Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Zadenbib
►  Taal
►  Uitnodiging studiedag - Binnenklasdifferentiatie in het lager en secundair onderwijs - 7/11/2019
Bestuurders & directies
►  Inforonde november basis- en secundair onderwijs
►  Adventsbezinningsdag voor directies secundair onderwijs – 12 december 2019
►  Kick Off – Laat je inspireren en neem een aanloop naar het directiecongres 2020 - 25/11/2019
►  Regionale netwerken directies so
►  Regionaal netwerk directies Maatschappij & welzijn
►  Dialogaal Leiderschap - nascholing - 24 maart 2020 van 9 tot 12 uur
Gewoon basisonderwijs
►  Relaxed voor de klas - Wegens succes extra datum 09/01/2020
►  Wedstrijd – Beste boekenjuf/meester
►  Masterclass Zill 'schatten en schattend rekenen'
►  Infobundel – ZILL met AN – nu verkrijgbaar in de webshop
►  OKAN
►  Technokriebels - Nascholing – 27 november 2019
Gewoon secundair onderwijs
►  Middenkadercongres so – Zorgzaam en kwaliteitsvol omgaan met je teamleden, je leerlingen én jezelf – 12 november 2010
►  Dag van de ICT - 21 november
►  Masterclass modernisering so 2de-3de graad
►  Nascholing – Introductiedag hoogbegaafdheid – 21 januari 2020
►  Save the date! Lerarentop 1010 - 5 februari 2020
►  ICT in onze taallessen : iToolbox
►  Aanpassing in ICT-DIA
►  Leerplannen basisopties eerste graad A- en B-stroom goedgekeurd
►  Aardrijkskunde
►  CLIL
►  Economie/Handel
►  Geschiedenis
►  Klassieke talen
►  Lichamelijke opvoeding
►  Maatschappij & welzijn
►  Mens en samenleving
►  Moderne vreemde talen
►  Muziek
►  OKAN
►  PAV
►  SWeTe-technische & praktijkvakkken
►  Taal/Nederlands
►  Technokriebels - Nascholing – 27 november 2019
►  Toerisme
►  Wiskunde
Buitengewoon onderwijs
►  Relaxed voor de klas - Wegens succes extra datum 09/01/2020
►  Infobundel – ZILL met AN – nu verkrijgbaar in de webshop
►  Wedstrijd – Beste boekenjuf/meester
►  CLIL
►  Economie/Handel
►  ICT in onze taallessen : iToolbox
►  Lichamelijke opvoeding
►  Maatschappij & welzijn
►  Mens en samenleving
►  PAV
►  SWeTe-technische & praktijkvakkken
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Zadenbib
 
Zadenbib  
 
Bezoek je binnenkort de Tulpinstraat 75 voor een nascholing, vergadering,…?
 
Breng dan zeker en vast een bezoek aan onze zadenbib en plant in de geest van het jaarthema “Handen vol Hoop” (Mc 4,26-29) zaden bij jou op school!
 
Je kan kiezen uit klaprozen, wilde bloemen, pompoen, dille, mosterdzaad, bloembolletjes,…
 
Voor iedereen
 
 
 
Taal

Schrijfonderwijs wordt zoveel leuker met Fungel!

 
Plezier beleven aan taal! Dat kan, met de nieuwe en gratis online schrijftool ‘Fungel’ (FUNctionele GELetterdheid) ontwikkeld door UCLL. De tool is bedoeld voor leerlingen uit de derde graad basis- en eerste graad secundair onderwijs. 
 
Fungel ondersteunt niet alleen je leerlingen tijdens de schrijfmomenten in de klas, ook jouw taak als leraar wordt verlicht. Er zitten nl. drie verschillende teksttypes in Fungel: de e-mail, het verhaal en de weettekst, die aansluiten bij de eindtermen schrijven. 
 
Meer info lees je via https://www.fungel.be/walkthrough.php 
 
De tool is gratis na registratie van je school.
 
Voor iedereen
 
 
 
Uitnodiging studiedag - Binnenklasdifferentiatie in het lager en secundair onderwijs - 7/11/2019
 
Leerverschillen zijn inherent aan de klaspraktijk. Deze verschillen als troef inzetten om elke leerling maximale leerkansen te bieden, is wat binnenklasdifferentiatie (BKD) doet. 
 
Binnenklasdifferentiatie  
 
Deze studiedag introduceert beginnende en ervaren lesgevers en onderwijsondersteuners in de principes en methodieken van binnenklasdifferentiatie. Een variatie aan activiteiten werkt daarbij inspirerend:
 
 
► 
 
De plenaire sessie stelt het praktijkgerichte BKD-leer-kracht model centraal; een model dat handvaten biedt om BKD te (h)erkennen en vorm te geven in lessen en op school. 
 
► 
 
De werksessie is erop gericht om aan de slag te gaan met het uitdenken van een gedifferentieerde les of lessenreeks.
 
► 
 
De keuzesessies bieden de mogelijkheid om een eigen invulling te geven aan de studiedag. 
 
Het aanbod is afgestemd op binnenklasdifferentiatie in het lager onderwijs en secundair onderwijs.
 
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Algemeen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Inforonde november basis- en secundair onderwijs
 
In november 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in elke regio een inforonde voor het basis- en het secundair onderwijs. Thema’s zijn het regeerakkoord van de Vlaamse regering en het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijsBouwen aan een school voor iedereen
 
De inforondes vinden plaats in de periode van 8 tot en met 22 november 2019, telkens ondersteund door de vijf regio’s. Schrijf je in voor de informatieronde in jouw regio.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Adventsbezinningsdag voor directies secundair onderwijs – 12 december 2019
 
Save The Date: Adventsbezinning voor directies – 12 december 2019 
 
Geachte directeur en bestuurder 
 
Graag nodigen we je uit voor onze Adventsbezinning op donderdag 12 oktober. Dit jaar zal onze bezinning in Tongeren doorgaan. Ons programma bestaat uit: 
 
► 
 
Onthaal in viio Tongeren
 
► 
 
Lezing door Hans Geybels en Josiane Morias 
 
► 
 
Bezoek Teseum en Archeologische site 
 
► 
 
Eucharistieviering 
 
► 
 
Culinaire verwennerij  
 
Meer info over de inschrijving volgt binnenkort. 
 
Bestuurders & directies, Algemeen
 
 
 
Kick Off – Laat je inspireren en neem een aanloop naar het directiecongres 2020 - 25/11/2019
 
Voor leidinggevenden in het secundair onderwijs … directieleden, coördinatoren dbso, beleidsmedewerkers … 

Kick Off met keuze uit 4 sessies (10 – 12 uur) 

 
Aanvangsbegeleiding inbedden in een professionele schoolcultuur
Hilde Vanvuchelen 
 
Wat met ex-OKAN-leerlingen? Het flexibel leertraject toegelicht
Bregje Beckers 
 
Goed onderwijs en een goede begeleiding voor iedere leerling? Het nieuwe vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet je op weg… 
Pedagogisch begeleiders regio Limburg 
 
De vakgroep, een werkplek om te leren: over de rol van de leidinggevenden – directeur én vakhoofd – bij het leren van leraren binnen de vakgroep 
Diane Vanhove 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Algemeen
 
 
 
Regionale netwerken directies so
 
Graag nodigen wij jou als directeur eerste graad uit voor het regionale Netwerk directies eerste graad op 3 december 2019 van 15 tot 17 uur in de Tulpinstraat 75 in Hasselt. Op de agenda staan alvast de basisopties.
 
Voor directeurs van scholen die in de toekomst het Domein Taal & cultuur willen aanbieden is er ook op 3 december in de voormiddag, om 9.30 uur in de Tulpinstraat 75 in Hasselt, een regionaal netwerk met een vertegenwoordiger van de Dienst Curriculum & vorming en onze regionale vertegenwoordigers.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Regionaal netwerk directies Maatschappij & welzijn
 
Voor directeurs van scholen die het Domein Maatschappij & welzijn (zullen) aanbieden, is er op 28 november in de namiddag, om 13.30 uur in de Tulpinstraat 75 in Hasselt, een regionaal netwerk met een vertegenwoordiger van de Dienst Curriculum & vorming en onze regionale vertegenwoordigers. Inschrijven kan via nascholing.be. 
 
Bestuurders & directies, Algemeen
 
 
 
Dialogaal Leiderschap - nascholing - 24 maart 2020 van 9 tot 12 uur
 
Vertrekkend vanuit het brede kader van beleidsvoerend vermogen leggen we klemtoon op de kracht van gedeeld en dialoog leiderschap. We zoeken samen hoe je het aangereikte kader kan hanteren om jezelf als leidinggevende te versterken en op termijn te implementeren als een schoolcultuur.  
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Relaxed voor de klas - Wegens succes extra datum 09/01/2020
 
Wegens het succes van de vorming op 17 oktober, hebben we een bijkomende datum gepland. 9 januari 2020 om het nieuwe jaar en 2de trimester relaxed, met energie en veel goesting te starten! Schrijf nu in!
 
‘Hier kan ik meteen iets mee.’
‘Door me bewust te worden van wat ik al goed doe, kan ik nog meer van het goede doen.’
‘Ik heb weer zin om les te geven aan stoorzenders.’
 
Relaxed voor de klas  
 
Wat doe je als een leerling voortdurend onderbreekt, een raar gezicht trekt wanneer je iets wil zeggen of andere kinderen stoort met geluidjes? Het is maar een greep uit dagdagelijkse klassituaties die de kwaliteitszorg die we willen bieden sterk in de weg staan. In deze workshop pakken leraren van basis- en middelbare school zowel oorzaken als gevolgen van negatief leergedrag aan. Met meer mentale reserve en een gemotiveerde klas is er meer tijd voor klasdifferentiatie.
 
► 
 
Wat kan ik letterlijk doen of zeggen bij een interventie?
 
► 
 
Hoe maak ik goede afspraken en hoe kan ik de klassfeer in een week tijd grondig bevorderen?
 
► 
 
Hoe corrigeer ik gedrag op een subtiele en op een luide manier
 
Je ontvangt het boek "Relaxed voor klas" gratis bij deelname aan deze vorming.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Wedstrijd – Beste boekenjuf/meester
 
Is jouw collega bezeten van boeken? Haalt zij of hij alles uit de (boeken)kast om de leerlingen aan het lezen te krijgen? Bedenkt hij/zij toffe en uitdagende leesopdrachten? 
 
Nomineer jouw collega dan voor de prestigieuze prijs van Beste Boekenjuf - of meester ter waarde van 100 boeken. Via de website van Cultuurkuur kun je trouwens ook inspiratie bestellen in de vorm van een magazine. Altijd goed om het leesvuur aan te wakkeren! 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Masterclass Zill 'schatten en schattend rekenen'
 
Schatten en schattend rekenen  
 
Deed jouw school mee met IDP 2.0 en legden jouw leerlingen de gevalideerde toets wiskunde af? De samenvatting en handvatten voor de klaspraktijk helpen je al op weg om je wiskundeonderwijs nog kwalitatiever te maken.
 
Wil je meer? Verdiep je dan op 4 december 2019 in schatten en schattend rekenen met onze eerste masterclass Zill. Er is plaats voor maximaal veertig deelnemers. Schrijf je dus snel in.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Infobundel – ZILL met AN – nu verkrijgbaar in de webshop
 
De komst van een anderstalige nieuwkomer in je klas is een boeiende maar uitdagende gebeurtenis. Om je te helpen een traject op maat voor de nieuwkomer uit te stippelen én intussen de rest van je klas niet uit het oog te verliezen, ontwikkelden we de bundel Zin in leren! Zin in leven! met anderstalige nieuwkomers (Zill met AN). Een concrete tool om bij de hand te nemen bij de voorbereiding van je arrangementen, om in de buurt te hebben tijdens de uitvoering ervan of om je te helpen bij de reflectie over je aanpak.   
Zill met AN  
 
ZILL met AN kost 9,5 euro (leden) of 13,50 euro (niet-leden). De bundel is verkrijgbaar via de webshop van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.   
 
Naast onthaalleraren spelen reguliere leraren een zeer belangrijke rol bij de opvang van anderstalige nieuwkomers. Zill met AN focust daarom vooral op het ondersteunen van leraren in het lager onderwijs bij de opvang van anderstalige nieuwkomers in de reguliere groep. 
 
Enkel tijdens de Zorgdag op 14/11 zullen we deze verkopen voor € 8,00 - zolang de voorraad strekt.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
OKAN

Lesmateriaal – Learn Dutch.org

 
Anderstalige nieuwkomers, (ex-)OKAN-leerlingen kunnen hun Nederlands extra oefenen via de website https://www.learndutch.org/ Bart De Pau is de online taaldocent van dienst.
 
Hij deelt massa’s filmpjes om: 
 
► 
 
je leerlingen vertrouwd te maken met de meest frequente woorden, 
 
► 
 
hen via een animatiesoap de meest gebruikte zinnen aan te leren, 
 
► 
 
jou als leraar te inspireren: heb je er bijvoorbeeld al eens aan gedacht om Siri in te schakelen bij wijze van vertaal- en uitspraakoefening? 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Technokriebels - Nascholing – 27 november 2019
 
Technokriebels 2019 is een dag vol wetenschap, techniek en STEM met tal van workshops aangeboden door en voor leraren techniek 1ste graad so en leraren 3de graad bao. 
Technokriebels  
 
Een greep uit het aanbod: 
 
► 
 
Onderzoekend leren en onderzoekscompetenties stimuleren 
 
► 
 
Projectgericht werken met de micro-bit 
 
► 
 
STEM en ZILL 
 
► 
 
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden – QCAD voor dummies 
 
► 
 
Breng de kringloop in eigen kweek 
 
► 
 
Leerlijnen Techniek en Wetenschap 
 
► 
 
Meer leren met LEGO Mindstorms EV3 
 
► 
 
Competentiegericht evalueren binnen techniek 
 
► 
 
Creatief ontdekken en aldoende leren in de techniekles 
 
Doelstellingen: 
 
► 
 
Innovatie binnen het vak techniek kenbaar maken. 
 
► 
 
Kansen tot betere leerplanrealisate voorstellen. 
 
► 
 
Netwerking tussen leraren. 
 
Datum en plaats: 
 
► 
 
Woensdag 27 november 2019 
 
► 
 
Don Bosco Technisch Instituut Helchteren 
 
Voor het overzicht van de workshops, klik hier. 
 
Inschrijven voor Technokriebels, klik hier. 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Middenkadercongres so – Zorgzaam en kwaliteitsvol omgaan met je teamleden, je leerlingen én jezelf – 12 november 2010
 
Ben je leerlingenbegeleider, graadcoördinator of taalcoördinator, TA of kwaliteitscoördinator of …? Wij heten jou welkom op dit derde middenkadercongres.  
 
Verschillende werkwinkels maken je sterker in de zorg voor jezelf bij het uitoefenen van je taken, in de zorg voor de leerlingen of in je streven naar een kwaliteitsvollere werking. Iedere deelnemer kan 3 werkwinkels volgen. 
 
Neem snel een kijkje op nascholing.be en schrijf je in. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Dag van de ICT - 21 november
 
Het nieuwe leerplan ICT van de eerste graad secundair onderwijs is een gemeenschappelijk leerplan. De verantwoordelijkheid ligt dus uitdrukkelijk bij het hele lerarenteam en niet in de eerste plaats bij één leraar, ICT-coördinator of vakgroep. Het is belangrijk dat scholen nadenken over het aanleren, inoefenen en evalueren van de leerplandoelen binnen verschillende vakken. We willen de scholen hierin ondersteunen met onder andere de dag van de ICT. Hier komen enerzijds vakspecifieke workshops aan bod waarbij leraren van dichtbij kennismaken met het nieuwe ICT-leerplan. Anderzijds zijn er meer algemene workshops waarvan de inhouden transfereerbaar zijn naar verschillende vakken. Er is ook bijzondere aandacht voor het computationeel denken en het programmeren. 
 
Voor het overzicht van de workshops, klik hier. 
 
Inschrijven voor deze studiedag, klik hier. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Masterclass modernisering so 2de-3de graad
 
Schoolbesturen zijn op dit moment in gesprek over hun toekomstig studieaanbod tweede en derde graad en welke studierichtingen ze daartoe al dan niet willen programmeren. In een masterclass modernisering so voor (coördinerend) directeurs richten we ons daarom specifiek op de 2de en de 3de graad. Om schoolbesturen zoveel mogelijk concrete en zo betrouwbaar mogelijke informatie te bezorgen in deze fase, hebben we studierichtingsprofielen opgesteld. Daarin geven we voor elke studierichting van de 3de graad richtingspecifieke klemtonen aan. Op basis daarvan wordt duidelijk waarin de ene studierichting zich van de andere onderscheidt (bv. Humane wetenschappen van Welzijnswetenschappen). We lichten ook toe hoe de opbouw van 2de graad naar 3de graad zal gebeuren en vanuit welke richtingen 2de graad grote groepen leerlingen wellicht zullen doorstromen naar richtingen 3de graad.
Aansluitend op een grondige toelichting voorzien we ook voldoende ruimte voor vragen.
 
Het onthaal is voorzien een half uur voor aanvang van de Masterclass. Het aangegeven beginuur, is het uur waarop de infosessie start.
 
De presentaties worden digitaal ter beschikking gesteld voor ingeschreven deelnemers
 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Nascholing – Introductiedag hoogbegaafdheid – 21 januari 2020
 
Save the date: voor de regio’s Limburg en Mechelen-Brussel organiseren we op 21 november een studiedag over hoogbegaafdheid. We gaan dan dieper in op onder meer de volgende vragen: 
 
► 
 
Wat is hoogbegaafdheid precies? 
 
► 
 
Hoe kun je hoogbegaafde leerlingen herkennen? 
 
► 
 
Welke maatregelen kun je nemen opdat ook deze leerlingen voldoende uitgedaagd worden? 
 
► 
 
 
 
Bij voorkeur schrijft er een leraar met een directielid of lid van het middenkader (leer- of leerlingenbegeleider, coördinator …) in. Er kan ook ingeschreven worden voor het vervolgnetwerk op deze studiedag. 
 
Meer info verneem je in één van de volgende nieuwsbrieven. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Save the date! Lerarentop 1010 - 5 februari 2020
 
Lerarentop   We werken volop aan de Lerarentop voor leraren van het eerste jaar secundair onderwijs. Ook directeurs en leden van het middenkader die al werkten met het Gemeenschappelijk funderend leerplan en het Gemeenschappelijk leerplan ICT zijn welkom. Noteer alvast woensdag 5 februari 2020 in je agenda! Meer info volgt op de webpagina Lerarentop 1010

Wat?

 
5 februari wordt een dag vol uitwisseling. In werkgroepen verzamelen we je tips en feedback over het leerplanconcept en LLinkid. Dat nemen we mee bij de uitwerking van de leerplannen tweede en derde graad.
 
Tijdens de dag zelf geven we je ook handvatten en inspirerende voorbeelden, waarmee je op je school aan de slag kunt gaan.

Voor wie?

 
Leraren eerste jaar secundair onderwijs, middenkader en directies.

Wanneer?

 
Woensdag 5 februari 2020 van 9 tot 16 uur.

Waar?

 
KU Leuven
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
ICT in onze taallessen : iToolbox
 
Het internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Veel jongeren gebruiken het internet dagelijks. Ze doen dit vooral met mobile devices. Ook in het onderwijs heeft het internet een centrale plaats gekregen doorheen de jaren. Dit onder de noemer ICT. We moeten ICT integreren in het leerproces. Niet alleen het leerplan vraagt dit maar ook de jongeren zelf zijn vragende partij. Alleen is dit niet altijd even simpel zoals het lijkt. 
 
Steeds meer scholen investeren in nieuwe hardware zoals WIFI & mobile devices. Dit is voor vele scholen een grote kost. Maar mits de juiste keuzes te maken kan je al veel bereiken. 
 
Ook het opleiden en vormen van leerkrachten is nodig om ICT in de klas te brengen. Sommige leerkrachten gaan direct aan de slag en hebben geen moeite met de nieuwe uitdaging, andere hebben nog wat koudwatervrees en weten niet waar ze moeten starten.  
 
Met het pedagogisch project "iToolbox" proberen wij, Team ICT van Wico Campus Sint-Hubertus , een overzicht te geven hoe wij dit op onze campus hebben aangepakt. 
 
Voor meer info surf je naar https://sites.google.com/shn.wico.be/shn-itoolbox 
 
Op de Dag van de ICT, 21 november 2019 en op Dag van de Talen, 5 maart 2020, zullen er sessies geprogrammeerd staan over ICT in de taallessen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aanpassing in ICT-DIA
 
Vanaf nu maakt ICT-DIA gebruik van de werkelijke scholenstructuur (zoals bij LLinkid) en niet meer van het instellingsnummer. Om leraren toegang te geven tot ICT-DIA moeten ze deel uitmaken van het team van de school. Als directeur kun je hen via mijn instellingsgegevens daarvoor een uitnodiging sturen.
 
Vroeger begonnen de logins van de leerlingen met het instellingsnummer. Voortaan beginnen deze logins anders. Neem een actueel logon-rapport bij de hand als je leerlingen aan de slag gaan.
 
De resultaten van de leerlingen die de test al aflegden onder de oude login, zijn automatisch overgezet naar de nieuwe login. Zo zijn er geen gegevens verloren gegaan.
 
Bij problemen kun je je wenden tot greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Leerplannen basisopties eerste graad A- en B-stroom goedgekeurd
 
De leerplannen voor de basisopties van de eerste graad A- en B-stroom zijn onlangs goedgekeurd door de onderwijsinspectie. Je vindt de definitieve versies van die leerplannen terug in LLinkid of je kan ze raadplegen op onze website. Ook de lijst met administratieve vakbenamingen per basisoptie kan je daar terugvinden.
 
De goedgekeurde leerplannen voor de basisopties zijn het sluitstuk van de observerende en oriënterende eerste graad. De keuze voor een basisoptie vormt immers een eerste trede in de getrapte studiekeuze. Inhoudelijk geprofileerde basisopties met basisdoelen en verdiepingsdoelen laten samen met de algemene vorming toe dat leerlingen op het einde van de eerste graad een gerichte keuze maken voor een bepaald studiedomein en een bepaalde finaliteit.
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde

Paraat voor het kLIMaat – 7 december 2019

 
Contactdag Netwerk Educatie – UHasselt, Campus Diepenbeek 
 
 
 

Vlaams congres van leraars wetenschappen - 16/11/2019

 
Het congrescomité nodigt de leraars Wetenschappen uit op hun 25ste Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen.
Het congres vindt plaats aan de Katholieke Universiteit Leuven, Campus Arenberg III, Celestijnenlaan te Heverlee.
 
Alle informatie vind je hier terug: http://www.congreswetenschappen.be
 
 

Nascholing - Werken met WEBGIS: een leerlijn georuimtelijk denken - 22 & 29/11/2019 - Lees meer

 
Doelgroep 
Leerkrachten aardrijkskunde in de 3e graad van het secundair onderwijs. 
 
Kadering  
Het gebruik van GIS in het secundair onderwijs neemt toe. Niet alleen komt het in het nieuwe leerplan uitgebreider aan bod, ook voor scholen is nu het gebruik van het ArcGIS-platform via SchoolNet gratis. Om het gebruik van GIS in de klas te verbeteren werd in het project GI Learner een leerlijn rond georuimtelijk denken ontwikkeld. Vertrekkend van het eerste en gaande tot het zesde jaar secundair worden een aantal essentiële competenties uitgewerkt die gradueel toenemen over de zes jaar. Daarvoor is reeds lesmateriaal ontwikkeld alsook alle tools om zelf materiaal te ontwikkelen. 
 
 

Actualiteit: Ge(o)beurtenissen nieuwe stijl! 

 
Zoals aangekondigd in het jaarboek De Aardrijkskunde 2018 kan iedereen meewerken aan een gemeenschappelijke online-kaart voor de actualiteit. We willen we ge(o)beurtenissen – vroeger analoog in het jaarboek - een digitaal platform geven dat gedragen wordt door onze geo-gemeenschap. Er zijn reeds voorbeelden van dergelijke digitale actua’s ... Lees meer
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
CLIL

Stopzetting afname APTIS-test bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen   

 
Leraren kunnen hun taalniveau voor Engels voor de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven via de APTIS-test officieel laten inschalen en certificeren in een beheersingsniveau van het Europees referentiekader voor talen. Zij kunnen dit doen met het oog op het geven van een zaakvak in CLIL of in het kader van een individueel professionaliseringstraject. 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen was tot nu toe een door de British Council erkend testcentrum voor het behalen van het C1-certificaat via een examen. 
 
De nakende Brexit heeft al gevolgen voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Omwille van het feit dat de regio Vlaanderen niet winstgevend is, wordt het kantoor hier afgesloten en is het niet meer mogelijk om in de toekomst de APTIS-test aan te bieden.  
 
Op woensdag 6 november 2019 zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen de APTIS-test (nieuwe examens + herkansing) nog éénmaal in Gent afnemen, op woensdag 22 januari 2020 in Antwerpen. 
Op woensdag 22 april 2020 (Gent) is enkel nog herkansing mogelijk. 
 
 
 

“Back in shape” met activerend CLIL’en - 20/11/2019

 
Ben je als CLIL-leraar op zoek naar de goede vorm? Wil je graag wat kilootjes aan tof materiaal bijkomen? 
 
Kom dan naar de studiedag “Activerend CLIL’en” op woensdag 20 november 2019. Je gaat er actief aan de slag met een variatie aan werkvormen binnen CLIL (Content and Language Integrated Learning). 
 
De coaches hebben het volgende evenwichtige programma voor je opgesteld: 
 
► 
 
9 - 9.30 uur: onthaal
 
► 
 
9.30 - 11 uur: werkwinkels ronde 1 
 
► 
 
11 - 11.25 uur: pauze 
 
► 
 
11.25 - 13 uur: werkwinkels ronde 2 
 
Digitaal of no tech, om te doen of te maken, met een challenge of een tool. De keuze van de workshops bepaal je helemaal zelf. 
 
Waar wacht je nog op? Train je vinger en klikken maar om je in te schrijven! 
 
Gewoon secundair onderwijs, CLIL
 
 
 
Economie/Handel

Nascholing - Studiedag Vereniging Leraren Economische Wetenschappen – 12 november 2019

 
Op 12 november organiseert de Vereniging Leraren Economische Wetenschappen haar jaarlijkse studiedag. De studiedag gaat dit jaar door in het Universiteitsgebouw van de UGent.  
 
De modernisering van het secundair onderwijs wordt vanaf 1 september 2019 uitgerold. Dit zal ook voor een andere invulling van het economie-onderwijs zorgen.  
 
Op deze studiedag willen we dan ook focussen op nieuwe trends en technologische ontwikkelingen die in de leerplannen aan bod komen. Hieronder kan u al een idee krijgen over de invulling van die dag. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Geschiedenis

Nascholingen regio Limburg 2019-2020

 
Kritisch redeneren met en over bronnen (door Griet Frère) – woensdag 20 november 2019, van 10 tot 12 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt  
 
Hoe kunnen we leerlingen hier vertrouwd mee maken? En hoe kunnen we via bronnen dit inzicht aanscherpen?  
Griet Frère, medeauteur van het boek Historisch denken over bronnen, zoomt tijdens deze sessie in op de concepten bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit. Je leert een manier van werken met bronnen gebruiken die leerlingen aanzet tot historisch denken.  
Inschrijven kan je hier.  
 
 
 
Dag van de ICT, donderdag 21 november 2019, van 9 tot 16 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt  
 
Tijdens de ICT-dag krijg je de kans om via een algemene en vakspecifieke benadering van dichterbij kennis te maken met het nieuwe ICT-leerplan voor de eerste graad. Inschrijven en meer info over de werkwinkels vind je hier. 
 
 
 
NIEUWE DATUM: Lerend  netwerk geschiedenis  eerste graad (vervolg)
 
Maandag 2november 2019 (tweede datum bepalen we met de deelnemers van het netwerk en is dus niet 30 juni, zoals op de website wordt vermeld!), van 9.30 tot 12 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt  
Dit lerend netwerk is een vervolg op het netwerk van dit schooljaar. We hebben hier met een aantal leerkrachten al goed samengewerkt. De leerkrachten hebben ideeën, leservaringen en materiaal gedeeld. Wil je graag volgend schooljaar ook deelnemen, schrijf je dan hier in.  
 
 
 
Het historisch referentiekader: hoe ga ik met deze krachtlijn aan de slag in de geschiedenisles? 
 
Woensdag 23 oktober 2019, 9 – 12 uur, Miniemeninstituut, Leuven of vrijdag 8 november 2019, 9.30 – 12 uur, KOGEKA Geel 
Geschiedenisleraren zijn al langer vertrouwd met het historisch referentiekader. In het nieuwe leerplan krijgt het een nog meer prominente plaats. Wat houdt dat referentiekader eigenlijk in? Waarom is het zo belangrijk om historisch te kunnen denken? En hoe ga je ermee aan de slag in de klas? Pedagogisch begeleider Tom De Paepe (regio Oost-Vlaanderen) voert onderzoek naar het historisch referentiekader en zorgt voor input. 
 
Doelgroep: leraren geschiedenis eerste graad. Voor deze nascholing hebben we gezocht naar centrale lesplaatsen. Leraren geschiedenis uit de regio Limburg kunnen kiezen voor Leuven of Geel.  
 
Inschrijven voor Leuven kan hier 
Inschrijven voor Geel kan hier 
 
 
 
SAVE THE DATEOp vrijdag 14 februari 2020, 9.30 – 12.30 uur komt Harry Havekes, de Nederlandse vakdidacticus en auteur van de boeken Actief Historisch Denken naar Hasselt voor een sessie.
 
Inschrijven en meer info vind je weldra hier 
 
 

Nascholingen buiten de regio - november 2019

 
Nascholingen in het kader van de modernisering so en het nieuwe leerplan geschiedenis: 
 
Het historisch referentiekader: hoe ga ik met deze krachtlijn aan de slag in de geschiedenisles? 
 
Woensdag 23 oktober 2019, 9 – 12 uur, Miniemeninstituut, Leuven of vrijdag 8 november 2019, 9.30 – 12 uur, KOGEKA Geel 
 
Geschiedenisleraren zijn al langer vertrouwd met het historisch referentiekader. In het nieuwe leerplan krijgt het een nog meer prominente plaats. Wat houdt dat referentiekader eigenlijk in? Waarom is het zo belangrijk om historisch te kunnen denken? En hoe ga je ermee aan de slag in de klas? Pedagogisch begeleider Tom De Paepe (regio Oost-Vlaanderen) voert onderzoek naar het historisch referentiekader en zorgt voor input. 
 
Doelgroep: leraren geschiedenis eerste graad. Voor deze nascholing hebben we gezocht naar centrale lesplaatsen. Leraren geschiedenis uit de regio Limburg kunnen kiezen voor Leuven of Geel.  
 
► 
 
Inschrijven voor Leuven kan hier.
 
► 
 
Inschrijven voor Geel kan hier.

 

 
Overige nascholingen:
 
► 
 
Het gebruik van de vorming van identiteiten - Woensdag 6 november 2019, Faculteit Letteren, KU Leuven - Meer info vind je hier 
 
► 
 
De eerste eeuw van de boekdrukkunst in Europa. Een nieuw medium wordt volwassen (1455-1540) - Zaterdag 16 november 2019, Universiteit Antwerpen. Meer info vind je hier
 
► 
 
Antieke en moderne grafroof in Egypte. De aantrekkingskracht van een onuitputtelijke schatkamer - Zaterdag 23 november 2019, Universiteit Antwerpen. Meer info vind je hier
 
 

Varia

 
Lezingen 
 
► 
 
 
Als kikkers rond een vijver. Griekse kolonisatie van de Middellandse en de Zwarte Zee: lezing door prof. Roald Docter (Universiteit Gent) – donderdag 21 november 2019, 20 uur, Auditorium van het Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, Tongeren.  
 
Tentoonstelling 
 
► 
 
 
DACIA FELIX. Het roemrijke verleden van Roemenië  19 oktober 2019 tot 26 april 2020, Gallo-Romeins Museum Tongeren 
In 106 na Christus breidden de Romeinen hun Imperium Romanum uit tot de provincie Dacia, het huidige Roemenië. In het kader van Europalia haalde het Gallo-Romeins Museum nog nooit vertoonde goud- en zilverschatten naar België. Ontdek wat Romeinen, maar ook Grieken, Scythen en Kelten naar Dacia dreef!  Meer info vind je hier 
 
Didactiek en materiaal 
 
► 
 
 
Hermes, het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor leraren geschiedenis
In september 2019 verscheen de derde Hermes van dit jaar. Het vernieuwde tijdschrift van de VVLG bevat onder andere artikels over de krachtlijn historische vraagstelling, het verzet tegen het voorstel van een Vlaamse canon, agency, bronnen enzovoort. Neem ook een kijkje op de nieuwe website: www.vvlg.be. Leden van de VVLG krijgen toegang tot de website en 4 nummers van Hermes. Info vind je hier 
 
Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
Klassieke talen

Nascholingen regio Limburg 2019-2020

 
Evalueer breed: professionele leergemeenschap klassieke talen 
W
oensdag 13 november 2019 en 4 maart 2020, van 9.00 tot 12.30 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 
 
Als leerkracht klassieke talen heb je doorgaans een goed beeld van het leerproces dat je leerlingen doormaken. Maar zien de leerlingen dat proces ook? Hoe kan je hen daarin ondersteunen en/of begeleiden? Hoe evalueer je het leer- en groeipoces?   
 
In november willen we starten met een professionele leergemeenschap. De bedoeling is om je eigen lespraktijk te verbeteren aan de hand van praktijkonderzoek. We zullen vertrekken vanuit één of meerdere onderzoeksvragen die jullie aanreiken.  
 
We werken vraaggestuurd. Mogelijke vragen zijn … 
 
► 
 
HOE kan je leerplandoelen omzetten in leerdoelen en/of succescriteria?
 
► 
 
HOE kan je breed evalueren? 
 
► 
 
HOE ondersteun je het leerproces van de leerling(en)? 
 
► 
 
WELKE tools kan je inzetten om ervoor te zorgen dat de leerlingen hun onderwijsleerproces in eigen handen nemen?   
 
Wil je graag deelnemen aan deze leergemeenschap, schrijf je dan hier in.  
 
 
 
SAVE THE DATE – ICT-dag
D
onderdag 21 november 2019, van 9.00 tot 16.00 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 
 
Tijdens de ICT-dag krijg je de kans om via een algemene en vakspecifieke benadering van dichterbij kennis te maken met het nieuwe ICT-leerplan voor de eerste graad.  Inschrijven en meer info over de werkwinkels vind je weldra hier
 
 
 
SAVE THE DATE – Dag van de talen
 
Donderdag 5 maart 2020, van 9.00 tot 16.00 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt 
 
Hou alvast deze datum vrij voor onze derde Dag van talen!
 
Inschrijven en meer info over de werkwinkels vind je in het eerste trimester van 2019-2020 hier 
 
 

Nascholing 'Tussen droom en daad: Levend Latijn en Oudgrieks in het Vlaamse onderwijs' 10 januari 2020

 
'Levend Latijn' is in. In heel verschillende landen gaan enthousiaste leraren aan de slag met didactieken die aanleunen bij het modernevreemdetalenonderwijs. Betekent dit alles een revolutie voor het onderwijs van oude talen? Draagt actieve kennis bij tot een beter tekstbegrip? En kunnen we hier iets mee in de context van het Vlaamse onderwijs? Deze nascholing biedt zowel kritische reflectie als praktische voorbeelden en wegwijzers voor levend Latijn en Oudgrieks.
 
Prof. Dr. Christian Laes (University of Manchester/Universiteit Antwerpen) doceert geschiedenis van de oudheid en klassieke talen. Als voorzitter van Classica Vlaanderen volgt hij de actualiteit van het onderwijs van klassieke talen in Vlaamse en Europese context. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring met ‘actief Latijn’, en publiceerde er ook over.
 
 
 

Oproep juryleden Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks

 
Beste collega 
 
Verbeteren van testen allerhande is een hele klus. Maar wat als je tijdens het verbeteren tot interessante gesprekken komt en je ook zelf de ervaring hebt te leren? Dat is wat jureren voor de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks kan betekenen: in een boeiende dialoog met collega’s ben je met de kern van je vak bezig, leer je nieuwe teksten grondig kennen en reflecteer je over wat een vertaling tot goede vertaling maakt.  
 
Het Certaminacomité doet een beroep op je bereidheid om deel uit te maken van een of meer jury’s van de vier vertaalwedstrijden van de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks. Alle informatie over deze wedstrijden vind je op de website www.certamina.be. 
 
 
 

Varia

 
Nascholingen 
 
► 
 
(herhaling) Dag van het literatuuronderwijs – woensdag 6 november 2019, 10 – 16.15 uur, KU Leuven, Faculteit Letteren, Leuven.  
Voor de derde keer wordt deze dag aan de KU Leuven georganiseerd, maar voor het eerst zijn Latijn en Grieks ook vertegenwoordigd. Eén van de parallelle lijnen doorheen de dag is volledig aan de klassieken gewijd! Inschrijven en info over de workshops vind je hier 
 
► 
 
Naar een leerlijn van uitspraak tot metriek in de les Latijn – woensdag 6 november 2019, 13.30 – 16.30 uur, Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.042 (gelijkvloers). Inschrijven en info over de sessie vind je hier 
 
► 
 
Dag van de taal (EDUC Days) – vrijdag 22 november 2019, Brussels Expo. Met o.a. een sessie door Prof. Dr. Christian Laes over De kracht van de klassieken. Inschrijven en info over de sessie vind je hier 
 
Lezingen 
 
► 
 
Als kikkers rond een vijver. Griekse kolonisatie van de Middellandse en de Zwarte Zee: lezing door prof. Roald Docter (Universiteit Gent) – donderdag 21 november 2019, 20 uur, Auditorium van het Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, Tongeren.  
 
Tentoonstelling 
 
► 
 
DACIA FELIX. Het roemrijke verleden van Roemenië  19 oktober 2019 tot 26 april 2020, Gallo-Romeins Museum Tongeren 
In 106 na Christus breidden de Romeinen hun Imperium Romanum uit tot de provincie Dacia, het huidige Roemenië. In het kader van Europalia haalde het Gallo-Romeins Museum nog nooit vertoonde goud- en zilverschatten naar België. Ontdek wat Romeinen, maar ook Grieken, Scythen en Kelten naar Dacia dreef! 
Meer info vind je hier 
 
► 
 
(herhaling) OVIDIUS IN METAMORFOSE – 21 november 2019 – 16 februari 2020, elke dag van 10 tot 17 uur, Universiteitsbibliotheek, Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven. 
Een tentoonstelling over het leven en werk van Ovidius met veel aandacht voor de Metamophoses. Meer info lees je hierEr is ook een educatief dossier, zodat je het bezoek aan de tentoonstelling in de klas kan voorbereiden. 
 
Varia 
 
► 
 
(herhaling) Verteltheater: beleef de verhalen uit de Griekse mythologie
De verhalen over de Griekse goden blijven boeien. Misschien las je Mythos van Stephen Fry. In het project Beleef de verhalen uit de Griekse mythologie geven we de kans aan leerlingen om de verhalen actief in te leven. 
In een eerste deel roepen we de godenwereld van de Olympus op. De leerlingen tooien zich in typische godenkledij en worden de verpersoonlijking van de Griekse goden en godinnen. In het tweede deel spelen ze een aantal mythologische verhalen na. De leidraad hierbij is het verhaal van Orfeus en Eurydice. Het is een kans om zoveel verschillende verhalen over goden en godinnen, helden en tragische figuren met elkaar te verbinden. Wij willen dit samen met leerlingen uitvoeren op een originele en creatieve manier. 
Wie interesse heeft om dit project samen met ons in uw klas te organiseren, neemt contact op met Marc George: m.george@scarlet.be. 
 
► 
 
(herhaling) Trello V.L.O.T. 
De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen is gestart met een Trello voor klassieke talen. Dit is een digitale tool om didactisch materiaal te verzamelen. Het bestaat uit 33 borden: per graad vier borden voor Grieks en Latijn: grammatica, cultuur, evaluatie en lectuur. Daarnaast zijn er nog borden artikels, werkvormen, eigen cursussen enzovoort.  
Aanmelden en meer info over dit initiatief vind je hier.
 
Gewoon secundair onderwijs, Klassieke talen
 
 
 
Lichamelijke opvoeding

Het leerplan ICT integreren in de lessen L.O.: feedback & evaluatie

 
ICT in de les L.O.: toepassingen van het nieuwe leerplan ICT, actief in de sportzaal. 
 
De modernisering brengt ook het gemeenschappelijk leerplan ICT in de eerste graad met zich mee. Wil je leren welke leerplandoelen van het gemeenschappelijk ICT-leerplan tijdens de les L.O. aan bod kunnen komen en hoe we dit kunnen combineren met veel actie? Dan beantwoordt deze nascholing perfect aan jouw wens. 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
Maatschappij & welzijn

Nascholing - Lerend netwerk basisoptie Maatschappij en welzijn - start op woensdag 20 november 2019

 
Een nieuw leerplan ... een nieuwe uitdaging! 
 
Wil je je verder verdiepen in het nieuwe leerplan van de basisoptie “Maatschappij en welzijn”? 
 
Wil je graag samen met andere collega’s hierover reflecteren en materiaal uitwerken? 
 
Dan is deelname aan dit lerend netwerk iets voor jou. 
 
We gaan samen dieper in op het leerplan: we bestuderen de thema’s, de leerplandoelen, de juiste beheersingsniveaus. 
 
We gaan op zoek naar passend materiaal voor de lessen en wisselen uit met elkaar. 
 
Data: woensdag 20/11, 12/02 en 29/04 van 9 tot 12 uur.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Maatschappij & welzijn
 
 
 
Mens en samenleving

Netwerksessie Mens en samenleving op maandag 2 december 2019 van 13.15 tot 16 uur. 

 
In deze netwerksessie gaan we dieper in op de verschillende vormen van evaluatie in het vak mens en samenleving. We gaan na welke evaluatievormen passen bij de doelstellingen uit het leerplanWe reiken enkele theoretische kaders aan met betrekking tot evaluatie en oefenen samen het gebruik hiervan binnen het vak mens en samenleving in We passen dit ook toe op eigen evaluatiemateriaal.  
 
Aangezien het om een werksessie gaat, is het handig om je laptop mee te brengen. 
 
Om concreet aan de slag te gaan, vragen we je om je eigen evaluatiemateriaal mee te brengen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Moderne vreemde talen

Nascholingen en lerende netwerken MVT regio Limburg

 
In het onderstaand overzicht vind je de geplande nascholingen en netwerken voor MVT. 
 
Voor meer info en om in te schrijven, surf je naar https://nascholing.be/2019-2020/index.aspx?type=44&ID=4805 
 
► 
 
Lerende netwerken Frans, Engels en Duits specifiek voor de 1ste graad en 2de/3de graad. De netwerken Engels en Duits zullen wat later opstarten. 
Leren van en met elkaar. Waarom op elke school het warm water opnieuw uitvinden? #glurenbijdeburen #tousensemble  
 
► 
 
Vul je eigen toolbox met tips and tricks om je leerlingen te blijven motiveren – voor leerkrachten MVT -  woensdag 6/11/19 – 13 -16 uur  
Ben je op zoek naar een andere insteek om je leerlingen actiever te betrekken? Wil je via kleine ingrepen leerlingen meer uitdagen, motiveren of prikkelen in de les Frans, Engels of Duits? Vraag je je af hoe je het leerproces in handen van de leerling legt en hen uitdaagt om probleemoplossend te denken? Zit je met een heterogene klasgroep en heb je het gevoel dat je niet alle leerlingen kan betrekken? Dan is deze nascholing zeker iets voor jou. 
 
► 
 
Het P-project: het onderwijs van de toekomst. Autonomie, betrokkenheid en competentie - bevorderende werkvormen in de B-stroom  - vrijdag 15/11/19  9 -12 uur  
Een flexibel traject in de eerste graad b-stroom wordt concreet voorgesteld. De sprekers duiden het waarom, hoe en wat van hun flexibele leertrajectenhoe kan het onderwijs van de toekomst een effect hebben of het "leren leren" én het "leren leven" van leerlingen.  
De deelnemers zien wat de voordelen van co-teaching zijn en hoe dit in iedere klassituatie toegepast kan worden. Ze krijgen ideeën om de motivatie van leerlingen in de B-stroom aan te pakken door op een innovatieve manier te werk te gaan.  
 
► 
 
Evaluatie onder de loep (herhaling) – dinsdag 19/11/19 – 13.30 - 16.30 uur 
Vaardigheden toetsen en bij voorkeur geïntegreerd. Help! Dat lukt me niet voor elke examenperiode! Moet elke vaardigheid, elke periode, minstens één keer getoetst worden? Wanneer corrigeer ik de portfolio’s? Hoe blijf ik meester van mijn verbeterstapel?  
Vraagt onderwijsevolutie om een nieuwe kijk op evaluatie? Over deze vraag willen we graag met een groep leerkrachten Frans en Engels nadenken. Evaluatie behoort tot de autonomie van de school. De pedagogische begeleiders willen graag een aantal handvatten bieden om met de vakwerkgroep te kunnen reflecteren over evaluatie.  
 
► 
 
Dag van de ICT - 21/11/19 -  https://nascholing.be/2019-2020/index.aspx?type=44&modID=3404384 
 
► 
 
Dag van de talen - 5/03/20 – 9 – 16 uur (het programma verschijnt in december) 
 
► 
 
Groepswerk evalueren - 19 maart – 13 – 16 uur 
Een kort groepswerk evalueren in de klas, daar komt al een en ander bij kijken. Nog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelen, waarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerken. Tijdens deze sessie zoomen we in op de evaluatie van groepswerk in al zijn facetten.
 
 

Nascholing - groepswerk evalueren – 19 maart 2020 – 13 -16 uur

 
Een kort groepswerk evalueren in de klas, daar komt al een en ander bij kijken. Nog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelen, waarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerken. 
 
Op 19 maart zal DrJan T’Sas, licentiaat/master Germaanse Filologie, praktijkassistent Nederlands in de lerarenopleiding en docent Taal en Leren aan de Universiteit Antwerpen een navorming geven met als onderwerp “Groepswerk evalueren”. Jan bouwde zijn expertise o.a. op als leraar Nederlands in tso en bso. 
 
Tijdens deze sessie zoomen we in op de evaluatie van groepswerk in al zijn facetten: wie evalueert? Met welke mogelijke doelen? Waarop legt u de focus en hoe pakt u dit het best aan? U maakt ook kennis met verschillende evaluatiemodellen en instrumenten. 

Informatie - Wat als …je leerlingen de vragen zelf zouden opstellen?

 
Een paar lessen voor de toetsweek willen leerlingen vooral tijd om te leren. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat het effectiever is om leerlingen zelf vragen te laten bedenken over de leerstof en daar de juiste antwoorden bij te laten zoeken (Wiliam, D & S. Leahy, 2018). Leerlingen zelf vragen laten maken over de leerstof leidt echter niet direct tot diepgaande, complexe vragen waarbij leerlingen de stof echt hebben moeten doorgronden. Vaak blijven leerlingen steken in eenvoudige vragen (Wanneer begin WOI? Wat is het scheikundige symbool voor ijzer? Is het ‘le’ of ‘la’ cheval?).  
 
 
 

Talige hulpmiddelen – inzetten op strategieën - eerste graad

 
In de wenk bij leerplandoel 4 (De leerlingen verwoorden mondeling en schriftelijk boodschappen, feiten, gevoelens en meningen) in het leerplan Frans en in het Leerplan Engels van de A-stroom staat dat het belangrijk is om modellen aan te bieden tijdens het leerproces. Hiermee bedoelen we modellen die door de leraar aangeboden worden (stappenplan, half ingevulde opdracht, kijkwijzer etc.) In het einddoel staat niet meer dat de opdracht 'met behulp van modellen en voorbeelden' kan gerealiseerd worden. Je biedt ondersteuning aan in aanloop naar het einddoel. 
 
 
 

Informatie - iToolbox

 
Het internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Veel jongeren gebruiken het internet dagelijks. Ze doen dit vooral met mobile devices. Ook in het onderwijs heeft het internet een centrale plaats gekregen doorheen de jaren. Dit onder de noemer ICT. We moeten ICT integreren in het leerproces. Niet alleen het leerplan vraagt dit maar ook de jongeren zelf zijn vragende partij. Alleen is dit niet altijd even simpel zoals het lijkt. 
 
Steeds meer scholen investeren in nieuwe hardware zoals WIFI & mobile devices. Dit is voor vele scholen een grote kost. Maar mits de juiste keuzes kan je al veel bereiken. 
 
 
 

Informatie - Ter voorbereiding van de “toets”

 
Op onderstaande website vond ik een korte lessenreeks uitgeschreven ter voorbereiding op een toets. 
 
 
 
 

Informatie – goede afspraken = goede vrienden

 
Afspraken maken in je klas, het hoort er dagelijks bij. 
 
Een handige tool die je misschien kan helpen is https://classroomscreen.com
 
Hier kan je aangeven hoeveel tijd de leerlingen krijgen, wie aan de beurt is, of ze mogen samenwerken, etc. 
 
De taal en de achtergrond zijn ook vrij te kiezen 
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans, Taal & cultuur
 
 
 
Muziek

ICT-dag  

 
Donderdag 21 november 2019 
 
Tijdens de ICT-dag krijg je de kans om via een algemene en vakspecifieke benadering van dichterbij kennis te maken met het nieuwe ICT-leerplan voor de eerste graad. 
 
Attractieve muziek-apps/ict bij het componeren van muziek  
 
Doelgroep: Leraren Muziek 
 
Inhoud: Het is de bedoeling om alle leerlingen - dus ook leerlingen zonder muzikale scholing - volledig aan hun trekken te laten komen. Deze sessie is geknipt voor muziekcompetente leerkrachten. Besef krijgen van de mogelijkheden van ICT bij het componeren die leraren kunnen gebruiken om de prestaties van leerlingen te verhogen. Leren omgaan met applicaties waarmee leerlingen tijdens de lessen creatief mee aan de slag kunnen gaan. 
 
Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven hier.
 
 

Leerplanvoorstelling basisoptie Kunst en creatie A- en B-stroom 

 
Maandag 25 november 2019 van 9 uur tot 12 uur 
 
Doelgroep: Leraren muziek, beeld, artistieke vorming, mode, decoratie, beeldende vorming, kunstinitiatie   
 
Leraren en schoolbeleid inzicht bieden in de krachtlijnen en leerplandoelen van de basisoptie Kunst en creatie A- en B-stroom. 
 
Een vormingssessie waarin de pedagogisch begeleiders nieuwigheden duiden en leerplandoelen concreet voorstellen. De samenhang en verschillen tussen beeld, muziek en artistieke vorming worden belicht.  
 
Meer info en inschrijven hier. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie, Muzikale opvoeding
 
 
 
OKAN

Nascholing – OKAN-dag – 13 november 2019

 
Op 13 november vindt er een grote OKAN- en ex-OKAN-dag plaats in Gent. Het programma is alvast veelbelovend:  
 
► 
 
In de voormiddag kun je kiezen uit verschillende workshops: bv. ‘Ex-OKAN en wat doen we met de GIP?’, ‘Gratis taalondersteuning via Office 365’, ‘Groeiboek’, ‘Taallessen met beweging en verhalen’, enz.
 
► 
 
’s Namiddags zijn er meer dan 10 netwerken rond problematieken die zich in de scholen stellen.  
 
Voor iedereen die met OKAN of ex-OKAN te maken heeft, wordt dit een uiterst leerzame, verrijkende dag. Snel inschrijven is de boodschap, want al meer dan 80 leraren waren je voor!
 
 

Lesmateriaal – Learn Dutch.org

 
Anderstalige nieuwkomers, (ex-)OKAN-leerlingen kunnen hun Nederlands extra oefenen via de website https://www.learndutch.org/ Bart De Pau is de online taaldocent van dienst.
 
Hij deelt massa’s filmpjes om: 
 
► 
 
je leerlingen vertrouwd te maken met de meest frequente woorden, 
 
► 
 
hen via een animatiesoap de meest gebruikte zinnen aan te leren, 
 
► 
 
jou als leraar te inspireren: heb je er bijvoorbeeld al eens aan gedacht om Siri in te schakelen bij wijze van vertaal- en uitspraakoefening? 
 
Gewoon secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
PAV

P-project: ABC-bevorderende werkvormen in de B-stroom - 15 november 2019

 
Tamara Lenzen en Eva Gijsen werken in het flexibel traject in de eerste graad b-stroom. Ze vertellen over hun P-traject voor leerlingen in de b-stroom. Ze bespreken de noden van de leerlingen in de B-stroom. Naast het ‘leren leren’ en ‘leren leven’ komt ook co-teaching aan bod.  
 
Tijdens deze nascholing ga je ook zelf aan de slag met ideeën om de motivatie van leerlingen in de B-stroom aan te pakken door op een innovatieve manier te werk te gaan. Verantwoordelijkheid opnemen en zelfstandig werk komen hier ook aan bod.  
 
De nascholing vindt plaats op 15 november van 9 uur tot 12 uur. Inschrijven kan tot woensdag 13 november.  
 
 
 

Nascholing - groepswerk evalueren – 19 maart 2020 – 13-16 uur

 
Een kort groepswerk evalueren in de klas, daar komt al een en ander bij kijken. Nog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelen, waarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerken. 
 
Op 19 maart zal DrJan T’Sas, licentiaat/master Germaanse Filologie, praktijkassistent Nederlands in de lerarenopleiding en docent Taal en Leren aan de Universiteit Antwerpen een navorming geven met als onderwerp “Groepswerk evalueren”. Jan bouwde zijn expertise o.a. op als leraar Nederlands in tso en bso. 
 
Tijdens deze sessie zoomen we in op de evaluatie van groepswerk in al zijn facetten: wie evalueert? Met welke mogelijke doelen? Waarop legt u de focus en hoe pakt u dit het best aan? U maakt ook kennis met verschillende evaluatiemodellen en instrumenten. 
 
Meer info volgt.
 
 

Save the Date -  PAV- & mavodag op 30 april 2020

 
Op 30 april 2020 is het weer zover: de driejaarlijkse PAV- en mavodag. Deze editie zal doorgaan in Blue Point in Antwerpen (makkelijk te bereiken met het openbaar verkeer). Op deze dag zullen er naast didactische ateliers ook werksessies en een markt met verschillende werkvormen worden aangeboden. Duid deze dag alvast aan in jouw agenda! Meer informatie over inschrijven volgt 
 
Gewoon secundair onderwijs, PAV - MAVO
 
 
 
SWeTe-technische & praktijkvakkken

Netwerkvergaderingen voor leerkrachten en TA’s   

 
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, opleidingen, aankopen …).  
 
► 
 
Dinsdag 25/11/20 - Hout bso 2e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Dinsdag 25/11/20 - Hout bso 3e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Vrijdag 21/2/20 - Elektromechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Vrijdag 21/2/20 - Industriële Wetenschappen - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Vrijdag 13/3/20 - Elektrische Installaties 2e en 3e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Vrijdag 13/3/20 - Lassen-Constructie en CV-Sanitaire Installaties - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Dinsdag 24/3/20 - Hout bso 3e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Dinsdag 24/3/20 - Hout bso 2e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Maandag 27/4/20 - Industriële Wetenschappen - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Maandag 27/4/20 - Elektromechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
 

Netwerkvergaderingen voor TA’s 

 
Het netwerk wil technisch adviseurs dichter bij elkaar brengen en onderling verbinden. Zo kunnen ze informatie, expertise en ervaringen delen met elkaar en met de pedagogische begeleiding. Naast organisatorische zijn er ook pedagogisch-didactische thema’s. Via rondleidingen in de ontvangende scholen, krijgen de technisch adviseurs de kans om een andere kijk op leeromgevingen te ontwikkelen. 
 
► 
 
Dinsdag 18/2/20 - TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie - Meer informatie en inschrijven vai nascholing.be 
 
► 
 
Donderdag 19/3/20 - TA Mechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Donderdag 19/3/20 - TA Elektriciteit - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Donderdag 30/4/20 - TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie - Meer informatie en inschrijven vai nascholing.be 
 
► 
 
Dinsdag 12/5/20 - TA Elektriciteit - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Dinsdag 12/5/20 - TA Mechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
 

Innovatiedag Energie in Innovatiecentrum ‘The Box’ in Mosa-RT te Maaseik – 19 november 2019

 
Innovatiedag Energie! 
 
Energy of tomorrow 
Smart buildings 
 
Innovatiecentrum 'The Box' 
Weertersteenweg 135a, Maaseik 
 
 
 

HAAS leerkrachtenconferentie - 27/11/2019

 
Ook dit jaar organiseert Haas een leerkrachtenconferentie voor de Benelux. De conferentie is een prachtige gelegenheid om informatie, ideeën en visie uit te wisselen. Deelname wordt zeker niet tot Haas gebruikers beperkt, iedereen is welkom! 
 
Plaats: CRAFT EducationDeurne (NL): http://www.craft-education.nl/ 
 
Inschrijvingen zijn mogelijk via http://htec-event.eu/. 
 
Netwerk met gemotiveerde CNC-docenten. 
 
► 
 
Leer nieuwe leermethoden en technologieën kennen. 
 
► 
 
Deel ervaringen  
 
► 
 
Workshops over: Haas Automation, HSM... 
 
 

Nascholing: 35e ICTpraktijkdag – 3 februari 2020

 
Nascholing ICT-praktijkdag 3 februari 2020 UCLL campus Proximus Leuven 
 
Op de 35ste editie van de ICT-praktijkdag in Leuven op maandag 3 februari 2020 kan je jouw ICT-vaardigheden delen met andere leerkrachten, ICT-coördinatoren, directies. 
 
Meer inlichtingen vind je via deze link: www.ictdag.be  
 
 

Trello, een overzichtelijke en interactieve tool om projecten of GIP begeleiden

 
Trello is een overzichtelijke en interactieve tool om projecten of GIP’s begeleiden. De leerlingen worden hierin interactief betrokken. Ook technisch adviseurs kunnen hiermee aan de slag om projecten in hun afdeling te beheren. 
 
Vrijdag 12/02/20 - GIP’s en projecten interactief en efficiënt beheren met Trello - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Taal/Nederlands

Lesmateriaal – lezen

 
Lees je ogen uit op https://www.lezeninhetvmbo.nl/Pas hiervoor de volgende leesstrategieën toe: 
 
► 
 
zoek en je vindt toffe leesideeën bij “Aan de slag”, 
 
► 
 
scan de checklist bij “Succesfactoren” om te weten te komen hoe je lees- en taalbeleid ervoor staat,  
 
► 
 
of lees de instructies begrijpend om het kaartspel over je taal- en leesbeleid te kunnen spelen, 
 
► 
 
raadpleeg de artikelen over recent taalonderzoek via “Onderzoek”. 
 
 

Lesmateriaal – academisch Nederlands leren met Oriënt plus (UCLL)

 
Deductie, essentieel, flexibel, potentieel … Dit zijn maar enkele woorden waarmee je leerlingen geconfronteerd zullen worden in het hoger onderwijs. Wil je je leerlingen meer vertrouwd maken met academisch taalgebruik? Dan kun je nu gebruikmaken van Oriënt plus, ontwikkeld door UCLL. 
 
Oriënt+ (https://orientplus.ucll.be) is een gratis online tool waarmee leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs en studenten hoger onderwijs academische woorden kunnen leren. De tool bevat ongeveer 1000 essentiële woorden die in groepen van 25 op drie niveaus (van receptief via deductie naar productief) flexibel ingeoefend kunnen worden. Na elke reeks oefeningen volgt er een herhalingstest. 
 
Als leraar beschik je over een digitale lerarenomgeving om je leerlingen en studenten te volgen. Op die manier help je je leerlingen om hun potentieel nog meer waar te maken in het hoger onderwijs. Wil je meer informatie over de tool, dan mail je best naar jan.coenegrachts@ucll.be
 
. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Nederlands, Taal
 
 
 
Technokriebels - Nascholing – 27 november 2019
 
Technokriebels 2019 is een dag vol wetenschap, techniek en STEM met tal van workshops aangeboden door en voor leraren techniek 1ste graad so en leraren 3de graad bao. 
Technokriebels  
 
Een greep uit het aanbod: 
 
► 
 
Onderzoekend leren en onderzoekscompetenties stimuleren 
 
► 
 
Projectgericht werken met de micro-bit 
 
► 
 
STEM en ZILL 
 
► 
 
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden – QCAD voor dummies 
 
► 
 
Breng de kringloop in eigen kweek 
 
► 
 
Leerlijnen Techniek en Wetenschap 
 
► 
 
Meer leren met LEGO Mindstorms EV3 
 
► 
 
Competentiegericht evalueren binnen techniek 
 
► 
 
Creatief ontdekken en aldoende leren in de techniekles 
 
Doelstellingen: 
 
► 
 
Innovatie binnen het vak techniek kenbaar maken. 
 
► 
 
Kansen tot betere leerplanrealisate voorstellen. 
 
► 
 
Netwerking tussen leraren. 
 
Datum en plaats: 
 
► 
 
Woensdag 27 november 2019 
 
► 
 
Don Bosco Technisch Instituut Helchteren 
 
Voor het overzicht van de workshops, klik hier. 
 
Inschrijven voor Technokriebels, klik hier. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Toerisme

Congres Duurzaam Toerisme - 14/11/2019

 
 
 
Wanneer? Donderdag 14 november 2019
Congres: 9.30 uur – 12.30 uur 
Ontbijt: 8.30 uur – 09.30 uur (inbegrepen) 
 
Waar? Paleis Van Schone Kunsten 
Ravensteinstraat 23 
1000 Brussel 
 
Prijs? 50 euro  
 
Gewoon secundair onderwijs, Toerisme
 
 
 
Wiskunde

Nascholing - Coöperatief leren d.m.v. Kagan structuren in de lessen wiskunde

 
De Kagan coöperatieve structuren kunnen ingezet worden op alle niveaus en in alle vakken. Deze workshop richt zich naar leerkrachten wiskunde. 
 
Professor Spencer Kagan ontwierp geschikte didactische structuren en creëerde een bijpassend klasmanagement om het coöperatief leren te kunnen toepassen in de klas.  
 
Leerlingen leren samenwerken in heterogene groepen. Ze discussiëren samen over de leerstof, zoeken samen naar oplossingen, geven elkaar uitleg en vullen elkaar aan. De didactische structuren die hiervoor gebruikt worden, spreken de 8 verschillende intelligenties aan.  
 
Tijdens deze driedaagse vorming, verspreid over drie trimesters, maken de leerkrachten kennis met de coöperatieve leerstructuren die gemakkelijk inzetbaar zijn binnen het vak wiskunde. Je ervaart een aantal structuren met het daaraan gekoppeld klasmanagement. Alle structuren en voorbeelden worden toegepast op diverse wiskundige domeinen uit de 1ste, 2de en 3de graad. 
 
Je vindt meer informatie over deze vorming via nascholing.be.
 
 

Leerplan wiskunde 1ste graad A-stroom en B-stroom

 
Dnieuwe leerplannen voor de eerste graad zijn op de webite geplaatst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Voor alle duidelijkheid, deze leerplannen moeten we vanaf 1 september 2019 voor wiskunde in het 1ste jaar van de 1ste graad gebruiken. In het tweede jaar van de eerste graad blijft het oudere leerpan wiskunde A-stroom en B-stroom gelden.
 
 

Wiskunde B-dag - 22/11/2019

 
De jaarlijkse wiskunde B-dag vindt dit schooljaar plaats op vrijdag 22 november. Dit initiatief biedt leerlingen met zes of meer lestijden de kans om in team een ganse dag aan een open onderzoeksopdracht te werken. 
 
Meer informatie (met onder meer een archief van opdrachten van voorbije schooljaren) is te vinden op hun website wiskunde B-dag. 
 
 

Wiskunde Olympiades

 
De jaarlijkse wiskundeolympiades JWO en VWO bieden leerlingen de kans om op een creatieve wijze om te springen met allerhande wiskundevragen. Probeer je leerlingen te enthousiasmeren voor deelname aan dergelijke initiatieven. Laat hen tijdens de les af en toe al eens 'proeven' van enkele probleempjes uit de voorbije olympiades of verwijs hen naar de website. 
 
De eerste ronde (in de school) vindt dit schooljaar plaats op woensdag 15 januari 2020. 
 
Raadpleeg de website voor meer informatie en leuk oefenmateriaal voor je leerlingen. 
 
 

Kangoeroewedstrijd

 
In het schooljaar 2019-2020 vindt Kangoeroe voor alle edities plaats op donderdag 19 maart 2020. De uitwijkperiode loopt van vrijdag 20 maart 2020 tot en met donderdag 23 april 2020. 
 
Raadpleeg de website voor meer informatie en oefenmateriaal voor je leerlingen. 
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Relaxed voor de klas - Wegens succes extra datum 09/01/2020
 
Wegens het succes van de vorming op 17 oktober, hebben we een bijkomende datum gepland. 9 januari 2020 om het nieuwe jaar en 2de trimester relaxed, met energie en veel goesting te starten! Schrijf nu in!
 
‘Hier kan ik meteen iets mee.’
‘Door me bewust te worden van wat ik al goed doe, kan ik nog meer van het goede doen.’
‘Ik heb weer zin om les te geven aan stoorzenders.’
 
Relaxed voor de klas  
 
Wat doe je als een leerling voortdurend onderbreekt, een raar gezicht trekt wanneer je iets wil zeggen of andere kinderen stoort met geluidjes? Het is maar een greep uit dagdagelijkse klassituaties die de kwaliteitszorg die we willen bieden sterk in de weg staan. In deze workshop pakken leraren van basis- en middelbare school zowel oorzaken als gevolgen van negatief leergedrag aan. Met meer mentale reserve en een gemotiveerde klas is er meer tijd voor klasdifferentiatie.
 
► 
 
Wat kan ik letterlijk doen of zeggen bij een interventie?
 
► 
 
Hoe maak ik goede afspraken en hoe kan ik de klassfeer in een week tijd grondig bevorderen?
 
► 
 
Hoe corrigeer ik gedrag op een subtiele en op een luide manier
 
Je ontvangt het boek "Relaxed voor klas" gratis bij deelname aan deze vorming.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Infobundel – ZILL met AN – nu verkrijgbaar in de webshop
 
De komst van een anderstalige nieuwkomer in je klas is een boeiende maar uitdagende gebeurtenis. Om je te helpen een traject op maat voor de nieuwkomer uit te stippelen én intussen de rest van je klas niet uit het oog te verliezen, ontwikkelden we de bundel Zin in leren! Zin in leven! met anderstalige nieuwkomers (Zill met AN). Een concrete tool om bij de hand te nemen bij de voorbereiding van je arrangementen, om in de buurt te hebben tijdens de uitvoering ervan of om je te helpen bij de reflectie over je aanpak.   
Zill met AN  
 
ZILL met AN kost 9,5 euro (leden) of 13,50 euro (niet-leden). De bundel is verkrijgbaar via de webshop van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.   
 
Naast onthaalleraren spelen reguliere leraren een zeer belangrijke rol bij de opvang van anderstalige nieuwkomers. Zill met AN focust daarom vooral op het ondersteunen van leraren in het lager onderwijs bij de opvang van anderstalige nieuwkomers in de reguliere groep. 
 
Enkel tijdens de Zorgdag op 14/11 zullen we deze verkopen voor € 8,00 - zolang de voorraad strekt.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Wedstrijd – Beste boekenjuf/meester
 
Is jouw collega bezeten van boeken? Haalt zij of hij alles uit de (boeken)kast om de leerlingen aan het lezen te krijgen? Bedenkt hij/zij toffe en uitdagende leesopdrachten? 
 
Nomineer jouw collega dan voor de prestigieuze prijs van Beste Boekenjuf - of meester ter waarde van 100 boeken. Via de website van Cultuurkuur kun je trouwens ook inspiratie bestellen in de vorm van een magazine. Altijd goed om het leesvuur aan te wakkeren! 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
CLIL

Stopzetting afname APTIS-test bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen   

 
Leraren kunnen hun taalniveau voor Engels voor de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven via de APTIS-test officieel laten inschalen en certificeren in een beheersingsniveau van het Europees referentiekader voor talen. Zij kunnen dit doen met het oog op het geven van een zaakvak in CLIL of in het kader van een individueel professionaliseringstraject. 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen was tot nu toe een door de British Council erkend testcentrum voor het behalen van het C1-certificaat via een examen. 
 
De nakende Brexit heeft al gevolgen voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Omwille van het feit dat de regio Vlaanderen niet winstgevend is, wordt het kantoor hier afgesloten en is het niet meer mogelijk om in de toekomst de APTIS-test aan te bieden.  
 
Op woensdag 6 november 2019 zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen de APTIS-test (nieuwe examens + herkansing) nog éénmaal in Gent afnemen, op woensdag 22 januari 2020 in Antwerpen. 
Op woensdag 22 april 2020 (Gent) is enkel nog herkansing mogelijk. 
 
 
 

“Back in shape” met activerend CLIL’en - 20/11/2019

 
Ben je als CLIL-leraar op zoek naar de goede vorm? Wil je graag wat kilootjes aan tof materiaal bijkomen? 
 
Kom dan naar de studiedag “Activerend CLIL’en” op woensdag 20 november 2019. Je gaat er actief aan de slag met een variatie aan werkvormen binnen CLIL (Content and Language Integrated Learning). 
 
De coaches hebben het volgende evenwichtige programma voor je opgesteld: 
 
► 
 
9 - 9.30 uur: onthaal
 
► 
 
9.30 - 11 uur: werkwinkels ronde 1 
 
► 
 
11 - 11.25 uur: pauze 
 
► 
 
11.25 - 13 uur: werkwinkels ronde 2 
 
Digitaal of no tech, om te doen of te maken, met een challenge of een tool. De keuze van de workshops bepaal je helemaal zelf. 
 
Waar wacht je nog op? Train je vinger en klikken maar om je in te schrijven! 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Economie/Handel

Nascholing - Studiedag Vereniging Leraren Economische Wetenschappen – 12 november 2019

 
Op 12 november organiseert de Vereniging Leraren Economische Wetenschappen haar jaarlijkse studiedag. De studiedag gaat dit jaar door in het Universiteitsgebouw van de UGent.  
 
De modernisering van het secundair onderwijs wordt vanaf 1 september 2019 uitgerold. Dit zal ook voor een andere invulling van het economie-onderwijs zorgen.  
 
Op deze studiedag willen we dan ook focussen op nieuwe trends en technologische ontwikkelingen die in de leerplannen aan bod komen. Hieronder kan u al een idee krijgen over de invulling van die dag. 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
ICT in onze taallessen : iToolbox
 
Het internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Veel jongeren gebruiken het internet dagelijks. Ze doen dit vooral met mobile devices. Ook in het onderwijs heeft het internet een centrale plaats gekregen doorheen de jaren. Dit onder de noemer ICT. We moeten ICT integreren in het leerproces. Niet alleen het leerplan vraagt dit maar ook de jongeren zelf zijn vragende partij. Alleen is dit niet altijd even simpel zoals het lijkt. 
 
Steeds meer scholen investeren in nieuwe hardware zoals WIFI & mobile devices. Dit is voor vele scholen een grote kost. Maar mits de juiste keuzes te maken kan je al veel bereiken. 
 
Ook het opleiden en vormen van leerkrachten is nodig om ICT in de klas te brengen. Sommige leerkrachten gaan direct aan de slag en hebben geen moeite met de nieuwe uitdaging, andere hebben nog wat koudwatervrees en weten niet waar ze moeten starten.  
 
Met het pedagogisch project "iToolbox" proberen wij, Team ICT van Wico Campus Sint-Hubertus , een overzicht te geven hoe wij dit op onze campus hebben aangepakt. 
 
Voor meer info surf je naar https://sites.google.com/shn.wico.be/shn-itoolbox 
 
Op de Dag van de ICT, 21 november 2019 en op Dag van de Talen, 5 maart 2020, zullen er sessies geprogrammeerd staan over ICT in de taallessen. 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Lichamelijke opvoeding

Het leerplan ICT integreren in de lessen L.O.: feedback & evaluatie

 
ICT in de les L.O.: toepassingen van het nieuwe leerplan ICT, actief in de sportzaal. 
 
De modernisering brengt ook het gemeenschappelijk leerplan ICT in de eerste graad met zich mee. Wil je leren welke leerplandoelen van het gemeenschappelijk ICT-leerplan tijdens de les L.O. aan bod kunnen komen en hoe we dit kunnen combineren met veel actie? Dan beantwoordt deze nascholing perfect aan jouw wens. 
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Maatschappij & welzijn

Nascholing - Lerend netwerk basisoptie Maatschappij en welzijn - start op woensdag 20 november 2019

 
Een nieuw leerplan ... een nieuwe uitdaging! 
 
Wil je je verder verdiepen in het nieuwe leerplan van de basisoptie “Maatschappij en welzijn”? 
 
Wil je graag samen met andere collega’s hierover reflecteren en materiaal uitwerken? 
 
Dan is deelname aan dit lerend netwerk iets voor jou. 
 
We gaan samen dieper in op het leerplan: we bestuderen de thema’s, de leerplandoelen, de juiste beheersingsniveaus. 
 
We gaan op zoek naar passend materiaal voor de lessen en wisselen uit met elkaar. 
 
Data: woensdag 20/11, 12/02 en 29/04 van 9 tot 12 uur.
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Mens en samenleving

Netwerksessie Mens en samenleving op maandag 2 december 2019 van 13.15 tot 16 uur. 

 
In deze netwerksessie gaan we dieper in op de verschillende vormen van evaluatie in het vak mens en samenleving. We gaan na welke evaluatievormen passen bij de doelstellingen uit het leerplanWe reiken enkele theoretische kaders aan met betrekking tot evaluatie en oefenen samen het gebruik hiervan binnen het vak mens en samenleving in We passen dit ook toe op eigen evaluatiemateriaal.  
 
Aangezien het om een werksessie gaat, is het handig om je laptop mee te brengen. 
 
Om concreet aan de slag te gaan, vragen we je om je eigen evaluatiemateriaal mee te brengen. 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
PAV

P-project: ABC-bevorderende werkvormen in de B-stroom - 15 november 2019

 
Tamara Lenzen en Eva Gijsen werken in het flexibel traject in de eerste graad b-stroom. Ze vertellen over hun P-traject voor leerlingen in de b-stroom. Ze bespreken de noden van de leerlingen in de B-stroom. Naast het ‘leren leren’ en ‘leren leven’ komt ook co-teaching aan bod.  
 
Tijdens deze nascholing ga je ook zelf aan de slag met ideeën om de motivatie van leerlingen in de B-stroom aan te pakken door op een innovatieve manier te werk te gaan. Verantwoordelijkheid opnemen en zelfstandig werk komen hier ook aan bod.  
 
De nascholing vindt plaats op 15 november van 9 uur tot 12 uur. Inschrijven kan tot woensdag 13 november.  
 
 
 

Nascholing - groepswerk evalueren – 19 maart 2020 – 13-16 uur

 
Een kort groepswerk evalueren in de klas, daar komt al een en ander bij kijken. Nog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelen, waarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerken. 
 
Op 19 maart zal DrJan T’Sas, licentiaat/master Germaanse Filologie, praktijkassistent Nederlands in de lerarenopleiding en docent Taal en Leren aan de Universiteit Antwerpen een navorming geven met als onderwerp “Groepswerk evalueren”. Jan bouwde zijn expertise o.a. op als leraar Nederlands in tso en bso. 
 
Tijdens deze sessie zoomen we in op de evaluatie van groepswerk in al zijn facetten: wie evalueert? Met welke mogelijke doelen? Waarop legt u de focus en hoe pakt u dit het best aan? U maakt ook kennis met verschillende evaluatiemodellen en instrumenten. 
 
Meer info volgt.
 
 

Save the Date -  PAV- & mavodag op 30 april 2020

 
Op 30 april 2020 is het weer zover: de driejaarlijkse PAV- en mavodag. Deze editie zal doorgaan in Blue Point in Antwerpen (makkelijk te bereiken met het openbaar verkeer). Op deze dag zullen er naast didactische ateliers ook werksessies en een markt met verschillende werkvormen worden aangeboden. Duid deze dag alvast aan in jouw agenda! Meer informatie over inschrijven volgt 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
SWeTe-technische & praktijkvakkken

Netwerkvergaderingen voor leerkrachten en TA’s   

 
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, opleidingen, aankopen …).  
 
► 
 
Dinsdag 25/11/20 - Hout bso 2e graad Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Dinsdag 25/11/20 - Hout bso 3e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Vrijdag 21/2/20 - Elektromechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Vrijdag 21/2/20 - Industriële Wetenschappen - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Vrijdag 13/3/20 - Elektrische Installaties 2e en 3e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Vrijdag 13/3/20 - Lassen-Constructie en CV-Sanitaire Installaties - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Dinsdag 24/3/20 - Hout bso 3e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Dinsdag 24/3/20 - Hout bso 2e graad - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Maandag 27/4/20 - Industriële Wetenschappen - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Maandag 27/4/20 - Elektromechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
 

Netwerkvergaderingen voor TA’s 

 
Het netwerk wil technisch adviseurs dichter bij elkaar brengen en onderling verbinden. Zo kunnen ze informatie, expertise en ervaringen delen met elkaar en met de pedagogische begeleiding. Naast organisatorische zijn er ook pedagogisch-didactische thema’s. Via rondleidingen in de ontvangende scholen, krijgen de technisch adviseurs de kans om een andere kijk op leeromgevingen te ontwikkelen. 
 
► 
 
Dinsdag 18/2/20 - TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie - Meer informatie en inschrijven vai nascholing.be 
 
► 
 
Donderdag 19/3/20 - TA Mechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Donderdag 19/3/20 - TA Elektriciteit - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Donderdag 30/4/20 - TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie - Meer informatie en inschrijven vai nascholing.be 
 
► 
 
Dinsdag 12/5/20 - TA Elektriciteit - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Dinsdag 12/5/20 - TA Mechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
 

Innovatiedag Energie in Innovatiecentrum ‘The Box’ in Mosa-RT te Maaseik – 19 november 2019

 
Innovatiedag Energie! 
 
Energy of tomorrow 
Smart buildings 
 
Innovatiecentrum 'The Box' 
Weertersteenweg 135a, Maaseik 
 
 
 

HAAS leerkrachtenconferentie - 27/11/2019

 
Ook dit jaar organiseert Haas een leerkrachtenconferentie voor de Benelux. De conferentie is een prachtige gelegenheid om informatie, ideeën en visie uit te wisselen. Deelname wordt zeker niet tot Haas gebruikers beperkt, iedereen is welkom! 
 
Plaats: CRAFT EducationDeurne (NL): http://www.craft-education.nl/ 
 
Inschrijvingen zijn mogelijk via http://htec-event.eu/. 
 
Netwerk met gemotiveerde CNC-docenten. 
 
► 
 
Leer nieuwe leermethoden en technologieën kennen. 
 
► 
 
Deel ervaringen  
 
► 
 
Workshops over: Haas Automation, HSM... 
 
 

Nascholing: 35e ICTpraktijkdag – 3 februari 2020

 
Nascholing ICT-praktijkdag 3 februari 2020 UCLL campus Proximus Leuven 
 
Op de 35ste editie van de ICT-praktijkdag in Leuven op maandag 3 februari 2020 kan je jouw ICT-vaardigheden delen met andere leerkrachten, ICT-coördinatoren, directies. 
 
Meer inlichtingen vind je via deze link: www.ictdag.be  
 
 

Trello, een overzichtelijke en interactieve tool om projecten of GIP begeleiden

 
Trello is een overzichtelijke en interactieve tool om projecten of GIP’s begeleiden. De leerlingen worden hierin interactief betrokken. Ook technisch adviseurs kunnen hiermee aan de slag om projecten in hun afdeling te beheren. 
 
Vrijdag 12/02/20 - GIP’s en projecten interactief en efficiënt beheren met Trello - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook