Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Beste wensen voor 2018
►  Inschrijven op regionale nieuwsbrief
Bestuurders & directies
►  Netwerkmoment 'Kwaliteitsvol onderwijs'
Gewoon basisonderwijs
►  Taal - informatie: begrijpend lezen: PIRLS-onderzoek
►  Taal - informatie: “Help, een anderstalige nieuwkomer in mijn klas!”
►  Taal - materiaal anderstalige nieuwkomers: ‘Welkomspel’ (Cartamundi)
►  Taal - nascholing anderstalige nieuwkomers - 20 maart 2018
►  Taal - nascholing: ‘Kaatje klank’ (CNO) – 20 maart 2018
►  Taal - nascholing: ‘Taalvaardig aan de slag met de iPad’ – 7 maart 2018
►  Taal - nascholingen
►  Beste wensen aan alle talen(t)teams
Gewoon secundair onderwijs
►  Directiecongres so – Vernieuwingen in het secundair onderwijs: waar staan we nu (voor)? – 8 en 9 maart 2018
►  Dag van de talen in regio Limburg - 28 februari 2017 - Schrijf nu in!
►  Aardrijkskunde – Nascholing - Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: samen werken aan de ruimte van morgen – 15 januari 2018
►  CLIL
►  Duits
►  Economische vakken - nascholingen
►  Engels
►  Frans
►  Geschiedenis
►  GOK
►  Humane wetenschappen
►  Klassieke talen
►  Moderne vreemde talen – Nascholingen
►  OKAN
►  PAV/MAVO - Nascholing - Vitamine P+ natuurwetenschappen op de tablet - 1 februari 2018
►  Personenzorg
►  STEM – STEAM – IW - Groepsaankoop robot-racewagen
►  SWeTe - praktijkvakken – Netwerkvergaderingen
►  Taalbeleid
►  Techniek – Nascholing – Netwerk Techniek – 13 maart 2018
►  Toerisme - Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme (LNDIT): studiedagen 2017-2018
►  Wiskunde
Buitengewoon onderwijs
►  Buso OV3 – informatiesessie – doelen en inhouden algemene vakken bso – 18 januari 2018
►  Taal - informatie: begrijpend lezen: PIRLS-onderzoek
►  Taal - informatie: “Help, een anderstalige nieuwkomer in mijn klas!”
►  Taal - nascholing anderstalige nieuwkomers - 20 maart 2018
►  Taal - nascholing: ‘Kaatje klank’ (CNO) – 20 maart 2018
►  Taal - nascholing: ‘Taalvaardig aan de slag met de iPad’ – 7 maart 2018
►  GOK
►  Taal - materiaal anderstalige nieuwkomers: ‘Welkomspel’ (Cartamundi)
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Beste wensen voor 2018
 
2018   Een nieuw jaar … een nieuw vat vol positiviteit: meer ups dan downs en een goede gezondheid! Onze beste wensen! Ook dit jaar ondersteunen we je graag bij allerhande didactische en pedagogische vragen, bedenkingen, bezorgdheden ...
 
We wensen je van harte een mooi, gelukkig en gezond jaar 2018!
 
Voor iedereen
 
 
 
Inschrijven op regionale nieuwsbrief
Aan alle leraren, vakverantwoordelijken en coördinatoren.
 
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Netwerkmoment 'Kwaliteitsvol onderwijs'
 
Het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit borgt de verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs. Eén van deze kwaliteitsverwachtingen is de school te stimuleren in de ontwikkeling van alle leerlingen rond Wetenschap & Techniek. Tijdens de startavond 'Kwaliteitsvol onderwijs: feedback als motor voor het leerproces in Wetenschap & Techniek bij jou op school' trachten wij je op een interactieve manier te inspireren. Jij en een collega zijn alvast van harte welkom. Het netwerkmoment vindt plaats op 25 januari 2018 om 19 uur in Hasselt (Boudewijnzaal, Provinciehuis). Schrijf je online in.
 
Bestuurders & directies
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Taal - informatie: begrijpend lezen: PIRLS-onderzoek
 
lezen   Uit de resultaten van het PIRLS-onderzoek (bekend gemaakt in december 2017) blijkt dat leerlingen uit het vierde leerjaar minder goed kunnen begrijpend lezen dan tien jaar geleden. Ook blijkt dat één op drie tienjarigen niet graag leest. Maak van begrijpend lezen en luisteren (ook voor de kleuterklas) én leesplezier jouw goede voornemen voor dit jaar!
 
Schuim de volgende websites eens af voor meer tips en inspiratiebubbels.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal - informatie: “Help, een anderstalige nieuwkomer in mijn klas!”
 
Ben je op zoek naar informatie over de opvang van een anderstalige nieuwkomer in je klas? Wil je graag weten hoe je deze leerling zo veel mogelijk betrekt bij het klasgebeuren? Vraag je je af hoe deze anderstalige nieuwkomer het best onze taal leert en wat deze leerling best eerst leert?  Dan kan je een bezoekje brengen aan het Provinciaal Educatief Centrum in Hasselt of grasduin eens in volgende documenten en websites.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal - materiaal anderstalige nieuwkomers: ‘Welkomspel’ (Cartamundi)
 
Carta mundi   Cartamundi en Thomas More ontwikkelden een welkomspel voor anderstalige nieuwkomers, niet alleen om hen Nederlands te leren, maar ook om hen te introduceren in de schoolcultuur. Het spel kan nog tot 12 januari 2018 besteld worden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal - nascholing anderstalige nieuwkomers - 20 maart 2018
 
Samenlezen, dat is samen een verhaal lezen en delen wat die teksten met je doen. Je verbindt woorden met je eigen ervaring, en met jezelf. De nascholing 'Samenlezen' van DocAtlas gaat over samenlezen met volwassenen en jongeren die Nederlands leren en is geschikt voor begeleiders van NT2-cursisten en OKAN-leraren. Deze namiddag biedt je handvaten om daarna zelf met deze methode aan de slag te gaan.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal - nascholing: ‘Kaatje klank’ (CNO) – 20 maart 2018
 
Vind je het ook zo moeilijk om te beginnen met ontluikende geletterdheid, omdat je het gevoel hebt dat jouw kleuters er nog niet aan toe zijn? Twijfel je over het belang van sommige activiteiten omtrent klankbewustzijn? En vraag je je af hoe je ook taalzwakkere en anderstalige kleuters mee op die 'klankkar' kan laten springen? Dan is de nascholing 'Kaatje Klank' van CNO iets voor jou!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal - nascholing: ‘Taalvaardig aan de slag met de iPad’ – 7 maart 2018
 
ipad   Je maakt kennis met een waaier aan programma’s en apps die de taalbeheersing van je leerlingen stimuleren. Daarnaast leer je hoe je materiaal kunt ontwikkelen voor op literaire thema's, begrijpend lezen en spreek- en presentatievaardigheden. Bovendien ontdek je welke apps je kunt gebruiken om teksten en beeld- en geluidsmateriaal te integreren. Schrijf je in via jouw directeur of nascholingsverantwoordelijke.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal - nascholingen
 
 
► 
 
19 februari 2018 in DocAtlas Turnhout: boeken in de klas
 
► 
 
28 februari 2018 van 13.30 uur tot 16.30 uur in DocAtlas Turnhout: speelse werkvormen voor taalvaardigheid
 
► 
 
7 maart 2018 in CNO: rijk taalaanbod in de kleuterklas 
 
► 
 
8 maart 2018 in CTO: positief omgaan met meertaligheid
 
► 
 
16 maart 2018 in CNO: kijk en luister naar beelddenkers
 
► 
 
19 maart 2018 in CNO: woordenschat stimuleren in de kleuterklas
 
► 
 
20 maart 2018 in CTO: werken aan woordenschatontwikkeling in de basisschool
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Beste wensen aan alle talen(t)teams
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Directiecongres so – Vernieuwingen in het secundair onderwijs: waar staan we nu (voor)? – 8 en 9 maart 2018
 
directiecongres so  
 
Donderdag 8 maart starten we met een panelgesprek met o.a. Chris Wyns, Khalid Benhaddou, Carl Snoecx en enkele directeurs  over hoe we de katholieke dialoogschool kunnen implementeren. Aansluitend is er mogelijkheid om met de panelleden in gesprek te gaan tijdens een netwerkmoment.
 
Na de eucharistieviering in het hotel en lunch, maak je twee keuzes uit een aantal werkwinkels. Op vrijdag 9 maart starten we met een keuze uit een aantal werkwinkels, gevolgd door een plenum – Communicatie in tijden van verandering. 
 
Meer informatie over de verschillende sessies binnenkort op onze website met de mogelijkheid om in te schrijven via Lincka (nascholing.be)
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Dag van de talen in regio Limburg - 28 februari 2017 - Schrijf nu in!
 
Dag van de talen
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aardrijkskunde – Nascholing - Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: samen werken aan de ruimte van morgen – 15 januari 2018
 
Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zal het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vervangen. Kom alles te weten over de nieuwe ruimtelijke visie zodat betonstop, lintbebouwing, verstedelijking, open ruimte, inbreiding en uitbreiding geen geheimen meer bevatten. De studiedag is bedoeld voor leraren aardrijkskunde van de eerste en derde graad en alle geïnteresseerden. Schrijf je nu in.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
CLIL
 
 
 Nascholingen
 
 
► 
 
‘Een leven zoals het is’ - 20 februari 2018
 
De derde editie van de Vlaamse studiedag CLIL wil leraren en directies van ervaren, beginnende of belangstellende scholen steunen en prikkelen. Keynotespreker die dag is internationaal expert Peeter Mehisto. Nadien volgen workshops, netwerksessies en een debat.
 
Meer info, het volledige programma en de inschrijvingsmogelijkheid vind je binnenkort op de website van het Departement Onderwijs en Vorming.
 
 
► 
 
‘Dag van de talen’ – 28 februari 2018
 
Het is bijna zover! De allereerste editie van de ‘Dag van de talen’. Je proeft er van vernieuwende ideeën zoals flipping the classroom, differentiëren met ict en starten met CLIL. Daarnaast heb je de gelegenheid om in het leercafé met inspirerende leraren te spreken en de boekenbeurs met CLIL-proof materiaal te bezoeken. Mis dit unieke evenement niet en geef een seintje aan je directeur of nascholingscoördinator om je als de bliksem in te schrijven 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Duits
 
 
Hamburg (dpa) - Weniger Stress und mehr Zeit für Familie und Sport - das sind laut einer Forsa-Umfrage die beliebtesten Vorsätze der Deutschen für 2018. Stress abzubauen ist das Ziel von 59 Prozent, wie die repräsentative Erhebung im Auftrag der DAK-Gesundheit ergab. 58 Prozent der Befragten wünschen sich mehr Zeit für Familie und Freunde, 53 Prozent würden gern mehr Sport treiben. Wie die Krankenkasse weiter mitteilte, haben sich 18 Prozent der Befragten vorgenommen, sich im neuen Jahr weniger mit Handy, Computer und Internet zu beschäftigen.
 
Een nieuw jaar … een nieuw vat vol positiviteit: meer ups dan downs en een goede gezondheid! Mijn beste wensen! Ook dit jaar ondersteun ik je graag bij allerhande didactische en pedagogische vragen, bedenkingen, bezorgdheden … - Veerle De Graaf
 
 
Op donderdag 15 maart organiseert Veerle De Graaf samen met Els Misotten van UCLL opnieuw een dag voor de leraar Duits. Op het programma staan een aantal boeiende workshops: 'Kurzfilme' door Filip Denys, Liesbeth Van Vossel leidt een workshop 'taalleren in tandem', Veerle De Graaf verzorgt een sessie met én over actieve werkvormen. De inspiratie deed zij op tijdens het seminarie 'Berlin heute' aan het Goethe-Instituut in Berlijn. We eindigen met een leercafé. Niet te vergeten: kort na de middag kun je bij de boekenstand de meest actuele leermaterialen voor Duits inkijken. Kortom: ein gemütlicher Tag an dem Deutschlehrer sich gerne treffen! Mail naar els.misotten@ucll.be voor meer informatie.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Economische vakken - nascholingen
 
 
► 
 
Leerlingen motiveren en gemotiveerd houden – 22 februari 2018
 
Gedemotiveerde leerlingen kennen we allemaal. Hoe kunnen we dit doorbreken zodat de leerlingen maar ook wijzelf als leraars beter presteren? Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen leren voor zichzelf in plaats van voor een toets en de bijhorende punten? Donderdag 22 februari 2018 in de gebouwen van de pedagogische begeleidingsdienst in Hasselt. Meer informatie en inschrijven.
 
 
► 
 
Het motiverend effect van differentiëren d.m.v. het BHV-model - 18 april 2018
 
Wat is het BHV-model? Hoe kan het BHV-model helpen om je leerlingen te motiveren? Hoe kan je differentiëren d.m.v. het BHV-model? Je gaat interactief aan de slag met je eigen lesmateriaal. Dit doen we indien nodig op een gedifferentieerde manier: wie er meteen mee weg is, kan sneller zelfstandig aan de slag, wie extra ondersteuning kan gebruiken, helpen we een stapje verder. Meer informatie en inschrijven
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Engels
 
 
Een nieuw jaar … een nieuw vat vol positiviteit: meer ups dan downs en een goede gezondheid! Mijn beste wensen! Ook dit jaar ondersteun ik je graag bij allerhande didactische en pedagogische vragen, bedenkingen, bezorgdheden … - Veerle De Graaf 
 
 
Bij het leermateriaal op de website vind je een PDF-file met mogelijk remediëringsmateriaal voor leerlingen van de eerste en tweede graad.
 
 
Warm aanbevolen: BELTA (Belgian Language Teaching Association) organiseert op 5 mei 2018 haar 6e dag voor leraren Engels in de Erasmushogeschool in Brussel. Scott Thornbury, een EFL-legende, neemt de plenaire zitting voor zijn rekening. Nadien heb je keuze uit een ruime waaier aan sessies. Ook verschillende uitgeverijen komen hun methodes en materiaal toelichten.
 
 
Kwaussieyouthquake … klinken deze woorden nog niet al te bekend in de oren? De Australian national dictionary centre, the Oxford dictionaries,Cambridge Dictionary, Merriam-Webster en Collins kozen elk hun woord van het jaar.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Frans
 
beste wensen  
 
 
Ik wens jullie van harte een mooi, gelukkig en gezond jaar 2018.
 
Enkele foto’s en tekstjes om nog in het thema te blijven.
 
 
L’exposition s’articule autour de quatre grands thèmes tranversaux: l’Homme assisté, l’Homme connecté, l’Homme responsable et l’Homme modifié. Quel est l’impact de la science sur sa naissance, ses études, son travail, ses loisirs, son environnement, ses maladies, sa mort …? Info, dossiers pédagogiques et réservation pour écoles
 
 
Elke vakgroep heeft succesverhalen maar ook bekommernissen. Wens je deze ervaringen te delen met andere collega's van andere scholen? Ben je benieuwd naar een andere aanpak? Wil je meedenken aan vakgebonden prioriteiten? Schrijf je dan zeker in voor de tweede bijeenkomst van het netwerk Frans via nascholing.be. Al 5 verschillende scholen nemen hieraan deel. Jij ook?
 
Leermateriaal
 
 
► 
 
Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen MVT (focus Frans)
 
► 
 
Evaluatie en deliberatie
 
► 
 
Tips voor een dyslexievriendelijke toets 
 
► 
 
Voorbeelden van visuele ondersteuning
 
► 
 
Materiaal van Intertaal
 
► 
 
Materiaal van Plantyn - Extra ondersteuning in Coup de Pouce
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Geschiedenis
 
 
Tim Puttevils, vakbegeleider Mechelen-Brussel, en Els Vinckx, lerarenopleider PXL organiseren de nascholing 'Breed evalueren in geschiedenis' op vrijdag 2 februari 2018 (9 -16 uur) en woensdag 25 april 2018 (9 -12 uur) in Tulpinstraat 75, Hasselt. Deze professionele leergemeenschap rond breed evalueren in geschiedenis is een tweejaarlijks traject.
 
Schrijf je in via de directeur of nascholingsverantwoordelijke van je school.
 
 
 
► 
 
De islam, dat is ook onze geschiedenis. Europa en zijn islamitische geschiedenis:  expo in Brussel van 15 september 2017 tot 21 januari 2018.
 
► 
 
Pompeii - The immortal city: expo in Brussel van 24 november 2017 tot 15 april 2018.
 
► 
 
Erasmus’ Dream (Collegium Trilingue, Leuven): tentoonstelling in Leuven van 19 oktober 2017 tot 18 januari 2018.
 
► 
 
Neem ook een kijkje op de website voor de organisatie van de randactiviteiten.
 
► 
 
Herbeluister Prof. Dr. Jan Papy vertelt er over het Collegium Trilingue en Erasmus.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
GOK
 
stos  
 
 
Dit schooljaar volgden 45 secundaire scholen het gratis nascholingsproject ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’. Tijdens dat nascholingstraject wordt een armoedebeleid op school uitgebouwd. Het project wordt voor het schooljaar 2018-2019 verlengd.
 
 
De website www.aanpakschoolfacturen.be biedt een schat aan instrumenten om het armoedebeleid in kaart te brengen en er vervolgens iets aan te doen. Een aanrader!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Humane wetenschappen
 
 
 
► 
 
Een tweede studiedag die zich hoofdzakelijk tot leraren gedragswetenschappen richt, vindt plaats op woensdag 14 maart 2018 en zal gaan over ‘misconcepties in de gedragswetenschappen’.
 
► 
 
UGent organiseert haar Forumdag voor leraren en studenten cultuur- en gedragswetenschappen op woensdag 7 maart 2018. Over het thema wordt eerstdaags beslist. ‘Fake news’ of ‘trauma en herinnering’ zijn kanshebbers. 
 
 
Het opzet van deze permanente vorming is leren hoe een dialoog tussen verschillende kennis- vormen tot stand kan worden gebracht. In deze permanente vorming beogen we relevante theoretische concepten en perspectieven te doorgronden, die worden ontwikkeld in het kader van armoedebestrijding. Inschrijven: vóór 22 januari 2018 bij heidi.degerickx@ugent.be.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Klassieke talen
 
 
Een gelukkig 2018 en dat het aangesnelde nieuwe jaar vooral naar het voorbeeld van Seneca innerlijke rust en vrijheid mag brengen. Meer verlangen is niet nodig als de klassieken mee op pad gaan.
 
 
 
► 
 
Bericht van NKV Antwerpen – optreden Eléonor – donderdag 11 januari (2 sessies)
 
Eléonor komt optreden voor NKV-Antwerpen! Locatie en programma zijn ietwat aangepast tegenover de vorige versies, maar de essentie blijft behouden. Zangeres Elly Aerden zocht Latijnse teksten over liefde, geluk, hoogmoed en melancholie. Van de liefdespoëzie van Catullus en Sulpicia reist ze over de middeleeuwse Carmina Burana naar dichters van deze nog jonge eeuw.
 
 
► 
 
Waarom Latijn studeren geen tijdverspilling is
 
Via de Universiteit van Vlaanderen, een initiatief van Radio 1, verkondigen topwetenschappers inzichten uit hun vakgebied. Elke dag zijn er gratis colleges van 15 minuten via de radio, internet en televisie. Christian Laes houdt in dit filmpje een pleidooi voor de studie van het Latijn. Er verscheen in Knack een opiniestuk over hetzelfde onderwerp.
 
 
 
► 
 
Brainstorm nieuw leerplan Latijn en Grieks eerste graad – 31 januari 2018
 
De modernisering van het secundair onderwijs brengt nieuwe leerplannen met zich mee, ook voor klassieke talen. Omdat we graag rekening houden met de meningen en inzichten van het werkveld, organiseren wij een brainstormsessie, waarin we over het huidige leerplan en de aanpassingen of vernieuwingen voor een nieuw leerplan van gedachten kunnen wisselen.
 
 
► 
 
Welke leerlingentypes stoppen na het tweede jaar Latijn en hoe kunnen we dat vermijden? – 22 februari 2018 (sessie 1) – 3 mei 2018 (sessie 2)
 
Dietske Lehembre, pedagogisch begeleider klassieke talen regio Antwerpen, komt in een eerste sessie de resultaten van haar onderzoek (over leerlingenprofielen en over de motivatie van tweedejaars om Latijn al dan niet verder te gaan studeren) voorstellen. Op basis van deze resultaten legt zij de link met de lespraktijk en is het de bedoeling om in een netwerkmoment te reflecteren over de eigen klaspraktijk. In een tweede sessie bespreken we de effecten.
 
 
► 
 
Save the date: Dag van de Talen – 28 februari 2018
 
Kom proeven van een gevarieerd nascholingsaanbod op de Dag van de Talen! Voor de eerste keer slaan alle vakbegeleiders oude en moderne talen de handen in elkaar om een gezamenlijke nascholingsdag te organiseren voor alle taalleraren van het secundair onderwijs.
 
 
We bezorgen je graag bijkomende informatie over de Griekse dag voor leraren en leerlingen op woensdag 2 mei 2018. Via allerlei kanalen hebben we gemerkt dat de belangstelling voor deze Griekse dag zeer groot is. Daarom hebben we in overleg met PEDIC beslist om het oorspronkelijk voorziene deelnemersaantal van maximaal 300 op te trekken naar ongeveer 500. 
 
De definitieve folder met overzicht van alle werkwinkels en de uitnodiging tot inschrijving zijn vanaf 19 januari beschikbaar. De inschrijvingsperiode loopt van donderdag 1 februari om 9 uur tot en met vrijdag 9 maart. Meer info.
 
 
 
► 
 
Pompeii - The immortal city: expo in Brussel van 24 november 2017 tot 15 april 2018.
 
► 
 
Erasmus’ Dream (Collegium Trilingue, Leuven): tentoonstelling in Leuven van 19 oktober 2017 tot 18 januari 2018.
 
► 
 
Neem ook een kijkje op de website voor de organisatie van de randactiviteiten.
 
► 
 
Herbeluister Prof. Dr. Jan Papy vertelt er over het Collegium Trilingue en Erasmus.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Moderne vreemde talen – Nascholingen
 
 
 
► 
 
28 februari 2018 : Dag van de talen - Congres: Op dit talencongres heb je een heel aantal keuzesessies over verschillende thema’s zoals differentiatie, dyslexie, woordenschatverwerving, ludieke werkvormen en interactieve media.
 
► 
 
5 maart 2018: Taaltaken opstellen (focus op bso en tso): Je leert taaltaken ontwerpen vanuit een authentieke taalsituatie en eigen materiaal verwerken tot een volwaardige taaltaak. Valide evaluatieroosters, conform aan het leerplan en op basis van het ERK, zorgen voor een kwaliteitsvolle resultaatsbepaling.
 
► 
 
21 maart 2018: Evaluatie onder de loep: Deelnemers reflecteren over de huidige evaluatiepraktijk en taakbelasting voor zowel leerling als leraar. Vervolgens zoomen we in op de succescriteria voor een valide evaluatie en wordt het principe van gespreide evaluatie besproken als mogelijkheid om evaluatiedruk te verminderen.
 
 
 
► 
 
Nascholingen CNO Antwerpen (per taal maar ook vakoverschrijdend)
 
► 
 
AVL-nascholingen KU Leuven: affiche en overzicht
 
► 
 
7 februari 2018: Taaldag CNO - Antwerpen: De Taaldag bestaat uit vier rondes met telkens verschillende werkwinkels waaruit je kan kiezen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
OKAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil je leerlingen uit het regulier secundair onderwijs kennis laten maken met het leven van een vluchteling? Dan is ‘Peacecraft’ het ultieme medium bij uitstek. De leerlingen ontdekken via een game dat een smartphone van levensbelang is voor vluchtelingen als de Syrische Sara of de Afghaanse Mohammed. Daarnaast kun je de theatervoorstelling boeken.
 
 
Gedichtendag is in aantocht! Op 25 januari is het zo ver. Tijd om met woorden te worstelen, te kronkelen op krakende ritmes en coole beats.
 
 
► 
 
‘Als ik jou’ van Helga Van Loo, Peter Schoenaerts en Annemie Decavele (uitgeverij Garant)
 
Laat je leerlingen kennismaken met Nederlandstalige poëzie van een twintigtal schrijvers uit Vlaanderen en Nederland. Bij elk gedicht staan leuke, speelse en creatieve opdrachten. Op de bijgevoegde gratis dvd kun je alle gedichten horen en zien.
 
 
► 
 
Picozine
 
De mooiste, liefste, grappigste, ontroerendste, gekste gedichten bundel je makkelijk samen via picozine.nl. Leuk om samen uit voor te lezen of te delen met alle nieuwsgierige collega’s!
 
 
► 
 
Lessenbundel riedelen
 
Laat gedichten spontaan ontstaan op een beat! Janique Vanderstocken (auteur van o.m. Zwart op wit) ontwierp een lesbundel over riedelenRiedelen, of jazz chants (grondlegger is Carolyn Graham) is het ritmisch nazeggen van uitdrukkingen op een ondersteunend beatritme. Zo leren je leerlingen vloeiend alledaagse uitdrukkingen in te oefenen, de woorden goed uit te spreken en wordt hun taalgevoel versterkt. Taalriedels lukken het best in groepen van tien of meer personen.
 
 
De Tree of life is een narratieve methodiek, die iedereen zich eigen kan maken om jongeren te helpen hun leven weer in handen te nemen. Odisee organiseert deze nascholing van een volledige dag onder leiding van Claire Wiewauters, master in de gezinspedagogiek en psychotherapeut voor kinderen, jongeren en gezinnen. Meer info en inschrijven
 
 
Save the date! Foyer organiseert een eindconferentie van het Europees project TALES@home, dat staat voor ‘Talking about language and emotions at home’. Het project wil meertalige gezinnen helpen bij het scheppen van een stimulerende omgeving voor taalleren en welbevinden. Er werd een app ontwikkeld voor ouders en hun kinderen die kan worden gebruikt om emoties verbonden met taal in kaart te brengen. Een tool die positieve emoties en attitudes binnen het gezin kan versterken om zo bij te dragen aan welbevinden, sociale inclusie en het taalleren van de gezinsleden.
 
Meer info volgt.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
PAV/MAVO - Nascholing - Vitamine P+ natuurwetenschappen op de tablet - 1 februari 2018
 
vitamine p   In deze ‘workshop’ combineer je educatief gebruik van tablets met een uitdagende opdracht natuurwetenschappen. Je neemt actief deel en probeert de opdrachten zelf uit. Het thema orgaandonatie wordt uitgewerkt met de tool CLASSKICK. Met die tool kunnen de jongeren zelf kiezen op welke manier ze antwoorden indienen en doe je aan differentiatie. Daarnaast heb je als leraar voortdurend zicht op het tempo en de kwaliteit van de antwoorden en weet je waar je het meest nodig bent om te begeleiden. Het is een uitdaging om deze tool te leren kennen en ermee aan de slag te gaan. Schrijf je in

 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Personenzorg
 
speelbank  
 
 
Op speelbank.be vind je bijna 400 speelactiviteiten en kun je ook zelf je favoriete speelactiviteiten toevoegen. Daarnaast kun je er ook tal van speeltips, wedstrijden en filmpjes met reflectievragen vinden. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is sinds 2016 partner in het project. Dat wil zeggen dat speelbank.be mee in onze klankbordgroep zit en dat alle leraren kleuteronderwijs en kindbegeleiders toegang krijgen tot speelbank.be.
 
De toegangscode voor leraren is “leraarKathOndVla”. Studenten kunnen voor gebruik tijdens de lessen toegang krijgen met volgende toegangscode: “studentKathOndVla”. Wanneer ze zelf hun favoriete speelactiviteit toevoegen, ontvangen ze een persoonlijke toegangscode.
 
 
De tweedaagse biedt, naast heel wat inhoudelijke input en praktische tools, ruimte om te delen, te leren, te ‘spelen’ … KINDERSPEL! Schrijf je online in.
 
 
In deze sessie willen we gevoelens op stages bespreekbaar maken. Door hen te leren deze gevoelens te hanteren willen we leerlingen moreel veerkrachtiger maken. Schrijf je online in.
 
 
Het opzet van deze permanente vorming is leren hoe een dialoog tussen verschillende kennis- vormen tot stand kan worden gebracht. In deze permanente vorming beogen we relevante theoretische concepten en perspectieven te doorgronden, die worden ontwikkeld in het kader van armoedebestrijding. Maak je hier als school echt werk van en wil je hierover getuigen?  Geef een seintje: heidi.gerits@katholiekonderwijs.vlaanderen (voor 15 december). Inschrijven: vóór 22 januari 2018 bij heidi.degerickx@ugent.be.
 
 
Voortbouwend op de vorige bijeenkomst bekijken we hoe het kernkwadrant van Ofman zijn invloed kan hebben op de coaching van POP. We staan stil bij de wijze waarop we verbinding kunnen maken met de leerling door achter valkuilen sterktes te zien. Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven op nascholing.be. Inschrijven kan via je directeur of de nascholingsverantwoordelijke van je school.
 
Kagan Coöperatieve Leerstrategieën
 
kagan   Ook dit schooljaar weer 'Kagan Coöperatieve Leerstrategieën'. De Kagan Coöperatieve Leerstrategieën zijn een krachtige toolbox voor al wie wil inzetten op de betrokkenheid van álle jongeren. Schrijf je nu in.

 
 
Voor alle leraren die les geven in personenzorg organiseren wij een dag van personenzorg. Onderwijsvernieuwingen, het M-decreet, de toename van (complexe) problematieken en maatschappelijke veranderingen zijn factoren die bijna om goddelijke inspiratie vragen om een antwoord te kunnen bieden op de huidige pedagogische zorgvragen. Het (moeilijk hanteerbaar) gedrag van jongeren is hier nogal eens de vertaling van. Hoe moeten we naar deze uitdagingen en bijhorend gedrag kijken? 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
STEM – STEAM – IW - Groepsaankoop robot-racewagen
 
Bart Huyskens, leraar STEM, organiseert een groepsaankoop voor de robot-racewagen. Jongeren bouwen een wagen volledig zelf en programmeren de ingesloten sensoren met Arduino. De verschillende STEM-domeinen komen aan bod en er is bijzondere aandacht voor zowel het onderzoekend als het ontwerpend leren. De infovergadering vindt plaats op woensdag 17 januari 2018 in Schoten.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
SWeTe - praktijkvakken – Netwerkvergaderingen
 
Algemeen
 
 
► 
 
Het ConnecTTEam wenst je alvast een deugddoende vakantie, prettige feestdagen en een goede gezondheid voor 2018 toe.
 
► 
 
De nascholing ‘Nieuw in je job ... 'Traject aanvangsbegeleiding - Basisvormingsdagen voor beginnende personeelsleden’ biedt aan de beginnende personeelsleden op 17 januari 2018 van 13.15 tot 16.30 uur een vervolg op de sessie van 11 oktober 2017. De inhoud van deze sessie gaat over de kern van de beroepstaak in een katholieke dialoogschool: “Leraar zijn in de katholieke dialoogschool vandaag.” Schrijf je in via schoolpastoraal@dodhasselt.be.
 
Mechanica
 
Netwerkvergadering EM-projecten 2e graad - 1 februari 2018: de link om in te schrijven wordt nog meegedeeld.
 
Netwerkvergadering TA Mechanica - 9 januari 2018: je kunt enkel via je directeur of de nascholingsverantwoordelijke van je school inschrijven.
 
Elektriciteit
 
Labo elektriciteit-magnetisme: Op 30 november 2017 vond een workshop rond laboproeven met draadloze sensoren van Pasco plaats in DBTI Helchteren, gegeven door Jef Dreezen van de firma Holleen. Hij gaf een aantal voorbeeldoefeningen, die we op de Google Drive hebben geplaatst.
 
Netwerkvergadering TA Elektriciteit - 1 februari 2018: je kunt enkel via je directeur of de nascholingsverantwoordelijke van je school inschrijven.
 
Hout- Bouw en Schilderen-decoratie
 
Netwerkvergadering TA Hout-Bouw - 6 februari 2018: je kunt enkel via je directeur of de nascholingsverantwoordelijke van je school inschrijven.
 
Netwerkvergadering Hout-Bouw stabiliteit - 18 januari 2018: de link om in te schrijven wordt nog meegedeeld.
 
Opleidingen via CNO Antwerpen
 
We willen de opleidingen van CNO van de Universiteit Antwerpen onder de aandacht brengen, onder meer de opleidingen rond machineveiligheidstappenmotoren en sensortechnieken. Klik in de linkerkolom op 'Secundair onderwijs' en dan ‘Nijverheid’. Je vindt er de rubrieken Autotechnieken, Bouw, Elektriciteit, Elektronica, Mechanica en Sanitair/CV.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taalbeleid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil je leerlingen uit het regulier secundair onderwijs kennis laten maken met het leven van een vluchteling? Dan is ‘Peacecraft’ het ultieme medium bij uitstek. De leerlingen ontdekken via een game dat een smartphone van levensbelang is voor vluchtelingen als de Syrische Sara of de Afghaanse Mohammed. Daarnaast kun je de theatervoorstelling boeken.
 
 
 Het CTO (= Centrum voor Taal en Onderwijs te Leuven), dat voorheen de TAS- en TIS-testen ontwikkelde, werkt aan een nieuwe digitale taalscreening i.s.m. uitgeverij Van In voor het remediëringsmateriaal. De toets zal zowel leesteksten als luister- en kijkfragmenten bevatten.
 
Diataal werkt aan een Vlaamse taalscreening, genaamd Dia@be. De toets wordt gekoppeld aan een groeiwijzer gebaseerd op de Vlaamse eindtermen, leerplan- en ontwikkelingsdoelen binnen de verschillende onderwijsniveaus. 
 
Een goede taalscreening is vooral een brede screening die alle vaardigheidsniveaus in kaart brengt. En een goed taalbeleid kijkt verder dan de brede taalscreening en koppelt hieraan gerichte opvolgacties. Lees meer.
 
 
Breng wat poëzie in het alledaagse schoolleventje. Verras je leerlingen met onverwachte pareltjes op het raam, op het bord. Of laat je van je sokken blazen door de slam poetry van je leerlingen. Gluur binnen op www.poezieweek.com om inspirerende lesbundels en leuke activiteiten te bekijken.
 
 
Er waait een nieuwe wind door de inspectie. Vanaf 1 januari start ze met het ROK, het referentiekader onderwijskwaliteit. Vanuit een aantal centrale principes kijkt de inspectie naar de schoolwerking, o.m. inhaken op interne kwaliteitszorg en de lerende centraal stellen. Ze gaat dus ook in gesprek met leerlingen en ouders. Daarbij gaat ze uit van het vertrouwensprincipe dat de school al kwaliteitsvol werkt.
 
Het tweede onderzoek omvat de onderwijsleerpraktijk en het kwaliteitsgebied. Zo kan ze nagaan welke effecten het taalbeleid in de onderwijsleerpraktijk heeft en hoe een positief en stimulerend klimaat gerealiseerd wordt.
 
 
 
► 
 
24 januari 2018 in UCLL: ontwikkel een gedragen taalbeleid in je school
 
► 
 
8 februari 2018 in CTO: onderwijs van de 21ste eeuw
 
► 
 
22 februari 2018 in CTO:  ICT als hefboom voor je (taal)onderwijs
 
 
Het is bijna zover! De allereerste editie van de ‘Dag van de talen’. Je proeft er van vernieuwende ideeën zoals flipping the classroom, differentiëren met ict en starten met CLIL. Daarnaast heb je de gelegenheid om in het leercafé met inspirerende leraren te spreken en de boekenbeurs met CLIL-proof materiaal te bezoeken. Mis dit unieke evenement niet en geef een seintje aan je directeur of nascholingscoördinator om je als de bliksem in te schrijven.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Techniek – Nascholing – Netwerk Techniek – 13 maart 2018
 
Ben je geïnteresseerd in een vakoverleg met collega leraren techniek? Wil je op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken rond de onderwijsvernieuwing? Wil je ervaringen binnen het vak techniek uitwisselen? Wil je gewoon de agenda ontvangen? Sluit je dan aan bij dit netwerk. Meer info via: swacremers@tismbree.eu
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Toerisme - Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme (LNDIT): studiedagen 2017-2018
 
Studiedagen over boeiende, uiteenlopende thema’s
 
 
► 
 
donderdag 11 januari 2018: 'Overtoerisme', een probleem of een opportuniteit?
 
► 
 
maandag 26 maart 2018: Mobiliteit en beleving
 
► 
 
dinsdag 12 juni 2018: Leuven intrigeert
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wiskunde
 
 
Bij elke overgang naar een volgende graad merken we dat onze leerlingen moeten wennen aan een nieuwe stijl van lesgeven, aan het tempo, het beheersingsniveau van de evaluaties ... De overgang van het 6e leerjaar naar het hoger onderwijs is opnieuw een grote stap en zorgt vaak voor problemen. Ik stel graag een nascholing voor in samenwerking met UHasselt, gericht op leraren wiskunde in het 6e jaar.  Meer info en inschrijven.
 
Kangoeroewedstrijd: Dit schooljaar vindt Kangoeroe plaats op donderdag 15 maart 2018.
 
 
In deze nascholing voor wiskunde B-stroom maak je op actieve wijze kennis met een aantal spelvormen en activerende werkvormen.
 
 
► 
 
Spel: rekenpuzzels, het grote rekenspel, rekenpoker, malle getallen, smartgames, eurotrip spel, tafelbingo ...
 
► 
 
Werkvorm: quiz, hoekenwerk (thema’s halloween - sinterklaas - valentijn - Pasen – zomer-rekenfeest), hoekenwerk meten en de tijd, wiskundewinkel, wiskunderestaurant …
 
 
Gedemotiveerde leerlingen kennen we allemaal. Hoe kunnen we dit doorbreken zodat de leerlingen maar ook wijzelf als leraars beter presteren?
 
 
Wat is het BHV-model? Hoe kan het BHV-model helpen om je leerlingen te motiveren? Hoe kan je differentiëren d.m.v. het BHV-model? Je gaat interactief aan de slag met je eigen lesmateriaal. Dit doen we indien nodig op een gedifferentieerde manier: wie er meteen mee weg is, kan sneller zelfstandig aan de slag, wie extra ondersteuning kan gebruiken, helpen we een stapje verder.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Buso OV3 – informatiesessie – doelen en inhouden algemene vakken bso – 18 januari 2018
 
In het kader van de evaluatie van leerlingen met een verslag type basisaanbod op het einde van de opleidingsfase organiseren we een bijeenkomst over de verwachtingen, leerinhouden, leerplan … algemene vakken bso. Deze sessie is bedoeld voor de leden van het platform GASV OV3 en andere geïnteresseerden. Inschrijven voor 15 januari 2018.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Taal - informatie: begrijpend lezen: PIRLS-onderzoek
 
lezen   Uit de resultaten van het PIRLS-onderzoek (bekend gemaakt in december 2017) blijkt dat leerlingen uit het vierde leerjaar minder goed kunnen begrijpend lezen dan tien jaar geleden. Ook blijkt dat één op drie tienjarigen niet graag leest. Maak van begrijpend lezen en luisteren (ook voor de kleuterklas) én leesplezier jouw goede voornemen voor dit jaar!
 
Schuim de volgende websites eens af voor meer tips en inspiratiebubbels.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal - informatie: “Help, een anderstalige nieuwkomer in mijn klas!”
 
Ben je op zoek naar informatie over de opvang van een anderstalige nieuwkomer in je klas? Wil je graag weten hoe je deze leerling zo veel mogelijk betrekt bij het klasgebeuren? Vraag je je af hoe deze anderstalige nieuwkomer het best onze taal leert en wat deze leerling best eerst leert?  Dan kan je een bezoekje brengen aan het Provinciaal Educatief Centrum in Hasselt of grasduin eens in volgende documenten en websites.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal - nascholing anderstalige nieuwkomers - 20 maart 2018
 
Samenlezen, dat is samen een verhaal lezen en delen wat die teksten met je doen. Je verbindt woorden met je eigen ervaring, en met jezelf. De nascholing 'Samenlezen' van DocAtlas gaat over samenlezen met volwassenen en jongeren die Nederlands leren en is geschikt voor begeleiders van NT2-cursisten en OKAN-leraren. Deze namiddag biedt je handvaten om daarna zelf met deze methode aan de slag te gaan.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal - nascholing: ‘Kaatje klank’ (CNO) – 20 maart 2018
 
Vind je het ook zo moeilijk om te beginnen met ontluikende geletterdheid, omdat je het gevoel hebt dat jouw kleuters er nog niet aan toe zijn? Twijfel je over het belang van sommige activiteiten omtrent klankbewustzijn? En vraag je je af hoe je ook taalzwakkere en anderstalige kleuters mee op die 'klankkar' kan laten springen? Dan is de nascholing 'Kaatje Klank' van CNO iets voor jou!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal - nascholing: ‘Taalvaardig aan de slag met de iPad’ – 7 maart 2018
 
ipad   Je maakt kennis met een waaier aan programma’s en apps die de taalbeheersing van je leerlingen stimuleren. Daarnaast leer je hoe je materiaal kunt ontwikkelen voor op literaire thema's, begrijpend lezen en spreek- en presentatievaardigheden. Bovendien ontdek je welke apps je kunt gebruiken om teksten en beeld- en geluidsmateriaal te integreren. Schrijf je in via jouw directeur of nascholingsverantwoordelijke.

 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
GOK
 
stos  
 
 
Dit schooljaar volgden 45 secundaire scholen het gratis nascholingsproject ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’. Tijdens dat nascholingstraject wordt een armoedebeleid op school uitgebouwd. Het project wordt voor het schooljaar 2018-2019 verlengd.
 
 
De website www.aanpakschoolfacturen.be biedt een schat aan instrumenten om het armoedebeleid in kaart te brengen en er vervolgens iets aan te doen. Een aanrader!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taal - materiaal anderstalige nieuwkomers: ‘Welkomspel’ (Cartamundi)
 
Carta mundi   Cartamundi en Thomas More ontwikkelden een welkomspel voor anderstalige nieuwkomers, niet alleen om hen Nederlands te leren, maar ook om hen te introduceren in de schoolcultuur. Het spel kan nog tot 12 januari 2018 besteld worden.

 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook