Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Nieuwe website Ondersteuningsnetwerk Limburg Vrij
►  Taal
►  Terugkomdag voor preventieadviseurs - Regio Limburg - 17 november 2020
►  Vacatures
Bestuurders & directies
►  Kick Off voor leidinggevenden – online en gespreid in de tijd
►  Samen vorm geven aan een rechtvaardig evaluatiebeleid
►  Directiecongres so - Ev@lueren – applaudisseren en evolueren
►  Extra inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor (buitengewoon) secundair onderwijs
Gewoon basisonderwijs
►  Q-traject sessie 2 bao: Informatiegestuurd schoolbeleid op basis van gegevens van Mijn onderwijs 24 november
Gewoon secundair onderwijs
►  MOdern MOvement so, leerlingen oriënteren in het vernieuwde onderwijs - Dag van het middenkader
►  Traject nieuwe leerplannen tweede graad
►  Introductie 2de graad - digitale sessies in december
►  Aardrijkskunde
►  Artistieke vorming
►  Beeld
►  CLIL
►  Geschiedenis
►  Klassieke talen
►  Maatschappij & welzijn
►  Moderne talen
►  Moderne vreemte talen
►  Muziek
►  Nederlands
►  OKAN
►  PAV - MAVO
►  Plastische opvoeding
►  STEM
►  SWeTe-vakken
►  Taal
►  Toerisme
►  Wetenschappen
►  Wiskunde
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Nieuwe website Ondersteuningsnetwerk Limburg Vrij
 
ONW Limburg
 
Er is hard aan een nieuwe website gesleuteld, al beseffen we dat een website nooit 'af' is en steeds zal blijven evolueren.
 
Hopelijk ervaar je de site als een handige tool in de zoektocht naar de juiste informatie en kan het een platform zijn waar je de nodige bestanden, zoals het aanmeldings- en follow-upformulier snel kan vinden.
 
We nodigen je uit om er een 'frisse' blik op te werpen!
 
Voor iedereen
 
 
 
Taal

Zondag met Lubach: over begrijpend lezen en zo

 
Arjen Lubach legt in zijn geheel eigen stijl de vinger op de wonde waarom kinderen lezen haten. Simpelweg: door het vak begrijpend lezen! Humor met (pijnlijk) veel waarheid.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Taal
 
 
 
Terugkomdag voor preventieadviseurs - Regio Limburg - 17 november 2020
 
De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht om zich bij te scholen zie Codex Titel II, Hoofdstuk I, artikel 23.
 
Via de nascholing “Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur” wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegenheid bieden deze nascholing te volgen.
 
Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO.
 
 
Bestuurders & directies, Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Kick Off voor leidinggevenden – online en gespreid in de tijd
 
Deze Kick Off biedt leidinggevenden de mogelijkheid een keuze te maken tussen een aantal werkwinkels die inspelen op actuele noden in scholen. We kozen voor 4 sessies rond de thema’s evaluatiebeleid, datageletterdheid, leercompetenties, feedback door leerlingen. Enkele sessies krijgen een vervolg op het directiecongres. Wil je meer weten over de thema’s? Lees dan zeker verder en neem een aanloop naar het directiecongres so 2021

Dinsdag 24 november 9.30 - 12.00 - Bart Debbaut, Informatiegestuurd schoolbeleid op basis van gegevens van Mijn onderwijs

In het kader van kwaliteitsontwikkeling is het erg belangrijk om informatie te verzamelen over de input waarmee we op school aan de slag gaan en meer nog, de output na al het harde werk dat we hebben verricht op school. In deze en volgende sessie bekijken we welke informatie via Mijn onderwijs (inclusief de schoolportretten van inspectie) beschikbaar is en met welke beleidskeuzes we de data positief kunnen beïnvloeden.
Via Mijn onderwijs stelt de overheid boeiende gegevens ter beschikking van de school. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om de Schoolportretten voor de school bij de onderwijsinspectie op te vragen. Misschien ontbreekt de tijd om deze rijke informatie te analyseren en op zoek te gaan naar kansen om het schoolbeleid te ondersteunen door krachtige informatie. We bieden de kans om samen de informatie over uw school door te nemen. Binnen kwaliteitszorg vormt informatie een krachtige hefboom om een helder zicht te krijgen op de beginsituatie en de resultaten van het beleid. Dit kan helpen om energie doelgericht en systematisch te stoppen in die zaken die er echt toe doen (die onze kwaliteit uitmaken).

Maandag 30 november 13.00 - 14.00 - Verleije Jesse, Vlaamse Scholierenkoepel, En wat hadden je leerlingen nu aan je les? Zinvolle feedback van leerling naar leraar.

 
Feedback vragen aan leerlingen over de manier van lesgeven is in de meeste scholen nog geen gewoonte en ligt bij heel wat leerkrachten gevoelig. De Vlaamse Scholierenkoepel heeft een gratis aanbod voor elke leraar waarmee je zinvolle feedback kan verzamelen, gebaseerd op internationaal onderzoek én eigen onderzoek. 
 
Feedback van leerlingen kan een leerkracht helpen om beter te worden in de job. Kan, want dan moet je wel de juiste vragen stellen én er iets mee doen. Om leerkrachten hierbij te helpen, heeft de Vlaamse Scholierenkoepel sinds 2018 een gratis, online en eenvoudige feedbacktool ontwikkelt. Daarvoor werkten ze samen met leerkrachten, onderzoekers en natuurlijk de leerlingen. Twee jaar later en 2000 actieve leerkrachten verder, ontwikkelden studenten Onderwijswetenschappen (UA) ook enkele aanvullende methodieken die je als leraar in de klas kan inzetten om zinvolle feedback te verzamelen. Je leert de toolbox én de achterliggende theorie kennen.
 

Maandag 7 december 13.30 - 15.30 - Christel Mercken en Riet Berben, Leercompetenties meer zichtbaar maken. Enkele ideeën en handvatten

 
Kan inzicht in leercompetenties het gesprek in klassenraden verbeteren? Kunnen we leercompetenties inschatten en gebruiken in het klasgebeuren? Kunnen wij zo een betere analyse maken van waar een leerling staat en wat hij nodig heeft, om gerichter in te zetten op wat de leerling nodig heeft? Hoe kunnen wij de ontwikkeling van leercompetenties stimuleren?
 

Maandag 11 januari 13.30 - 16.00 - Ellen Huybrechts, Evaluatiebeleid

 
Wil jij van de modernisering secundair onderwijs gebruik maken om evaluatie binnen je school te versterken? Zoek jij naar een eigen weg om leerlingen verantwoord en rechtvaardig te evalueren? Wil jij daarbij ook de school in haar beleid versterken? Zoek jij naar manieren om over je evaluatie transparant te communiceren? Volg dan deze module.
 
Deze sessie op de Kick Off is het eerste luik van deze nascholingsmodule. De andere luiken worden je aangeboden op het herwerkte directiecongres. Je kan de volgende sessies enkel kiezen als je deze sessie hebt gevolgd.
 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Samen vorm geven aan een rechtvaardig evaluatiebeleid
 
Wil jij van de modernisering secundair onderwijs gebruik maken om evaluatie binnen je school te versterken? Zoek jij naar een eigen weg om leerlingen verantwoord en rechtvaardig te evalueren? Wil jij daarbij ook de school in haar beleid versterken? Zoek jij naar manieren om over je evaluatie transparant te communiceren? Volg deze module op de Kick Off en het directiecongres so van regio Limburg …
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Directiecongres so - Ev@lueren – applaudisseren en evolueren
 
Directiecongres
 
Een combinatie van een online en een live event voor leidinggevenden … Het traditioneel directiecongres wordt een andere format in 2021. Op donderdagnamiddag 25 en vrijdagvoormiddag 26 februari 2021 kan je genieten van een online event, op 12 mei 2021 plannen wij een live event in de voormiddag. Houd ook jij de data alvast vrij?
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Extra inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor (buitengewoon) secundair onderwijs
 
 
 
► 
 
Stand van zaken eindtermen
 
► 
 
Administratieve vakbenamingen 2de graad
 
► 
 
Toelichting bij doelen die leiden naar beroepskwalificaties en bij de cesuurdoelen afgeleid van specifieke eindtermen
 
► 
 
Uitgebreide studierichtingsprofielen 2de graad met alle richtingspecifieke accenten en duiding bij de opbouw van studierichtingspecifieke leerplannen (incl. onderscheid B-VB-C)
 
► 
 
Traject leerplanimplementatie
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Q-traject sessie 2 bao: Informatiegestuurd schoolbeleid op basis van gegevens van Mijn onderwijs 24 november
 
In het kader van kwaliteitsontwikkeling is het erg belangrijk om informatie te verzamelen over de input waarmee we op school aan de slag gaan en meer nog, de output na al het harde werk dat we hebben verricht op school. In deze en volgende sessie bekijken we welke informatie via Mijn onderwijs (inclusief de schoolportretten van inspectie) beschikbaar is en met welke beleidskeuzes we de data positief kunnen beïnvloeden.  
 
Via Mijn onderwijs stelt de overheid boeiende gegevens ter beschikking van de school. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om de Schoolportretten voor de school bij de onderwijsinspectie op te vragen. Misschien ontbreekt de tijd om deze rijke informatie te analyseren en op zoek te gaan naar kansen om het schoolbeleid te ondersteunen door krachtige informatie. We bieden de kans om samen de informatie over uw school door te nemen. Binnen kwaliteitszorg vormt informatie een krachtige hefboom om een helder zicht te krijgen op de beginsituatie en de resultaten van het beleid. Dit kan helpen om energie doelgericht en systematisch te stoppen in die zaken die er echt toe doen (die onze kwaliteit uitmaken).   
 
 
► 
 
Wanneer: 24/11/2020 - 13.00-15.00 uur
 
► 
 
Waar: Online via ZOOM - na inschrijving ontvang je de zoomlink
 
► 
 
Schrijf nu in 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
MOdern MOvement so, leerlingen oriënteren in het vernieuwde onderwijs - Dag van het middenkader
 
10 & 11 december 2020 digitaal
 
Door de verlenging van de herfstvakantie en door de maatschappelijke omstandigheden zijn wij genoodzaakt om deze dag digitaal te organiseren op een ander moment. 
 
Je kan kiezen 2, 3, 4 of 5 sessies te volgen verspreid over 2 dagen.
 
Modern Movement  
 
Elke leerling op de juiste plek in een school, dromen wij hier niet allemaal van? Als lid van het middenkader speel je hierin een rol. Een duidelijk zicht op het karakteristieke van elk studiedomein, de rol die een klassenraad kan spelen,
We starten met een keynote van Raf Boelen: Oriënteren in het vernieuwd SO (sessie 1)
Vervolgens kan je kiezen uit verschillende werkwinkels:
 
 
► 
 
Keuzeklassenraden – Raf Boelen
 
► 
 
Oriënteren, een praktijkvoorbeeld in de 2de graad van SFC - Conny Witters
 
► 
 
Domein Maatschappij & welzijn – Greet Smons en An Haepers
 
► 
 
Oriënteren, een praktijkvoorbeeld in de 3de graad van SFC - Geert Missotten en coördinatoren
 
► 
 
Domein STEM – Jurgen Tombal
 
► 
 
Ontwikkeling brein – Ludo Heylen
 
► 
 
Inschrijvingstool – viio
 
► 
 
Domein Economie & organisatie – Anne-Lise Cuypers
 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Traject nieuwe leerplannen tweede graad

Traject nieuwe leerplannen 2de graad

 
In voorbereiding op de start van de modernisering so in de tweede graad voorzien we een getrapt traject met informatie en professionaliseringsinitiatieven.
 
 
► 
 
Tegen de inforonde van 18 en 19 november voorzien we uitgebreide studierichtingsprofielen voor elke studierichting van de tweede graad met daarin een beschrijving van de studierichting, richtingspecifieke accenten, basisinformatie over de richtingspecifieke leerplannen, de samenhang met studierichtingen in de derde graad, de gekoppelde beroepskwalificaties en/of de gekoppelde onderdelen van wetenschapsdomeinen voor de specifieke eindtermen en het doorstroomprofiel.
 
► 
 
In opvolging van de filmpjes over de structuurvernieuwing en de inhoudelijke vernieuwing in de tweede en de derde graad duiden we begin december in een kort filmpje de eigenheid van de leerplannen tweede graad en de visie van waaruit ze vertrekken.  Het gaat hier om de eerste fase van het professionaliseringstraject met een algemene duiding voor leraren die hen ondersteunt om de ontwerpleerplannen op een goede manier te lezen. De specifieke basistoelichting per leerplan bouwt hierop verder.
 
► 
 
Half december publiceren we alle ontwerpleerplannen voor de tweede graad.
 
► 
 
Half januari start een tweede fase van het professionaliseringstraject. Vanaf dat moment is er voor elk leerplan een online basissessie beschikbaar die leraren een eerste kennismaking biedt met alle items die voor hun leerplan van belang zijn. Leraren kunnen deze basissessie individueel of met hun vakgroep op een willekeurig tijdstip volgen en ook herbekijken. Deze online basissessie blijft ter beschikking.
 
► 
 
Vanaf februari volgt de derde fase van het professionaliseringstraject met een verdiepende sessie voor elk leerplan. Over de precieze data communiceren we later. In een aantal gevallen worden ook nog bijkomende ondersteuningsinitiatieven voorzien.
 
We informeren je over elke nieuwe stap in dit traject via deze nieuwsbrief. Van zodra mogelijk voegen we de links toe naar de bijkomende informatie, naar de online ondersteuning en naar de mogelijkheid tot inschrijving.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Introductie 2de graad - digitale sessies in december
 
Wil je je weg vinden in het complexe verhaal van het nieuwe secundair onderwijs? Wil je binnen dat grote verhaal je eigen verhaal kunnen vertellen? Wil je dat verhaal vertalen in kwaliteitsvol en leerlinggericht onderwijs? Dan kan deze nascholing je hierbij op weg zetten.
 
In december plannen we 5 digitale sessies om je te informeren over het vernieuwd studieaanbod, finaliteiten, domeinen en studierichtingen in de tweede graad. We richten ons tot leraren, ondersteuners, coördinatoren, directies, CLB, lerarenopleiders …, kortom iedereen die verantwoordelijkheid neemt voor de vorming en keuzes van leerlingen en benieuwd is naar wat de modernisering hiervoor kan betekenen. 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde

AA-NW-TE + NRTAanbod educatief centrum Fabriek Energiek Zelzate  - 21 april 2021 

 
Ben je ook op zoek naar naar inspiratie i.v.m. de doelen rond terreinwerk aardrijkskunde 1ste graad? Noteer dan woensdag 21 april 2021 namiddag in je agenda voor de voorstelling van een “excursie” naar Fabriek Energiek in Zelzate.
 
Excursie” naar Fabriek Energiek in Zelzate 
 
Heel wat leraren aardrijkskunde 1ste graad zijn op zoek naar inspiratie ivm de doelen rond terreinwerk. In het leerplan 1ste graad – zowel AA-NW-TE – wordt gevraagd dat we werken rond klimaat, mobiliteit en energie én dat we bij een observatie van een landschap op het terrein relaties tussen landschapsvormende lagen onderzoeken.  
 
We zijn dan ook heel blij dat de provincie Oost-Vlaanderen hun aanbod wil uitbreiden en een (vakoverschrijdend) aanbod aan het voorbereiden is voor leraren AA,NW en TE (of ook N-R-T) 1ste graad SO waarin ook heel wat procedurele doelen aan bod komen. Er wordt gewerkt aan een “excursie” naar Fabriek Energiek in Zelzate die zou voorgesteld worden op woensdagnamiddag 21 april (datum onder voorbehoud). Uitnodigingen volgen later. 
 
Fabriek Energiek is een (nieuw) educatief centrum voor hernieuwbare energie, dat aan de voet van de Zonneberg ligt. Deze gesaneerde gipsstort herbergt sinds enkele jaren een reusachtig zonnepanelenpark en biedt bovendien vanop 44m hoogte een magnifiek uitzicht op het Meetjesland en de industriezone rondom het Kanaal Gent-Terneuzen. 
 
 

(Kleine) wijzigingen in de leerplannen 1ste graad  

 
De aandachtige lezer zal misschien opgemerkt hebben dat er enkele kleine wijzigingen zijn doorgevoerd in de leerplannen die momenteel op de site van KathOndVla te vinden zijn. Het gaat niet om fundamentele ingrepen, maar we zetten toch even graag de spreekwoordelijke puntjes op de i.  
 
► 
 
In het leerplan aardrijkskunde A-stroom
 
► 
 
Wijzigingen in de doelen Ruimte in het leerplan N-R-T (A-stroom)
 
 

Wijze lessen (voor) aardrijkskunde 

 
Tim Surma was tot voor kort leraar aardrijkskunde (en wiskunde) in St Niklaas, maar heeft de voorbije jaren gekozen voor een meer academische loopbaan en werkt nu aan de Thomas More Hogeschool. In die hoedanigheid heeft hij samen met enkele mede-auteurs het boek “Wijze lessen” gepubliceerd waarin  dieper ingegaan wordt op methodieken die er voor zorgen dat er effectiever, efficiënter en  aangenamer geleerd wordt. De meest recente  wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie worden verbonden met de praktijk van het lesgeven. En dit met één doel: het leren van leerlingen op lange termijn verbeteren. De auteurs  hebben het over 12 bouwstenen van een effectieve didactiek die het leren maximaliseert. 
 
We zijn heel erg opgetogen dat Tim volgend schooljaar een navorming wil geven waarin hij zijn jarenlange ervaring als leraar aardrijkskunde  bundelt met deze bouwstenen. Wat betekenen die bouwstenen specifiek voor de lessen aardrijkskunde? Hoe kunnen deze vertaald worden in haalbare lesingrepen voor aardrijkskunde?  
 
Tim zal zijn verhaal brengen in Gent (17/3),  in Hasselt (24/3) en in Mechelen (28/4), telkens van  14h-17h.  
 
 
 

Voorstelling leerplan aardrijkskunde 1ste graad – 2de jaar  

 
Voorstelling leerplan aardrijkskunde 1ste graad – 2de jaar  
 
Eind mei vorig schooljaar organiseerden de collega’s van Oost- en West-Vlaanderen een online sessie waarin werd ingezoomd op het 2de jaar van het nieuwe leerplan 1ste graad.  
 
Ook de filmpjes die in de presentatie gebruikt werden kun je afzonderlijk bekijken.  
 
Opgelet: als je de link opent in dezelfde browser waarin al een account van Office 365 geopend is, krijg je een conflictmelding. Je opent deze link best in een andere browser, of zorg dat je bent uitgelogd.  
 
 

Junior Olympiade Natuurwetenschappen 

 
Voor heel wat leerkrachten aardrijkskunde in de tweede graad is de Junior Olympiade natuurwetenschappen (JON) een grote onbekende. We kozen hier om aardrijkskunde enerzijds te integreren in het geheel van de natuurwetenschappen, zoals aangeboden in de tweede graad, maar anderzijds zijn karakter als wetenschappelijke discipline te benadrukken vanuit de vraagstelling. Geen feitenquiz maar mooie oefeningen, probleemstellingen en onderzoekjes welke bij leerlingen vooral vragen oproepen over het systeem aarde en hen aanzet om ook intenser om te gaan met aardrijkskunde in de klas. 
JunioR  
 
► 
 
15/02/2021: deadline inschrijven Junior Olympiade Natuurwetenschappen 
 
► 
 
10/03/2021: eerste ronde 
 
► 
 
24/04/2021: tweede ronde 
 
► 
 
23/05/2021 in Leuven, Proclamatie Wetenschapsolympiades 
 
 

Excursies in tijden van Corona 

Mogen excursies nog georganiseerd worden? 
 
Indien er leerplandoelstellingen zijn waarbij een excursie noodzakelijk is om ze te realiseren dan mag de excursie doorgaan (in code GEEL). Bij code oranje of rood niet meer. 
 
Een excursie wordt niet beschouwd als een extra muros activiteit want het is een noodzaak om les te kunnen geven. 
 
 

Het vaklokaal in tijden van Corona - verneem er alles over in het nieuwsitem. 

 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Artistieke vorming

Website Artistieke vorming, Beeld en Muziek eerste graad

 
De nieuwe pro-website voor Artistieke vorming, Beeld en Muziek voor de eerste graad staat online. De website is nog volop in ontwikkeling, maar je vindt er nu al de leerplannen, ondersteunend materiaal en enkele pedagogisch-didactische tips … Benieuwd? Ga dan alvast een kijkje nemen op https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/artistieke-vorming-beeld-en-muziek.

 

Nascholingsaanbod

Lerend netwerk Artistieke vorming

 
Kan je nog inspiratie gebruiken voor het uitwerken van opdrachten voor Artistieke vorming?  Sluit dan aan bij het lerend netwerk Artistieke Vorming dat de eerste maal doorgaat op donderdag 10 december van 13u tot 15u. 
 
In tegenstelling tot vorige berichten gaat het netwerk online door.  De deelnemers ontvangen een Zoom-link. 
 
Inschrijven kan via nascholing.be: lerend netwerk Artistieke Vorming.
 
 
 

Geef je Artistieke vorming, Kunst en creatie of Expressie en wil je graag weten:

 
 
► 
 
hoe je drama en muziek naadloos met elkaar kan verweven? Schrijf je dan in voor de nascholing 'Drama en muziek'
 
► 
 
hoe je dansopdrachten die creativiteit stimuleren, opbouwt?  Dan is de nascholing 'Ga de dans aan: procesgericht werken rond dans vanuit muziek' wel iets voor jou.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Esthetica, Expressie, Kunst & creatie, Plastische opvoeding
 
 
 
Beeld

Website Artistieke vorming, Beeld en Muziek eerste graad

 
De nieuwe pro-website voor Artistieke vorming, Beeld en Muziek voor de eerste graad staat online. De website is nog volop in ontwikkeling, maar je vindt er nu al de leerplannen, ondersteunend materiaal en enkele pedagogisch-didactische tips … Benieuwd? Ga dan alvast een kijkje nemen op https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/artistieke-vorming-beeld-en-muziek.

 

Nascholingsaanbod

Lerend netwerk Artistieke vorming

 
Kan je nog inspiratie gebruiken voor het uitwerken van opdrachten voor Artistieke vorming?  Sluit dan aan bij het lerend netwerk Artistieke Vorming dat de eerste maal doorgaat op donderdag 10 december van 13u tot 15u. 
 
In tegenstelling tot vorige berichten gaat het netwerk online door.  De deelnemers ontvangen een Zoom-link. 
 
Inschrijven kan via nascholing.belerend netwerk Artistieke Vorming.
 

Geef je Artistieke vorming, Kunst en creatie of Expressie en wil je graag weten:

 
 
► 
 
hoe je drama en muziek naadloos met elkaar kan verweven? Schrijf je dan in voor de nascholing 'Drama en muziek'
 
► 
 
hoe je dansopdrachten die creativiteit stimuleren, opbouwt?  Dan is de nascholing 'Ga de dans aan: procesgericht werken rond dans vanuit muziek' wel iets voor jou.
 
 

Modernisering 2e en 3e graad

 
Dat er wat gaande is in het onderwijslandschap is duidelijk.  Vermoedelijk hebben jullie via diverse kanalen vernomen dat de modernisering ook gevolgen heeft voor onze vakken. Willen jullie concreet weten wat er nu voorligt, dan kunnen jullie al een kijkje nemen op de themapagina modernisering. Heb je hieromtrent nog vragen, bedenkingen... neem dan zeker contact op.

 

Hoe gaat het met jullie?

 
Na de onheilspellende berichten van de laatste weken is mijn eerste vraag: ‘Hoe gaat het met jullie?’  Ik doe dan ook een warme oproep om de volgende bevraging even in te vullen.  Een bevraging die niet alleen gaat over jullie noden en bezorgdheden, maar die ook inspeelt op jullie succesverhalen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Esthetica, Expressie, Kunst & creatie, Plastische opvoeding
 
 
 
CLIL

CLIL geschiedenis

 
Wat is CLIL? Waar vind je extra materiaal om als leraar geschiedenis met CLIL aan de slag te gaan of je CLIL-lessen uit te breiden?  
 
Onze website www.leerplangeschiedenis.weebly.com is recentelijk uitgebreid met een extra item over CLIL.
 
Je kan er onder andere lezen wat CLIL is, maar echt handig is het vele lesmateriaal dat aangereikt is door pedagogisch begeleider geschiedenis van regio Oost-Vlaanderen Vanessa Rottiers. De (Engelse) lessen en het evaluatiemateriaal zijn ingedeeld in de verschillende tijdsperiodes. Verder hebben we veel kliktips toegevoegd. We hopen dat dit alles dient ter inspiratie van je eigen lessen. Heb je zelf interessant lesmateriaal? Aarzel dan niet om dit te delen met je vakcollega’s!
 
Gewoon secundair onderwijs, CLIL
 
 
 
Geschiedenis

Nascholingen 2020-2021 geschiedenis

 
Als leraar geschiedenis kan je ook dit schooljaar terecht bij ons op de pedagogische begeleidingsdienst regio Limburg of elders, digitaal of live voor allerlei nascholingen. 

Nascholingen PB Limburg

 
Aan de slag met begrippen en teksten in de lessen geschiedenis (20 januari 2021)
 
Geschiedenis is bij uitstek een talig vak. Het historisch denken gebeurt via talige activiteiten. In gesprekken met leraren geschiedenis komt het talige aspect van het vak en de talige noden van de leerlingen steeds terug naar boven. Worden leerlingen steeds minder taalvaardig? Hoe zit het met de taalkennis van de leerlingen? Hoe kunnen wij als leraren geschiedenis de leerlingen taalkrachtiger maken? Welke werkvormen en strategieën kunnen we toepassen om te komen tot taalgericht historisch denken door de leerlingen?
 
Inschrijven kan hier.
 
Leerplanvoorstelling geschiedenis tweede graad
 
Achter de schermen wordt er gewerkt aan nieuw leerplannen geschiedenis voor de tweede graad D-finaliteit en D/A- finaliteit. De leerplanvoorstelling(en) mag je verwachten in de loop van het tweede trimester. Meer info kan je lezen in de volgende maandberichten.

Nascholingen PB Mechelen-Brussel

 
Kritisch redeneren met en over bronnen (5 februari 2021)
 
Op vrijdagvoormiddag 5 februari 2021 zal Griet Frère, medeauteur van het boek Historisch denken over bronnen, een nascholing geven over kritisch redeneren met en over bronnen (met focus op de tweede graad). Deze nascholing zal afhankelijk van de Coronamaatregelen fysiek (in Mechelen) of online doorgaan. Je zal je weldra kunnen inschrijven via nascholing.be. 

Extern aanbod

 
Begrijp jij het Midden-Oosten nog?  (live online – 21 november 2020)
 
Begrijp jij het Midden-Oosten nog? Hoe kan het dat Islamitische Staat plotseling zo machtig werd? Waarom helpen de strenge Iraanse leiders de meer vrijzinnige Assad van Syrië? Waarom was Saddam Hoessein zo populair? En waarom steunen én bombarderen de fundamentalistische sjeiks van Saoedi- Arabië de fundamentalisten van IS? Wat is de rol van Turkije in het geheel en waarom is Erdogan zo populair in Turkije?
 
Meer info en inschrijven kan je via deze link.

 

Wat met geschiedenis na de herfstvakantie? 

 
Afstandsleren, blended learning of contactonderwijs? Hoe pak je dit aan als leraar geschiedenis?

Afstandsleren, blended learning of contactonderwijs?

 
We hopen dat je het goed stelt en dat de verlengde herfstvakantie een beetje rust en afleiding heeft gebracht! Maar wat met geschiedenis na de herfstvakantie? Op dit ogenblik weten we hoe het onderwijs er na 16 november zal uitzien voor de eerste graad (100% contactonderwijs), maar voor de tweede en derde graad (50% afstandsonderwijs) zal het afhangen van de schoolkeuze hoe dit zal verlopen. Andere onzekerheden steken de kop op: Hoe zullen de kerstexamens verlopen? Hoe zal geschiedenis geëvalueerd worden? Hoe kan je je lessen zo organiseren dat alle leerlingen tot historisch denken komen? We weten dat er veel flexibiliteit van jou wordt verwacht. We willen er dan ook graag zijn om je in dit schakelen naar andere onderwijsvormen te ondersteunen. Vorig schooljaar hebben we handvaten aangereikt voor het geschiedenisonderwijs na de paasvakantie. Een aangepaste versie kan je hier vinden.
 
We herinneren je ook graag aan onze speciale pagina op onze website: https://leerplangeschiedenis.weebly.com/geschiedenis-in-tijden-van-corona.html

Afstandsleren

 
Op de website van ExCEL, het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (Thomas More Hogeschool) staan een aantal korte instructiefilmpjes om ook tijdens het afstandsleren te zorgen dat je leerlingen tot leren komen:  
 
 
► 
 
Hoe activeer ik relevante voorkennis?  
 
► 
 
Hoe integreer ik goede voorbeelden in mijn afstandsles?  
 
► 
 
Hoe check ik of de hele klas mee is?  
 
In deze blogpost vind je tips om je instructievideo’s effectiever te maken.  
 
 

CLIL geschiedenis

 
Wat is CLIL? Waar vind je extra materiaal om als leraar geschiedenis met CLIL aan de slag te gaan of je CLIL-lessen uit te breiden?  
 
Onze website www.leerplangeschiedenis.weebly.com is recentelijk uitgebreid met een extra item over CLIL.
 
Je kan er onder andere lezen wat CLIL is, maar echt handig is het vele lesmateriaal dat aangereikt is door pedagogisch begeleider geschiedenis van regio Oost-Vlaanderen Vanessa Rottiers. De (Engelse) lessen en het evaluatiemateriaal zijn ingedeeld in de verschillende tijdsperiodes. Verder hebben we veel kliktips toegevoegd. We hopen dat dit alles dient ter inspiratie van je eigen lessen. Heb je zelf interessant lesmateriaal? Aarzel dan niet om dit te delen met je vakcollega’s!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
Klassieke talen

Nascholingen 2020-2021 klassieke talen

 
Welke nascholingen kan je dit schooljaar 2020-2021 als leraar klassieke talen volgen, bij ons op de pedagogische begeleidingsdienst regio Limburg of elders, digitaal of live? 

Nascholingen PB Limburg

 
Uitspraak van het Latijn: achtergrond en praktijk (26 januari 2021)
 
Door de verlenging van de herfstvakantie zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe datum voor de nascholing over de uitspraak van het Latijn door Prof. dr. Christian Laes. Het goede nieuws is dat we op dinsdagnamiddag 26 januari 2021 in een groter lokaal terecht kunnen en daardoor kunnen er meer deelnemers inschrijven.
 
Inschrijven kan hier.
 
PLG Evalueer breed (23 november 2020)
 
Vorig schooljaar zijn we gestart met deze professionele leergemeenschap over evalueren in de klassieke talen. De deelnemende leraren hebben door middel van een klein praktijkonderzoekje hun evaluatiepraktijk in kaart gebracht en proberen te verbeteren. We gaan aan de slag met een nieuwe onderzoekscyclus om elkaar opnieuw te inspireren.
 
Ben je geprikkeld om hier mee starten, schrijf dan hier in. De eerste sessie zal digitaal doorgaan op maandag 23 november 2020 van 09.00 tot 12.30 uur.
 
Dag van de klassieke talen (2 juli 2021)
 
Dit schooljaar houden wij een regio-overstijgende editie van de Dag van de klassieke talen (regio Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel). Omwille van Covid-19 houden we deze dag bij het begin van de zomervakantie: 2 juli 2021. De locatie ligt ook al vast: Sint-Jan Berchmanscollege in Mol. Welke thema’s zullen aan bod komen? Leesmethode, leesplezier, evalueren, onderzoekend leren, alternatieve teksten Grieks, goede praktijkvoorbeelden en vernieuwde didactiek. De inschrijvingslink en het programma zal later via onze maandberichten bekend gemaakt worden. 
 
Leerplanvoorstelling klassieke talen tweede graad
 
Achter de schermen wordt er gewerkt aan een nieuw leerplan klassieke talen voor de tweede graad. De leerplanvoorstelling mag je verwachten in de loop van het tweede trimester. Meer info kan je lezen in de volgende maandberichten.

Extern aanbod

 
Dag van het literatuuronderwijs (18 november 2020)
 
De K.U.Leuven organiseert ook dit schooljaar de Dag van het literatuuronderwijs. Door de omstandigheden zullen de sessies digitaal aangeboden worden. Er zijn ook sessies voor leraren Latijn en/of Grieks.
 
Meer info en inschrijven kan je via deze link.

 

Online Dag van de talen – 11 februari 2021 

 
Er is een heel speciale editie van de Dag van de talen in de maak: eentje die online gaat en nog meer superinteressante workshops bevat voor alle talen! Een tipje van de sluier lichten we graag voor je op. Do you say yes? 
 
DvdT  

Yes! Dag van de talen gaat online op 11 februari 2021

 
► 
 
Ben je als leraar op zoek naar frisse inzichten en inspiratie voor spreken, schrijven, luisteren?
 
► 
 
Heb je een gids nodig in de wirwar van evaluatie, formatief versus summatief?
 
► 
 
Ben je de sleutels tot goed begrijpend lezen kwijt?
 
Boek dan nu je ticket voor de vijfde Dag van de talen. Kies uit ons overzicht drie workshops en … relax. Onze boeiende sprekers maken je wegwijs in de nieuwste ontwikkelingen. Met hun ervaring, materialen en ideeën in je boekentas kun je zelfverzekerd de juiste keuzes maken voor jouw leerlingen.  
 
De Dag van de talen: jouw vertrouwde kompas voor sterk talenonderwijs!

 

Oproep juryleden Certaminacomité - klassieke talen

 
Ook dit schooljaar kunnen leerlingen klassieke talen van de derde graad zich inschrijven voor de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks (Certamina). Voor de vier wedstrijden zijn we nog op zoek naar juryleden.
 
Verbeteren van testen allerhande is een hele klus. Maar wat als je tijdens het verbeteren tot interessante gesprekken komt en je ook zelf de ervaring hebt te leren? Dat is wat jureren voor de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks kan betekenen: in een boeiende dialoog met collega’s ben je met de kern van je vak bezig, leer je nieuwe teksten grondig kennen en reflecteer je over wat een vertaling tot goede vertaling maakt. De aanwezigheid van een academicus tijdens de jurydag staat garant voor een bespreking op hoog niveau.
 
Het Certaminacomité doet een beroep op je bereidheid om deel uit te maken van een of meer jury’s van de vier vertaalwedstrijden van de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks. Alle informatie over deze wedstrijden vind je op de website www.certamina.be.
 
Voor de Cicerowedstrijd zijn juryleden nodig voor de tweede ronde.
 
De jurering van de klassikale Vergiliuswedstrijd verloopt in twee fasen. Fase 1 bestaat uit een jurydag in Brussel. De juryleden voeren een eerste selectie van de kopijen door. Om zich hierop voor te bereiden wordt de tekst met commentaar en vertaling vooraf toegestuurd. In fase 2 beoordeelt een beperktere groep juryleden de geselecteerde kopijen; de locatie wordt in overleg met de juryleden bepaald.
 
De jurering van de klassikale Homeroswedstrijd en die van de individuele Platowedstrijd worden beide in één fase afgewerkt.
 
De jurywerkzaamheden vinden altijd plaats op een woensdag van 9 tot uiterlijk 16 uur in Brussel (behalve de tweede fase van de Vergiliuswedstrijd). Ze ontvangen op voorhand een definitieve uitnodiging met alle gegevens. De data zijn:
 
• Cicerowedstrijd: woensdag 13 januari 2021
• Platowedstrijd: woensdag 13 januari 2021
• Vergiliuswedstrijdfase 1: woensdag 24 februari 2021
 
• Vergiliuswedstrijdfase 2: zaterdag 13 maart  2021
 
• Homeroswedstrijd: woensdag 17 maart 2021
 
Mag ik je vragen via mail ten laatste op 1 december 2020 te laten weten voor welke wedstrijden je wil jureren? Het te gebruiken mailadres: dietske.lehembre@gmail.com.
 
Het secretariaat zal tijdig meedelen voor welke wedstrijden het op jou een beroep wil doen. Voor leraren in dienst gebeurt deelname aan de jury uiteraard in afspraak met de schooldirectie.
 
Juryleden krijgen een nascholingsbewijs, een vergoeding voor hun vervoersonkosten en een boekenbon.
 
 

Euroclassica examens- klassieke talen

 
De Euroclassica examens zijn ondertussen een begrip geworden in Vlaanderen. 
 
Hoe gaat het alweer in zijn werk? Je neemt het examen af wanneer je zelf wil. Een vol lesuur volstaat meestal. ELEX Vestibulum is voor 2-3 Latijn, Ianua voor 4 Latijn, EGEX Vestibulum voor 3 Grieks, EGEX Ianua voor 4 Grieks. 
 
Je verbetert zelf op basis van de bijgevoegde antwoordsleutel. Je vult het excel-formulier in en stuurt het naar Maggy Arco (maggy.arco@ugent.be). Het is niet nodig ons de verbeterde exemplaren te bezorgen. Meer info over het opzet en de beoogde beginsituatie vind je in de documenten 'concept Vestibulum' en 'concept Ianua'. 
 
De allerlaatste dag om in te leveren is 31 januari 2021. De diploma's (waarop je zelf de namen van de winnaars invult) worden je in de loop van het voorjaar digitaal bezorgd door Maggy Arco.
 
Hartelijke groet en hopend op een alweer zeer enthousiaste deelname,
 
Prof. Christian Laes
voorzitter Classica Vlaanderen

 

Varia - klassieke talen

 
Voor nieuws over klassieke talen, publicaties en activiteiten voor en met leerlingen kan je hier meer lezen. 

Publicaties

 
Vorig schooljaar heeft Leticia Vandemeersche een sessie over cognitief sterke leerlingen gegeven op onze Dag van de talen. Meer specifiek over dit onderwerp en klassieke talen kon je haar op 20 oktober 2020 horen vertellen op een sessie van CNO. Er is nu een boek over dit onderwerp verschenen: Leticia Vandemeersche, Sterke leerlingen in de klas. Basistools voor verrijkend lesgeven, Gompel&Svacina, 2020.
 

Activiteiten met leerlingen

 
De regionale voorronde van de grote Ken-je-klassieke-quiz zal doorgaan op woensdagnamiddag 20 januari 2021. Meer info kan je bekomen via NKV Antwerpen.

Afstandsleren

 
Op de website van ExCEL, het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (Thomas More Hogeschool) staan een aantal korte instructiefilmpjes om ook tijdens het afstandsleren te zorgen dat je leerlingen tot leren komen:
 
 
► 
 
Hoe activeer ik relevante voorkennis?
 
► 
 
Hoe integreer ik goede voorbeelden in mijn afstandsles?
 
► 
 
Hoe check ik of de hele klas mee is?
 
In deze blogpost vind je tips om je instructievideo’s effectiever te maken.
 
Gewoon secundair onderwijs, Klassieke talen
 
 
 
Maatschappij & welzijn

Basisoptie Maatschappij & Welzijn A/B : evaluatie

 
Ben je al aan de slag met het leerplan van de basisoptie M&W, dan is deze verdieping zeker iets voor jou. Tijdens deze namiddag staan we stil bij evaluatie.
 
Deze sessie is een vervolg op de leerplantoelichting en de eerste implementatiesessies. Wgaan in op de rol van evaluatie binnen de basisoptie. We koppelen concrete voorbeelden van evaluatie aan de leerplandoelen. Schrijf je nu in. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Maatschappij & welzijn
 
 
 
Moderne talen

Boek: Communicatief talenonderwijs in de praktijk

 
Hoe pak ik mijn taallessen het beste aan? Heel wat leraren moderne vreemde talen en NT2 stellen zich dagelijks deze vraag. Lesgeven is dan ook een complexe opdracht met een waaier aan mogelijke benaderingen. Differentiëren, leerlingen motiveren en evalueren, feedback geven, werken met rubrics en een portfolio, leerstrategieën gebruiken, afstandsonderwijs … Wat zet je allemaal in om leerlingen een taal adequaat te leren gebruiken in verschillende communicatieve situaties? En hoe?
 
Boek   Deze zoektocht zal elke taalleerkracht herkennen. In dit boek gaat de auteur verder dan theoretische benaderingen en vertelt ze over good practices en haar eigen ervaringen. Ze biedt taalleraren inspiratie om in te spelen op de talenten van leerlingen. Hun autonomie, betrokkenheid en competentie te verhogen. In te zetten op differentiatie en variatie, en gebruik te maken van activerende werkvormen.
 
Gewoon secundair onderwijs, CLIL, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Taal, Taal & cultuur
 
 
 
Moderne vreemte talen

Online Dag van de talen – 11 februari 2021 

 
Er is een heel speciale editie van de Dag van de talen in de maak: eentje die online gaat en nog meer superinteressante workshops bevat voor alle talen! Een tipje van de sluier lichten we graag voor je op. Do you say yes? 
 
DvdT  

Yes! Dag van de talen gaat online op 11 februari 2021

 
► 
 
Ben je als leraar op zoek naar frisse inzichten en inspiratie voor spreken, schrijven, luisteren?
 
► 
 
Heb je een gids nodig in de wirwar van evaluatie, formatief versus summatief?
 
► 
 
Ben je de sleutels tot goed begrijpend lezen kwijt?
 
Boek dan nu je ticket voor de vijfde Dag van de talen. Kies uit ons overzicht drie workshops en … relax. Onze boeiende sprekers maken je wegwijs in de nieuwste ontwikkelingen. Met hun ervaring, materialen en ideeën in je boekentas kun je zelfverzekerd de juiste keuzes maken voor jouw leerlingen.  
 
De Dag van de talen: jouw vertrouwde kompas voor sterk talenonderwijs!

 

 
Nascholingsaanbod  

Nascholingsaanbod MVT georganiseerd in Limburg en digitaal.

 
In het onderstaand overzicht vinden jullie de geplande nascholingen voor Duits, Engels en Frans bij de pedagogische begeleidingsdienst in Hasselt.
 
Meer info en inschrijven, kan via de linken per initiatief.
 
15 januari 2021 - Werken met artistiek-literaire teksten - van 9 tot 12 uur
 
Naar aanleiding van het succes van deze sessie op de dag van de talen 2020 en de vraag naar voorbeelden van aanpak in de taallessen met artistiek-literaire teksten organiseren we een uitgebreide nascholing hierover.
 
11 februari -  Dag van de talen – van 9 tot 16 uur (digitaal)
 
Ook volgend schooljaar zullen wij een goed gevulde dag van de talen organiseren bestaande uit verschillende workshops rond bruisende thema’s. Op 11 februari 2021 verwelkomen we je graag in Hasselt.

Leerplanvoorstellingen – modernisering secundair 2de graad – 2de semester

 
De data worden later gecommuniceerd.

 

 
Excelleer in afstandsleren  

Excelleer in afstandsleren

 
Hoe kan ik de afstandsles aanpakken zodat mijn leerlingen maximale kansen krijgen om bij te leren én te onthouden?  Via deze website vind je meerdere concrete voorbeelden en tips.

Hoe activeer ik relevante voorkennis?

 
Nieuwe kennis wordt gemakkelijker geleerd als ze aansluit bij wat we al weten. Hoe kun je nu als leraar deze relevante voorkennis bij je leerlingen activeren?
 
Hoe integreer ik goede voorbeelden in mijn afstandsles?
 
Wil je in je afstandsles nieuwe leerstof aanbieden op een zo efficiënt (én effectief) mogelijke manier? Betrek dan voorbeelden bij je instructie. 

Hoe check ik of de hele klas mee is?

 
Je gaf net een zo helder en gestructureerd mogelijke afstandsles en hoopt dat je leerlingen de leerstof goed begrijpen. Maar is dat ook zo? Hoe kom je nu te weten wie het snapt en vooral: wie niet?
 
Wil je een antwoord op deze vragen? Bekijk dan zeker de korte videofilmpjes via deze website

 

CLIL geschiedenis

 
Wat is CLIL? Waar vind je extra materiaal om als leraar geschiedenis met CLIL aan de slag te gaan of je CLIL-lessen uit te breiden?  
 
Onze website www.leerplangeschiedenis.weebly.com is recentelijk uitgebreid met een extra item over CLIL.
 
Je kan er onder andere lezen wat CLIL is, maar echt handig is het vele lesmateriaal dat aangereikt is door pedagogisch begeleider geschiedenis van regio Oost-Vlaanderen Vanessa Rottiers. De (Engelse) lessen en het evaluatiemateriaal zijn ingedeeld in de verschillende tijdsperiodes. Verder hebben we veel kliktips toegevoegd. We hopen dat dit alles dient ter inspiratie van je eigen lessen. Heb je zelf interessant lesmateriaal? Aarzel dan niet om dit te delen met je vakcollega’s!
 
 

Reflectiewijzer

 
Reflectiewijzer   In de leerplannen Nederlands en moderne vreemde talen ligt de focus op communicatie. Bijzondere aandacht gaat naar de strategieën. Wij doen een aanzet om deze (nog meer) te implementeren in de taallessen.

Voorbeeld: reflectiefiche voor de leerling

 
“De opdracht is je niet gelukt. Wat kan je doen om dit een volgende keer wel tot een succes te brengen?” Leer je leerlingen de nodige strategieën te gebruiken om taalvaardiger te worden en om beter te communiceren. Hier vinden jullie enkele tips bij Pedagogisch-didactische aanpak.   Voorbeeld reflectiefiche
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans
 
 
 
Muziek

Website Artistieke vorming, Beeld en Muziek eerste graad

 
De nieuwe pro-website voor Artistieke vorming, Beeld en Muziek voor de eerste graad staat online. De website is nog volop in ontwikkeling, maar je vindt er nu al de leerplannen, ondersteunend materiaal en enkele pedagogisch-didactische tips … Benieuwd? Ga dan alvast een kijkje nemen op https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/artistieke-vorming-beeld-en-muziek.

 

Nascholingsaanbod

 
Geef je Artistieke vorming, Kunst en creatie of Expressie en wil je graag weten:
 
 
► 
 
hoe je drama en muziek naadloos met elkaar kan verweven? Schrijf je dan in voor de nascholing 'Drama en muziek'
 
► 
 
hoe je dansopdrachten die creativiteit stimuleren, opbouwt?  Dan is de nascholing 'Ga de dans aan: procesgericht werken rond dans vanuit muziek' wel iets voor jou.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Muzikale opvoeding
 
 
 
Nederlands

Online Dag van de talen – 11 februari 2021 

 
Er is een heel speciale editie van de Dag van de talen in de maak: eentje die online gaat en nog meer superinteressante workshops bevat voor alle talen! Een tipje van de sluier lichten we graag voor je op. Do you say yes? 
 
DvdT  

Yes! Dag van de talen gaat online op 11 februari 2021

 
► 
 
Ben je als leraar op zoek naar frisse inzichten en inspiratie voor spreken, schrijven, luisteren?
 
► 
 
Heb je een gids nodig in de wirwar van evaluatie, formatief versus summatief?
 
► 
 
Ben je de sleutels tot goed begrijpend lezen kwijt?
 
Boek dan nu je ticket voor de vijfde Dag van de talen. Kies uit ons overzicht drie workshops en … relax. Onze boeiende sprekers maken je wegwijs in de nieuwste ontwikkelingen. Met hun ervaring, materialen en ideeën in je boekentas kun je zelfverzekerd de juiste keuzes maken voor jouw leerlingen.  
 
De Dag van de talen: jouw vertrouwde kompas voor sterk talenonderwijs!

 

Nieuw: themapagina’s Nederlands online!

 
Ben je op zoek naar ondersteunend materiaal voor je les Nederlands? Wil je graag pedagogisch-didactische tips? We bundelden alle informatie samen op de gloednieuwe themapagina’s voor Nederlands eerste graad en voor Nederlands huidige tweede en derde graad.

Nieuwe themapagina’s Nederlands: een schat aan informatie

 
Ondersteunend materiaal
 
 
► 
 
Wil je inspiratie opdoen over hoe je de vorderingen van de leerlingen in kaart kunt brengen?
 
► 
 
Of hoe je taalbeschouwing kunt aanbieden of leerlingen onderzoekend doen leren?
 
► 
 
Heb je tips nodig om met digitale tools of fictie aan de slag te gaan?
 
► 
 
Ben je op zoek naar voorbeelden van geïntegreerde opdrachten?
 
Neem dan zeker een kijkje op de nieuwe website bij ‘Ondersteunend materiaal’. Dankzij de filters vind je snel wat je zoekt.
 
Ondersteunend materiaal
 
Ondersteunend materiaal 2
 
Pedagogisch-didactische wenken
 
Wil je jezelf versterken op vakdidactisch vlak? Raadpleeg dan de pedagogisch-didactische wenken!
 
 
► 
 
Wil je graag meer inzetten op differentiatie? Bekijk dan de verschillende werkvormen of lees over hoe je goed kunt inspelen op de beginsituatie van je leerlingen.
 
► 
 
Wens je aan de slag te gaan met efficiënte feedback? Neem dan een kijkje in de waaier aan werkvormen.
 
Pedagogisch didactisch
 
Ook vind je tips en documenten terug over leerplanwerk:
 
 
► 
 
hoe de vakgroep zich kan voorbereiden op een doorlichting;
 
► 
 
hoe je vanuit je evaluatie het leerplan kunt lezen;
 
► 
 
de leerplanpresentatie en FAQ’s over de nieuwe leerplannen van de eerste graad.
 
Pedagogisch didactisch 2
 
De themapagina’s worden stelselmatig verder gevuld. Neem dus geregeld een kijkje voor meer informatie en inspiratie!

 

 

Nederlands - Beginsituatie inschatten en erop inspelen

 

 
Beginsituatie
 
Hoe schat je de beginsituatie van je leerlingen in? Een toetsinstrument kan een hulpmiddel zijn. Toch zou het resultaat meer moeten opleveren dan enkel een punt. We geven je graag tips en lesideeën mee over hoe je breder kunt kijken én hoe je kunt inspelen op de verschillen.
 
 

 

Aan de slag met de Wablieft-krant!

 
Je leerlingen motiveren om te lezen doe je zo: prikkel hen met nieuwsartikels uit de Wablieft-krant! Op 10 en 17 november leer je in een workshop van Wablieft! alles over de vervolgstappen: van motivatie tot leesstrategieën.

 

 
Excelleer in afstandsleren  

Excelleer in afstandsleren

 
Hoe kan ik de afstandsles aanpakken zodat mijn leerlingen maximale kansen krijgen om bij te leren én te onthouden?  Via deze website vind je meerdere concrete voorbeelden en tips.

Hoe activeer ik relevante voorkennis?

 
Nieuwe kennis wordt gemakkelijker geleerd als ze aansluit bij wat we al weten. Hoe kun je nu als leraar deze relevante voorkennis bij je leerlingen activeren?
 
Hoe integreer ik goede voorbeelden in mijn afstandsles?
 
Wil je in je afstandsles nieuwe leerstof aanbieden op een zo efficiënt (én effectief) mogelijke manier? Betrek dan voorbeelden bij je instructie. 

Hoe check ik of de hele klas mee is?

 
Je gaf net een zo helder en gestructureerd mogelijke afstandsles en hoopt dat je leerlingen de leerstof goed begrijpen. Maar is dat ook zo? Hoe kom je nu te weten wie het snapt en vooral: wie niet?
 
Wil je een antwoord op deze vragen? Bekijk dan zeker de korte videofilmpjes via deze website

 

Zondag met Lubach: over begrijpend lezen en zo

 
Arjen Lubach legt in zijn geheel eigen stijl de vinger op de wonde waarom kinderen lezen haten. Simpelweg: door het vak begrijpend lezen! Humor met (pijnlijk) veel waarheid.

 

Structuurkaarten

 
Onderwijs Maak Je Samen ontwikkelde structuurkaarten om je leerlingen de leerstof te laten structureren, om het geleerde duidelijk uit te kunnen leggen, om een schrijfopdracht voor te bereiden, enz. De kaarten zijn gratis te downloaden.

 

7 werven voor het onderwijs Nederlands

 
Kris van den Branden schetst in zijn blog 7 werven voor het onderwijs Nederlands. Topprioriteit is inzetten op begrijpend lezen. Daarnaast mag procesmatig schrijfonderwijs niet ontbreken en moeten we leerlingen kritisch leren omgaan met informatie. Een must do!

 

November leesmaand.

 
November is de leesmaand bij uitstek! Langere avonden, gezellig in je dekentje bij kaarslicht. De ideale tijd om je leerlingen tot lezen aan te zetten, fictie of non-fictie, maakt niet uit. Want wie leest, weet meer. Blader door de inspiratievolle Padlet. Zelfs op afstand te gebruiken!

Blader door leesinspiratie

 
De Padlet bevat heel wat leesinspiratie gebaseerd op de vijf didactische sleutels voor goed begrijpend leesonderwijs (VLOR-rapport). Elke sleutel wordt kort toegelicht. In de Padlet vind je bij elke sleutel werkvormen om in te zetten in de klas of op afstand.
 
 
► 
 
Bekijk eerst het filmpje van Zondag met Lubach: Arjen Lubach legt in zijn geheel eigen stijl de vinger op de wonde waarom kinderen lezen haten. Simpelweg: door het vak begrijpend lezen! Humor met (pijnlijk) veel waarheid.
 
► 
 
Blader dan door nieuwe en digitale werkvormen zoals rolwisselend lezen en booksnappen.
 
► 
 
Probeer zelf eens een lees- en kijkoefening met een duidelijk leesdoel uit.
 
► 
 
Download de leesmeter om je leerlingen en vakcollega’s te motiveren zoveel mogelijk te lezen in de les.
 
Veel leesplezier gewenst!

 

Censuur is van alle tijden

 
Het recht op vrije meningsuiting: ook vandaag de dag nog is dit recht een heet hangijzer. Het Letterenhuis werkte een lespakket uit over censuur. De leerlingen van de derde graad onderzoeken of een auteur om het even wat mag schrijven? Ze neuzen in werken van en over Hendrik Conscience, Herman J. Claeys en Jef Geeraerts. Daarnaast nemen ze het schrijversprotest in de jaren ’60 onder de loep.

 

Gedichten voor iedereen

 
Wablieft brengt een dichtbundel uit: “Ik vouw een boot van wit papier”. Met een selectie van 40 toegankelijke gedichten van o.m. Bart Moeyaert, Herman de Coninck, Judith Herzberg e.a. Joke Van Leeuwen schreef als kers op de taart een kraakvers gedicht voor de bundel.

 

Fake news? Of echt gebeurd? De leraar maakt het verschil! 

 
Wist je dat jongeren hun nieuws op Facebook lezen? En dat ze vinden dat Facebook het nieuws moet checken dat op hun platform verschijnt? Wist je dat fake news zich zes maal sneller verspreidt dan ander nieuws? En wist je dat jongeren op hun leraren rekenen om hen te helpen bij het ontmaskeren van fake news? Echt waar!

Fake news: hoe pak je dat aan in de klas?

 
Bewustwording creëren
 
Maak je leerlingen bewust van het feit dat niet alle berichten die ze doorgestuurd krijgen van een vriend of die ze lezen op Facebook echt zijn. De Arteveldehogeschool te Gent publiceerde twee onderzoeksrapporten waaruit bleek dat vooral jongeren in het bso zich te weinig realiseren dat er überhaupt fake news bestaat. Verder werd ook duidelijk dat alle jongeren uit zowel aso, bso, tso als studenten zich er niet bewust van waren dat techplatforms zoals Facebook nieuws aanbieden dat aangepast is aan hun surfgedrag. Dringend tijd om in actie te komen, dus!
 
Fake news stoppen
 
Fake news verspreidt zich omwille van het hoge sensatiegehalte zes keer sneller dan ander nieuws. En wie verspreidt dit dan? Juist, wij allemaal. Uit onderzoek blijkt dat jongeren een nieuwsbericht niet zomaar met iedereen delen, maar wel vaker privé met een vriend. Praat met je leerlingen over hoe ze zelf fake news kunnen stoppen door het niet zomaar te delen. Laat hen kritisch nadenken.
 
Kritisch zijn
 
Enige achtergrondkennis over een nieuwsonderwerp is vaak niet voldoende om een nepbericht van een echt te onderscheiden. Belangrijk is dat de leerlingen volgende tips in acht nemen:
 
 
► 
 
Check verschillende bronnen: vergelijk het nieuws tussen deze bronnen. Wat stel je vast?
 
► 
 
Check de auteur: wordt zijn/haar naam vermeld? Is dit een expert in dit onderwerp?
 
► 
 
Check de beelden: laad de foto op in Google Afbeeldingen. Waar komt de foto echt vandaan? Of probeer het eens op TinEye, dat lukt zelfs met een deel van de foto.
 
► 
 
Check de links: waar leidt de link naartoe?
 
► 
 
Check de taal: staan er veel spelfouten in het bericht? Worden er overdreven veel uitroeptekens gebruikt?
 
► 
 
Check de datum: gaat het om een recent artikel?
 
► 
 
Check de url: soms lijkt deze op die van een betrouwbare website, maar werden er toch enkele letters gewisseld of weggelaten?
 
► 
 
Check de aangehaalde bronnen: welke expert heeft dit gezegd? Wat is zijn/haar vakgebied?
 
► 
 
Doe de GoogleFactCheck of gebruik een andere tool zoals FactcheckVlaanderen of FactcheckEu.
 
► 
 
En vooral durf te vragen: je vrienden, leraren, ouders weten misschien meer?
 
Ben je op zoek naar materiaal om met fake news aan de slag te gaan? Bestel dan het gratis educatief pakket. Dit wordt aangevuld met online filmpjes en fragmenten.
 
Je kunt ook op de website van Mediawijs of Webwise terecht voor meer info.
 
Pano met factchecker Tim Vanderheyden heeft ook een interessante reportage over fake news gemaakt. Daarnaast heeft VRT ook een aparte pagina met recente artikels die de factcheck niet hebben doorstaan. En er waren ook de Factcheckers op Eén.
 
Tot slot kan het satirische nieuwsprogamma De ideale wereld op een humoristische manier inkijk bieden in hoe de Vlamingen zich laten misleiden door een reporter ter plaatse. Je vindt hun filmpjes ook op YouTube terug.

 

Recepten voor sterker lees- en schrijfonderwijs in alle vakken

 
Hoe kun je de leerlingen beter leren lezen en schrijven? Het CTO biedt je op 17 november het antwoord: door ook je vakcollega’s mee te betrekken. Want samen sta je sterker!
 
 

Reflectiewijzer

 
Reflectiewijzer   In de leerplannen Nederlands en moderne vreemde talen ligt de focus op communicatie. Bijzondere aandacht gaat naar de strategieën. Wij doen een aanzet om deze (nog meer) te implementeren in de taallessen.

Voorbeeld: reflectiefiche voor de leerling

 
“De opdracht is je niet gelukt. Wat kan je doen om dit een volgende keer wel tot een succes te brengen?” Leer je leerlingen de nodige strategieën te gebruiken om taalvaardiger te worden en om beter te communiceren. Hier vinden jullie enkele tips bij Pedagogisch-didactische aanpak.   Voorbeeld reflectiefiche
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
OKAN

Aan de slag met de Wablieft-krant!

 
Je leerlingen motiveren om te lezen doe je zo: prikkel hen met nieuwsartikels uit de Wablieft-krant! Op 10 en 17 november leer je in een workshop van Wablieft! alles over de vervolgstappen: van motivatie tot leesstrategieën.
 
 

Help, ik heb een ex-OKAN-leerling op mijn school! 

 
CNO in Antwerpen organiseert op 24 november 2020 een online nascholing over hoe je een ex-OKAN-leerling kunt ondersteunen bij zijn taalontwikkeling en de integratie op school.
 
 

Flexibele leerwegen voor meertalige nieuwkomers 

 
Welke wegen kan je gaan met je ex-OKAN-leerling? Wat als de taalondersteuning tijdens de les niet meer volstaat? Welke andere mogelijkheden zijn er dan? Naast concrete adviezen, uitleg over het wettelijk kader en antwoorden op veelgestelde vragen, brengt dit boek het inspirerende verhaal van zes Vlaamse scholen die flexibele leerwegen mogelijk maken voor nieuwkomers.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
PAV - MAVO

Ondersteunend materiaal voor leerkrachten Mavo/PAV

De overheid besliste om de herfstvakantie te verlengen omwille van de virologische omstandigheden. Na de vakantie starten we in code oranje. Als begeleiders zijn we er voor jou! 
 
Website Mavo/PAV
 
Nog steeds beheerst corona onze onderwijsrealiteit. Quarantaine, blended learning, afstandsonderwijs, leerachterstand … We worden er constant op gewezen hoe Covid een impact heeft op onze dagdagelijkse werking. We zoeken, experimenteren, sturen bij … Het geeft een raar gevoel deze herfstvakantie.
 
De overheid besliste om de herfstvakantie te verlengen omwille van de virologische omstandigheden, maar ook om jou een welverdiende adempauze te geven: je hebt in de voorbije 2 maanden immers  fantastisch werk geleverd. Neem dus zeker de tijd om even aan zelfzorg te doen en de batterijen  op te laden tijdens deze vakantie…  
 
Na de vakantie starten we in code oranje. Heel wat scholen maken de stap naar afstandsonderwijs/connecterend onderwijs. Vanuit de begeleiding proberen we jou daar zo goed mogelijk bij te ondersteunen.
 
Met de pedagogisch begeleiders Mavo-PAV maakten wij een overzicht van materialen om jullie te faciliteren. We plaatsten deze op onze website waarop we materiaal samenbrengen 'met een duurzaam karakter'. Er is een apart platform voor Mavo en voor PAV. Neem gerust een kijkje.
 
Maatschappelijke vorming   PAV
Maatschappelijke vorming   PAV
 
De PRO.-website van Katholiek onderwijs Vlaanderen bevat heel wat informatie rond afstandsleren. En ook in onze PAV versterkt poster “Afstandsleren” vind je mogelijk inspiratie.
 
Tot slot posten we bijna dagelijks tips en ondersteunend materiaal op onze Yammer. Ondertussen telt onze Yammercommunity meer dan 400 leden (en jij kan er nog steeds bij indien dit nog niet zo zou zijn).
 
Heb je een vraag? Neem gerust contact op met je pedagogisch begeleider en we bekijken samen hoe we je verder kunnen helpen!
 
Vanuit een gedeelde zorg voor jou alsook voor je leerlingen  raden we je aan om eerst even de tijd te nemen om op adem te komen. Even stilstaan, rust nemen en tot rust komen. We wensen je van harte een deugddoende herfstvakantie!
 
Met hartelijke groet
 
An Vermeyen – regio Antwerpen
Maarten De Beucker – CEBECO
Martine Van Overmeiren – regio Oost-Vlaanderen
Luc Zwartjes – regio West-Vlaanderen
Tom Debraekeleer – regio Mechelen-Brussel
Wendy Vancluysen – regio Limburg
 
 

Implementatietraject nieuwe leerplannen bij de vernieuwing secundair onderwijs 2de graad

 
De vernieuwing van het secundair zet zich verder door. Momenteel wordt er ijverig gewerkt aan de nieuwe leerplannen voor de 2de graad. Het is de bedoeling om hiermee te starten op 1 september 2021. Dit geeft ons nu nog enkele maanden tijd om alles voor te bereiden. We werkten een implementatietraject uit waarmee we jullie stap voor stap willen meenemen in de vernieuwing. Graag stellen we dit even aan jullie voor… 
 
Beste vakverantwoordelijke
Beste leerkracht
 
De modernisering van het secundair zet zich door. En dat is goed: we willen onze jongeren immers eigentijds onderwijs bieden dat hen voorbereidt op de maatschappij van vandaag en morgen.
 
Momenteel wordt er ijverig gewerkt aan de nieuwe leerplannen voor de tweede graad die op 1 september 2021 in werking zullen treden.
 
Je vernam ondertussen via allerlei fora dat de ambitie in de A-finaliteit (het huidige bso) bijzonder hoog ligt en dat de algemene vorming zal aan belang winnen: het aantal eindtermen neemt fors toe en ook inhoudelijk zijn ze bijzonder uitdagend geformuleerd.
 
Als team van pedagogisch begeleiders stippelden we een traject uit om jullie te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe leerplannen. We lichten graag de stappen van dit traject toe.
 
 
► 
 
Stap 1: Tijdens een Vlaanderenbrede, gemeenschappelijke (vakoverschrijdende) online sessie word je geïnformeerd over het waarom, hoe en wat van de leerplannen.
 
► 
 
Stap 2: Via een online tool introduceren we je in de leerplannen Mavo, natuurwetenschappen, wiskunde en Nederlands. Je verwerft inzicht in de samenhang met het vormingsconcept en in de opbouw van het leerplan. Daarnaast maak je globaal kennis met de doelen van deze leerplannen.
 
► 
 
Stap 3: Tijdens online expeditiesessies per leerplan spelen we in op de vragen die bij jullie rijzen na de verkenning van het leerplan. Met deze sessies willen we je inzicht in de leerplandoelen verdiepen.
 
► 
 
Stap 4 : Tijdens een online vormingsdag gaan we dieper in op “leren in samenhang”.  Je ontdekt hoe je de doelen uit de verschillende leerplannen vanuit een betekenisvolle context in samenhang kan realiseren. Ook maak je kennis met tools die je hierbij kunnen ondersteunen. We plannen rond dit onderwerp ook regionale sessies in de hoop dat de dan geldende covid-maatregelen onze plannen niet dwarsbomen.
 
► 
 
Stap 5: Via online didactische ateliers ondersteunen we je bij het versterken van je didactische didactische competenties met oog op het bekomen van duurzame leerresultaten bij je leerlingen. Daarnaast willen we je inspireren via concrete voorbeelden.
 
► 
 
Stap 6: We plannen een AV-tweedaagse in Vayamundo om samen aan de slag te gaan en lesmateriaal te ontwikkelen. Dit initiatief kan omwille van covid-19 dit schooljaar helaas niet doorgaan. Maar niet getreurd… We hopen deze vorming bij het begin van volgend schooljaar (meer bepaald op 30/09 en 01/10) te kunnen organiseren.
 
Voor alle bovenstaande initiatieven mag je op latere datum van ons meer tekst en uitleg verwachten. Heb je vragen bij het traject, aarzel dan niet je pedagogisch begeleider te contacteren. Met hartelijke groet
 
An Vermeyen – regio Antwerpen
Maarten De Beucker – CEBECO
Martine Van Overmeiren – regio Oost-Vlaanderen
Luc Zwartjes – regio West-Vlaanderen
Tom Debraekeleer – regio Mechelen-Brussel
Wendy Vancluysen – regio Limburg
 
 

EXTRA online info-sessie directies AV in de A-finaliteit + aanpassing data door aankondiging verlengd herfstverlof.

 
Reeds eerder bereikte de uitnodiging voor de online-infosessie AV in de A-finaliteit je wellicht via verschillende kanalen. Het is fijn om vast te stellen dat de belangstelling voor dit initiatief enorm groot is. Daarom beslisten we een vierde sessie aan te bieden. Tegelijkertijd heeft de minister van onderwijs beslist om de herfstvakantie te verlengen. Dit heeft een invloed op de datum van onze eerste online sessie.
 
Ook voor deze sessie kan je inschrijven.

Online infosessies directeurs: algemene vorming in de arbeidsgerichte-finaliteit - Modernisering voor de tweede graad

 
De modernisering van het secundair zet zich door. En dat is goed: we willen onze jongeren immers eigentijds onderwijs bieden dat hen voorbereidt op de maatschappij van vandaag en morgen.
 
Momenteel wordt er ijverig gewerkt aan de nieuwe leerplannen voor de tweede graad die op 1 september 2021 in werking zullen treden. Je vernam ondertussen via allerlei fora dat de ambitie in de A-finaliteit (het huidige BSO) bijzonder hoog ligt en dat de algemene vorming aan belang zal winnen: het aantal eindtermen neemt fors toe en ook inhoudelijk zijn ze bijzonder uitdagend geformuleerd. Scholen staan voor de opdracht om uit te zoeken hoe ze deze ambitie kunnen waarmaken. Ze worden uitgedaagd om na te denken over hoe ze hun onderwijs in de A-finaliteit in de toekomst vorm zullen geven. Alleen al op vlak van algemene vorming zijn heel wat beleidskeuzes mogelijk.
 
Zoals reeds aangekondigd, informeren we je hierover graag in online infosessies voor directeurs. De overheid besliste zopas om de herfstvakantie te verlengen, enerzijds omwille van de virologische omstandigheden, maar anderzijds ook om je schoolteam dat in de voorbije 2 maanden fantastisch werk geleverd heeft, een welverdiende adempauze te bieden. We verplaatsen de geplande sessie van 9 november naar maandag 16 november.  Directeurs die ingeschreven waren voor de sessie van 9 november werden hierover ondertussen via mail op de hoogte gebracht.
 
Omdat de belangstelling erg groot is, bieden we ook een vierde infosessie aan.
 
Bovenstaande leidt tot een aangepaste planning:
 
 
► 
 
maandag 16 november 2020 van 15.00 tot 16.30 u
 
► 
 
dinsdag 17 november 2020 van 13.30 tot 15.00 u
 
► 
 
donderdag 19 november 2020 van 17.00 tot 18.30 u
 
► 
 
dinsdag 8 december 2020 van 08.30 tot 10.00 u
 
Inschrijven voor dit webinar kan je via deze link. Later ontvang je een Zoomlink en wachtwoord voor de sessie naar keuze.
 
Vanuit een gedeelde zorg voor leerlingen in bso gaan we graag met jou op zoek naar vormen van krachtig onderwijs in de A-finaliteit. We hopen jou dan ook tijdens een van de geplande sessies digitaal te mogen ontmoeten.

 

Online Dag van de talen – 11 februari 2021 

 
Er is een heel speciale editie van de Dag van de talen in de maak: eentje die online gaat en nog meer superinteressante workshops bevat voor alle talen! Een tipje van de sluier lichten we graag voor je op. Do you say yes? 
 
DvdT  

Yes! Dag van de talen gaat online op 11 februari 2021

 
► 
 
Ben je als leraar op zoek naar frisse inzichten en inspiratie voor spreken, schrijven, luisteren?
 
► 
 
Heb je een gids nodig in de wirwar van evaluatie, formatief versus summatief?
 
► 
 
Ben je de sleutels tot goed begrijpend lezen kwijt?
 
Boek dan nu je ticket voor de vijfde Dag van de talen. Kies uit ons overzicht drie workshops en … relax. Onze boeiende sprekers maken je wegwijs in de nieuwste ontwikkelingen. Met hun ervaring, materialen en ideeën in je boekentas kun je zelfverzekerd de juiste keuzes maken voor jouw leerlingen.  
 
De Dag van de talen: jouw vertrouwde kompas voor sterk talenonderwijs!
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, PAV - MAVO
 
 
 
Plastische opvoeding

Nascholingsaanbod

 
Geef je Artistieke vorming, Kunst en creatie of Expressie en wil je graag weten:
 
 
► 
 
hoe je drama en muziek naadloos met elkaar kan verweven? Schrijf je dan in voor de nascholing 'Drama en muziek'
 
► 
 
hoe je dansopdrachten die creativiteit stimuleren, opbouwt?  Dan is de nascholing 'Ga de dans aan: procesgericht werken rond dans vanuit muziek' wel iets voor jou.

 

Hoe afstandsleren aanpakken en wat met het lokaal Plastische Opvoeding?

 
Wil je graag weten wat de beste aanpak is voor afstandsleren, blended learning en welke tools makkelijk inzetbaar zijn, kijk dan op de pro-webpagina: ‘afstandsleren en heropstart’.
 
Indien de school beslist om geen gebruik meer te maken van het vaklokaal P.O. dan vinden jullie tips in de toegevoegde PowerPoint terug.

 

Modernisering 2e en 3e graad

 
Dat er wat gaande is in het onderwijslandschap is duidelijk.  Vermoedelijk hebben jullie via diverse kanalen vernomen dat de modernisering ook gevolgen heeft voor onze vakken. Willen jullie concreet weten wat er nu voorligt, dan kunnen jullie al een kijkje nemen op de themapagina modernisering. Heb je hieromtrent nog vragen, bedenkingen... neem dan zeker contact op.

 

Hoe gaat het met jullie?

 
Na de onheilspellende berichten van de laatste weken is mijn eerste vraag: ‘Hoe gaat het met jullie?’  Ik doe dan ook een warme oproep om de volgende bevraging even in te vullen.  Een bevraging die niet alleen gaat over jullie noden en bezorgdheden, maar die ook inspeelt op jullie succesverhalen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Plastische opvoeding
 
 
 
STEM

Met concrete voorbeelden aan slag in de basisoptie STEM-technieken B-stroom

 
Tijdens deze sessie van dit lerend netwerk bepaal jij samen met andere leerkrachten de inhoud en richting die wij uitgaan. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer. 
 
Sessie 2: Een jaarplan tegen het licht en inzoomen op een STEMmig project 
 
Lerend netwerk STEM-technieken B-stroom 
 
► 
 
Wanneer: woensdag 25 november 2020 
 
► 
 
Waar: WICO Juniorcampus, Stationsstraat 25 – 3910 Pelt  
 
► 
 
Uur: 13.30u – 16u 
 
► 
 
Inschrijven kan op Lerend netwerk STEM-Technieken B-stroom  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, STEM
 
 
 
SWeTe-vakken

Bespreking voortraject leerplanvoorstellingen studiegebied elektriciteit-mechanica met TAC’s en TA’s

 
Binnenkort krijgen leerkrachten van studiegebied E-M een SWAY presentatie over leerplannen van de 2e graad modernisering so op richtingsniveau: krachtlijnen, onderdelen, logische samenhang, materiële uitrusting.
 
20 november van 10 tot 12 uur houdt de pedagogische begeleiding een online voorbespreking met de TAC’s en TAs van de presentatie op 10/12 voor leraren met de bedoeling om zo goed mogelijk met elkaar af te stemmen wat jullie en de leerkrachten best weten.
 
Beste TAC-TA 
 
De uitrol van de nieuwe leerplannen modernisering so 2e graad is voorzien voor december-januari. 
 
Onze pedagogische dienst wil dit zo goed mogelijk naar de leerkrachten toe begeleiden en daarvoor is de inbreng van jullie TAC’s en TAs belangrijk. 
 
Voor de leerkrachten in het studiegebied Mechanica-Elektriciteit is een presentatie (in de vorm van een SWAY) klaargemaakt die Vlaanderenbreed aan de leerkrachten van onze SWeTe scholen bezorgd zal worden. Omdat de wijzigingen in dit studiegebied ingrijpend zijn, voorzien we hiervoor een speciaal traject.  
 
In deze presentatie wordt het kader van de leerplannen 2e graad toegelicht orichtingsniveau: krachtlijnen, onderdelen, logische samenhang, materiële uitrusting … 
 
► 
 
We houden op vrijdag 20 november van 10:00 to 12:00u een gezamenlijke online sessie met de TACs en TA’s waar we deze presentatie voor de leerkrachten aan jullie voorstellen. Wij denken dat het een meerwaarde is dat jullie mee tips geven om de presentatie nog aan te passen. Het is de bedoeling om over alle regio’s heen een zo goed als mogelijke uniforme presentatie te geven waar we dan per regio de nodige accenten kunnen leggen (adhv. jullie suggesties).  
 
► 
 
Een aantal dagen later bezorgen we de leerkrachten deze presentatie zodat ze die op eigen ritme al kunnen doornemen. 
 
► 
 
Op 10 december voorziet Frank Remy, samen met de pedagogische begeleiders, voor elk van de zeven leerplannen – die hij beheert – een sessie van een uur waarin leerkrachten dan vragen kunnen stellen over de onderwerpen van deze presentatie. 
 
► 
 
In regio Limburg staan we met ons ConnecTTEam steeds ter beschikking om de nodige ondersteuning te bieden. 
 
Graag ontvangen we jullie op het online netwerkmoment van 20 november tussen 10:00 en 12:00u. 
 
De Zoom link is: 
 
► 
 
https://us02web.zoom.us/j/85955432130 
 
► 
 
Passcode: LSW 
 
Met vriendelijke groeten 
Tony & Jurgen 
 
 

Vrijblijvende online Netwerkvergadering leerkrachten

 
Als leerkracht word je weer in een uitzonderlijke situatie geplaatst. 
 
Heb je zin om in contact te treden met gelijkgerichte leerkrachten en ons ConnecTTEam … om vragen te stellen, je verhaal kwijt te geraken in een vertrouwelijke sfeer? 
 
Kom dan vrijblijvend naar ons online netwerkmoment. Vragen kun je op voorhand sturen naar Tony.pollaris@katholiekonderwijs.vlaanderen en Jurgen.tombal@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
 
► 
 
Elektriciteit SWeTe scholen Limburg 19/11 van 18:30 - 19:30
https://us02web.zoom.us/j/87220125803   Passcode: LSW
 
► 
 
Mechanica SWeTe scholen Limburg 19/11 van 20:00 - 21:00
https://us02web.zoom.us/j/87220125803   Passcode: LSW
 
► 
 
Hout SWeTe scholen Limburg 24/11  van 18:30 - 19:30
https://us02web.zoom.us/j/85792907099    Passcode: LSW
 
► 
 
Bouw-Schilderen-Decoratie SWeTe scholen Limburg 24/11 van 20:00 - 21:00
https://us02web.zoom.us/j/85792907099    Passcode: LSW
 
 

Webinar InnoVET - 20/11/2020 - inspiratiemoment voor onderwijsprofessionals bso en tso

 
InnoVET zet ondermeer in op de professionalisering van leraren via technologische innovatie om de lespraktijk van bso en tso nog beter laten aansluiten bij de noden van de arbeidsmarkt. Op deze inspiratiedag staat de organisatie stil bij de resultaten van de 1ste jaargang van InnoVET en blikt ze vooruit op de toekomst van het project. Meer info over het project vind je hier. Inschrijven voor deze webinar kan online.

 

Elektro Brain 2.0

 
Electro Brain is de sectorale proef georganiseerd door Volta die toelaat om de competenties van leerlingen die afstuderen in een elektrotechnische richting (6e leerjaar, 7e leerjaar, SeNSe) te meten.
 
Omwille van de huidige gezondheidssituatie wordt voor de editie 2020-2021 een light-versie van de proef georganiseerd
 
De praktische proef zal uitzonderlijk niet plaatsvinden.
 
Omwille van de huidige gezondheidssituatie wordt voor de editie 2020-2021 een light-versie van de proef georganiseerd.
 
De praktische proef zal uitzonderlijk niet plaatsvinden. De theoretische proef wordt digitaal georganiseerd. Deze zal in de vorm van multiple choice, in de school/het opleidingscentrum zelf, online door de kandidaten worden afgelegd.
 
Zin om te weten of jouw leerlingen/cursisten de vereiste theoretische kennis beschikken over de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken, het gebruik van kabels en geleiders, het in bedrijf stellen van een elektrische installatie, de beschermingsmaatregelen tegen overstroom en de algemene voorwaarden waaraan een elektrische installatie moet voldoen? 
 
 
Wil je weten hoeveel mensen hebben deelgenomen aan editie 2019-2020, wat het gemiddeld resultaat was per competentie of per provincie, wat zijn de sterktes en de werkpunten van de deelnemers? Je vindt alle informatie in dit Volta rapport
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Taal

Structuurkaarten

 
Onderwijs Maak Je Samen ontwikkelde structuurkaarten om je leerlingen de leerstof te laten structureren, om het geleerde duidelijk uit te kunnen leggen, om een schrijfopdracht voor te bereiden, enz. De kaarten zijn gratis te downloaden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Taal
 
 
 
Toerisme

Buitenlandse excursies in tijden van Corona

Mogen excursies nog georganiseerd worden? 

 
Indien er leerplandoelstellingen zijn waarbij een excursie noodzakelijk is om ze te realiseren dan mag de excursie doorgaan (in code GEEL). Bij code oranje of rood niet meer. 
 
Een excursie wordt niet beschouwd als een extra muros activiteit want het is een noodzaak om les te kunnen geven. 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Toerisme
 
 
 
Wetenschappen

Lerend netwerk biologie – chemie – fysica – natuurwetenschappen 2e graad

 
Op deze eerste vergadering wordt het netwerk opgestart. De inhoud en onderwerpen worden door de leden van het lerend netwerk zelf bepaald. Na inschrijving ontvang je een formulier waarin je kan aangeven welke onderwerpen jouw voorkeur krijgen. Op deze manier verzamelen we  vooraf mogelijke inhouden.
 
Lerend netwerk biologie – chemie – fysica – natuurwetenschappen 2e graad: eerste sessie
 
Tijdens deze eerste sessie nemen we tijd om met elkaar kennis te maken, afspraken te maken, verwachtingen te formuleren en noden te inventariseren. In de daaropvolgende sessies staan de gekozen thema’s centraal. De pedagogisch begeleider zorgt eventueel voor ondersteuning door middel van wetenschappelijk (nieuwe) inzichten, activerende werkvormen en digitale tools. In deze sessies is er ruimte om ervaringen en materiaal te delen, inspiratie op te doen, feedback te krijgen en te geven, samen nieuw materiaal te ontwikkelen enz.
 
 
► 
 
Wanneer: vrijdag 27 november 2020
 
► 
 
Waar: online
 
► 
 
Uur: 9:00 – 12:00
 
► 
 
Inschrijven voor biologie en onderdeel biologie binnen natuurwetenschappen: biologie
 
► 
 
Inschrijven voor chemie en onderdeel chemie binnen natuurwetenschappen: chemie
 
► 
 
Inschrijven voor fysica en onderdeel fysica binnen natuurwetenschappen: fysica
 
De data van de daaropvolgende sessies worden in onderling overleg bepaald.

Modernisering 2e en 3e graad.

 
Alle relevante informatie met betrekking tot de modernisering van de 2e en de 3e graad kan je ontdekken in verschillende korte filmpjes. Daarnaast informeren we je graag over de huidige en nieuwe eindtermen.

Korte filmpje waarin de modernisering haarfijn wordt uitgelegd.

 
 
► 
 

Filmpje(uitleg) modernisering SO

Gedetailleerde toelichting over de modernisering in de 2e en 3e graad.

 
 
► 
 
Alle info modernisering 2°-3° graad

Bundeling van de huidige en nieuwe eindtermen.

 
 
► 
 

Vergelijking huidige ET en nieuwe ET

Nieuwe eindtermen bedreigen de onderwijskwaliteit.

 
 
► 
 
Meer kennisgericht onderwijs brengt het onderzoekend leren in Natuurwetenschappen in het gedrang. Lees er alles over in de eindtermen-krant:Eindtermen-krant 

De eindtermen-krant toegelicht in een kort filmpje.

 
 
► 
 
Eindtermen-krant uitgelegd
 
 

Schakelen tussen de COVID-kleurcodes in de natuurwetenschappen.

 
Overschakelen tussen de COVID-kleurcodes brengt heel wat aanpassingen met zich mee.Voor leerkrachten natuurwetenschappen zijn deze aanpassingen ingrijpend: mag je nog lesgeven in je vaklokaal, heb je nog toegang tot het labo? Kom alles te weten over de laatste aanpassingen in deze nieuwsbrief.

Aangepast draaiboek van de Vlaamse Overheid

 
 
Wat betreft het gebruik van labo's in code oranje
 
 
► 
 
Beperk de leerlingenstromen en verplaatsingen van leerlingen. 
 
► 
 
Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte
 
► 
 
In beginsel: leraren veranderen van klaslokaal, niet de leerlingen.
 
► 
 
Voorzie zoveel als mogelijk ventilatie in de leraarskamer en in alle klaslokalen.
 
► 
 
Specifieke aandacht voor het nauwgezet toepassen van de veiligheidsmaatregelen in de leraarskamer: 1) draag een mondmasker, 2) hou afstand van elkaar tijdens eten of drinken en 3) ventileer de ruimte zoveel als mogelijk.

Adviezen voor praktijkopleidingen kunnen ook toegepast worden in het labo.

 
Er wordt duidelijk aangegeven dat leerlingen maximaal een vaste klasruimte moeten krijgen. Omwille van het feit dat de leerplandoelen moeten kunnen behaald worden, moet men het wisselen van vaklokalen (labo’s) kunnen toestaan. Zo kan men ervoor kiezen om studierichtingen met veel verplichte labo-uren vast in het labolokaal te roosteren gedurende 1 of 2 dagen in de week. Men zal sowieso heel consequent de veiligheidsmaatregelen moeten opvolgen die uit de risicoanalyse komen. De eindbeslissing hieromtrent ligt bij de directeur, de preventieadiseur heeft hierin een adviserende rol.
 
Wat de specifieke adviezen voor praktijkopleidingen zijn lees je hier: “Wat zijn specifieke adviezen voor praktijkopleidingen

Beslisbomen voor practica en biotoopstudie.

 
De beslisbomen voor practica en biotoopstudie zijn handige tools om te bepalen welke mogelijkheden er binnen de eigen schoolse context nog mogelijk zijn voor wat betreft het uitvoeren van practica en biotoopstudie. Deze tools kunnen ingezet worden bij code geel en bij de aangepaste invulling van code oranje. Ook hier ligt de eindbeslissing hierover bij de directeur en heeft de preventieadviseur een adviserende rol.
 
Bij wijzigingen van de COVID-kleurcode binnen het onderwijs is het steeds aangewezen de hoger vermelden links te raadplegen.
 
Beslisboom COVID practica   Beslisboom COVID biotoopstudie
Beslisboom covid practica   Beslisboom covid biotoopstudie

 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Biologie, Chemie, Fysica, Natuurwetenschappen, STEM
 
 
 
Wiskunde

Online herhalingssessie netwerk wiskunde eerste graad

 
Meerdere collega’s wiskunde eerste graad hebben aangegeven dat ze niet hebben durven aansluiten op de samenkomst van het lerend netwerk wiskunde eerste graad op 14 oktober. Alle begrip hiervoor. Daarom wordt de informatie die we tijdens deze netwerking besproken hebben nogmaals gedeeld via een online sessie op woensdag 18 november tussen 16u en 17u30. 
 
Op deze herhalingssessie wordt volgende informatie gedeeld:
 
 
► 
 
Leerplanrealisatie in coronatijd
 
► 
 
Leerplanstudie: uitgewerkt voorbeeld
 
► 
 
Hoe omgaan met basis en verdieping?
 
► 
 
Formatief en summatief evalueren
 
► 
 
Wiskunde in de gemoderniseerde tweede graad finaliteit D, D/A en A
 
Indien je als leerkracht wiskunde van de eerste graad wil deelnemen aan deze online sessie kan je een mailtje sturen naar de pedagogisch begeleider nico.brebels@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
 

Dag van de wiskunde eerste en tweede graad

 
De dag van de wiskunde eerste en tweede graad gaat online op zaterdag 21 november. De grote afstand tot Kortrijk is dus niet langer een probleem. Nieuwsgierig naar de talrijke werkwinkels?
 
 

Kangoeroewedstrijd 2020-2021 

 
Dit schooljaar 2020-2021 vindt Kangoeroe voor alle edities plaats op donderdag 18 maart 2021Komt deze periode ongelegen voor je school, maak dan gebruik van de uitwijkperiode die loopt van vrijdag 19 maart 2021 tot en met donderdag 22 april 2021. 
Raadpleeg de website voor meer informatie en oefenmateriaal voor je leerlingen. 
 
 

Wiskundeolympiades schooljaar 2020-2021 

 
De jaarlijkse wiskundeolympiades JWO en VWO bieden leerlingen de kans om op een creatieve wijze om te springen met allerhande wiskundevragen. Probeer je leerlingen te enthousiasmeren voor deelname aan degelijke initiatieven. Laat hen tijdens de les af en toe al eens 'proeven' van enkele probleempjes uit de voorbije olympiades of verwijs hen naar de website. 
De eerste ronde (in de school) vindt dit schooljaar plaats op woensdag 13 januari 2021. De tweede ronde wordt georganiseerd op 3 maart en de finale is voorzien op 21 april 2021.  
Raadpleeg de website voor meer informatie en leuk oefenmateriaal voor je leerlingen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook