Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje:
 
Basisonderwijs
 
Secundair onderwijs
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje:
 
 

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Advent 2017: echt wijs!
►  Lezing 'Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet' - 28 januari 2018
►  Inschrijven op regionale nieuwsbrief
Gewoon basisonderwijs
►  Ken jij de beste boekenjuf of boekenmeester?
►  Zin in Leren! Zin in Leven! op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Masterclass: Inspirator voor muzische vorming
►  Nascholingen in de kijker
►  Lichamelijke opvoeding - Informatie nascholingen
►  Taal
►  Innovatief met de nieuwjaarsbrief
Gewoon secundair onderwijs
►  Directiecongres so – Vernieuwingen in het secundair onderwijs: waar staan we nu (voor)? – 8 en 9 maart 2018
►  Aardrijkskunde – Nascholing - Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: samen werken aan de ruimte van morgen – 15 januari 2018
►  CLIL is what I’m dreaming of
►  Duits
►  Economische vakken - nascholingen
►  Engels
►  Frans
►  Geschiedenis
►  Humane wetenschappen
►  Klassieke talen
►  Lichamelijke opvoeding - Informatie nascholingen
►  Moderne vreemde talen
►  Nederlands
►  OKAN – Informatie & Nascholing - Een wij-verhaal
►  PAV/MAVO - Nascholing - Vitamine P+ natuurwetenschappen op de tablet - 1 februari 2018
►  Personenzorg
►  SWeTe-praktijkvakken – Nieuws
►  Taalbeleid
►  Toerisme - Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme (LNDIT): studiedagen 2017-2018
►  Wiskunde
►  Dag van de talen in regio Limburg - 28 februari 2017 - Schrijf nu in!
Buitengewoon onderwijs
►  Nascholingen in de kijker
►  Zin in Leren! Zin in Leven! op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Masterclass: Inspirator voor muzische vorming
►  SWeTe-praktijkvakken – Nieuws
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Advent 2017: echt wijs!
 
advent   De advent van 2017 en het aanbod voor de adventswerking op school zijn doorweven met een gouden draad. Goud staat symbool voor echtheid, authenticiteit, puurheid. Zuiver goud is ook een geschenk dat de drie wijzen aanbieden, wanneer ze op kraambezoek gaan bij Jezus. Echt wijs zijn ze, zoals het Kind zelf dat ze bezoeken. Vijf gulden aanzetten biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen in zijn aanbod voor de advent.
 
Voor iedereen
 
 
 
Lezing 'Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet' - 28 januari 2018
 
Idan Amiel   Zondagavond 28 januari 2018 geeft Idan Amiel een lezing 'Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet' op campus Oude Luikerbaan in Hasselt. Hij neemt de aanwezigen mee in de basisprincipes van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet en gaat dieper in op mogelijke toepassingsvormen van de kaders ‘Nieuwe Autoriteit’ en ‘Geweldloos Verzet’ in scholen.
 
Aan de hand van praktijkvoorbeelden en een voorstelling van praktische tools krijg je een beeld over hoe schoolteams een 'Geweldloos Verzet-plan' kunnen implementeren. Er wordt expliciet ingegaan op het PEN-program (Presence, Empowerment en Netsupport), dat op maat van scholen werd ontwikkeld.
 
Voor iedereen
 
 
 
Inschrijven op regionale nieuwsbrief
Aan alle leraren, vakverantwoordelijken en coördinatoren.
 
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Ken jij de beste boekenjuf of boekenmeester?
 
Wie besmet jou met zijn of haar passie voor (voor)lezen? Wie vult de boekenhoeken op school met een rijk en recent aanbod? En wie wakkert in jouw team het leesvuur aan? Kortom, welke juf of meester heeft op jouw school het grootste hart voor boeken? CANON Cultuurcel en GroKi zoeken een juf of meester, zorgleraar of -coördinator uit het basisonderwijs (kleuter- én lager) die zich inzet voor leesbevordering én werken met kinderboeken aanmoedigt.
 
Met dit formulier nomineer jij je favoriet voor de Beste Boekenjuf/meester 2018. Overtuig de jury met duidelijke voorbeelden van hoe hij/zij iedereen aan het lezen krijgt. Nomineren kan tot en met 20 december 2017. Op woensdag 23 mei 2018 vieren we de winnaar.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Zin in Leren! Zin in Leven! op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
zill   Ken je de webpagina Zin in Leren! Zin in Leven! (Zill) al op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen? Op deze website vind je alle informatie die nuttig kan zijn bij het implementeren van het nieuwe leerplan. Vanaf 1 september 2018 vervangt dit leerplanconcept de huidige leerplannen voor het basisonderwijs. In Zin in leren! Zin in leven! worden de leerinhouden geordend in ontwikkelvelden met onderliggende ontwikkelthema’s. Die thematiseren de harmonische ontwikkeling van kinderen.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Masterclass: Inspirator voor muzische vorming
 
muzische vorming   In een team is het fijn dat collega’s elkaar inspireren. Misschien ben jij wel iemand die anderen op muzisch vlak wil prikkelen? Tijdens dit traject bieden we je een onderbouwd praktijkgericht didactisch kader en ontdek je de mogelijkheden om je collega’s te ondersteunen. Naast het versterken van je eigen praktijk is er ruimte om na te gaan hoe jij een muzische inspirator kan zijn op school.
 
Data: 18 en 19 januari 2018 en 12 maart 2018, telkens van 9 tot 16 uur. Schrijf je online in op nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nascholingen in de kijker
 
lincka  
 
We zetten volgende nascholingen graag extra in de kijker:
 
 
► 
 
Onthaal centraal
 
► 
 
Is iedereen nog mee? Interactieve werkvormen in de klas
 
► 
 
Masterclass: inspirator voor muzische vorming
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - Informatie nascholingen
 
De nascholingen voor leraren Lichamelijke opvoeding, die normaliter in december zouden plaatsvinden in regio Limburg, worden door omstandigheden verschoven naar een later tijdstip. Wij hopen je in de toekomst zeker opnieuw te mogen verwelkomen op onze nascholingen in Limburg.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal
 
 
Luister samen met je leerlingen naar fragmenten. Beantwoord de luistervragen en reflecteer op wat jullie hebben gehoord. Dat kan op verschillende manieren: plastisch, performatief, filosofisch … Psst, luister maar.
 
 
Hoe verhoog je de kans op taalontwikkeling? Hoe zorg je ervoor dat woordenschat beter verworven wordt? Hoe daag je kleuters uit om te denken? Carolien Frijns biedt een antwoord in haar doctoraat over productieve interacties in de kleuterklas. Met dit onderzoek behaalde ze de finale van de PhD Cup 2017. Lees in het kort een aantal cruciale kenmerken na.
 
 
Breng wat poëzie in het alledaagse schoolleventje. Verras je leerlingen met onverwachte pareltjes op het raam of op het bord. Of laat je van je sokken blazen door de slam poetry van je leerlingen. Gluur binnen op www.poezieweek.com om inspirerende lesbundels en leuke activiteiten te bekijken.
 
 
Je wilt je leerlingen stimuleren om vooral veel te lezen, no matter what? Sanne De Weerdt bedacht een kilometerleeskaart voor haar leerlingen. Je vindt deze terug op www.klascement.be
 
 
 
► 
 
19 februari 2018 in DocAtlas Turnhout: boeken in de klas
 
► 
 
28 februari 2018 van 13.30 uur tot 16.30 uur in DocAtlas Turnhout: speelse werkvormen voor taalvaardigheid
 
► 
 
7 maart 2018 in CNO: rijk taalaanbod in de kleuterklas 
 
► 
 
8 maart 2018 in CTO: positief omgaan met meertaligheid
 
► 
 
16 maart 2018 in CNO: kijk en luister naar beelddenkers
 
► 
 
19 maart 2018 in CNO: woordenschat stimuleren in de kleuterklas
 
► 
 
20 maart 2018 in CTO: werken aan woordenschatontwikkeling in de basisschool
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Innovatief met de nieuwjaarsbrief
 
innovatief met de nieuwjaarsbrief   ‘Innovatief met de nieuwjaarsbrief’ wil leraren op vernieuwende wijze door de nieuwjaarperiode loodsen. Het jaarlijks op de proppen komen met nieuwe, originele wensen valt niet altijd even goed mee. Bovendien wordt vandaag de dag, met het toenemende belang van de muzische vorming van schoolkinderen, ook aan de vormgeving steeds meer eisen gesteld. Op beide punten voorziet ‘Innovatief met de nieuwjaarsbrief’ in de behoefte.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Directiecongres so – Vernieuwingen in het secundair onderwijs: waar staan we nu (voor)? – 8 en 9 maart 2018
 
 
► 
 
Een debat met Chris Wyns als moderator of in dialoog met Carl Snoecx, Khalid Benhaddou ...
 
► 
 
Het nieuwe doorlichten – stel je vraag aan een inspecteur
 
► 
 
Hoe goed ken jij Zin in leren! Zin in leven!? Vraag het aan Zill-coach Bart Masquillier
 
► 
 
Praktisch aan de slag met kwaliteitsontwikkeling
 
► 
 
Samenwerking lerarenopleiding – so
 
► 
 
Hoe differentiëren praktisch haalbaar maken?
 
► 
 
De nieuwe privacywetgeving: wat kan wel? Wat niet?
 
► 
 
Mogelijkheid tot netwerken
 
hotel van der valk  
 
Dit en nog meer op het directiecongres so op 8 en 9 maart 2018 op een nieuwe locatie: Hotel Van der Valk in Eindhoven. Houd ook jij deze data vrij? Het hele programma en mogelijkheid tot inschrijven volgen.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aardrijkskunde – Nascholing - Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: samen werken aan de ruimte van morgen – 15 januari 2018
 
Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen vervangt het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Kom alles te weten over de nieuwe ruimtelijke visie zodat betonstop, lintbebouwing, verstedelijking, open ruimte, inbreiding en uitbreiding geen geheimen meer bevatten. De studiedag vindt plaats op 15 januari 2018 van 18.30/19 tot 21.30 uur en is bedoeld voor leraren aardrijkskunde van de eerste en derde graad en alle geïnteresseerden.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
CLIL is what I’m dreaming of
 
Na een drukke examenperiode droom jij vast al van een white Christmas? In de verte hoor je de kling, Glöckchen, klingelingeling. Je verheugt je op het gezellige samenzijn onder de sapin vert, sapin de bois. Volg de ster en je komt uit bij  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/starten-met-clil-van-voorbereiding-tot-aanvraag
 
Leuke CLIL-cadeautjes onder de kerstboom vind je hieronder!
 
Materialen
 
Klaar voor CLIL. Het CLIL-handboek voor Vlaanderen en Nederland. - Martens L. en Van de Craen P. (red.)
 
 
De website ‘Science News for students’ is een website die wetenschappelijk nieuws begrijpbaar weergeeft voor jongeren. Originele studies worden hertaald op het niveau van een leerling uit het middelbaar.
 
Save the date
 
 
► 
 
op 20 februari 2018 organiseert de overheid een CLIL-studiedag in Tour & Taxis, Brussel. Meer info volgt
 
► 
 
op 18 april 2018 van 9 tot 16 uur richt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de CLIL-studiedag: ‘focus op talige doelen’ in. Deze Vlaanderenbrede studiedag vindt plaats in Brussel, Guimardstraat 1.
 
Nascholingen
 
 
► 
 
16 januari 2018: CLIL Praktijktraining in POV Antwerpen
 
Opleidingen
 
 
► 
 
de CLIL-kliniek van het UCLL organiseert op aanvraag één of meerdere nascholingen voor je lerarenteam. Meer info.
 
► 
 
VIVES Campus Torhout organiseert de modules CLIL-praktijk afgewisseld met CLIL-coördinator vanaf 1 februari tot 26 april 2018.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Duits
 
 
Eine Entdeckungsreise in 20 Videofolgen für Deutschlernerinnen und -lerner mit Grundkenntnissen ab dem Niveau A2.
 
 
De zognenoemde “No-Go-Zones”, probleemwijken in de grootsteden of ghetto’s zijn brandend actueel. Goethe.de koos verschillende stadswijken in België (Molenbeek), Duitsland, Frankrijk en Italië uit en toont de oorzaken en processen van stigmatisering van stedelijke gebieden en initiatieven voor een harmonieuzer samenleven. Je kan leerlingen mondeling commentaar laten geven bij het cijfermateriaal.
 
 
Bij het leermateriaal Duits vind je een leesopdracht over de naderende kerstavond ‘die Bescherung’ gemaakt door Frank Lenearts.
 
 
Via Lehrer-online vind je uitgewerkt lesmateriaal over electro-mobiliteit.
 
 
Tijdens het seminarie ‘Berlin Heute’ voor leraren Duits bij het Goethe Institut verzamelde ik een heel aantal interessante weblinks voor leraren Duits. Je vindt deze lijst bij het leermateriaal Duits op onze website.
 
Als je een stereotype Duitser wil beschrijven dan is de website Wer ist Thomas Müller zeker een aanrader.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Economische vakken - nascholingen
 
 
► 
 
Leerlingen motiveren en gemotiveerd houden – 22 februari 2018
 
Gedemotiveerde leerlingen kennen we allemaal. Hoe kunnen we dit doorbreken zodat de leerlingen maar ook wijzelf als leraars beter presteren? Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen leren voor zichzelf in plaats van voor een toets en de bijhorende punten? Donderdag 22 februari 2018 in de gebouwen van de pedagogische begeleidingsdienst in Hasselt. Meer informatie en inschrijven.
 
 
► 
 
het motiverend effect van differentiëren d.m.v. het BHV-model - 18 april 2018
 
Wat is het BHV-model? Hoe kan het BHV-model helpen om je leerlingen te motiveren? Hoe kan je differentiëren d.m.v. het BHV-model? Je gaat interactief aan de slag met je eigen lesmateriaal. Dit doen we indien nodig op een gedifferentieerde manier: wie er meteen mee weg is, kan sneller zelfstandig aan de slag, wie extra ondersteuing kan gebruiken, helpen we een stapje verder. Meer informatie en inschrijven
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Engels
 
 
Kijk- en luisterfragmenten voor een beginnersniveau (A1 / A2).
 
 
De website ‘Science News for students’ is een website die wetenschappelijk nieuws begrijpbaar weergeeft voor jongeren. Originele studies worden hertaald op het niveau van een leerling uit het middelbaar.
 
 
Op de website Teach in English vind je een uitgewerkte les over de beleefenis van een kerstdag door de ogen van Dylan Thomas. Het biedt leerlingen de mogelijkheid om hun creatieve schrijfvaardigheid in te zetten. 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Frans
 
 
Elke vakgroep heeft succesverhalen maar ook bekommernissen. Wens je deze ervaringen te delen met andere collega's van andere scholen? Ben je benieuwd naar een andere aanpak? Wil je meedenken aan vakgebonden prioriteiten? Schrijf je dan zeker in voor de tweede bijeenkomst van het netwerk Frans via nascholing.be. Al 5 verschillende scholen nemen hieraan deel. Jij ook?
 
Leermateriaal
 
 
► 
 
Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen MVT (focus Frans)
 
► 
 
Evaluatie en deliberatie
 
► 
 
Tips voor een dyslexievriendelijke toets 
 
► 
 
Voorbeelden van visuele ondersteuning
 
► 
 
Materiaal van Intertaal
 
► 
 
Materiaal van Plantyn - Extra ondersteuning in Coup de Pouce
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Geschiedenis
 
 
De nascholing 'Breed evalueren / assessment gaat over assessment in het geschiedenisonderwijs. Wat ga je evalueren? Waarom? Wie? Hoe? Info en inschrijven.
 
 
 
► 
 
 Stel je museumbezoek samen à la carte in het Gallo-Romeins Museum. Je kan zelfs virtueel door het museum lopen om de onderwerpen te selecteren.
 
► 
 
Bekijk het filmpje van Christian Laes over de Spartaanse opvoedkunde
 
► 
 
Boekentips (historisch):
 
► 
 
T. Buijtendorp, Het jaar 117. Sporen van Trajanus en Hadrianus in de Lage Landen, Omnibook, 2017
 
► 
 
F. Meijer, Via Appia. Met Horatius langs de koningin der wegen, Athenaeum, 2017
 
 
 
► 
 
Over monsterlijke keizers en keizerlijke monsters. Suetonius door de ogen van zijn vroegmoderne lezers (1470-1700): lezing door Dr. Marijke Crab (KU Leuven) – 5 december 2017 om 20 uur
 
► 
 
De Via Francigena naar Rome: lezing door Riet Van Cleuvenberge – 7 december 2017 om 20 uur
 
► 
 
De Kelten: lezing en voorstelling van het boek van Gerard Corstjens – 7 december 2017 van 20 tot 22.30 uur
 
► 
 
De Graven van Loon. Loons, Luiks, Limburgs: lezing door Jan Vaes – 12 december 2017 van 20 tot 22 uur
 
► 
 
Herboren. Hier komt een nieuwe Belg: lezing door Majd Khalifeh – 19 december 2017 van 20 tot 22.30 uur. Inschrijven kan via 011 56 01 00 of info@vormingpluslimburg.be.
 
► 
 
Duitse glasnegatieven uit WO I: lezing – 20 december 2017 van 20 tot 22 uur. Inschrijven kan via 011 70 18 30 of info@vormingpluslimburg.beinfo@erfgoedhaspengouw.be.
 
 
 
► 
 
De islam, dat is ook onze geschiedenis. Europa en zijn islamitische geschiedenis:  expo in Brussel van 15 september 2017 tot 21 januari 2018.
 
► 
 
Pompeii - The immortal city: expo in Brussel van 24 november 2017 tot 15 april 2018.
 
► 
 
Erasmus’ Dream (Collegium Trilingue, Leuven): tentoonstelling in Leuven van 19 oktober 2017 tot 18 januari 2018.
 
► 
 
Neem ook een kijkje op de website www.erasmusleuven.be voor de organisatie van de randactiviteiten.
 
► 
 
Herbeluister: Prof. Dr. Jan Papy vertelt er over het Collegium Trilingue en Erasmus.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Humane wetenschappen
 
 
 
► 
 
Een tweede studiedag die zich hoofdzakelijk tot leraren gedragswetenschappen richt, vindt plaats op woensdag 14 maart 2018 en zal gaan over ‘misconcepties in de gedragswetenschappen’.
 
► 
 
UGent organiseert haar Forumdag voor leraren en studenten cultuur- en gedragswetenschappen op woensdag 7 maart 2018. Over het thema wordt eerstdaags beslist. ‘Fake news’ of ‘trauma en herinnering’ zijn kanshebbers. 
 
► 
 
 
Op woensdag 22 november 2017 van 9.30 tot 12.30 uur organiseert CNO een vorming over Filosofie binnen Humane Wetenschappen voor leraren Cultuurwetenschappen.
 
 
Stichting Auschwitz brengt een speciale editie van 'Sporen van herinnering' - een tijdschrift dat zich richt tot leerkrachten die in de klas willen werken rond herinneringseducatie - uit die focust op Auschwitz-Birkenau. Deze speciale editie is een toegankelijke brochure voor mensen die zelfstandig of met de (klas-)groep het vernietigingskamp Auschwitz willen bezoeken. Deze brochure kan gratis worden aangevraagd via www.auschwitz.be .
 
 
Jeugddienst Globelink is een landelijke jeugddienst die samen met jongeren in de vrije tijd projecten op poten zet vanuit een mondiale, duurzame invalshoek. Zij doet bij monde van Iñaki Bouillon een oproep om van uw school een KRASse school te maken! Bij interesse neemt u contact op met inaki@globelink.be
 
 
Welke studiekeuze maak ik best? Welke toekomstmogelijkheden biedt deze richting? Vlajo Ondernemers voor de Klas slaat niet alleen een brug tussen onderwijs en bedrijfsleven, maar staat ook voor persoonlijke ontwikkeling, mét een hoge FUN-factor.
 
 
Het opzet van deze permanente vorming is leren hoe een dialoog tussen verschillende kennis- vormen tot stand kan worden gebracht. In deze permanente vorming beogen we relevante theoretische concepten en perspectieven te doorgronden, die worden ontwikkeld in het kader van armoedebestrijding. Maak je hier als school echt werk van en wil je hierover getuigen?  Geef een seintje: heidi.gerits@katholiekonderwijs.vlaanderen (voor 15 december). Inschrijven: vóór 22 januari 2018 bij heidi.degerickx@ugent.be.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Klassieke talen
 
 
Dietske Lehembre, pedagogisch begeleider klassieke talen, regio Antwerpen komt in een eerste sessie de resultaten van haar onderzoek (over leerlingenprofielen en over de motivatie van tweedejaars om Latijn al dan niet verder te gaan studeren) voorstellen. Op basis van deze resultaten legt zij de link met de lespraktijk.
 
 
Bij deze willen we jullie al warm maken voor de Dag van de talen op woensdag 28 februari 2018. Voor de eerste keer slaan alle vakbegeleiders oude en moderne (vreemde) talen de handen in elkaar om een gezamenlijke nascholingsdag te organiseren voor alle taalleraren van het secundair onderwijs. Schrijf je nu in!
 
 
 
► 
 
Stel je museumbezoek samen à la carte in het Gallo-Romeins Museum. Je kan zelfs virtueel door het museum lopen om de onderwerpen te selecteren.
 
► 
 
Bekijk het filmpje van Christian Laes over de Spartaanse opvoedkunde.
 
► 
 
Euroclassicawedstrijd: leerlingen Latijn van het 2e/3e jaar en leerlingen Grieks van het 3e/4e jaar kunnen deelnemen. Je neemt de examens af in je eigen klasgroep op een moment naar keuze en verbetert ze zelf volgens de bijgevoegde correctiesleutel. Nadien bezorg je alleen het ingevulde formulier terug via e-mail aan Christian Laes (christian.laes@uantwerpen.be). Vul gewoon de namen van de leerlingen in, behoud het formulier zoals het is en gebruik geen opmaak. Op 31 januari 2018 moeten alle formulieren binnen zijn. De opgaven, de correctiesleutels en het formulier kun je bekomen bij Nadia De Rose, pedagogisch begeleider klassieke talen regio Limburg (nadia.derose@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
► 
 
Kleio: het lesmateriaal op de webstek www.kleiotijdschrift.net is begin november aangevuld met 11 nieuwe bijdragen.
 
► 
 
Boekentips (historisch)
 
► 
 
​T. Buijtendorp, Het jaar 117. Sporen van Trajanus en Hadrianus in de Lage Landen, Omnibook, 2017.
 
► 
 
F. Meijer, Via Appia. Met Horatius langs de koningin der wegen, Athenaeum, 2017.
 
 
 
► 
 
Over monsterlijke keizers en keizerlijke monsters. Suetonius door de ogen van zijn vroegmoderne lezers (1470-1700): lezing door Dr. Marijke Crab (KU Leuven) – 5 december 2017 om 20 uur
 
► 
 
De Via Francigena naar Rome: lezing door Riet Van Cleuvenberge – 7 december 2017 om 20 uur
 
► 
 
De Kelten: lezing en voorstelling van het boek van Gerard Corstjens – 7 december 2017 van 20 tot 22.30 uur
 
 
 
► 
 
Pompeii - The immortal city: expo in Brussel van 24 november 2017 tot 15 april 2018.
 
► 
 
Erasmus’ Dream (Collegium Trilingue, Leuven):  tentoonstelling in Leuven van 19 oktober 2017 tot 18 januari 2018.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - Informatie nascholingen
 
De nascholingen voor leraren Lichamelijke opvoeding, die normaliter in december zouden plaatsvinden in regio Limburg, worden door omstandigheden verschoven naar een later tijdstip. Wij hopen je in de toekomst zeker opnieuw te mogen verwelkomen op onze nascholingen in Limburg.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Moderne vreemde talen
 
 
 
► 
 
28 februari 2018 : Dag van de talen - Congres
 
► 
 
5 maart 2018: Taaltaken opstellen (focus op bso en tso)
 
► 
 
21 maart 2018: Evaluatie onder de loep
 
 
Het ontwikkelen van de onderzoekscompetenties bij de  leerlingen uit de pool “moderne vreemde talen” verloopt soms moeizaam. Blijkt het vinden van een geschikt onderwerp ook voor jouw leerlingen een moeilijke opgave? Probeer dan de volgende stappen eens met hen te doorlopen.
 
 
Digitale middelen kunnen een geweldige toevoeging zijn voor je taalles. Ze zorgen voor afwisseling in de klas, bevorderen de motivatie van je leerlingen en kunnen een goede aanvulling zijn op de huidige lesopzet. Bovendien staat het internet vol met leuke gratis tools. Maar hoe kun je die digitale middelen effectief gebruiken? Wat voor werkvormen verzin je er om heen?
 
 
Doel van deze tool: leerlingen kunnen tekst inspreken, die door de computer in tekst wordt omgezet.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nederlands
 
Informatie
 
 
Hoe toets je taalbeschouwing op vaardigheidsniveau? Dit document geeft je enkele voorbeelden. Eerst volgt een klassieke toetsvraag die we vervolgens trachten aan te passen op vaardigheidsniveau.
 
 
 
► 
 
moocmnl.kantl.be
 
► 
 
www.taaltelefoon.be/spellingtests
 
 
Inmiddels is de ‘Atlas van de Nederlandse taal – editie Vlaanderen’ uit. Een heerlijk naslagwerk over taal en taalgebruik. Beslist een meerwaarde voor elke leraarskamer of vakgroep Nederlands. Kan ook als naslagwerk of als bronnenmateriaal voor zakelijke leesteksten gebruikt worden tijdens de lessen Nederlands of simpelweg bij lesvoorbereidingen.
 
Van de Gucht, F., De Caluwe, J., Jansen, M. en N. Van der Sijs (2017). Atlas van de Nederlandse taal. Tielt: Lannoo. 271 p.
 
Nascholing - woensdag 28 februari 2018 – DAG van de TALEN
 
Tijdens de dag van de Talen kun je heel wat de verschillende werkwinkels volgen. Meer uitleg over de inhoud van de verschillende werkwinkels vind je via nascholing.be.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
OKAN – Informatie & Nascholing - Een wij-verhaal
 
Traumapsychologen
 
Op 1 oktober 2017 waren er 5 263 leerlingen in het onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers (OKAN). Om de integratie van die leerlingen in het onderwijs te bevorderen en hun kansen op een normale schoolloopbaan te maximaliseren, voorziet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voor het tweede jaar op rij in zeven traumapsychologen.
 
Netwerk vervolgschoolcoaches OKAN
 
Tijdens de voorbije netwerkdag gingen we dieper in op coaching.  Elke coach vulde voor zichzelf het kernkwadrant van Ofman aan. In een open en gemoedelijke sfeer werd er gepraat over eigen kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen. Inschrijven voor de volgende netwerkdagen op 16 januari en 24 april 2018 kan nog.
 
 
Fedasil kent subsidies toe om projecten rond asielzoekers te ondersteunen. Er wordt gezocht naar innovatieve praktijken voor twee prioriteiten.
 
Nascholingen
 
 
► 
 
Iedereen mee?! Hoe laagtaalvaardige leerlingen meer (taal)leerkansen geven? op 23 januari 2018 van 9.30 tot 12.30 uur in CTO
 
► 
 
Odisee organiseert op 23 maart 2018 van 9.30 tot 16 uur de nascholing: Tree of Life. Dit is een verhalende methodiek, die iedereen zich eigen kan maken om jongeren te helpen hun leven weer in handen te nemen.
 
Lesmateriaal
 
 
► 
 
Nederlandse website OWAN staat voor de Landelijke Onderwijsgroep voor Asielzoekers en Nieuwkomers. Die groep werkte een startpakket uit met lesmateriaal voor de eerste 8 weken in OKAN. Je vindt er o.m. uitgewerkte lesdelen met actieve werkvormen, flitskaarten en de leerlijnen. Laat je inspireren en neem een duik in de website!
 
► 
 
www.erk.nl: Europese referentieniveaus voor de vreemde talen, handig om het taalniveau van je leerlingen in te schalen.
 
► 
 
www.nt2020.be: deze website is nog in aanbouw: er wordt een tab voor OKAN voorzien met nieuws en overlegdata zoals het netoverschrijdend overleg tussen CVO, CBE, vervolgschoolcoaches en PBD.
 
► 
 
www.klaretaalrendeert.be: met tips, kaders en filmpjes om aan taalgericht vakonderwijs te doen.
 
► 
 
www.sclera.be: maak je brieven in één oogopslag duidelijker, voeg er een pictogram aan toe!
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
PAV/MAVO - Nascholing - Vitamine P+ natuurwetenschappen op de tablet - 1 februari 2018
 
vitamine p   In deze ‘workshop’ combineer je educatief gebruik van tablets met een uitdagende opdracht natuurwetenschappen. Je neemt actief deel en probeert de opdrachten zelf uit. Het thema orgaandonatie wordt uitgewerkt met de tool CLASSKICK. Met die tool kunnen de jongeren zelf kiezen op welke manier ze antwoorden indienen en doe je aan differentiatie. Daarnaast heb je als leraar voortdurend zicht op het tempo en de kwaliteit van de antwoorden en weet je waar je het meest nodig bent om te begeleiden. Het is een uitdaging om deze tool te leren kennen en ermee aan de slag te gaan. Schrijf je in

 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Personenzorg
 
speelbank  
 
 
Op speelbank.be vind je bijna 400 speelactiviteiten en kun je ook zelf je favoriete speelactiviteiten toevoegen. Daarnaast kun je er ook tal van speeltips, wedstrijden en filmpjes met reflectievragen vinden. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is sinds 2016 partner in het project. Dat wil zeggen dat speelbank.be mee in onze klankbordgroep zit en dat alle leraren kleuteronderwijs en kindbegeleiders toegang krijgen tot speelbank.be.
 
De toegangscode voor leraren is “leraarKathOndVla”. Studenten kunnen voor gebruik tijdens de lessen toegang krijgen met volgende toegangscode: “studentKathOndVla”. Wanneer ze zelf hun favoriete speelactiviteit toevoegen, ontvangen ze een persoonlijke toegangscode.
 
 
De tweedaagse biedt, naast heel wat inhoudelijke input en praktische tools, ruimte om te delen, te leren, te ‘spelen’ … KINDERSPEL! Schrijf je online in.
 
 
Voortbouwend op de vorige bijeenkomst bekijken we hoe het kernkwadrant van Ofman zijn invloed kan hebben op de coaching van POP. We staan stil bij de wijze waarop we verbinding kunnen maken met de leerling door achter valkuilen sterktes te zien. Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven binnenkort op nascholing.be. Je kan enkel inschrijven via je directeur of de nascholingsverantwoordelijke van je school.
 
 
In deze sessie willen we gevoelens op stages bespreekbaar maken. Door hen te leren deze gevoelens te hanteren willen we leerlingen moreel veerkrachtiger maken. Schrijf je online in.
 
 
Het opzet van deze permanente vorming is leren hoe een dialoog tussen verschillende kennis- vormen tot stand kan worden gebracht. In deze permanente vorming beogen we relevante theoretische concepten en perspectieven te doorgronden, die worden ontwikkeld in het kader van armoedebestrijding. Maak je hier als school echt werk van en wil je hierover getuigen?  Geef een seintje: heidi.gerits@katholiekonderwijs.vlaanderen (voor 15 december). Inschrijven: vóór 22 januari 2018 bij heidi.degerickx@ugent.be.
 
kagan   Ook dit schooljaar weer 'Kagan Coöperatieve Leerstrategieën'. De Kagan Coöperatieve Leerstrategieën zijn een krachtige toolbox voor al wie wil inzetten op de betrokkenheid van álle jongeren. Schrijf je nu in.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken – Nieuws
 
 
STEMatschool heeft een promotiefilmpje gemaakt met de vraag om het zoveel mogelijk te verspreiden om STEM te promoten. De website van STEM@school is ook geactualiseerd. Op de pagina 'nieuws en agenda' staat ook de link naar de animatie.
 
Electro brain
 
Volta organiseert ook dit jaar Electro Brain voor leerlingen in een elektrotechnische opleiding. Via Electro Brain ontdekken deelnemers zowel hun kwaliteiten als hun verbeterpunten en kunnen ze nagaan of ze voorbereid zijn op het bedrijfsleven. Deze competenties worden gegoten in een assessmentdocument dat elke kandidaat na zijn deelname ontvangt. 
 
Praktijkdag gevel- en dakoplossingen i.s.m. CeDuBo en Prof@work op 12 december 2017
 
Op dinsdag 12 december 2017 organiseert  Centrum Duurzaam Bouwen vzw en Prof@Work i.s.m. RTC Limburg een praktijknamiddag 'Dak- en geveldetails in de praktijk'. Leerlingen en leraren uit het studiegebied bouw, 3e graad bso/tso en buso  kunnen deelnemen aan de praktijkdemonstraties van actuele gevel- en dakoplossingen.
 
Tech You van Agoria
 
Agoria introduceert TECH YOU als een label, een community en een ‘way of life’. TechTroopers en TechTalents worden ingeschakeld om jongeren in hun taal aan te spreken op social media en om jongeren met workshops in middelbare scholen letterlijk technologisch ‘aan het werk’ te zetten.
 
 
Het ESI schoolabonnement ALL-INN kost 2495 euro voor vijf kalenderjaren voor gecontroleerde vrijschakelingen in functie van de infrastructuur van de school. Dit omvat alle segmenten beschikbaar bij Bosch: diagnose, elektrische schema’s, plaatsing van componenten, technische gegevens, autodata gegevens. EBR – Experiend Based Repair – bevat 500 000 reparatieoplossingen met als doel om via de ervaring van de 50 000 ESI gebruikers snel de juiste gegevens te vinden. Dit is een community-event waarbij mensen elkaar helpen met oplossingen. Dit is gratis voor de scholen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taalbeleid
 
 
 
► 
 
Train je leerlingen in het verwerven van academisch taalgebruik. Vlaamse topwetenschappers geven online college op www.universiteitvanvlaanderen.be en beantwoorden de meest bizarre vragen. Ook de jouwe!
 
► 
 
Via www.databankgames.nl ontdek je welke game jij kunt inzetten om je les interactiever en zelfs vakoverschrijdend te maken.
 
 
Breng wat poëzie in het alledaagse schoolleventje. Verras je leerlingen met onverwachte pareltjes op het raam, op het bord. Of laat je van je sokken blazen door de slam poetry van je leerlingen. Gluur binnen op www.poezieweek.com om inspirerende lesbundels en leuke activiteiten te bekijken.
 
 
Er waait een nieuwe wind door de inspectie. Vanaf 1 januari start ze met het ROK, het referentiekader onderwijskwaliteit. Vanuit een aantal centrale principes kijkt de inspectie naar de schoolwerking, o.m. inhaken op interne kwaliteitszorg en de lerende centraal stellen. Ze gaat dus ook in gesprek met leerlingen en ouders. Daarbij gaat ze uit van het vertrouwensprincipe dat de school al kwaliteitsvol werkt.
 
 
Deze Dag (mét hoofdletter) mag je zeker niet missen! Je kunt er proeven van werkwinkels over hoe omgaan met dyslexie in de moderne vreemde talen (Wim Tops), schrijfproces en begrijpend lezen (Jella di Perna), differentiëren in de klas (Rita Van den Heuvel), CLIL (Leen Pil), academisch taalgebruik (Carl Boel) … En er is meer zoals een boekenbeurs met alle welbekende uitgeverijen en een lunch met internationale allures.
 
Wees zeker van een plaatsje op de eerste rij en schrijf je nu al in
 
 
 
► 
 
24 januari 2018 in UCLL: ontwikkel een gedragen taalbeleid in je school
 
► 
 
8 februari 2018 in CTO: onderwijs van de 21ste eeuw
 
► 
 
22 februari 2018 in CTO:  ICT als hefboom voor je (taal)onderwijs
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Toerisme - Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme (LNDIT): studiedagen 2017-2018
 
Studiedagen over 4 boeiende, uiteenlopende thema’s
 
 
► 
 
vrijdag 24 november 2017: Gastvrijheid, een must bij elke dienstverlening in toerisme
 
► 
 
donderdag 11 januari 2018: 'Overtoerisme', een probleem of een opportuniteit?
 
► 
 
maandag 26 maart 2018: Mobiliteit en beleving
 
► 
 
dinsdag 12 juni 2018: Leuven intrigeert
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wiskunde
 
 
Bij elke overgang naar een volgende graad merken we dat onze leerlingen moeten wennen aan een nieuwe stijl van lesgeven, aan het tempo, het beheersingsniveau van de evaluaties ... De overgang van het 6e leerjaar naar het hoger onderwijs is opnieuw een grote stap en zorgt vaak voor problemen. Ik stel graag een nascholing voor in samenwerking met UHasselt, gericht op leraren wiskunde in het 6e jaar.  Meer info en inschrijven
 
Geogebra-nieuws: Graag geven we het laatste nieuws mee over de vernieuwingen binnen GeoGebra.
 
KangoeroewedstrijdDit schooljaar vindt Kangoeroe plaats op donderdag 15 maart 2018
 
 
Via leermateriaal wiskunde kun je een document downloaden over leerstrategieën die er echt toe doen. Hierin worden zes leerstrategieën beschreven die leerlingen aanzetten tot efficiënt leren. Wellicht kan dit ook inspirerend werken voor onze lespraktijk nu we de eerste examenperiode naderen.
 
Tip: hang de 6 posters uit in je klaslokaal en breng ze regelmatig onder de aandacht van je leerlingen in kader van ‘Leren leren’. Bespreek ze eventueel in de vakgroep.
 
 
In deze nascholing voor wiskunde B-stroom maak je op actieve wijze kennis met een aantal spelvormen en activerende werkvormen.
 
 
► 
 
Spel: rekenpuzzels, het grote rekenspel, rekenpoker, malle getallen, smartgames, eurotrip spel, tafelbingo ...
 
► 
 
Werkvorm: quiz, hoekenwerk (thema’s halloween - sinterklaas - valentijn - Pasen – zomer-rekenfeest), hoekenwerk meten en de tijd, wiskundewinkel, wiskunderestaurant …
 
 
Gedemotiveerde leerlingen kennen we allemaal. Hoe kunnen we dit doorbreken zodat de leerlingen maar ook wijzelf als leraars beter presteren?
 
 
Wat is het BHV-model? Hoe kan het BHV-model helpen om je leerlingen te motiveren? Hoe kan je differentiëren d.m.v. het BHV-model? Je gaat interactief aan de slag met je eigen lesmateriaal. Dit doen we indien nodig op een gedifferentieerde manier: wie er meteen mee weg is, kan sneller zelfstandig aan de slag, wie extra ondersteuing kan gebruiken, helpen we een stapje verder.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Dag van de talen in regio Limburg - 28 februari 2017 - Schrijf nu in!
 
Dag van de talen
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Nascholingen in de kijker
 
lincka  
 
We zetten volgende nascholingen graag extra in de kijker:
 
 
► 
 
Onthaal centraal
 
► 
 
Is iedereen nog mee? Interactieve werkvormen in de klas
 
► 
 
Masterclass: inspirator voor muzische vorming
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Zin in Leren! Zin in Leven! op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
zill   Ken je de webpagina Zin in Leren! Zin in Leven! (Zill) al op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen? Op deze website vind je alle informatie die nuttig kan zijn bij het implementeren van het nieuwe leerplan. Vanaf 1 september 2018 vervangt dit leerplanconcept de huidige leerplannen voor het basisonderwijs. In Zin in leren! Zin in leven! worden de leerinhouden geordend in ontwikkelvelden met onderliggende ontwikkelthema’s. Die thematiseren de harmonische ontwikkeling van kinderen.
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Masterclass: Inspirator voor muzische vorming
 
muzische vorming   In een team is het fijn dat collega’s elkaar inspireren. Misschien ben jij wel iemand die anderen op muzisch vlak wil prikkelen? Tijdens dit traject bieden we je een onderbouwd praktijkgericht didactisch kader en ontdek je de mogelijkheden om je collega’s te ondersteunen. Naast het versterken van je eigen praktijk is er ruimte om na te gaan hoe jij een muzische inspirator kan zijn op school.
 
Data: 18 en 19 januari 2018 en 12 maart 2018, telkens van 9 tot 16 uur. Schrijf je online in op nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken – Nieuws
 
 
STEMatschool heeft een promotiefilmpje gemaakt met de vraag om het zoveel mogelijk te verspreiden om STEM te promoten. De website van STEM@school is ook geactualiseerd. Op de pagina 'nieuws en agenda' staat ook de link naar de animatie.
 
Electro brain
 
Volta organiseert ook dit jaar Electro Brain voor leerlingen in een elektrotechnische opleiding. Via Electro Brain ontdekken deelnemers zowel hun kwaliteiten als hun verbeterpunten en kunnen ze nagaan of ze voorbereid zijn op het bedrijfsleven. Deze competenties worden gegoten in een assessmentdocument dat elke kandidaat na zijn deelname ontvangt. 
 
Praktijkdag gevel- en dakoplossingen i.s.m. CeDuBo en Prof@work op 12 december 2017
 
Op dinsdag 12 december 2017 organiseert  Centrum Duurzaam Bouwen vzw en Prof@Work i.s.m. RTC Limburg een praktijknamiddag 'Dak- en geveldetails in de praktijk'. Leerlingen en leraren uit het studiegebied bouw, 3e graad bso/tso en buso  kunnen deelnemen aan de praktijkdemonstraties van actuele gevel- en dakoplossingen.
 
Tech You van Agoria
 
Agoria introduceert TECH YOU als een label, een community en een ‘way of life’. TechTroopers en TechTalents worden ingeschakeld om jongeren in hun taal aan te spreken op social media en om jongeren met workshops in middelbare scholen letterlijk technologisch ‘aan het werk’ te zetten.
 
 
Het ESI schoolabonnement ALL-INN kost 2495 euro voor vijf kalenderjaren voor gecontroleerde vrijschakelingen in functie van de infrastructuur van de school. Dit omvat alle segmenten beschikbaar bij Bosch: diagnose, elektrische schema’s, plaatsing van componenten, technische gegevens, autodata gegevens. EBR – Experiend Based Repair – bevat 500 000 reparatieoplossingen met als doel om via de ervaring van de 50 000 ESI gebruikers snel de juiste gegevens te vinden. Dit is een community-event waarbij mensen elkaar helpen met oplossingen. Dit is gratis voor de scholen.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook