Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Onze netwerkorganisatie in beeld: interview met Mieke Molemans
►  Voor scholen die creatief willen reageren op de klimaatspijbelaars
►  Lichamelijke opvoeding/bewegingsopvoeding - Studiedag ‘Scholen in beweging’ op dinsdag 12 februari 2019
►  Leerfestival #ELF19 • 20 februari 2019 - BEL Brussel
►  28ste editie van De Dag van de Religieuze Film - 4 maart 2019
►  Uitnodiging: 2de ontmoetingsdag onderwijs Belgisch en Nederlands Limburg - 14 maart 2019
►  Hoogbegaafdheid - Nascholing – “Project talent” – 25 april 2019
►  Taal - Nascholing – inspiratiedag geletterdheid “Wie niet mee is, is gezien” – 22 maart 2019
►  Taal - Lesmateriaal – Boekenbingo
Bestuurders & directies
►  Directeurs Basisonderwijs regio Limburg - driedaags congres - Vayamundo – Zeedijk – Oostende - 20-22 februari 2019
►  Schoolpastorale studie- en ontmoetingsdag: Hoopvol op weg - 27/03/2019
►  Inforondes Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Gewoon basisonderwijs
►  Zin in het leven, zin in het leren: een nieuw Zill-lied
►  Het belang van beweging bij jonge kinderen
►  Taal - Materialen voor laagtaalvaardige leerlingen of anderstalige nieuwkomers - Provinciaal Educatief Centrum i.s.m. CTO
Gewoon secundair onderwijs
►  Dag van de talen – Nascholing – 14 maart 2019
►  Nascholing – Feedback geven – 15 maart & 22 mei 2019
►  Aardrijkskunde
►  Biologie - Nascholing (thema weekdieren) door Shells@school - 28 maart 2019
►  Chemie - Workshops voor leerlingen 2de en 3de graad
►  Duits - Informatie nieuwsberichten
►  Engels - Informatie nieuwsberichten
►  Frans – Informatie nieuwsberichten
►  Geschiedenis
►  GWW: start lerend netwerk PEPSY SAVE THE DATE 13 februari 2019
►  Klassieke talen
►  Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
►  Moderne vreemde talen
►  Nederlands
►  OKAN - Materialen voor laagtaalvaardige leerlingen of anderstalige nieuwkomers - Provinciaal Educatief Centrum i.s.m. CTO
►  SWeTe-praktijkvakken – Netwerkvergaderingen
►  Taal - Materialen voor laagtaalvaardige leerlingen of anderstalige nieuwkomers - Provinciaal Educatief Centrum i.s.m. CTO
►  Wiskunde
Buitengewoon onderwijs
►  Wat kan ZiLL betekenen voor het buitengewoon onderwijs? (donderdag 7 februari 2019)
►  Zin in het leven, zin in het leren: een nieuw Zill-lied
►  Nascholing – vorming buo functionele taalvaardigheid – 11 februari 2019
►  Handvatten voor een effectieve didactiek aanvankelijk lezen in het (buitengewoon) lager onderwijs door Astrid Geudens – 15 februari 2019
►  Modernisering secundair onderwijs
►  SWeTe-praktijkvakken – Netwerkvergaderingen
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Onze netwerkorganisatie in beeld: interview met Mieke Molemans
 
Mieke Molemans  
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkorganisatie: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek brengen we dat netwerk in beeld. We interviewen elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.
 
We laten Mieke Molemans aan het woord. Mieke is directeur van WICO campus Mater Dei in Overpelt. Ze is verantwoordelijk voor het DNA-project of reorganisatie van de Scholengemeenschap WICO.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Voor scholen die creatief willen reageren op de klimaatspijbelaars
 
Scholen gaan heel verschillend om met klimaatspijbelaars. In vele gevallen probeert men een alternatieve straf/taak toe te kennen die verband houdt met het ruime thema van duurzaamheid (dat daarenboven ook een van de wegwijzers is van ons vormingsconcept).
 
Daarom verzamelden we materiaal rond dat thema in het licht van de katholieke dialoogschool. Dat materiaal kan gebruikt worden bij het opmaken van dergelijke opdrachten.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Lichamelijke opvoeding/bewegingsopvoeding - Studiedag ‘Scholen in beweging’ op dinsdag 12 februari 2019
 
Op dinsdag 12 februari 2019 organiseren het Departement Onderwijs en Vorming, scholen uit het pilootproject ‘Scholen in beweging’ en experten die de scholen ondersteunen en begeleiden in het werken aan een bewegingsbeleid een studiedag. De studiedag is bedoeld voor directies, leerkrachten (in het bijzonder ook leerkrachten buiten de lessen lichamelijke opvoeding), pedagogische begeleiders, leden van de onderwijsinspectie, leerlingen en al wie in secundaire scholen begaan is met het gezondheidsbeleid /bewegingsbeleid.
 
Doel van de studiedag is schoolteams te inspireren en te sensibiliseren om meer beweging tussendoor te krijgen. Er wordt stilgestaan bij wat er in de scholen in het pilootproject werkte, welke effecten de bewegingsinterventies op het welbevinden bij hun leerlingen hadden en het proces dat scholen doormaakten.
 
Voor iedereen
 
 
 
Leerfestival #ELF19 • 20 februari 2019 - BEL Brussel
 
Proef, voel en ontdek het toekomstig leren tijdens het 7de EduNext Leerfestival
 
  Op 20 februari 2019 organiseren we het 7de EduNext LeerFestival in BEL Brussel. Dit jaar is het thema onderwijstransformatie: hoe plaatsen we de leerling in het centrum van zijn leerproces? Om de ontwikkeling van de lerende centraal te plaatsen, helpen sprekers je mee vorm te geven aan de onderwijshervorming.
 
Voor directies, leraars en al wie met onderwijs te maken heeft
 
 
Voor iedereen
 
 
 
28ste editie van De Dag van de Religieuze Film - 4 maart 2019
 
Film  
 
Het thema is Uw Rijk kome.
 
Drie belangrijke historische films belichten en actualiseren het thema:
 
► 
 
The Birth of a Nation (2016) van de Afro-Amerikaanse regisseur Nat Turner
 
► 
 
Lincoln (2012) van de Joods-Amerikaanse regisseur Steven Spielberg
 
► 
 
Selma (2014) van de Afro-Amerikaanse regisseur Ava DuVernay
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Uitnodiging: 2de ontmoetingsdag onderwijs Belgisch en Nederlands Limburg - 14 maart 2019
 
 
Zoals toegezegd op de eerste ontmoetingsdag Onderwijs Belgisch en Nederlands Limburg op 1 maart 2018 te Hasselt nodigen wij u graag uit voor de tweede ontmoetingsdag welke zal plaats vinden op donderdag 14 maart 2019 in het provinciehuis van Nederlands Limburg, het Gouvernement aan de Maas te Maastricht.
 
De inhoud van het programma is samengesteld aan de hand van de deelnemersevaluatie van vorige samenkomst en de inbreng van een gemengde adviesgroep met vertegenwoordiging uit de onderwijsmiddens van beide Limburgen. De bedoeling is verder in te gaan op de knelpunten en de moeilijkheden/mogelijkheden om over de grens samen te werken ten voordele van ons onderwijs, het personeel en van de leerlingen/studenten.
 
Doelgroep: Inspecties, docenten lerarenopleiding, leerkrachten lager/secundair/hoger onderwijs, studenten-lerarenopleiding, leden van schoolbesturen, docenten en leerkrachten navorming/postgraduaten, centra leerlingenbegeleiding, zorgcoördinatoren.
 
Voor iedereen
 
 
 
Hoogbegaafdheid - Nascholing – “Project talent” – 25 april 2019
 
Project TALENT ontwikkelde een online platform met duidelijke informatie over onderwijs aan kinderen met cognitieve begaafdheid. 
talent   Op donderdag 25 april 2019 wordt het platform voorgesteld in het Provinciehuis in Leuven. Dit gebeurt tijdens een studiedag met wetenschappelijke bijdragen rond cognitieve begaafdheid, maar ook met interactieve workshops rond wat werkt voor begaafde kinderen én met gelegenheid tot netwerking.
 
Neem alvast een kijkje op: http://www.projecttalent.be/. 
 
Voor iedereen
 
 
 
Taal - Nascholing – inspiratiedag geletterdheid “Wie niet mee is, is gezien” – 22 maart 2019
 
Onderwijs Vlaanderen biedt je tijdens de inspiratiedag geletterdheid een antwoord op vragen als:  
 
► 
 
hoe schrijf ik begrijpelijke brieven voor alle ouders, ook de laagtaalvaardige? 
 
► 
 
bestaan er boekenreeksen voor taalzwakke lezers? 
 
► 
 
hoe stimuleren we anderstalige ouders om voor te lezen aan hun kind? 
 
De inspiratiedag vindt plaats op vrijdag 22 maart 2019, van 9 tot 14 uur in het Hendrik van Veldekegebouw (VAC Hasselt), Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt 
 
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht via het online inschrijvingsformulier
 
Voor iedereen
 
 
 
Taal - Lesmateriaal – Boekenbingo
 
Bingo  
 
► 
 
Gaan je leerlingen de uitdaging aan?
 
► 
 
Durf jij ook mee te doen?
 
BINGO, let’s go en lees een boek.
 
Bijvoorbeeld eentje waarvan je de kaft helemaal niet leuk vindt. Wie weet, blijkt het toch een grappiger boek te zijn dan je eerst had gedacht.
 
Hoe stimuleer je de leeslust bij je leerlingen? Probeer eens een leesBINGO!
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Directeurs Basisonderwijs regio Limburg - driedaags congres - Vayamundo – Zeedijk – Oostende - 20-22 februari 2019
 
NotYet  
 
► 
 
Drie dagen de vrijheid voelen om fouten te maken als een voorwaarde voor ontwikkeling en voor plezier in leren
 
► 
 
Drie dagen actieve werkwinkels, verdiepende trajecten en boeiende referaten
 
► 
 
Drie dagen ontmoetingskansen en netwerking
 
► 
 
Drie dagen tijd
 
► 
 
Drie dagen vol ideeën om aan de slag te gaan in je school
 
► 
 
Drie dagen inspiratie met groeikansen voor jou als directeur
 
► 
 
Drie dagen werken aan/rond ontwikkelkracht - growth mindset - voortbouwen - ‘Zin in leren! Zin in leven!’ - innovatie - bouwstenen - pedagogie van de hoop en het geduld
 
► 
 
Drie dagen …. om niet te missen!
 
 
Bestuurders & directies, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Schoolpastorale studie- en ontmoetingsdag: Hoopvol op weg - 27/03/2019
 
‘Hoopvol op weg’: met die hefboom til je mensen, individueel en samen, tot de wereldgemeenschap toe, uit sporen die doodlopen in het niemandsland van zinloosheid, geweld, miskenning van de mens en zijn leven.  Hoop, daar hebben christenen heel wat over te zeggen en dat willen we ook horen en doen tijdens de schoolpastorale studie- en ontmoetingsdag. 
 
Het wordt weer een studiedag anders dan anders.
 
Het programma voorziet:
 
 
► 
 
een algemene inleiding rond het thema
 
► 
 
daarna worden de aanwezigen even op een hoopvolle weg gezet
 
► 
 
een algemene duiding door Carl Snoecx, medewerker Katholiek Onderwijs Vlaanderen dienst Curriculum en Vorming. Filosoof en theoloog. Ex-directeur van een bso-tso school in de Kempen en auteur van het pas verschenen boek ‘Hoop doet leren’.
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Inforondes Katholiek Onderwijs Vlaanderen
In mei en juni 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een informatieronde in elke regio voor het basis- en voor het secundair onderwijs. We informeren je daarin over de onderwijsactualiteit. 
 
De informatierondes vinden plaats in de periode van 24 mei tot 13 juni 2019. Schrijf je in voor de informatieronde:
 
 
► 
 
inforonde voor het buitengewoon en gewoon basisonderwijs
 
► 
 
inforonde voor het buitengewoon en gewoon secundair onderwijs
 
Bestuurders & directies
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Zin in het leven, zin in het leren: een nieuw Zill-lied
 
De implementatie van Zin in leren! Zin in leven! (Zill) werd in Scholengemeenschap De Speling in Genk enthousiast onthaald. De komst van het leerplan inspireerde Els Peeters, Karolien Gielen, Ann Rumers en Stef Van Mulders tot het componeren van het lied 'Zin in het leven, zin in het leren!'. Ze doken de opnamestudio in en integreerden hun lied in een clip die je kunt bekijken op de startpagina van de LeerplanSite. Wil je graag meezingen of meespelen? Dat kan. We bezorgen je graag de partituur. We bedanken SG De Speling voor dit initiatief en het delen van dit lied met ons.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Het belang van beweging bij jonge kinderen
 
Beweging   We weten dat jonge kinderen graag bewegen en ook veel nood hebben aan beweging. Voldoende beweging versterkt onder andere de spieren en botten, zorgt ervoor dat het gewicht op peil blijft en heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen. Daarnaast heeft meer bewegen een positieve invloed op de sociale vaardigheden, het zelfvertrouwen en verbetert bewegen het evenwicht, de coördinatie en de motoriek.
In het document 'Het belang van beweging bij jonge kinderen. Onderzoek Universiteit Gent toont aan dat Vlaamse kleuters te weinig bewegen' gaan we wat dieper in op de resultaten uit het onderzoek van de Universiteit Gent en geven we vanuit het leerplan Zin in leren! Zin in leven! enkele tips om in de klas tot meer bewegen te komen.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal - Materialen voor laagtaalvaardige leerlingen of anderstalige nieuwkomers - Provinciaal Educatief Centrum i.s.m. CTO
 
Het Provinciaal Educatief Centrum organiseert in samenwerking met het CTO twee nascholingen rond de ontwikkeling van taalvaardigheid door het inzetten van krachtige materialen:  
 
► 
 
 
Inspelen op laagtaalvaardige leerlingen met krachtige materialen (Hasselt - Provinciehuis)  
Begeleiding: Centrum voor Taal en Onderwijs Leuven  
Doelgroep: leerkrachten kleuter- en lager onderwijs  
Data:  21 februari 2019: materialensessie  en 14 maart 2019: terugkomsessie 
Kostprijs: 100 euro per persoon  
Inschrijven via  Centrum voor Taal en Onderwijs Leuven 
 
► 
 
 
Materialensessie: geschikte materialen en taken voor anderstalige nieuwkomers (Hasselt - Provinciehuis) 
Begeleiding: Centrum voor Taal en Onderwijs Leuven 
Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs  
Datum: 28 februari 2019  
Kostprijs: 50 euro per persoon  
Inschrijven via  Centrum voor Taal en Onderwijs Leuven
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Dag van de talen – Nascholing – 14 maart 2019
 
Gele hesjes, spijbelen voor een beter klimaat, de warmathon  ... Waarvoor kom jij de straat op? Juist ja, voor de Dag van de talen. Niet toevallig op 14 maart, een donderdag. Spijbelen is dan vast wel toegestaan, want jij komt op voor het goede doel: een sterk talenonderwijs.
 
Ons charter voor goed talenonderwijs: "Wij, talenleraren, zullen tot het uiterste gaan voor onze leerlingen door ...:
 
dvdt  
 
► 
 
te differentiëren: in leesvaardigheid, via een weekplanning, ook in de B-stroom 
 
► 
 
te innoveren: dankzij de apps in de iToolbox, une boîte à outils pleine d’astuces, nieuw-Grieks, Kurzfilme im DaF-Unterricht
 
► 
 
te excelleren: het ERK als maatstaf, sterk leesonderwijs, nadenken over hoe taal onze gedachten vormt (framing)
 
Kris Van den Branden neemt het voortouw. Stap jij met ons mee het talenonderwijs van de 21ste eeuw in?
 
Sterke workshops voor gemotiveerde leraren. Kies nu!
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans, Klassieke talen, Nederlands, Taal & cultuur
 
 
 
Nascholing – Feedback geven – 15 maart & 22 mei 2019
 
Feedback  
 
► 
 
Feedback geven, dat doe ik toch al?
 
► 
 
Ik besteed enorm veel tijd aan het uitschrijven van rapportcommentaren.
 
► 
 
Op elke toets noteer ik wat de leerling beter kan doen.
 
► 
 
Heb je er wel eens bij stilgestaan of jouw feedback ook daadwerkelijk effect heeft?
 
► 
 
En wist je dat ook jouw leerlingen feedback kunnen geven aan zichzelf of elkaar?
 
Feedback is een onmiskenbare voorwaarde om tot een sterk en groeigericht leerproces te komen. Het is niet voor niets dat de inspectie 2.0 voor feedback een aparte ontwikkelingsschaal hanteert. Feedback geven staat ook in prof. John Hatties top tien van hoogste effectgroottes op de leerwinst van leerlingen.
 
We steken het niet onder stoelen of banken, feedback geven kost tijd en moeite. Maar als het goed gebeurt, dan vergroot je het leereffect van je leerlingen aanzienlijk. Dat kan uiteraard alleen met een mindset gericht op groei. Bovendien krijg je nog sterkere leerders als je de leerlingen meester maakt van hun eigen leerproces, bijvoorbeeld via een persoonlijk ontwikkelingsplan. En daar draait het toch om: zoveel mogelijk leerwinst bereiken bij alle leerlingen!
 
In deze praktijkgerichte nascholing:
 
 
► 
 
oefen je d.m.v. rollenspelen en casussen in het geven van effectieve feedback op de vier niveaus (taak, proces, persoon, product).
 
► 
 
maak je kennis met de principes van formatieve assessment (o.m. growth mindset ontwikkelen, feed up, feedback, feed forward) en past ze indien mogelijk toe in je eigen praktijk;
 
► 
 
leer je hoe je nog meer kan inzetten op de zelfsturing van de leerling.
 
Deze nascholing staat open voor leraren, coördinatoren en leer- en leerlingenbegeleiders secundair onderwijs en vindt plaats op 15 maart en 22 mei, telkens van 9.00 u. tot 12.00 u.
 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde

Nascholing - Voorstelling nieuw leerplan aardrijkskunde 1e graad + leerplantool

 
Vanaf 1 september 2019 gaan de nieuwe leerplannen voor de 1ste graad in voege. Voor aardrijkskunde heeft men de keuze tussen een apart leerplan of een clusterleerplan (met natuurwetenschappen en techniek). In deze sessie nemen we enkel het aparte leerplan onder de loep en kijken we op welke manier we hiermee aan de slag kunnen. Daarnaast wordt ook de nieuwe leerplantool voorgesteld. Er worden 2 momenten in februari voorzien, waarop het leerplan en de tool zullen voorgesteld worden. Afhankelijk van de noodzaak kunnen er nadien verdiepende sessies voorzien worden.
 
De sessie is paperless! Gelieve een laptop of tablet mee te brengen.
 
 
► 
 
Wanneer 20/02/2019 van 13.30 tot 16.30 uur en 27/02/2019 van 13.30 tot 16.30 uur
 
► 
 
Plaats Tulpinstraat 75 te 3500 Hasselt 
 
► 
 
Inschrijven https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2528907
 
► 
 
Bijdrage 3 euro
 
 

VLA-congres - OVER GRENZEN 23 maart 2019

 
Over grenzen  
 
Grenzen zijn vaak een ruimtelijk, dus een geografisch gegeven.  Zij spelen een grote rol in de invulling van de fysische en menselijke ruimte en bakenen entiteiten af.  Enerzijds bepalen zij het verloop van belangrijke processen zoals onder andere ontwikkeling, mobiliteit, forensisme en migratie. 
 
Anderzijds worden grenzen net onder druk gezet door dezelfde processen en vanuit geopolitieke hoek gestuurd.  Zij zijn dus niet statisch maar dynamisch en vormen het kader waarbinnen samenlevingen zich ontwikkelen, waarbinnen de geopolitiek zich afspeelt en het systeem aarde zich opbouwt.
 
 
 

Lezing - De groei van megasteden in ontwikkelingslanden - 26 februari 2019

 
VLA-LIMBURG nodigt prof. Anton Van Rompaey uit voor een lezing over de groei van megaste-den in ontwikkelingslanden.
 
Deze lezing kadert in een project van de KU Leuven, scientist@school waarbij er workshops in de klas gegeven worden onder begeleiding van een wetenschapper. Het is een unieke kans voor jongeren om een eerste keer kennis te maken met professoren. Voor ons is dit een uitgelezen kans om meer inzicht te verwerven in de nieuwste ontwikkelingen en het ideale moment voor een grondige update.
 
 
► 
 
Kostprijs: 15 euro contant ter plaatse te betalen
 
► 
 
Studenten: 5 euro contant ter plaatse te betalen
 
► 
 
Inschrijvingslink: https://goo.gl/forms/e6x6PxuxSbf5L1Vt1
 
► 
 
Datum: 26/02/2019 ; 19u - 21u
 
► 
 
Doelgroep: graad 2 en 3 en alle geïnteresseerden
 
► 
 
Locatie: Cosmodrome, Genk (onder voorbehoud)
 
 

Enquête - onderzoek planetariumbezoek

 
Ga jij naar het planetarium met je leerlingen?
 
Planetarium  
 
Waarom gaan leerkrachten wel/niet op uitstap naar het planetarium in het kader van het vak aardrijkskunde? Het onderzoeksgroepje ‘planetariumonderzoek’ van de Specifieke Lerarenopleiding optie aardrijkskunde aan de KU Leuven wil de drijfveren van leerkrachten voor het al dan niet bezoeken van een planetarium in kaart brengen.
 
Ben je leerkracht aardrijkskunde in de derde graad van het secundair onderwijs? Dan zou de onderzoeksgroep je zeer dankbaar zijn als je 5-7 minuten van je kostbare tijd zou willen besteden aan het invullen van een korte vragenlijst. De lijst vind je hier: https://bevraging.slope.be/
 

Nascholing - Aanbod IPBV, UGent 

 
 
► 
 
Aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik: thema bodemkunde (wo 20/03/19)
 
► 
 
Aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik: thema draagkracht (wo 8/5/19)
 
 

Boek - “Vakdidactiek aardrijkskunde, leraar worden en zijn.”

 
Het vak aardrijkskunde onderging de voorbije decennia een grondige metamorfose.
 
Boek aardrijkskunde  
 
Daar waar aanvankelijk de nadruk lag op beschrijvend werken, wordt het verklaren van processen nu steeds belangrijker. Die veranderingen vragen een aangepaste didactiek om het vak op een boeiende en hedendaagse manier aan je leerlingen over te brengen.
 
Deze uitgave wil een leidraad zijn voor elke leerkracht aardrijkskunde en kwam tot stand door een samenwerking van lerarenopleiders aardrijkskunde uit diverse lerarenopleidingen in Vlaanderen. Het boek beschrijft grondig hoe de lessen aardrijkskunde opgebouwd kunnen worden, met verwijzing naar leermiddelen, werkvormen, het organiseren van excursies en het evalueren van leerlingen. Ook de huidige context van aardrijkskundeonderwijs wordt uitgebreid toegelicht. Thema's als differentiatie, taalondersteuning en ICT komen daarbij aan bod.
 
 
 

Project KU Leuven – Oproep leraren aardrijkskunde - 27 februari 2019

 
Leraren gezocht voor project KU Leuven!
 
Agent Based Modelling biedt internationaal een interessante mogelijkheid om het gedrag van burgers en de impact ervan op de ruimte te simuleren. Aan de KU Leuven werken ze daarom momenteel leermaterialen uit voor leerlingen derde graad secundair onderwijs. Ze zijn echter nieuwsgierig naar de inschatting van leraren aardrijkskunde naar het gebruik ervan in de klas. Is dit haalbaar voor de doelgroep? Zie je het als leraar zitten om ermee aan de slag te gaan? Is dit praktisch mogelijk in de school? …
 
Ben je bereid de materialen uit te testen en je mening erover te geven? Heb jij minimaal 5 ja-ren ervaring als leraar aardrijkskunde in de derde graad secundair onderwijs? Kan je voor een halve dag tot in Leuven komen? Mail dan snel je contactgegevens door aan de projectmedewer-kers Lore De Winter (lore.dewinter@kuleuven.be) en An Steegen (an.steegen@kuleuven.be). De workshop zal doorgaan op woensdag 27 februari 2019 in de namiddag. Er is plaats voor een 15-tal leraren.
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde, STEM
 
 
 
Biologie - Nascholing (thema weekdieren) door Shells@school - 28 maart 2019
 
Weekdieren   Ben je op zoek naar een specifieke nascholing over de vakinhoud ‘stam van weekdieren’? Schrijf je dan snel in! Shells@school biedt samen met de pedagogische begeleidingsdienst een workshop aan voor leraren biologie en natuurwetenschappen van de 2e graad op donderdag 28 maart (9 – 12 uur).
 
 
Doel nascholing: een vernieuwende lesaanpak wat betreft het thema ‘stam van de weekdieren’ tonen aan de hand van de leerplandoelstellingen en een variëteit aan didactische materialen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Biologie, Natuurwetenschappen, STEM
 
 
 
Chemie - Workshops voor leerlingen 2de en 3de graad
 
Wil je graag workshops chemie volgens samen met de leerlingen van de 2de en/of 3de graad? Neem dan zeker een kijkje op onderstaande website. Allerlei actuele thema’s (nanokristallen, 3D-printing, luminescerende materialen…) komen aan bod.  
 
Gewoon secundair onderwijs, Chemie, STEM
 
 
 
Duits - Informatie nieuwsberichten
 
MVT nieuwsberichten  
 
Beste collega’s
 
Vanaf nu kan je het ingestuurde nieuws voor Duits, Engels en Frans terugvinden onder de rubriek “moderne vreemde talen”. In de titel zullen we enkel de taal vermelden indien het bericht voor een specifieke taal bedoeld is.  
 
Hartelijke groet 
Veerle en Marlène
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans, Taal & cultuur
 
 
 
Engels - Informatie nieuwsberichten
 
MVT nieuwsberichten  
 
Beste collega’s
 
Vanaf nu kan je het ingestuurde nieuws voor Duits, Engels en Frans terugvinden onder de rubriek “moderne vreemde talen”. In de titel zullen we enkel de taal vermelden indien het bericht voor een specifieke taal bedoeld is.  
 
Hartelijke groet 
Veerle en Marlène
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans, Taal & cultuur
 
 
 
Frans – Informatie nieuwsberichten
 
MVT nieuwsberichten  
 
Beste collega’s
 
Vanaf nu kan je het ingestuurde nieuws voor Duits, Engels en Frans terugvinden onder de rubriek “moderne vreemde talen”. In de titel zullen we enkel de taal vermelden indien het bericht voor een specifieke taal bedoeld is.  
 
Hartelijke groet 
Veerle en Marlène
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans, Taal & cultuur
 
 
 
Geschiedenis

Nascholingen regio Limburg 2019 

 
Nieuw leerplan geschiedenis eerste graad – woensdag 27 februari 2019, 13.30-16.00 uur –  
 
Onder een aantal sleutelcompetenties worden nieuwe eindtermen voor de eerste graad geformuleerd, die verdeeld worden over de verschillende vakken. Zo zullen de eindtermen van de sleutelcompetentie historisch bewustzijn (p. 62-65) aansluiten bij het vak geschiedenis. Hoe zijn de eindtermen samengesteld? 
 
De modernisering so gaat van start in september 2019 met nieuwe leerplannen. Achter de schermen is er hard gewerkt aan een nieuw leerplan geschiedenis voor de eerste graad. 
 
Op woensdag 27 februari 2019 van 13.30-16.00 uur staat er een infosessie gepland. Afhankelijk van de vraag zal er een tweede verdiepende sessie volgen. Houd de maandberichten in de gaten voor meer nieuws hierover. 
 
Doelgroep: leerkrachten geschiedenis uit de eerste graad  
 
Inschrijven kan hier.
 
 

Nascholingen buiten de regio februari 2019

 
 
► 
 
Dag van het geschiedenisonderwijs 2019 – Geschiedenis mag schuren: controversieel erfgoed als historische bron – zaterdag 16 februari, 9.30 – 15.00 uur, Universiteit Antwerpen Stadscampus, Prinsstraat 13, Antwerpen. 
Doelgroep: leerkrachten geschiedenis, PAV, gedrags- en cultuurwetenschappen en godsdienst en zedenleer van alle graden en alle andere belangstellenden.  
Meer info vind je hier. 
 
► 
 
Onze sociale zekerheid in de les – dinsdag 19 februari, 9.30 - 12.30 uur, Universiteit AntwerpenBoogkeers 5 (op Mechelseplein), Antwerpen, lokaal B0204 (tweede verdieping).  
Doelgroep: Leerkrachten gedrags- en cultuurwetenschappen, geschiedenis, economie/handelsvakken. 
Meer info vind je hier.
 
► 
 
Lerarendag ‘Over de Verkiezingen 2019’ – vrijdag 22 februari 2019, 9.15 – 16.30 uur, in het Vlaams Parlement.  
Meer info vind je hier.
 
► 
 
Actief Historisch Denken sessie 2: verdiepende inzichten in een didactiek die leerlingen aan het (historische) denken zet – woensdag 27 februari 2019, 9 –12 uur, Provinciehuis Leuven.   
Geschieddidacticus dr. Harry Havekes (Radboud Universiteit Nijmegen) heeft samen met zijn team een reeks activerende werkvormen uitgewerkt die het historisch denken bij onze leerlingen stimuleren. Deze innovatieve aanpak illustreert hij tijdens deze workshop aan de hand van nieuwe voorbeelden, die ook theoretisch worden onderbouwd. De werkvormen zijn bruikbaar in alle jaren en alle onderwijsniveaus. 
Meer info vind je hier. 
 
 

Activiteiten regio Limburg

 
Lezingen 
 
► 
 
Luik Vlaams? - donderdag 7 februari 2019, 20 – 22 uur, Auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren, georganiseerd door K.L.G.O.G. 
Een lezing over het leven van prins-bisschop Jan van Vlaanderen door Koenraad Nijssen. 
 
► 
 
Hoogdravende ridders en spraakmakende barden: de graven van Loon en de Europese literatuur – zaterdag 9 februari 2019, 15 – 16.30 uur, Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bezoeking Godsheide, georganiseerd door Het Stadsmus Hasselt.  
Tijdens deze lezing van Dr. Jan Vaes maak je kennis met de graven van Loon. Info vind je hier 
 
► 
 
Onder onze voeten. Luxueuze stadswoningen op het museumterrein – donderdag 21 februari 2019, 20 uur, Auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren.  
De lezing door Petra Driesen (Aron bvba) maakt deel uit van de lezingenreeks Spraakwater. Info vind je hier. 
 
Tentoonstellingen 
 
► 
 
De wereld van Alexander de Grote & De wereld van Epona – 27 oktober 2018 – 10 juni 2019, Regionaal Archeologisch Museum (RAM) te Maaseik.  
In het RAM kan je beide tentoonstellingen bezoeken die het resultaat zijn van twee heel verschillende projecten:  
 
► 
 
DE WERELD VAN ALEXANDER DE GROTE 
De vrolijke kijk van stripkunstenaars Bart Proost en Barcas op de beroemdste Griekse held! De artistieke en speelse expositie over Alexander de Grote is gemaakt door de jonge Limburgse stripkunstenaar Bart Proost en zijn kompaan Barcas en steunt op historisch correcte inhouden. Bart Proost maakt ons allen ervan bewust dat zelfs grote historische figuren "slechts mensen" en dus ook kind waren en wellicht kattenkwaad uithaalden... Voor de kinderen (van elke leeftijd) onder ons is dat waarschijnlijk een grote opluchting... 
 
► 
 
DE WERELD VAN EPONA 
Facetten van de ijzertijd in het Limburgse Maasland. De tentoonstelling "De wereld van Epona" heeft wel een wetenschappelijke achtergrond. Ze toont objecten uit de ijzertijd van beide oevers van de Maas. De Epiona van de titel is niet de historische Epona, maar hoe dat precies in elkaar zit, moet iedereen zelf ontdekken. 
 
► 
 
HERHALING: Stonehenge. Voorbij het mysterie – 13 oktober 2018 – 21 april 2019, Gallo-Romeins Museum Tongeren 
In deze nieuwe, tijdelijke tentoonstelling van het Gallo-Romeins Museum worden er via recent archeologisch onderzoek boeiende feiten en verrassende inzichten getoond over het bouwwerk Stonehenge. Info vind je hier. 
 
► 
 
HERHALING Limburg tussen staf en troon. 1000 jaar graafschap Loon – van 26 oktober 2018 tot 10 maart 2019, Landcommanderij Alden Biesen.  
Bijna 400 objecten uit binnen- en buitenlandse musea en interactieve toepassingen laten de leerlingen kennismaken met het belangrijke politieke, religieuze en culturele verleden van onze streek zonder het dagelijkse leven in de stad en op het platteland te vergeten. Leerlingen uit de tweede graad vinden hier ongetwijfeld aanknopingspunten voor omgevingsonderwijs. Voor de derde graad kunnen de inhouden en de aanpak een illustratie van deze periode betekenen. Een uitgebreid didactisch programma kwam tot stand in nauwe samenwerking met de hogescholen PXL en UCLL. Voor de gratis te downloaden lesmappen en alle informatie over het project verwijzen we graag naar de website: http://1000jaarloon.be/ . 
 
Film 
 
► 
 
Dag van de Religieuze film (editie 28) – 4 maart 2019, Kinepolis Hasselt 
Tijdens dit filmfestival staat de historische film centraal: The Birth of a Nation (2016) van de Afro-Amerikaanse regisseur Nat Turner; Lincoln (2012) van de Joods-Amerikaanse regisseur Steven Spielberg; Selma (2014) van de Afro-Amerikaanse regisseur Ava DuVernay. Meer info vind je op de website.
 
Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis, Taal & cultuur
 
 
 
GWW: start lerend netwerk PEPSY SAVE THE DATE 13 februari 2019
 
personenzorg  
 
Wil je samen materiaal ontwerpen of uitwisselen? Valkuilen en successen met elkaar bespreken? Of heb je eerder nood aan het delen van ideeën over werkvormen, leerstrategieën, evaluatie. In dit lerend netwerk staan de noden die jullie ervaren in het vak sociale wetenschappen centraal.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Klassieke talen

Nascholingen regio Limburg 2018-2019

 
 
► 
 
Latijn evalueren: geïntegreerde toetsing vanaf het eerste jaar (nog een aantal plaatsen beschikbaar) -  vrijdag 22 februari 2019, 9.30 tot 12.30 uur 
Aan de hand van goede praktijkvoorbeelden overlopen we de voordelen en valkuilen van het geïntegreerd evalueren, waarin (lees)vaardigheid centraal staat.  
Lesgever: prof. dr. Katja de Herdt  
Doelgroep: leerkrachten klassieke talen uit de eerste graad (en tweede graad)
Inschrijven kan hier.
 
► 
 
Nieuw leerplan klassieke talen eerste graad – vrijdag 22 februari 2019, 13.30-16.00 uur of  dinsdag 7 mei 2019 , 9.00-12.00 uur. 
De modernisering so gaat van start in september 2019 mét nieuwe leerplannen. Ook voor de basisoptie Latijn (Grieks) zal er een nieuw graadleerplan zijn. Alle nieuwigheden worden in deze sessie toegelicht, alsook de nieuwe digitale leerplantool.  
Doelgroep: leerkrachten klassieke talen uit de eerste graad 
Inschrijven: hier 
 
► 
 
Dag van de talen – donderdag 14 maart 201909.00 tot 16.00 uur 
Voor klassieke talen komt Kristien Hulstaert haar onderzoek over de colometrische leesmethode bij poëzie toelichten en Wim Cool zal het hebben over taalverwerving in het nieuw-Grieks. De plenumlezing wordt gehouden door Kris Van den Branden en er zijn verschillende sessies over differentiëren.  
Doelgroep: leerkrachten klassieke talen, MVT en Nederlands uit alle graden 
Info en inschrijven kan hier
 
 

Euroclassica conferentie, 29-30 augustus 2019, Antwerpen

 
In mei 2018 kleurde Gent blauw, toen op de Griekse dag leerlingen en leraren Oudgrieks massaal verzamelden. 
 
Op vrijdag 30 augustus 2019 krijgt ons engagement voor klassieke talen een Europese dimensie. Op die dag is Classica Vlaanderen de gastheer voor de jaarlijkse conferentie van Euroclassica en voor deze unieke gelegenheid willen we zo veel mogelijk Vlaamse leraren uitnodigen. Ook Nederlandse en Waalse collega’s worden expliciet uitgenodigd. 
 
Praktisch: Inschrijven voor 1 juni 2019. Uw inschrijving is definitief na storting en verzending van het inschrijvingsformulier.  

 

Activiteiten regio Limburg

 
Lezingen 
 
► 
 
Onder onze voeten. Luxueuze stadswoningen op het museumterrein – donderdag 21 februari 2019, 20.00 uur, Auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren.  
De lezing door Petra Driesen (Aron bvba) maakt deel uit van de lezingenreeks Spraakwater. Info vind je hier. 
 
Tentoonstellingen 
 
► 
 
De wereld van Alexander de Grote & De wereld van Epona – 27 oktober 2018 – 10 juni 2019, Regionaal Archeologisch Museum (RAM) te Maaseik.  
In het RAM kan je beide tentoonstellingen bezoeken die het resultaat zijn van twee heel verschillende projecten:  
 
► 
 
DE WERELD VAN ALEXANDER DE GROTE 
De vrolijke kijk van stripkunstenaars Bart Proost en Barcas op de beroemdste Griekse held! De artistieke en speelse expositie over Alexander de Grote is gemaakt door de jonge Limburgse stripkunstenaar Bart Proost en zijn kompaan Barcas en steunt op historisch correcte inhouden. Bart Proost maakt ons allen ervan bewust dat zelfs grote historische figuren "slechts mensen" en dus ook kind waren en wellicht kattenkwaad uithaalden... Voor de kinderen (van elke leeftijd) onder ons is dat waarschijnlijk een grote opluchting... 
 
► 
 
DE WERELD VAN EPONA 
Facetten van de ijzertijd in het Limburgse Maasland. De tentoonstelling "De wereld van Epona" heeft wel een wetenschappelijke achtergrond. Ze toont objecten uit de ijzertijd van beide oevers van de Maas. De Epiona van de titel is niet de historische Epona, maar hoe dat precies in elkaar zit, moet iedereen zelf ontdekken. 

 

Activiteiten buiten de regio – februari 2019

 
Tentoonstelling 
 
► 
 
Dis ManibusTombes sous la loupe – tot 17 maart 2019 in de Espace Gallo-Romain in Ath: tentoonstelling over funeraire opvattingen en rituelen in de oudheid. Meer info vind je hier 
 
Lezingen 
 
► 
 
Unius aestimemus assis: Een tocht door de Romeinse numismatiek – dinsdag 19 februari 2019, 20 uur, MSI. 00.20, Erasmusplein 1, Leuven.  
Betaalmiddel, informatiedragers, kunstobjecten, verzamelobjecten en studieobjecten: Romeinse munten zijn door de eeuwen heen veelzijdige voorwerpen gebleken. Muntbeeld en muntmetaal vertellen in tandem verhalen over het Romeinse wereldrijk, van gouden era’s tot periodes van diepe crisis. Deze lezing beoogt het publiek een inkijk te bieden in de fascinerende wereld van de Romeinse numismatiek. In het bijzonder zullen we kijken naar de muntslag van de keizers: wat lieten zij op hun munten plaatsen en waarom kozen zij voor bepaalde muntbeelden? Zo zal bijvoorbeeld opvallen dat de beruchte Nero althans op zijn munten een veel bravere keizer lijkt dan antieke auteurs als Tacitus en Suetonius hem doen uitschijnen. We werpen ook een blik op de manier waarop de Romeinse bevolking met munten omging: naast hun rol als betaalmiddel, dienden munten geregeld als sieraden, geschenken of grafgiften. Misschien werden ze zelfs verzameld. Het publiek zal ook de kans krijgen de munten ‘up close’ te ervaren, met een aantal exemplaren uit de persoonlijke collectie van de spreker. 
 
► 
 
‘Een vurig verlangen om de keizer te zien’ – Rome in de laatantieke panegyriek – woensdag 27 februari 2019, 20 – 21.30 uur, Antwerpen, UA-Stadscampus, Rodestraat 14, lokaal R-004, lezing door Dr. Sanne Van Poppel.  
In de loop van de derde eeuw had Rome zijn rol als keizerlijke hoofdstad verloren. Het bestuur van het rijk vereiste veel gereis van de keizers en zij verkozen andere steden van waaruit ze het rijk bestuurden. De afwezigheid van de keizer uit Rome bleef niet onopgemerkt en onbeschreven. In deze lezing richt de spreekster zich op percepties van de keizerlijke af- en aanwezigheid in Rome op basis van een specifieke bron : de Latijnse panegyrieken. Als onderdeel van ceremoniële gelegenheden waren de lofredes in eerste instantie bedoeld om de keizerlijke heerschappij te roemen. Het is echter de vraag of de redes een propagandistische functie hadden als officieel medium, zoals munten, inscripties en kunst. Hadden de auteurs een eigen agenda of waren zij de spreekbuis van de keizer ? De keizerlijke afwezigheid uit Rome sprak niet ten gunste van de keizer. Met welke literair-retorische technieken stelden panegyristen dit aan de kaak? 
 
Varia 
 
► 
 
Oorlog om Troje: Terreur van alle Tijden: scholenwedstrijd Grieks@UGent – 22 maart 2019 
De afdeling Grieks van de Universiteit Gent neemt deel aan het jaarlijkse Festival Européen latin grec op 22 maart 2019. Meer info vind je hier. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Klassieke talen, Taal & cultuur
 
 
 
Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
 
In LITC komt elke studierichting aan zijn trekken voor een inspirerende, interactieve kennismaking met de boeiende wereld van de logistiek.
 
Wil je een bezoek inplannen? Bekijk dan eerst even de online kalender via https://litc.be/kalender/
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Moderne vreemde talen

Nascholingen – overzicht aanbod

 
 MVT  
 
Beste collega’s
 
Ook de komende maanden hebben wij navormingen voor jullie op het programma staan. Deze gaan telkens door in de lokalen van de pedagogische begeleidingsdienst in Hasselt
 
Ben je onlangs pas ingeschreven op onze nieuwsbrief? Heb je de vorige nieuwsberichten MVT gemist? Geen probleem!
 
► 
 
Het ingestuurde nieuws voor Engels kan je steeds raadplegen via volgende link
 
► 
 
Voor Frans
 
► 
 
Voor Duits
 
Graag tot één (of meerdere) van deze vormingsmomenten.
 
Veerle en Marlène

Dag van de Talen - 14 maart 2019 van 9 tot 16 uur - meer info en inschrijven

 
Na een eerste succesvolle editie van de Dag van de talen ’18 kunnen jij en je talencollega’s zich weer inschrijven voor een tweede, nog uitgebreidere talendag’19. Wie graag bijblijft met de nieuwste ontwikkelingen in het talenonderwijs zoals differentiatie en evaluatie reserveert dus best al een plaatsje in de agenda!

MVT (A-stroom): De nieuwe leerplantool 1e graad - Aan slag met de nieuwe leerplannen 1e graad en de digitale leerplantool - meer info en inschrijven

 
Heb je nood aan een goede voorbereiding op de nieuwe leerplannen eerste graad A-stroom vanaf 1 september 2019? Kom dan zeker naar dit vormingsmoment.
 
Datum: donderdag 2 mei 2019 van 9.30 tot 12 uur of vrijdag 24 mei 2019 van 9.30 tot 12 uur.

MVT (B-stroom): De nieuwe leerplantool 1e graad - Aan slag met de nieuwe leerplannen 1e graad en de digitale leerplantool - meer info en inschrijven

 
Kan een goede voorbereiding op de nieuwe leerplannen B-stroom je verder helpen? Kom dan zeker naar dit vormingsmoment.
 
Datum: 7 juni 2019 van 9.30 tot 12 uur

Lerend netwerk Frans 2e/3e graad (sessie 2) - 21 februari 2019 van 13 tot 16 uur

 

Netwerk Duits: Deutschlehrer treffen sich wieder - 2 april 2019 van 19 tot 21 uur

 
De bedoeling van het netwerk is om je de nodige tools aan te reiken om concreet mee aan de slag te gaan in je klaspraktijk. We bespreken nieuwe inzichten, bezorgdheden, succeservaringen en valkuilen. Samen creëren we ook nieuw materiaal dat we in onze klassen kunnen gebruiken.
 
 
 

Engels

Erasmusproject in tso en bso: leerlingen STW getuigen over hun stage in Londen  

 
Out of your comfort zone … that is where the magic happensDeze leuze geldt zeker voor de leerlingen van 6 STW van WICO Campus Salvator. Zij verblijven in februari twee weken in een gastgezin en lopen stage bij kinderdagverblijven in Londen. Deze ervaring kadert in een KA101 Erasmus Plus-project. Op maandag 29 april nodigen de leerlingen en begeleidende leraren alle geïnteresseerden uit om naar hun ervaring te komen luisteren op WICO Campus Salvator, Collegestraat 25 in Hamont-Achel om 19 uur. Wie weet inspireert dit jou om ook een project uit te schrijven. De leerlingen schetsen de voorbereiding, het verloop en hun leerrendement. Indien je interesse hebt, mag je dit melden aan veerle.degraaf@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Breng zeker je collega’s mee. In dit project zijn de volgende leraren actief betrokken: leraar aardrijkskunde, sociale wetenschappen, Engels, IO, natuurwetenschappen, lichamelijke opvoeding en godsdienst. Achteraf kan er nagepraat worden met een drankje en een kleine versnapering. 

Engels in de B-stroom – lerend netwerk - meer info en inschrijven

 
Op veel scholen wordt Engels in september 2019 in de B-stroom als nieuw vak ingericht. Hoe pakken we dat als vakgroep aan? Wat mogen we van deze leerlingen (niet) verwachten? Hoe realiseren we de leerplandoelen voor deze doelgroep? Zijn er concrete voorbeelden? Is er gepast materiaal? … Een hele batterij aan vragen die wellicht bij meerdere leraren over heel Vlaanderen naar boven komen. Daarom wil ik graag leraren die bereid zijn om samen te brainstormen, materiaal te zoeken, uit te wisselen en te ontwikkelen uitnodigen voor een bijeenkomst op 9 mei 2019 van 9.30 - 11.30 u. en op 13 juni 2019 van 19 tot 21 u. in de Tulpinstraat in Kiewit.  Dit is hopelijk de start van een kwaliteitsvol lerend netwerk voor leraren die Engels geven in de B-stroom. Teamwork makes dreamwork!  
 
 

Frans

Nascholing - Realisatie en evaluatie van de specifieke eindtermen – 2 mei 2019 - meer info en inschrijven

 
In het kader van de realisatie van de specifieke eindtermen binnen de richtingen Moderne talen in de 3e graad stelt het leerplan dat er in totaal 18 specifieke eindtermen worden behandeld binnen Engels én Frans.  
 
In eerste instantie dienen er grondige afspraken gemaakt en een evenwichtige verdeling opgesteld te worden voor de realisatie en evaluatie van de SET binnen de 2 talen verspreid over de 2 jaren van de 3e graad. Wij geven een voorbeeld van een evenwichtige verdeling en verantwoording van de SET voor de 3 moderne vreemde talen. Op basis van welke criteria kan je deze verdeling maken? Hoe kan je aantonen dat je deze eindtermen realiseert?  
 
Vervolgens is het belangrijk om de verschillende specifieke eindtermen te ontleden en te interpreteren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kunnen we de eindtermen afzonderlijk toelichten en polsen naar de aanpak van collega’s om uitwisseling en interactie te bevorderen. 
 
Een laatste punt dat ongetwijfeld onze aandacht zal verdienen, is de onderzoekscompetentie die gerealiseerd moet worden voor Frans of Engels en de andere pool (vb. economie, Latijn …). We stellen een stapsgewijze aanpak voor waarbij de 3 eindtermen gerealiseerd en geëvalueerd kunnen worden volgens vb. een OVUR-methode. 
 
► 
 
Doelgroep: leerkrachten Frans 3de graad 
 
► 
 
Datum: 2 mei van 13 –16 uur 
 
► 
 
Locatie: Tulpinstraat 75 in Hasselt 
 
 

Informatie

Leerstrategieën

 
Leerstrategieën  
 
In het boek “coöperatieve leerstrategieën” van Dr. S. Kagan las ik de volgende klasomschrijving: “De leraar stelt een vraag. De leerlingen die het antwoord menen te weten, steken hun vinger op. Ze geven het antwoord en de leraar corrigeert hen waar nodig. Wie zijn in dit veelvoorkomend scenario degenen die niet hun vinger opsteken en dus niet gecorrigeerd kunnen worden? Dat zijn de leerlingen die onze hulp het hardst nodig hebben, degenen die het minst bereid zijn om hardop te zeggen wat ze denken. En dus zijn degenen die het het hardst nodig hebben, meestal degenen die de minst corrigerende feedback krijgen.”
 

Tips om de schrijfvaardigheid te verbeteren

 
Schrijfopdrachten verlopen meestal als volgt:  leerlingen schrijven allemaal een tekst, de leerkracht verbetert alle teksten, de  leerlingen schrijven enkele lessen later een nieuwe tekst, de leerkracht verbetert weer alle teksten.
 
Resultaat? Véél schrijf- en verbeterwerk maar leerlingen komen niet per se tot een hoger schrijfniveau. Je geeft feedback maar de leerlingen maken geen transfer met andere / volgende opdrachten. Teleurstellend en frustrerend, vind je niet?
 
Onlangs gaf Jella Di Perna een interessante navorming rond dit onderwerp bij de begeleidingsdienst in Hasselt. Hier vat ik enkele tips en weetjes kort samen.

Website met overzicht buitenlandse media

 
Oud-leraar van het sint-Fransicuscollege in Heusden, Jan Antoon Pennings, ontwikkelde een website boordevol interessant materiaal: links naar media, woordenboeken, video's … Kortom een mooie verzameling van kwaliteitsvolle bronnen voor de leraar Engels, Frans en Duits Lees meer ...
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans, Taal & cultuur
 
 
 
Nederlands

Voorstelling leerplannen Nederlands eerste graad A- en B-stroom

 
Welke verschuivingen zijn er binnen de leerplannen Nederlands A- en B-stroom van de eerste graad? Welke verbanden kunnen we vanuit ons vak leggen met het funderend leerplan en het leerplan ICTHoe ziet de digitale leerplantool eruit waarmee we als vakgroep het leerplan vorm kunnen geven en nagaan of we alle doelen gehaald hebben? Hoe kunnen we de beheersingsniveaus conreet gestalte geven? 
 
Tijdens de leerplanvoorstellingen geven we een antwoord op deze en andere vragen. We gaan ook in op de link tussen de beide leerplannen, zodat een leraar die in beide richtingen lesgeeft, maar een keer moet aansluiten. Wel wordt, afhankelijk van de gekozen datum en voorstelling, vooral de nadruk gelegd op ofwel de A- of B-stroom.   
 
Data waarop je kunt inschrijven:  
 
► 
 
Dinsdag 19 februari van 13.30-15.30 uur – leerplan A-stroom  
 
► 
 
Dinsdag 12 maart van 16.30-18.30 uur – leerplan A-stroom 
 
► 
 
Maandag 18 maart van 13.30-15.30 uur – leerplan A-stroom 
 
► 
 
Dinsdag 19 maart van 13.30-15.30 uur – leerplan B-stroom 
 
► 
 
Woensdag 20 maart van 13.30-15.30 uur – leerplan A-stroom 
 
► 
 
Dinsdag 23 april van 16.30-18.30 uur – leerplan B-stroom 
 
Inschrijven kan via www.nascholing.be regio Limburg, so, vakgebonden nascholing, Nederlands, voorstelling leerplannen A- en B-stroom. Max. aantal inschrijvingen: 40 
 
De nascholingen vinden telkens plaats in de gebouwen van de PB regio Limburg, Tulpinstraat 75 in Hasselt-Kiewit.
 
 

Dag van de talen – Nascholing – 14 maart 2019

 
Gele hesjes, spijbelen voor een beter klimaat, de warmathon  ... Waarvoor kom jij de straat op? Juist ja, voor de Dag van de talen. Niet toevallig op 14 maart, een donderdag. Spijbelen is dan vast wel toegestaan, want jij komt op voor het goede doel: een sterk talenonderwijs.
 
Ons charter voor goed talenonderwijs: "Wij, talenleraren, zullen tot het uiterste gaan voor onze leerlingen door ...:
dvdt  
 
► 
 
te differentiëren: in leesvaardigheid, via een weekplanning, ook in de B-stroom 
 
► 
 
te innoveren: dankzij de apps in de iToolbox, une boîte à outils pleine d’astuces, nieuw-Grieks, Kurzfilme im DaF-Unterricht
 
► 
 
te excelleren: het ERK als maatstaf, sterk leesonderwijs, nadenken over hoe taal onze gedachten vormt (framing)
 
Kris Van den Branden neemt het voortouw. Stap jij met ons mee het talenonderwijs van de 21ste eeuw in?
 
Sterke workshops voor gemotiveerde leraren. Kies nu!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Nederlands, Taal & cultuur
 
 
 
OKAN - Materialen voor laagtaalvaardige leerlingen of anderstalige nieuwkomers - Provinciaal Educatief Centrum i.s.m. CTO
 
Het Provinciaal Educatief Centrum organiseert in samenwerking met het CTO twee nascholingen rond de ontwikkeling van taalvaardigheid door het inzetten van krachtige materialen:  
 
► 
 
 
Inspelen op laagtaalvaardige leerlingen met krachtige materialen (Hasselt - Provinciehuis)  
Begeleiding: Centrum voor Taal en Onderwijs Leuven  
Doelgroep: leerkrachten kleuter- en lager onderwijs  
Data:  21 februari 2019: materialensessie  en 14 maart 2019: terugkomsessie 
Kostprijs: 100 euro per persoon  
Inschrijven via Centrum voor Taal en Onderwijs Leuven 
 
► 
 
 
Materialensessie: geschikte materialen en taken voor anderstalige nieuwkomers (Hasselt - Provinciehuis) 
Begeleiding: Centrum voor Taal en Onderwijs Leuven 
Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs  
Datum: 28 februari 2019  
Kostprijs: 50 euro per persoon  
Inschrijven via Centrum voor Taal en Onderwijs Leuven
 
Gewoon secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken – Netwerkvergaderingen
 
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). Ze delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen…). 
 
 
► 
 
Hout 2e graad bso 12/02/2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
Hout 3e graad bso 12/02/2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
CV/ Sanitair en Lassen - 22/03/2019 - ​Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
EM 2de graad - 04/04/2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
EM 3de graad  - 04/04/2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Taal - Materialen voor laagtaalvaardige leerlingen of anderstalige nieuwkomers - Provinciaal Educatief Centrum i.s.m. CTO
 
Het Provinciaal Educatief Centrum organiseert in samenwerking met het CTO twee nascholingen rond de ontwikkeling van taalvaardigheid door het inzetten van krachtige materialen:  
 
► 
 
 
Inspelen op laagtaalvaardige leerlingen met krachtige materialen (Hasselt - Provinciehuis)  
Begeleiding: Centrum voor Taal en Onderwijs Leuven  
Doelgroep: leerkrachten kleuter- en lager onderwijs  
Data:  21 februari 2019: materialensessie  en 14 maart 2019: terugkomsessie 
Kostprijs: 100 euro per persoon  
Inschrijven via Centrum voor Taal en Onderwijs Leuven
 
► 
 
 
Materialensessie: geschikte materialen en taken voor anderstalige nieuwkomers (Hasselt - Provinciehuis) 
Begeleiding: Centrum voor Taal en Onderwijs Leuven 
Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs  
Datum: 28 februari 2019  
Kostprijs: 50 euro per persoon  
Inschrijven via Centrum voor Taal en Onderwijs Leuven
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal
 
 
 
Wiskunde

Nascholing - Bijkomende sessie leerplanvoorstelling wiskunde eerste graad A-stroom - 18 februari 2019

 
Op maandagvoormiddag 18 februari wordt er een bijkomende sessie ingericht van de leerplanvoorstelling wiskunde eerste graad A-stroom. Inschrijven kan via deze link. Indien blijkt dat deze sessie opnieuw volzet is, verzoek ik je om jezelf in te schrijven op de wachtlijst zodat er indien noodzakelijk nogmaals een bijkomende sessie kan gepland worden. Het blijft onze bedoeling om elke leraar wiskunde de mogelijkheid aan te bieden een leerplanvoorstelling te laten volgen. 
 
 

Nascholing - Het aanpakken van problemen - 20 februari 2019

 
Studenten (ingenieurs)wetenschappen, economie, geneeskunde ... blijken een grotere slaagkans te hebben als ze sterk zijn in het oplossen van problemen. In het secundair onderwijs is wiskunde een ideaal vak om leerlingen daarmee vertrouwd te maken. Hoe kunnen we hen in de verschillende jaren en richtingen begeleiden om dit onder de knie te krijgen? En hoe belangrijk is dit binnen het curriculum van wiskunde? 
 
We gaan aan de slag met verschillende heuristieken a.d.h.v. voorbeelden voor het secundair onderwijs. Ook worden er enkele concrete linken met het hoger onderwijs gemaakt. 
De nascholing staat open voor leerkrachten wiskunde eerste, tweede en derde graad ASO, TSO en KSO en is gratis. 

Lerend netwek Wiskunde startvergadering 1ste graad secundair onderwijs

 
Op 1 september 2019 starten we met de modernisering van het secundair onderwijs. We starten met nieuwe leerplannen wiskunde eerste graad die geschreven werden vanuit een nieuw leerplanconcept, eenvormig over alle vakken heen. Samen met het nieuwe leerplan wiskunde werken we ook met de twee gemeenschappelijke leerplannen nl. het ICT en het funderend leerplan. Onze aanpak zal een sterkere observerende en oriënterende eerste graad beogen en je school heeft structurele en organisatorsiche keuzes gemaakt om dit doel te verwezenlijken. Dit zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor onze dagdagelijkse klaspraktijk. 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, STEM, Wiskunde
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Wat kan ZiLL betekenen voor het buitengewoon onderwijs? (donderdag 7 februari 2019)
 
ZILL
 
Het nieuwe leerplan ZILL is een concept dat voor het buitengewoon onderwijs ook een meerwaarde kan betekenen. Daarom nodigen we personeelsleden uit voor een begeleidingstraject dat toegespitst zal zijn op het buitengewoon onderwijs.  
 
 
Theoretische onderbouwing, handelingsplanning, ontwikkelingsdoelen en het implementatieproces staan centraal.  
Deze nascholing is gericht op personeelsleden van bubao die de vertaling van ZILL in het buitengewoon onderwijs implementeren en ondersteunen in de eigen school.
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Zin in het leven, zin in het leren: een nieuw Zill-lied
 
De implementatie van Zin in leren! Zin in leven! (Zill) werd in Scholengemeenschap De Speling in Genk enthousiast onthaald. De komst van het leerplan inspireerde Els Peeters, Karolien Gielen, Ann Rumers en Stef Van Mulders tot het componeren van het lied 'Zin in het leven, zin in het leren!'. Ze doken de opnamestudio in en integreerden hun lied in een clip die je kunt bekijken op de startpagina van de LeerplanSite. Wil je graag meezingen of meespelen? Dat kan. We bezorgen je graag de partituur. We bedanken SG De Speling voor dit initiatief en het delen van dit lied met ons.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nascholing – vorming buo functionele taalvaardigheid – 11 februari 2019
 
Hoe maak je je leerlingen functioneel taalvaardig? En hoe ondersteun je leraren hierin? Dat zijn de vragen waarop je een antwoord krijgt tijdens dit GOK-platform. De pedagogische begeleiders gelijke onderwijskansen en de taalbegeleiders sloegen de handen in elkaar om deze actieve werksessie te verzorgen.
 
Je krijgt concreet materiaal in handen om zowel in je school als in de klas aan de slag te gaan:
 
 
► 
 
je onderzoekt met een kijkwijzer welke talige noden er leven bij leerlingen en leraren,
 
► 
 
je krijgt materialen aangereikt om leraren te ondersteunen,
 
► 
 
je ontdekt welk lesmateriaal er bestaat om de taalontwikkeling van de leerlingen te stimuleren,
 
► 
 
je leert tools kennen om aan visieontwikkeling rond taal in je school te doen.
 
Daarnaast is dit vormingsmoment ook de ideale gelegenheid om met elkaar ervaringen en goede praktijken te delen. Voor GOK-coördinatoren is dit het tweede GOK-platform van dit schooljaar.
 
Zowel GOK-coördinatoren, logopedisten, orthopedagogen, directies uit buo-scholen (met of zonder aanvullende GOK-lestijden) zijn welkom.
 
Praktische info:
 
 
► 
 
bubao: 11 februari van 9.30 u. tot 12.00 u - schrijf je in voor bubao
 
► 
 
buso: 11 februari van 13.00 u. tot 15.30 u - schrijf je in voor buso
 
► 
 
plaats: Lincka, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt (Kiewit)
 
► 
 
kostprijs: gratis
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Handvatten voor een effectieve didactiek aanvankelijk lezen in het (buitengewoon) lager onderwijs door Astrid Geudens – 15 februari 2019
 
Omwille van ziekte van mevrouw Astrid Geudens gaat deze studiedag niet door op 15 februari 2019.
 
Over een nieuwe datum wordt op een later moment gecommuniceerd. Ingeschreven deelnemers ontvangen rechtstreeks een e-mail van zodra deze datum bekend is.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Modernisering secundair onderwijs
 
Ben je benieuwd naar de inhouden van de nieuwe leerplannen 1ste graad? Kan je hulp gebruiken om er vlotter mee aan de slag te gaan op 1 september 2019?
 
Schrijf je dan zeker in voor één van de nascholingen.
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken – Netwerkvergaderingen
 
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). Ze delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen…). 
 
 
► 
 
Hout 2e graad bso 12/02/2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
Hout 3e graad bso 12/02/2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
CV/ Sanitair en Lassen - 22/03/2019 - ​Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
EM 2de graad - 04/04/2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
EM 3de graad  - 04/04/2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook