Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Lincka
►  Vacature 10/36 administratief medewerker VBS De Bron Wellen
►  Nieuwe digitale aanmeldingsprocedure ONW op limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen
Bestuurders & directies
►  Directiecongres basisonderwijs
►  Directiecongres so – 8 en 9 maart 2018 – Hotel Van der Valk in Eindhoven
►  Kandidaatstelling scholen Duaal Leren “Schoolbank op de werkplek” 2018-2019
Gewoon basisonderwijs
►  Taal
►  CLIL – informatie – talensensibilisering en taalinitiatie
►  Inspiratienamiddag energie voor leren
►  Nog één keer introductie van Zill: 22 maart 2018
►  Lezing door Professor Kris Van den Branden: 'Duurzaam onderwijs voor de 21ste eeuw' - 27 maart 2018
►  Limburgse Eendjesrace 2018
►  Nascholingsaanbod basisonderwijs
Gewoon secundair onderwijs
►  Vakcoördinatoren – Het OK en inspectie 2.0 in je vakgroep – donderdag 26 april 2018, 9 – 12 uur
►  Aardrijkskunde
►  Biologie – Chemie – Fysica – Nascholing Limburg - Projecten kaas, cosmetica en aquaponics – 12 en 16 maart 2018
►  Biologie – Chemie – Natuurwetenschappen – Informatie - Stille waters doorgronden in Limburg
►  Biologie – Netwerk Sportwetenschappen – 25 maart 2018
►  ‘CLIL: het leven zoals het is’: studiedag van de overheid – 20 februari 2018
►  Duits
►  Economische vakken - Nascholing - Leerlingen motiveren en gemotiveerd houden – 22 februari 2018
►  Engels
►  Frans
►  Geschiedenis
►  Humane wetenschappen
►  Klassieke talen
►  Moderne vreemde talen
►  Natuurwetenschappen – Informatie - Junior Olympiade Natuurwetenschappen
►  Nederlands
►  OKAN
►  Personenzorg
►  Plastische Opvoeding - Dag van de P.O. – 25 april 2018 – Schrijf nu in!
►  STEM-Techniek - Innoverende onderwerpen/tools/projecten op maat van Techniek - STEM - 23 maart 2018
►  SWeTe praktijkvakken
►  Taalbeleid
►  Techniek – Nascholing – Netwerk Techniek – 13 maart 2018
►  Toerisme - Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme (LNDIT): studiedagen 2017-2018
►  Wiskunde
Buitengewoon onderwijs
►  Kiné en ergo – nascholing: ‘Trainen van coördinatievaardigheden, hoe doe je dat?’ (Els De Schrijver) - 2 maart 2018
►  Inspiratienamiddag energie voor leren
►  Lezing door Professor Kris Van den Branden: 'Duurzaam onderwijs voor de 21ste eeuw' - 27 maart 2018
►  Limburgse Eendjesrace 2018
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Lincka
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacature 10/36 administratief medewerker VBS De Bron Wellen
 
 
► 
 
Uren/Functie: 10/36 Administratie Medewerker
 
► 
 
Periode: van 01/03 tot 30/06/2018 (met mogelijke verlenging naar volgend schooljaar toe)
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuwe digitale aanmeldingsprocedure ONW op limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen
 
OND Regio Limburg Voortaan vind je alle gebundelde informatie rond het ondersteuningsnetwerk Regio Limburg met één eenvoudige muisklik terug op limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen. Op de startpagina vind je meteen de rubriek “ondersteuningsnetwerk Regio Limburg”.
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Directiecongres basisonderwijs
 
 
Schrijf nu in voor het directiecongres basisonderwijs      
 
 
► 
 
Als een ei: geloven in groeikracht van leerkrachten. Hun ontwikkelkracht is in de kiem aanwezig. Leerkrachten in hun kracht zetten om kinderen te omringen en te koesteren met de nodige aandacht en zorgzaamheid. Kunnen/durven/willen we de schaal breken en uit onze comfortzone komen? Kunnen/durven/willen we de mindshift maken?
 
► 
 
Er wijs mee omgaan: tijd nemen om samen met het team te groeien, te broeden op het concept, de doelen, de onderwijsarrangementen … en geloven dat het goed komt.
 
 
Bestuurders & directies, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Directiecongres so – 8 en 9 maart 2018 – Hotel Van der Valk in Eindhoven
 
Schrijf nu in voor het directiecongres secundair onderwijs!      
 
 
Het volledige aanbod met een beschrijving van de verschillende keuzesessies vind je op nascholing.be regio Limburg. Bekijk hier het programma bekijken en schrijf in!
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Kandidaatstelling scholen Duaal Leren “Schoolbank op de werkplek” 2018-2019
 
Zoals je ongetwijfeld al weet, wordt de organieke uitrol van het duaal leren uitgesteld naar 1 september 2019. Dat betekent meteen ook dat er voor het duaal leren in het schooljaar 2018-2019 verder kan worden gewerkt in het kader van het proefproject “schoolbank op de werkplek”.
 
Vanaf 2019-2020 worden alle nieuwe én alle lopende studierichtingen duaal, organiek.
 
Bestuurders & directies
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Taal
 
 
Kinderen en jongeren groeien op in een meertalige omgeving. De keuzes die een school maakt, zijn afhankelijk van haar context. Lees meer ...
 
 
 
 
van basis naar secundair Hoe breng je de huidige structuur van het secundair onderwijs bevattelijk over aan je ouders en hun kinderen? Transbaso, een onderzoeksproject dat de overgang tussen basis en secundair onderwijs belichtte, ontwikkelde enkele documenten, in verschillende talen, om dit in een handomdraai uit te leggen.

 
 
 
 
 
► 
 
CEGO reageert op de resultaten van PIRLS-onderzoek in een blog.
 
► 
 
Ooit al gehoord van slingerlezen? Let op: je leerlingen lopen een grote kans verslingerd te worden aan lezen!
 
► 
 
Foyer vzw biedt verschillende tips rond meertalig voorlezen aan, zoals een inspiratielijst met anderstalige boekentips, interculturele activiteiten bij boeken … 
 
 
 
Informatie - poëziesterren
 
Tussen 19 en 23 maart 2018 lees en bespreek je een gedicht met de klas. Daarvoor ontvang je een gedetailleerde lesbrief. Op het einde van de week kiezen je leerlingen hun favoriete gedicht.
 
Cultuurkuur biedt een kant-en-klaar lespakketeen posterpakket met een winnende poster voor iedere klas die deelneemt, uitgewerkte lestips bij de poëzieposters en meer.
 
 
 
 
Aan de slag met voorleessoftware op school      
 
Vanaf 15 november 2017 kun je aanspraak maken op gratis voorleessoftware. Hiervoor moet je in het bezit zijn van:
 
► 
 
een attest van dyslexie of dyspraxie,
 
► 
 
een gemotiveerd verslag,
 
► 
 
een (inschrijvings)verslag type 1 t/m 9 of basisaanbod buitengewoon onderwijs,
 
► 
 
of een ADIBib attest van het CLB.
 
Komen niet in aanmerking: cursisten in het volwassenenonderwijs, studenten uit het hoger onderwijs, kinderen en jongeren die thuisonderwijs volgen.”
 
Uitgebreide info lees je in de overzichtelijke brochure.
 
 
 
 
 
 
Jeugdboekenmaand      
 
Euhm … het thema van de Jeugdboekenmaand? Wacht eens even … Eureka! Wetenschap en techniek! Van 1 tot 31 maart verras je je leerlingen met leuke boekenactiviteiten, een bezoek aan de bib en natuurlijk een vernuftige leeslijst!
 
 
 
 
 
Nascholingen:
 
 
► 
 
19 februari 2018 in DocAtlas Turnhout: boeken in de klas
 
► 
 
28 februari 2018 van 13.30 uur tot 16.30 uur in DocAtlas Turnhout: speelse werkvormen voor taalvaardigheid
 
► 
 
3 maart – congres “OnderwijzersTOP 2018”
Dit congres wordt een TOP-ontmoeting tussen o.a. kleuterleiders, onderwijzers, zorgcoördinatoren, directies én bedrijven en non-profitorganisaties. Je kunt er deelnemen aan de sessie: ‘Beter en liever lezen. Handvatten voor een effectieve leesdidactiek.’
 
► 
 
7 maart 2018 in CNO: rijk taalaanbod in de kleuterklas 
 
► 
 
8 maart 2018 in CTO: positief omgaan met meertaligheid
 
► 
 
16 maart 2018 in CNO: kijk en luister naar beelddenkers
 
► 
 
19 maart 2018 in CNO: woordenschat stimuleren in de kleuterklas
 
► 
 
20 maart 2018 in CTO: werken aan woordenschatontwikkeling in de basisschool
 
► 
 
21 maart – “Netwerk Lezen op School” – Cultuurkuur
Op zoek naar lesmateriaal en boekentips rond leesplezier en leesbevordering? Dan is het Netwerk Lezen op School iets voor jou! Je ontmoet er andere leerkrachten en mensen uit het boekenveld om ideeën en lestips uit te wisselen.
 
► 
 
19 april – ‘Meer lezen, beter in taal!’ – Daniëlle Daniels In veel scholen zijn er leerlingen die onvoldoende woordenschat hebben om de lessen goed te kunnen volgen. Zij zeggen vaak dat ze een hekel hebben aan lezen. Kinderen die te weinig lezen, kunnen taal ook bij andere vakken als struikelblok ervaren. Anderstalige kinderen kunnen teksten wel technisch lezen, maar begrijpen vaak de inhoud niet. En wist je dat een heleboel leerlingen van het zesde leerjaar niet snel genoeg kunnen lezen om de ondertitels van vertaalde films te volgen? Jongens lezen dan weer opvallend minder dan meisjes met een gebrekkigere leesvaardigheid als resultaat.
Hoe pak je deze problemen aan met effect? Wat werkt en wat werkt niet! Zin om de expertise opgebouwd met 250 ‘Kwartiermakers’ scholen te horen?
Deze gratis nascholing vindt plaats in de bibliotheek van Maasmechelen, van 20.00 u. tot 22.00 u.
Schrijf je TEN LAATSTE TEGEN 29 MAART 2018 in!
 
► 
 
25 april – “Spelen met taal bij (taalzwakke) peuters” – CNO
Ontdek hoe je op een speelse manier 2,5-jarigen actief laat genieten van taal. Je maakt kennis met tal van (muzische) doe-activiteiten waaraan je taal kunt koppelen. Het doel daarbij is om alle leerlingen optimale kansen tot taalverwerving te bieden.
 
► 
 
26 april - “Overal (taal)leren” – CTO
Hoe trek je de buitenwereld naar binnen om je taken levensechter te maken? Je vindt het antwoord hier: http://www.cteno.be/www_cteno/index.php?idMenu=208&dos=922
 
► 
 
27 april – “Technisch en begrijpend lezen” – CNO
Tijdens deze opleidingsdag leer je het belang van een leerlijn beginnende geletterdheid en begrijpend lezen inzien. Je ontdekt eveneens welke evaluatie-instrumenten aansluiten bij een op groei gerichte observatie en evaluatie
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
CLIL – informatie – talensensibilisering en taalinitiatie
 
Clil Is jouw school voorbereid op de nieuwe lichting ZILL-leerlingen uit het basisonderwijs? Het leerplan ‘Zin in leren, zin in leven’ (ZILL) geeft immers veel aanzetten om kennis te maken met andere talen. Zo is er het ontwikkelthema ‘Talige grondhouding’ dat stelt dat de leerlingen openstaan voor talen en talige diversiteit en dat ze durven en willen om zich zo goed mogelijk (meer)talig uit te drukken. Nederlands, Frans en andere vreemde talen werden overigens onder één ontwikkelthema samengebracht om zo het verband tussen de talen duidelijk te maken.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Inspiratienamiddag energie voor leren
Inspiratienamiddag energie voor leren      
 
Wil je dat kinderen en jongeren weer meer zin krijgen om te leren? Wil je ook zelf de energie volop voelen stromen? Wil je kinderen en jongeren  intrinsiek motiveren en betrekken bij hun eigen leerproces?
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nog één keer introductie van Zill: 22 maart 2018
 
Zill
 
Nog 1 keer: Zin in leren! Zin in leven!, het leerplanconcept toegelicht
 
 
Schrijf snel in voor deze laatste sessie!
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Lezing door Professor Kris Van den Branden: 'Duurzaam onderwijs voor de 21ste eeuw' - 27 maart 2018
 
Lezing door Professor Kris Van den Branden: 'Duurzaam onderwijs voor de 21ste eeuw' - 27 maart 2018
 
De wereld is tijdens de afgelopen 25 jaar veranderd. Moet ons onderwijs dan ook niet veranderen? Welke zijn de cruciale competenties die kinderen en jongeren in de 21ste eeuw moeten verwerven?
En hoe kunnen we het meest effectief aan die competenties werken? Wat werkt in het onderwijs?
En wat is de rol van evaluatie in onderwijs?
 
Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden krijgen de deelnemers inzicht in hoe scholen van vandaag op de trein van morgen kunnen springen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Limburgse Eendjesrace 2018
 
“Limburgse Eendjesrace 2018”
 
Wat is de Limburgse Eendjesrace?
 
Na de meer dan geslaagde eerste editie, gaan we de actie in 2018 herhalen. Bedoeling is om samen met Limburgse scholen, serviceclubs, bedrijven en andere organisaties zoveel mogelijk eendjes te verkopen en dit ten voordele van onze Limburgse kinderen en jongeren. 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nascholingsaanbod basisonderwijs
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Vakcoördinatoren – Het OK en inspectie 2.0 in je vakgroep – donderdag 26 april 2018, 9 – 12 uur
 
Op donderdag 26 april 2018 is er in de voormiddag een vorming voor vakcoördinatoren in de Tulpinstraat in Hasselt. Het thema is hoe je kan omgaan met het OK in je vakgroep. Houd deze datum alvast vrij in je agenda.
 
Inschrijven kan binnenkort via nascholing.be regio Limburg.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aardrijkskunde
 
 
Heb jij ook soms het gevoel dat je regelmatig in achterhaalde clichés vervalt wanneer je over landbouw in Afrika spreekt? Wil je graag je cursus actualiseren, maar ben je soms uren op zoek naar recente en betrouwbare informatie over landbouw in Afrika?  Em. prof. dr. Etienne Van Hecke zal ons helpen om op een correcte manier onze kijk op landbouw in Afrika te verbreden.
 
Het ideale moment voor een grondige update over landbouw in Afrika.
 
 
► 
 
Datum: 19 maart 2018    19 – 21 uur
 
► 
 
Doelgroep: graad 2 en 3 en alle geïnteresseerden
 
► 
 
Locatie
UCLL – Lerarenopleiding Secundair Onderwijs – Diepenbeek
Universitaire Campus  Gebouw R De Ark
Agoralaan - 3590 Diepenbeek
 
► 
 
Plan Campus Diepenbeek
 
► 
 
Inschrijven
 
► 
 
Kostprijs: 10 euro, gepast te betalen op de avond zelf
 
► 
 
Vragenarjangoemans@yahoo.co.uk
 
 
 
 
Aardrijkskunde - VLA-congres: The climate changes. Can we? Inspiratiedag voor leraren basis- en secundair onderwijs – 24 maart 2018      
 
Wat kan je verwachten?
De studiedag is opgebouwd uit twee delen.
 
► 
 
In de voormiddag koppelen we de meest recente onderzoeksresultaten over klimaatverandering aan Nederlands onderzoek omtrent de attitude van leerlingen naar dit thema toe. Het geeft ons heel wat materiaal om te werken aan een geo-leerlijn rond klimaat, klimaatverstoring en klimaatadaptatie.
 
► 
 
De namiddag voorzien we van een hele reeks diverse workshops en presentaties gericht op specifieke leerkrachtengroepen. Kwestie van super geïnspireerd en voorzien van het nodige lesmateriaal weer buiten te wandelen.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Biologie – Chemie – Fysica – Nascholing Limburg - Projecten kaas, cosmetica en aquaponics – 12 en 16 maart 2018
 
Op maandag 12 maart en vrijdag 16 maart organiseert UCLL workshops rond: kaas maken, zonnebrandolie ontwikkelen en een waterbiotoop in evenwicht houden. Meer info rond deze workshops kan je vinden via de website van UCLL.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Biologie – Chemie – Natuurwetenschappen – Informatie - Stille waters doorgronden in Limburg
 
Biologie – Chemie – Natuurwetenschappen – Informatie - Stille waters doorgronden in Limburg       In dit citizen science project onderzoeken burgers, wetenschappers en beleidsmakers samen de chemische en ecologische kwaliteit van stilstaande waterelementen in Limburg. Het project richt zich op leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Biologie – Netwerk Sportwetenschappen – 25 maart 2018
 
Op 25 oktober en 8 november 2017 kwamen we  samen met de netwerkgroep Sportwetenschappen van de regio's Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel. Het waren twee vruchtbare vergaderingen tijdens de welke een aantal doelstellingen onder de loep werden genomen en een aanzet werd gegeven om materiaal te ontwikkelen. Dit is de vervolgvergadering.
 
Het is geen enkel probleem om nog aan te sluiten. De bijeenkomsten gaan door in gebouwen van de begeleidingsdienst in Mechelen. Even een e-mailtje verzenden naar: marijke.covens@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
‘CLIL: het leven zoals het is’: studiedag van de overheid – 20 februari 2018
 
Het Departement Onderwijs – in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten en CLIL-experts - nodigen je graag uit op de Vlaamse studiedag over Content and Language Integrated Learning  (CLIL). Je ziet er internationaal expert Peeter Mehisto aan het werk en kunt er praktische ideeën oppikken tijdens de presentaties, panelgesprekken en (vak)workshops. Er wordt ook een netwerkmoment voorzien. Het uitgebreide programma, alsook de inschrijfmodule vind je hier:  https://data-onderwijs.vlaanderen.be/inschrijven/onderwijsevent.aspx?id=38
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Duits
 
 
   
 
Deze Dag (mét hoofdletter) mag je zeker niet missen! Je kunt er proeven van werkwinkels over hoe omgaan met dyslexie in de moderne vreemde talen (Wim Tops), schrijfproces en begrijpend lezen (Jella di Perna), differentiëren in de klas (Rita Van den Heuvel), CLIL (Leen Pil), academisch taalgebruik (Carl Boel) … En er is meer zoals een boekenbeurs met alle welbekende uitgeverijen en een lunch met internationale allures.
 
Wees zeker van een plaatsje op de eerste rij en schrijf je in!
 
 
 
 
Op een toegankelijke manier de Duitse actualiteit in je lespraktijk brengen kan via http://www.nachrichtenleicht.de/ of https://www.zdf.de/kinder/logo/.
 
 
 
 
 
 
► 
 
Vanaf 8.30 uur: onthaal
 
► 
 
9.00 - 10.30 uur: leercafé: uitwisseling lesideeën/succeservaringen/activerende werkvormen (Veerle De Graaf)
 
► 
 
Koffiepauze
 
► 
 
10.45 - 12.15 uur: Dominique Chavet 'Aktuelle Popmusik im DaF-Unterricht'
 
► 
 
12.15 - 13.30 uur: middagpauze + bezoek infostand uitgeverijen
 
► 
 
13.30 – 15.00 uur: Filip De Nys ‘Je kürzer, desto besser’ (Kurzfilme)
 
► 
 
15.00 -16.00 uur: Liesbeth Van Vossel: taalleren in tandem​
 
 
 
 
 
Duits – Modern Duitsland (Willem Melching)      
 
Toevallig stootte ik in de plaatselijke bibliotheek op een interessant boek met de titel ‘Modern Duitsland’. Op een vlotte en overzichtelijke wijze beschrijft de auteur de hoofdlijnen van de Duitse geschiedenis vanaf 1945.
 
Verdere informatie vind je via https://nl.aup.nl/books/9789462982864-modern-duitsland.html. Fijn als achtergrondinformatie voor jezelf als leraar, misschien een mooie gelegenheid om samen te werken met je collega geschiedenis?
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Economische vakken - Nascholing - Leerlingen motiveren en gemotiveerd houden – 22 februari 2018
 
Gedemotiveerde leerlingen kennen we allemaal. Hoe kunnen we dit doorbreken zodat de leerlingen maar ook wijzelf als leraars beter presteren? Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen leren voor zichzelf in plaats van voor een toets en de bijhorende punten? Donderdag 22 februari 2018 in de gebouwen van de pedagogische begeleidingsdienst in Hasselt. Meer informatie en inschrijven.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Engels
 
 
   
 
Deze Dag (mét hoofdletter) mag je zeker niet missen! Je kunt er proeven van werkwinkels over hoe omgaan met dyslexie in de moderne vreemde talen (Wim Tops), schrijfproces en begrijpend lezen (Jella di Perna), differentiëren in de klas (Rita Van den Heuvel), CLIL (Leen Pil), academisch taalgebruik (Carl Boel) … En er is meer zoals een boekenbeurs met alle welbekende uitgeverijen en een lunch met internationale allures.
 
Wees zeker van een plaatsje op de eerste rij en schrijf je in!
 
 
 
 
Engels – Dramas from BBC Learning English (intermediate and above)     Een pagina om op te slaan als “bookmark”. Je kan er luisteren naar een bijzondere versie van ‘Alice in Wonderland’, ‘Gulliver’s Travels’, ‘The importance of Being Earnest’, ‘Jamaica Inn’ … Ook de transcipts zijn beschikbaar. Op deze wijze kan je de narratieve tekstsoort in je lespraktijk brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ooit geleerd dat een les bij voorkeur start met een krachtige attention pointer? Stel je echter vast dat hetgeen jij selecteert niet altijd overeenkomt met de voorkeur van je leerlingen, gooi dan de bal eens in hun kamp. Laat elke les één leerling de les openen. Hier volgen een paar ideetjes ...
 
 
 
 
Warm aanbevolen: BELTA (Belgian Language Teaching Association) organiseert op 5 mei 2018 haar 6e dag voor leraren Engels in de Erasmushogeschool in Brussel. Scott Thornbury, een EFL-legende, neemt de plenaire zitting voor zijn rekening. Nadien heb je keuze uit een ruime waaier aan sessies. Ook verschillende uitgeverijen komen hun methodes en materiaal toelichten.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Frans
 
 
   
 
Deze Dag (mét hoofdletter) mag je zeker niet missen! Je kunt er proeven van werkwinkels over hoe omgaan met dyslexie in de moderne vreemde talen (Wim Tops), schrijfproces en begrijpend lezen (Jella di Perna), differentiëren in de klas (Rita Van den Heuvel), CLIL (Leen Pil), academisch taalgebruik (Carl Boel) … En er is meer zoals een boekenbeurs met alle welbekende uitgeverijen en een lunch met internationale allures.
 
Wees zeker van een plaatsje op de eerste rij en schrijf je in!
 
 
 
 
L’exposition s’articule autour de quatre grands thèmes tranversaux: l’Homme assisté, l’Homme connecté, l’Homme responsable et l’Homme modifié. Quel est l’impact de la science sur sa naissance, ses études, son travail, ses loisirs, son environnement, ses maladies, sa mort …? Info, dossiers pédagogiques et réservation pour écoles
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Geschiedenis
 
 
Het bestuur van de VVLG heeft onlangs een bevraging gehouden bij leerkrachten en lerarenop-leiders over de oude en nieuwe eindtermen. Dit leverde interessante inzichten op over de toekomst van kwaliteitsvol geschiedenisonderwijs. Het rapport van de bevraging vind je hier.
 
 
 
► 
 
Nefertiti op de troon. Nieuwe inzichten in het leven van een Egyptische koningin:
lezing door Athena Van der Perre (KU Leuven) – 15 februari 2018, 20 uur, Gallo-Romeins Museum Tongeren, lezingenreek Spraakwater.
Meer info via http://www.galloromeinsmuseum.be/nl/activiteiten/lezingen/spraakwater 
 
► 
 
Actuele uitdagingen in de Europese politiek:  
lezing door Hendrik Vos – 15 februari 2018, 14-16 uur, bibliotheek Genk, georganiseerd door het Davidsfonds.
Inschrijven kan telefonisch via 089/246904 of via genk@davidsfonds.net
 
► 
 
175 jaar Zwart Zusters in Sint-Truiden:
lezing door Pia Dewaele – 21 februari 2018, De Mindere te Sint-Truiden.
Inschrijven kan telefonisch via 0491/313080
 
► 
 
Aan de rand van de Romeinse stad Atuatuca Tungrorum:
lezing door Paul Denis – 1 maart 2018, 20 uur, auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren.
Meer info via http://oudheidkundiggenootschaptongeren.be/
 
 
Nascholingen
 
 
► 
 
Homo Digitalis: webtools voor de lessen geschiedenis en cultuurwetenschappen – woensdag 7 februari 2018, 9-12 uur, Mechelen
Doelgroep: Leraren en lerarenopleiders cultuurwetenschappen en geschiedenis
Info en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Een inleiding op historische bronnen en hiërogliefen van het Oude Egypte – woensdag 21 februari 2018, 14-17 uur, Antwerpen
Doelgroep: Leerkrachten en vakdocenten geschiedenis (eerste graad), kunstgeschiedenis (tweede graad), kunstinitiatie en esthetica (derde graad) en alle andere belangstellenden.
Info en inschrijven via CNO Universiteit Antwerpen
 
► 
 
Dag van het geschiedenisonderwijs 2018 - 'Oorlogsmisdaden' in het verleden: daders en slachtoffers – zaterdag 24 februari 2018, 9.45-15.15 uur, Kazerne Dossin Mechelen
Doelgroep: Leerkrachten geschiedenis, PAV, cultuur- en gedragswetenschappen en godsdienst en zedenleer van alle graden en alle andere belangstellenden.
Info en inschrijven via CNO Universiteit Antwerpen
 
► 
 
Dag van de geschiedenis (eerste en tweede graad) – dinsdag 27 februari 2018, 9-16 uur, Assebroek (West-Vlaanderen)
Info en inschrijven via Eekhout Academy
 
► 
 
Netwerk CLIL geschiedenis – woensdag 28 februari 2018, 9-12 uur, Mechelen
Doelgroep: Leraren die dit schooljaar in een andere taal geschiedenis geven of vanaf volgend schooljaar in een andere taal geschiedenis zullen geven.
Info en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Breed evalueren in de lessen geschiedenis – vrijdag 2 maart 2018 (startsessie) – 16 mei 2018 (vervolgsessie), Leuven
Doelgroep: Leraren en lerarenopleiders geschiedenis
Info en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
100 jaar Kelten en de Lage Landen: drank en wagens – woensdag 7 maart 2018, 14-17 uur, Antwerpen
Doelgroep: Leerkrachten geschiedenis eerste graad secundair onderwijs en alle andere belangstellenden
Info en inschrijven via CNO Universiteit Antwerpen
 
Expo
 
 
► 
 
Pompeii - The immortal city: expo in Brussel van 24 november 2017 tot 15 april 2018.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Humane wetenschappen
 
 
► 
 
Studiedag Humane Wetenschappen, 14 maart 2018: “Neuro: bevinden, mythes en hoe ermee omgaan”, te Leuven
Het brein is een hype. De voorbije jaren is onze kennis over de werking van de hersenen, en de rol die ze spelen in ontwikkeling en gedrag, spectaculair toegenomen, o.a. dankzij een toename aan onderzoek in de cognitieve neurowetenschappen. Tegelijkertijd bestaan er ook veel misverstanden over de werking van deze hersenen. Deze misverstanden of neuromythes ontstaan uit een verkeerde interpretatie van dit neurowetenschappelijk onderzoek. Ze worden soms ten onrechte gebruikt om een bepaalde pedagogische praktijk te ondersteunen of om een bepaald psychologisch fenomeen te verklaren.
Lees meer ...
 
► 
 
Samenwerkingen met de specifieke lerarenopleidingen van KU Leuven, UGent en  UAntwerpen: save the dates en andere info!
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Klassieke talen
 
Welke leerlingentypes stoppen na het tweede jaar Latijn en hoe kunnen we dat vermijden? – 22 februari 2018 (sessie 1) – 3 mei 2018 (sessie 2)
 
Dietske Lehembre, pedagogisch begeleider klassieke talen, regio Antwerpen komt in een eerste sessie de resultaten van haar onderzoek (over leerlingenprofielen en over de motivatie van tweedejaars om Latijn al dan niet verder te gaan studeren) voorstellen. Op basis van deze resultaten legt zij de link met de lespraktijk en is het de bedoeling om in een netwerkmoment te reflecteren over de eigen klaspraktijk. In een tweede sessie bespreken we de effecten: Wat hebben we uitgeprobeerd? Wat werkte wel/niet? Welke ondersteuning hebben we nodig?
 
 
► 
 
Doelgroep: In de eerste plaats leraren Latijn van de 1e graad, maar bij uitbreiding alle leraren klassieke talen uit de drie graden.
 
► 
 
Datum en plaats: eerste sessie, donderdag 22 februari 2018, 13.30-16.30 uur – tweede sessie, donderdag 2 mei 13.30-16 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt
 
► 
 
Inschrijven kan via nascholing.be.
 
► 
 
De inschrijving verloopt via de directie of de nascholingsverantwoordelijke van de school.
 
 
 
 
   
 
Deze Dag (mét hoofdletter) mag je zeker niet missen! Je kunt er proeven van werkwinkels over hoe omgaan met dyslexie in de moderne vreemde talen (Wim Tops), schrijfproces en begrijpend lezen (Jella di Perna), differentiëren in de klas (Rita Van den Heuvel), CLIL (Leen Pil), academisch taalgebruik (Carl Boel) … En er is meer zoals een boekenbeurs met alle welbekende uitgeverijen en een lunch met internationale allures.
 
Wees zeker van een plaatsje op de eerste rij en schrijf je in!
 
 
 
Netwerk lezen in cola (alle graden) – donderdag 15 maart 2018, 13.30-16 uur, PB regio Limbug, Tulpinstraat 75, Hasselt
 
In navolging van de nascholing ‘Festina lente’ (25 januari 2017) en de sessies ‘Latijn zien lezen en begrijpen’ op de Dag van de talen (28 februari 2018) door Kristien Hulstaert willen we de leerkrachten de kans bieden om over dit thema te brainstormen, eerste leservaringen te bespreken en eventueel lesmateriaal uit te wisselen.
 
 
► 
 
Info en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
De inschrijving verloopt via de directie of de nascholingsverantwoordelijke van de school.
 
 
 
 
Zoals eerder gemeld hebben we het maximale aantal deelnemers voor de Griekse dag van 2 mei opgetrokken tot ongeveer 550. Hierdoor moesten we op zoek naar bijkomende locaties. De onderhandelingen hierover hebben langer geduurd dan verwacht, waardoor de eerder vooropgestelde timing voor de bekendmaking en de inschrijvingen niet haalbaar is gebleken.
 
Op dit ogenblik is alles zo goed als rond. We hopen dan ook het volledige programma en alle praktische informatie nog vóór de krokusvakantie te kunnen bezorgen. Op dat ogenblik zal ook de startdatum van de inschrijvingen bekend gemaakt worden.
 
We raden je alleszins aan de komende dagen je mailbox in de gaten te houden: de vakverantwoordelijke van je school zal tijdig geïnformeerd worden over de procedure.
 
 
 
Klassieke talen – Lezingen – regio Limburg
 
 
► 
 
Nefertiti op de troon. Nieuwe inzichten in het leven van een Egyptische koningin:
lezing door Athena Van der Perre (KU Leuven) – 15 februari 2018, 20 uur, Gallo-Romeins Museum Tongeren, lezingenreek Spraakwater.
Meer info via http://www.galloromeinsmuseum.be/nl/activiteiten/lezingen/spraakwater 
 
► 
 
Aan de rand van de Romeinse stad Atuatuca Tungrorum:
lezing door Paul Denis – 1 maart 2018, 20 uur, auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren.
Meer info via http://oudheidkundiggenootschaptongeren.be/
 
 
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Moderne vreemde talen
 
 
Aan alle leraren Frans, Engels, Duits, vakverantwoordelijken en coördinatoren.
 
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt. Lees meer ...
 
 
 
 
De Taaldag bestaat uit vier rondes met telkens verschillende werkwinkels waaruit je kan kiezen. Lees meer ...
 
 
 
 
Moderne vreemde talen – Nascholing – Dag van het taalonderwijs – 21 februari 2018 – Leuven      
 
Op 21 februari organiseert de Faculteit Letteren van de KU Leuven haar eerste Dag van het taalonderwijs, een bijscholing voor taalleerkrachten.
 
 
 
 
 
   
 
Deze Dag (mét hoofdletter) mag je zeker niet missen! Je kunt er proeven van werkwinkels over hoe omgaan met dyslexie in de moderne vreemde talen (Wim Tops), schrijfproces en begrijpend lezen (Jella di Perna), differentiëren in de klas (Rita Van den Heuvel), CLIL (Leen Pil), academisch taalgebruik (Carl Boel) … En er is meer zoals een boekenbeurs met alle welbekende uitgeverijen en een lunch met internationale allures.
 
Wees zeker van een plaatsje op de eerste rij en schrijf je in!
 
 
 
 
In deze navorming leer je hoe je stap voor stap taaltaken kan opstellen en hoe je leerplandoelen en het ERK  kan integreren in de klas. Elk onderdeel van een taaltaak wordt uitvoerig besproken.
 
 
 
 
 
In deze nascholingssessie reflecteer je over je huidige evaluatiepraktijk en krijg je inzicht in de criteria om succesvol en efficiënt te evalueren. Gespreid evalueren wordt als alternatief voor de eerder traditionele verdeling persoonlijk werk – examen voorgesteld. Lees meer ...
 
 
 
Moderne vreemde talen – Nascholing – Buiten de regio
 
 
► 
 
Nascholingen CNO Antwerpen (per taal maar ook vakoverschrijdend)
 
► 
 
AVL-nascholingen KU Leuven: affiche en overzicht
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Natuurwetenschappen – Informatie - Junior Olympiade Natuurwetenschappen
 
Natuurwetenschappen – Informatie - Junior Olympiade Natuurwetenschappen
 
De Junior Olympiade Natuurwetenschappen of JON is een wedstrijd waarin leerlingen van de tweede graad van het secundair onderwijs vragen over aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica beantwoorden. Je kan nog inschrijven tot 12 februari.
 
Meer info op de volgende website: https://www.vonw.be/olympiade-junior
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nederlands
 
 
   
 
Deze Dag (mét hoofdletter) mag je zeker niet missen! Je kunt er proeven van werkwinkels over hoe omgaan met dyslexie in de moderne vreemde talen (Wim Tops), schrijfproces en begrijpend lezen (Jella di Perna), differentiëren in de klas (Rita Van den Heuvel), CLIL (Leen Pil), academisch taalgebruik (Carl Boel) … En er is meer zoals een boekenbeurs met alle welbekende uitgeverijen en een lunch met internationale allures.
 
Wees zeker van een plaatsje op de eerste rij en schrijf je in!
 
 
 
 
Zowel in de eindtermen als leerplandoelen wordt spelling enkel expliciet vermeld bij schrijfvaardigheid. Voor de eerste graad geldt dat ook voor ‘antwoorden op vragen over op school verwerkte inhouden’ (zie het LP 1e graad p. 25 - schrijfvaardigheid). Dat houdt logisch gezien in dat je spelling voor dit specifieke onderdeel op een toets kunt beoordelen. Let wel dat bij dit laatste spelling een beperkt onderdeel van het totaalcijfer vormt.
 
 
 
 
Nederlands - In de kijker
 
Websites
 
 
► 
 
Hoe zat het ook alweer met begrippen als oxymoron, zeugma of chiasme?  Het online Algemeen Letterkundig Lexicon (ALL) catalogiseerde 4.500 literaire termen met hun betekenis en verklaring en is gratis online beschikbaar via www.dbnl.org.
 
► 
 
Wanneer kinderen leren lezen, ontstaan er allerlei nieuwe verbindingen in het brein. Om van letters chocola te kunnen maken, moeten hun hersenen visuele informatie verbinden met talige informatie. Visuele informatie, zoals gezichtsuitdrukkingen, wordt namelijk op een andere plek in het brein verwerkt dan talige informatie die binnenkomt via klanken. Dit artikel doet het allemaal uit de doeken. Prima leestekst, ook voor een toets.
 
► 
 
www.neerlandistiek.nl
Online tijdschrift voor taal- en letterkundig onderzoek. Met een onderdeel ‘Nederlands voor in de klas’.
 
Literatuur
 
Wa is da?    
 
Ben je op zoek naar een goed boek voor je leerlingen uit de eerste graad b- en a-stroom of 2e graad?
 
Evy Danckers (Beerse), lerares Nederlands en Frans, schreef een spannend eigentijds verhaal over twee tieners Artan en Soukaina die verliefd worden op elkaar en dit moeilijk kunnen plaatsen vanuit hun culturele en sociale achtergrond. Het taalgebruik is eenvoudig, herkenbaar en rauw. ‘Wa is da?’ leest als een trein en neemt je mee in een rollercoaster van emoties.
 
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
OKAN
 
 
Een aanbod om je leerlingen leesplezier te geven vind je via:
 
 
► 
 
www.stichtingmakkelijklezen.nl
 
► 
 
www.lezenvooriedereen.be
 
► 
 
www.eenvoudigcommuniceren.nl/pdfs/makkelijk-lezen-catalogus.pdf
 
DocAtlas organiseert op 19 februari een gratis workshop ‘Boeken in de klas’.
 
Margot Van Dingenen, educatief medewerker bij Iedereen leest, slaat bruggen naar boeken in deze praktische sessie met activerende werkvormen.
 
 
OKAN – informatie – toolkit van de Raad van Europa
 
In de toolkit vind je handige hulpmiddelen om in taalondersteuning te voorzien. Zo lees je er achtergrondinfo en begroetingen in verschillende talen (Arabisch, Koerdisch, Perzisch, Somalisch). Je kunt er eveneens tools downloaden, zoals schrijfoefeningen organiseren op basisniveau, teksten selecteren voor luister- en leesoefeningen op basisniveau, een lijst met uitdrukkingen voor alledaagse communicatie, enz.
 
 
Tijdens deze workshop van het CTO leer je hoe je niet alleen hoe je ICT kan inzetten om te differentiëren, maar ook hoe apps de interactie kunnen stimuleren en digitale tools kunnen helpen om de werkelijkheid naar de klas te brengen. 
 
 
Jeugdboekenmaand      
 
Euhm … het thema van de Jeugdboekenmaand? Wacht eens even … Eureka! Wetenschap en techniek! Van 1 tot 31 maart verras je je leerlingen met leuke boekenactiviteiten, een bezoek aan de bib en natuurlijk een vernuftige leeslijst!
 
 
 
 
(ex-)OKAN – informatie – apps VDAB De VDAB ontwikkelde enkele gratis apps die een handig hulpmiddel kunnen vormen in praktijksituaties: snijtechnieken, kooktechnieken, uitspraak (uitsprekend) … 
 
 
van basis naar secundair Hoe breng je de huidige structuur van het secundair onderwijs bevattelijk over aan je ouders en hun kinderen? Transbaso, een onderzoeksproject dat de overgang tussen basis en secundair onderwijs belichtte, ontwikkelde enkele documenten, in verschillende talen, om dit in een handomdraai uit te leggen.
 
 
OKAN – Nascholing - ‘Tree of life’ – 27 maart 2018        
 
De Tree of life is een narratieve methodiek, die iedereen zich eigen kan maken om jongeren te helpen hun leven weer in handen te nemen. Odisee organiseert deze nascholing van een volledige dag onder leiding van Claire Wiewauters, master in de gezinspedagogiek en psychotherapeut voor kinderen, jongeren en gezinnen.
 
 
 
 
Save the date! Foyer organiseert een eindconferentie van het Europees project TALES@home, dat staat voor ‘Talking about language and emotions at home’. 
 
Meer info volgt.
 
 
Aan de slag met voorleessoftware op school      
 
Vanaf 15 november 2017 kun je aanspraak maken op gratis voorleessoftware. Hiervoor moet je in het bezit zijn van:
 
► 
 
een attest van dyslexie of dyspraxie,
 
► 
 
een gemotiveerd verslag,
 
► 
 
een (inschrijvings)verslag type 1 t/m 9 of basisaanbod buitengewoon onderwijs,
 
► 
 
of een ADIBib attest van het CLB.
 
Komen niet in aanmerking: cursisten in het volwassenenonderwijs, studenten uit het hoger onderwijs, kinderen en jongeren die thuisonderwijs volgen.”
 
Uitgebreide info lees je in de overzichtelijke brochure.
 
 
 
 
fara Fara, een vzw die vrouwen, koppels en hun omgeving begeleidt bij zwangerschapskeuzes, werkte een lespakket uit rond ongeplande zwangerschap en ouderschap bij jongeren voor de 2de en 3de graad secundair onderwijs.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Personenzorg
 
 
kagan   Ook dit schooljaar weer 'Kagan Coöperatieve Leerstrategieën'. De Kagan Coöperatieve Leerstrategieën zijn een krachtige toolbox voor al wie wil inzetten op de betrokkenheid van álle jongeren.
 
 
► 
 
Sessie 1 op 13 november 2017 van 9 tot 16 uur
 
► 
 
Sessie 2 voor alle leraren die de voorbije jaren sessie 1 gevolgd hebben op 9 januari 2018 van 9 tot 16 uur
 
► 
 
Sessie 3 voor leraren die ooit sessies 1 en 2 volgden op 26 april 2018 van 9 tot 16 uur
 
Alle sessies vinden plaats in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, in Gent.
 
 
 
 
 
speelbank  
 
Op speelbank.be vind je bijna 400 speelactiviteiten en kun je ook zelf je favoriete speelactiviteiten toevoegen. Daarnaast kun je er ook tal van speeltips, wedstrijden en filmpjes met reflectievragen vinden. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is sinds 2016 partner in het project. Dat wil zeggen dat speelbank.be mee in onze klankbordgroep zit en dat alle leraren kleuteronderwijs en kindbegeleiders toegang krijgen tot speelbank.be.
 
De toegangscode voor leraren is “leraarKathOndVla”. Studenten kunnen voor gebruik tijdens de lessen toegang krijgen met volgende toegangscode: “studentKathOndVla”. Wanneer ze zelf hun favoriete speelactiviteit toevoegen, ontvangen ze een persoonlijke toegangscode.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Plastische Opvoeding - Dag van de P.O. – 25 april 2018 – Schrijf nu in!
 
Brede basiszorg en differentiatie zijn aspecten van goed lesgeven. We zijn er allemaal mee bezig. Meer nog: als leraren P.O., Expressie of tijdens andere kunstvakken zijn we er elke les mee bezig en sturen we elke leerling individueel bij. Toch biedt differentiatie ook voor ons nog uitdagingen. Een reden te meer om er samen voorbeelden over uit te wisselen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
STEM-Techniek - Innoverende onderwerpen/tools/projecten op maat van Techniek - STEM - 23 maart 2018
 
      Ben je op zoek naar een innoverend onderwerp voor je Techniek- of STEM-les? Dan is volgend initiatief misschien wel wat voor jou. Aan de hand van interactieve workshops worden er innovatieve projecten aangeboden waamee je verder aan de slag kunt. De werkwijze, het materiaal zelf en de best passende werkvormen worden in een sessie van 3u toegelicht.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
SWeTe praktijkvakken
 
 
Studiegebiedverantwoordelijke Hout-Bouw Ivan Demeyer organiseert op dinsdag 20 maart een opleiding rond stabiliteit bij Eurabo te Gent. De opleiding is gratis.
Ontvangst is vanaf 16.30 uur (met een broodje). De opleiding start om 19 uur en eindigt om 22 uur. 
Doelgroep zijn de leerkrachten 3e graad tso Houttechnieken en 3e graad Bouw-Houtkunde.
 
 
 
 
SWeTe praktijkvakken – Mechanica - Netwerkoverleg TA Mechanica 8 mei
 
Op dinsdag 8 mei 2018 gaat het volgende netwerkoverleg TA Mechanica door in Limtec Diepenbeek. Er wordt de mogelijkheid voorzien om de labo’s te bezoeken.
 
Verdere inlichtingen volgen nog, alsook een uitnodiging om agendapunten in te dienen.
 
 
 
Save the date:
 
 
► 
 
06/02/18 VM Netwerkvergadering TA Hout- Bouw Mosa-RT Maaseik (voorheen Harlindis & Relindis)
 
► 
 
13/03/18 NM Netwerkvergadering EM-projecten 2e graad Limtec Diepenbeek
 
► 
 
20/03/18 Avond Opleiding stabiliteit Eurabo Gent
 
► 
 
21/03/18 NM Opleiding FluidSIM 5 TISL Genk. Schrijf je gratis in via nascholing.be
 
► 
 
8/05/18 VM Netwerkvergadering TA Elektriciteit Limtec Diepenbeek
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taalbeleid
 
 
   
 
Deze Dag (mét hoofdletter) mag je zeker niet missen! Je kunt er proeven van werkwinkels over hoe omgaan met dyslexie in de moderne vreemde talen (Wim Tops), schrijfproces en begrijpend lezen (Jella di Perna), differentiëren in de klas (Rita Van den Heuvel), CLIL (Leen Pil), academisch taalgebruik (Carl Boel) … En er is meer zoals een boekenbeurs met alle welbekende uitgeverijen en een lunch met internationale allures.
 
Wees zeker van een plaatsje op de eerste rij en schrijf je in!
 
 
 
Taalbeleid (so) – nascholingen
 
7 feb: taaldag - CNO:
 
 
► 
 
Tijdens deze taaldag kun je je hartje ophalen met workshops over differentiëren, het Dialectloket, interactief luisteren met de DILIT-methode en zoveel meer.
 
8 maart: actieve discussiedag over de meertalige realiteit in de Vlaamse Rand n.a.l.v. het MARS-onderzoek – Vlaamse Overheid
 
 
► 
 
Tijdens deze discussiedag staat zowel het MARS-onderzoek als het delen van praktijkervaringen centraal. Eerst worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek toegelicht door professor Piet Van Avermaet. Deze toelichting vormt een opstap om enerzijds ervaringen uit te wisselen en anderzijds te discussiëren over de meertalige realiteit in de scholen in de Vlaamse Randgemeenten. 
 
18 april: beelddenken - Vonk en visie:
 
 
► 
 
Voor onze leerlingen is digitaal het nieuwe normaal. Hoewel, digibeeld een betere term zou zijn! Tijdens deze nascholing vind je het antwoord op de vraag hoe je je leerlingen kunt helpen hun beelden om te zetten in woorden.
 
26 april: overal taal(leren): hoe alle kansen grijpen?! - CTO:
 
 
► 
 
Hoe trek je de buitenwereld naar binnen om je taken levensechter te maken? Laat deze nascholing niet liggen, maar grijp je kans!
 
datum zelf te bepalen: workshop academisch Nederlands
 
 
► 
 
Een lesgever van Linguapolis dompelt je leerlingen onder in de wereld van het academisch taalgebruik. Nodig hem of haar uit in je eigen school en reserveer alvast een computerlokaal!
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Techniek – Nascholing – Netwerk Techniek – 13 maart 2018
 
Ben je geïnteresseerd in een vakoverleg met collega leraren techniek? Wil je op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken rond de onderwijsvernieuwing? Wil je ervaringen binnen het vak techniek uitwisselen? Wil je gewoon de agenda ontvangen? Sluit je dan aan bij dit netwerk. Meer info via: swacremers@tismbree.eu
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Toerisme - Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme (LNDIT): studiedagen 2017-2018
 
Toerisme - Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme (LNDIT): studiedagen 2017-2018    
 
Studiedagen over boeiende, uiteenlopende thema’s
 
► 
 
maandag 26 maart 2018: Mobiliteit en beleving
 
► 
 
dinsdag 12 juni 2018: Leuven intrigeert
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wiskunde
 
 
Gedemotiveerde leerlingen kennen we allemaal. Hoe kunnen we dit doorbreken zodat de leerlingen maar ook wijzelf als leraars beter presteren?
 
 
Dit schooljaar vindt Kangoeroe plaats op donderdag 15 maart 2018. De uitwijkperiode loopt van vrijdag 16 maart tot en met donderdag 19 april.
 
 
Wat is het BHV-model? Hoe kan het BHV-model helpen om je leerlingen te motiveren? Hoe kan je differentiëren d.m.v. het BHV-model? Je gaat interactief aan de slag met je eigen lesmateriaal. Dit doen we indien nodig op een gedifferentieerde manier: wie er meteen mee weg is, kan sneller zelfstandig aan de slag, wie extra ondersteuing kan gebruiken, helpen we een stapje verder.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Kiné en ergo – nascholing: ‘Trainen van coördinatievaardigheden, hoe doe je dat?’ (Els De Schrijver) - 2 maart 2018
 
Vanuit een theoretische achtergrond wordt een pakket oefeningen om coördinatievaardigheden te trainen aangeboden. Verder wordt ook nieuw spelmateriaal BICO1 en BICO2 voorgesteld, specifiek ontwikkeld voor het trainen van bimanuele coördinatie met veel aandacht voor het stimuleren van de lateralisatieontwikkeling.
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Inspiratienamiddag energie voor leren
Inspiratienamiddag energie voor leren      
 
Wil je dat kinderen en jongeren weer meer zin krijgen om te leren? Wil je ook zelf de energie volop voelen stromen? Wil je kinderen en jongeren  intrinsiek motiveren en betrekken bij hun eigen leerproces?
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Lezing door Professor Kris Van den Branden: 'Duurzaam onderwijs voor de 21ste eeuw' - 27 maart 2018
 
Lezing door Professor Kris Van den Branden: 'Duurzaam onderwijs voor de 21ste eeuw' - 27 maart 2018
 
De wereld is tijdens de afgelopen 25 jaar veranderd. Moet ons onderwijs dan ook niet veranderen? Welke zijn de cruciale competenties die kinderen en jongeren in de 21ste eeuw moeten verwerven?
En hoe kunnen we het meest effectief aan die competenties werken? Wat werkt in het onderwijs?
En wat is de rol van evaluatie in onderwijs?
 
Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden krijgen de deelnemers inzicht in hoe scholen van vandaag op de trein van morgen kunnen springen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Limburgse Eendjesrace 2018
 
“Limburgse Eendjesrace 2018”
 
Wat is de Limburgse Eendjesrace?
 
Na de meer dan geslaagde eerste editie, gaan we de actie in 2018 herhalen. Bedoeling is om samen met Limburgse scholen, serviceclubs, bedrijven en andere organisaties zoveel mogelijk eendjes te verkopen en dit ten voordele van onze Limburgse kinderen en jongeren. 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook