 6 januari 2019, gratis toegang.
Op het einde van WOI staat Brussel voor grote uitdagingen. Via archieffilms historische foto’s en voorwerpen worden we ondergedompeld in het Brussel van 1918. Meer info vind je hier.
 
► 
 
VZW Vredescentrum Provincie en Stad Antwerpen brengt naast het reguliere aanbod ook een aantal activiteiten ter herdenking van 100 jaar Wapenstilstand (’14-’18). Ontdek het programma hier.  
 
Varia
 
 
► 
 
Het  Archief voor Onderwijs:
Maak kennis met het online platform Het Archief voor onderwijs via hun praktische workshop. Data, locaties en inschrijfmogelijkheden vind je hier.
 
► 
 
VVLG:
Word lid van de Vlaamse Vereniging Leerkrachten Geschiedenis & cultuurwetenschappen. Het lidmaatschap loopt van 1 september tot 31 augustus en kost €25. Hiervoor krijg je toegang tot de website (en dus ook het archief). Je ontvangt regelmatig een nieuwsbrief. Het tijdschrift Hermes verschijnt tweemaal per jaar. Hierin worden vakdidactische en -inhoudelijke vernieuwingen en evoluties in de geschiedeniswereld uiteengezet.
 
► 
 
Maand van de geschiedenis:
In Nederland is oktober de Maand van de Geschiedenis. Dit geschiedenisevenement gaat gepaard met bijna 800 talks, tour, festivals en lezingen in heel Nederland. Het thema is Opstand. Kijk zeker eens over het muurtje naar hun programma.
 
► 
 
Social Media Class:
Aan de KU Leuven verzorgt de universitaire opleiding Communicatiewetenschappen een Junior College voor leerkrachten van het zesde jaar aso. Er zijn vijf lesmodules. De lesmodule #participatie legt de link tussen sociale media en onze politieke communicatie en -participatie. Aan de deelnemende leerkrachten wordt gevraagd minstens twee lesuren te spenderen met kant-en-klaar lesmateriaal en in mei kunnen ze met hun klas meespelen met het interactief stadsspel. Info en inschrijven kan hier.
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
Handel tso-bso – Deeltijds leren – Nascholing - Studiedag ‘Hoe eco is onze economie?’ – 15 november 2018
 
Op donderdag 15 november 2018 organiseert de VLEW een studiedag rond het centrale thema ‘Hoe eco is onze economie?’. De studiedag gaat door op de campus Proximus in Heverlee. 
 
‘Hoe eco is onze economie?’ Hoe brengen we de 5P’s van duurzaam ondernemen en de SDG’s in onze lessen? 
 
In de nieuwe eindtermen en leerplannen zal er meer aandacht gegeven worden aan duurzaam ondernemen en consumeren. Tijdens deze studiedag krijgen jullie naast theoretische kaders ook praktische tips om zinvol met deze thema’s in de klas aan de slag te gaan. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Humane wetenschappen – Nascholing - Moeilijk hanteerbaar gedrag in de klas: onwil of onkunde? – Katelijne Van Lommel - 18 oktober 2018
 
“Ben jij nu weeral je taak vergeten? Hoe vaak moet ik dit nog herhalen? Kan jij niet gewoon doen wat ik vraag? Is dit een manier om te reageren? Ik wil dat je respect toont!” 
Hoe kunnen we op een vernieuwende manier met moeilijk hanteerbaar gedrag in de klas en op school omgaan?
Liever dan een bestraffende aanpak kiezen we voor een preventieve, ondersteunende aanpak die moeilijk hanteerbaar gedrag zoveel mogelijk overbodig maakt. Aan de hand van eigen, ingestuurde, pedagogische systemen (beloningssystemen, strafsystemen, gedragskaarten, andere maatregelen) kijken we hoe we best met moeilijk hanteerbaar gedrag omgaan. Indien nodig voorzien we deze systemen van een "make-over" zodat de winst van onze inspanningen zo groot mogelijk is.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Klassieke talen
 
Nascholingen regio Limburg 2018-2019
 
 
► 
 
Lerend netwerk Latijn (Grieks) eerste graad – dinsdag 16 oktober 2018, 13.30-16 uur
Je bepaalt samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Als leerkracht klassieke talen zal je onvermijdelijk geconfronteerd worden met de modernisering van het secundair onderwijs en een nieuw leerplan, nieuwe wetenschappelijke inzichten (denk aan de colometrische leesmethode of levend Latijn) en de gewijzigde mentaliteit van de nieuwe eerstejaars. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer
Doelgroep: leerkrachten klassieke talen uit de eerste graad, die bereid zijn om ideeën en ervaringen uit te wisselen.
Info en inschrijven: https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2525808
 
► 
 
Flipping the classroom – donderdag 25 oktober, 9.30-12.30 uur
Voeg een extra dimensie toe aan je lessen door Flipped Videos te gebruiken! Dit kan helpen om te activeren en te differentiëren. In navolging van de sessies op de eerste Dag van de talen in februari 2018 komt David Stienaers, lector Latijn en flipped learning trainer, tonen hoe je aan de slag kan met Flipped Videos.
Doelgroep: leerkrachten klassieke talen, MVT en Nederlands uit alle graden
Info en inschrijven vind je weldra hier: https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&ID=3713
 
► 
 
Dag van de talen – donderdag 14 maart 2019, 9 tot 16 uur
Het volledige dagprogramma wordt later meegedeeld. Wij hebben alvast een bevestiging gekregen van Christian Laes (levend Latijn), Katja de Herdt (geïntegreerde toetsing), Kristien Hulstaert (colometrische leesmethode) en Wim Cool (nieuw-Grieks). Hou zeker de regionale nieuwsbrief en nascholing.be in de gaten voor extra nieuws.
Doelgroep: leerkrachten klassieke talen, MVT en Nederlands uit alle graden
Info en inschrijven vind je weldra hier: https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2514211
 
► 
 
Nieuw leerplan klassieke talen eerste graad – dinsdag 7 mei 2019, 9-12 uur
De modernisering so gaat van start in september 2019 met nieuwe leerplannen. Ook voor de basisoptie Latijn (Grieks) zal er een nieuw graadleerplan zijn. Alle nieuwigheden worden in deze sessie toegelicht, alsook de nieuwe digitale leerplantool.
Doelgroep: leerkrachten klassieke talen uit de eerste graad
Inschrijven: weldra via https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&ID=3713
 
Oproep juryleden Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks
 
Beste collega
 
Het Certaminacomité doet wederom een beroep op je bereidheid om deel uit te maken van een of meer jury’s van de vier vertaalwedstrijden van de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks. Alle informatie over deze wedstrijden vind je op de website www.certamina.be.
 
Voor de Cicerowedstrijd zijn juryleden nodig voor de tweede ronde. Lees meer ...
 
Debat / lezingen
 
 
► 
 
Oersaaie verhalen? De oudheid vandaag – maandag 8 oktober 2018, 18-20 uur, Huis van de Europese geschiedenis.
Debat tussen panelleden die in hun professioneel leven de klassieke oudheid en de relevantie ervan in de moderne tijd bestuderen.
Inschrijven kan door een mail te verzenden naar: historia-learning@ep.europa.eu.
 
► 
 
De taalversterkende en cultuurverruimende waarde van de klassieke talen – woensdag 24 oktober 2018, van 14.30 tot 17 uur, Cultureel Centrum Lokeren, Torenzaal, Torenstraat 1, 9160 Lokeren.
De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen organiseert naar goede gewoonte een studiedag voor klassieke talenleerkrachten. Dit keer zijn er twee lezingen gepland door respectievelijk door prof. Christian Laes en dr. Evelien Bracke over de waarde van het klassieke talenonderwijs.
Meer info en inschrijven kan hier.
 
Varia
 
 
► 
 
Social Media Class:
Aan de KU Leuven verzorgt de universitaire opleiding Communicatiewetenschappen een Junior College voor leerkrachten van het zesde jaar aso. Er zijn vijf lesmodules. In de lesmodule #eeuwenoud gaat men tweeduizend jaar terug in de tijd met M.T. Cicero. Aan de deelnemende leerkrachten wordt gevraagd minstens twee lesuren te spenderen met kant-en-klaar lesmateriaal en in mei kunnen ze met hun klas meespelen met het interactief stadsspel. Info en inschrijven kan hier.
 
► 
 
Eos - Wie is je favoriete wetenschapscommunicator?
Het tentoonstellingsproject over het Collegium Trilingue is in de prijzen gevallen. Prof. Jan Papy en zijn team ontvingen de Jaarprijs 2018 voor Wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
Daardoor is het project ook genomineerd voor de Publieksprijs van Eos. Stemmen doe je op deze website!
 
► 
 
Tentoo
nstelling: Alex. De kunst van Jacques Martin - vrijdag 14 september 2018 tot zondag 6 januari 2019, KMKG Brussel
Een tentoonstelling over de stripheld Alex en het historische stripverhaal door de triptekenaar Jacques Martin.
Meer info via http://www.kmkg-mrah.be/nl/expositions/alex
 
► 
 
Uitstap Classici Lovaniensis - zondag 25 november 2018 van 10.15-15.30 uur
Wat staat er gepland? Een bezoek aan twee tentoonstellingen in Tongeren: 1. ‘De Kopten, een ander Egypte’ in het Teseum. Gegidste rondleiding van 10.30-12.30 uur; 2. ‘Stonehenge. Voorbij het mysterie’ in het Gallo-Romeins Museum van 14-15.30 uur.
Wens je deel te nemen, schrijf dan in via Herbert.Verreth@kuleuven.be. Meer uitleg kan je vinden via de Facebookpagina van de Classici Lovaniensis.
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
 
In LITC komt elke studierichting aan zijn trekken voor een inspirerende, interactieve kennismaking met de boeiende wereld van de logistiek. Onder “Aanvullende Activiteiten” zie je dat LITC haar aanbod aan bedrijfsbezoeken bij Nike ook aangepast hebben: 
 
 
► 
 
een magazijnbezoek is een aanrader voor de 3e graad bso Administratie-Retail en voor het 7e jaar bso Logistiek
 
► 
 
voor tso Handel, aso Economie en STEM raden we dan weer een overzichtspresentatie aan met sprekende filmpjes, gevolgd door een rondleiding in de duurzame Nike campus en eventueel een greep uit de interactieve expo “Innovaties in Duurzame Logistiek”.
 
Wil je een bezoek inplannen? Bekijk dan eerst even de online kalender via https://litc.be/kalender/.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
MVT
 
Nascholing - Flipping the classroom – 25 oktober 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Voeg een extra dimensie toe aan je lessen door Flipped Videos te gebruiken. Dit kan helpen om te activeren en te differentiëren. In navolging van de successessies op de eerste Dag van de talen in februari 2018 komt David Stienaers, lector en flipped learning trainer, tonen hoe je concreet aan de slag kan met Flipped Videos.
 
 
► 
 
Doelgroep: leerkrachten MVT, Nederlands en klassieke talen uit alle graden
 
► 
 
Info en inschrijven
 
Nascholing - The Future Classroom: interactieve workshop - 15 november 2018 - meer info en inschrijven.
 
Je gelooft in het inzetten van digitale tools als meerwaarde voor je lespraktijk. Je merkt echter dat je nog onvoldoende kennis hebt van de mogelijkheden of je bent nieuwsgierig naar nieuwe toepassingen. Dan is deze praktische sessie geschikt voor jou. Twee gedreven ervaringsdeskundigen hebben voldoende concrete toepassingen en voorbeelden om zowel dummies als leerkrachten met meer IT-vaardigheden te inspireren.
 
 
Informatie – werkvormen voor woordenschat
 
Woordenstroom
 
Woorden leren gaat niet vanzelf. Een nieuw woord moet ongeveer zeven keer voorbijkomen voordat een leerder het goed kan onthouden. Herhaling van nieuwe woorden is dus essentieel, maar schiet er tijdens de les vaak bij in.
 
Werkvormen voor woordenschat - Lotte Minnema – uitgeverij Coutinho
 
Woordenstroom bevat veertig gevarieerde werkvormen om woorden op een actieve en speelse manier terug te laten komen in de taalles. De werkvormen kunnen gebruikt worden door iedere taaldocent, ongeacht in welke taal, op welk taalniveau, in welk leerjaar en met behulp van welke leergang hij of zij lesgeeft.  De werkvormen betrekken leerders actief bij het herhalen van woorden, vergen weinig voorbereidingstijd van de docent en zijn gemakkelijk in elke taalles in te passen. Met het overzicht voorin het boek kan makkelijk de juiste werkvorm gezocht worden aan de hand van eigenschappen als de benodigde lestijd en voorbereidingstijd, het ERK-niveau en of de werkvorm zich richt op receptief of productief gebruik van de woorden.
 
Op de bijbehorende website vind je links en kun je woordkaartjes maken voor een aantal werkvormen.  https://shop.coutinho.nl/store_nl/woordenstroom.html
 
Klasmanagement - lees meer
 
De eerste weken van het schooljaar zijn gouden weken waarin je als leraar de leerlingen in de plooi wilt leggen. Je kiest voor een bepaalde strategie, duidelijke afspraken en je zorgt ervoor dat je leerlingen weten wat jij van hen verwacht. Consequent je eigen strategie aanhouden is een gouden regel om je klas in de hand te houden. KLASSE geeft in september aandacht aan klasmanagement en kopt hoe hou je ze in de hand? Het onderwijsmagazine  heeft overigens een  overzichtelijk archief over het thema klasmanagement: https://www.klasse.be/thema/klasmanagement/ .
 
Voor de beginnende leraren secundair voorziet de begeleidingsdienst een sessie in haar traject start to teach over klasmanagement. Meer informatie en inschrijven.
 
Leermateriaal – Leerstrategieën
 
Wil je dit schooljaar extra aandacht geven aan effectieve leerstrategieën verwerkt in je lessen? De posters van The Learning Scientists helpen jullie alvast verder.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
Natuurwetenschappen - Informatie: Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen!
 
Ook in het schooljaar 2018-2019 kan je je leerlingen aanmoedigen om deel te nemen aan de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen. Dit zijn ‘olympische’ wedstrijden in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen georganiseerd voor leerlingen uit richtingen waar deze vakken tot het lessenpakket behoren van zowel tweede als derde graad van het secundair onderwijs.
 
De data van de verschillende Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen en tot wanneer je kunt inschrijven, vind je terug op de website www.vonw.be
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nederlands
 
Nascholing – Dag van de B-stroom – 12 oktober 2018 - lees meer
 
Wat? Hoe? Waarom? Ben je leraar Nederlands in de B-stroom? Wil je je laten inspireren over hoe je in 1B en BVL je leerlingen kan stimuleren? Dan is deze vormingsdag zeker iets voor jou!
 
Als leraar zetten we in onze lespraktijk immers dagelijks in op leesvaardigheid en leesbegrip. We proberen ook het leesplezier bij onze leerlingen te stimuleren. Hoe beter en liever onze leerlingen lezen, hoe meer kansen ze hebben op studiesucces. 
 
 
► 
 
Doelgroep: leraren 1ste graad B-stroom. 
 
Nascholing – Hoe leer je leerlingen beter schrijven? – 16 oktober 2018
 
Goed kunnen schrijven is belangrijk, maar het leren is lastig. Hoe organiseer je de lessen zo dat leerlingen niet alleen maar veel schrijven, maar ondertussen ook echt werken aan hun schrijfvaardigheid? Hoe breng je er een leerlijn in? Hoe beoordeel je het? Hoe kan je leerlingen ervoor motiveren? En, niet onbelangrijk, hoe hou je de verbeterlast binnen de perken?
 
 
► 
 
Lesgever: Jella Di Perna was lerares Nederlands-Engels, lector taal en taalvaardigheid aan de PXL en Arteveldehogeschool, vorser vakdidactiek en vakassistent Nederlands aan de UAntwerpen en de UGent, nascholer talenbeleid, pedagogisch begeleider, taalcoach en schooldirecteur. Ze heeft vooral expertise opgebouwd rond taalontwikkeling, taalvaardigheidsbevordering en talenbeleid in het kleuteronderwijs, basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs.
 
► 
 
Plaats: PB, Tulpinstraat 75, Kiewit-Hasselt.
 
► 
 
Wanneer: dinsdag 16 oktober – 9-16 uur
 
► 
 
Max. aantal deelnemers: 20.
 
► 
 
Prijs: 90 euro (lunch inbegrepen).
 
► 
 
Inschrijven kun je enkel via www.nascholing.be > so > Nederlands > LNS1 ‘Hoe leer je leerlingen beter schrijven?
 
Nascholing - Flipping the classroom – 25 oktober 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Voeg een extra dimensie toe aan je lessen door Flipped Videos te gebruiken. Dit kan helpen om te activeren en te differentiëren. In navolging van de successessies op de eerste Dag van de talen in februari 2018 komt David Stienaers, lector en flipped learning trainer, tonen hoe je concreet aan de slag kan met Flipped Videos.
 
 
► 
 
Doelgroep: leerkrachten MVT, Nederlands en klassieke talen uit alle graden
 
► 
 
Info en inschrijven
 
Nascholing – De digitale revolutie in je werk als leraar – 7 november 2018
 
De wereld rondom ons verandert heel snel, digitalisering speelt daarin een grote rol. Vinden we die digitale wereld ook in onze scholen terug? Zetten we de nieuwe technologie in bij onze lesvoorbereidingen, in de klas of bij het evalueren van onze leerlingen? Of ontbreken daarvoor voorlopig nog de middelen? Of missen we als leerkracht de digitale vaardigheden?
 
In deze workshop reiken we tools aan om de nieuwe technologie slim in te zetten in het onderwijs van vandaag. 
 
 
► 
 
Lesgever: Danny Schrijvers, voormalig pedagogisch begeleider Duits, leraar Duits en coördinator 3e graad WICO, campus Sint-Maria Neerpelt.
 
► 
 
Plaats: PB, Tulpinstraat 75, Kiewit-Hasselt
 
► 
 
Wanneer: woensdag 7 november van 14.00-16.00.
 
► 
 
Gelieve een digitaal aparaat (laptop, tablet) mee te brengen.
 
► 
 
Inschrijven kan enkel via www.nascholing.be > so > Nederlands.
 
Hoe organiseer ik haalbare boekbesprekingen? Tips van collega’s - Lees meer
 
Tijdens een vakvergadering in het Spectrumcollege campus Lummen ging het op een bepaald moment over een hanteerbare aanpak van boekbesprekingen. De collega’s van de vakgroep kwamen zelf met interessante suggesties. Ik vroeg hen om een aantal daarvan op papier te zetten. Hieronder vind je enkele van hun voorstellen. De werkvormen die zij in de 2de graad toepassen, kun je zeker eveneens in de 3de graad gebruiken. Hun tweede voorstel is overigens ook erg geschikt voor de 1ste graad.
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
OKAN
 
 
Nascholing – lerend netwerk leraren OKAN
 
► 
 
Sta je nog maar pas in de OKAN-klas en wil je inzicht verwerven in hoe leerlingen het best komen tot het leren van het Nederlands? Heb je nog geen idee hoe je aan de slag moet met het ontwerpen van een goede les op basis van de ontwikkelingsdoelen?
 
► 
 
Je hebt al een jaar ervaring in OKAN, maar je twijfelt nog aan hoe je (nog meer) gedifferentieerd te werk kan gaan?
 
► 
 
Je geeft met hart en ziel les aan je OKAN-leerlingen. Toch vind je hun prestaties evalueren nog moeilijk?
 
Sluit je dan aan bij het netwerk voor OKAN-leraren op:
 
9 oktober, 20 november en 12 februari. Want samen leer je meer! Schrijf je in!
 
In dit netwerk ga je met de verkregen inzichten in taalverwervingsprocessen actief aan de slag in je eigen lespraktijk. Je ontwerpt taaltaken op basis van de ontwikkelingsdoelen, je bouwt differentiatie in zowel in je les als in je evaluatie. Tijdens elke sessie wordt er tijd gemaakt om op je les feedback te geven, te reflecteren en ervaringen te delen.
 
Wens je meer info? Contacteer dan de taalbegeleider: bregje.beckers@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
 
Nascholingsaanbod CNO, CTO, VOCVO
 
Het CNO in Antwerpen biedt een brede waaier aan vormingen voor leraren in het NT2-onderwijs aan. Via hun website vind je meer informatie o.a. over enkele nieuwe onderwerpen zoals digitale leermiddelen (e-tools) en leesplezier aanwakkeren.
 
Het CTO in Leuven richt traditioneel heel wat navormingen rond anderstalige nieuwkomers in. Lees meer informatie. Nieuw in hun aanbod is o.m. de vorming interactieve werkvormen in de NT2-klas, het leerlabo krachtig materiaal voor AN en een materialensessie.
 
Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs (VOCVO) verzorgt veelal na-scholingen voor leraren uit CVO’s, centra voor basiseducatie. Toch zijn hun navormingen ook interessant voor OKAN-coördinatoren of –leraren. Zo bieden zij een sessie “Aan de slag met Wa-blieft!-boeken” aan en een studiedag “Asielprocedure en traumaherkenning in een onderwijs-context”. Verneem online meer info.
 
 
Werkgroep OKAN
 
Ook dit schooljaar kun je weer deelnemen aan de werkgroep OKAN. Deze staat open voor alle OKAN-coördinatoren of voor een teamlid dat met het onderwerp van de vergaderingen bezig is.
 
De werkgroep zal samenkomen van 9.30 uur tot 16 uur in de Guimardstraat 1 te Brussel op de volgende data:
 
► 
 
dinsdag 2 oktober 2018: start van het schooljaar, aantallen, wat is nieuw, opstart van de werkgroep voor ongeschoolde AN’ers
 
► 
 
woensdag 5 december 2018: leerlijnen taal en rekenen, de kunst van het observeren, videocoaching
 
► 
 
donderdag 31 januari 2019: onderwerp wordt later nog meegedeeld
 
► 
 
vrijdag 26 april 2019: onderwerp wordt later nog meegedeeld
 
Op woensdag 3 oktober 2018 worden alle directies van de OKAN-scholen verwacht om de laatste ontwikkelingen te bekijken.
 
Meer info volgt later via Ann Devos.
 
Joepie Nederlands  
 
Joepie Nederlands is een digitale leermethode waarbij anderstalige nieuwkomers al zingend nieuwe woorden leren. Tegelijk worden deze nieuwe woorden gekoppeld aan een beeld en betekenis.
 
 
Meer uitleg vind je hier: https://www.joepienederlands.be/
PLEC  
 
Het Provinciaal Educatief Centrum steekt in een nieuw kleedje! Je kunt er als vanouds terecht voor spelkoffers, leermaterialen, handboeken vol inspiratie. De medewerkers staan je graag bij met advies.
 
Bezoek het centrum online via de catalogus of live tijdens de Open Bedrijvendag op 7 oktober van 10.00 u. tot 17.00 u. in het Provinciehuis (A-blok), Universiteitslaan 1 in Hasselt.
 
Didactische materialen en tips
 
Welk lidwoord is het nu alweer?
 
Oefening baart kunst als het op het gebruik van de of het en die of dat aankomt. Moedig je leerlingen aan om hiermee aan de slag te gaan op de site www.welklidwoord.nl. Door op ‘oefenen’ te klikken kan je meteen aan de slag. Je kan er ook voor zorgen dat je dagelijks een mail met oefeningen toegestuurd krijgt. Voorlopig is dit allemaal nog gratis.
 
Moedertaal in NT2-onderricht
 
De Universiteit van Utrecht ontwikkelde een app die NT2-leraren kan helpen om specifiek op de verschillen met de moedertaal te oefenen. Je vindt er overzichten van de belangrijkste verschillen tussen het Nederlands en een aantal veel voorkomende eerste talen, met enkele oefeningen erbij. Vanop de site kan je de app downloaden.
 
Ademhalings- en relaxatieoefeningen voor vluchtelingen
 
Vaak vormt de taal een barrière om vluchtelingen te ondersteunen in hun welzijn. De volgende site heeft voor een oplossing gezorgd door heel wat materiaal in meerdere talen te voorzien.
11.11.11  
 
Vluchtelingenkinderen: niet alleen in het nieuws, maar ook in je klas. Hoe maak je het thema migratie bespreekbaar? En welke mogelijkheden bestaan er voor anderstalige nieuwkomers?
 
11.11.11 organiseert op 16 oktober een studiedag met een breed scala aan workshops: van flexibele leertrajecten naar lesgeven over migratie en vluchten tot creatieve inleefmethodieken en zoveel meer.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen, Taal & cultuur
 
 
 
Ondernemend project – Nascholing - Inspirerend netwerk – 15 oktober 2018
 
Op 15 oktober organiseren we samen met Miranda Geusens (OVAM) en Pieter Vandekerkhof een nascholing voor de leraren ondernemend project.
 
Tijdens de nascholing maken de leraren kennis met:
 
 
► 
 
het BMC-model: een methodiek om een ondernemingsplan uit te werken
 
► 
 
de tools EHO-kit en OVAM SIS Toolkituit die ze kunnen gebruiken om duurzaamheid te integreren binnen het ondernemend project.
 
Nadien krijgen de leraren nog de kans om te netwerken en ideeën uit te wisselen.
 
De nascholing gaat door in de lokalen van de begeleidingsdienst (Tulpinstraat 75, Kiewit). We starten om 9 uur. Het einde is voorzien om 12 uur.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Personenzorg
 
Nascholing - STW voor 2e en 3e graad
 
 
► 
 
Netwerking SW 2e graad op 16 januari in de voormiddag (de volgende data worden samen vastgelegd) - Meer informatie en inschrijven
 
► 
 
Netwerking SW 3e graad in opvolging van de start gemaakt op 25 mei 2018: 24 oktober en 28 november 2018, 13 februari en 23 mei 2019, telkens om 9 uur in de Tulpinstraat in Hasselt - Vergeet niet voor elke sessie afzonderlijk in te schrijven. Meer informatie en inschrijven.
 
We gaan met je vragen, bekommernissen, behoeften … aan de slag, delen ervaringen en werken volgens behoefte materiaal uit of vullen dit aan. Concrete afspraken met betrekking tot engagement en het delen van expertise worden bij het begin gemaakt zodat het netwerk kan uitgroeien tot een lerend netwerk. 
 
Verderzetting lerend netwerk voor leraren G&W 3e graad GWW - 8 oktober 2018 voormiddag
 
Na het uitwerken van criteria tijdens de laatste sessie gaan we verder aan de slag met de vragen als ‘Hoe onze leerlingen van GWW motiveren (les en stage)? Hoe de verantwoordelijkheid voor hun leerproces in eigen handen geven?’ Vanuit de concrete praktijksituaties kijken we hoe bestaande tools (POP, architect van mijn leerloopbaan ….) kunnen worden aangewend.
 
 
Nascholing - Moeilijk hanteerbaar gedrag in de klas: onwil of onkunde? – Katelijne Van Lommel - 18 oktober 2018 
 
“Ben jij nu weeral je taak vergeten? Hoe vaak moet ik dit nog herhalen? Kan jij niet gewoon doen wat ik vraag? Is dit een manier om te reageren? Ik wil dat je respect toont!” 
Hoe kunnen we op een vernieuwende manier met moeilijk hanteerbaar gedrag in de klas en op school omgaan?
Liever dan een bestraffende aanpak kiezen we voor een preventieve, ondersteunende aanpak die moeilijk hanteerbaar gedrag zoveel mogelijk overbodig maakt. Aan de hand van eigen, ingestuurde, pedagogische systemen (beloningssystemen, strafsystemen, gedragskaarten, andere maatregelen) kijken we hoe we best met moeilijk hanteerbaar gedrag omgaan. Indien nodig voorzien we deze systemen van een "make-over" zodat de winst van onze inspanningen zo groot mogelijk is. Lees meer ...
 
Nascholing - Kinderbegeleiding, op maat van elk kind – 22 & 23 oktober 2018 in Ter Dennen in Malle
 
Ben jij nieuwsgierig naar de manier waarop we het pedagogisch raamwerk kunnen implementeren in de 3e graad? Wil je graag aan de slag gaan met dit raamwerk in je lessen en tijdens de stage? Is het voorbereiden van je leerlingen om te werken in ‘gezonde’ kinderdagverblijven een uitdaging voor jou? 
 
Dan is deze tweedaagse vorming (met overnachting) een absolute must. Schrijf je snel in via Schrijf nu in https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=3&ID=3758  voor deelname op 22 en 23 oktober in Ter Dennen in Malle! Lees meer ...
 
Stagecoördinatoren – Informatie vaccinatie Hepatitis voor leerlingen in studiereichtingen met stage in de zorg
 
Nieuw vanaf juni 2018: terugbetaling van vaccins door Fedris is eenvoudiger geworden.
 
Voor meer info best contact opnemen met de geneeskundige dienst van je school om nieuwe afspraken te maken.
 
Je kan een kijkje nemen op de website van Fedris voor meer informatie.
 
 
Coöperatieve leerstrategieën, iedereen bij de les!
 
Ook dit schooljaar organiseren de regio’s verschillende verdiepingssessies! Kagan in personenzorg, de vele voordelen van deze strategieën helpen om heel wat (horizontale) leerplandoelstellingen binnen verzorging en IO te realiseren, te werken met binnenklasdifferentiatie en glansrijk te gaan voor kansenbreed onderwijs. Lees meer ...
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
PO-Esthetica – Nascholing - Vorming door het Archief van Onderwijs – 26 november 2018 In Mechelen, 28 november in Hasselt
 
Verschillende leerplandoelstellingen zijn gelinkt aan kunstinitiatie, kunstbeschouwing en impressie. Het Archief voor Onderwijs bevat diverse collecties met goede lesimpulsen, interessante interviews, allerhande (audio)visueel materiaal dat ter ondersteuning van de lessen kan worden gebruikt. De site biedt ook de mogelijkheid om zelf collecties samen te stellen. Tijdens deze vorming maken we zowel kennis met de mogelijkheden van de bestaande collecties als gaan we aan de slag om zelf collecties samen te stellen. De vorming zal plaats vinden in Mechelen op maandag 26 november van 9 tot 12 uur en in Hasselt op woensdag 28 november van 13 tot 16 uur. Inschrijven kan binnenkort via nascholing.be
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie
 
 
 
STEM
 
Nascholing - Symposium T3 Vlaanderen – 6 oktober 2018
 
Op zaterdag 6 oktober gaat het 21e symposium door in Brussel (Crowne Plaza, Ginestestraat 3) met als thema Algoritmisch denken in de klas - Onderwijzen met STEM.
Alle informatie (programma, workshops en inschrijving) kun je hier terugvinden.
 
Nascholing - Arduino voor beginners: de programmeerbare regendruppel – 24 oktober 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Tijdens deze workshop starten we met het maken van een programmeerbare regendruppel, die bestaat uit LED’s, een batterij, een lichtsensor en een Arduino Nano, die je kan programmeren zoals je zelf wil. Als inleiding wordt er kort getoond hoe de voor- en achterkant getekend wordt in QCAD en vervolgens gelaserd wordt. Ook tonen we hoe de binnenkant van de regendruppel wordt uitgesneden met een geprogrameerde isomosnijder (FiloCAD). Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag. De LED’s, lichtsensor en schakelaar moeten aan elkaar gesoldeerd worden en de Arduino NANO moet aangesloten worden. Als laatste wordt de regendruppel voorzien van een batterij en volledig klaargemaakt om te programmeren.
 
In de volgende workshop wordt de regendruppel geprogrammeerd. (Deze datum wordt in samenspraak met de deelnemers bepaald.)
 
 
► 
 
Voor meer info en inschrijven ga naar www.nascholing.be => secundair - vakgebonden aanbod.
 
► 
 
Plaats en data: St-Martinus 1e graad Herk-de-Stad – woensdagnamiddag 24 oktober 2018
 
► 
 
Snel zijn is de boodschap wat het aantal deelnemers is beperkt tot 12.
 
Nascholing - Junior college STEM KU Leuven
 
Het Junior College STEM biedt uitdagende en diepgaande lespakketten in Science - Technology - Engineering - Mathematics voor leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. Men wil de leerlingen hierdoor een andere en ruimere blik bieden op wetenschap en technologie, en het maatschappelijk belang hiervan. Ze komen in contact met actueel onderzoek in deze disciplines. Zie hier voor het aanbod en meer informatie schooljaar 2018-2019. Link : https://www.kuleuven.be/onderwijs/juniorcollege/STEM
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
STW – Netwerking 2e – start op 16 januari 2019 & Netwerking 3e graad – start op 28 oktober 2018
 
 
► 
 
Netwerking SW 2e graad op 16 januari in de voormiddag (de volgende data worden samen vastgelegd) - Meer informatie en inschrijven
 
► 
 
Netwerking SW 3e graad in opvolging van de start gemaakt op 25 mei 2018: 24 oktober en 28 november 2018, 13 februari en 23 mei 2019, telkens om 9 uur in de Tulpinstraat in Hasselt - Vergeet niet voor elke sessie afzonderlijk in te schrijven. Meer informatie en inschrijven.
 
We gaan met je vragen, bekommernissen, behoeften … aan de slag, delen ervaringen en werken volgens behoefte materiaal uit of vullen dit aan. Concrete afspraken met betrekking tot engagement en het delen van expertise worden bij het begin gemaakt zodat het netwerk kan uitgroeien tot een lerend netwerk. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken - Nascholing
 
Nascholing - ICT UHasselt 2018-2019
 
De vakgroep informatica van de faculteit wetenschappen van UHasselt richt initiatieven in om het secundair onderwijs van de 1e tot de 3e graad te ondersteunen.
 
In de toekomstige 1e graad zal er onder meer aandacht zijn voor computationeel denken en handelen terug.
 
UHasselt richt daarom 4 intitiatieven in:
 
 
► 
 
het nascholingsaanbod voor individuele leerkrachten
 
► 
 
het aanbod aan workshops om in of met de klas aan de slag te gaan
 
► 
 
het aanbod voor individuele leerlingen
 
► 
 
het aanbod dat voor iedereen met interesse in de computerwetenschappen (informatica)
 
 
Netwerk Lassen-Constructie duaal 2018-2019
 
Agoria wil de scholen met de studierichting Lassen-Constructie duaal ondersteunen.
 
Een aantal zaken zijn ten opzichte van vorig jaar aangepast. Agoria maakt hiervoor gebruik van één leergemeenschap naast twee regionale lerende netwerken.
Bovendien wordt dit jaar de focus gelegd op 3 thema’s.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken - Netwerkvergaderingen
 
Netwerkvergadering BM 2e graad - 9 oktober 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Op dinsdag 9 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering BM 2e graad door van 9u00 tot 12u00.
 
Een veelterugkerende vraag van de deelnemers is om referentiecursussen uit te werken. Enkele scholen hebben voorbeeldcursussen ter beschikking gesteld. Deze zullen in groepjes getoetst en eventueel aangevuld worden om als voorbeeld te dienen voor andere cursussen. Deze groepjes zullen ter plaatse samengesteld worden op basis van overeenkomsten met de bedoeling om elkaar te versterken. Daarna worden de voorbeeldcursussen onder de verschillende groepjes besproken en uitgewisseld.
 
Netwerkvergadering MT 2e graad - 9 oktober 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Op dinsdag 9 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering MT 2e graad door van 13u00 tot 16u00.
 
Een veelterugkerende vraag van de deelnemers is om referentiecursussen uit te werken. Enkele scholen hebben voorbeeldcursussen ter beschikking gesteld. Deze zullen in groepjes getoetst en eventueel aangevuld worden om als voorbeeld te dienen voor andere cursussen. Deze groepjes zullen ter plaatse samengesteld worden op basis van overeenkomsten met de bedoeling om elkaar te versterken. Daarna worden de voorbeeldcursussen onder de verschillende groepjes besproken en uitgewisseld.
 
Netwerkvergadering TA Elektriciteit - 11 oktober 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Op donderdag 11 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering TA Elektriciteit door van 13u00 tot 16u00.
 
Op basis van een vraaggestuurde werking, bespreken de technische adviseurs samen met de pedagogische begeleiders beschikbare vakspecifieke informatie en delen ze informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerlijnen, evaluatie …).
 
Ze delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …).
 
Netwerkvergadering TA Mechanica - 11 oktober 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Op donderdag 11 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering TA Mechanica door van 09u00 tot 12u00.
 
Op basis van een vraaggestuurde werking, bespreken de technische adviseurs samen met de pedagogische begeleiders beschikbare vakspecifieke informatie en delen ze informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerlijnen, evaluatie …).
 
Ze delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …).
 
Nascholing – Netwerkvergadering TA Hout-Bouw - 19 oktober 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Op vrijdag 1 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering TA Hout-Bouw door van 13u00 tot 16u00.
 
Op basis van een vraaggestuurde werking, bespreken de technische adviseurs samen met de pedagogische begeleiders beschikbare vakspecifieke informatie en delen ze informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerlijnen, evaluatie …).
 
Ze delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …).
 
Netwerkvergadering Hout bso 2e graad - 25 oktober 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Op donderdag 25 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering Hout 2e graad door van 13u00 tot 16u00.
 
Het is de bedoeling om een lerend netwerk op te starten waarbij de onderlinge kennis en inzicht in de leerplannen versterkt worden en didactisch materiaal onderling ontwikkeld en verbeterd wordt.
 
Netwerkvergadering Hout bso 3e graad - 25 oktober 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Op donderdag 25 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering Hout 3e graad door van 09u00 tot 12u00
 
Het is de bedoeling om een lerend netwerk op te starten waarbij de onderlinge kennis en inzicht in de leerplannen versterkt worden en didactisch materiaal onderling ontwikkeld en verbeterd wordt.
 
Netwerkvergadering IW 3e graad - 8 november 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Verbeter je klaspraktijk samen met je collega’s in lerende IW netwerken (3e graad) 
 
In de vorige vergaderingen hebben de leden van het netwerk IW 3e graad vakspecifieke informatie en expertise gedeeld in verband met het nieuwe leerplan. In de volgende vergaderingen is het de bedoeling om het netwerk uit te bouwen tot een lerend netwerk met de nadruk op het versterken van de netwerking, het onderling uitwisselen van kennis, het inzicht in het leerplan, het gezamenlijk ontwikkelen van didactisch materiaal … 
 
Netwerkvergadering IW 2e graad - 8 november 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Verbeter je klaspraktijk samen met je collega’s in lerende IW netwerken (2e graad) 
 
In de vorige vergaderingen hebben de leden van het netwerk IW 2e graad vakspecifieke informatie en expertise gedeeld in verband met het nieuwe leerplan. In de volgende vergaderingen is de bedoeling om het netwerk uit te bouwen tot een lerend netwerk met de nadruk op het versterken van de netwerking, het onderling uitwisselen van kennis, het inzicht in het leerplan, het gezamenlijk ontwikkelen van didactisch materiaal … 
 
Netwerkvergadering EI 3e graad - 16 november 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Overleg met collega’s Elektriciteit bso en leer van elkaar (labo’s … ) 
 
Het is de bedoeling om een netwerk uit te bouwen waar leerkrachten Elektrische Installaties 3e graad vakspecifieke informatie, expertise over lesmateriaal en didactische hulpmiddelen (in labo’s) … delen met elkaar. De leerkrachten delen ook informatie rond pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen, opleidingsaanbod, groepsaankopen…). 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taal
 
D-PAC   D-PAC: een nieuwe manier om te beoordelen
 
► 
 
Hoe objectief ben je bij de verbetering van een schriftelijk verslag als je pas lekker gegeten hebt?
 
► 
 
Hoe eerlijk verbeter je een schriftelijk werk (bv. voor een GIP) als je weinig tijd hebt?
 
► 
 
Nieuwsgierig? Bekijk het informatiefilmpje
 
► 
 
Wil je D-PAC uitproberen? Stuur een mail aan d-pac@uantwerpen.be
D-PAC is een digitale tool die je toelaat om de schrijfwerken van je leerlingen op een andere, meer betrouwbare manier te beoordelen, namelijk door te vergelijken! Hoe gaat zo’n comparatieve beoordeling in z’n werk? Via de tool krijg je telkens twee teksten op je scherm. Je vergelijkt deze met in je achterhoofd de opdracht die je opgegeven had. Je maakt dus geen gebruik van een lijst met beoordelingscriteria, maar bekijkt de taak in zijn geheel. Dan beslis je – op basis van je professionaliteit – welke tekst de beste is. Je klikt deze tekst aan en noteert daarbij ook feedback over waarom je de tekst beter vond. Daarna krijg je opnieuw twee teksten op je scherm. En ga zo maar door. Maar … niet alleen jij, ook min. drie andere collega’s voeren deze vergelijking uit bij een selectie van teksten. Je hoeft dus niet meer teksten te beoordelen dan anders. Zo bekom je een betrouwbaarder resultaat.
 
 Voorleesweek    
 
De herfst is in het land: druilerig weer, ’s avonds is het sneller donker. Tijd om in een boek te kruipen! Van 17 tot 25 november vindt de Voorleesweek plaats. Op de website www.voorleesweek.be kun je heel wat ideeën sprokkelen. 
 
Je kunt je ook registreren voor de voorleesteller. Wie voorleest, maakt kans op een boekenpakket. 
 
In de volgende nieuwsbrief krijg je nog meer blade(re)n vol met le(e)stips.
 
PLEC  
 
Het Provinciaal Educatief Centrum steekt in een nieuw kleedje! Je kunt er als vanouds terecht voor spelkoffers, leermaterialen, handboeken vol inspiratie. De medewerkers staan je graag bij met advies.
 
Bezoek het centrum online via de catalogus of live tijdens de Open Bedrijvendag op 7 oktober van 10.00 u. tot 17.00 u. in het Provinciehuis (A-blok), Universiteitslaan 1 in Hasselt.
 
Week van het Nederlands  
 
Het wordt al een mooie traditie. Dit schooljaar zetten we van 6 tot en met 13 oktober onze taal in de schijnwerpers tijdens de Week van het Nederlands!
 
Organiseert je school een activiteit – denk maar aan een workshop gedichten schrijven, een wedstrijd om het mooiste woord te bedenken, een literaire avond – dan kan je deze ter inspiratie delen op de website via het aanmeldingsformulier .
 
Er wordt ook een heuse Taalkrant uitgegeven. Dit jaar wordt het Nederlands door de ogen van anderstaligen beschreven. Je kunt gratis exemplaren bestellen bij de Taalunie.
 
Wil je graag aan de slag met kant-en-klare activiteiten? Raadpleeg dan de speciale toolkit.
 
Volg de Week van het Nederlands op Facebook of via de website www.weekvanhetnederlands.org
 
 
Taal - nascholingstraject “Mind the gap!” – overgang lager naar secundair – start op 9 oktober of 23 oktober 2018
 
Ben je leraar in de derde graad basisonderwijs of eerste graad secundair onderwijs? Heb je altijd al willen weten hoe er in het 6e leerjaar gedifferentieerd wordt? Of hoe ze communicatief taalonderwijs geven in het 1e jaar secundair?
 
Dan vind je in het nascholingstraject “Mind the gap! Didactische verschillen tussen lager en secundair” vast en zeker een antwoord. Je wordt gekoppeld aan een leraar uit het basis- of secundair onderwijs. Als duo worden jullie door de coaches van het UCLL begeleid en zullen jullie uiteindelijk samen bij elkaar in de klas één of enkele lessen geven.
 
Het traject start op 9 oktober in Campus Heverlee of op 23 oktober in Campus Diepenbeek.
 
 
 
Academisch Nederlands oefenen
 
Vanaf september kan je gratis gebruik maken van de vernieuwde versie van Oriënt-Taal, een serious game waarmee leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs en studenten hoger onderwijs hun woordenschat kunnen uitbreiden. De tool richt zich op algemene academische woordenschat en niet op vaktaal. Wil je de game uittesten of gebruiken? Stuur een mail naar jan.coenegrachts@ucll.be(inhoudelijke toelichting) of naar ruben.jans@ucll.be(proefaccount of aanvraag voor leerlingen).
 
Het online voorbereidingsplatform Aan de slag van de Universiteit Antwerpen helpt leerlingen om zich optimaal voor te bereiden op de overgang naar het hoger onderwijs. Niet enkel academisch Nederlands, maar ook andere kennisdomeinen zoals wiskunde en vreemde talen komen aan bod.
 
Ontdek tijdens een van de gratis workshops hoe Aan de slag werkt en hoe je het kan gebruiken in de klas. De workshops vinden plaats op 10 of 15 oktober in Campus Groenenborger in Antwerpen.
 
 
Nascholing – Lerend netwerk praktijkonderzoek
 
► 
 
Hoe houd je als taalcoördinator de vinger aan de pols?
 
► 
 
Hoe zorg je ervoor dat je effect bereikt op de klasvloer?
 
► 
 
De nieuwe inspectie vraagt dat je zelf de kwaliteit bewaakt van je beleid. Maar hoe doe je dat?
 
In dit netwerk ga je via een kortlopend praktijkonderzoek op zoek naar effectieve oplossingen voor talige problemen.
 
Deze nascholing staat open voor taalcoördinatoren, leden van het taalbeleidsteam en leraren die een effectief taalbeleid willen voeren.
 
Op het programma:
 
► 
 
18 oktober: introductiedag om inspiratie op te doen en inzicht te krijgen in de verschillende fases van het praktijkonderzoek. We stellen gezamenlijk een onderzoeksvraag op en bekijken voor elke school hoe het onderzoek gevoerd kan worden.
 
► 
 
15 januari: netwerkdag om feedback te krijgen op het onderzoek in je school en ervaringen te delen.
 
► 
 
13 mei: netwerkdag om de resultaten van je praktijkonderzoek te delen.
 
Omdat we elke deelnemer graag zo intensief mogelijk willen begeleiden, is het aantal deelnemers beperkt tot 15. Snel inschrijven is dus de boodschap via: https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2513939.
 
11.11.11  
 
Vluchtelingenkinderen: niet alleen in het nieuws, maar ook in je klas. Hoe maak je het thema migratie bespreekbaar? En welke mogelijkheden bestaan er voor anderstalige nieuwkomers?
 
11.11.11 organiseert op 16 oktober een studiedag met een breed scala aan workshops: van flexibele leertrajecten naar lesgeven over migratie en vluchten tot creatieve inleefmethodieken en zoveel meer.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen, Taal & cultuur
 
 
 
Techniek
 
Nascholing - Een innoverend technieklokaal dat kansen biedt … een blik achter de schermen – 9 oktober 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Een goed uitgerust technieklokaal is vandaag de dag meer dan enkele werkbanken en wat hand-gereedschappen verzameld in een lokaal. Innoverend aan de slag gaan rond het vak techniek vraagt meer dan enkel de uit het leerplan techniek opgesomde minimale vereisten. Tijdens deze vorming ontdekken we samen de mogelijkheden en kansen van enkele innovaties op maat van een eerste graad so techniek/STEM.
 
Tijdens deze workshop onderzoek je zelf de mogelijkheden van een lasercutter, een stickerma-chine, een 3D-printer e.a. met als doel de inzetbaarheid van deze machines in de eigen tech-niekles te ontdekken. Wanneer het kostenplaatje voor de aankoop van een machine (voorlopig nog) aan de te hoge kant zou liggen, zoeken we samen naar een oplossing.
 
 
► 
 
Voor meer info en inschrijven ga naar www.nascholing.be => secundair - vakgebonden aanbod
 
► 
 
Plaats en data: Makerspace Diepenbeek – dinsdagvoormiddag 9 oktober 2018
 
► 
 
Snel zijn is de boodschap wat het aantal deelnemers is beperkt tot 16.
 
Nascholing - Arduino voor beginners: de programmeerbare regendruppel – 24 oktober 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Tijdens deze workshop starten we met het maken van een programmeerbare regendruppel, die bestaat uit LED’s, een batterij, een lichtsensor en een Arduino Nano, die je kan programmeren zoals je zelf wil. Als inleiding wordt er kort getoond hoe de voor- en achterkant getekend wordt in QCAD en vervolgens gelaserd wordt. Ook tonen we hoe de binnenkant van de regendruppel wordt uitgesneden met een geprogrameerde isomosnijder (FiloCAD). Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag. De LED’s, lichtsensor en schakelaar moeten aan elkaar gesoldeerd worden en de Arduino NANO moet aangesloten worden. Als laatste wordt de regendruppel voorzien van een batterij en volledig klaargemaakt om te programmeren.
 
In de volgende workshop wordt de regendruppel geprogrammeerd. (Deze datum wordt in samenspraak met de deelnemers bepaald.)
 
 
► 
 
Voor meer info en inschrijven ga naar www.nascholing.be => secundair - vakgebonden aanbod
 
► 
 
Plaats en data: Sint-Martinus, Ursulinenstraat 2, 3540 Herk-de-stad woensdagnamiddag 24 oktober 2018
 
► 
 
Snel zijn is de boodschap wat het aantal deelnemers is beperkt tot 12.
 
Nascholing – Waarom hebben windmolens vandaag de dag maar drie wieken? – 29 november 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Wanneer we spreken over groene energie, zijn windmolens niet langer onbespreekbaar. Al te vaak blijft de theorie over het belang van vormen en aantal wieken onbesproken. Tijdens deze vorming gaan we proefondervindelijk op onderzoek uit. We doen dit met behulp van haalbare experimenten op maat van de doelgroep eerste graad so.
 
 
► 
 
Plaats en data: Makerspace Diepenbeek – donderdagvoormiddag 29 november 2018
 
► 
 
Inschrijven kan via nascholing.be – secundair – vakgebonden aanbod. 
 
► 
 
Snel zijn is de boodschap want het aantal deelnemers is beperkt tot 16.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Toerisme - Nascholing - Congres lerend netwerk duurzaam en innovatief toerisme - 13/11/2018
 
Congres lerend netwerk duurzaam en innovatief toerisme  
 
Op dinsdag 13 november 2018 organiseren Travel360° en Joker/ViaVia een congres over alle aspecten van duurzaam toerisme. Het wordt een “wake up call” namiddag voor reisindustrie professionals uit alle sectoren en het toerisme onderwijs.
 
Alle aspecten van duurzaam, verantwoord en lange termijn succesvol toerisme komen aan bod.
 
Daarvoor staat een selectie van topsprekers en specialisten garant. Onderwerpen als duurzame innovatie, technologische en ecologische veranderingen, snelle maar ook respectvolle groei worden besproken. Het gaat over kansen en verantwoordelijkheid, en nieuwe inzichten. De centrale boodschap: iedereen moet meewerken aan een duurzame en succesvolle toekomst.
 
 
► 
 
Wanneer? Dinsdag 13 november 2018
 
► 
 
Congres: Je kan kiezen tussen voor- of namiddag 
 
► 
 
Drink: 17.30 – 18.30 u.
 
► 
 
Waar? Auditorium BNP Paribas Fortis Kanselarijstraat 1 1000 Brussel
 
► 
 
Prijs? 50 euro (leraren en lectoren)
 
► 
 
Inschrijven
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wiskunde
 
Nascholing – Digitale competentie in de gemoderniseerde eerste graad, T3 Symposium – 6 oktober 2018
 
Algoritmisch denken is een competentie die zijn plaats vindt binnen ‘digitale competentie en mediawijsheid’, een sleutelcompetentie die integraal deel uitmaakt van de ‘competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie’ uit de nieuwe onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs.
 
Wanneer je een probleem oplost door analyseren, mathematiseren, modelleren of het toepassen van heuristieken bekom je dikwijls een algoritme. Via de TI-Innovator Rover en de TI-Innovator Hub kunnen leerlingen inzicht ontwikkelen in technische systemen en processen en hun relatie tot verschillende technologische domeinen. Twee eindtermen die je terugvindt in het decreet betreffende de hervorming eerste graad.
 
Algoritmisch denken is dus niet alleen weggelegd voor leerlingen uit de derde graad. Leerlingen worden pas digitaal geletterd als ze vanaf de eerste graad geconfronteerd worden met eenvoudige haalbare programma's. Met dit symposium willen we leerkrachten uit het secundair pasklaar materiaal aanbieden voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd of onderwijsvorm) om deze digitale competenties in de klas te verwezenlijken.
 
 
Nascholing - B-dag – 16 november 2018
 
De jaarlijkse wiskunde B-dag (Freudenthalinstituut, Nederland) vindt dit schooljaar plaats op vrijdag 16 november. Dit initiatief biedt leerlingen met zes of meer lestijden de kans om in team een ganse dag aan een open onderzoeksopdracht te werken.
Meer informatie (met ondermeer een archief van opdrachten van voorbije schooljaren) is te vinden op hun website wiskunde B-dag.
 
Wiskundeolympiades Kangoeroe – JWO - VWO
 
 
► 
 
Wiskundeolympiades
De jaarlijkse wiskundeolympiades JWO en VWO bieden leerlingen de kans om op een creatieve wijze om te springen met allerhande wiskundevragen. Probeer je leerlingen te enthousiasmeren voor deelname aan degelijke initiatieven. Laat hen tijdens de les af en toe al eens 'proeven' van enkele probleempjes uit de voorbije olympiades of verwijs hen naar de website (https://www.vwo.be/vwo/2020-en-2021).
De eerste ronde (in de school) vindt dit schooljaar plaats op woensdag 16 januari 2019. Raadpleeg de website voor meer informatie en leuk oefenmateriaal voor je leerlingen. 
 
► 
 
Kangoeroewedstrijd
In het schooljaar 2018-2019 vindt Kangoeroe voor alle edities plaats op donderdag 21 maart 2019. De uitwijkperiode loopt van vrijdag 22 maart 2019 tot en met donderdag 25 april 2019. Raadpleeg de website (https://www.kangoeroe.org/kangoeroe/praktische-info)  voor meer informatie en oefenmateriaal voor je leerlingen.
 
Leermateriaal - Geogebraboek
 
Collega Karel Appeltans van Uhasselt ontwikkelde een Geogebraboek met een schat aan bruik-bare en gratis toegankelijke geogebra-bestanden over een brede waaier aan wiskundeonderwer-pen voor de tweede en de derde graad. Naast grafische geogebra-bestanden bevat het boek ook talrijke oefeningen samen met de bij-horende oplossingsmethodes en correcte antwoorden. Je vind het boek via deze link. https://www.geogebra.org/m/QtdpYKT3
 
Leermateriaal : Statistiek voor het secundair onderwijs
 
UHasselt ontwikkelde bruikbaar leermateriaal voor statitistiek in het secundair onderwijs.
Via deze link (https://www.uhasselt.be/lesmateriaal-statistiek) worden werkteksten, ICT-ondersteuning en een databank toegankelijk.
 
Nascholing - Mathelo leerplatform Geogebra
 
Om wiskundeleraars te ondersteunen bij de integratie van GeoGebra in de dagdagelijkse lespraktijk worden via het Mathelo leerplatform een aantal nascholingscursussen georganiseerd.
 
 
► 
 
"GeoGebra in de eerste graad" is een tiendelige webcursus waarin de uitgebreide gebruiksmogelijkheden van GeoGebra voor meetkunde aan de hand van praktische voorbeelden stapsgewijs worden uitgelegd.
 
► 
 
"GeoGebra in de tweede graad" behandelt uitvoerig het onderzoek van het verloop van functies en meetkundige onderwerpen met bijhorende toepassingen.
 
► 
 
"GeoGebra in de derde graad" legt voornamelijk de nadruk op leerstofonderdelen uit de goniometrie, pre-calculus en de analyse.
 
► 
 
“Ruimtemeetkunde met GeoGebra ” bespreekt uitvoerig, aan de hand van concrete didactische voorbeelden en lesactiviteiten, alle onderdelen van de ruimtemeetkunde van de 1ste en de 2de graad.
 
► 
 
“Mathelo democursus GeoGebra” is gratis toegankelijk en laat je kennis maken met een aantal uitgewerkte voorbeelden uit verschillende webcursussen van vorige schooljaren.
 
Leraars kunnen deze cursussen individueel of in groep, van thuis uit of op school, op een tijdstip naar keuze volgen via het internet. Het beschikbare lesmateriaal, de leerlingenwerkbladen en interactieve didactische toepassingen zijn onmiddellijk bruikbaar in de wiskundeles.
 
Nascholingsaanbod wiskunde schooljaar 2018 - 2019
 
 
► 
 
Via deze link krijg je een overzicht van de nascholingsinitiatieven wiskunde in regio Limburg georganiseerd door de eigen pedagogisch begeleiders.
 
► 
 
Via deze link wordt dit aanbod uitgebreid naar professionaliseringen in wiskunde over de regio’s heen via nascholing.be.
 
Nascholing - Modernisering secundair onderwijs met focus op wiskunde
 
1 september 2019 is de startdatum van de modernisering van het secundair onderwijs, dit met focus op de eerste graad. Dit schooljaar zal de pedagogische begeleiding ondermeer in het teken staan van de implementatie van de verschillende aspecten uit deze modernisering.
 
Momenteel worden de nieuwe leerplannen wiskunde a-stroom en b-stroom eerste graad ontwikkeld. Ook voor alle andere vakken worden er gelijktijdig nieuwe leerplannen met eenzelfde nieuwe leerplanvisie geschreven steunend op de nieuwe eindtermen eerste graad. Eind oktober kunnen we deze nieuwe leerplannen verwachten. Vanaf het begin van het tweede semester (januari – maart) worden er in regio Limburg infosessies georganiseerd, specifiek voor wiskunde. Meer informatie hierover volgt in de latere maandberichten.
 
Nascholing - Het aanpakken van problemen in wiskunde – 14 november 2018
 
Studenten wetenschappen, economie, geneeskunde ... blijken een grotere slaagkans te hebben als ze sterk zijn in het oplossen van problemen. In het secundair onderwijs is wiskunde een ideaal vak om leerlingen daarmee vertrouwd te maken. Hoe kunnen we hen in de verschillende jaren en richtingen begeleiden om dit onder de knie te krijgen? En hoe belangrijk is dit binnen het curriculum van wiskunde?
De nascholing staat open voor leerkrachten wiskunde aso en tso uit alle graden en is gratis.
 
 
► 
 
Datum: woensdag 14 november 2018 (14-17 uur).
 
► 
 
Locatie: Universiteit Hasselt – campus Diepenbeek - Gebouw D - 3590 Diepenbeek.
 
► 
 
Meer informatie kun je vinden op de website.
 
Leermateriaal - Lesmateriaal probleemoplossende vaardigheid
 
 
► 
 
De vragen die gesteld worden op de ijkingstoetsen zijn uitstekend bruikbaar in onze lessen wiskunde. Vragen https://www.ijkingstoets.be/content/feedback_docs/9-in.pdf  en verbetersleutel https://www.ijkingstoets.be/content/feedback_docs/9-in-antwoordsleutel.pdf
 
► 
 
Ook de gestelde vragen uit het toelatingsexamen arts en tandarts kunnen een bron van inspiratie vormen. Link: https://toelatingsexamenartstandarts.be/voorbereiding/examenvragen
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wetenschappen
 
Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen – 17 november 2018
 
Ook dit schooljaar zal het Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen weer georganiseerd wor-den. Dit is het ideale moment om lezingen over actuele wetenschappelijke thema’s bij te wonen, om ideeën met collega leraren uit te wisselen, om deel te nemen aan workshops omtrent practica wetenschappen … Het zal plaatsvinden op zaterdag 17 november 2018 op Campus Arenberg III te Leuven. Vanaf 1 september kan je het programma terugvinden op de website (https://www.congreswetenschappen.be/). Inschrijven kan vanaf 5 september via de website.
 
Dag van de wetenschap – 25 november 2018
 
Kun jij nog zonder wetenschap?
 
Zonder wetenschap sta je in je blootje! Snel even douchen, een koffietje drinken, de kinderen met de auto naar school brengen, je e-mails lezen ... Dat wordt lastig zonder wetenschap. Tijdens De Dag van de Wetenschap op zondag 25 november 2018 ontdek je hoe wetenschap en technologie je dagelijks leven bepalen.
 
Enthousiaste wetenschappers uit tal van bedrijven, universiteiten, hogescholen, musea, doe-centra, sterrenwachten en onderzoeksinstellingen bewijzen het je graag aan de hand van verrassende demonstraties, boeiende verhalen én leuke experimenten. Want niet alleen is alles wetenschap, iedereen is ook wetenschapper. Zeker op de Dag van de Wetenschap!
 
Voor dit evenement moet je niet inschrijven (enkel de deelnemende bedrijven dienen nu in te schrijven omdat ze mogelijk activiteiten organiseren). Houd zeker de website (https://www.dagvandewetenschap.be/) in het oog om op de hoogte te blijven van alle activiteiten." 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
“Uitbreiding van ZiLL voor de ontwikkelleeftijd 0-2,5”
 
Zill   Eind vorig schooljaar werden de ontwikkelstappen van ZiLL uitgebreid voor de ontwikkelleeftijd van 0-2,5 jaar. Betrokken scholen kregen een proefversie. Zij kunnen deze op verschillende manieren uittesten: met mensen van de doorontwikkeling, met het team, of met collega’s van een aantal klassen. Hieruit moet blijken of er voldoende kapstokken zijn, of de taal en de ontwikkelstappen van 0 tot 2,5 goed zijn. 
 
Niet alle scholen gaan aan de slag met deze uitbreiding. Een aantal zal er dingen uithalen om zo met een schooleigen versie te kunnen werken. Ondertussen zullen ook een aantal experten uit het onderwijsveld zich buigen over de inhoud, zodat het wetenschappelijk wordt onderbouwd. Op 18 januari 2019 vindt er een terugkomdag plaats in Brussel met alle betrokkenen. Mede door deze feedback, worden de documenten gefinaliseerd. De volgende maanden wordt duidelijk hoe dit vorm krijgt in de website van ZILL. Deze zal ook praktijkvoorbeelden bevatten, die je op leeftijdscluster kiest.
 
Scholen die willen kennismaken met deze uitbreiding van ZiLL, kunnen ons altijd contacteren via stany.jackers@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Bedrijfsbeheer – Informatie - Stand van zaken afschaffing vestigingswet
 
Met ingang van 1 januari 2018 was het niet langer nodig om je beroepsbekwaamheid aan te tonen (hetzij via een specifiek studiebewijs of via praktijkervaring) om je als zelfstandige in het Vlaams Gewest te vestigen in één van volgende beroepen: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorger, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager, garagist, koetswerker en fietsenmaker.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Bedrijfseconomie – Informatie - Handleiding en training in verband met het ERP-pakket ODOO
 
Het nieuwe boek ‘Kennismaking met Odoo versie 11 ’ is vanaf 24 augustus verkrijgbaar! Dit zelfstudieboek vormt de perfecte handleiding om te werken met ODOO. Stap voor stap leer je alle handelingen die kunnen worden uitgevoerd in de software.
 
Het boek kost 19,95 euro. Bestellen kan via  de volgende link:  https://www.webwerkt.be/cebes/boek-kennismaking-met-odoo/
 
In het najaar wordt opnieuw een korte training georganiseerd voor leerkrachten die nog niet met ODOO hebben gewerkt. In een volgende nieuwsbrief kan je lezen waar en wanneer de training zal doorgaan.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Economie aso – Handel tso-bso – Deeltijds leren – Nascholing - Studiedag ‘Hoe eco is onze economie?’ – 15 november 2018
 
Op donderdag 15 november 2018 organiseert de VLEW een studiedag rond het centrale thema ‘Hoe eco is onze economie?’. De studiedag gaat door op de campus Proximus in Heverlee. 
 
‘Hoe eco is onze economie?’ Hoe brengen we de 5P’s van duurzaam ondernemen en de SDG’s in onze lessen? 
 
In de nieuwe eindtermen en leerplannen zal er meer aandacht gegeven worden aan duurzaam ondernemen en consumeren. Tijdens deze studiedag krijgen jullie naast theoretische kaders ook praktische tips om zinvol met deze thema’s in de klas aan de slag te gaan. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
 
In LITC komt elke studierichting aan zijn trekken voor een inspirerende, interactieve kennismaking met de boeiende wereld van de logistiek. Onder “Aanvullende Activiteiten” zie je dat LITC haar aanbod aan bedrijfsbezoeken bij Nike ook aangepast hebben: 
 
 
► 
 
een magazijnbezoek is een aanrader voor de 3e graad bso Administratie-Retail en voor het 7e jaar bso Logistiek
 
► 
 
voor tso Handel, aso Economie en STEM raden we dan weer een overzichtspresentatie aan met sprekende filmpjes, gevolgd door een rondleiding in de duurzame Nike campus en eventueel een greep uit de interactieve expo “Innovaties in Duurzame Logistiek”.
 
Wil je een bezoek inplannen? Bekijk dan eerst even de online kalender via https://litc.be/kalender/.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
OKAN: Het Provinciaal Educatief Centrum steekt in een nieuw kleedje!
 
PLEC  
 
Je kunt er als vanouds terecht voor spelkoffers, leermaterialen, handboeken vol inspiratie. De medewerkers staan je graag bij met advies.
 
Bezoek het centrum online via de catalogus of live tijdens de Open Bedrijvendag op 7 oktober van 10.00 u. tot 17.00 u. in het Provinciehuis (A-blok), Universiteitslaan 1 in Hasselt.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Personenzorg – Humane wetenschappen – Nascholing - Moeilijk hanteerbaar gedrag in de klas: onwil of onkunde? – Katelijne Van Lommel - 18 oktober 2018
 
“Ben jij nu weeral je taak vergeten? Hoe vaak moet ik dit nog herhalen? Kan jij niet gewoon doen wat ik vraag? Is dit een manier om te reageren? Ik wil dat je respect toont!” 
Hoe kunnen we op een vernieuwende manier met moeilijk hanteerbaar gedrag in de klas en op school omgaan?
Liever dan een bestraffende aanpak kiezen we voor een preventieve, ondersteunende aanpak die moeilijk hanteerbaar gedrag zoveel mogelijk overbodig maakt. Aan de hand van eigen, ingestuurde, pedagogische systemen (beloningssystemen, strafsystemen, gedragskaarten, andere maatregelen) kijken we hoe we best met moeilijk hanteerbaar gedrag omgaan. Indien nodig voorzien we deze systemen van een "make-over" zodat de winst van onze inspanningen zo groot mogelijk is.
 
Na het succes op de ‘dag van personenzorg’, nodigen wij Katelijne Van Lommel graag opnieuw uit om te verdiepen in dit thema. 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Personenzorg - Nascholing - STW voor 2e en 3e graad
 
 
► 
 
Netwerking SW 2e graad op 16 januari in de voormiddag (de volgende data worden samen vastgelegd) - Meer informatie en inschrijven
 
► 
 
Netwerking SW 3e graad in opvolging van de start gemaakt op 25 mei 2018: 24 oktober en 28 november 2018, 13 februari en 23 mei 2019, telkens om 9 uur in de Tulpinstraat in Hasselt - Vergeet niet voor elke sessie afzonderlijk in te schrijven. Meer informatie en inschrijven.
 
We gaan met je vragen, bekommernissen, behoeften … aan de slag, delen ervaringen en werken volgens behoefte materiaal uit of vullen dit aan. Concrete afspraken met betrekking tot engagement en het delen van expertise worden bij het begin gemaakt zodat het netwerk kan uitgroeien tot een lerend netwerk. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken - Netwerkvergaderingen
 
Netwerkvergadering BM 2e graad - 9 oktober 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Op dinsdag 9 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering BM 2e graad door van 9u00 tot 12u00.
 
Een veelterugkerende vraag van de deelnemers is om referentiecursussen uit te werken. Enkele scholen hebben voorbeeldcursussen ter beschikking gesteld. Deze zullen in groepjes getoetst en eventueel aangevuld worden om als voorbeeld te dienen voor andere cursussen. Deze groepjes zullen ter plaatse samengesteld worden op basis van overeenkomsten met de bedoeling om elkaar te versterken. Daarna worden de voorbeeldcursussen onder de verschillende groepjes besproken en uitgewisseld.
 
Netwerkvergadering MT 2e graad - 9 oktober 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Op dinsdag 9 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering MT 2e graad door van 13u00 tot 16u00.
 
Een veelterugkerende vraag van de deelnemers is om referentiecursussen uit te werken. Enkele scholen hebben voorbeeldcursussen ter beschikking gesteld. Deze zullen in groepjes getoetst en eventueel aangevuld worden om als voorbeeld te dienen voor andere cursussen. Deze groepjes zullen ter plaatse samengesteld worden op basis van overeenkomsten met de bedoeling om elkaar te versterken. Daarna worden de voorbeeldcursussen onder de verschillende groepjes besproken en uitgewisseld.
 
Netwerkvergadering TA Elektriciteit - 11 oktober 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Op donderdag 11 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering TA Elektriciteit door van 13u00 tot 16u00.
 
Op basis van een vraaggestuurde werking, bespreken de technische adviseurs samen met de pedagogische begeleiders beschikbare vakspecifieke informatie en delen ze informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerlijnen, evaluatie …).
 
Ze delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …).
 
Netwerkvergadering TA Mechanica - 11 oktober 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Op donderdag 11 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering TA Mechanica door van 09u00 tot 12u00.
 
Op basis van een vraaggestuurde werking, bespreken de technische adviseurs samen met de pedagogische begeleiders beschikbare vakspecifieke informatie en delen ze informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerlijnen, evaluatie …).
 
Ze delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …).
 
Nascholing – Netwerkvergadering TA Hout-Bouw - 19 oktober 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Op vrijdag 1 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering TA Hout-Bouw door van 13u00 tot 16u00.
 
Op basis van een vraaggestuurde werking, bespreken de technische adviseurs samen met de pedagogische begeleiders beschikbare vakspecifieke informatie en delen ze informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerlijnen, evaluatie …).
 
Ze delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …).
 
Netwerkvergadering Hout bso 2e graad - 25 oktober 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Op donderdag 25 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering Hout 2e graad door van 13u00 tot 16u00.
 
Het is de bedoeling om een lerend netwerk op te starten waarbij de onderlinge kennis en inzicht in de leerplannen versterkt worden en didactisch materiaal onderling ontwikkeld en verbeterd wordt.
 
Netwerkvergadering Hout bso 3e graad - 25 oktober 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Op donderdag 25 oktober 2018 gaat de netwerkvergadering Hout 3e graad door van 09u00 tot 12u00
 
Het is de bedoeling om een lerend netwerk op te starten waarbij de onderlinge kennis en inzicht in de leerplannen versterkt worden en didactisch materiaal onderling ontwikkeld en verbeterd wordt.
 
Netwerkvergadering IW 3e graad - 8 november 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Verbeter je klaspraktijk samen met je collega’s in lerende IW netwerken (3e graad) 
 
In de vorige vergaderingen hebben de leden van het netwerk IW 3e graad vakspecifieke informatie en expertise gedeeld in verband met het nieuwe leerplan. In de volgende vergaderingen is het de bedoeling om het netwerk uit te bouwen tot een lerend netwerk met de nadruk op het versterken van de netwerking, het onderling uitwisselen van kennis, het inzicht in het leerplan, het gezamenlijk ontwikkelen van didactisch materiaal … 
 
Netwerkvergadering IW 2e graad - 8 november 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Verbeter je klaspraktijk samen met je collega’s in lerende IW netwerken (2e graad) 
 
In de vorige vergaderingen hebben de leden van het netwerk IW 2e graad vakspecifieke informatie en expertise gedeeld in verband met het nieuwe leerplan. In de volgende vergaderingen is de bedoeling om het netwerk uit te bouwen tot een lerend netwerk met de nadruk op het versterken van de netwerking, het onderling uitwisselen van kennis, het inzicht in het leerplan, het gezamenlijk ontwikkelen van didactisch materiaal … 
 
Netwerkvergadering EI 3e graad - 16 november 2018 - meer informatie en inschrijven
 
Overleg met collega’s Elektriciteit bso en leer van elkaar (labo’s … ) 
 
Het is de bedoeling om een netwerk uit te bouwen waar leerkrachten Elektrische Installaties 3e graad vakspecifieke informatie, expertise over lesmateriaal en didactische hulpmiddelen (in labo’s) … delen met elkaar. De leerkrachten delen ook informatie rond pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen, opleidingsaanbod, groepsaankopen…). 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken - Nascholing
 
Nascholing - ICT UHasselt 2018-2019
 
De vakgroep informatica van de faculteit wetenschappen van UHasselt richt initiatieven in om het secundair onderwijs van de 1e tot de 3e graad te ondersteunen.
 
In de toekomstige 1e graad zal er onder meer aandacht zijn voor computationeel denken en handelen terug.
 
UHasselt richt daarom 4 intitiatieven in:
 
 
► 
 
het nascholingsaanbod voor individuele leerkrachten
 
► 
 
het aanbod aan workshops om in of met de klas aan de slag te gaan
 
► 
 
het aanbod voor individuele leerlingen
 
► 
 
het aanbod dat voor iedereen met interesse in de computerwetenschappen (informatica)
 
 
Netwerk Lassen-Constructie duaal 2018-2019
 
Agoria wil de scholen met de studierichting Lassen-Constructie duaal ondersteunen.
 
Een aantal zaken zijn ten opzichte van vorig jaar aangepast. Agoria maakt hiervoor gebruik van één leergemeenschap naast twee regionale lerende netwerken.
Bovendien wordt dit jaar de focus gelegd op 3 thema’s.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taal
 
PLEC  
 
Het Provinciaal Educatief Centrum steekt in een nieuw kleedje! Je kunt er als vanouds terecht voor spelkoffers, leermaterialen, handboeken vol inspiratie. De medewerkers staan je graag bij met advies.
 
Bezoek het centrum online via de catalogus of live tijdens de Open Bedrijvendag op 7 oktober van 10.00 u. tot 17.00 u. in het Provinciehuis (A-blok), Universiteitslaan 1 in Hasselt.
 Voorleesweek    
 
De herfst is in het land: druilerig weer, ’s avonds is het sneller donker. Tijd om in een boek te kruipen! Van 17 tot 25 november vindt de Voorleesweek plaats. Op de website www.voorleesweek.be kun je heel wat ideeën sprokkelen. 
 
Je kunt je ook registreren voor de voorleesteller. Wie voorleest, maakt kans op een boekenpakket. 
 
In de volgende nieuwsbrief krijg je nog meer blade(re)n vol met le(e)stips.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook