Beste directeurs, bestuursleden,
 
Met deze extra nieuwsbrief willen we jullie informeren rond de volgende drie thema’s in verband het ondersteuningsnetwerk.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
 
Beste directeurs, bestuursleden,
 
Met deze extra nieuwsbrief willen we jullie informeren rond de volgende drie thema’s in verband het ondersteuningsnetwerk.

 

   Bestuurders & directies

 
 
Samenstelling en eerste samenkomst van het beheerscomité
 
We willen graag nog eens enkele afspraken in verband met het beheerscomité onder de aandacht brengen. 
 
 
► 
 
De scholen van het buitengewoon onderwijs informeren de scholen van het gewoon onderwijs binnen hun regio over de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor het beheerscomité.
 
► 
 
Elke subregio kan twee kandidaten afvaardigen: een vertegenwooridger van het gewoon onderwijs en een vertegenwoordigere van het buitengewoon onderwijs.
 
► 
 
Kandidaturen worden ingewacht tot 30 juni.
 
► 
 
De kandidaturen worden verzameld door de initiatiefnemer van het buitengewoon gewoon onderwijs en naar Kathleen Toonen gestuurd. 
 
► 
 
Op 4 juli om 18u wordt de installatievergadering gehouden in de Tulpinstraat 75 in Kiewit.
 
► 
 
Procedure als er meer kandidaten dan plaatsen in een subregio zijn:
 
► 
 
Alle kandidaten voor een subregio worden door de pedagogische begeleidingsdienst verzameld op een digitaal stembiljet.
 
► 
 
Elke school binnen de subregio ontvangt het digitale stembiljet en maakt een keuze.
 
► 
 
1 school = 1 stem
 
► 
 
De kandidaat met de meeste stemmen is verkozen en zal in het beheerscomité zetelen
 
Bestuurders & directies
 
 
 
De werking van het zorgloket
 
Het ondersteuningsnetwerk Limburg wordt verdeeld in 5 subregio’s. Elke subregio beschikt over zijn eigen “zorgloket”.d.w.z. een e-mailadres van waar zorgvragen vanuit alle scholen gewoon en buitengewoon onderwijs die behoren tot deze subregio verzameld worden. Op die manier komt de zorgvraag zo dicht mogelijk bij de plaats terecht waar de zorg gegeven moet worden.
 
Lees alles over het zorgloket en hoe je het kunt bereiken in bijgevoegde tekst.
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Vraag naar ondersteuning team competentieontwikkeling
 
De laatste maanden kregen we veel vragen naar ondersteuning binnen brede basiszorg ( fase 0) en verhoogde zorg ( fase 1).  We ervaren dat deze vragen steeds vaker gesteld worden.
 
We willen jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen om hier samen aan te werken. Zo ervaren wij dat ook jullie fase 0 en 1 zeer krachtig willen uitbouwen als basis voor uitbreiding van zorg (fase 2) en individueel aangepast curriculum (fase 3).
 
Samen met jullie vinden we het belangrijk om deze vragen op te nemen. Enkel kunnen we vandaag niet meedelen hoe en wie deze vragen zal opnemen.
 
Na het verlof mag jij meer info  verwachten over wie en hoe je vraag zal opvolgen.
 
Bestuurders & directies
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook