Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje:
 
 
► 
 
Basisonderwijs
 
► 
 
Secundair onderwijs
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje:
 
 
► 
 
Basisonderwijs
 
► 
 
Secundair onderwijs

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Zin in leren! Zin in leven! is goedgekeurd
►  Ondersteuningsnetwerken van start in Limburg
►  Jaarlijkse netwerkdag voor directeurs op 2 februari 2018
►  Peer learning event voor scholen die van internationalisering werk maken
►  Competentiebegeleiding – Nascholing – 17 oktober 2017
►  Vacature halftijdse pedagogisch begeleider buitengewoon onderwijs project taalbegeleiding Vlaanderenbreed
►  Inschrijven op regionale nieuwsbrief
►  Uitnodiging startmoment Samen Tegen Armoede Hasselt
►  Een KeiSolidaire actie organiseren?
Bestuurders & directies
►  Informatieronde secundair onderwijs 14 november 2017
►  Nascholing – 'Introductiedag modernisering so' & 'Met modernisering aan de slag in de 1ste graad' - 15 november 2017
►  Raamplan ICT - ICT-DIA voor begin en einde 1e graad secundair onderwijs
Gewoon basisonderwijs
►  Infomoment wettelijke kaders - 23 oktober of 29 november 2017
►  Nascholingen in de kijker
►  Nascholing - Op stap met de bosjuf
Gewoon secundair onderwijs
►  Adventsbezinningsdag voor directies – 5 december 2017
►  Beginnende leraren secundair onderwijs – nascholing – 11 oktober 2017 & 17 januari 2018
►  Nascholing - 19 oktober 2017 voor leraren 3e graad - Architect van mijn leerloopbaan
►  Nascholing – Kwaliteitscongres voor het middenkader in so 9 november 2017
►  Nascholing voor leraren godsdienst secundair onderwijs - schooljaar 2017 – 2018
►  Raamplan ICT - ICT-DIA voor begin en einde 1e graad secundair onderwijs
►  Aardrijkskunde - KNAG Onderwijsdag in het teken van rampen
►  Bedrijfsbeheer
►  CLIL - Masterclass in Hasselt
►  Duits
►  Economie/SEI
►  Engels
►  Frans
►  Geschiedenis
►  Humane Wetenschappen – nascholing – 22 november 2017 – Filosofie binnen Humane Wetenschappen
►  Klassieke talen
►  Lichaamsverzorging
►  Moderne vreemde talen
►  Muzikale opvoeding – Nascholing - Impulsdag Muziek
►  Nederlands
►  OKAN - Informatie en nascholing - O kan jij ook?!
►  PAV & MAVO – nascholing – 19 oktober 2017 - VITAMINE P+ … interactief lesgeven met hedendaagse ICT-tools in (P)AV en mavo
►  Personenzorg
►  Dag van de talen in regio Limburg - 28 februari 2017 - Schrijf nu in!
►  Nascholingen SWeTe-praktijkvakken
►  Taalbeleid - Nascholingen
►  Technokriebels '17 - schrijf nu in!
►  Wiskunde
Buitengewoon onderwijs
►  Nascholingen in de kijker
►  Toelichting leerlingenstages, observatieactiviteiten, praktijkles op verplaatsing ... - 10 oktober 2017
►  Beginnende leraren secundair onderwijs – nascholing – 11 oktober 2017 & 17 januari 2018
►  Nascholing - 19 oktober 2017 voor leraren 3e graad - Architect van mijn leerloopbaan
►  Raamplan ICT - ICT-DIA voor begin en einde 1e graad secundair onderwijs
►  Infomoment wettelijke kaders - 23 oktober of 29 november 2017
►  Lichaamsverzorging
►  Personenzorg
►  Nascholingen SWeTe-praktijkvakken
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Zin in leren! Zin in leven! is goedgekeurd
 
Zill   Het nieuwe leerplan voor het katholiek basisonderwijs, Zin in leren! Zin in leven!, is goedgekeurd. Die goedkeuring komt er zonder enig voorbehoud. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is daar uiteraard trots op. Maar de netwerkvereniging is vooral fier op het traject dat de pedagogische begeleiding de afgelopen vijf jaar liep: samen mét het werkveld formuleerde ze een antwoord op de noden van schoolteams in het basisonderwijs.
 
Zin in leren! Zin in leven! staat zo model voor onze leerplannen van de toekomst: het geeft schoolteams de nodige zuurstof en stimuleert hen om vernieuwend aan de slag te gaan. Het innovatieve leerplan kan vanaf 1 september 2018 in al onze basisscholen worden gebruikt. In samenspraak met de inspectie, krijgen onze basisscholen tot 1 september 2020 de tijd om het nieuwe leerplan in te voeren.
 
Voor iedereen
 
 
 
Ondersteuningsnetwerken van start in Limburg
 
De eerste maand van het schooljaar is reeds voorbij. Het ondersteuningsnetwerk is opgestart. We merken dat er nog heel wat vragen zijn i.v.m. het ondersteuningsnetwerk. Enkele zaken kunnen we al meegeven.
 
Stel je zorgvraag bij het zorgloket in jouw subregio:
 
 
 
 
 
 
In het zorgloket worden alle zorgvragen besproken. Zorgvragen van de zogenaamde kleine types, namelijk type 2, 4, 6 en 7 (auditief) worden van daaruit doorverwezen naar de scholen buitengewoon onderwijs die de begeleiding verder zullen opnemen.
 
De zorgvragen van de overige types worden in het zorgloket voorgelegd aan de vier betrokken partijen en daar wordt in samenspraak, rekening houdend met het wettelijke kader van het ondersteuningsnetwerk en de beschikbare ondersteuningseenheden, bekeken welke verder kunnen worden opgenomen.
 
Leerlingen met een gemotiveerd verslag of verslag, met een document voor aanvraag ondersteuning type 3 en vroegere Gon-leerlingen behoren tot de prioritaire doelgroepen van het ondersteuningsnetwerk en zullen dan ook als zodanig behandeld worden binnen de ondersteuning.
 
Let op! De uren die je nu als school toebedeeld krijgt zijn voorlopige uren en zullen samen na een tussentijdse evaluatie herbekeken worden in de loop van het schooljaar. De uren moeten flexibel gebruikt worden gedurende het ganse schooljaar, vooral daar waar de noden zijn.
 
Indien jullie vragen hebben kunnen jullie steeds terecht bij de verschillende zorgloketten of de pedagogisch begeleiders competentie.
 
Voor iedereen
 
 
 
Jaarlijkse netwerkdag voor directeurs op 2 februari 2018
 
Ook dit schooljaar organiseren we onze jaarlijkse netwerkdag voor directeurs. Deze vindt plaats op vrijdag 2 februari 2018 in Hostellerie La Butte aux Bois in Lanaken.
 
Tijdens deze ontmoetingsdag willen we in verbondenheid met onze collega’s even stilstaan te midden van onze drukke job en de tijd nemen voor een boeiende lezing. Daarnaast is er ruime gelegenheid om wat bij te praten tijdens een lekkere maaltijd. En tussendoor maken we even tijd voor onze gepensioneerde collega’s.
 
Meer info over het programma en de inschrijfmodaliteiten volgt nog voor de herfstvakantie! Tot dan?
 
De organisatie is in handen van Carine Vanholsaet, Danny Pass, Francis van Bussel, Jean Evens en Vic Medaer.
 
Voor iedereen
 
 
 
Peer learning event voor scholen die van internationalisering werk maken
 
Vraag je je wel eens af of het internationaliseringsbeleid van jouw school sterk genoeg is en zou je graag feedback krijgen van collega’s? Wil je graag weten hoe de internationale werking verloopt in andere scholen? Worstelde je met de vragen naar impact en verankering bij je Erasmus+ projectaanvraag? Wil je mee nadenken over hoe je impact kan meten?
 
Voor iedereen
 
 
 
Competentiebegeleiding – Nascholing – 17 oktober 2017
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Vacature halftijdse pedagogisch begeleider buitengewoon onderwijs project taalbegeleiding Vlaanderenbreed
 
vacature   Op zoek naar een nieuwe uitdaging? We zoeken een gedreven collega om in het project taalbegeleiding aan de slag te gaan als halftijdse pedagogisch begeleider buitengewoon onderwijs project taalbegeleiding Vlaanderenbreed.
 
Voor iedereen
 
 
 
Inschrijven op regionale nieuwsbrief
 
Aan alle leraren, vakverantwoordelijken en coördinatoren.
 
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging startmoment Samen Tegen Armoede Hasselt
 
1 op 7   Vandaag halen 1 700 000 Belgen de meet niet. Hun inkomen is te klein. Deze maand. Volgende maand. Met de campagne ‘1 op 7 haalt de meet niet’ maakt Samen Tegen Armoede werk van een leefbaar inkomen voor iedereen. Steun de campagne zodat iedereen iedere maand de meet haalt.
 
Maak kennis met de nieuwe campagne van Samen Tegen Armoede tijdens het startmoment op woensdag 4 oktober 2017 vanaf 18.30 uur in Scholen Kindsheid Jesu, Kempische steenweg 400, 3500 Hasselt.
 
Voor iedereen
 
 
 
Een KeiSolidaire actie organiseren?
 
Kei solidair  
 
Heb jij een hart voor Limburg en wil je samen met je school een actie ondernemen voor het goede doel? Neem dan deel aan het initiatief KeiSolidair. Je kan zelf een actie bedenken of meedoen met andere actie. Scholen die inschrijven voor 15 oktober worden mee opgenomen in de communicatiecampagne. Meer weten? Neem een kijkje op keisolidair.be voor verdere informatie/acties en hoe er aan deel te nemen. Je kan ook bellen naar 011 878 599 of mailen naar info@ehvl.be.
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Informatieronde secundair onderwijs 14 november 2017
 
inforonde  
 
Informeren over de onderwijsactualiteit is het doel van deze informatieronde van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
De inforonde in regio Limburg vindt plaats op dinsdag 14 november van 19 tot 21 uur in viio Tongeren. 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholing – 'Introductiedag modernisering so' & 'Met modernisering aan de slag in de 1ste graad' - 15 november 2017
 
Op woensdag 15 november 2017 wordt er in regio Hasselt een introductiedag georganiseerd in het kader van modernisering secundair onderwijs van 9:00 tot 16:30. Dit initiatief richt zich op directies, middenkader en leraren 1ste graad. Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven via nascholing.be.
 
‘Met modernisering aan de slag in de 1ste graad’ is een 3-daagse nascholing (niet opeenvolgende dagen) waarbij men dieper ingaat op de modernisering in de 1ste graad. Het aantal plaatsen is beperkt – er zijn nog een aantal plaatsen in enkele reeksen. Om te kunnen deelnemen aan deze 3 verdiepende dagen moet men de introductiedag gevolgd hebben.
 
Meer informatie en mogelijkheid om in te schrijven vind je op nascholing.be.
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Raamplan ICT - ICT-DIA voor begin en einde 1e graad secundair onderwijs
 
ICT dia  
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 ontwikkeld. Dat zijn online toepassingen om de ICT-vaardigheden van de jongeren van de eerste graad van het secundair onderwijs in kaart te brengen. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in de eerste graad bepalen. ICT-DIA 2 is het ideale middel om, in de loop van de eerste graad, de bereikte vorderingen op gebied van ICT te achterhalen.
 
Wil je je leerlingen de proef laten afleggen? Meer info vind je op de themapagina ICT-DIA.
 
Bestuurders & directies
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Infomoment wettelijke kaders - 23 oktober of 29 november 2017
 
Op 23 oktober of 29 november 2017 kan je een nascholing volgen rond wettelijke kaders zoals IAC, GC, getuigschrift ... Het doel is om te leren wettelijke kaders te herkennen en te leren toepassen voor de school. Daarnaast deel je ook expertise met andere scholen.
 
Schrijf je in op nascholing.be
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nascholingen in de kijker
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nascholing - Op stap met de bosjuf
 
bosjuf   Wat houdt ons tegen om met kleuters erop uit te trekken? Het biedt zoveel ontwikkelingskansen en welbevinden, zowel voor de kleuters als voor jezelf. En toch gebeurt het zo weinig! Om je heel praktisch te ondersteunen, is er het handboek ‘Op stap met de bosjuf’ van Gertie Bergmans. Zij is kleuterjuf in Maaseik en al jarenlang bezieler van allerlei natuuractivi­teiten op haar school.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Adventsbezinningsdag voor directies – 5 december 2017
 
Hou 5 december 2017 vrij in je agenda. Je wordt dan vanaf 9.30 uur verwacht in Wico Campus Salvator in Hamont voor de jaarlijkse adventsbezinning en ontmoetingsdag voor directies. Meer info volgt in de volgende nieuwsbrief, maar je kan je nu al inschrijven via nascholing.be.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Beginnende leraren secundair onderwijs – nascholing – 11 oktober 2017 & 17 januari 2018
 
Traject aanvangsbegeleiding voor beginnende leraren met als doelen:
 
 
► 
 
Basiscompetenties van beginnende leraren versterken
 
► 
 
Basisattitudes van beginnende leraren verfijnen
 
Meer info vind je nascholing.be evenals de mogelijkheid om in te schrijven.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholing - 19 oktober 2017 voor leraren 3e graad - Architect van mijn leerloopbaan
 
 
We laten op 19 oktober van 9 tot 12 uur Magda Vanmontfort aan het woord: hoe kunnen leerlingen hun eigen leerproces in handen nemen om een goede studiekeuze te maken? De focus ligt op de 3e graad secundair onderwijs. Deze sessie is gericht op alle leraren 3e graad secundair onderwijs.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholing – Kwaliteitscongres voor het middenkader in so 9 november 2017
 
 
Het decreet van mei 2009 bepaalt dat elke onderwijsinstelling, rekening houdend met haar pedagogisch of agogisch project, ervoor verantwoordelijk is kwaliteitsonderwijs te verstrekken en het geboden onderwijs kwaliteitsvol te ondersteunen. Die aandacht voor kwaliteitsontwikkeling wordt vanaf januari 2018 nog belangrijker gezien de nieuwe aanpak van de onderwijsinspectie. In dit congres gaan we in op kwaliteitsontwikkeling en hebben we aandacht voor het (R)OK-kader. In een eerste deel focussen we op kennis van en inzicht in kwaliteitsontwikkeling. Daarna bekijken we samen hoe we hiermee om kunnen gaan in de praktijk op school.
 
Dit congres vindt plaats in de Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen op 9 november 2017. Meer informatie over doelen, inhouden en praktische zaken vind je op nascholing.be.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholing voor leraren godsdienst secundair onderwijs - schooljaar 2017 – 2018
 
Ict in de godsdienstles
 
Een godsdienstles, waarin de mogelijkheden van ICT ter ondersteuning van het lesverloop, exemplarisch gegeven wordt. De leerkracht werkt met Prezi, Socrative, Wordle… Johanna De Deken is godsdienstleerkracht Humaniora Kindsheid Jesu en BuSO Kids OV4.
 
Godly Play
 
Godly Play is een methode van geloofsinitiatie en –communicatie. Godly Play vertrouwt op de kracht van verhalen. De verhalen worden sober en authentiek verbeeld met behulp van spelmateriaal. De nascholing bestaat uit het brengen van een verhaal en een reflectie over de vertaalslag naar de klaspraktijk.
 
Nascholingen gepland voor 2018 - info volgt
 
 
► 
 
Donderdag 22 februari 2018 voormiddag: Rituelen vandaag, inleiding door professor Walter Weyns
 
► 
 
Dinsdag 24 april 2018 voor- en namiddag: God en het lijden, inleiding door professor Marc Steen. In de namiddag workshops.
 
► 
 
Vrijdag 5 mei 2018 voormiddag: Jeugdliteratuur en levensbeschouwelijke vorming door Liese Latet, student UCLL.
 
Praktisch
 
 
► 
 
Deze nascholingen zijn toegankelijk voor alle leraren
 
► 
 
Inschrijven kan via vicariaat.onderwijs@bisdomhasselt.be met duidelijke vermelding van de nascholing waarvoor je inschrijft, de naam van de leerkracht en de school.
 
Het inschrijvingsgeld moet ter plaatse cash betaald worden.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Raamplan ICT - ICT-DIA voor begin en einde 1e graad secundair onderwijs
 
ICT dia  
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 ontwikkeld. Dat zijn online toepassingen om de ICT-vaardigheden van de jongeren van de eerste graad van het secundair onderwijs in kaart te brengen. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in de eerste graad bepalen. ICT-DIA 2 is het ideale middel om, in de loop van de eerste graad, de bereikte vorderingen op gebied van ICT te achterhalen.
 
Wil je je leerlingen de proef laten afleggen? Meer info vind je op de themapagina ICT-DIA.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aardrijkskunde - KNAG Onderwijsdag in het teken van rampen
 
KNAG onderwijsdag   In een wereld waar zeven miljard mensen wonen kan niet voorkomen worden dat zaken misgaan, op kleine of grote schaal, dichtbij of ver weg. Sinds mensenheugenis komen rampen voor, variërend van lokale overstromingen en aardbevingen tot wereldoorlogen en vluchtelingencrises. De connectie tussen mensen, maar vooral ook de relatie tussen natuur en mens speelt bij rampen een grote rol. De KNAG Onderwijsdag, op vrijdag 10 november 2017 in Ede, staat dit jaar in het teken van rampen en het belang van aardrijkskunde om deze rampen te begrijpen, ermee om te gaan en hopelijk in de toekomst te voorkomen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Bedrijfsbeheer
 
 
Op maandag 20 november organiseren Dennis De Hoey en Anne-Lise Cuypers een netwerk voor enerzijds de leraren TV/PV Haarzorg en het 7e jaar Haarstilist en anderzijds de leraren bedrijfsbeheer van de regio’s Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel.
 
 
Op dinsdag 28 november organiseren Dennis De Hoey en Anne-Lise Cuypers een netwerk voor enerzijds de leraren van het 6e jaar schoonheidsverzorging. 7e jaar esthetische lichaamverzorging en anderzijds de leraren bedrijfsbeheer van de regio’s Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
CLIL - Masterclass in Hasselt
 
clil   De talrijke nascholingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kunnen je op weg helpen om er dit of volgend schooljaar een boeiend CLIL-jaar van te maken:
 
 
► 
 
4 oktober 2017: ‘Kiezen voor en starten met CLIL’: deze startdag vindt plaats in Brussel, Guimardstraat 1, van 14 uur tot 17 uur
 
► 
 
28 februari 2018: ‘Dag van de talen’. Het volledige programma met o.a. een werkwinkel over goesting in CLIL vind je op nascholing.be.
 
► 
 
18 april 2018: ‘CLIL-studiedag: talige doelen evalueren’: deze Vlaanderenbrede studiedag wordt georganiseerd in Brussel, Guimardstraat 1, van 9 tot 16 uur
 
► 
 
Als toekomstig CLIL-leraar kun je je taalniveau voor Engels voor de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven officieel laten inschalen en certificeren in een beheersingsniveau van het Europees referentiekader voor talen. Er vinden verschillende reeksen plaats, telkens op woensdagnamiddag van 12.30 uur tot 17 uur in Brussel, Guimardstraat 1. Schrijf je nu in.
 
Krijg je er niet genoeg van? 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Duits
 
 
Logo! is als het ware de Duitse versie van Karrewiet. Dagelijks wordt de actualiteit in 10 minuten kort en bondig gebracht en geduid. Ideaal om de luistervaardigheid van je leerlingen te trainen, hun woordenschat uit te breiden en hen over actualiteit te laten spreken.
 
 
Op de website van “Deutsche Welle” vind je de meest actuele informatie over de verkiezingen in Duitsland.
 
 
Wil je werken aan de interculturele component, dan vind je bruikbaar materiaal over de Duitse cultuur vanuit verschillende verrassende invalshoeken op de website van Goethe Institut ‘Pfadfinder’.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Economie/SEI
 
 
Je hebt ongetwijfeld al gehoord van de Generation €uro Students’ Award. Het is een wedstrijd die de Europese Centrale Bank en tien nationale centrale banken van het eurogebied, waaronder de Nationale Bank van België, organiseren om leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs bewust te maken van de fundamentele beginselen van het monetair beleid.
 
 
 
► 
 
VlajoChallenge herfstworkshops voor alle leerkrachten die graag de theorie afwisselen met een educatieve game rond ondernemen
 
► 
 
Train-the-Trainer voor leraren Jieha, Mini-onderneming en Studentenbedrijf in Antwerpen: 16 november 2017
 
 
Op maandag 9 oktober organiseren Anne-Lise Cuypers en Ann Van Dievoet een netwerk voor de leraren SEI uit de regio’s Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel.
 
 
Op 14 november organiseert de Vereniging van Leraren Economische Wetenschappen haar jaarlijkse studiedag met als centraal thema 'Retail in beweging'.
 
 
Op maandag 20 november organiseren Dennis De Hoey en Anne-Lise Cuypers een netwerk voor enerzijds de leraren TV/PV Haarzorg en het 7e jaar Haarstilist en anderzijds de leraren bedrijfsbeheer van de regio’s Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Engels
 
 
In de stuurgroep Engels stelt de pedagogisch begeleider nieuwe inzichten en ideeën voor, waarbij ook ruimte is voor een actieve inbreng van deelnemers. De stuurgroep vormt een klankbord voor de pedagogische begeleiding. Zo helpt ze o.a. nascholingsbehoeften in kaart te brengen. Naast de extra voeling met het werkveld worden er ideeën, materiaal, succeservaringen en bezorgdheden uitgewisseld. We komen drie keer per jaar samen.
 
 
De KU Leuven zoekt voor de Specifieke Lerarenopleiding Talen (Engels) een praktijklector SLO Talen: Engels. Ze bieden een deeltijdse (15%) tewerkstelling van bepaalde duur vanaf 1 oktober 2017 t.e.m.31 augustus 2018. Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 15 oktober 2017 via de online sollicitatietoepassing.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Frans
 
 
Elke vakgroep heeft succesverhalen maar ook bekommernissen. Wens je deze ervaringen te delen met andere collega's van andere scholen? Ben je benieuwd naar een andere aanpak? Wil je meedenken aan vakgebonden prioriteiten? Schrijf je dan zeker in voor de eerste bijeenkomst van het lerend netwerk Frans. We komen 3 keer per jaar samen
 
 
 
► 
 
CNO-UA : taaloverschrijdende navormingen en sessies per taal
 
► 
 
Concours Haïku
 
► 
 
KU Leuven : 'Avant les croissants…' - woensdag 25 oktober 2017 van 10 tot 13 uur in het Erasmushuis.
 
► 
 
AVL nascholing KU Leuven: Dag van het literatuuronderwijs - 8 november 2017 van 9.45 uur -16 uur in Leuven.
 
 
Nu het nieuwe schooljaar gestart is, wil het Olyfran-team jullie alvast informeren over enkele belangrijke punten i.v.m. de editie 31.
 
 
Sinds een aantal weken staan we weer voor de klas. Ter inspiratie enkele ideeën voor in jullie  groepen. Dit kan je gebruiken als inleiding van een thema, als tussendoortje, om een gesprek op gang te krijgen, om reacties uit te lokken of ter afsluiting.
 
Ik wens jullie een aangenaam schooljaar.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Geschiedenis
 
 
De Vlaamse Vereniging voor Leraren Geschiedenis en Cultuurwetenschappen wil een representatief orgaan zijn voor alle leraren geschiedenis en cultuurwetenschappen in het Vlaamse onderwijslandschap. De VVLG wordt gesteund door de vakdidactici geschiedenis van de Vlaamse universiteiten. Lid worden?
 
 
Ter vervanging van het netwerk bronnenonderzoek zou ik graag een nieuw netwerk willen oprichten met als thema uitbreiding lesmateriaal, bronnengebruik en eventueel evaluatie. De doelstellingen van het netwerk worden bepaald door de deelnemende leerkrachten. De leraren leveren een positieve input in het netwerk en engageren zich om materiaal te bespreken en/of te delen. Voor een eerste samenkomst kan ik deze data voorstellen. Bij de deelname aan het netwerk wordt een nascholingsattest voorzien.
 
 
 
► 
 
De impact van de Amerikaanse verkiezingen op de VS en de wereld
 
► 
 
De handelsscheepvaart op zee in de Romeinse tijd
 
► 
 
Is er nog hoop voor Syrië?: lezing door Inge Vranken, VRT-journalist en Syriëkenner op maandag 9 oktober 2017 van 19 tot 21 uur, bibliotheek van Hoeselt. Reserveren via info@vormingpluslimburg.be.
 
► 
 
De toekomst van België
 
► 
 
Hoe Europa ons leven beïnvloedt
 
► 
 
Het land van Loon: lezing door dr. Jan Vaes  op maandag 30 oktober 2017 van 19 tot 21 uur, bibliotheek van Hoeselt. Inschrijven via bibliotheek@hoeselt.be.
 
► 
 
De oudstrijders van Napoleon in 1815
 
 
 
► 
 
Het land, de stad, een universiteit. 200 jaar geschiedenis: lezing en geleid bezoek
 
► 
 
Make democracy great again? Politieke inspraak vroeger en nu
 
► 
 
De islam, dat is ook onze geschiedenis. Europa en zijn islamitische geschiedenis
 
 
 
► 
 
De grote veranderingen bij de vroege mens
 
► 
 
Dag van de geschiedenis: Rusland in de klas brengen
 
► 
 
Den Doodendraad: De elektrische grensversperring aan de Belgisch-Nederlandse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog
 
► 
 
Aspecten van het protestantisme in de 16de-eeuwse Nederlanden
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Humane Wetenschappen – nascholing – 22 november 2017 – Filosofie binnen Humane Wetenschappen
 
Save the date! Op woensdag 22 november 2017 van 9.30 tot 12.30 uur organiseert CNO Antwerpen de nascholing 'Filosofie binnen Humane Wetenschappen'. In de leerplannen cultuurwetenschappen voor de derde graad is een groot deel gewijd aan filosofie. Dit vraagt om een mogelijke didactiek van de filosofie met aandacht voor de relatie tussen ‘filosofie’ (d.i. het leren over filosofen uit het heden en verleden) en filosoferen (d.i. de leerlingen zelf leren reflecteren). De nascholing wordt gegeven door Griet Galle, docent vakdidactiek wijsbegeerte in de SLO Maatschappijwetenschappen en filosofie, docent filosofische vaardigheden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Klassieke talen
 
 
Om de continuïteit van haar werking te verzekeren is het Certaminacomité voor de correctie van de vertalingen van de Vlaamse olympiades Latijn en Grieks op zoek naar enthousiaste juryleden.  Zowel startende als meer ervaren leraren Latijn en/of Grieks zijn welkom.
 
 
 
► 
 
De handelsscheepvaart op zee in de Romeinse tijd: lezing
 
► 
 
Over tempelslaap, religieuze trance en meditatie. Een hedendaagse interpretatie van het leerdicht van Parmenides, de priester van Elea: lezing door Steven Coesemans (KU Leuven)
 
 
 
► 
 
Het oog op de oudheid. Justus Lipsius, de gebroeders Rubens en de Romeinse horizon (Prof. dr. Jan Papy) – 3 oktober 2017 om 20 uur, lezing georganiseerd door NKV Vlaams-Brabant, in Leuven, MSI 00.20, KU Leuven. Deelname is gratis.
 
► 
 
Ayios Vasilios near Sparta: the Mycenaean centre of Laconia?
 
► 
 
Goden, tempels en graven in onze streken in de Romeinse tijd – Lezing door Guido Cuyt- 25 oktober 2017 om 20 uur, lezing georganiseerd door NKV Antwerpen, UA-Stadscampus, Rodestraat 14, auditorium R-004. Deelname is gratis.
 
► 
 
Nocturne in de Koninklijke Bibliotheek van België: Metamorfosen (donderdag 7 december 2017)
 
Nascholingen in de regio
 
 
► 
 
28 februari 2018: Dag van de talen
 
 
 
► 
 
In varietate concordia – Dag van de Klassieke Talen - zaterdag 14 oktober 2017 van 9.30 tot 15.15 uur in Kortrijk. Programma, werkwinkels en inschrijvingen
 
► 
 
Differentiatie: omgaan met verschillen in de klas – nascholing VLOT – woensdag 8 november 2017 van 14.15 tot 17 uur in Mechelen. Inschrijven en meer info
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Lichaamsverzorging
 
Nieuws
 
 
► 
 
Aanpassingen in Digicoiff
 
Nascholingen
 
 
► 
 
Estheticabeurs 7-8-9 oktober 2017
 
► 
 
Dagen beginnende personeelsleden haarzorg en bio-esthetiek/schoonheidsverzorging: 11 oktober 2017 & 17 januari 2018
 
► 
 
Studiedag dermato-cosmetologie voor leraren TV/PV bio-esthetiek/schoonheidsverzorging in de 2de en 3de graad en leraren TV cosmetologie in de 3de graad schoonheidsverzorging: 7 november 2017
 
► 
 
Netwerk TA(C) studiegebied lichaamsverzorging (haarzorg en bio-esthetiek): 10 november 2017
 
► 
 
Netwerk leraren TV/PV haarzorg en bedrijfsbeheer 7 haarstilist: 20 november 2017
 
► 
 
Netwerk leraren TV/PV haarzorg dbso kapper: 22 november 2017
 
► 
 
Netwerk leraren TV/PV 6de jaar schoonheidsverzorging en 7de jaar esthetische lichaamsverzorging en bedrijfsbeheer: 28 november 2017
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Moderne vreemde talen
 
 
Het ontwikkelen van de onderzoekscompetenties bij de  leerlingen uit de pool “moderne vreemde talen” verloopt soms moeizaam. Blijkt het vinden van een geschikt onderwerp ook voor jouw leerlingen een moeilijke opgave? Probeer dan de volgende stappen eens met hen te doorlopen.
 
 
Overzicht van enkele initiatieven in Limburg voor leerkrachten Frans en MVT.
 
 
► 
 
9 oktober 2017: Taaltaken opstellen
 
► 
 
19 oktober 2017: The power of evaluatie, assessment and feedback
 
► 
 
19 oktober 2017: Congres Vreemde-talendidactiek
 
► 
 
26 oktober 2017: Netwerk Frans (1e bijeenkomst)
 
► 
 
23 november 2017: Evaluatie onder de loep
 
► 
 
28 februari 2018 : Dag van de talen
 
 
Snel een bronvermelding  in APA-stijl opstellen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Muzikale opvoeding – Nascholing - Impulsdag Muziek
 
In onze leerplannen lezen we dikwijls een verwijzing naar ict-doelen. Tijdens de studiedag 'ICT als tool in de lessen muzikale opvoeding'  op dinsdag 5 december 2017 leren we omgaan met moderne media om muziek op te nemen, te bewerken en in te zetten bij evaluaties. Schrijf je in via nascholing.be.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nederlands
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
OKAN - Informatie en nascholing - O kan jij ook?!
 
Een nieuw schooljaar, nieuwe gezichten … en een nieuw aanspreekpunt voor al je vragen over de didactische ondersteuning van je leerlingen: bregje.beckers@katholiekonderwijs.vlaanderenDaarnaast blijft Ann Devos de ankerfiguur voor OKAN in Vlaanderen. Zij houdt de vinger aan de pols wat betreft bestuurlijke, organisatorische en pedagogische ontwikkelingen. Zij meldt alvast de volgende twee initiatieven die op stapel staan.
 
Bekijk ook een greep uit het nascholingsaanbod voor OKAN-leraren en vervolgschoolcoaches en de mogelijkheid om een postgraduaat te volgen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
PAV & MAVO – nascholing – 19 oktober 2017 - VITAMINE P+ … interactief lesgeven met hedendaagse ICT-tools in (P)AV en mavo
 
PAV Mavo    
 
In deze nascholing maak je op interactieve wijze kennis met een aantal toegankelijke en gebruiksvriendelijke ICT-toepassingen. Zo kom je o.a. meer te weten over ‘MENTIMETER’ dat je toelaat om onmiddellijk inzetbaar leermateriaal te ontwikkelen. Daarnaast ga je ook aan de slag met ‘CAPZLES’ (tijdlijn waarop je afbeeldingen, teksten en andere bestanden kunt plaatsen) en QR-TREASURE HUNT GENERATOR (om vragen en antwoorden razendsnel in QR-codes om te zetten). Ook de tools KAHOOT en PLICKERS komen aan bod.
 
 
► 
 
Deze nascholing vindt plaats op donderdag 19 oktober 2017 van 13:30 tot 16:30.
 
► 
 
Lesgever: Anne-Lise Cuypers
 
► 
 
Gelieve eigen laptop/smartphone mee te brengen!
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Personenzorg
 
 
Ook dit schooljaar weer 'Kagan Coöperatieve Leerstrategieën'. De Kagan Coöperatieve Leerstrategieën zijn een krachtige toolbox voor al wie wil inzetten op de betrokkenheid van álle jongeren. Schrijf je nu in.
 
Reglementaire aspecten van de organisatie van leerlingenstages
 
Je kan gebruik maken van modelovereenkomsten die rekening houden met de reglementaire aspecten van de organisatie van leerlingenstages in het voltijds secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs (OV4). 
 
 
Op 4 oktober 2017 organiseren we opnieuw een netwerking CLW Personenzorg. We wisselen materialen uit en inspireren elkaar. Meer info en inschrijven via nascholing.be.
 
 
 
► 
 
bespreking concrete casussen (groepen begeleiden, omgaan met weerstand, omgaan met onverwachte situaties …)
 
► 
 
toepassen van coachingsvaardigheden met behulp van de kernkwaliteiten van Ofman
 
Nascholing op 19 oktober
 
 
We laten op 19 oktober van 9 tot 12 uur Magda Vanmontfort aan het woord: hoe kunnen leerlingen hun eigen leerproces in handen nemen om een goede studiekeuze te maken? De focus ligt op de 3e graad secundair onderwijs. Deze sessie is gericht op alle leraren 3e graad secundair onderwijs.
 
In de namiddag is er een vervolgsessie, specifiek voor leraren personenzorg, waarin de inhoud van de voormiddag concreet wordt toegepast: hoe kunnen we dit concreet koppelen aan leerplandoelen. Je moet voor beide sessies apart inschrijven. Als je inschrijft voor de namiddagsessie,veronderstellen we dat je de voormiddagsessie ook gevolgd hebt.
 
 
Leraren hebben in de voormiddag de sessie van Magda Vanmontfort gevolgd: hoe kunnen leerlingen hun eigen leerproces in handen nemen om een goede studiekeuze te maken? De focus ligt op de 3e graad secundair onderwijs.
 
In de namiddag van 13 tot 16 uur passen we dit toe: concreet aan de slag met leerlingen 3e graad. Hoe kunnen we dit koppelen aan de leerplandoelen?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Dag van de talen in regio Limburg - 28 februari 2017 - Schrijf nu in!
 
Dag van de talen
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholingen SWeTe-praktijkvakken
 
 
► 
 
Netwerkvergadering TA Mechanica regio Limburg – 10 oktober 2017 van 9.30 tot 12 uur
 
► 
 
Netwerkvergadering TA Elektriciteit regio Limburg - 10 oktober 2017 van 13 tot 15.30 uur
 
► 
 
Netwerkvergadering TA Hout/Bouw regio Limburg - 24 oktober 2017 van 9.30 tot 12 uur
 
► 
 
Nieuw leerplan Basismechanica (vervolgoverleg) - 14 november 2017 van 9.30 tot 12 uur
 
► 
 
Nieuw leerplan mechanische technieken (vervolgoverleg) – 14 november 2017 van 13 tot 15.30 uur
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taalbeleid - Nascholingen
 
Hieronder vind je een greep uit het taalaanbod van deze en volgende maand:
 
 
► 
 
10 oktober van 13.30 tot 16.30 uur in Lincka Hasselt: startdag netwerk taalbeleid en taalgericht vakonderwijs voor taalcoördinatoren en leraren secundair onderwijs
 
► 
 
16 oktober van 9 tot 17 uur in PXL Congress Hasselt: Studiedag 'TaalCULTuur' met een keynote door Ish Ait Hamou (ook voor basisonderwijs!)
 
► 
 
7 november van 9.30 tot 16.30 uur in CNO Campus Drie Eiken Wilrijk (inschrijven enkel nog mogelijk op wachtlijst): screenen taalvaardigheid en het vervolg
 
► 
 
9 november van 9.30 tot 16 uur in CTO Leuven: themadag taalbeleid
 
► 
 
20 november in UCLL Hasselt: interactief lesgeven met nearpod en socrative
 
► 
 
28 november van 9.30 tot 16.30 uur in CNO Campus Drie Eiken Wilrijk: de trekker extra gesterkt: praktische ondersteuning voor talenbeleidscoaches
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Technokriebels '17 - schrijf nu in!
 
Technokriebels
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wiskunde
 
 
De jaarlijkse wiskundeolympiades (JWO en VWO) bieden leerlingen en hun leraren een uitgelezen kans om creatief met wiskunde om te gaan. We promoten de deelname aan deze wiskundewedstrijden om leerlingen enthousiast te maken voor wiskunde.
 
KangoeroewedstrijdDit schooljaar vindt Kangoeroe plaats op donderdag 15 maart 2018
 
 
De jaarlijkse wiskunde B-dag vindt plaats op vrijdag 17 november 2017. Leerlingen met 6 of 8 uur wiskunde kunnen in teamverband een volledige dag werken aan een open onderzoeksopdracht. Meer informatie is te vinden op de website van wiskunde B-dag
 
 
Voor onze leerlingen is de stap naar het hoger onderwijs dikwijls een heel grote stap. Dit schooljaar proberen we een samenwerking op gang te brengen met Universiteit Hasselt. Het is de bedoeling om de leerkrachten uit de 3de graad secundair onderwijs een inkijk te geven in de cursussen wiskunde in de verschillende opleidingen van de 1e bachelor: op welke manier worden de lessen gegeven, welke wiskundetopics uit het middelbaar zijn relevant, wat met het gebruik van (grafische) rekenmachines, en zo veel meer.
 
 
 
► 
 
18 oktober 2017 : Concreet aan de slag met tablets in wiskunde, wetenschappen, economie en informatica.
 
► 
 
23 november 2017 : ICT-gebruik binnen wiskunde de B-stroom.
 
► 
 
22 februari 2018 : Leerlingen motiveren en gemotiveerd houden voor wiskunde.
 
► 
 
27 februari 2018: Wiskunde B-stroom, spelvormen en activerende werkvormen.
 
► 
 
18 april 2018 : Het motiverend effect van differentiëren d.m.v. het BHV-model.
 
Geogebra-nieuws: Graag geven we het laatste nieuws mee over de vernieuwingen binnen GeoGebra.
 
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Nascholingen in de kijker
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Toelichting leerlingenstages, observatieactiviteiten, praktijkles op verplaatsing ... - 10 oktober 2017
 
Op 10 oktober 2017 komt Lieve Van Soom wijzigingen toelichten en ingaan op vragen over leerlingenstages, observatieactiviteiten, praktijkles op verplaatsing, lesbijwoning in een andere school en sociaal maatschappelijke training in het buitengewoon secundair onderwijs.
 
Inschrijven vooraf is nodig. Dit kan door vóór maandag 9 oktober een e-mail te sturen naar elly.moors@katholiekonderwijs.vlaanderen .
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Beginnende leraren secundair onderwijs – nascholing – 11 oktober 2017 & 17 januari 2018
 
Traject aanvangsbegeleiding voor beginnende leraren met als doelen:
 
 
► 
 
Basiscompetenties van beginnende leraren versterken
 
► 
 
Basisattitudes van beginnende leraren verfijnen
 
Meer info vind je nascholing.be evenals de mogelijkheid om in te schrijven.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholing - 19 oktober 2017 voor leraren 3e graad - Architect van mijn leerloopbaan
 
 
We laten op 19 oktober van 9 tot 12 uur Magda Vanmontfort aan het woord: hoe kunnen leerlingen hun eigen leerproces in handen nemen om een goede studiekeuze te maken? De focus ligt op de 3e graad secundair onderwijs. Deze sessie is gericht op alle leraren 3e graad secundair onderwijs.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Raamplan ICT - ICT-DIA voor begin en einde 1e graad secundair onderwijs
 
ICT dia  
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 ontwikkeld. Dat zijn online toepassingen om de ICT-vaardigheden van de jongeren van de eerste graad van het secundair onderwijs in kaart te brengen. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in de eerste graad bepalen. ICT-DIA 2 is het ideale middel om, in de loop van de eerste graad, de bereikte vorderingen op gebied van ICT te achterhalen.
 
Wil je je leerlingen de proef laten afleggen? Meer info vind je op de themapagina ICT-DIA.
 
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Infomoment wettelijke kaders - 23 oktober of 29 november 2017
 
Op 23 oktober of 29 november 2017 kan je een nascholing volgen rond wettelijke kaders zoals IAC, GC, getuigschrift ... Het doel is om te leren wettelijke kaders te herkennen en te leren toepassen voor de school. Daarnaast deel je ook expertise met andere scholen.
 
Schrijf je in op nascholing.be
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Lichaamsverzorging
 
Nieuws
 
 
► 
 
Aanpassingen in Digicoiff
 
Nascholingen
 
 
► 
 
Estheticabeurs 7-8-9 oktober 2017
 
► 
 
Dagen beginnende personeelsleden haarzorg en bio-esthetiek/schoonheidsverzorging: 11 oktober 2017 & 17 januari 2018
 
► 
 
Studiedag dermato-cosmetologie voor leraren TV/PV bio-esthetiek/schoonheidsverzorging in de 2de en 3de graad en leraren TV cosmetologie in de 3de graad schoonheidsverzorging: 7 november 2017
 
► 
 
Netwerk TA(C) studiegebied lichaamsverzorging (haarzorg en bio-esthetiek): 10 november 2017
 
► 
 
Netwerk leraren TV/PV haarzorg en bedrijfsbeheer 7 haarstilist: 20 november 2017
 
► 
 
Netwerk leraren TV/PV haarzorg dbso kapper: 22 november 2017
 
► 
 
Netwerk leraren TV/PV 6de jaar schoonheidsverzorging en 7de jaar esthetische lichaamsverzorging en bedrijfsbeheer: 28 november 2017
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Personenzorg
 
 
Ook dit schooljaar weer 'Kagan Coöperatieve Leerstrategieën'. De Kagan Coöperatieve Leerstrategieën zijn een krachtige toolbox voor al wie wil inzetten op de betrokkenheid van álle jongeren. Schrijf je nu in.
 
Reglementaire aspecten van de organisatie van leerlingenstages
 
Je kan gebruik maken van modelovereenkomsten die rekening houden met de reglementaire aspecten van de organisatie van leerlingenstages in het voltijds secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs (OV4). 
 
 
Op 4 oktober 2017 organiseren we opnieuw een netwerking CLW Personenzorg. We wisselen materialen uit en inspireren elkaar. Meer info en inschrijven via nascholing.be.
 
 
 
► 
 
bespreking concrete casussen (groepen begeleiden, omgaan met weerstand, omgaan met onverwachte situaties …)
 
► 
 
toepassen van coachingsvaardigheden met behulp van de kernkwaliteiten van Ofman
 
Nascholing op 19 oktober
 
 
We laten op 19 oktober van 9 tot 12 uur Magda Vanmontfort aan het woord: hoe kunnen leerlingen hun eigen leerproces in handen nemen om een goede studiekeuze te maken? De focus ligt op de 3e graad secundair onderwijs. Deze sessie is gericht op alle leraren 3e graad secundair onderwijs.
 
In de namiddag is er een vervolgsessie, specifiek voor leraren personenzorg, waarin de inhoud van de voormiddag concreet wordt toegepast: hoe kunnen we dit concreet koppelen aan leerplandoelen. Je moet voor beide sessies apart inschrijven. Als je inschrijft voor de namiddagsessie,veronderstellen we dat je de voormiddagsessie ook gevolgd hebt.
 
 
Leraren hebben in de voormiddag de sessie van Magda Vanmontfort gevolgd: hoe kunnen leerlingen hun eigen leerproces in handen nemen om een goede studiekeuze te maken? De focus ligt op de 3e graad secundair onderwijs.
 
In de namiddag van 13 tot 16 uur passen we dit toe: concreet aan de slag met leerlingen 3e graad. Hoe kunnen we dit koppelen aan de leerplandoelen?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholingen SWeTe-praktijkvakken
 
 
► 
 
Netwerkvergadering TA Mechanica regio Limburg – 10 oktober 2017 van 9.30 tot 12 uur
 
► 
 
Netwerkvergadering TA Elektriciteit regio Limburg - 10 oktober 2017 van 13 tot 15.30 uur
 
► 
 
Netwerkvergadering TA Hout/Bouw regio Limburg - 24 oktober 2017 van 9.30 tot 12 uur
 
► 
 
Nieuw leerplan Basismechanica (vervolgoverleg) - 14 november 2017 van 9.30 tot 12 uur
 
► 
 
Nieuw leerplan mechanische technieken (vervolgoverleg) – 14 november 2017 van 13 tot 15.30 uur
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook