Beste directies en leerkrachten
 
De pedagogische begeleidingsdienst Regio Limburg van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil jullie graag bedanken bij het einde van dit schooljaar.
 
Bedankt voor julie enthousiasme om je elke dag opnieuw te blijven inzetten voor onze Limburgse leerlingen !
Bedankt voor jullie betrokkenheid tijdens vergaderingen, leergroepen en pedagogische studiedagen !
Bedankt voor jullie aanwezigheid op de directiedagen !
Bedankt voor jullie massale inschrijvingen op onze nieuwsbrief voor leraren !
Bedankt voor jullie veelvuldige bezoeken aan onze nieuwe website !
Bedankt voor jullie meedenken en meeleren tijdens vormingsmomenten !
 
In het nieuwe schooljaar zullen we er weer voor jullie zijn. Met ons nieuwe nascholingscentrum Lincka proberen we om nog beter op jullie behoeften naar professionalisering in te spelen. Onze website zal jullie samen met de nieuwsbrief  op de hoogte houden van de Limburgse onderwijsactualiteit. Onze begeleiders ondersteunen jullie in jullie school, in leergroepen en tijdens vormingsmomenten.
 
Er wachten de scholen en de pedagogische begeleidingsdienst heel wat uitdagingen volgend schooljaar. In het basisonderwijs worden alle middelen ingezet om het nieuwe geïntegreerde leerplan ZILL te implementeren. In het secundair onderwijs bereiden we de hervorming voor. Het ondersteuningsnetwerk als spil voor de zorg voor alle onze leerlngen wordt actief in september. De doorlichting gaat vanaf volgend schooljaar op pad met het nieuwe ROK-concept. Wij zullen klaar staan om jullie hierbij te ondersteunen.
 
Maar eerst is er vakantie: welverdiend en broodnodig ! Wij wensen jullie rust én inspiratie tijdens de komende maanden en zien jullie graag in september weer terug.
 
Tot dan !
 
De pedagogische begeleidingsdienst Regio Limburg Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
 
Beste directies en leerkrachten
 
De pedagogische begeleidingsdienst Regio Limburg van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil jullie graag bedanken bij het einde van dit schooljaar.
 
Bedankt voor julie enthousiasme om je elke dag opnieuw te blijven inzetten voor onze Limburgse leerlingen !
Bedankt voor jullie betrokkenheid tijdens vergaderingen, leergroepen en pedagogische studiedagen !
Bedankt voor jullie aanwezigheid op de directiedagen !
Bedankt voor jullie massale inschrijvingen op onze nieuwsbrief voor leraren !
Bedankt voor jullie veelvuldige bezoeken aan onze nieuwe website !
Bedankt voor jullie meedenken en meeleren tijdens vormingsmomenten !
 
In het nieuwe schooljaar zullen we er weer voor jullie zijn. Met ons nieuwe nascholingscentrum Lincka proberen we om nog beter op jullie behoeften naar professionalisering in te spelen. Onze website zal jullie samen met de nieuwsbrief  op de hoogte houden van de Limburgse onderwijsactualiteit. Onze begeleiders ondersteunen jullie in jullie school, in leergroepen en tijdens vormingsmomenten.
 
Er wachten de scholen en de pedagogische begeleidingsdienst heel wat uitdagingen volgend schooljaar. In het basisonderwijs worden alle middelen ingezet om het nieuwe geïntegreerde leerplan ZILL te implementeren. In het secundair onderwijs bereiden we de hervorming voor. Het ondersteuningsnetwerk als spil voor de zorg voor alle onze leerlngen wordt actief in september. De doorlichting gaat vanaf volgend schooljaar op pad met het nieuwe ROK-concept. Wij zullen klaar staan om jullie hierbij te ondersteunen.
 
Maar eerst is er vakantie: welverdiend en broodnodig ! Wij wensen jullie rust én inspiratie tijdens de komende maanden en zien jullie graag in september weer terug.
 
Tot dan !
 
De pedagogische begeleidingsdienst Regio Limburg Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Inforonde van Vlaanderen: presentaties beschikbaar
►  Europese Dag van de Talen – 26 september 2017
►  Nascholingsaanbod staat online
►  Netwerk vervolgschoolcoaches OKAN
►  Save the date: 'Da Capo-event’ 20 september 2017
►  Bewust leren omgaan met sociale media
►  Intiatieven van Escala
►  HIVO Hasselt start met een nieuwe driejarige opleidingscyclus in januari 2018!
►  Vacatures
►  Wij Stenen: jaargang 7 nr. 35 werd gepubliceerd
Bestuurders & directies
►  Masterclass voor bestuurders 'Een ontmoeting tussen de islam en de katholieke dialoogschool'
►  Startdag voor directeurs basisonderwijs ( ronde van Vlaanderen)
►  Dag voor beginnende directeurs basisonderwijs
Gewoon basisonderwijs
►  Supermegaknap - Elk kind laten ontdekken wat zijn talenten zijn en deze aan bod laten komen 25/09/2017
►  Nascholingsaanbod rond STEM en Zin in leren! Zin in leven!
Gewoon secundair onderwijs
►  Informatie – Modernisering secundair onderwijs
►  Nieuwe leerplannen en lessentabellen so vanaf 1 september 2017
►  Leerboeken en leermiddelen ICT 2017-2018
►  Frans
►  Technokriebels '17 25 oktober 2017
►  Nieuws klassieke talen – Dag van het Grieks (2 mei 2018)
►  Lichamelijke opvoeding – informatie "Afsluiten schooljaar 2016-2017, vooruitblik 2017-2018"
►  Informatie - vzw Teach for Belgium zoekt vakdidactici voor workshops in juli
►  Ecosysteemdiensten van de oceanen Grondstoffen uit de oceaan: van zout, zand tot diepzeemijnbouw 20 september 2017
Buitengewoon onderwijs
►  Supermegaknap - Elk kind laten ontdekken wat zijn talenten zijn en deze aan bod laten komen 25/09/2017
►  Doe-koffer Lawaai: Amai mijn (h)oren
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Inforonde van Vlaanderen: presentaties beschikbaar
 
De voorbije weken werd in de verschillende regio’s zowel voor het basisonderwijs als het secundair onderwijs toelichting gegeven bij onderwijsactualia en nieuwe reglementering vanaf 1 september 2017. Meer dan 1 300 leden van schoolbesturen en directies woonden de Ronde van Vlaanderen bij. We bezorgen je de presentaties voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs.
 
De data voor volgend schooljaar (2017-2018) zijn gekend. Je kunt ze alvast in je agenda noteren.
 
Voor iedereen
 
 
 
Europese Dag van de Talen – 26 september 2017
 
     
 
Het ideale moment om alle talen die je leerlingen spreken in de kijker te plaatsen! En niet alleen dat, je kunt die dag aangrijpen om het belang van het leren van talen te benadrukken. Wie weet, vormt deze dag wel het opstapje naar een heus CLIL-traject?!
 
Je talenbeleidsteam kan op verschillende manieren aan de slag.
 
Voor iedereen
 
 
 
Nascholingsaanbod staat online
 
Lincka
 
Het nascholingsaanbod van zowel (buitengewoon) basis- als secundair onderwijs werd ondertussen online gepubliceerd en je kan ervoor inschrijven.
 
► 
 
Nascholingsaanbod (buitengewoon) basisonderwijs
 
► 
 
Nascholingsaanbod (buitengewoon) secundair onderwijs
 
► 
 
Nascholingsaanbod competentie
 
► 
 
Nascholingsaanbod taal
 
► 
 
Nascholingsaanbod techniek
 
Voor iedereen
 
 
 
Netwerk vervolgschoolcoaches OKAN
 
Tijdens drie netwerksessies word je ondersteund in je job als vervolgschoolcoach. De sessies worden opgebouwd vanuit jouw vragen en noden.
 
De eerste sessie vindt plaats op 19 september in het Educatief Centrum van het Provinciehuis. Na een korte kennismakingsronde wissel je ervaringen en tips uit met de andere coaches. 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Save the date: 'Da Capo-event’ 20 september 2017
 
‘Je bent bemind, je bent geroepen’ wordt het diocesane jaarthema voor volgend schooljaar, gebaseerd op het roepingsverhaal van Samuël (1 Sam. 3, 1-10).
 
Op woensdag 20 september organiseren het vicariaat onderwijs, Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg en de godsdienstinspectie een ‘Da Capo-event’ op een unieke plaats in onze provincie vanaf 17 uur om u thuis te brengen in dit nieuwe jaarthema.
 
Directies, godsdienstleerkrachten, PAG-leden en alle geïnteresseerden uit de onderwijswereld zijn van harte welkom, alsook leerlingen die op één of andere wijze aan het jaarthema zullen meewerken.
 
Noteer alvast deze datum en hou de volgende nieuwsbrief in het oog voor meer info en inschrijving.
 
Voor iedereen
 
 
 
Bewust leren omgaan met sociale media
 
De voorbije dagen was sexting in de actualiteit. Hoe ga je als school om met dit en andere fenomenen? Hoe kun je jongeren leren bewust en kritisch met sociale media om te gaan en weerbaar te worden? Waar vind je meer informatie?
 
Voor iedereen
 
 
 
Intiatieven van Escala
 
Escala      
 
Escala organiseert opleidingen rond het omgaan met kinderen (en ouders) in het najaar van 2017.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
HIVO Hasselt start met een nieuwe driejarige opleidingscyclus in januari 2018!
 
HIVO      
Ben je op zoek naar een degelijke vorming op professioneel én persoonlijk vlak?
Misschien heb je een nieuwe drive nodig? Zoek je antwoorden op vragen over je leerlingen, het beleid van je school? Lees dan zeker verder!
 
HIVO Hasselt start met een nieuwe driejarige opleidingscyclus in januari 2018! Schrijf je nu in!
 
Op 27 september 2017 is een Informatienamiddag om 14:00 u in de Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt met de mogelijkheid tot overleg met huidige en oud-studenten. Bezoek de website HIVO Hasselt
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 
Wij Stenen: jaargang 7 nr. 35 werd gepubliceerd
 
Wij Stenen
 
Dit nummer staat volledig in het kader van het jaarthema ‘Je bent bemind. Je bent geroepen’ voor volgend schooljaar.
 
Alles wat je hierover moet of wenst te weten, kan je in dit nummer vinden.
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Masterclass voor bestuurders 'Een ontmoeting tussen de islam en de katholieke dialoogschool'
Het vormingsaanbod voor bestuurders start volgend schooljaar op donderdag 28 september 2017 met een Masterclass ‘Een ontmoeting tussen de islam en de katholieke dialoogschool’. 
 
Inschrijven voor de masterclass kan via de website nascholing.be tot en met 25 september 2017.
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Startdag voor directeurs basisonderwijs ( ronde van Vlaanderen)
 
Op donderdag 24 augustus van  13.00 uur- 16.30 uur verwelkomen wij u op onze jaarlijkse startdag voor directeurs.
De uitnodiging met dagorde ontvangt u via mail op 20 augustus. 
 
Bestuurders & directies, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Dag voor beginnende directeurs basisonderwijs
 
Op vrijdag 25 augustus van 09.30 uur tot 12.00 uur start de opleiding voor beginnende directeurs. 
Wij nodigen alle directeurs uit die in september 2017 starten en diegenen die in de loop van dit schooljaar (16-17) begonnen zijn en de opleiding nog niet hebben gevolgd. 
De uitnodiging met dagorde ontvangt u via mail op 20 augustus.
 
Bestuurders & directies, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Supermegaknap - Elk kind laten ontdekken wat zijn talenten zijn en deze aan bod laten komen 25/09/2017
 
Supermegaknap
 
Actieve nascholing met concrete praktijkvoorbeelden.
 
Je keert terug naar je school met een hoofd vol inspiratie en tal van voorbeelden om meteen te gebruiken in je klas.
 
Inschrijven via nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nascholingsaanbod rond STEM en Zin in leren! Zin in leven!
 
STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. STEM wil jongeren enthousiast maken voor de domeinen wetenschap, technologie, ingenieurskunde en wiskunde. Ontdek je graag wat STEM kan betekenen in de basisschool en wat die didactiek zo krachtig maakt? Wil je zowel inzetten op STEM als op het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!? Dan zijn een van de twee netwerken iets voor jouw school.
 
Tijdens beide vormingsdagen verkennen we wat STEM inhoudt en hoe een STEM-activiteit er vanuit een betekenisvolle context kan uitzien. Je kunt kiezen tussen een startnetwerk 'Goed STEM-onderwijs in de basisschool' en een verdiepingsnetwerk 'Een verdieping op STEM! Wat, wie en hoe?'​. De netwerken worden op verschillende plaatsen in Vlaanderen georganiseerd.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Informatie – Modernisering secundair onderwijs
 
Modernisering SO
 
De introductiedagen en het voorscholingstraject modernisering secundair onderwijs staan online op nascholingen.be.
 
 
 
Je vindt daar meer informatie over deze vorming, de data voor de introductiedag en het voorscholingstraject.
 
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuwe leerplannen en lessentabellen so vanaf 1 september 2017
 
De definitieve versies van de nieuwe leerplannen en de nieuwe lessentabellen voor het schooljaar 2017–2018 zijn beschikbaar via de curriculumpagina secundair onderwijs.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Leerboeken en leermiddelen ICT 2017-2018
 
Ook dit jaar kun je leerboeken aankopen die door nascholingen ICT ontwikkeld zijn in het kader van de projecten informatica tweede graad, ICT-integratie, handel en mode. Je kunt de leerboekenwebsite via leerboek.nascholing.be raadplegen. 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Frans
 
 
Ben je leraar Frans in het secundair onderwijs en wil je je leerlingen nog meer motiveren om de Franse taal te leren? Neem dan deel aan de nascholing ‘motivation pour les cours de français’ op 26 en 27 september 2017. 
 
 
Hoe concreter, hoe beter, horen we vaak. Vandaar het voorstel om een netwerk voor Frans op te starten.  Lees meer ...
 
 
 
► 
 
9/10/17: Taaltaken opstellen 
 
► 
 
26/10/17: Netwerk Leraren Frans (1ste bijeenkomst)
 
► 
 
23/11/17: Evaluatie onder de loep
 
 
Het is vakantie! Misschien “eindelijk” voor sommigen onder jullie. Tijd om te reflecteren over het voorbije jaar, om achter je te laten wat voorbij is en om uit te kijken naar wat komt. 
 
Ik wens jullie een aangenaam verlof, een fijne tijd om te ontspannen en heel graag tot in september.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Technokriebels '17 25 oktober 2017
 
technokriebels
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nieuws klassieke talen – Dag van het Grieks (2 mei 2018)
 
 
► 
 
Doelgroep: leraren Grieks en leerlingen Grieks (van het tweede tot het zesde jaar)
 
► 
 
Opzet: Met deze vierde Griekse dag willen we opnieuw de Vlaamse leraren Grieks uit alle net-ten bij elkaar brengen. Voor het eerst nodigen we op deze dag ook de leerlingen Grieks (van het tweede jaar van de eerste graad en van de tweede en de derde graad) uit. We bieden zowel aan de leraren als aan de leerlingen een waaier werkwinkels aan waarin gevarieerde thema’s rond de Griekse taal en cultuur aan bod komen. Met deze gemeenschappelijke ontmoetingsdag voor leraren én leerlingen willen we het Grieks uitdrukkelijk in de kijker plaatsen en de vormende waarde en het blijvend belang ervan in het hedendaagse onderwijs beklemtonen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Lichamelijke opvoeding – informatie "Afsluiten schooljaar 2016-2017, vooruitblik 2017-2018"
 
Beste leraren L.O.
 
Een schooljaar is alweer voorbij. Na een welverdiende vakantieperiode starten we opnieuw op 1 september.
 
 
Collega’s, een heel fijne vakantie, tijd om de batterijen op te laden.
Fijn verlof voor iedereen
 
Mieke Everaert
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Informatie - vzw Teach for Belgium zoekt vakdidactici voor workshops in juli
 
Vzw Teach for Belgium
 
Elke zomer organiseert Teach for Belgium de Summer TrainingOproep: voor ons Summer Institute eind juli zoeken wij nog dringend vakdidactici of ervaren vakleerkrachten voor wiskunde, wetenschappen en Frans, om een zestal workshops van anderhalf uur te begeleiden met een groepje toekomstige leerkrachten. 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Ecosysteemdiensten van de oceanen Grondstoffen uit de oceaan: van zout, zand tot diepzeemijnbouw 20 september 2017
 
Ecosysteemdiensten zijn de diensten die de natuur ons gratis levert. In een rapport van WWF (Reviving the ocean economy: the case for action - 2015) is in kaart gebracht wat de oceanen ons opleveren aan visserij, kustbescherming, toerisme en scheepvaart.  
 
In een aantal Amerikaanse rapporten wordt de 21ste eeuw de ‘Eeuw van de Oceaan’ genoemd. De auteurs ervan denken dat de tijd nu is aangebroken om de oceanische ruimte en het duurzame gebruik en beheer ervan een hoge prioriteit te geven. De technologie die ervoor nodig is, komt razend snel beschikbaar of is er al. 
 
Prof. David Van Rooij en Stijn Dewaele maken ons wegwijs in de rijkdom van de oceanen, de mogelijke ontginning ervan en de ecologische gevolgen. Schrijf in via nascholing.be
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Supermegaknap - Elk kind laten ontdekken wat zijn talenten zijn en deze aan bod laten komen 25/09/2017
 
Supermegaknap
 
Actieve nascholing met concrete praktijkvoorbeelden.
 
Je keert terug naar je school met een hoofd vol inspiratie en tal van voorbeelden om meteen te gebruiken in je klas.
 
Inschrijven via nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Doe-koffer Lawaai: Amai mijn (h)oren
 
Doe-koffer Lawaai: Amai mijn (h)oren Het Provinciaal Veiligheidsinstituut wil zijn educatief materiaal toegankelijker maken voor het buitengewoon onderwijs. Daarvoor starten ze met de evaluatie van hun doe-koffer amai mijn (h)oren, een didactische doe-koffer rond de impact van geluid en lawaai bij jongeren en tieners die scholen gratis kunnen ontlenen.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook